Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Järnvägspodden

Järnvägspodden

Välkommen till Järnvägspodden ? Trafikverkets podcast för dig i järnvägsbranschen. Nyheter och fördjupningar publiceras i ett nytt avsnitt var tredje vecka.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

jarnvagspodden.libsyn.com/

Avsnitt

The Legend of Tydal. Avsnitt 17 2020.

Vår jakt på digitaliseringens möjligheter går vidare. I årets 17:e avsnitt möter vi i alla fall en gäst som det refereras till i termer av legend, själv kallar han sig problemlösare. Vi talar så klart om och med Thomas Tydal!

Denna höst har Järnvägspodden sökt en röd tråd kring digitaliseringens möjligheter. Är vi rent av en ny betydelse av IoT på spåret, från ?Internet of Things? till ?Internet of Trains??

När man som vi varit inne och sökt svar på hur och när järnvägens alla delar kan och ska börja kommunicera med varandra, med kunder och med resenärer 24/7 så är ett namn som dyker upp Thomas Tydal. Thomas är för många kanske mest känd för TRAppen och 1409.se och vi var nyfikna på var hans engagemang kommer från, hans relation till järnvägen och lite mer om personen bakom några tjänster som många använder dagligen. Och så smög det visst in en jobbansökan, eller gjorde det det?

Till detta lägger vi som vanligt ett nyhetssvep och en förhoppning om att vi hörs på nytt om tre veckor. Tips på gäster och ämnen får ni gärna maila till jarnvagspodden @ trafikverket.se

2020-11-23
Länk till avsnitt

Med en strävan efter tillgänglighet. Avsnitt 16 2020.

Hur mäter, kvantifierar och förklarar man det transportpolitiska målet om tillgänglighet? I årets sextonde avsnitt borrar vi i den frågan tillsammans med måldirektören Jonas Eliasson.

Det finns mycket man kan fråga en av tre måldirektörer på Trafikverket. Till exempel: Hur mycket av Jonas Eliassons dag handlar om järnväg, och vilka kontakter har han med branschen? Tycker han att vi som bransch har ett rimligt fokus kring punktlighet, eller borde vi prata mer om biljettpris och turtäthet? Är banarbetsplanering och kostnadstryck också tillgänglighetsfrågor? Och varför är inte fler utanför järnvägen nyfikna på Staffans favoritämnen kapacitet och tidtabellsplanering?

Självklart ställdes alla dessa frågor, vilket utmynnade i ett samtal som rymmer lika många spår som en större centraleuropeisk bangård. Givetvis kommer vi också in på hur pandemin påverkar prognoser och transportvolymer, samt vilken roll järnvägen kommer att spela i framtidens transportsystem när nu hela världen strävar efter en allt högre fysisk och digital tillgänglighet. Och går det i så fall att mäta, kvantifiera och förklara om, hur och när vi når dit!

Helt klart är att ett samtal med Jonas aldrig blir tråkigt eller otillgängligt. Men gärna långt. Lägg till ett kort nyhetssvep så har vi ett sextonde avsnitt som helt enkelt innehåller ett gäng nya vinklar på järnväg!

2020-11-02
Länk till avsnitt

Digitala spår mot datadriven järnväg. Avsnitt 15, 2020.

Vi återvänder till bekanta spår efter JBS-specialen och möter en gäst med fokus på digitaliseringens möjligheter. Hur skapas en datadriven järnväg, vilka är möjligheterna och utmaningarna. Anders Aabakken är mannen som lotsar oss som inte jobbar med data!

Anders hade redan en lång och gedigen bakgrund inom järnvägen när han 2019 klev in på Trafikverket i rollen som avdelningschef för teknik och miljö på verksamhetsområde Underhåll. Huvudspåret för vårt samtal handlar om vinster och utmaningar kring att få järnvägen att bli en mer datadriven verksamhet. Vad är det för data som i så fall är intressant, hur generösa är vi inom branschen att dela med oss av data och vad kan vara intressanta användningsområden. Vi får lära oss en hel del nya förkortningar och innebörden av obrutna länkkedjor över tid och rum!

2020-10-12
Länk till avsnitt

En spaning från förarhytten. Järnvägspodden möter JBS, del 6.

Det sjätte och sista samtalet i vår JBS-special har vi med ingen mindre än JBS ordförande Kent Johansson. I fyra år har han stått i förarhytten för det draglok JBS är tänkt att vara för branschen. Hur ser han på sin roll, hur tycker han att ?ombord-personalen? sköter sig och köper han skälen till att slutstationen flyttats fram från 2020 till 2023?

Fast vi har micken på ändå till slutet hör vi inget annat än att såväl styrelse som medarbetarna i JBS alla initiativ får med beröm godkänt. Däremot serveras lite oväntat en koppling mellan befattningarna fåraherde och järnvägsinspektör.

När JBS behövde senarelägga sin årliga konferens kvarstod behovet för JBS styrelse att nå ut med de frågor, teman och initiativ som skulle ha presenterats på konferensen. Som tur var fanns Järnvägspodden bara ett samtal bort.

2020-09-25
Länk till avsnitt

En nutidsbransch. Om forskning och innovation. Järnvägspodden möter JBS, del 5.

I det femte samtalet med JBS styrelse når vi Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson och Swedtrains ordförande Björn Asplund. Dessa båda herrar fångade vi direkt efter det senaste styrelsemötet, så vi inleder självklart med en spontan direktrapport. Från den går vi in på frågor om vad branschsamverkan betyder för de som bygger och beställer fordon, relationen till grann- och andra länder samt investeringsvilja. Vi kommer så klart även in på effekter av såväl corona som Forrest Gump, men framförallt utforskar vi vikten av just forskning. Och intresset för innovationer.

När JBS behövde senarelägga sin årliga konferens kvarstod behovet för JBS styrelse att nå ut med de frågor, teman och initiativ som skulle ha presenterats på konferensen. Som tur var fanns Järnvägspodden bara ett samtal bort.

2020-09-24
Länk till avsnitt

Uppdrag förtroende - punktlighet och trafikinformation. Järnvägspodden möter JBS, del 4.

I det fjärde samtalet med JBS styrelse är det Svensk kollektivtrafiks Vd Helena Leufstadius och Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde trafik på Trafikverket från Trafikverket som får komma till tals. Bland mycket annat så pratar vi om trängsel och hur varumärket ?res tillsammans? påverkats, om förtroende och i förlängningen punktlighet och trafikinformation. Dessutom vädras betydelsen av regeringsuppdrag och Intressanta idéer kring tekniska lösningar. Möjligheterna är oändliga!

När JBS behövde senarelägga sin årliga konferens kvarstod behovet för JBS styrelse att nå ut med de frågor, teman och initiativ som skulle ha presenterats på konferensen. Som tur var fanns Järnvägspodden bara ett samtal bort.

2020-09-23
Länk till avsnitt

Samverkande spaningar på kompetens och underhåll. Järnvägspodden möter JBS, del 3.

I det tredje samtalet med JBS styrelse bjuder Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och FSJ:s ordförande Robert Röder inte bara på sin tid, utan också insikter om vad samarbetet inom JBS har betytt för branschen. Hur hänger allt ihop? Och får vi se TV-satsning för att öka attraktiviteten? Efter några stickspår växlar vi in på samtalets huvudspår - spaningar på järnvägsunderhåll och kompetensförsörjning. Allt kryddat med en och annan spaning på utmaningarna nu och framåt.

När JBS behövde senarelägga sin årliga konferens kvarstod behovet för JBS styrelse att nå ut med de frågor, teman och initiativ som skulle ha presenterats på konferensen. Som tur var fanns Järnvägspodden bara ett samtal bort.

2020-09-22
Länk till avsnitt

Gods och stationer, nu och imorgon. Järnvägspodden möter JBS, del 2.

I det andra samtalet med JBS styrelse hälsar vi Jernhusens Vd Kerstin Gillsbro och Ted Söderholm, Vd på Green Cargo, välkomna för ett samtal om gods och terminaler, om lönsamhet och vikten av tillförlitlig trafikinformation. Dessutom spanas på vad samarbetet inom JBS gett så här långt och hur avgörande järnvägen faktiskt är för en grön omstart av samhället.

När JBS behövde senarelägga sin årliga konferens kvarstod behovet för JBS styrelse att nå ut med de frågor, teman och initiativ som skulle ha presenterats på konferensen. Som tur var fanns Järnvägspodden bara ett samtal bort.

2020-09-21
Länk till avsnitt

Med nya perspektiv. Järnvägspodden möter JBS, del 1.

När Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) behövde senarelägga sin årliga konferens kvarstod behovet för JBS styrelse att nå ut med de frågor, teman och initiativ som skulle ha presenterats på konferensen. Som tur var fanns Järnvägspodden bara ett samtal bort.

I det första samtalet med JBS styrelse möter vi SJs nya vd Monica Lingegård och Tågföretagens nästan lika nya förbundsdirektör Pierre Sandberg. Vi samtalar om hur de som nya i branschen ser på de utmaningar som järnvägen står inför? Förutom nya perspektiv, reflektioner och raka besked utlovas en och annan branschslogan att hänga upp på väggen!  

2020-09-18
Länk till avsnitt

Back on track med en ny branschchefs betraktelser. Avsnitt 8 2020

Vi är äntligen tillbaka och i denna uppstart av hösten är om- och nystart ett återkommande begrepp.  Den vi möter är Tågföretagens branschchef Björn Westerberg som blickar både bakåt och framåt.

Vår uppstart blev tyvärr inte den nystart vi hoppats på, utan precis som i våras fortsätter vi ratta podden på distans. Men även om vi håller avstånd låter vi inte det hindra oss från att komma nära de stora frågorna. Och helt i enlighet med gällande restriktioner låter vi vår gäst få egen ?kupé? och på så sätt slippa trängsel i etern. Denne vår ende passagerare är Tågföretagens allom bekante branschchef Björn Westerberg som under ett lite längre samtal berättar om sin nya roll, om Tågföretagen och om de utmaningar branschen har hanterat och kommer behöva hantera.

Till samtalet med Björn adderar vi en kort och yrvaken omvärldsspaning med några aktuella nyheter. Dessutom laddar vi för nästa avsnitt, som blir en hel serie. Det handlar om  fem avsnitt där vi kommer samtala med JBS styrelse om dels de utmaningar pandemin inneburit, dels JBS alla övriga initiativ och områden. Bland dem finns en rad spännande frågor att dyka ner i, bland annat säkerhet, Forskning och innovation, Trafikinformation, Punktlighet samt Kompetensutmaningen.  

Som vanligt tar vi gärna emot tips på innehåll, hör bara av er till [email protected]

Med det är vi igång och låter back on track, eller Björn on track, vara ordet för dagen!

2020-08-31
Länk till avsnitt

Hysteriskt historiskt. Avsnitt 7 2020.

Den sjunde vågen sägs vara den största, i vårt fall blir årets sjunde avsnitt ett av de längre. Men det går åt när vi växlar in på ett för oss nytt och nästan okänt spår och söker omfamna delar av vår historia som kan vara gömd eller glömd.

I tider av social distansering drar vi oss 10 000 år tillbaka för att kunna blicka framåt. Temat är hur järnvägen bidrar till ny kunskap om Sveriges historia, från de allra äldsta stenåldersboplatser till rallarstugor från 1800-talets andra hälft. Vår ciceron på detta avsnitts första kultur-tur är Magnus Djerfsten, biträdande projektledare för arkeologin inom Ostlänken.

Om Magnus i sitt dagliga värv söker ett gömt kulturarv har Anna Lindgren, forskningssamordnare på Järnvägsmuseet, istället lyft på locket till det glömda. Det handlar om en otroligt ambitiös planterings-verksamhet som skapades under stambanornas första tid. I sin uppsats Järnvägens gröna kulturarv sätter Anna ljuset på den fråga som i järnvägens tidiga år var en självklarhet och överallt närvarande, men som 150 år senare är desto mer frånvarande

För att inte bli helt utmålade som dammiga kulturister har vi så klart ett kort kulturarvsfritt nyhetssvep också. Men lite nostalgi lyckas vi allt klämma in innan vi tar sommar. Tillbaka är vi den 31/8, då med förhoppningen om att vi kunnat flytta in i studion igen.

Tack för att ni lyssnar, ha en riktigt trevlig sommar!

2020-06-29
Länk till avsnitt

Vi är banarbeten på spåren. En b-sida från Järnvägspodden. Avsnitt 6 2020

Om årets sjätte avsnitt blir vårt besta ska vi låta vara osagt, men klart är att vi följer spåren som leder till två stora pågående arbeten. Vi möter Kent Sahlman och Hans Stiller från Getingmidjan och Thomas Hallgren på fyrspåret Malmö ? Lund.

Förutom att svara på en lyssnarfråga blir det med andra ord best och banarbeten för hela pod-pengen när vi tar pulsen på två av våra största och mest trafikpåverkande arbeten i sommar.

Av kända skäl kunde vi inte ta oss till Riddarholmen för en rundgång och därmed med egna ögon få uppleva förväntningarna inför den tredje och sista sommaren då tågbruset tystnar på broarna i centrala Stockholm. Men vi kände ändå att det var dags för en uppdatering på läget för Sveriges mest komplicerade järnvägsprojekt. Så laddade med både klyschiga och känslomässiga frågor har vi på nytt ringt Getingmidjans projektchef Kent Sahlman.

Även om Getingmidjan till stor del är en ?1 till 1? lösning som ska garantera fortsatt trafik genom huvudstaden så har vi ändå fångat upp en del järnvägsnyheter från Riddarholmen. Bland annat monteras kontaktledningsskenor, man inför nyckelstyrd hastighetsnedsättning i hollywoodsk anda och så har man en unik bro med 7,5 förmonterade växlar som likt slussens guldbro ska anlända sjövägen. Den som med teleteknikens hjälp kan ge oss best inside information är ingen mindre än Hans Stiller, projektledare för järnvägsdelarna i Getingmidjan.

För att nå avsnittets slutstation lämnar sedan vi huvudstaden och tar oss från söder vidare söderut till fyrspåret Malmö ? Lund. På denna hårt trafikerade del av södra stambanan håller två spår på att bli fyra, vilket under byggtiden självklart får påverkan på trafiken. I slutet augusti väntar till exempel den första av fyra större avstängningar, och för att få en bild av såväl utmaningar med tillfälliga spår som nyttor med spökspår har vi ringt fyrspårets produktionschef Thomas Hallgren.

Till sist har vi som vanligt fångat några nyheter som vi tyckte var värda att nämnas. Med det går detta vårt hittills enda avsnitt i B-dur i mål, och det återstår bara att säga är: To be continued!

2020-06-08
Länk till avsnitt

Något gör ju Japan rätt. Avsnitt 5 2020.

Årets femte avsnitt går i punktlighetens tecken när vi dels får oss en dos japansk punktlighetskultur till livs tillsammans med forskaren Carl-William Palmqvist, dels uppdaterar oss på MPK i sällskap med delprojektledaren Petrus Olsson.

Det krävs inget mindre än en pandemi för att punktlighet inte längre ska vara ett givet samtalsämne vid sidan om vädret. Och kanske är det lite synd att blickarna nu riktas åt annat håll eftersom punktligheten aldrig varit bättre ? och det var faktiskt en trend som startade redan i december. Men hur ska vi kunna hålla i och hålla ut även när vardagen återkommer. Ett sätt kan vara att rikta blickarna mot öst, och därför vänder vi oss till den person i Sverige som har bäst koll på japansk punktlighet. Och det är Carl-William Palmqvist, forskare vid Lunds universitet.

Punktlighet är summan av allt arbete som sker i branschen för att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen. Inte minst ställs förhoppningar på hur framtida tågplaner ska planeras med bättre arbetssätt, verktyg och förutsättningar. Det var ett par år sedan, men nu har vi med andra ord alltså letat upp MPK igen, och den vi fann är delprojektledaren Petrus Olsson som ger oss och er en bild av vad som hänt sen sist.

Som vanligt kryddar vi anrättningen med ett kort nyhetssvep, och klockar punktligt och prydligt in på knappt 40 minuter.

2020-05-18
Länk till avsnitt

Med fäbless för diskreta cliffhangers - T21, VDJ och trafikinformation.Avsnitt 4 2020

Årets fjärde avsnitt är ännu ett hemmabygge när vi följer rådande råd i orådstider. Tre återvändande gäster blir det när vi närmar oss den oslagbara trion T21 (Mats Berlin), trafikinformation (Ulrica Sörman) och digitalt underhållslabb (Peter Söderholm).

Utöver ett kort nyhetssvep och lösryckta tankar om ett digitalt Storsund och järnvägsnycklar så bjuder vi denna gång alltså på tre välbekanta gäster.

Som traditionen bjuder pratar vi den här tiden på året med någon ansvarig för tågplaneprocessen, eftersom vi precis har fått in alla ansökningar för kommande tågplan. Staffan är som ett barn på julafton men dämpar sig inför allvaret att intervjua ännu en av hans egna chefer, nämligen ingen mindre än Mats Berlin.

För ett år sen fick vi träffa Ulrica Sörman för ett samtal om all den utveckling som sker inom trafikinformationsområdet. Då visste ingen av oss att det skulle komma ett regeringsuppdrag kopplat till framtidens trafikinformation som skulle redovisas nu i april. Så vi firar detta med att fyra av den första frågan om hon fått kaffe?

Till sist är det dags för ännu en veteran som vi träffat tidigare när det handlat om automation och digitalisering kopplat till underhåll. Han har guidat oss in till en för Ulf okänd värld av e-piloter, digitala labb och skänkt oss uttryck som digitala öknar. Vi ställer alltså vårt sista strålkastarljus mot norr och ger plats på scen till Peter Söderholm.

2020-04-27
Länk till avsnitt

Skajpade återkomster och lyckönskningar. Avsnitt 3 2020

Detta årets tredje avsnitt har tydliga teman i form av comebacker, kända gäster, en avgående programledare och ett virus. I enlighet med myndigheternas rekommendationer produceras podden också helt res-fritt vilket skapar nya utmaningar. Säger bara outro?

Det tog lite extra tid att få ihop detta avsnitt. Först gjorde coronans framfart att den nya utrustning vi beställt blev försenad, sen fick studion flytta till ny adress när bara verksamhetskritiska och inte podkritiska resor fick genomföras. Men nu är vi tillbaka för att tillsammans med Mikael Eriksson från Trafik, Sven Ödéen från Underhåll och Henrik Reuterdahl bland annat ta oss an ett ämne som ingen rundgång i världen kan runda.

Allt och alla påverkas av coronaviruset, och all denna påverkan kräver en koordinering i branschen ? och att vi på Trafikverket behöver ta mycket av det ansvaret blev tydligt tidigt i krisen. Ansiktet för samverkan gentemot tågföretagen i dessa kristider har i stort och mycket blivit vår första gäst Micke Eriksson.

En tanke som dykt upp i flera sammanhang att när nu trafiken glesnar borde väl mer underhåll kunna genomföras. För att reda ut vad som går att göra, och inte minst vad vi och alla leverantörer gör för att säkerställa vidmakthållandet av järnvägen i tider som denna ringde vi Sven Ödéen, avdelningschef på.

Precis som ögat har sin blinda fläck finns det områden som Henrik Reuterdahl inte är inläst på. Så denna återkomst fick istället handla om vad som beskrivits som en rivningsepidemi längs de svenska järnvägsspåren.

Till sist tackar vi Staffans vikarie Jörgen Lindgren som med detta avsnitt lämnar poddens programlederi-enhet. Men vem vet, han kanske blir en kommande gäst?

2020-04-08
Länk till avsnitt

En lyssnarfråga och ett uppfyllt löfte. Avsnitt 2 2020

Årets andra avsnitt är en tredelad historia. Vi inleder med trafikplatsnamn och linjeboksförfattaren Jimmy Håkman, fortsätter med ett nyhetssvep innan vi avslutar med en inblick hos den planerande entreprenören Jonas Kjellgren.

Allt du velat veta om trafikplatser men varit för rädd att fråga om ? så borde vi kanske döpt detta avsnitt. För när vi tack vare en lyssnarfråga öppnar dammluckorna så formligen forsar kunskap, trivia och laghänvisningar om hur trafikplatser får sina namn ut! Men det är klart ? är man författare så ska man väl också ha något att säga, och det hade Jimmy Håkman.

I vår andra intervju lyckas Jörgen äntligen bocka av sitt löfte om att få in ett tydligare underhållsperspektiv i vår pod. Det återstår för oss att få riktig närkontakt med makadam och svetsloppor, men genom att locka Jonas Kjellgren till Trafikverkets Solna-kontor kan vi bjuda på ett samtal om vardagen som järnvägsentreprenör, om planeringsförutsättningar och om nyttan av servicefönster.

Avsnittet vore inte komplett utan ett nyhetssvep om tester, punktlighet och tips på läsvärda nyheter från trafikverket.se ? under ingången För dig i branschen.

2020-03-09
Länk till avsnitt

Ingenting är omöjligt - om punktlighet, nattåg till Köln och TPÅ. Avsnitt 1 2020

Så då var vi alltså framme vid 2020 och ett helt nytt oskrivet järnvägsår ligger framför oss där det garanterat finns massor att grotta ner sig i. Våra gäster är Roberto Maiorana, Lisa Berglund. Lennart Lennefors, Ann-Sofie Atterbrand samt Joel Sultan.

I årets första utsändning följer vi förstås upp punktligheten för att se om det som nyss var omöjligt ändå kan vara möjligt ? året har ju onekligen börjat bra. Det kanske är så att det till synes omöjliga bara tar lite längre tid.

Våra gäster denna säsongspremiär är Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik, som dels sammanfattar det gångna året - dels blickar framåt mot 2020 and beyond. Dessutom har vi än en gång hämtat ut projektledaren Lisa Berglund och utredaren Lennart Lennefors ur nattågsvagnarna för att  hur långt de hunnit på sin regeringsuppdragsresa som kan sammanfattas som ?to Köln by night-train?.

Sist dyker vi ner i den högst reella utmaningen i att lägga pusslet om att samtidigt få ut allt fler tåg och allt fler arbeten i spåren. Här finns en ny process och de som vet hur och när trafikpåverkande åtgärder bäst bör koordineras för att framtida resor ska gå så smidigt som möjligt är Ann-Sofie Atterbrand och Joel Sultan.

Om vi har tiden på vår sida så hörs vi igen om tre veckor!

2020-02-17
Länk till avsnitt

Årsavslut med Lena Erixon, förarstödsystem och bromsblock av komposit. Avsnitt 15 2019

Årets sista avsnitt blir ett långt sådant då alla intervjuer som finns kvar i bandaren blir till små pod-paket att lägga under granen. Så tänd ett ljus, låt det brinna och låt inte hoppet om ännu ett fantastiskt järnvägsår försvinna.

Vi avgår med frågan om bromsblock, som enligt Ted Söderholm felaktigt hanterad var en potentiell sjunkbomb. Frågan är hur block av komposit kunde baxas ändå hit? Garanterat helt fritt från grötrim guidar Clas-Göran Rydén oss vidare i ämnet.

Sedan dyker vi ner i ett spännande digitaliseringsspår som rör trafikledning och förare. Redan nu rullar tåg utrustade med S-DAS, och efter årsskiftet inleds tester med C-DAS. Förutom att förbättra och förenkla kommunikationen har de tre visa personerna bakom projektet som målbild att minska slitaget, förbättra trafikinformationen och ge en högre punktlighet. De vi träffar är Daniel Vesterlund Hamrén (SJ), Therese Angel (Trafikverket) och Morgan Lindström (Railit).

Till sist ? under 2019 ser vi ut att passera två drömgränser ? över 1 miljon framförda persontåg till slutstation och över 250 miljoner genomförda tågresor. Bara det är två välkomna ämnen, och om man lägger till toppnoteringen för punktligheten på systemnivå, ett antal regeringsuppdrag, några braskande rubriker och ett allt större fokus på branschsamarbete så har vi hela vår önskelista klar för ett efterlängtat samtal med trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Vi sparade helt enkelt det bästa till sist!

Med det har vi tömt årets pod-klappssäck. Vi tar inte emot returer och accepterar inga byten, men ser gärna att ni som lyssnar hör av er med tips på personer och frågor vi borde lyfta 2020.

2019-12-16
Länk till avsnitt

Måste det vara så komplicerat ? en rundgång med Crister Fritzson. Avsnitt 14 2019 14

I decembermörkrets andra specialavsnitt träffar Järnvägspodden Crister Fritzson som i höstas meddelade att det var tid för avgång och att han efter åtta år som Vd för SJ  står redo för en rundgång tillbaka till nätverksvärlden.

Det blir ett samtal som tar avstamp i den resa SJ gjort under dessa åtta år, om hur digitalisering ritat om järnvägskartan och hur öppna för förändring vi inom järnvägsbranschen egentligen är.

Innan vi når avsnittets stoppblock efter 31 minuter har vi också växlat över till frågor om vikten av samarbete, om kapacitetstilldelning och hur vi gemensamt kan möte de utmaningar en fortsatt kraftig tillväxt av tågresande innebär.

Trevlig lyssning!

2019-12-09
Länk till avsnitt

Ett hållbart möte med Ted Söderholm. Avsnitt 13 2019

I det här specialavsnittet möter vi Green Cargos Vd Ted Söderholm som för nästan precis ett år sedan tog steget in i järnvägsbranschen.

Efter den första och uppenbara frågan om han kom till järnvägen och fick det bra växlar vi spår in till områden som rör digitalisering, ledarskap och inte minst de tunga puckarna om godstrafikens lönsamhet, konkurrens och framtid. 

Nästa vecka möter vi en Vd som är på väg att istället lämna branschen. Hoppas vi hörs även då.

Trevlig lyssning!

2019-12-02
Länk till avsnitt

Om T20 och nattåg till Europa. Avsnitt 12 2019

Tillbaka i vardagen tar vi fasta på två aktuella frågor. Det handlar om T20 och om nattåg till Europa, två uppdrag av olika karaktär men båda med stor komplexitet.  

En del gäster hinner vi knappt säga tack till innan de är tillbaka, men vi hoppas ni är lika glada som vi att Mats Berlin på nytt hörsammat vår inbjudan. Ämnet är T20, och under hösten har det i denna process slagits nya rekord vad gäller antal konstruerade tåglägen, banarbetsanpassningar och tvister.

Den andra frågan vi riktar vår strålkastare mot rör nattåg, även om så klart mer eller mindre alla tåg den här tiden på året rullar i mörker. I oktober hölls en hearing på ämnet, och de vi hämtat ut från sovvagnarna för att få veta mer om hur hearingen gick, om färdplan och destinationer är Lisa Berglund och Lennart Lennefors.

Som vanligt har vi självklart också snappat upp några nyheter som vi vill förmedla. Dessutom utlovas en tidig julklapp då vi fram till jul kommer ge ut ett nytt avsnitt av Järnvägspodden varje vecka. Vi står alltså för första gången inför en podd-kö där vi kommer  kapacitetsutnyttja  era öron till max

Trevlig lyssning!

2019-11-22
Länk till avsnitt

Signalerat för hyper och höghastighet. Sporr(e)adiska inslag från Jönköping. Avsnitt 11 2019.

Järnvägspodden har besökt Nordic Rail för att fånga både nutid och framtid. Vi går från hyperloop till höghastighetståg och toppar med signalsamråd och signalteknik. Dessutom gör en något ringrostig jönköpingsbaserad järnvägare come-back.

Förutom att återse sin forne kollega får Ulf i detta årets 11:e avsnitt göra ännu en rundgång till debuten 2016. Ingen verkar minnas var eller när de möttes senast, men nu träffar podden i alla fall SJs Pär Helgesson på nytt för att ta tempen på höghastighetstågen.

Men innan dess lyfter vi på locket till en alternativ framtid som kan komma snabbare än man anar. Den som hjälper Ulf och Staffan att ventilera vakumfrågan är Rikard Windh från den ideella föreningen Hyperloop Sweden. 

Avsnittets andra hälft fokuserar på signaler. Först möter vi Magnus Daun från Sweco som berättar om hur man med ny teknik genomför signalsamråd för Västlänken med ett tydligt lokförarperspektiv.

Avslutningsvis signalerade Jörgen och Staffan för ett behov av att på egen hand träffa en person som är på god väg att bli en inventarie i podden. Den de pratar med är så klart Anders Åkeson, projektchef för ERTMS.

Insprängt kommer korta nyheter, och avslutningsvis ett löfte om att de gamla avsnitt som det refererats till ska göras tillgängliga på nytt.

2019-10-28
Länk till avsnitt

Rekord när podden prioriterar omprioritering - avsnitt 10 2019

I årets tionde avsnitt gör vi likt ett pendeltåg många stopp på väg mot vår slutstation. Vi inleder i en omtalad omprioritering av underhållsåtgärder, och fortsätter sedan med sex prioriterade stopp hos projekt som i detta nu är på väg mot Nordic Rail.

Avsnittet tar avstamp i en fråga som seglat upp som en snackis veckan innan stora delar av branschen träffas i den småländska metropol både herr Sporre och Nordic Rail kallar hemma. Den vi fångat är Sven Ödeen, avdelningschef Järnvägssystem, som hjälper oss att reda ut ifall den historiskt stora satsningen på att rusta järnvägen kom av sig hösten 2019.

Från en omtalad omprioritering prioriterar vi just det vi lovade i förra avsnittet. Det handlar alltså om Nordic Rail, och eftersom det är VM-tider passar vi samtidigt på att sätta nytt rekord i antal gäster! Flera av våra gäster har medverkat tidigare, så samtalen handlar dels om vad som hänt sedan vi träffade dom förra gången men självklart även om vad de tänker presentera och få med sig hem från mötet med branschen. De vi mött är:

Anders Åkeson, projektchef ERTMS Erik Toller, projektledare In2Track2 Annica Fröbom, projektledare Gemensamt underhållsstöd (GUS) Jan Bergstrand, programansvarig Shift2Rail Hans Celander, avdelningschef Kompetensförsörjning Peter Söderholm, projektledare Verklighetslabb Digital järnväg och e-Pilot

Som grädde på moset avslutar vi med punktligheten för september och ytterligare några nyheter

2019-10-04
Länk till avsnitt

En trojka med fokus på planering, skydd och evakuering ? avsnitt 9 2019

Mats Berlin, Daniel Schwartz och Thomas Pettersson ? där har ni en stark laguppställning för årets nionde avsnitt. På olika sätt bidrar det våra gäster gör i vardagen till en trafik med färre störningar, och en bättre hantering om och när de ändå uppstår.

Visst finns det andra poddar om tåg, men oss veterligen ingen som träffat Mats Berlin, ny avdelningschef för Trafikplanering. Klart som korvspad att vi var nyfikna på vem som nu tagit över en av de viktigaste rollerna i vår bransch.

Från planering tar vi så steget över till säkerhet vid plankorsningar som är en ständigt aktuell fråga. Nu i höst ska en ny typ av så kallade vägskyddsanläggningar börja testas i en pilot, och för att få reda på vad som verkligen är nytt har vi ringt upp projektledare Daniel Schwartz.

Med en allt intensivare trafik på våra banor ökar risken att ett trafikstopp snabbt får stora konsekvenser. Därför är regeringsuppdraget om evakuering och röjning något som vi och många andra följer med stor nyfikenhet. För att få veta om och vad som är på gång redan nu till T20 ringde vi upp projektledaren Thomas Pettersson.

Som vanligt kryddas anrättningen med nyheter, och dessutom två klargöranden från avsnitt 8.

2019-09-16
Länk till avsnitt

Nystart i gränslandet ? avsnitt 8 2019

I årets åttonde avsnitt bjuds på en nystart som blandar premiärnerver med semesterhjärna, nostalgi med framåtblick samt inte minst planering och trafikledning. Vi befinner oss helt enkelt i ett gränsland, men det gäller självklart inte våra gäster.

Vi har i höstens första avsnitt av Järnvägspodden ringt upp Ann-Sofi Granberg som sammanfattar en sommar med inslag av god punktlighet och exceptionella händelser.

Vi har också träffat Daniel Gebara som ska bygga upp ett kitt mellan planering och trafikledning. Det handlar om en beredande funktion på verksamhetsområde Trafik.

Allt inleds dock med ett återseende från Ulfs egen premiär som programledare. Det handlar om kvalitetsavgifter, ett ämne som är lika aktuellt nu som det var 2016. Den vi fångat mitt i språnget är precis som då Johnny Tilgrim.

Som vanligt kryddas denna mix av korta nyheter, med det ges tågorder om lyssning på alla kanaler.

2019-08-26
Länk till avsnitt

I denna ljuva samrådstid - terminsavslut med fokus på T20. Avsnitt 7 2019.

I denna ljuva samrådstid. Terminsavslut med fokus på T20

Förändringens vindar blåser när Järnvägspodden går från samråd till sommarlov. Ni möter en ny aktör som söker sitt tågläge, en arrangör och en minst sagt rutinerad samrådsräv. Addera vår nya programledare så är terminens sjunde avsnitt packat och klart!

För en sann järnvägare kan nog första dagen på första samrådet inför en ny tågplan nästan slå första skoldagen i anspänning. Eller är det när man inser att man snart ska bli järnvägssveriges nya podd-röst?

Vi följer upp bägge dessa trådar i ett avsnitt där Staffan släpps mer eller mindre vind för våg på det första samrådsmötet för Tågplan 20. Det blir tre samtal, och först ut fångades Anton Persson och Isabel Schleich från Flixtrain, det senaste tillskottet till Sveriges järnvägsfamilj. Från dessa förstagluttare i samrådssammanhang går ordet till samrådsnestorn Lars Yngström från Tågab. Det sista samtalet från samrådet sker med Trafikverkets Monica Åsman som samordnade de tre intensiva dagarna 10 till 12 juni.

Till hösten träder en ny person in i programledarkostymen för podden. Här ville vi vara säkra på att vi får en ersättare som har järnkoll på stationsförkortningar, talar flera trafikledningsdialekter och inte minst har Henrik Reuterdal på snabbval i sin mobil. Vi talar därmed om och med ingen mindre Jörgen Lindgren, er nya röst i järnvägsetern.

Som vanligt bjuds det också på nyheter, och kanske något som kan bli årets sommartävling.

2019-06-24
Länk till avsnitt

Vi möter Viktor Finn och Mats Nyblom. Avsnitt 6 2019.

I årets sjätte avsnitt bjuder vi på samtal med Viktor Finn, ny ledare för branschens punktlighetsarbete, samt med den mycket rutinerade järnvägsföretagaren Mats Nyblom. Trots olika perspektiv delar våra gäster samma mål ? att främja järnvägens bästa.

Först ut möter ni TTT:s nye programledare Viktor Finn som Ulf har träffat för ett samtal om uppdraget som sådant samt vad som är viktigt för TTT nu och imorgon. Eftersom även kompetens är ett hett ämne var vi också nyfikna på vilka erfarenheter Viktor tar med sig från sin tidigare roll som chef för Trafikverksskolan.

Och sen är det dags för Staffans samtal med järnvägsnestorn och åsiktsmaskinen Mats Nyblom. Mats är mannen bakom bland annat Hector Rail, Saga Rail och ? ska det visa sig ?  ytterligare ett järnvägsföretag. På historisk mark tycker Mats sin vana trogen till om väldigt mycket kring hela järnvägs-spektrat.

Avsnittet avrundas som vanligt med några nyheter, varav en är väldigt betydelsefull för podden.

2019-06-03
Länk till avsnitt

Kändistätt när Järnvägspodden går på JBS-konferens. Avsnitt 5 2019

Från ett internationellt perspektiv tar vi klivet över till verkligheten. I alla fall till den verklighet som JBS Resultatkonferens representerar. Där träffade vi en för podden ny vd-röst och en bekant gd-röst toppat med politiker från både idag och igår.

Vi har i årets femte avsnitt med andra ord fångat en rad högintressanta personer för att ge oss och er en aktuell bild av järnvägsbranschens utmaningar kopplat till punktlighet och kompetens ? de områden som JBS satsat lite extra på.

Våra gäster är inga mindre än Trafikverkets gd Lena Erixon, SJs vd Crister Fritzson och JBS ordförande Kent Johansson. Detta kryddar vi med att byta ett par ord med Trafikutskottets nya ordförande Jens Holm och förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. Sedan vore det ju inte ett helt avsnitt om vi inte fick med lite nyheter. Därmed är det körklart. Och eftersom det ju är viktigare att veta när man kommer fram än hur länge resan tar är det lika bra att tala om att ni har 44 minuter initierat järnvägsprat framför er!

2019-05-13
Länk till avsnitt

Informativt och internationellt. Avsnitt 4 2019.

I årets fjärde avsnitt gör vi en djupdykning i trafikinformation följt av en genomgång av TTR in English. Informativt och internationellt alltså med Ulrica Sörman från Trafikinformera järnväg, Getingmidjans Kristina Bielke och Philipp Koiser, RNE.

Vi inleder med två samtal om trafikinformation. Ulrica Sörman, chef för enheten Trafikinformera järnväg på Trafikverket är en spindel i nätet när det handlar om utveckling av trafikinformation. Och i tider där kraven på rätt info i rätt tid blir allt starkare så har hon minst sagt att jobba med, så samtalet med henne ligger såklart rätt i tiden.

Frågan om trafikinformation är något som ställs på sin spets under Getingmidjans avstängning. Här har vi träffat Kristina Bielke, projektledare för TORA, Trafik- Och Resenärslogistik under Getingmidjans Avstängning för att höra om erfarenheter från förra året och trimningar inför kommande sommaravstängning. 

Vårt internationella inslag rör TTR där vi fick möjligheten att konversera Philipp Koiser från Rail Net Europe, RNE. Här blir det världspremiär för Järnvägspodden med en intervju på engelska, och därmed en hel del nya förkortningar till ert och vårt höga nöjes skull.  

Hela anrättningen kryddas med både brasklappar om TTR och nyheter om bland annat status på ansökan T20 och punktlighet.

Trevlig lyssning!

2019-04-18
Länk till avsnitt

Viktigt på riktigt! Underhållande om Trafik. Avsnitt 3 2019.

Årets tredje avsnitt är både underhållande och klargörande med inslag av både ditt och DAT. Det är med andra ord mer eller mindre som vanligt. Fast mer eftersom vi bjuder på inte mindre än fyra nyanser av järnväg med underhållsdirektör Malin Holen, chefen för det nya VO Trafik Roberto Maiorana, programledaren Anders Wester och Johan Nilsson från Real Rail.

Först ut är Malin Holen, underhållsdirektör på Trafikverket. Med Malin pratar vi om hennes första år på Underhåll som kännetecknades av extremväder. Vi kommer även in på frågor om samverkan, genomförandeplan och kommunikation - eller det som med Malins egna ord är viktigt på riktigt.

Från Underhåll tar vi steget över till Trafik. VO Trafik. Den poddbekante Roberto Maiorana berättar om nyttor och risker när nu Trafikledning slår sina påsar ihop med planering Trafik för att skapa förutsättningar för såväl bättre punktlighet som bättre kundnöjdhet.

Efter det tar vi en rundgång över till DAT, paraplyet för flera stora verksamhetsutvecklingsprojekt som MPK, ATT, PDA och NTL. I denna förkortningsdjungel har vi träffat programledaren Anders Wester för en statusrapport.

Innan vi avslutar med ett Järnvägsliv, där Staffan den här gången träffat Johan Nilsson från Real Rail på en kall och blåsig perrong, blir det som vanligt et litet nyhetssvep. Med det har vi genomfört det planerade tredje avsnittet på 53 minuter.
Trevlig lyssning!

2019-04-01
Länk till avsnitt

Ett samordnat, koordinerat och lastsäkrat godsspår. Avsnitt 2 2019.

I årets andra avsnitt fortsätter vi på samma goda godsspår som vi växlade in på sist. Du möter tre röster från tre olika organisationer när vi närmar oss så skilda frågor som säkerhet, trafikutmaningar och näringslivspott.

Först ut träffar vi Folke Bark på Transportstyrelsen. Efter olyckan på Stora Bält-bron införde danska motsvarigheten till Transportstyrelsen restriktioner för den typ av vagnar som var involverade. Den som vet mest om och hur detta kan påverka svenska godstransportörer är Folke Bark på Transportstyrelsen.

Vårt andra samtal är med Andersson, Pelle Andersson. Efter ett långt och omväxlande järnvägsliv är han nu chef för Green Cargos infraplanering med ett utökat ansvar för punktlighetsfrågor. Pelle är dessutom engagerad i såväl BTO som TTT, så vi passade på att ställa frågor om allt från lönsamhet till kapacitet, MPK och bromstals-tabeller.

Det tredje och sista mötet har vi med Magnus Landström, nationell näringslivskoordinator. Vi var nyfikna på vad den titeln innebär, hur näringslivspotten fungerar och hur det är att vara länken mellan godsköparnas önskemål och vad som faktiskt är görbart.

Utöver de tre intervjuerna bjuder vi som vanligt på ett litet nyhetssvep. Trevlig lyssning!

2019-03-11
Länk till avsnitt

Nystart med europeiska godsflöden och ett skiftande järnvägsliv. Avsnitt 1 2019.

2019 har inletts med en rad tråkiga olyckor, svarta rubriker och granskande program. Dags att vända trenden med en positiv nyhet, Järnvägspodden är tillbaka med en ny säsong där våra programledare var tredje vecka belyser olika järnvägsfrågor.

I årets första avsnitt pratar vi om förutsättningar för europeisk godstrafik med Linda Thulin, ny ordförande för godskorridoren Scanmed, samt med det internationella trafikplaneringsoraklet Per-Åke Wärn. Bland annat kommer vi in på frågor om efterfrågan, kapacitetstilldelning och hastigheter.

Sedan följer ett matigt nyhetssvep som fångar en del av alla de frågor som bollats upp sedan vår pod senast sändes. Hur järnvägsskadad får man till exempel vara för att klara de nya säkerhetsföreskrifter som trädde i kraft 1 januari.

Till sist har Staffan mött Henrik Reuterdahl. I denna säsong parkeras inslaget Hittegods, men vi vill innan dess såklart få klarhet vad denne gigant på området gör om dagarna. Det blir alltså ett järnvägsliv som pratar släktskap med Wasa och längtan ut i fädrens spår. Vill du läsa mer om Scanmed så är adressen till hemsidan som Linda och Per-Åke refererar till www.scanmedfreight.eu.

 

Trevlig lyssning!

2019-02-18
Länk till avsnitt

Bokslut med fokus på Trafiklednings nya kostym. Avsnitt 16 2018

I årets sista avsnitt gör vi ett bokslut för järnvägsåret 2018 genom att summera vad som stuckit ut under året ? i stort och smått. Dessutom växlar vi in på gamla bekanta spår och söker upp en podd-favorit, plus bjuder på spännande återblickar i Hittegods.

Det är nu tredje gången som vi hälsar Trafiklednings chef Roberto Maiorana välkommen till Järnvägspodden. Den här gången hade vi väldigt mycket att prata om, för förutom ett flertal projekt så väntar inte bara en utan möjligen två organisationsförändringar 2019. Hur detta kommer märkas är en del i det smörgåsbord av trafikledningsfrågor som samtalet bygger på, och det kryddas med ämnen som styrning och ledarskap, leveransförmåga samt projekten Tidigast trafikstart och Evakuering och röjning.

I det avslutande Hittegods bjuder Staffan och Henrik Reuterdahl på en spännande spaning bakåt i tiden. Men allt börjar med erkännande som någon, ingen nämnd, trodde skulle klippas bort. Men det är ju ändå snart jul!

2018-12-10
Länk till avsnitt

Om kompetensförsörjning, T19 och ett annorlunda järnvägsliv.

I Järnvägspoddens 15:e avsnitt möter vi Eskil Sellgren från JBS kompetensgrupp, Marika Gjerdrum som är nationell samordnare för T19 och slutligen Peter Alsén som med minst tre uppdragsgivare i branschen står för ett udda järnvägsliv.

Branschens kompetensförsörjning är ett av JBS prioriterade initiativ. Vi har träffat ordföranden för JBS kompetensgrupp, Eskil Sellgren, för att bland annat få veta mer om hur JBS vill locka nya förmågor till järnvägsbranschen, om utbudet av utbildningar och utmaningarna att få alla aktörer att dra åt samma håll.

Därefter flyttar vi fokus till den nyss fastställda T19, och det gör vi genom ett samtal med den nationella samordnaren Marika Gjerdrum. I samtalet försöker vi bland annat ta pulsen på hur det nya processteget ?Late path request? hanterats.

Till sist kommer Järnvägsliv ? och då vet ni vad som väntar. Staffans jakt efter bullriga platser går har den här gången fört honom till Habo där han förutom att få med bromsande och axande tåg i ljudbilden även fångat bussar, bilar och allehanda maskiner i sin bandare.

Men den viktigaste fångsten och det innehållsmässigt intressanta står Peter Alsén för. Peter har en rad olika uppdrag för Saga Rail, Blå tåget, JTM Rail och Nässjö Järnvägsmuseum. Och så känner han Henrik Reuterdahl från Hittegods, mer järnvägsliv än så blir det inte! 

2018-11-19
Länk till avsnitt

Att tänka nytt: Vi träffar Johan Söör och Jenny Karlsson. Avsnitt 14

I Järnvägspodden 14:e avsnitt möter vi bokaktuelle Johan Söör, tidigare vd på MTR Express, och produktionsplaneraren Jenny Karlsson på Hector Rail. Känsliga öron varnas för nära en timmes mer och mindre initierat järnvägssnackande.

Att tänka nytt och våga utmana är två saker MTR Express tidigare vd Johan Söör ofta återkommer till. Därför testar vi i avsnitt 14 ett nytt koncept med en för vår podd rekordlång intervju. För det finns så klart mycket att prata med Johan om som nu debuterat som författare med boken ?Nya spår på gammal räls?. Vårt samtal berör allt från MTR:s intåg på den svenska järnvägsmarknaden till vikten av att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, från risker med konsensuskultur till hur man kör in 18 minuter mellan Skövde och Göteborg.

Förutom den extralånga pratstunden med Johan bjuder vi avslutningsvis på ett nytt avsnitt av Järnvägsliv. Den här gången har Staffan åkt till Hallsberg där han fått träffa Jenny Karlsson på Hector Rail, produktionsplanerare med en bakgrund som förare, som önskar mer flexibilitet och kommunikation.

2018-10-29
Länk till avsnitt

Om T19, Nordic Rail och en avvärjd bankkris. Avsnitt 13.

I Järnvägspoddens 13:e avsnitt ankommer vi hållplatserna T19 och Nordic Rail innan vi når slutstationen Hittegods. Hela trafikupplägget tar 38 minuter enkel väg, och undervägs bjuds som vanligt på både prat och nyheter.

Den 19 september skrev Catrine Carlsson under tilldelningsbeslutet för T19, en underskrift som faktiskt gör henne till en av järnvägssveriges mäktigaste personer. Hur det känns, och om det finns nyheter i planen och ifall SERA-direktivets 7:e bilaga påverkat processen är frågor som kommer upp i denna Catrines podd-debut.

Därefter växlar vi över till ett mötesspår, både bildligt och bokstavligt, när vi skiftar fokus från en stor mässtad till en lite mindre. Vi tar helt enkelt tempen på Nordic Rail så här i halvtid, ett år efter den senaste mässan och ett år före nästa. Den som berättar mer är Elmias projektledare Magnus Ringqvist.

Till sist avslutar vi med Hittegods, ett vändspår där Henrik Reuterdahl som vanligt gör en historisk rundgång kring järnvägens kanske enda bankkris. Hur dokumenteras att en 140-årig epok går i graven när en ny bro nu i oktober 2018 ersätter banken stora helvetet.

Trevlig lyssning!

2018-10-08
Länk till avsnitt

Dubbelt så underhållande med digitala tvillingar. Avsnitt 12

I Järnvägspoddens 12:e avsnitt riktar vi sökarljuset mot järnvägens digitala underhållningsindustri. Temat är alltså underhåll - så gör dig redo för en ny omgång förkortningsbingo när vi introducerar GUS, uppdateras om VDJ och får reda på vad en SOA gör!

I första halvlek möter vi Annica Fröbom, projektledare för GUS, som står för Gemensamt UnderhållsStöd. Det blev ett samtal om tidplan och milstolpar om denna anläggningens digitala tvilling, eller med andra ord - ett samlat systemstöd till nytta för hela underhållskedjan från planering till uppföljning.

Direkt efter paus hälsar vi Peter Söderholm välkommen tillbaka för att ge oss en uppdatering om hur praktisk forskning kan bidra till en störningsfri järnväg. Inriktningen är så klart digital, och de två spår mot en uppkopplad järnväg vi växlar in på är e-pilot och VDJ, Verklighetslabb Digital Järnväg.

Förlängningen, i form av en ny episod av Järnvägsliv med Veronica Säll som är SOA på SJ, hämtas som vanligt från en plattform.  Ska vi prata järnväg så ska det så klart höras!

Trevlig lyssning!

2018-09-17
Länk till avsnitt

Rivstart med ERTMS och sommarens utmaningar. Avsnitt 11

Järnvägspodden gör en rivstart med två minst sagt stekheta ämnen. För att du som lyssnar inte ska få det för hett om öronen sänker vi avslutnings tempot och lyfter årsdagen av en sorglig händelse som kom att bidra till en del av järnvägens säkerhetskultur.

Först ut i detta 11:e avsnitt är Pär Gustafsson, extern kommunikationschef på Trafikverket, som får den något tvivelaktiga äran att summera den gångna sommarens utmaningar. Fredagen den 13 spelar en viss roll i denna historia om en ovanligt het årstid kryddad med solkurvor, bränder och rulltrappor i gå-läge.

Därefter gör vi en spårändring över till ett ämne det också slår gnistor om. Anders Åkeson, projektchef för ERTMS, ger oss först en uppdatering om läget i projektet innan vi dyker ner på de två testbanor som tagits i drift. Detta gör vi tillsammans med projektledaren Peter Assor och projektingenjören Andreas Westerberg.

I tågtelegrammen presenterar vi som vanligt lite nyheter, men också tips på evenemang för alla er som brinner för Järnvägsfrågor! Och så kyler vi av oss med ett svalare Hittegods, där Staffan och Henrik Reuterdahl diskuterar 100-årsminnet av den mörkaste tågdagen i Sveriges historia.

2018-08-27
Länk till avsnitt

Special med Shift2Rail, svarvar och Järnvägsliv. Avsnitt 10

Järnvägspoddens tionde avsnitt blir en sommarspecial där vi bjuder på klassiker, utsvävningar och ett sprojlans Järnvägsliv. Så trots att det är mitt i sommaren utlovar vi 630 meter bromsprovad podd, klart fjärren gav grönt utan blankett tjuett!

I klartext ska det handla om den nya svarven i Hallsberg vilket mannen bakom det hela, Göran Wikingson, gladeligen berättar mer.  

I Järnvägsliv blir det åter ett besök på en livlig perrong. Denna gång är det Göteborg C som föräras ett besök när Staffan träffar Sara Distner, projektchef för både Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund.

Klassikern har vi hämtat från årets andra avsnitt. Det handlar om vårt samtal om forskning och framtid med Sam Berggren från Shift2Rail

Trevlig sommarlyssning!

2018-08-06
Länk till avsnitt

Task-force, Stockholm C och Järnvägsliv. Avsnitt 9 2018

När järnvägen blir mindre stresstålig än en argentinsk trebackslinje, och solkurvorna svänger snabbare än Tysklands formkurva, krävs krafttag. Vårt nionde avsnitt fångar en task force, parallella universum runt Stockholm C och en entreprenörs järnvägsliv.

Först ut pratar vi med Erik Lööv, distriktschef på Underhåll Väst, om en pågående kraftsamling för bättre robusthet och punktlighet längs utpekade stråk som involverar samtliga verksamhetsområden. Dagliga möten sätter fokus på produktionsplaner för både trafikledning och banarbetsplanering.

Från denna Task force är steget inte långt till en värld av parallella universum. För det finns stora projekt, och så finns det gigantiska  - även i vår värld. När vi träffar Daniel Markström, regionchef på Jernhusen, handlar det om storstilade planer för Stockholm C. Vem kommer få köra var, och när kommer trafikeringsfrågorna upp på bordet när ett helt banområde ska däckas över?

Till sist - vad skulle i dessa tider av banarbeten, task-force och hastighetsnedsättningar passa bättre i Järnvägsliv än att träffa en representant för entreprenörsskrået. Staffan har mött Struktons VD Robert Röder på ett ganska livligt spår på Cst och går sin vana trogen rakt på sak.

2018-07-09
Länk till avsnitt

Om evakuering och projekt Getingmidjan. Avsnitt 8

Årets åttonde avsnitt hoppas vi varken ska orsaka evakuering eller totalstopp, även om det är temana för dagen. Vi kryddar anrättningen med samrådsmöten om T19, samt lite affärsutveckling. Hela resan tar 46 minuter, trevlig lyssning!

I årets åttonde avsnitt röjer vi upp eventuella lösa trådar från förra avsnittet, och följer spåren efter en fråga vi nosade på vid samtalet med Roberto Maiorana. Det handlar om regeringsuppdraget om evakuering och röjning, och vi har träffat projektledaren Thomas Pettersson för en fördjupning.

Som bekant stängs Getingmidjan ? japp, den Getingmidjan ? av i åtta veckor nu i sommar. Och om det kan vara en utmaning att evakuera ett tåg, vilka förberedelser krävs inte då när en hel tunnel ska tömmas på trafik. Vi har träffat projektchefen Kent Sahlman för att ta reda på mer om vad som ska hända under avstängningen och hur förberedelserna gått.

Innan vi när slutstation gläntar vi på dörren till vad som avhandlas på samrådsmötena för T19, hinner med en djupdykning i tågtelegram och inte minst en ny episod av Järnvägsliv. Denna gång har Staffan träffat Kristina Abelin, och får bland mycket annat klarhet i vad en affärsförvaltare spårtrafikplanering på SLL egentligen gör. 

2018-06-18
Länk till avsnitt

Om järnvägens roll i totalförsvaret, Trafikledning och Järnvägsliv. Avsnitt 7

Om årets sjunde avsnitt kan bli ett skyddsobjekt är tveksamt, men frågorna är ändå viktiga. Vi inleder med ett spår om järnvägens roll i totalförsvaret, innan det blir fullt fokus på trafikledning. Före målgång bjuder vi också på en ny episod i serien Järnvägsliv.

Planeringen av Trafikverkets roll inom totalförsvaret är i full gång. Vi reder i hur järnvägens aktörer kommer påverkas tillsammans med projektledaren Christer Sandell.

För ett år sedan träffade vi Roberto Maiorana, då ganska nytillträdd chef för Trafikledning. Vi var nyfikna på om ett år på posten gör att han ser på frågor om säkerhet, kundbemötande och trafikinformation på ett nytt sätt.

Avslutningsvis bjuder vi på ännu en episod av Järnvägsliv. Den här gången möter du Helena Wettervik på Green Cargo som delar med sig av tankar kring godstrafikens utmaningar.

Hela resan tar 56 minuter, trevlig lyssning!

2018-05-28
Länk till avsnitt

Om 4:e järnvägspaketet, BTO och världspremiär för Järnvägsliv. Avsnitt 6

Tre inslag paketerade efter bästa förmåga är vad som väntar i avsnitt nummer sex. Johan Brandström, Transportstyrelsen, Björn Westerberg, BTO, och Stefan Leeiner, Infranord, är samtalspartnerna denna gång.

Fjärde järnvägspaketet är på gång att implementeras i Sverige, och Johan Brandström på Transportstyrelsen är ansvarig för införandet. Han har fått berätta vilka som påverkas och på vilket sätt, vilket bland annat resulterade i att OSS får ytterligare en innebörd för Staffan.

Ett samtal med Björn Westerberg om järnväg ? det kan ta väldigt många olika inriktningar. Och det gjorde det, allt från fordonsresurser till hur man gör järnvägen attraktiv diskuterades under 25 intressanta minuter, under vilka Ulf gjorde sitt bästa för att hindra diskussionen att skena iväg fullständigt.

Efter nyhetssvepet bjuder vi på en världspremiär. Under vinjetten Järnvägsliv kommer vi framöver att skildra vardagen hos intressanta personer i branschen, och först ut är Infranords planeringschef Stefan Leeiner.

Nästa avsnitt kommer om 28/5. Prenumerera på Järnvägspodden i din poddapp så är du säker på att höra det!

2018-05-07
Länk till avsnitt

Om planering, punktlighet och tillfälliga hastighetsnedsättningar. Avsnitt 5

Årets femte avsnitt är till innehåll och form lätt avklätt med bara två intervjuer och helt fritt från hittegods, men med spår av både planering och punktlighet då vi gästas av Britt-Marie Olsson från SJ och Patrik Assarsjö från Trafikverket.

Britt Marie Olsson är punktlighetsansvarig på SJ och ansvarig för effektområdet Obehöriga i spår inom ramen för TTT. Utifrån en förstudie som nyligen tagits fram för tre hårt drabbade platser pratar vi om en branschgemensam utmaning som påverkar säkerheten, arbetsmiljön och punktligheten negativt.

Vår andra intervjuperson är då Patrik Assarsjö, ny nationell samordnare för T19. Vi träffade Patrik ombord på Kapacitetståget den sista dagen för ansökan till T19. Det vi var nyfikna på var dels om det kommer några nyheter i planen, dels om Patrik med sin bakgrund från både Trafikledning och Underhåll ser några förbättringsområden.

I det avslutande nyhetssvepet orerar Staffan kring tillfälliga nedsättningar och vad som är grejen med nya konstruktionsregler. Ulf tar anteckningar och blir lite klokare.

2018-04-16
Länk till avsnitt

Röster från JBS resultatkonferens, om FR8RAIL och med Hittegods. Avsnitt 4

Årets viktiga fjärde avsnitt växlar direkt in på det dedikerade mötesspår som JBS resultatkonferens på många sätt utgör. Några av de som medverkade från scenen bjuder på tankar och reflektioner. Självklart kretsar ämnena kring de utmaningar ? kompetens, samverkan och punktlighet ? som branschen gemensamt valt att prioritera. De du möter är inga mindre än:

Mattias Landgren, statssekreterare på Näringsdepartementet Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket Erika Kronhöffer, Hållbarhetsdirektör SJ Ann-Sofi Granberg, styrgruppsordförande Tillsammans för tåg i tid.

Efter det inledande mötesspåret går vi över till ett mer ordinärt trafikupplägg. Det första stoppet är FR8RAIL och FR8HUB, där vi med benäget bistånd av projektens koordinator Jan Bergstrand får en inblick i forskningsläget kopplat till godsfrågor.

På vår andra och sista anhalt serveras som vanligt både tåg-telegram och hittegods. Hela denna uppställda podd-resa tar 43 punktliga minuter. Så tag plats, det är dags för avgång!

Mer om avsnittets innehåll:

TTT - Tillsammans för tåg i tid FR8RAIL Järnvägsjobb Leverantörsnytt
2018-03-26
Länk till avsnitt

Vi är nyfikna på Sera-direktivet, Tidigast trafikstart och bristmaterial. Avsnitt 3

Årets tredje avsnitt har passande nog tre intervjuer, och bjuder något för alla delar av branschen. Så oavsett om du är planerande, trafikal eller byggare finns det guldkorn då vi gästas av inga mindre än:

Joel Sultan som berättar om hur svensk järnväg påverkas av Sera-direktivets bilaga 7 Veronika Andersson som berättar om fasta prognoser och konceptet ?Tidigast trafikstart? Per Johansson som ger en bild av utmaningarna kring brist- och begagnat material.

Lägg till ett kort nyhetssvep, kuriosa om namn på platser och ett hittegods om signaturer så har du 51 minuter initierat järnvägssnack. Så ta plats, det är dags för ännu en avgång för podden som går som tåget.

Läs mer om Sera-direktivet och bilaga 7 Läs mer om begagnar järnvägsmaterial och bristartiklar

 

2018-03-05
Länk till avsnitt

Vi pratar ?Tidig dialog? och ?Shift2Rail?. Avsnitt 2

Tidig dialog och Shift2Rail är teman för årets andra avsnitt av Järnvägspodden. Vi gästas först av Sam Berggren som bjuder på miljarder skäl att se positivt på framtid och forskning. Därefter fick Staffan tack vare ett inspel från en lyssnare äntligen möta sin förebild Johan Unebrand. Dessutom bjuder vi på ett nyhetssvep, och avrundar med ett besök hos Hittegods där det denna gång pratas husnummer.

Mer information om avsnittets ämnen hittar du här:

Tidig dialog Shift2Rail
2018-02-12
Länk till avsnitt

Djupdykning i trafikledningsfrågor, lokförarmöte och Hittegods. Avsnitt 1

Järnvägspodden är tillbaka. I årets första avsnitt tar Ulf stormsteg mot att bli en fullvärdig järnvägare när han får åka på loket med Daniel Hamrén. Staffan får något blankt i ögonen när det sedan blir en djupdykning i trafikledning tillsammans med Stefan Björkqvist och Gunnar Bengtsson. Som vanligt avrundas avsnittet med nyheter och ett extra spännande hittegods.

2018-01-22
Länk till avsnitt

Järnvägspodden, avsnitt 16 2017

Vårt 16:e avsnitt bjuder på ett julbord av järnvägsfrågor. Staffan åker på loket med en förare, en internationell koordinator talar ut om den europeiska järnvägsvärlden och vi får julkort från tre visa kvinnor. Självklart blir det även hittegods!

I årets sista avsnitt får Staffan alltså äntligen åka tåg, och förutom ett samtal med Mikael Fredriksson utifrån ett förarperspektiv får du som lyssnare njuta av 11 minuters motorljud från en RC3:a. Vi möter också Hans Wolf, internationell koordinator, som ger oss en inblick i vad som är på gång i den europeiska järnvägsvärlden. Ett tips kan vara att ha ett förkortningslexikon nära tillhands!

Dessutom får vi julhälsningar och nyårslöften från tre poddbekanta: Ulrika Lindeberg när det handlar om MPK, Maria Nichani för DAT och Ann-Sofi Granberg rörande Trafikledning och TTT. Det blir så klart även nyheter, och avsnittet vore inte ett komplett utan ett dopp i hittegods-grytan, denna gång om handsignaler.

Tyvärr fick vi inte till det utlovade samtalet om operativ trafikering, men den som väntar på något gott får vänta in 2018 ? för vi har inte släppt frågan. Avslutningsvis, innan vi tar jul-lov vill vi puffa för att du från och med nu även hittar Järnvägspodden via Spotify. Nästa avsnitt av Järnvägspodden kommer den 22 januari, och med det önskar vi er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2018!

2017-12-18
Länk till avsnitt

Järnvägspodden, avsnitt 15 2017

2017 års femtonde avsnitt av Järnvägspodden är en smula grafiskt. För när man pratar om trafikplanering och rättidighet blir ofta tidtabells- och punktlighetsgrafer högst centrala.

Först berättar nationella samordnaren Dennis Engblom om hur Trafikverket tagit sig upp från ett jobbigt läge i ad hoc-processen för tilldelning av kapacitet, och om hur vi säkerställer att vi inte hamnar där igen. Efter det hör vi från ansvariga för två av effektområdena inom TTT, Tillsammans för tåg i tid, konkreta exempel vad som görs för att punktligheten ska bli bättre. Dels utifrån trafik- och resursplanering, vilket Per Konrad pratar om, och dels utifrån operativ trafikering som är Lotta-Sara Falks område.

Rundgång blir det när vi tittar tillbaka på hur försöket med anti-tresspass panels har gått, tillsammans med Alice Dahlstrand och Kenneth Svensson, innan vi går över på nyheter. Till sist blir det förstås Hittegods, där vi pratar om granen Fredrik och Breviksgubben. Vilka det är? Ta reda på det genom att lyssna på avsnittet!

 

2017-11-27
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.