Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Sjukvårdspodden

Sjukvårdspodden

Nu är den tredje säsongen av Sjukvårdspodden här, med underrubriken Kraftsamla. Där de två tidigare säsongerna jagat perspektiv på hur vi kan uppnå en mer jämlik hälso- och sjukvård, tar denna säsong en ny riktning, med mer fokus på att göra skillnad. I rapporten ?Kunskapsbaserad och jämlik vård? framtagen på uppdrag av regeringen, uttrycker Sofia Wallström att det behövs fler arenor för patientsamverkan, och Sjukvårdspoddens ambition är att vara just en sådan arena. Här får representanter för patienter och makthavare möjlighet att samtala om hur vi ska kunna leva upp till regeringens vision om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Podcasten är utgiven av Roche Sverige. www.roche.se

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

soundcloud.com/user-567843564

Avsnitt

#6 Ulrika Karlsson & Anders Olauson - Kraftsamla för en jämlik vård

I säsongens sista avsnitt gästas Jonas Edström av Ulrika Karlsson (M), riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden, och Anders Olauson, hedersordförande European Patients Forum (EPF).
2018-03-27
Länk till avsnitt

#5 Margareta Haag & Fredrik Lundh Sammeli - Kraftsamla för en jämlik vård

Jonas Edström gästas i det femte avsnittet av Sjukvårdspodden av Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och ordförande i socialförsäkringsutskottet, och Margareta Haag, ordförande för Svenska Ödemförbundet och vice ordförande för Nätverket mot cancer.
2018-03-20
Länk till avsnitt

#4 Inga-Lill Lellky & Barbro Westerholm - Kraftsamla för en jämlik vård

I Sjukvårdspoddens fjärde avsnitt får Jonas Edström besök av Barbro Westerholm, riksdagsledamot och äldrepolitisk talesperson för Liberalerna, och Inga-Lill Lellky, grundare av Cancerkompisar.
2018-03-13
Länk till avsnitt

#3 Johan Assarsson & Lise Lidbäck - Kraftsamla för en jämlik vård

Jonas Edström gästas av Johan Assarsson, vd Inera och vice ordförande eHälsomyndigheten, och Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet, i det tredje avsnittet av Sjukvårdspodden.
2018-03-06
Länk till avsnitt

#2 Roger Henriksson & Ante Nordqvist - Kraftsamla för en jämlik vård

I det andra avsnittet av Sjukvårdspodden samtalar Jonas Edström med Roger Henriksson, professor och verksamhetschef för Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland, och Ante Nordqvist, beteendevetare och medlemsansvarig på Ung Cancer.
2018-02-27
Länk till avsnitt

#1 Lars Ohly & Laura Hartmann - Kraftsamla för en jämlik vård

Säsong tre av Sjukvårdspodden inleds med att Jonas Edström, policychef på Roche, gästas av Lars Ohly, dåvarande ordförande för Funktionsrätt Sverige, och Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen.
2018-02-19
Länk till avsnitt

#16 Olle Lundberg - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Jonas och Björn träffar Olle Lundberg som har lett Kommissionen för jämlik hälsa.
2017-06-14
Länk till avsnitt

#15 Sineva Ribeiro - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Jonas och Björn träffar Sineva Ribeiro,Förbundsordförande i Vårdförbundet
2017-06-07
Länk till avsnitt

#14 Olivia Wigzell - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Jonas och Björn samtalar om jämlik vård med Olivia Wigzell som är Generaldirektör på Socialstyrelsen.
2017-05-29
Länk till avsnitt

#13 Carl Johan Sundberg - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Jonas och Björn träffar Carl Johan Sundberg som är bla läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi.
2017-05-22
Länk till avsnitt

#12 Katarina Johansson - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Jonas och Björn träffar Katarina Johansson som är Ordförande i Nätverket mot Cancer.
2017-05-15
Länk till avsnitt

#11 Ann-Sofi Lodin - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Ann-Sofi Lodin som är regiondirektör i Västra Götalandsregionen.
2017-05-08
Länk till avsnitt

#10 Tove Lindahl Greve - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas pratar jämlik vård med Tove Lindahl Greve som är verksamhetschef på Ung Cancer.
2017-04-30
Länk till avsnitt

#9 Gabriel Wikstrom - Jakten på den jämlika vården

Jonas och Björn träffar i premiäravsnittet av säsong 2, Gabriel Wikström (S), som är Folkhälso-, Sjukvårds- och Idrottminister.
2017-04-23
Länk till avsnitt

#8 Dag Larsson - Jakten på den jämlika vården

Jonas och Björn träffar, i säsongens sista avsnitt, Dag Larsson (S) oppositionsråd i Stockholms läns landsting och ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation. Tillsammans diskuterar de bland annat behovet av nivåstrukturering samt hur sjukvården kan stärkas av ökad samverkan.
2016-12-27
Länk till avsnitt

#7 Sofia Wallström - Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Sofia Wallström som är generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. I ett värdefullt samtal diskuterar de bland annat hur vi kan säkerställa att patienter får tillgång till den bästa möjliga vården och hur vi tillsammans kan arbeta för en mer jämlik vård.
2016-12-22
Länk till avsnitt

#6 Anders Lönnberg ? Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Anders Lönnberg (S) som är regeringens Life science-samordnare. Vi samtalar om förädlingsvärden och hur innovationer förbilligar utvecklingen, samt hur hemmamarknaden är absolut nödvändig för att få fram kunskap att exportera. Det arbete Anders bedriver är starkt bidragande till att vi ska uppnå bästa möjliga jämlika vård i Sverige.
2016-12-12
Länk till avsnitt

#5 Emma Henriksson ? Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar riksdagsledamoten och Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD). Tillsammans diskuterar de hur patienterna kan ses som en resurs för vården samt hur man kan förbättra möjligheterna att implementera beslut.
2016-12-05
Länk till avsnitt

#4 Christina Kennedy ? Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Christina Kennedy som är chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Medicin. De har som mission att förbättra svensk sjukvård och Christina, som hon själv uttrycker det, har lyxen att träffa inflytelserika människor och ställa de frågor hon vill ställa, vilket gör henne till en utmärkt samtalspartner för att bättre förstå hur vi ska uppnå en mer jämlik hälso- och sjukvård.
2016-11-25
Länk till avsnitt

#3 Daniel Forslund ? Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Daniel Forslund (L) som är innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Vi pratar om ett smörgåsbord av möjligheter, frihet att bedriva entreprenörskap och hur Sverige tappar i digitaliseringsracet. Daniels passion och engagemang för förändring och e-hälsa har belönat honom med internationella priser. Vi är nyfikna på vilken väg Daniel ser att vi behöver gå för att uppnå en mer jämlik vård.
2016-11-18
Länk till avsnitt

#2 Heidi Stensmyren ? Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas fortsätter sin jakt på den jämlika vården. Denna gång gästas podden av Heidi Stensmyren, ordförande i Svenska Läkarförbundet. Vi pratar bland annat kompetensförsörjning, beslutsmandat och möjligheter med IT-system.
2016-11-11
Länk till avsnitt

#1 Anders Ekholm ? Jakten på den jämlika vården

Sjukvårdspoddens Björn och Jonas träffar Anders Ekholm som är vice VD och policychef på Institutet för framtidsstudier. Vi pratar universell proportionalism, reglerautktoritet och faktaresistens. Anders holistiska perspektiv och nyfikna kunskapstörst gör honom till en ovärdelig samtalspartner för att vi ska förstå hur vi kan närma oss en jämlik hälso- och sjukvård.
2016-11-07
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.