Sveriges 100 mest populära podcasts

Naturvårdsverkets podcast

Naturvårdsverkets podcast

Naturvårdsverkets podd berör aktuella natur- och miljöfrågor. Ofta belyser vi ett ämne i taget utifrån olika perspektiv. Ämnen, gäster och format varierar och så även tidpunkt för publicering. Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället ? myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv ? för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

naturvardsverket.se/

Avsnitt

Naturens osynliga arbete ? ekosystemtjänster, bebyggelse, kommuner

I Sverige finns 290 kommuner. Några har kartlagt vilka ekosystemtjänster som finns i kommunen eller i områden som ska bebyggas. Kartläggningarna blir sedan underlag till kommunens styrande dokument för bebyggelse och infrastruktur. Men att göra kartläggningar kräver resurser. Så är det värt att göra investeringen? Vad bidrar mer kunskap om naturens arbete ? ekosystemtjänster ? i beslut och hur påverkar det byggbolag och fastighetsförvaltare? Ekosystemtjänster är naturens ofta osynliga gratisarbete. Det är till exempel att träden renar luft, att våtmarker renar och buffrar vatten och att insekter pollinerar växter till mat. Lär mer: www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster Fortsätt gärna samtalet med andra i Facebook-gruppen Jobba (mer) med ekosystemtjänster: www.facebook.com/groups/ekosystemtjanster/
2018-01-11
Länk till avsnitt

Prat om klimat - semestern

En 2-barnsfamilj ska på semester och funderar på sitt klimatavtryck. Kan man flyga med gott samvete när man vet om klimateffekterna? Naturvårdsverkets Mats Björsell resonerar med familjen om olika sätt att bidra till minskade klimatutsläpp. Vad är höghöjdseffekter och vilka klimatsmarta tips finns? Tyck till om podden Prat om klimat! Enkäten tar bara några minuter att besvara och dina svar är värdefulla för vårt fortsatta arbete: http://bit.ly/2DTmNqd
2017-04-21
Länk till avsnitt

Prat om klimat - vardagsresorna

Naturvårdsverket klimatinspirerar om de korta resorna - med och utan bilen. Vi får följa föräldrar och barn i en vandrande skolbuss, vi testar tekniken i en elbil och vi hör hur några personer från Tolg utanför Växjö gjort en app för att kunna samåka. Vilka möjligheter finns att minska klimatutsläppen? Naturvårdsverkets Per Wollin ger tips och exempel. Från Avesta berättar Magnus Hellstrand vad en energi- och klimatrådgivare gör. Tyck till om podden Prat om klimat! Enkäten tar bara några minuter att besvara och dina svar är värdefulla för vårt fortsatta arbete: http://bit.ly/2DTmNqd
2017-04-21
Länk till avsnitt

Prat om klimat ? maten

Serien ?Prat om klimat? startar med temat om maten. I det första avsnittet får en 4-barnsfamilj råd och tips om hur de kan gå tillväga för att ändra sitt beteende och sina matvanor. Frågorna som familjen ställer sig är många, vad ska man äta och vilka alternativ är bäst för att minska sin klimatpåverkan? På plats hos familjen finns en kock som vägleder familjen tillsammans med Naturvårdsverkets Anita Lundström. Tyck till om podden Prat om klimat! Enkäten tar bara några minuter att besvara och dina svar är värdefulla för vårt fortsatta arbete: http://bit.ly/2DTmNqd
2017-03-16
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.