Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Prata rasism

Prata rasism

Hör forskares perspektiv på rasism. Var kommer fördomen ifrån? Sitter rasism i en människas huvud eller i samhällets strukturer? I podcasten Prata rasism hör du fem forskares olika och ibland motstridiga perspektiv. Lyssna för att bredda din kunskap och utmana dina egna ståndpunkter. För ju mer vi vet om rasism, desto bättre blir vi på att prata om den.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

levandehistoria.se

Avsnitt

Statsvetaren Anders Hellström om begreppet rasism

Begreppet "rasism" kan vara förvirrande då det ofta används på olika sätt av olika människor. När vi pratar om rasism finns därför risk för missförstånd för att vi helt enkelt inte pratar om samma sak.

I poddavsnittet gör statsvetaren Anders Hellström ett försök att reda ut begreppet genom att inventera och beskriva olika slags rasismer så som de ofta diskuteras i samhällsvetenskaplig forskning.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-01-10
Länk till avsnitt

Historikern Lena Berggren om rasism då och nu

Historikern Lena Berggren går igenom rasistiska ideologier genom historien. Från antikens Grekland ? via Bibeln och Columbus ? och fram till idag. Berggren resonerar också om varför kunskap inte nödvändigtvis motverkar rasism. Och om varför vi kan behöva acceptera att rasism alltid kommer att finnas, för att på så sätt kunna få ett samhälle med minsta möjliga rasism. Lena Berggren är docent i historia vid Umeå universitet. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-03-29
Länk till avsnitt

Sociologen Carina Tigervall om vardagsrasism och utseende

Ur ett sociologiskt perspektiv är rasismen strukturell och måste förstås på samhällsnivå. Tänker man den tanken vidare så är vi alla en del av samhällets strukturer och därmed alla i någon mån rasister. Det här resonerar sociologiforskaren Carina Tigervall om. Tigervall har bland annat tittat på adoptivbarns upplevelser av rasism, vilket visar hur mycket utseende betyder. För vid rasism mot adopterade kan faktorer som kultur och religion räknas bort ? den enda anledningen som finns kvar till att de adopterade utsätts för rasism är utseende. Carina Tigervall är fil. dr i sociologi vid socialhögskolan i Lund. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-03-24
Länk till avsnitt

Socialpsykologen Nazar Akrami om var fördomar kommer ifrån

Alla har vi fördomar om andra grupper än den egna. Det har visat sig på ett omedvetet plan även gälla personer som medvetet arbetar för att vara fördomsfria. Nazar Akrami forskar om kopplingen mellan personlighet och fördomar, och menar att vissa föds mer benägna att vara fördomsfulla än andra. Men Akrami säger också att det går att ändra negativa attityder. Nazar Akrami är docent i socialpsykologi vid Uppsala universitet. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-03-20
Länk till avsnitt

Historiedidaktikern Maria Johansson om interkulturell historieundervisning

Dagens historieundervisning i svenska skolor har ofta sin utgångspunkt i Sverige eller Europa. Det här ger visserligen elever en sammanhållen berättelse, men det finns också ett globalt perspektiv. Ibland är de enda möten mellan kulturer som tas upp i undervisning sådana som ledde till konflikter och krig. Det här ger en skev bild, och därför menar Maria Johansson att vi borde ha en interkulturell historieundervisning som ger andra perspektiv. Maria Johansson är historielärare och har en fil. lic. i historiedidaktik. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-03-14
Länk till avsnitt

Kulturgeografen Mekonnen Tesfahuney om kolonialism och slaveri som rasismens startpunkt

Under kolonialismen blir rasism viktig för att legitimera slavhandel och ojämlikhet. Rasismen blir då en grundpelare i ett nytt kapitalistiskt system. Enligt postkoloniala teorier måste rasism och obalanserade maktstrukturer idag därför förstås som en del av vårt koloniala arv. Tesfahuney berättar också om hur en prästs goda intention att rädda Amerikas ursprungsbefolkning från slaveri istället bidrog till att göra afrikaner till handelsvara. Mekonnen Tesfahuney är docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-03-14
Länk till avsnitt

Prata rasism - trailer

Fem forskares perspektiv på rasism. Var kommer fördomen ifrån? Sitter rasism i en människas huvud eller i samhällets strukturer? I vår podcast Prata rasism hör du fem forskares olika och ibland motstridiga perspektiv. Lyssna för att bredda din kunskap och utmana dina egna ståndpunkter. För ju mer vi vet om rasism, desto bättre blir vi på att prata om den. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-03-09
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.