Sveriges 100 mest populära podcasts

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa. Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion. Alla avsnitt hittar du på http://hjarnpodden.se E-post med frågor och kommentarer skickas till [email protected]

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

exist.libsyn.com/rss

Avsnitt

#132 Mindfulness i ledarskapet - Margaretha O?stro?m

I det här avsnittet pratar Kristina med Margaretha Öström, som har skrivit om hur mindfulness kan gagna ledarskap genom att på olika sätt påverka vår pannlob och självmedvetenhet. Att vara medvetet närvarande kan öka förmågan att fokusera på rätt saker, minska risk för att reaktioner på våra naturliga emotioner kommer i vägen för våra relationer och beslut.

Margarethas bok heter "Hållbar hjärna med mindfulness" och kom ut 2021.

Samtalet handlar en hel del om erfarenheterna av mindfulness, effekterna i kropp och hjärnan och hur det kan ge nytta för ledarskap. För att kontakta Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt [email protected] eller kontaktar Kristina via hemsidan https://exist.se

 

2021-09-30
Länk till avsnitt

#131 Livskoden - Lena Skogholm

I det här avsnittet pratar vi om hur vi håller balans mellan hjärnans olika system för att bibehålla hälsa och öka vårt välbefinnande. Lenas nya bok Livskoden gavs ut i augusti 2021 och har redan sålt i flera tusen exemplar. Lenas förmåga att sätta enkla ord på komplexa samband, så vi har ett gemensamt språk när vi ska komma vidare är unik. I avsnittet berättar Lena om hur vi medvetet kan stötta oss själva och våra olika delar i hjärnan på olika sätt. Vi pratar också om varför det är viktigt att prata snällt med oss själva minst tre gånger oftare än negativt. (Gör vi det?) Losado's ratio.

Lena Skogholm är beteendevetare med en egen historia av att vända en mycket begränsad livsföring till följd av sjukdom genom att välja att fokusera på det som fungerar. I slutet pratar vi också om en spegel vi har god användning av i relationer... Boken Livskoden hittar du bl a här. https://www.bokus.com/bok/9789198639988/livskoden-enligt-hjarnan-bygg-starka-hjarnmuskler-som-laddar-dig-med-energi-ger-livsgladje-och-en-airbag-mot-stress/

För kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du [email protected]

 

2021-09-10
Länk till avsnitt

#130 Vägra väggen - Maria Ergu?l

I det här avsnittet pratar Kristina med Maria Ergül om hur arbetsplatser kan arbeta främjande för psykisk hälsa på arbetsplatser på ett mer strukturerat sätt. Det behövs oftast inga extra inköpta insatser utan det räcker oftast att se över vilken arbetskultur, värdegrund, struktur man har och arbeta med regelbunden återkoppling och struktur.

Maria Ergül är HR konsult, författare och initiativtagare till nätverket Vägra väggen, som arbetar för att minska stressorsakad psykisk ohälsa. På arbetsplatser finns en del enkla tips att göra redan i dag för chefer och medarbetare.

För att kontakta Kristina efter programmet mailar du som vanligt [email protected]

 

Fler avsnitt hittar du på http://hjarnpodden.se

 

2021-09-08
Länk till avsnitt

#129 Superkraften i att vara omtyckt - Lars-Johan A?ge

I det här avsnittet pratar Kristina med Lars-Johan Åge om superkraften i att vara omtyckt. Betoningen ligger på att vara - inte så mycket att göra eller prestera.

Äkthet, positivitet och relevans är bidragande delar i detta med omtyckthet.

Vad är det som gör att vissa människor är omtyckta och inte nödvändigtvis populära och vice versa? Vad är det som gör att omtyckthet är en helt avgörande egenskap när vi kommer till förhandlingssituationer? Vad finns det för likhet mellan att förhandla med sin tonåring och i ett gisslandrama?

Det och mycket annat pratar vi om i avsnittet. Lars-Johan Åge är professor i företagsekonomi från Harvard Business School och arbetar nu vid Högskolan i Gävle.

Boken "Omtyckt. Superkraften i att vara äkta, positiv och relevant" hittar du bl a här: https://www.bokus.com/bok/9789179651039/omtyckt-superkraften-i-att-vara-akta-positiv-och-relevant/?gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKdl6xxD6y3F5ZN58o80dwpRjIJ_J1jIgBGjq7zxVloVszjDn1gYYlIaAvDSEALw_wcB

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till [email protected]

 

2021-06-07
Länk till avsnitt

#128 Stök och bröte på jobbet - Anders Rydell

I det här avsnittet pratar jag med organisationspsykolog Anders Rydell som är aktuell med boken "Arbetet på jobbet. om bök och bröte i arbetslivet" (Natur och Kultur, 2021)

Vi pratar om de trender i vår (arbets)miljö som påverkar vår vardag och vårt liv genom att öka stress när det blir obalans mellan krav och ansvar. 

VI pratar även om vad du som chef och medarbetare kan göra för att motverka en del av den här obalansen. 

Anders Rydells bok finns att köpa bland annat på Bokus och Adlibris

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet så mailar du lättast till [email protected]

 

2021-04-20
Länk till avsnitt

#127 Vad engagerar oss mest i arbetslivet? Rikard Larsson

Engagemang på jobbet och för våra jobb är något som vi förutsätter, men en undersökning från Gallup 2013 visade att bara 16 % är engagerade på jobbet. Professor Rikard Larsson, Lunds Universitet med kollegor har undersökt hur engagemang är kopplat till fyra olika karriärsinriktningar. Du kan vara expert, arbeta linjärt, vara utvidgande eller episodiker i dina karriärsval. Vad det handlar om och hur man förhåller oss i de olika inriktingarna pratar vi om i detta avsnitt.

Vill du fördjupa dig mer i de här frågorna så finns hela undersökningen här: https://www.icloud.com/iclouddrive/07w7cRvBG8o54yFEnMyTUvo6w

Vill du ha kontakt med Kristina så mailar du [email protected]

Rikard Larsson finns på Decision Dynamics och Lunds Universitet.

2021-04-01
Länk till avsnitt

#126 Sexualbrottets psykologi - Johanna La?tth

Det här avsnittet handlar om sexualbrottets psykologi och gäst i avsnittet är psykolog Johanna Lätth som är specialist inom forensisk psykologi och arbetar inom kriminalvården med de här frågorna.

Sexualbrott är ett ämne som väcker många starka känslor och det är en mycket komplex bild som uppstår runt brottet. Johanna har arbetat med de här frågorna i över 10 år och har nu skrivit en bok som heter "Sexualbrottets psykologi. Bemötande, bedömning och behandling" Gothia Kompetens förlag.

I avsnittet pratar vi om statiska och dynamiska riskfaktorer och hur behandling av sexualbrott sker. Vi pratar om mänskliga försvar, skyddsmekanismer och de starka känslor som omger de här brotten. Boken fördjupar den här kunskapen och rekommenderas varmt för den som är intresserad.

Länk till Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789177412007/sexualbrottets-psykologi-bemotande-bedomning-behandling/

Till adlibris:

https://www.adlibris.com/se/bok/sexualbrottets-psykologi-bemotande---bedomning---behandling-9789177412007

 

2021-03-26
Länk till avsnitt

#125 Lidande och psykisk ohälsa Christian Ru?ck

Cristian Rück är psykiater och professior i psykiatri vid Karolinska Institutet. Christian är aktuell med boken "Olyckliga i paradiset: varför mår vi dåligt när allt är så bra? (Natur och Kultur. 2020)

Boken tar upp hur synen på psykiatriska sjukdomar och tillstånd förändrats de senaste hundra åren och hur synen på hälsa och ohälsa förflyttats när kontexten - vår samhällssyn - förändrats. Hur kommer det sig att psykiska tillstånd blivit vanligare? Eller har de inte det?

I det här avsnittet pratar vi om människors lidande och relation till psykisk hälsa och ohälsa. VI berör relationen mellan lidande och pandemi och pratar en hel del om acceptans och coping och resiliens.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt [email protected]

 

2020-12-15
Länk till avsnitt

#124 Va?lma?ende - Utmana tankefällor - Petri Partanen

Det här är det tredje avsnittet i Hjärnpoddens "Välmående-serie" som produceras sommaren 2020 för att ge bakgrund till välmående och de sätt vi kan träna på att må bättre - trots motgångar, oro och svårigheter. Gäst i avsnittet är Petri Partanen. Vi gör dessa avsnitt under hashtaggen #välmående2020

I det här avsnittet fortsätter vi utforska hur vi människor gör snabba antaganden/tankar och ibland (ganska ofta)hamnar i tankefällor som sätter krokben för oss själva, vår utveckling och ibland ställer till det i relationer. Tankefällor är de snabba slutsatser vi gör i form av snabba tankesystemet, som är ett sätt för att spara energi. Att utmana sina tankefällor kan vara hjälpsamt när vi hamnar i situationer som känns ohanterliga. Att ställa sig några kontrollfrågor kan bidra till att vi kan bedöma situationen mer realistiskt och inte så överväldigande. Här finns en länk till tankefällor och de kontrollfrågor man kan ställa när man "hör" sig fastna i en tankefälla.

https://www.dropbox.com/s/j6mbf3hmkqt36jd/utmana%20tankef%C3%A4llor.pdf?dl=0

Petri Partanen är psykolog, handledare och utbildare, samt forskare på Mittuniversitetet och UCL London. Han har arbetat i 25 år med elevhälsa och med skolutveckling runt om i Sverige. I sitt arbete intresserar sig Petri särskilt för hur våra känslomässiga och tankemässiga förmågor påverkar vårt fungerande i vardagen, och särskilt i lärandet. Han har tidigare skrivit kunskapsöversikten ?Hälsa för lärande ? lärande för hälsa? för Skolverket.

Petris senaste bok ?Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan? berör bland annat förmågorna metakognition och självreglering. Den handlar om hur vi hanterar våra tankar och känslor på ett medvetet sätt och planerar och styr vårt beteende. Petri har en blogg som du kan läsa här: https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt till [email protected]

 

2020-06-24
Länk till avsnitt

#123 Va?lma?ende - Tacksamhet och förundran - Petri Partanen

Det här är det andra avsnittet i Hjärnpoddens "Välmående-serie" som produceras sommaren 2020 för att ge bakgrund till välmående och de sätt vi kan träna på att må bättre - trots motgångar, oro och svårigheter. Gäst i avsnittet är Petri Partanen.

I det här avsnittet följer vi upp förra avsnittet kring medvetenhet kring sitt eget tänkande och emotionerna vi har och kopplar det till hur vi faktiskt kan använda den informationen vidare.

I avsnittet introducerar vi tre verktyg för välmående; Tacksamhetsdagbok - att skriva gör tänkandet långsammare och kan hjälpa oss att få syn på det som är hjälpsamt i livet. Att varje dag skriva tre saker som du är tacksam för och koppla det till "varför" det hände ökar medvetenheten om de hjälpsamma situationer du medvetet kan använda dig av för att öka välmåendet.

Tacksamhetsbrev: Att skriva ett handskrivet brev till någon och TACKA FÖR NÅGOT DE GJORT som betytt något för dig, och motivera varför det var viktigt, kommer att påverka både dig och den som får ditt brev. Skriv ett brev, sätt på ett frimärke, ta en bild och lägg ut i sociala medier med hashtagg #välmående2020 så skapar vi välmående för fler. Både för dig och den andre. :)

Förundran: Att medvetet fånga de vackra stunderna i naturen, i möten med andra, i nyfikenhet eller harmoni och skriva ner eller självprata kring det kan vara ett sätt att förlänga den känslan några sekunder och efter träning kunna återvända till det för tröst eller lugn. De här verktygen presenteras i en kortversion i ett kort avsnitt efter detta.

 

Petri Partanen är psykolog, handledare och utbildare, samt forskare på Mittuniversitetet och UCL London. Han har arbetat i 25 år med elevhälsa och med skolutveckling runt om i Sverige. I sitt arbete intresserar sig Petri särskilt för hur våra känslomässiga och tankemässiga förmågor påverkar vårt fungerande i vardagen, och särskilt i lärandet. Han har tidigare skrivit kunskapsöversikten ?Hälsa för lärande ? lärande för hälsa? för Skolverket. Petris senaste bok ?Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan? berör bland annat förmågorna metakognition och självreglering. Den handlar om hur vi hanterar våra tankar och känslor på ett medvetet sätt och planerar och styr vårt beteende. Petri har en blogg som du kan läsa här: https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du till [email protected]

 

2020-06-18
Länk till avsnitt

# Va?lma?ende; Verktyg 1 - Medveten närvaro och riktad uppmärksamhet

Det här är ett kortare avsnitt som bara innehåller det du kan träna på när det gäller medveten närvaro och att rikta uppmärksamheten.

Det är första delen i att träna på att tänka kring sitt eget tänkande och bli mer medveten om vad som händer - när det händer.

SOAS - Stanna, observera, acceptera eller släpp.

En mental stoppknapp och att fokusera på andningen kan hjälpa till att skapa distans och avstånd till den tanke och känsla som annars kan ta över och kännas överväldigande.

2020-06-10
Länk till avsnitt

#122 Va?lma?ende - Att tänka kring sitt tänkande - Petri Partanen

Det här är första avsnittet i Hjärnpoddens "Välmående-serie" som produceras sommaren 2020 för att ge bakgrund till välmående och de sätt vi kan träna på att må bättre ? trots motgångar, oro och svårigheter.

Gäst i detta och kommande avsnitt är Petri Partanen. Petri Partanen är psykolog, handledare och utbildare, samt forskare på Mittuniversitetet och UCL London. Han har arbetat i 25 år med elevhälsa och med skolutveckling runt om i Sverige. I sitt arbete intresserar sig Petri särskilt för hur våra känslomässiga och tankemässiga förmågor påverkar vårt fungerande i vardagen, och särskilt i lärandet. Han har tidigare skrivit kunskapsöversikten ?Hälsa för lärande ? lärande för hälsa? för Skolverket. Petris senaste bok ?Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan? berör bland annat förmågorna metakognition och självreglering. Den handlar om hur vi hanterar våra tankar och känslor på ett medvetet sätt och planerar och styr vårt beteende. Petri har en blogg som du kan läsa här: https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/

I detta första avsnitt pratar vi om meningen med att tänka kring sitt eget tänkande - metakognition/mentalisering. Vi pratar också om sätt vi kan göra för att förstärka möjligheten att kunna tänka kring våra tankar och emotioner och ger exempel på några verktyg som går att använda. Exempelvis att skriva, prata med sig själv eller någon annan och medveten närvaro.

Medveten närvaro tas upp från Petris sätt att se det hela. Sista delen av avsnittet innehåller övningarna och verktygen och kommer som en kortare del efter detta avsnitt som ett eget avsnitt kring "verktyg för välmående".

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du [email protected]

Använd gärna Hashtag #välmående2020 för att sprida verktygen vidare. Någon i din närhet kanske kan ha nytta av den här serien.

2020-06-10
Länk till avsnitt

#121 Pandemi, ovisshet och välmående.

Det här avsnittet gästas av Katarina Graffman och Mikael Kurkiala. Samtalet handlar om att vara människa i vår samtid och hur vi påverkas av konsumtion och ovissheten i pandemins spår.

Vad händer när vi lever i en illusion av att det går att uppnå ett perfekt liv, samtidigt som marknadsföringen inte alls vill att vi ska uppleva vårt liv som perfekt?

Hur kan vi förhålla oss i pandemins spår när det som tidigare uppfyllt livet i form av semestrar och konsumtion av prylar ställs åt sidan för andra värden?

Hur kan den moderna människan förhålla sig till ovisshet och hur kan vi se på välmående i en orolig tid? Detta och mycket mer tar vi upp i avsnittet.

Katarina Graffman är doktor i kulturantropologi och Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi i Uppsala universitet.

Katarina Graffman har skrivit böckerna "Vi är vad vi köper" tillsammans med Jacob Östberg och "På spaning efter den tid som kommer. Bubblor, skam och andra fenomen" även den med Jacob tillsammans med Emma Lindblad.

Mikael Kurkiala har skrivit boken "När själen går i exil. Modernitet, teknologi och det heliga".

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du [email protected]

- precis som vanligt.

2020-05-26
Länk till avsnitt

#120 Skolkuratorsrollen - Hilda Johnsson

Hilda Johnsson har arbetat som skolkurator och under den tiden utvecklat ett arbetssätt som kopplar den psykosociala insatsen till läroplanens kapitel 1 och 2 och arbetar närmare eleverna. I skolan är målet att arbeta mer främjande och förebyggande, alltså innan problem har uppstått, eller i alla fall avvärja de problem som uppstår för elever. Många gånger är det svårt för elevhälsans olika funktioner att hitta en arbetsform som fungerar. Hilda beskriver i sin bok ett sätt att komma bort ifrån det enskilda elevarbetet och istället nå många fler elever på skolan med verktyg och normskapande diskussioner.

I avsnittet lyfter vi de arbetsområden som Hilda identifierat som nycklar till att kunna prata om de frågor som många elever behöver stöd och hjälp med individuellt och istället lära eleverna att resonera i de frågorna tidigt.

Hildas bok heter Kurator 2.0 och släpptes i maj 2020.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt [email protected]

 

2020-05-19
Länk till avsnitt

#119 Själens biologi - Henrik Bra?ndén

Henrik Brändén har skrivit en bok som heter "Själens biologi och vår fria vilja" som kom ut april 2020. I den boken har han följt sin nyfikenhet på vad som händer när vi tänker, minns, är ledsna eller arga och sökt efter den forskning som i dag ligger till grunden för den förståelse vi har för människans tänkande och hjärna. I boken fördjupar han sig kring kropp och själ, förnuft och känsla och arv och miljö.

Henrik Brändén har forskat inom immunologi och skrivit läroböcker i bl a Molekylärbiologi och Grundläggande immunologi. Samtalet handlar om hur psykologisk och neurovetenskaplig forskning närmat sig varandra och nu överlappar varandras områden. Det påverkar även hur vi kan se på människan och hennes tänkande och sjukdomar.

Henriks bok finns att beställa här: https://www.bokus.com/bok/9789187393570/sjalens-biologi-och-var-fria-vilja/

Vill du nå Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt [email protected]

 

2020-05-07
Länk till avsnitt

#118 Utmanande samtal - Jakob Carlander

När en chef behöver ha svåra samtal med sina medarbetare kan det ofta innebära att chefen själv blir utsatt. Detta har Jakob Carlander mött många gånger i sitt arbete med chefer i människonära yrken och till sist blev det en bok, som ger chefer ett stöd i hur de kan resonera och tänka kring de utmanande samtal de behöver ha med sina medarbetare.

Jakob Carlander är psykoterapeut och chefshandledare. Han har en bakgrund som utbildad präst och har nu arbetat som psykoterapeut i nästan 20 år. Boken Utmanande Samtal - Handbok för chefer kommer ut i april 2020. I avsnittet tar vi upp en del råd och tips för alla som arbetar i människonära yrken.

Exempelvis rekommenderar JO (justitieombudsmannen) att vi ska vara sakliga, konkreta, hålla en god ton och inte vara godtyckliga. De råden tar dig långt även som chef menar Jakob även gäller dig som chef.

Som bonus finns en film på Youtube där Kristina pratar om svåra samtal, mest riktat till rektorer. Den filmen hittar du här: https://www.youtube.com/watch?v=tbyp8GFXLBk&feature=youtu.be

För kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt [email protected]

 

2020-04-09
Länk till avsnitt

#117 Adhd hos flickor och kvinnor - Lotta Borg Skoglund

I det här avsnittet tar vi upp Adhd och ADD hos flickor och kvinnor. Adhd hos flickor har en hel del aspekter som skiljer sig från pojkars och mäns Adhd. Dels handlar det om hur det visar sig och hur kvinnors hormoner förändras efter pubertet och under fertilt liv.

Lotta Borg Skoglund är psykiater och har arbetat med riskbruk av alkohol och droger och genom det kommit in på bidragande faktorer i detta. Lotta har även arbetat länge med just Adhd utredningar för vuxna och barn och har träffat många flickor och kvinnor, som samtidigt berättar om den oerhörda trötthet det innebär att inte kunna dosera sin volymknapp av aktivitet. Antingen är hon "av", loj och verkar håglös, eller så är hon 100% "på". Lagom finns liksom inte. I det här avsnittet tar vi upp frågan om hur flickor och kvinnor kan med hjälp av förståelse för sin funktion kan bättre hantera sina egenskaper och även få rätt hjälp och stöd i sin miljö.

Lottas bok gavs ut i mars 2020 och heter - "Adhd - från duktig flicka till utbränd kvinna". Du hittar boken bl a här: https://www.bokus.com/bok/9789127827257/adhd-fran-duktig-flicka-till-utbrand-kvinna/

För kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till [email protected]

2020-03-25
Länk till avsnitt

#116 - Depersonalisationsyndrom - när overkligheten blir verklig

Depersonalisationssyndrom är ett relativt okänt syndrom, som drabbar unga människor i övre tonåren och runt 20- års ålder. I symptombilden förekommer en känsla av att inte riktigt känna sig som en del av den "verkliga världen", inte riktigt känna igen sig själv, sin kropp eller sitt känsloliv.

Tillståndet är genom att det är så okänt svårt att få rätt hjälp för och psykologen Anna Strid har genom sin bok "Overklighetskänslor - om depersonalisationssyndrom" gjort en stor insats genom att sammanfatta vad det innebär att vara ung, inte förstå sin symptombild och mötas av okunskap när man söker hjälp. Länk till boken: https://www.bokus.com/bok/9789177410102/overklighetskanslor-om-depersonalisationssyndrom/

Eftersom en del unga upplever sig tomma och känslomässigt avdomnade kan det ibland förekomma självskadebeteenden för att "känna något alls". Det innebär även en hel del existentiella grubblerier. Ett kännetecken är att personen är fullt medveten om att upplevelsen inte stämmer - inte är riktigt verklig. Men det är "som om" man är avskärmad, fast man vet att det inte stämmer.

Depersonaliseringssyndrom kan vara en effekt av psykologiskt våld och räknas som ett sätt att försvara sig mot psykologisk smärta. Tillståndet räknas som en form av dissociation, där människor försvarar sig och sin personlighet från för mycket psykologisk smärta.

I avsnittet berättar Anna Strid om hur hon fick namn på tillståndet och vad det är för något under sina studier vid psykologprogrammet i Lund. Länk till hennes och Leif Månssons examensuppsats hittar du här: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=7793845&fileOId=7793908

För kontakt med mig efter avsnittet: Maila till [email protected]

 

2020-02-28
Länk till avsnitt

#115 Planera med eleverna - Nytorpsmodellen - Anna Borg

Anna Borg är specialpedagog, som har arbetat i Salems Kommun, Nytorpsskolan och på centrala elevhälsan i kommunen. Tillsammans med skolpsykolog Gunilla Carlsson- Kendall har de skrivit en bok som heter "Utanförskap i skolan - förebygg och åtgärda frånvaro med Nytorpsmodellen". Anna har även jobbat vidare med frågorna via (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Anna arbetade som mentor för en högstadieklass i 3 år och som så många högstadielärare lämnade hon ut almanackor till sina elever. När eleverna inte klarade av sin planering med kalendern och det blev en diskussion om att lärarna inte skapade möjligheter för eleverna att göra någon planering började det stora arbetet. Eleverna och Anna pratade om motivation, drivkrafter och struktur som krävs för att lyckas med det man vill. Klassen hade från början 50 % åtgärdsprogram, men i år 9 hade ingen elev åtgärdsprogram.

Samma arbetssätt och elevsyn har de sedan provat i arbetet med problematisk skolfrånvaro med mer känsla av sammanhang, autonomi och kontroll. Lyssna gärna på hur skolan kan hjälpa till på ett mer medvetet sätt när elever är på väg tat ge upp sin inlärning.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du till [email protected]

2020-01-03
Länk till avsnitt

#114 Tydliggörande pedagogik i skolan - Ann LIndgren

Tydliggörande pedagogik fungerar för att göra det tydligare vad som krävs av dem i skolan. Det är särskilt bra för elever med exempelvis autism eller ADHD i skolan men även vid alla tillfällen där det pågår något i elevernas liv som kan störa inlärningen. Det kan räcka med att vara kär eller att ha bråkat med sina föräldrar på morgonen.

Ann Lingren är specialpedagog och gymnasielärare och har tillsammans med David Edfeldt, Anna Sjölund och Annelie Karlsson skrivit boken "Autism och ADHD i gymnasiet: tydliggörande pedagogik". Ann har även varit medförfattare för boken som riktar sig till grundskolan. Ann Lindgren är i dag verksam i Norrtälje kommun i centrala elevhälsan.

I det här programmet pratar vi en hel del om exekutiva förmågor, hur tydlig pedagogik kan skapa en struktur att hålla sig i ? både för undervisande pedagoger som för elever. 

För kontakt med Kristina efter programmet kan du maila [email protected]

Alla avsnitt av Hjärnpodden finns att lyssna på med prenumeration på http://hjarnpodden.se

 

2019-12-08
Länk till avsnitt

#113 Fysisk lärmiljö i skolan - Psykolog Malin Valsö

Malin Valsö är skol- och organisationspsykolog med lång erfarenhet i skolans väld. Tillsammans med Frida Malmgren har hon samlat ihop tips på hur lärmiljön ? barns och lärares arbetsmiljö - i skolan kan underlättas och förbättras med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Många gånger visar elever symptom på att ha svårt att koncentrera sig i skolmiljön och många gånger kan det avhjälpas genom att undanröja buller, störningar och annat genom att förbättra ventilation, avskärma klassrum, minska antalet glasväggar ut mot korridorer och annat. Lyssna gärna på Malins kloka synpunkter, som även angår vuxnas arbetsmiljö på jobbet. Alla behöver få chans att göra ett bra jobb. I avsnittet lyfter vi elevers arbetsmiljö, men tankarna är relevanta även för vuxna.

För att nå Kristina mailar du till [email protected]

Fler avsnitt finns att lyssna på på http://hjarnpodden.se

Länk till Malins och Fridas bok hittar du här: https://www.bokus.com/bok/9789144119236/fysisk-larmiljo-optimera-for-trygghet-arbetsro-och-larande/?source=googleps&gclid=Cj0KCQjw9fntBRCGARIsAGjFq5H8Dm7bZVJQtBmL0x1MDHVmWVscH6j4dMzjHRlHNPReEAfd0qkD6fsaAmpqEALw_wcB

 

2019-11-03
Länk till avsnitt

#112 Styrkan med introversion - Linus Jonkman

Efter ett långt sommaruppehåll i Hjärnpodden (p g a bokskrivande) är Hjärnpodden tillbaka igen med en ny spännande intervju. Denna gång pratar jag med Linus Jonkman, som skrivit ett par böcker om vad det innebär att vara introvert och styrkan med introversion. I det här avsnittet pratar vi om introverta personlighetsdrag i arbetslivet, samhället och i skolan och hur det kan ha betydelse för koncentration och prestation. Det handlar även om att hushålla med energi och att fungera optimalt i sin arbetsmiljö i vardagen. Linus Jonkman är författare, föreläsare och verksamhetsutvecklare och har skrivit ett flertal böcker. Boken "Introvert - den tysta revolutionen" belönades som Årets HR bok 2013. Linus har arbetat som HR chef tills alldeles nyligen. Vill du läsa Linus blogg så hittar du den här:http://www.linusjonkman.com/ Jag kan varmt rekommendera både Introvert - den tysta revolutionen och Själv: kraften i egentid. Vill du ha kontakt med Kristina så mailar du lättast till [email protected] Tack för att du lyssnar!

2019-09-28
Länk till avsnitt

#111 Paus - konsten att göra något annat ? Patrik Hadenius

Inför semestertiden kommer nu ett lämpligt avsnitt om att ta paus och göra något annat. Patrik Hadenius är journalist och har fördjupat sig i pauser, något vi alla älskar att ha men ändå måste ursäkta när vi har.

Hur kommer det sig?

Vad har vi för relation till pauser i samhället och varför är pauser viktiga?

I avsnittet ägnar vi oss åt pauser från olika synvinklar och enligt Kristina handlar det om att kunna ha tråkigt, medan Patrik inte riktigt blivit vän med ordet tråkigt.

Jag ber om ursäkt för ljudet i introduktions- och avslutningen. Vid redigeringen är jag på resande fot (Almedalen) och har inte tillgång till min vanliga mikrofon.

Håll tillgodo och ha en underbar sommar! Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet så kan du maila [email protected]

2019-07-01
Länk till avsnitt

#110 Känslor som kraft eller hinder - psykolog Hanna Sahlin

Känslor och emotioner finns i våra liv dygnet runt, alla dagar på året. De ger information och driver våra beteenden. Ibland är känslor sköna och ibland är de väldigt besvärliga och dessutom kan det vara svårt att tolka vad de egentligen handlar om.

Hanna Sahlin är psykolog och har forskat på emotionell reglering. Dessutom har Hanna arbetat länge med DBT ? dialektisk beteende terapi ? som går ut på att lära sig olika sätt att hantera och förstå sina känslor och reaktioner. I avsnittet pratar vi om känsloreglering, nyttan med känslor, feltolkningar, självskadebeteende, psykoedukation och en hel del annat som rör att vara människa.

Vill du lära dig mer om emotionell reglering kan du läsa Hannas och Elizabeth Malmquist bok som heter "Känslor som kraft eller hinder - En handbok i känsloreglering". https://www.bokus.com/bok/9789127822184/kanslor-som-kraft-eller-hinder-en-handbok-i-kansloreglering/

För att få kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila till [email protected] eller via Hjärnpoddens sida på Instagram eller Facebook.

Tack för tålamodet mellan avsnitten och att du fortfarande lyssnar!

2019-06-12
Länk till avsnitt

#109 Makt, panik, sociala medier och unga - gäst Elza Dunkels

I det här avsnittet gästas Hjärnpodden av Elza Dunkels som forskar kring ungas nätanvändning och nätkulturer, säkerhet on-line, attityder och makt. Elza Dunkels är PhD vid Umeå Universitet, lektor och forskar kring de här ämnena. Samtalet kom att handla om alltifrån sociala medier, psykisk ohälsa, makt, demokratiseringsprocesser och informationsrevolutioner. Vi tar också upp frågan kring den möjlighet sociala medier innebär för samhällets grupper, som normalt haft svårt att göra sig hörda. Vi kom den att prata om det känsliga ämnet kring hur vuxna utövar makt mot barn i vardagen, något som vi båda arbetar för att motverka. Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet är det lättast att skick meddelande via Hjärnpodden på Facebook eller via Instagram Elza Dunkels går att följa via Instagram @dunkels För att få tillgång till alla avsnitt kan du gå till http://hjarnpodden.se

2019-04-23
Länk till avsnitt

#108 Smartare än din mobiltelefon - psykolog Siri Helle

I det här avsnittet diskuterar vi skärmar utifrån ett mindre alarmistiskt perspektiv och istället vad skärmtid OCKSÅ innebär för människor. Det finns forskning som belyser att skärmar kan fylla en viktig funktion för människor och Siri Helle har nyligen givit ut en bok som tittat på forskning som även belyser den sidan.

Vi ska betänka att vår hjärna dras mot sensationella nyheter och faror och förstorar upp den informationen, men att det finns studier som visar annat ? som inte får samma utrymme i vardagens mediautrymme. Det ger helt enkelt inte lika säljande rubriker.

Det vi diskuterar i avsnittet är det problematiska med den skuld och den skam som många känner för att de låter sina barn använda skärmar (alls) och att vi missar att det faktiskt är till nytta för många människor.

Vill du läsa Siris bok så finns länken här: https://www.bokus.com/bok/9789127824362/smartare-an-din-telefon-hur-du-anvander-mobilen-for-att-ma-battre-bli-effektivare-och-starka-dina-relationer/

 

Alla gamla avsnitt av Hjärnpodden hittar du på http://hjarnpodden.se

För att kontakta Kristina så mailar du [email protected]

 

2019-04-05
Länk till avsnitt

#107 Tillit - en ledningsfilosofi -Louise Bringselius

I det här avsnittet pratar vi om tillitsbaserad styrning till skillnad från kontrollbaserad styrning. Hur påverkar tillit en organisation? Vad krävs för tillit - både mellanmänskligt och organisatoriskt för att ändra en företagskultur?

Louise Bringselius har forskat på organisationsförändringar bl a och har arbetat med IT frågor. Nu är Louise docent i Lund - i organisation och ledning (företagsekonomi). I samtalet insåg jag att oavsett vilken ingång vi har i organisationer och ledning så kommer vi fram till samma sak.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet går det att maila till [email protected]

Louise bok finns att köpa bl a här: https://www.bokus.com/bok/9789172511941/tillit-en-ledningsfilosofi-for-framtidens-offentliga-sektor/

Fler avsnitt av hjärnpodden och tillgång till alla tidigare 106 avsnitt kan du få via http://hjarnpodden.se

 

2019-03-26
Länk till avsnitt

#106 Hjärna, puls och glädje - Mark Siegbahn

Fysisk aktivitet är viktigt för vårt lärande på många olika sätt. Det ökar beredskapen för lärande genom det nervcellsnybildande ämnet BDNF.

Fysisk aktivitet påverkar koncentration, förbättrar vårt minne och ökar vårt välmående ? dels genom att minska stress. Det är bakgrunden till Hjärna-Puls- Glädje konceptet som utvecklats av bl a Mark Siegbahn.

I avsnittet pratar vi om hur man praktiskt kan genomföra fler fysiska aktiviteter under skoldagarna och hur det påverkar elever till ökat lärande och ökad hälsa. Vi pratar om grundskoleelever i första hand, men berör även effekterna av fysisk aktivitet för vuxna och gymnasieelever.

Mark Siegbahn är pedagog (undervisar i idrott och hälsa) samt beteendevetare. I Helsingborgs Kommun har han genomfört ett hälsoprojekt, som lett till påtagligt sänkta anmälningar för kränkningar och våld.

För att följa Mark går du in på @hjarnapulsgladje på INSTAGRAM eller Mark Siegbahn _ verklighetsdesigner i skolvärlden https://www.facebook.com/verklighetsdesign/

Fler avsnitt om fysisk aktivitet: #18 Fysisk aktivitet och plasticitet - Jenny Nyberg PhD, Neurovetenskap Göteborg http://exist.libsyn.com/18-fysisk-aktivitet-och-plasticitet

#30 Bli Hjärnstark - Anders Hansen http://exist.libsyn.com/30-bli-hjrnstark-anders-hansen

#87 - Hjärnskap Malin Gutestam http://hjarnpodden.se/87-allt-fr-tonrshjrnan-hjrnskap-med-malin-gutestam

 

För att få kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila [email protected]

2019-02-10
Länk till avsnitt

#105 Främja närvaro - intervju med psykolog Malin Gren Landell

Att främja närvaro i skolan strukturerat och eftertänksamt är nödvändigt för att undvika problematisk skolfrånvaro. Malin Gren Landell är psykolog och har arbetat med regeringens utredning av frånvaro i skolan.

Under 2018 kom Malins bok "Främja närvaro : att förebygga frånvaro i skolan" ut på Natur och Kulturs förlag.

I avsnittet pratar vi utifrån olika frånvarobegrepp Malin skriver om i boken och hur vi behöver tänka och prata om frånvaro för att komma vidare.

Problematisk skolfrånvaro är den frånvaro som innebär att elever missar undervisning och det kan ha många skäl. Att utreda varför elever är borta från skolan behöver ske från olika vinklar och perspektiv och ofta behöver vi arbeta med värderingar och syn på skolan som helhet.

Problematisk skolfrånvaro kan vara olika för olika individer, men det omgivande stödet behöver riggas och struktureras för att elever inte ska "falla mellan stolarna" och riskera att lämna skolan utan att ha fått en chans att komma tillbaka.

I avsnittet pratar vi en del om sjukskrivningar av elever/studenter som ett delproblem gällande frånvaro. Kristina har skrivit en blogg, som problematiserar detta ytterligare. Den hittar du här: https://utbildning.academedia.se/2019/01/15/blogg-riskfyllt-med-sjukskrivningar-under-studietiden/

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet maila till [email protected]

 

2019-01-22
Länk till avsnitt

#99 Sömn i vardagen - allmänläkare Cecilia Enockson

I det här avsnittet pratar Cecilia Enockson, allmänläkare och jag om sömnproblem i vardagen.

Hur kan man förhålla sig till sömnsvårigheter och när är det hög tid att söka hjälp i vården?

Vad kan man göra åt sömnproblem?

Är det farligt med kortvariga sömnproblem?

En hel del av avsnittet handlar om saker du själv kan påverka i din vardag för att förbättra sömnen, men även handlar det om att lyssna på sin kropp och skaffa hjälp när det behövs.

Vill du lära dig mer om sömn kan du lyssna på;

Avsnitt 44 med Christian Benedict sömnforskare, docent vid Uppsala Universitet http://hjarnpodden.se/44-nytta-med-smn-intervju-med-docent-christian-benedict

Avsnitt 88 - med professor Torbjörn Åkerstedt. http://hjarnpodden.se/88-smn-fr-att-leva-professor-torbjorn-akerstedt

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila [email protected]

Exist.se har fått stöd för produktion och redigering av detta avsnitt från Sanofi.

2018-08-20
Länk till avsnitt

#88 Sömn - för att leva, professor Torbjo?rn A?kerstedt

I det här avsnittet pratar Kristina med Torbjörn Åkerstedt om sömnens betydelse och förutsättningen för att leva. Hjärnan behöver sömn för återhämtning, lagring och konsolidering (befästande) av minnen.

Torbjörn Åkerstedt är professor vid Stressforskningsinsitutet och har forskat på sömn och utmattning under större delen av sitt yrkesverksamma liv. I avsnittet berör vi hur man kan öka sin sömn, sömnhygien och vad man ska göra när man inte kan sova. Vi pratar även en del om hur mycket vi faktiskt sover i genomsnitt.

För att få kontakt med Kristina efter avsnittet kan du maila [email protected]

Detta avsnitt har Exist.se fått stöd för produktion och redigering av Sanofi.

2018-02-01
Länk till avsnitt

#69 Migration och stress - Riyadh Al-Baldawi

Riyadh Al-Baldawi är psykiater på Orienthälsan och docent vid Ersta-Sköndals Högskola. Under större delen av sin läkargärning i Sverige har Riyadh arbetat med och forskat inom migration och hur människor anpassar sig i ett liv på flykt.

I det här avsnittet pratar vi om den normala reaktion, som kallas migrationsrelaterad stress. Det uppstår som en följd av den belastning människan upplever efter en påtvingad flytt till ett annat land. Vi pratar även om att PTSD (Post Traumatisk Stress) inte drabbar alla människor som kommit från ett annat land.

Riyadh har träffat många människor på flykt, asylsökande och människor som försöker anpassa sig till sin nya livsmiljö. Därför är det här avsnittet relevant för alla som arbetar i skola, elevhälsa, sjukvård, politik och socialtjänst. Det är även relevant för alla som försöker förstå en annan människa i ett livssammanhang ingen kanske någonsin önskat sig. Hur kan vi finnas där som medmänniska?

Riyadh Al-Baldawi nås på [email protected]

För kontakt med Kristina är det lättast att maila till [email protected]

 

2017-08-14
Länk till avsnitt

#00 Presentation av Hjärnpodden och Kristina Bähr

Det här avsnittet är en kort presentation av Hjärnpodden, syftet och presentation av mig ? Kristina Bähr. Kristina är specialistläkare i barnmedicin och är numera verksam i skolan som skolläkare på deltid. Kristina har arbetat som skolläkare sedan 2004. Sedan 2010 driver Kristina företaget Exist.se med inriktning på att utbilda om hjärnan på jobbet och i skolan.

Kristina arbetar professionell certifierad coach (PCC) samt med chefshandledning. 

Kristina föreläser ofta om hjärnan i jobb och i skolan på skolor och företag.

2015 gav Kristina ut boken "Hjärnan i skolan - möt barnen där de är" (Exist Publishing) för att öka förståelse och acceptans för den växande hjärnan och olikheter.

För att komma i kontakt med Kristina mailar du [email protected]

2016-10-24
Länk till avsnitt

#12 Hjärnan i skolan - barnens utveckling

En podcast på svenska för alla som vill förstå och använda sin hjärna bättre.

I det här avsnittet pratar Kristina Bähr själv om barns utveckling under småbarnsåren och skolåren och hur hjärnans olika egenskaper utvecklas över tid. Det har betydelse när vi möter barn i skolan hur vi förstår vilken utveckling de har uppnått och hur vi kan förstå barnens beteende och inlärningssituation.

Kristina är barnläkare och verksam som skolläkare sedan 2004 och har som specialområde att värna barn med svårigheter i sin inlärning och beteende. Ofta blir de barnen missförstådda och med mer kunskap om vår biologiska utveckling kan vi se att barnen kan hjälpas till en bättre vardag i skolan med goda strategier.

Det här avsnittet är mest inriktat på barnens utvecklingssteg och strategierna kommer vi lyfta i ett annat avsnitt.

 

Boken "Hjärnan i skolan - möt barnen där de är" kan du beställa till specialpris på Exist Publishing - Använd koden Hjärnpodden i beställningsrutan så får du 100 kr/bok i rabatt.

2016-01-22
Länk till avsnitt

#02 HP Hjärnans arbetssätt och strategier

 

UTAN MUSIK. Omredigerat avsnitt utan musik. Musiken är borttagen då antalet nedladdningar och lyssningar har ökat under 2016. Originalavsnittet spelades in 2015 och har begränsad teknisk utrustning men har redigerats om för att förbättra ljudkvaliteten något.

 

Detta avsnitt handlar om hjärnans arbetssätt ? hur vi använder automatiskt arbetssätt för att spara energi till mer långsamma och svåra arbetsprocesser och hur hjärnan är inställd på att få oss att överleva och öka belöning av det vi gör. Detta avsnitt är ett grundläggande avsnitt om hur hjärnan arbetar och fungerar och kan vara bra att ha med sig - som ett gemensamt språk för ökad förståelse.

Kontakt med Kristina får du via exist.se eller [email protected]  

Värd för Hjärnpodden är Kristina Bähr

2015-09-09
Länk till avsnitt

#01 Plasticitet - inbyggd potential

UTAN MUSIK. Omredigerat avsnitt.
Lyssnarantalet har ökat drastiskt och innebär att jag kommer plocka bort all musik utom jingel. Detta avsnitt är ett av de första avsnitten, ljudkvaliteten på själva innehållet är inte optimalt, men av historiskt intresse (?) för att visa på alltings utveckling med träning. 

Detta program handlar om hjärnans plasticitet, hjärnans förmåga att förändra sig själv när vi använder vår hjärna och lär oss nytt.

Minsta motståndets lag är inte ett vinnande koncept om vi vill motverka hjärnans åldrande. Att lära sig nytt gör att hjärnans celler bildar nya kontakter med varandra och därför är det aldrig för sent att lära sig något nytt eller ändra ett beteende.

Tips på mer läsning som hänvisas till i programmet hittar du på http://www.exist.se/kategori/aktuellt/hjarnpodden/

 

Kontakta mig på [email protected] om du har frågor eller synpunkter.

För att få nyhetsbrev med mer information och uppdateringar anmäler du dig på http://www.exist.se längst ned på sidan.

2015-08-23
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.