Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Virgin Radio - Modern Sabahlar

Virgin Radio - Modern Sabahlar

Müzik, e?lence ve güre? program? denince akla gelen ilk isim y?llard?r hiç de?i?medi. Ege Kayacan, Fahir Ö?ünç ve Oktay Demirci'nin haz?rlamadan sundu?u Modern Sabahlar nezihlik ve yavanl?k aras?ndaki son derece kal?n çizgide mikrofonik maceralar?na devam ediyor. ?yi kalpli insanlar?n program? Modern Sabahlar hafta içi her sabah 07.00 - 10.00 aras? Virgin Radio'da ve tüm Türkiye'de yay?nda! Dinleyin, dinletin, mahalleyi inletin!

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

karnaval.com/modern-sabahlar

Avsnitt

Modern Sabahlar 658 A: 10.08.2018 Cuma | Yeni ke?fedilen yeteneklerde bugün: özel bir radyocunun kaliteli Tarzan taklidi ile aç?yoruz program?.. Ölümsüzlük üzerine: ölümsüzlü?ü kazanan ki?i ile soru cevap bölümü.. Tek tek listelerimizi veriyoruz: ölmeden

2018-08-10
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 658 B: 10.08.2018 Cuma | K?skançl?k dosyas?n? aç?yoruz: A'dan Z'ye k?skançl?k.. Bir k?skançl?k hikayesi ve çe?itli sorular.. K?skanmamak tutkusuzluk mu?.. Yay?nc?l?k tarihinde bir ilk: bant programa gelen bir dinleyici telefonu.. Çe?itli ö

2018-08-10
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 657 A: 09.08.2018 Per?embe | Ege Bey?in tatil co?kusunun meteorolojik yans?malar?.. Kum h?rs?z? olaca??na kalp h?rs?z? ol.. Tukan ku?unun dram?.. Sokakta görüp ?bu hiç at?l?r m??? diyerek ald???n?z ?eyleri listeliyoruz...

2018-08-09
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 657 B: 09.08.2018 Per?embe | Sokakta görüp ?bu hiç at?l?r m??? diyerek ald???n?z ?eyleri listeliyoruz.. Modern Sabahlar?da dev prodüksiyon.. Erkek tangas?.. Delikli Prens Harry...

2018-08-09
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 656 A: 08.08.2018 Çar?amba | ?ehir hayat? ve k?r özlemi çekenlerin vazgeçilmez tercihi K?r?ehir.. Kanada?da ürküten görüntüler ve Oktay Demirci.. At?n k?ll?s? aynan?n ak?ll?s?.. Yak?n çevrenizin hangi kötü özelli?inizi kabullendi?ine inan?

2018-08-08
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 656 B: 08.08.2018 Çar?amba | Yak?n çevrenizin hangi kötü özelli?inizi kabullendi?ine inan?yorsunuz.. Ülkemiz tam bir manyak cenneti, peki ama neden yeterince tan?tm?yoruz.. Gergedan boynuzunu al?p ne yapacaks?n?z.. Makyaj malzemelerindeki

2018-08-08
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 655 A: 07.08.2018 Sal? | Hava durumu mu, döviz kuru mu?.. Dolar - Böbrek paritesi.. Pilotaj Dünyas?n?n gerçek kesiti.. Flört dersi vermeye çal??t???n?z gençler sizi iç çama??r?nda sallar.. Zaman?nda yapmad???n?z ne ile gurur duyuyorsunuz,

2018-08-07
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 655 B: 07.08.2018 Sal? | Zaman?nda yapmad???n?z ne ile gurur duyuyorsunuz, biz de sizle gurur duyal?m.. Çin Seddi mevzusunda gerçekler netle?ti.. Kötü kokular? koklayarak sap?kça zevk al?yoruz.. Yalan söylemek o kadar da ele?tirilecek bir

2018-08-07
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 654 A: 06.08.2018 Pazartesi | Meteorolojik olarak bir numara yok ne yaparsan?z kendinize.. Fahir Bey saçmalam??, a??r? hayvani s?caklar geliyor.. Dü?ünde tavuk eti insanda co?ku yarat?r m??.. Hangi büyük laf?n?z? afiyetle yediniz...

2018-08-06
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 654 B: 06.08.2018 Pazartesi | Hangi büyük laf?n?z? afiyetle yediniz.. Bir ili?kide Lebron James nas?l sorun yarat?r.. Dünyan?n en ya?an?las? yerleri asl?nda hep kokuyor.. Ege Bey al??veri? hastas? m??..

2018-08-06
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 653 A: 03.08.2018 Cuma | Çöp ö?ütücü lüks mü?.. La casa de papel ve Konyaspor ayn? cümlede nas?l bir araya gelir.. ?li?kinin ba??nda satranç oynan?r m?? Cehennemin kap?lar?n? ve ili?kinizdeki dilek-?ikayet kutusunu aç?yoruz...

2018-08-03
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 653 B: 03.08.2018 Cuma | Cehennemin kap?lar?n? ve ili?kinizdeki dilek-?ikayet kutusunu aç?yoruz.. Emoji kullanma sanat?.. Bir kelebekten beklenmeyen en temel hareket, vampirlik...

2018-08-03
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 652 A: 02.08.2018 Per?embe | ?Han?mlar daha sonra görü?ürüz? ?ark?s?ndaki elektronik zurna mucizesi.. Dünyam?z bugün itibari ile limit a??m?na girdi.. ?? yapan insan seyretmenin dayan?lmaz cazibesi.. Terlikte lüks arayanlar ! müjde! Bir dö

2018-08-02
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 652 B: 02.08.2018 Per?embe | Bir dönem trend olup tad?n?z? kaç?ran modalar? konu?uyoruz.. En zay?f kraliyet ailesi.. Yat?r?m tavsiyelerinde yepyeni aç?l?mlar.. Her vatanda??n pijama ile uyuma hakk? vard?r...

2018-08-02
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 651 A: 01.08.2018 Çar?amba | Maa? günü ve meteoroloji üzerine yans?malar.. Anadolu Dazlaklar? tarih mi oluyor???.. Mars?m?zda bilgilerden bir çelenk.. Bir hevesle hayat kalitenizi artt?raca??na inanarak ald???n?z, sonra da bir kenara at?la

2018-08-01
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 651 B: 01.08.2018 Çar?amba | Bir hevesle hayat kalitenizi artt?raca??na inanarak ald???n?z, sonra da bir kenara at?lan e?yalar?n listesini yapsak.. Nesli tükenen hayvanlar az biraz sevimli olsalar paçay? kurtar?rlar m?.. Sosyal medyada pop

2018-08-01
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 650 A: 31.07.2018 Sal? | A??r? yer kaplayan Oktay Bey?in gidi?i stüdyoda ferahlama yaratt?.. Land Lord Ege Bey yeni malikhanesine te?rif etti.. Ta??mac?l?kta pide ve kolan?n önemi.. Sizin için önemli, ayr?lmaz üçlüleri soruyoruz, aksini dü

2018-07-31
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 650 B: 31.07.2018 Sal? | Sizin için önemli, ayr?lmaz üçlüleri soruyoruz, aksini dü?ünen yallah Kanada?ya.. Minik iblislere oyuncak tipi ?eyler üretenler, yatacak yeriniz yok.. Bu gece sooooon, biraz sonraaaaa bu kap?dan son kez.. Yani verg

2018-07-31
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 649 A: 30.07.2018 Pazartesi | Do?ru selamla?ma ve öpü?me.. ?talya'da oldu?unuzu nas?l anlat?rs?n?z?.. Peki bu ipuçlar? ile hangi ülkedesiniz?.. Finlandiya'da gelenekselle?en bir ?ampiyona: e? ta??ma turnuvas? ve kurallar?.. Spor dünyas?na

2018-07-30
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 649 B: 30.07.2018 Pazartesi | Ve tabii ki curling.. Bas?lan malzemeler ile ba?l?yoruz (tur?u, kal?p vs vs) ve kuyruklu y?ld?z konusuna giriyoruz... En haval?, en kalite kuyruklu y?ld?z oylamas?... ?mkans?z Kelimeler'de bugün: avunç nedir?.

2018-07-30
Länk till avsnitt

Bu Bir Veda De?ildir 1

2018-07-27
Länk till avsnitt

Bu Bir Veda De?ildir 2

2018-07-27
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 648 A: 26.07.2018 Per?embe | 42 sene + 10 saniyelik bir o?um günü kutlamas? ile ba?layan bir program.. Bedellide rötu? ve muhtarl?k yar???.. Sosyal medyay? gazeteden takip ediyoruz.. Bu yeni ak?ma uymak ceza getirebilir, dikkat!.. ?yi kalp

2018-07-26
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 648 B: 26.07.2018 Per?embe | ?yi kalpli insanlar?n gen haritalar?n? ç?karmak (sözlü beyan) için soruyoruz: ?Annenizin baban?z?n ele?tirdi?iniz hangi huyu aynen size geçmi??..? Organik tar?m yapmak için 2 sene stüdyoda olamayacak Oktay??n g

2018-07-26
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 647 A: 25.07.2018 Çar?amba | Nezih bir yoklama.. Y?ld?r?mdan korunma yöntemleri (bir yat?r?m tavsiyesi de?ildir).. Çömelme ile çöme?me aras?ndaki ince çizgi.. Yunanistan?a geçmi? bitmi? olsun.. Bir örnek olay ile tatile ç?kacaklara tavsiye

2018-07-25
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 647 B: 25.07.2018 Çar?amba | ?yi kalpli insanlar?n küçük oldu?una emin oldu?umuz tak?nt?lar?n? merak ediyor ve aç?k aç?k soruyoruz: ?Hayat?n?za engel olmad???na inand???n?z, size özel ne tak?nt?lar?n?z var?..? Rahats?zl?k m? kimseye zarar?

2018-07-25
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 646 A: 24.07.2018 Sal? | Meteorolojik olaylar ve günlük ya?am?m?z... Bilgi yüktür.. ?Vallaha?l?, ?Do?ru mu!?lu konu?malarla ikna oluyoruz.. Ay yolculu?unun ayr?nt?lar?.. Bedelli askerlikle ilgili tahminlerimiz.. ?yi kalpli insanlar?n özel

2018-07-24
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 646 B: 24.07.2018 Sal? | ?yi kalpli insanlar?n özel hayat?na giriyoruz yine ve soruyoruz: ?Size ait bir lakab?n?z var m?? Yoksa, lakab?n?z ne olsun isterdiniz? Özendi?iniz lakaplar? konu?uyoruz..? Bitmeyen bir senfoni yani futbol balesi: b

2018-07-24
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 645 A: 23.07.2018 Pazartesi | Program?n ba??nda al?nan bir prensip karar?: tek bir konu seçilsin, herkes onun üzerinde konu?sun.. Atlas??n hediyeleri.. En iyi tatil, sa?salim gelinen, dönülen tatildir.. Yeni nesil hava arac? yani zeplinler

2018-07-23
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 645 B: 23.07.2018 Pazartesi | Madem herkes tatilde gibi, iyi kalpli insanlara soruyoruz: ?Tatilin kötüsü olur mu? Maales olur.. Tatili eziyete dönü?türen ?eyleri listeliyoruz...? Eziyet mi mükafat m??.. NASA?dan güne? aç?l?m? ve güne? üzer

2018-07-23
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 644 A: 20.07.2018 Cuma | Ege Kayacan hatalar?n?n bedelini stüdyoda yaln?zl?kla ödüyor.. Rock?n Roll?un karanl?k yüzü: Gitar çalarken yamulan suratlar.. ?yi kalpli insanlar?n çocuklu?una dönüyoruz: ?ah ulan bu ben çocukken olacakt? var ya..

2018-07-20
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 644 B: 20.07.2018 Cuma | ?yi kalpli insanlar?n çocuklu?una dönüyoruz: ?ah ulan bu ben çocukken olacakt? var ya..? dedirten oyuncaklar? listeliyoruz.. Mazhar Fuat... Osman. Osman m?? ?? yerini çekilmez k?lan ?eyler.. ?yi kalpli insanlar içi

2018-07-20
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 643 A: 19.07.2018 Per?embe | Yaz ya?murlar?.. Bir zenginin günlük ya?am?: Jeff Bezos.. Rus mizah? diye var m? ki gülmeyi umal?m.. 32 km yürüyen Walter??n dram dolu hikayesini yemiyoruz, özür dileriz.. ?yi kalpli insanlar?n ?i?ti?i anlar? b

2018-07-19
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 643 B: 19.07.2018 Per?embe | ?yi kalpli insanlar?n ?i?ti?i anlar? bekliyor ve ?u ?ekil soruyoruz: ?En ba?ta kolay zannetti?iniz, yapmaya ba?lad???n?zda ?i?ti?iniz ?eyler ne?..? Hayat enerjisi aran?yor ama maalesef bulunam?yor.. Uzman?ndan,

2018-07-19
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 642 A: 18.07.2018 Çar?amba | Ekran detoksu mu yoksa o telefon kay?p m??.. ?ort aç?l?m?.. Birbirlerini doland?ran doland?r?c?lar.. Usain Bolt futbola girdi.. Devlet Ba?kanlar??na duyurumuz: maa??n?z? al?n, sa?dan soldan t?rt?klamay?n.. ?yi

2018-07-18
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 642 B: 18.07.2018 Çar?amba | ?yi kalpli insanlar?n günlük hayatlar?n? merak ediyor ve soruyoruz: ?Birinden / bir yerlerden duyup kendi laf?n?z gibi kulland???n?z laf / laflar hangisi?..? Bu sekans?m?zda da aynen devam ediyoruz, yani ?aynen

2018-07-18
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 641 A: 17.07.2018 Sal? | Dünya Emoji Günü ve David Hasselhoff?un do?um günü... ?kili zirveden notlar: her tür yavanl?kla zirve noktaland?... Konu?an ve konu?turan köpe?in maceralar?...

2018-07-17
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 641 B: 17.07.2018 Sal? | ?yi kalpli insanlara soruyoruz: ?Filmlerden dizilerden televizyondan tan?d???n?z hangi ünlü hayvan, yak?n dostunuz olsun, sizinle tak?ls?n isterdiniz? Titlek, At?lgan ve Hayvan Adam... ?Gez Dünyay? Bil Bunlar?? diy

2018-07-17
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 640 A: 16.07.2018 Pazartesi | ?lk banknot.. Dünya kupas?n?n bilinmeyenleri: Fransa ?ampiyon.. Belçika?daki bele? televizyonlar.. Spor sadece futbol de?ildir diyoruz ve 657. K?rkp?nar Ya?l? Güre?lerine bak?yoruz!.. ?yi kalpli insanlar?n duy

2018-07-16
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 640 B: 16.07.2018 Pazartesi | ?yi kalpli insanlar?n duygusal f?rt?nalar?n? merak ediyor ve soruyoruz: ?Eskiyip kullan?lmaz hale geldi?i için çok üzüldü?ünüz ve bir kenara b?rakmak zorunda kald???n?z e?yan?z hangisi? Bir de napt?n?z O e?yay

2018-07-16
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 639 A: 13.07.2018 Cuma | Klasik Oktay Demirci, tav?r ve stüdyoyu terkedi?.. Aleyna Tilki?nin mükemmel ?akas?.. Güne? kremi yerine ne kullansak beybiler.. Son dakikada bitti?inde sizi sinire kestirip ma?dur eden ?eylerin listesini yap?yoruz

2018-07-13
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 639 B: 13.07.2018 Cuma | Son dakikada bitti?inde sizi sinire kestirip ma?dur eden ?eylerin listesini yap?yoruz.. Fahir Bey tatile ne kadar haz?r.. Koca koca adamlar yak???kl? devlet insanlar?n? konu?uyor, canlar? çekti...

2018-07-13
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 638 A: 12.07.2018 Per?embe | Evlatlar?m?za b?rak?lacak en de?erli ?ey, güzel ünvanlar, ?karanl?klar prensi ve yarasalar lordu?.. Süper loto bu ak?am size ç?ksa, hemen yapaca??n?z ilk 3 harcama...

2018-07-12
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 638 B: 12.07.2018 Per?embe | Süper loto bu ak?am size ç?ksa, hemen yapaca??n?z ilk 3 harcama.. Ülkemiz gayr?menkul sevici.. Kutu oyunlar?n?n gizemli dünyas?.. Dünyan?n en çirkin köpr?i seçilen zsa zsa nazar kurban?, roketledi...

2018-07-12
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 637 A: 11.07.2018 Çar?amba | Halk oyunlar? ba?ar?lar? ve oynad???m?z bölgeler.. Tayland?dan güzel haber.. Moritanya?ya uzan?yoruz.. Bir gizem: Instagram?dan mesaj gönderildi mi?.. Dünya Kupas??n?n bilinmeyenleri.. Dozlanarak yenenler.. ?yi

2018-07-11
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 637 B: 11.07.2018 Çar?amba | ?yi kalpli insanlar?n hayatlar?n?n film oldu?unu biliyoruz ve ?u ?ekil soruyoruz: ?Hayat?n?z film olsa, hangi an?n? en haval? sahne olarak fragmanda gösterirlerdi?..? Ankara da pizzaya doyacak.. Renklerin bilin

2018-07-11
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 636 A: 10.07.2018 Sal? | Dünya Kupas??na bir heyecan gelir mi? ??te bir umut: vuvuzela.. Bevarih rüzgarlar?n?n son günü.. Ni?an nikah dü?ün bir arada m??.. Prenslerin ve düklerin oldu?u bir program.. Fransa-Belçika maç?n? izlememiz için uy

2018-07-10
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 636 B: 10.07.2018 Sal? | ?yi kalpli insanlar? heyecanland?ran konular? merak ediyor ve ?u ?ekil soruyoruz: ?Ortamlarda, hangi sohbet konusu aç?lmas?n? 4 gözle bekliyorsunuz? Sizin konunuz hangisi?..? Vuvuzala ?ov.. Her ?ey psikolojik.

2018-07-10
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 635 A: 09.07.2018 Pazartesi | Tüm Türkiye?ye geçmi? olsun.. Hayat?nda ikinci sefer yarasalarla mücadele eden adam.. Aidat?n? ödemeyen o ki?iye ne ceza verildi?.. Kim Kardashian??n gündem bükücü ekibi ?imdi ne yapt??.. ?yi kalpli insanlara

2018-07-09
Länk till avsnitt

Modern Sabahlar 635 B: 09.07.2018 Pazartesi | ?yi kalpli insanlara aç?k aç?k soruyoruz: ?Gördü?ünüz veya göz göze geldi?iniz en vah?i hayvan hangisi ve maceran?z ne?..? Herkesin merak etti?ine inand???m?z ve aylard?r beklenen metrobüs verileri.. Dünya Kup

2018-07-09
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.