Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa. Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion. Alla avsnitt hittar du på http://hjarnpodden.se E-post med frågor och kommentarer skickas till kontakt@hjarnpodden.se

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

exist.libsyn.com/rss

Avsnitt

#111 Paus - konsten att göra något annat ? Patrik Hadenius

Inför semestertiden kommer nu ett lämpligt avsnitt om att ta paus och göra något annat. Patrik Hadenius är journalist och har fördjupat sig i pauser, något vi alla älskar att ha men ändå måste ursäkta när vi har.

Hur kommer det sig?

Vad har vi för relation till pauser i samhället och varför är pauser viktiga?

I avsnittet ägnar vi oss åt pauser från olika synvinklar och enligt Kristina handlar det om att kunna ha tråkigt, medan Patrik inte riktigt blivit vän med ordet tråkigt.

Jag ber om ursäkt för ljudet i introduktions- och avslutningen. Vid redigeringen är jag på resande fot (Almedalen) och har inte tillgång till min vanliga mikrofon.

Håll tillgodo och ha en underbar sommar! Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet så kan du maila kristina@exist.se

2019-07-01
Länk till avsnitt

#110 Känslor som kraft eller hinder - psykolog Hanna Sahlin

Känslor och emotioner finns i våra liv dygnet runt, alla dagar på året. De ger information och driver våra beteenden. Ibland är känslor sköna och ibland är de väldigt besvärliga och dessutom kan det vara svårt att tolka vad de egentligen handlar om.

Hanna Sahlin är psykolog och har forskat på emotionell reglering. Dessutom har Hanna arbetat länge med DBT ? dialektisk beteende terapi ? som går ut på att lära sig olika sätt att hantera och förstå sina känslor och reaktioner. I avsnittet pratar vi om känsloreglering, nyttan med känslor, feltolkningar, självskadebeteende, psykoedukation och en hel del annat som rör att vara människa.

Vill du lära dig mer om emotionell reglering kan du läsa Hannas och Elizabeth Malmquist bok som heter "Känslor som kraft eller hinder - En handbok i känsloreglering". https://www.bokus.com/bok/9789127822184/kanslor-som-kraft-eller-hinder-en-handbok-i-kansloreglering/

För att få kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila till kristina@exist.se eller via Hjärnpoddens sida på Instagram eller Facebook.

Tack för tålamodet mellan avsnitten och att du fortfarande lyssnar!

2019-06-12
Länk till avsnitt

#109 Makt, panik, sociala medier och unga - gäst Elza Dunkels

I det här avsnittet gästas Hjärnpodden av Elza Dunkels som forskar kring ungas nätanvändning och nätkulturer, säkerhet on-line, attityder och makt. Elza Dunkels är PhD vid Umeå Universitet, lektor och forskar kring de här ämnena. Samtalet kom att handla om alltifrån sociala medier, psykisk ohälsa, makt, demokratiseringsprocesser och informationsrevolutioner. Vi tar också upp frågan kring den möjlighet sociala medier innebär för samhällets grupper, som normalt haft svårt att göra sig hörda. Vi kom den att prata om det känsliga ämnet kring hur vuxna utövar makt mot barn i vardagen, något som vi båda arbetar för att motverka. Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet är det lättast att skick meddelande via Hjärnpodden på Facebook eller via Instagram Elza Dunkels går att följa via Instagram @dunkels För att få tillgång till alla avsnitt kan du gå till http://hjarnpodden.se

2019-04-23
Länk till avsnitt

#108 Smartare än din mobiltelefon - psykolog Siri Helle

I det här avsnittet diskuterar vi skärmar utifrån ett mindre alarmistiskt perspektiv och istället vad skärmtid OCKSÅ innebär för människor. Det finns forskning som belyser att skärmar kan fylla en viktig funktion för människor och Siri Helle har nyligen givit ut en bok som tittat på forskning som även belyser den sidan.

Vi ska betänka att vår hjärna dras mot sensationella nyheter och faror och förstorar upp den informationen, men att det finns studier som visar annat ? som inte får samma utrymme i vardagens mediautrymme. Det ger helt enkelt inte lika säljande rubriker.

Det vi diskuterar i avsnittet är det problematiska med den skuld och den skam som många känner för att de låter sina barn använda skärmar (alls) och att vi missar att det faktiskt är till nytta för många människor.

Vill du läsa Siris bok så finns länken här: https://www.bokus.com/bok/9789127824362/smartare-an-din-telefon-hur-du-anvander-mobilen-for-att-ma-battre-bli-effektivare-och-starka-dina-relationer/

 

Alla gamla avsnitt av Hjärnpodden hittar du på http://hjarnpodden.se

För att kontakta Kristina så mailar du kontakt@hjarnpodden.se

 

2019-04-05
Länk till avsnitt

#107 Tillit - en ledningsfilosofi -Louise Bringselius

I det här avsnittet pratar vi om tillitsbaserad styrning till skillnad från kontrollbaserad styrning. Hur påverkar tillit en organisation? Vad krävs för tillit - både mellanmänskligt och organisatoriskt för att ändra en företagskultur?

Louise Bringselius har forskat på organisationsförändringar bl a och har arbetat med IT frågor. Nu är Louise docent i Lund - i organisation och ledning (företagsekonomi). I samtalet insåg jag att oavsett vilken ingång vi har i organisationer och ledning så kommer vi fram till samma sak.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet går det att maila till kontakt@hjarnpodden.se

Louise bok finns att köpa bl a här: https://www.bokus.com/bok/9789172511941/tillit-en-ledningsfilosofi-for-framtidens-offentliga-sektor/

Fler avsnitt av hjärnpodden och tillgång till alla tidigare 106 avsnitt kan du få via http://hjarnpodden.se

 

2019-03-26
Länk till avsnitt

#106 Hjärna, puls och glädje - Mark Siegbahn

Fysisk aktivitet är viktigt för vårt lärande på många olika sätt. Det ökar beredskapen för lärande genom det nervcellsnybildande ämnet BDNF.

Fysisk aktivitet påverkar koncentration, förbättrar vårt minne och ökar vårt välmående ? dels genom att minska stress. Det är bakgrunden till Hjärna-Puls- Glädje konceptet som utvecklats av bl a Mark Siegbahn.

I avsnittet pratar vi om hur man praktiskt kan genomföra fler fysiska aktiviteter under skoldagarna och hur det påverkar elever till ökat lärande och ökad hälsa. Vi pratar om grundskoleelever i första hand, men berör även effekterna av fysisk aktivitet för vuxna och gymnasieelever.

Mark Siegbahn är pedagog (undervisar i idrott och hälsa) samt beteendevetare. I Helsingborgs Kommun har han genomfört ett hälsoprojekt, som lett till påtagligt sänkta anmälningar för kränkningar och våld.

För att följa Mark går du in på @hjarnapulsgladje på INSTAGRAM eller Mark Siegbahn _ verklighetsdesigner i skolvärlden https://www.facebook.com/verklighetsdesign/

Fler avsnitt om fysisk aktivitet: #18 Fysisk aktivitet och plasticitet - Jenny Nyberg PhD, Neurovetenskap Göteborg http://exist.libsyn.com/18-fysisk-aktivitet-och-plasticitet

#30 Bli Hjärnstark - Anders Hansen http://exist.libsyn.com/30-bli-hjrnstark-anders-hansen

#87 - Hjärnskap Malin Gutestam http://hjarnpodden.se/87-allt-fr-tonrshjrnan-hjrnskap-med-malin-gutestam

 

För att få kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila kontakt@hjarnpodden.se

2019-02-10
Länk till avsnitt

#105 Främja närvaro - intervju med psykolog Malin Gren Landell

Att främja närvaro i skolan strukturerat och eftertänksamt är nödvändigt för att undvika problematisk skolfrånvaro. Malin Gren Landell är psykolog och har arbetat med regeringens utredning av frånvaro i skolan.

Under 2018 kom Malins bok "Främja närvaro : att förebygga frånvaro i skolan" ut på Natur och Kulturs förlag.

I avsnittet pratar vi utifrån olika frånvarobegrepp Malin skriver om i boken och hur vi behöver tänka och prata om frånvaro för att komma vidare.

Problematisk skolfrånvaro är den frånvaro som innebär att elever missar undervisning och det kan ha många skäl. Att utreda varför elever är borta från skolan behöver ske från olika vinklar och perspektiv och ofta behöver vi arbeta med värderingar och syn på skolan som helhet.

Problematisk skolfrånvaro kan vara olika för olika individer, men det omgivande stödet behöver riggas och struktureras för att elever inte ska "falla mellan stolarna" och riskera att lämna skolan utan att ha fått en chans att komma tillbaka.

I avsnittet pratar vi en del om sjukskrivningar av elever/studenter som ett delproblem gällande frånvaro. Kristina har skrivit en blogg, som problematiserar detta ytterligare. Den hittar du här: https://utbildning.academedia.se/2019/01/15/blogg-riskfyllt-med-sjukskrivningar-under-studietiden/

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet maila till kontakt@hjarnpodden.se

 

2019-01-22
Länk till avsnitt

#104 Knäck sociala koden - Jassim Ahmadi

Jassim Ahmadi är socionom och personalvetare och har arbetat med skolutveckling på olika nivåer. 2018 kom boken "Knäck sociala koden" ut med verktyg i hur man ska nå elever med beteendesvårigheter och arbeta med sina egna bemötandesvårigheter i relation till de unga. I avsnittet diskuterar vi hur vuxna faktisk är ansvariga för relationen och att vi i skolan fokuserar mycket på det kognitiva färdigheter men att de emotionella och sociala färdigheterna är grundläggande förutsättningar för att få elever och människor att kunna lära sig och må bra.

I avsnittet hänvisar vi till en artikel från Harvard University och den hittar du här: https://developingchild.harvard.edu/resources/understanding-motivation-building-the-brain-architecture-that-supports-learning-health-and-community-participation/

För att nå Jassim Ahmadi går du till hemsidan https://www.bvsmetoden.se/

BVS står för brandsläckaren, vattenkannan och det sociala gymmet.

För att komma i kontakt med Kristina mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se

 

2019-01-05
Länk till avsnitt

#103 Särskilt begåvade elever? en dold resurs Pia Rehn Bergander - SPSM

Det här avsnittet handlar om särskild begåvning och hur den teoretiska begåvningen ibland är långt före andra förmågor och hur det ibland skapar huvudbry för barn och omgivning i skolan.

I avsnittet pratar jag med Pia Rehn Bergander, specialpedagog och rådgivare på SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) som ofta ger råd och utbildar om särskild begåvning och de utmaningar i skolsituation som kan uppstå. Att vara högt begåvad inom ett område och helt vanlig i ett annat område gör det lätt att halka snett i kraven på en elev. Om man kan resonera på hög nivå i ett ämne men ändå vara "ung/liten" i sin övriga situation och där behöver mer stöd än väntat är vanligt. Det kräver att alla vuxna kring barnen samarbetar och identifierar när stöd behövs och när stimulans behövs. Vi ser olika saker i hem och skolmiljö och alla sidor behöver få komma fram.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se

ALLA TIDIGARE AVSNITT FINNS ATT LYSSNA PÅ VIA http://hjarnpodden.se

2018-12-06
Länk till avsnitt

#102 Sömn, sömn, sömn - Docent Christian Benedict

För andra gången är Christian Benedict med i Hjärnpodden och pratar om sömn och sömnforskning. Christian arbetar på Uppsala Universitet och har disputerat i Lübeck inom sömn.

Just nu är han aktuell med boken "Sömn, sömn , sömn: hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn". Boken är skriven tillsammans med Minna Tunberg.

I avsnittet pratar vi om hur sömn påverkar kroppens olika funktioner och hur både för mycket och för lite sömn påverkar hur vi mår. Att inte sova tillräckligt innebär att vi får sämre förmåga till impulskontroll, känsloreglering, vi blir mer hungriga och har dessutom svårare att stå emot (onyttig) mat eftersom det är en belöning i hjärnans belöningssystem.

Sömn påverkar även mättnadshormoner och hunger och på så sätt har sömn inverkan på fler sätt för viktreglering. Sömn är det som behövs för att återställa hjärnan efter en aktiv dag. Därför varierar djupsömn mellan olika dagar.

Slutligen pratar Christian även om att långvariga sömnproblem som sömnapné (andningsuppehåll i sömnen) behöver behandlas eftersom man annars kommer in i en ond cirkel med sämre återhämtning och sämre hälsa.

Tidigare avsnitt om sömn:

Avsnitt 44 med Christian Benedict,

Avsnitt 88 Med Torbjörn Åkerstedt,

Avsnitt 99 med Cecilia Enockson. Avsnitt 44 nås via http://hjarnpodden.se via prenumeration av arkiverade avsnitt. http://hjarnpodden.se/44-nytta-med-smn-intervju-med-docent-christian-benedict

För att följa Christian i sociala medier:

Instagram @sleep_advocat 

Twitter @sleep_advocate

Facebook @somnsomnsomn

För att kontakta Kristina mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se

 

2018-11-14
Länk till avsnitt

#101 Tonåringar, mobiler och psykisk hälsa - psykolog Arild Werling

Hur är det egentligen med korrelationen mellan mobiltelefoner och psykisk hälsa? Ska vi ha ett mobilförbud i skolorna? Kan vi skylla allt ont på mobiltelefoner?

Arild Werling är psykolog med lång erfarenhet av arbete som skolpsykolog. Numera arbetar Arild med organisationsfrågor i en kommun i norra Stockholm.

I avsnittet tar vi upp frågan om psykisk hälsa och sökbeteenden bland unga till vården p g a sitt mående. Vad handlar det om? Stämmer det att ohälsan ökar? Vi pratar även en hel del om elevhälsa i skolan och att prata om organisationsförutsättningar för att elever och lärare ska må bra "på jobbet".

I avsnittet hänvisar vi till en debattartikel av Sven Bremberg och Göran Högberg. Artikeln hittar du här: https://www.expressen.se/debatt/ga-inte-pa-myten-om-okad-psykisk-ohalsa/?site=tablet

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila till kontakt@hjarnpodden.se

Alla 101 avsnitt av Hjärnpodden hittar du på http://hjarnpodden.se

 

2018-09-19
Länk till avsnitt

#100 Hjärnan och factfulness - Anna Rosling-Ro?nnlund

JUBILEUMSAVSNITT 100!

I april 2018 kom boken "Factfulness" skriven av Hans, Anna och Ola Rosling. Den handlar om de vanligaste tankefel vi människor gör när vi ska bedöma världens tillstånd. Ofta hanterar hjärnan saker i svart och vitt och tycker att något är "dåligt" men glömmer att det faktiskt är mycket bättre än för 10 eller 30 år sedan.

Anna Rosling-Rönnlund har tillsammans med sin man Ola och svärfar Hans Rosling jobbat i 19 år för att få världen att bli lite mer begriplig och för att förenkla komplexa samband så att vi kan förstå hur världen ser ut på riktigt. I det här avsnittet berättar Anna om sin egen helomvändning från konst till samhällsvetenskap och globala frågor och även om drivkrafterna bakom att skriva boken "Factfulness" som av Bill Gates och Barack Oblama rekommenderas som en av de viktigaste böckerna i år.

Gör gärna testet på http://gapminder.org/test/ och spana in Dollar street https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix  och öka din kunskap om hur världen ser ut i dag. Vill du ha kontakt med Kristina mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se

 

2018-08-26
Länk till avsnitt

#99 Sömn i vardagen - allmänläkare Cecilia Enockson

I det här avsnittet pratar Cecilia Enockson, allmänläkare och jag om sömnproblem i vardagen.

Hur kan man förhålla sig till sömnsvårigheter och när är det hög tid att söka hjälp i vården?

Vad kan man göra åt sömnproblem?

Är det farligt med kortvariga sömnproblem?

En hel del av avsnittet handlar om saker du själv kan påverka i din vardag för att förbättra sömnen, men även handlar det om att lyssna på sin kropp och skaffa hjälp när det behövs.

Vill du lära dig mer om sömn kan du lyssna på;

Avsnitt 44 med Christian Benedict sömnforskare, docent vid Uppsala Universitet http://hjarnpodden.se/44-nytta-med-smn-intervju-med-docent-christian-benedict

Avsnitt 88 - med professor Torbjörn Åkerstedt. http://hjarnpodden.se/88-smn-fr-att-leva-professor-torbjorn-akerstedt

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila kontakt@hjarnpodden.se

Exist.se har fått stöd för produktion och redigering av detta avsnitt från Sanofi.

2018-08-20
Länk till avsnitt

#98 Mental Health Run 2018 - Stefan Leijon

Mental Health Run startade från en idé 2014 för att lyfta frågan om mental hälsa och fysisk aktivitet. I oktober går i år det fjärde loppet på 5 km för att lyfta frågan om fysisk aktivitet i verktygslådan mot psykisk ohälsa. Inom vården skrivs ju fysisk aktivitet ut på recept, som del i behandling mot psykisk ohälsa. Stefan Leijon har varit med från starten för att hålla i kommunikationen om loppet och nu har Mental Health Run blivit en ideell förening där allt överskott utav intäkterna från loppet går till forskning om psykisk hälsa/ohälsa. I år går pengarna till Psykiatrifonden. Länk till anmälningssidan hittar du här: http://mentalhealthrun.se/anmalan/ I det här avsnittet berättar Stefan om loppet, upplägget och bakgrunden till detta och som kuriosa har Stefans Team tagit fram Hjärnpoddens logga. Vill du lyssna mer på hur psykisk hälsa påverkas av fysisk aktivitet finns två tidigare avsnitt att lyssna på; Avsnitt 18 med Jenny Nyberg, forskare från Göteborg, Neurovetenskapliga institutionen http://hjarnpodden.se/18-fysisk-aktivitet-och-plasticitet Avsnitt 30 med Anders Hansen, om hans bok "Hjärnstark". http://hjarnpodden.se/30-bli-hjrnstark-anders-hansen

2018-08-06
Länk till avsnitt

#97 Förhållningssätt vid skolfrånvaro - psykolog Maria Bu?hler

Problematisk skolfrånvaro är en av de svåraste utmaningarna att komma till rätta med i skolan. Det beror ofta på komplexa samband som krävs att vuxna i skolan analyserar hela organisationen på ett systematiskt sätt.

I det här avsnittet pratar Kristina med psykolog Maria Bühler, som arbetar med att sprida förhållningssättet lågaffektivt bemötande i skolor och organisationer. Just nu är Maria aktuell med en ny bok som heter "Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro". Boken är skriven tillsammans med Annelie Karlsson och Terése Österholm.

I avsnittet pratar vi om problematisk skolfrånvaro, människosynen som ligger i det lågaffektiva bemötande. I övrigt handlar det mycket om förhållningssätt i skolan och vi tangerar betygssystemet, skolpolitik och en hel del annat.

Maria Bühler är med i avsnitt 15 och pratar där om lågaffektivt bemötande från grunden. Avsnittet hittar du här: http://hjarnpodden.se/15-lgaffektivt-bemtande-i-skolan-intervju-med-maria-bhler  (Premium ? abonnemang krävs)

Ytterligare ett avsnitt som handlar om "hemmasittare" med Robert Palmer hittar du här: http://hjarnpodden.se/57-hemmasittande-intervju-med-robert-palmer (Premium)

Avsnitt om sömnens betydelse hittar du här: http://hjarnpodden.se/88-smn-fr-att-leva-professor-torbjorn-akerstedt (sponsrat avsnitt)

Nyttan av sömn med Christian Benedict hittar du här: http://hjarnpodden.se/44-nytta-med-smn-intervju-med-docent-christian-benedict (Premium)

Kontaktuppgifter till Maria hittar du på http://kogita.se

För att få kontakt med Kristina mailar du till kontakt@hjarnpodden.se

 

2018-06-17
Länk till avsnitt

#96 Har det du gör effekt? ? Simon Elvna?s

Simon Elvnäs har forskat på ledarskap på KTH och filmat ledare när de jobbat för att se vad de gör på jobbet och hur mycket de gör av varje sak. Genom sin forskning har han definierat olika arbetsområden som en ledare (och faktiskt medarbetare också) gör på jobbet. De olika områdena är det inre ledarskapet (vem är jag), yttre ledarskapet (vad gör jag egentligen) och det organisatoriska perspektivet (vilken effekt får det jag gör i organisationen).

I varje förändring krävs att vi tränar för att få resultat. Vi pratar en hel del om förväntningar på ledare, som inte alltid följs av en acceptans att ledare (som alla andra) behöver träna på de färdigheter man behöver kunna.

En förenklad förändringsstege - enligt Simon - ser ut så här;

1. Tydliggöra uppdraget (varför är vi här?)

2. Tydliggöra mål och bryta ned dem i dagliga aktiviteter

3. Observera tidsanvändningen

4. Förbättra veckostrukturen (göra rätt saker)

5. Vilka forum? (boka möten och genomföra dem)

6. Innehållet i mötena

7. Ändra innehåll i möten (vid behov)

8. Utvärdera

Sammanfattningsvis: Vad vi gör på jobbet kan vi reflektera över. Gör vi det viktigaste först och i lagom mängd?

För mer avsnitt av hjärnpodden kan du prenumerera på http://hjarnpodden.se

Vill du ha kontakt med Kristina mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se

Länk till Simon Elvnäs bok "Effektfull ? Detaljerade studier av ledarskap ? så ökar du effekten av din tid" hittar du här: https://www.bokus.com/bok/9789188123978/effektfull-detaljerade-studier-av-ledarskap-sa-okar-du-effekten-av-din-tid/

 

2018-05-27
Länk till avsnitt

#95 ADHD på jobbet, prestation och funktion ? Christin Edmark

Christin Edmark är narkosläkare och intensivvårdsläkare. För några år sedan blev hon kroppsligt sjuk och i samband med det blev det uppenbart för henne själv att det fanns en stor skillnad mellan arbetets höga prestationer och sina vardagsfunktioner. Det hela ledde fram till att hon i vuxen ålder fick diagnosen ADHD och nu bättre kan förstå varför det är svårare att komma igång, att vara uthållig i vardagssaker som inte är tillräckligt motiverande. I det här avsnittet tar vi upp den romantiserande bilden av ADHD och pratar om de skillnader i funktion som faktiskt finns och hur det kan påverka vuxna med ADHD på jobbet.

Mer om Christin och hennes nuvarande arbete finner du på hennes blog: Kärlek, morfinplåster och Rock 'n Roll https://visciousdoveling.me/

I P1:s program Svenska Berättelser: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1071737?programid=4572

samt hemsidan för #komsåflygervi http://www.xn--komsflygervi-wcb.se/

För kontakt med Kristina mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se

På återhörande i Hjärnpodden!

2018-05-14
Länk till avsnitt

#94 Hon, han och hjärnan med Professor Markus Heilig

Finns det skillnader på kvinnor och mäns hjärna? Finns det skillnader mellan flickor och pojkar i hjärnan och förutsättningar för lärande? Ja, det finns en del skillnader som man behöver ta hänsyn till för att skapa optimala förutsättningar till att klara sig i skolan.

Varför är det kontroversiellt med skillnader mellan könen? Samtidigt som vi ser skillnader i jämställdhet ser vi skillnader i biologin. Är det nödvändigtvis en motsättning eller kan vi klara av att ha två skilda tankar i huvudet samtidigt. Att vi är lika värda samtidigt som det finns skillnader.

I avsnittet diskuterar vi det komplexa med biologi, jämställdhet och löneskillnader.

Markus Heilig är professor vid Linköpings Universitet och har ägnat en stor del av forskning kring stress och beroendeproblematik. Nu är han aktuell med boken "Hon, han och hjärnan".

Lär mer om boken här; https://www.bokus.com/bok/9789127822191/hon-han-och-hjarnan/

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se

 

2018-05-01
Länk till avsnitt

#93 Kunskap, demokrati och alternativa fakta - professor A?sa Wikforss

Kanske valårets 2018 viktigaste poddavsnitt?

Åsa Wikforss är professor i filosofi vid Stockholms universitet. Hon är aktuell med boken "Alternativa fakta - Om kunskapen och dess fiender" utgiven på Fri Tanke förlag.

I det här avsnittet pratar vi om det djupt mänskliga att inte ifrågasätta den information som vi förses med. Utan kunskap, baserad på kunskapens tre grundpelare - tro, det ska vara sant och vi ska ha goda skäl eller evidens för att det ska vara kunskap. Det räcker alltså inte med att "gissa". Det räcker inte heller att bara tro på sin vän (som man för övrigt har stort förtroende för) utan "det ska finnas goda skäl att hålla det för sant".

Hur kan ett demokratiskt samhälle skyddas från "trollfabriker", alternativa fakta och manipulation? Vilket ansvar har du och jag i en demokrati för att behålla demokratins grundvalar? Hur säkrar vi att vi även i fortsättningen får möjlighet att bo i en demokrati?

Åsa Wikforss har bott och forskat i USA (New York) och är numera professor i Stockholm.

För kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se

 

2018-04-14
Länk till avsnitt

#92 Neurovetenskaplig psykiatri - Christoffer Rahm

Neurovetenskaplig psykiatri är ett perspektiv inom den medicinska specialiteten psykiatri, som innebär att läkaren kan ta in den nya kunskapen om neurovetenskaplig forskning i den kliniska vardagen.

Hur kan vetenskapen bidra till en helhetssyn om människan och komplettera bilden med hjälp av den forskning om hjärnan som sker just nu?

Lyssna på Christoffer Rahm i detta ämne i Hjärnpodden. Christoffer Rahm är chefsläkare inom psykiatrin i Stockholm och forskar inom psykiatri på Karolinska Institutet. Christoffer har undervisat blivande läkare och har skrivit boken "Neurovetenskaplig Psykiatri" för att komplettera psykiatrin med perspektivet från den nya forskningen om hjärnan.

Sök gärna upp Christoffer Rahm och Karolina Sörmans kurs på EdX.org. Länk finns här: https://courses.edx.org/courses/course-v1:KIx+ki-neupsy1+1T2018/course/

Kristina når du på kontakt@hjarnpodden.se

 

2018-04-10
Länk till avsnitt

#91 Tonåring och lagom perfekt - Linda Hiltunen

Linda Hiltunen, PhD i sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö, har forskat om ungdomars upplevda psykiska ohälsa och vad den beror på. I sin forskning har hon identifierat en del som rör skolprestationer och en annan del som handlar om att höra till i gruppen.

I den här intervjun pratar vi om avhandlingen som heter "Lagom Perfekt" och vad Linda har fått fram i de 498 elevuppsatser hon har studerat och de enkäter hon lämnat ut i gymnasieklasser. Hon har både identifierat ungdomarnas upplevelser, men även hur ungdomarna själva skapar strategier för att hantera sin ohälsa eller stress.

En påtaglig fråga som ställs i avsnittet är de vuxnas brist på närvaro i ungdomars liv. Avsnittet är särskilt intressant för de som har egna gymnasieelever hemma eller undervisar/arbetar på gymnasiet.

Lindas avhandling hittar du här: https://www.adlibris.com/se/bok/lagom-perfekt-erfarenheter-av-ohalsa-bland-unga-tjejer-och-killar-9789179242879

Vill du ha kontakt med Kristina mailar du som vanligt till kontakt@hjarnpodden.se

 

2018-03-21
Länk till avsnitt

#90 Optimism eller pessimism för lycka? Intervju med Mattias Lundberg

Mattias Lundberg utbildade sig först till kock och så småningom till psykolog. Tillsammans med komikern Janne Bylund skrev han en bok 2014 som heter "Den Lyckliga Pessimisten". Eftersom jag ser mig själv som optimist (iallafall innan avsnittet spelades in) tyckte jag det kunde vara spännande att prata med Mattias om deras bok och inlägg i "lyckodebatten".

Frågor man ska ställa sig är om man måste vara optimist för att bli lycklig och om det går att "bara tänka" sig lycklig?

Vad har stoism med lycka att göra?

Behöver vi nöja oss med det vi har eller ska vi alltid ha högt flygande mål?

I avsnittet pratar vi om bland annat målsättning och hänvisar till en artikel om mål; https://hbswk.hbs.edu/item/goals-gone-wild-the-systematic-side-effects-of-over-prescribing-goal-setting

Mattias och Jannes bok hittar du här: https://www.bokus.com/bok/9789137142753/den-lyckliga-pessimisten-varfor-negativt-tankande-ar-positivt/

För att prenumerera på Hjärnpodden går du till http://hjarnpodden.se

Där får du tillgång till alla 90 utgivna avsnitt. För att komma i kontakt med Kristina mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se

 

2018-02-28
Länk till avsnitt

#89 Beteendedesign ? Arvid Janson

Arvid Janson är civilingenjör och har även examen inom marknadsföring. Han har skrivit boken "Beteendedesign" tillsammans med Niklas Laninge. Arvid har arbetat med produktutveckling och marknadsfrågor och har genom det intresserat sig för psykologin bakom människors val och valsituationer.

I det här avsnittet pratar vi en hel del om människors automatiska slutsatser och feltänkande. Exempelvis pratar vi om Dunninger-Kruger effekten, mind-reading och förlustaversion. Alla de här olika tankefelen gör att människor tar irrationella beslut i sin vardag. Man kan säga att vi förenklar vardagen genom automatiska tankar.

För att få kontakt med Arvid Janson går du in på http://beteendedesign.se

För att kontakta Kristina mailar du till kontakt@hjarnpodden.se

Glöm inte att prenumerera på gamla avsnitt av Hjärnpodden på http://hjarnpodden.se

 

2018-02-13
Länk till avsnitt

#88 Sömn - för att leva, professor Torbjo?rn A?kerstedt

I det här avsnittet pratar Kristina med Torbjörn Åkerstedt om sömnens betydelse och förutsättningen för att leva. Hjärnan behöver sömn för återhämtning, lagring och konsolidering (befästande) av minnen.

Torbjörn Åkerstedt är professor vid Stressforskningsinsitutet och har forskat på sömn och utmattning under större delen av sitt yrkesverksamma liv. I avsnittet berör vi hur man kan öka sin sömn, sömnhygien och vad man ska göra när man inte kan sova. Vi pratar även en del om hur mycket vi faktiskt sover i genomsnitt.

För att få kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila kontakt@hjarnpodden.se

Detta avsnitt har Exist.se fått stöd för produktion och redigering av Sanofi.

2018-02-01
Länk till avsnitt

#87 Allt för tonårshjärnan - Hjärnskap med Malin Gutestam

Malin Gutestam är gymnasielärare i idrott och engelska och har drivit ett hälsoprojekt där hon har utbildat elever om hjärnan och om hjärnforskning. I samband med det har hon studerat hur eleverna börjar ändra sina beteenden gällande sömn och andra hälsoaspekter.

I det här avsnittet pratar vi om projektet och vad tonåringar kan behöva veta om sin egen hjärna gällande mognad, sömn, lärande och deras behov av att få bestämma själva vilka saker de ska pröva och utvärdera.

Malin tilldelades Helgepriset 2016 på Skolforum i Stockholm. Helgepriset är Sveriges största lärarpris och delas ut av Helge Ax:son Johnsons stiftelse med syfte att uppmärksamma initiativ inom utbildningsområdet.

Under hösten 2017 utkom boken "Hjärnskap - för tonårshjärnan" som riktar sig till tonåringar för att de själva ska kunna använda kunskapen om sin egen hjärna. Malin Gutestam nås via Hjarnskap.se För kontakt med Kristina mailar du som vanligt kontakt@hjarnpodden.se

Hjarnpodden.se finns alla avsnitt som är utgivna av Hjärnpodden. Bli premiumlyssnare där.

2018-01-24
Länk till avsnitt

#86 Forskning kring elevhälsa - Ingrid Hylander

Ingrid Hylander är psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Ingrid har länge arbetat i skola och sjukvård med barn och unga och har i sin forskning tittat på samarbetet inom elevhälsan och mellan elevhälsans olika yrkesgrupper.

I boken "Elevhälsa som främjar lärande - Om professionellt samarbete i retorik och praktik" har hon och Gunilla Guvå sammanfattat forskning om elevhälsoprojektet. I avsnittet pratar vi om olika utvecklingsområden för elevhälsan och vad syftet med elevhälsan är i nya skollagen. Vi pratar även om den vilsenhet som uppstår när elevhälsans olika professioner behöver hitta nya roller i teamet med andra uppgifter än sitt tidigare arbete. För kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila kontakt@hjarnpodden.se Böcker vi pratar om i detta avsnitt är;

https://www.bokus.com/bok/9789144110127/elevhalsa-som-framjar-larande-om-professionellt-samarbete-i-retorik-och-praktik/

https://www.bokus.com/bok/9789127818798/att-organisera-for-skolframgang-strategier-for-en-likvardig-skola/

 

2018-01-12
Länk till avsnitt

#85 Varför är det så svårt att sätta gränser? med A?sa Kruse

Åsa Kruse är psykolog och arbetar inom företagshälsovården med individer och organisationsfrågor. I sitt arbete träffar hon ofta människor som blivit utmattade och har svårt att sätta gränser för sig själv och andra.

I det här avsnittet pratar vi om gränssättning, varför det är så svårt och hur det gränslösa samhället och arbetsplatserna påverkar oss. Att arbete och fritid lyfter ihop allt mer gör att gränser behövs mer än någonsin, men eftersom auktoriteter samtidigt inte sätter gränser för vad som är förväntat och normalt behöver varje individ ta beslut om gränsen själv.

Vi pratar även en del om strategier för att säga nej och att sätta gränser. I avsnittet pratar vi även om Tim Ferriss bok "4 timmars arbetsvecka" och hur hans förhållningssätt kan bidra till vår egen relation till jobb och arbetskamrater. Eller varför inte 24/7 kulturen - att alltid vara tillgänglig.

Åsa Kruses bok "Att sätta gränser för sig själv och andra" hittar du här: https://www.bokus.com/bok/9789127819108/att-satta-granser-for-sig-sjalv-och-andra/

Tim Ferris bok "4 timmars arbetsvecka: konsten att leva mer och arbeta mindre" hittar du här: https://www.bokus.com/bok/9789177010869/4-timmars-arbetsvecka-konsten-att-leva-mer-jobba-mindre/

För att kontakta Kristina mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se

 

2017-12-28
Länk till avsnitt

#00 Presentation av Hjärnpodden och Kristina Bähr

Det här avsnittet är en kort presentation av Hjärnpodden, syftet och presentation av mig ? Kristina Bähr. Kristina är specialistläkare i barnmedicin och är numera verksam i skolan som skolläkare på deltid. Kristina har arbetat som skolläkare sedan 2004. Sedan 2010 driver Kristina företaget Exist.se med inriktning på att utbilda om hjärnan på jobbet och i skolan.

Kristina arbetar professionell certifierad coach (PCC) samt med chefshandledning. 

Kristina föreläser ofta om hjärnan i jobb och i skolan på skolor och företag.

2015 gav Kristina ut boken "Hjärnan i skolan - möt barnen där de är" (Exist Publishing) för att öka förståelse och acceptans för den växande hjärnan och olikheter.

För att komma i kontakt med Kristina mailar du kontakt@hjarnpodden.se

2016-10-24
Länk till avsnitt

#12 Hjärnan i skolan - barnens utveckling

En podcast på svenska för alla som vill förstå och använda sin hjärna bättre.

I det här avsnittet pratar Kristina Bähr själv om barns utveckling under småbarnsåren och skolåren och hur hjärnans olika egenskaper utvecklas över tid. Det har betydelse när vi möter barn i skolan hur vi förstår vilken utveckling de har uppnått och hur vi kan förstå barnens beteende och inlärningssituation.

Kristina är barnläkare och verksam som skolläkare sedan 2004 och har som specialområde att värna barn med svårigheter i sin inlärning och beteende. Ofta blir de barnen missförstådda och med mer kunskap om vår biologiska utveckling kan vi se att barnen kan hjälpas till en bättre vardag i skolan med goda strategier.

Det här avsnittet är mest inriktat på barnens utvecklingssteg och strategierna kommer vi lyfta i ett annat avsnitt.

 

Boken "Hjärnan i skolan - möt barnen där de är" kan du beställa till specialpris på Exist Publishing - Använd koden Hjärnpodden i beställningsrutan så får du 100 kr/bok i rabatt.

2016-01-22
Länk till avsnitt

#02 HP Hjärnans arbetssätt och strategier

 

UTAN MUSIK. Omredigerat avsnitt utan musik. Musiken är borttagen då antalet nedladdningar och lyssningar har ökat under 2016. Originalavsnittet spelades in 2015 och har begränsad teknisk utrustning men har redigerats om för att förbättra ljudkvaliteten något.

 

Detta avsnitt handlar om hjärnans arbetssätt ? hur vi använder automatiskt arbetssätt för att spara energi till mer långsamma och svåra arbetsprocesser och hur hjärnan är inställd på att få oss att överleva och öka belöning av det vi gör. Detta avsnitt är ett grundläggande avsnitt om hur hjärnan arbetar och fungerar och kan vara bra att ha med sig - som ett gemensamt språk för ökad förståelse.

Kontakt med Kristina får du via exist.se eller kristina@exist.se  

Värd för Hjärnpodden är Kristina Bähr

2015-09-09
Länk till avsnitt

#01 Plasticitet - inbyggd potential

UTAN MUSIK. Omredigerat avsnitt.
Lyssnarantalet har ökat drastiskt och innebär att jag kommer plocka bort all musik utom jingel. Detta avsnitt är ett av de första avsnitten, ljudkvaliteten på själva innehållet är inte optimalt, men av historiskt intresse (?) för att visa på alltings utveckling med träning. 

Detta program handlar om hjärnans plasticitet, hjärnans förmåga att förändra sig själv när vi använder vår hjärna och lär oss nytt.

Minsta motståndets lag är inte ett vinnande koncept om vi vill motverka hjärnans åldrande. Att lära sig nytt gör att hjärnans celler bildar nya kontakter med varandra och därför är det aldrig för sent att lära sig något nytt eller ändra ett beteende.

Tips på mer läsning som hänvisas till i programmet hittar du på http://www.exist.se/kategori/aktuellt/hjarnpodden/

 

Kontakta mig på kristina@exist.se om du har frågor eller synpunkter.

För att få nyhetsbrev med mer information och uppdateringar anmäler du dig på http://www.exist.se längst ned på sidan.

2015-08-23
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.