Sveriges 100 mest populära podcasts

Arbetsgivarpodden

Arbetsgivarpodden

Arbetsgivarverket (arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare) lyfter i podden arbetsgivarfrågor ur ett verksamhetsperspektiv.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

arbetsgivarpod.podbean.com

Avsnitt

57. Statliga arbetsgivare samarbetar kring kompetens

I Arbetsgivarpodden gästas vi denna gång av HR-chef Suzi Pergel och Lena Sköld Hultberg, uppdragsledare för myndighetssamverkan inom kompetensförsörjning, båda från Länsstyrelsen i Östergötland. De berättar om ett myndighetssamarbete där syftet är att bättre kunna samarbeta kring kompetensförsörjningsfrågor och visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i Östergötland. Samtalet leds av Emelie Hägerström.

2024-03-26
Länk till avsnitt

56. Polisens digitala skifte

I Arbetsgivarpodden djupdyker vi i detta avsnitt i Polisens it-arbete. Våra gäster, en gruppchef och en språkteknolog från Polisens it-avdelning, berättar om modernt polisarbete och hur de jobbar nära verksamheten för att med hjälp av bland annat AI-teknik bekämpa brott. Vi gästas av Magnus Malmberg, gruppchef vid Polisens it-avdelning och Saga Hansson, som arbetar som språkteknolog. Samtalet leds av Emil Lindström.

2024-01-10
Länk till avsnitt

55. Ny utbildning för alla som jobbar statligt

Statskontoret har tagit fram en ny utbildning ?Din roll i staten ? gemensamma spelregler? som riktar sig både till den som är nyanställd men också till den som redan arbetar i staten och som vill friska upp sina kunskaper. I podden gästas vi av Statskontorets utredare och projektledare Susanne Johansson och kommunikationsstrateg Malin Ruthström som är de som tagit fram utbildningen. Samtalet leds av Emil Lindström.

2023-12-12
Länk till avsnitt

54. Upskill och reskill ? livslångt naturligt lärande

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna som de statliga arbetsgivarna står inför. Svårigheterna att hitta, rekrytera och behålla kompetens inom vissa områden hämmar verksamhetsutvecklingen. På sikt riskerar det att försvåra myndigheternas övergripande uppdrag. Att hitta nya sätt att arbeta med kompetensförsörjningen kommer därför vara avgörande framöver. Om detta pratar vi om i senaste avsnittet av Arbetsgivarpodden där vi gästas av Pär Lager, senior rådgivare på uppdragsenheten på Försvarshögskolan. Samtalet leds av Emil Lindström.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2023-06-15
Länk till avsnitt

53. Friskvårdsfaktorer skapar attraktivitet

Vi pratar om arbetsmiljö och hur man kan fokusera på det friska för att skapa en hållbar, effektiv och attraktiv arbetsmiljö. Gästar oss gör Anna Klara Lindgren, HR-specialist på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), och Arbetsgivarverkets arbetsmiljöexpert Tarja Nevala. Samtalet leds av Emil Lindström.

? Ett av våra långsiktiga mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner engagemang och där tror vi att arbetet med friskfaktorer, en god arbetsmiljö och olika utvecklingsvägar kan hjälpa oss i kompetensförsörjningsarbetet, säger Anna Klara Lindgren.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2023-03-09
Länk till avsnitt

52. Digital spetskompetens

Under tre år har regeringsuppdraget om digital spetskompetens arbetat för att kartlägga behov och hitta lösningar för att främja tillgången på digital spetskompetens. Gästar oss i detta avsnitt gör uppdragets båda projektledare, Jonas Öhlin från Universitetskanslersämbetet och Josef Lannemyr från Tillväxtverket.

Det är andra gången de båda projektledarna gästar podden. Första gången var i början av 2022 (avsnitt 47) då vi samtalade om det gemensamma uppdrag myndigheterna fått som bestod av att analysera och lämna förslag på hur tillgången på digital spetskompetens ska öka. I det här avsnittet ska vi fokusera på vilka lösningar de har identifierat och hur arbetet nu, efter att uppdraget är slutfört, ska se ut. Samtalet leds av Sofie Andersson.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2022-12-05
Länk till avsnitt

51. IT-kompetensbristen är en global utmaning

Ett område som står särskilt högt upp på agendan just nu är kompetensförsörjningen inom it. Behovet av it-kompetens har de senaste åren ökat och it-kompetens är idag verksamhetskritisk på ett sätt som den inte varit tidigare. Gästar oss gör Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för TechSverige och Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson. Samtalet leds av Sofie Andersson.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2022-10-27
Länk till avsnitt

50. Coworking ? gör det oss mer innovativa?

Samverket är Sveriges första innovations- och coworkinghubb för offentlig verksamhet, just nu finansierat av Vinnova. Det är en arena där offentligt anställda kan utbyta erfarenheter och expertkunskap och bygga relationer. I podden ställer vi oss frågan om coworking kan leda till nya och bättre lösningar för offentlig verksamhet.

Gästar oss i detta avsnitt gör Kristina Althoff, strateg inom digitalisering och innovation på Statskontoret, Elisabeth Aguilera, UX-designer och Sveriges enda och första chief accessibility officer på Arbetsförmedlingen och Niklas Huss, innovations- och transformationscoach och projektledare/designer av Samverket. Samtalsledare är Sofie Andersson.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2022-07-08
Länk till avsnitt

49. Framtidens hybridkontor ? fallgropar och möjligheter

Pandemin lärde oss att jobba hemifrån och distansarbete och hybridkontor är här för att stanna. Men, vad betyder det här för ledarskapet, för arbetsmiljön och samarbetet? Vilka krav ställer hybridkontoret och hur ska man göra för att lyckas?

Gästar oss i detta avsnitt gör Leif Denti, filosofie doktor i psykologi och forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet och Lena Lid Falkman, forskare i ledarskap, organisation och kommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm och Karlstad universitet. Samtalsledare är Sofie Andersson. 

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2022-06-01
Länk till avsnitt

48. Jämställdhet i Försvarsmakten

Försvarsmakten är en av de största arbetsgivarna i staten med mer än 25 000 anställda. Av dessa är drygt 20 procent kvinnor. I podden samtalar vi med Försvarsmakten om arbetet för att öka både den kvantitativa och den kvalitativa jämställdheten i myndigheten. 

Gästar oss i detta avsnitt gör Anna Sjölander, HR-strateg som jobbar med jämställdhet och jämlikhet på Försvarsmakten och Klas Eksell, personaldirektör på Försvarsmakten. Samtalsledare är Sofie Andersson. 

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2022-04-26
Länk till avsnitt

47. Kompetensförsörjning och digital spetskompetens

Under pandemin har digitaliseringen tagit stora kliv framåt i statsförvaltningen. Samtidigt har det blivit tydligt hur viktigt det är att ha rätt kompetens i verksamheten för att man ska kunna leda och ?verkställa? digitaliseringen på bästa sätt. Vi samtalar i podden om digital spetskompetens ? vad är det, finns den i staten idag och vad kan vi göra för att komma åt den stora IT-kompetensbristen som råder på arbetsmarknaden?

Gästar oss i detta avsnitt gör projektledarna Jonas Öhlin från Universitetskanslersämbetet och Josef Lannemyr från Tillväxtverket. Samtalsledare Sofie Andersson. 

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2022-01-26
Länk till avsnitt

46. Kan man bygga informationssäkerhet på tillit?

Den offentliga förvaltningen digitaliseras alltmer och vi hanterar dagligen stora mängder information. I podden samtalar vi med två experter om vad informationssäkerhet är och hur man skapar en medvetandehet kring det i sin organisation.

Gästar oss i detta avsnitt gör enhetschef Margareta Palmqvist, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och biträdande professor Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2021-11-11
Länk till avsnitt

45. Se kompetensen - inte hindren

Vi pratar om hur man skapar tillgängliga arbetsplatser och lyfter fram det stöd- och inspirationsmaterial som MFD tagit fram för att visa på lösningar som underlättar och ger förutsättningar att anställa en person som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet.   Gästar oss i detta avsnitt gör Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, MFD, och Caterina Holmström, sektionschef för syn-döv-hörsel-enheten på Arbetsförmedlingen. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

 

2021-09-23
Länk till avsnitt

44. Statens kompetensutmaningar

Staten har de kommande åren ett stort rekryteringsbehov. I rapporten "Hur ska statsförvaltningen möta kompetensutmaningen på en förändrad arbetsmarknad?" har drygt 20 statliga arbetsgivare intervjuats om statens rekryteringsläge och kompetensbehov men också om hur unga akademiker, alltså framtidens statsanställda, ser på möjligheten att jobba statligt. 

Gästar oss i detta avsnitt gör Ann Lindblad, kommunikationsansvarig för arbetsgivarvarumärket Jobba statligt och Sofie Andersson, utredare med inriktning på arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Samtalsledare är Robert Cloarec. 

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2021-07-01
Länk till avsnitt

43. Behåll och stärk medarbetarnas engagemang

Hur behåller och stärker man medarbetarnas engagemang för verksamheten och arbetsgivaren när man inte ses fysiskt på jobbet? Hur ska man tänka som arbetsgivare för att vända utmaningarna till möjligheter? 

Gästar oss i detta avsnitt gör Stefan Söderfjäll, organisationskonsult och fil. dr i psykologi med mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2021-02-22
Länk till avsnitt

42. Kompetensförsörjning i tider av kris

Coronapandemin har ställt det svenska samhället inför många utmaningar. För staten, som för andra arbetsgivare, har krisen inte minst inneburit ändrade förutsättningar att leda och säkra kompetensen. Men krisen har också lett till nya lösningar. Hur har statliga myndigheter arbetat för att möta kompetensutmaningarna på innovativa sätt, och vad kan vi lära oss av erfarenheterna som gjorts än så länge?

Gästar oss i detta avsnitt gör Maria Johansson, HR-direktör på Kronofogden och Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan. Samtalsledare är Robert Cloarec. 

Transkribering av podd

Ta del av podden i textformat här

2020-12-17
Länk till avsnitt

41. Att leda på distans

Hur skapar man rätt förutsättningar för ett gott ledarskap på distans? Och hur man ser till att bygga en bra struktur för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte? HR-cheferna Marie Westerlund (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och Annie Lundberg (Vinnova) gästar samtalsledare Robert Cloarec.

Transkribering av podd

Ta del av podden i textformat här

2020-09-16
Länk till avsnitt

40. Effektivisera verksamheten med tjänstedesign

Tjänstedesign handlar om att utveckla tjänster och verksamhet genom att öka sin förståelse för sammanhanget man befinner sig i. Grundtanken är att man måste förstå de olika aktörerna, behov och förutsättningar i den kontext man verkar i för att kunna komma med bra lösningar.

Caroline Enevold, chef på kundutvecklingsenheten på Kronofogden och Susanne Lundmark, rådgivare inom tjänstedesign och behovsdriven utveckling samt medgrundare till Savvy design collaborative gästar podden och berättar om sina erfarenheter att arbeta med tjänstedesign. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2020-06-24
Länk till avsnitt

39. Ett aktivt medarbetarskap

Vad är ett aktivt medarbetarskap och hur skapar vi som arbetsgivare förutsättningar för det? Stefan Tengblad, Sveriges första professor i Human Resource Management (HRM) vid Göteborgs universitet och Åsa Kälvegård, rådgivare på Arbetsgivarverket, gästar podden. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2020-05-25
Länk till avsnitt

38. Unga nyanställda i staten vill bidra till ett bättre samhälle

Sofia Lindgren, enhetschef för HR och arbetsmiljö på Försäkringskassan och Sofie Andersson, utredare inom arbetsmarknad och utbildning på Arbetsgivarverket samtalar om unga nyanställda i staten, vilka förväntningar de har på arbetslivet och hur vi som arbetsgivare kan möta detta på ett bra sätt. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2020-04-23
Länk till avsnitt

37. Hjärnvänliga arbetsplatser

Dagens arbetsliv utvecklas snabbt. Arbetsuppgifterna blir mer komplexa, vi hanterar många uppgifter samtidigt och vi jobbar under förändring och tidspress. Dagens arbetsliv ställer stora krav på våra hjärnor och vi ställer oss därför frågan vad en smart, hållbar och hjärnvänlig arbetsplats är. Gästar oss gör Mirja Johansson, specialist i neuropsykologi och klinisk psykologi på Arbetsmiljöverket och Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2020-03-05
Länk till avsnitt

36. Skapa förutsättningar för innovation

Entreprenören och forskaren Anders Wikström (Research Institute of Sweden) berättar hur vi skapar förutsättningar för innovation. Hur vi använder ledarskapet för att främja innovation i verksamheten och hur vi kan balansera kraven på effektivitet emot behovet av innovation. Robert Cloarec leder samtalet.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2019-11-28
Länk till avsnitt

35. Hur tänker vi nytt när vi pratar om förändring?

Arbetslivet förändras, vi jobbar längre och alltmer digitalt. Marinette Fogde, forskningschef från Arbetets museum och Eva Öquist, högskoledirektör vid Stockholms konstnärliga högskola gästar och pratar om hur vi med stöd av museipedagogiken i utställningen "Ursäkta röran: omställning pågår" kan få hjälp att reflektera om framtidens arbetsliv och hur förändring påverkar arbetslivet. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering 

Ta del av podden i textformat här

2019-10-23
Länk till avsnitt

34. Olika kontorslösningar - hur skapar man en bra arbetsmiljö?

Temat för detta avsnitt är kontorsmiljöer. Vi pratar om vägen fram till beslut, genomförandet och får tips och råd på vad som är viktigt att tänka på när man gör en kontorsförändring. Gästar oss gör Bosse Johansson, nationellt ansvarig för aktivitetsbaserade kontor på Trafikverket och Karin Alling, personalansvarig på Konkurrensverket. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2019-10-03
Länk till avsnitt

33. Förtjänst och skicklighet ? en styrka för en inkluderande rekryteringsprocess

Vi reder ut vad förtjänst och skicklighet är och hur vi rekryterar så att vi inte exkluderar de kandidater som har rätt kompetens.

Funktionsrätt Sveriges intressepolitiska chef Mikael Klein och Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann gästar podden och berättar hur vi får en inkluderande rekryteringsprocess. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2019-09-11
Länk till avsnitt

32. Förtroendearbetstid ? vilka är utmaningarna och hur lyckas man?

Denna gång pratar vi om förtroendearbetstid. Men, vad betyder det, vilka är utmaningarna, hur möter man dem och vilket ansvar man har som chef och medarbetare? Vi gästas denna gång av Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten och Anders Stålsby, förhandlare och arbetstidsexpert på Arbetsgivarverket som delar med sig av sina erfarenheter och ger tips vad man ska tänka på för att det ska fungera på ett bra sätt. 

Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2019-06-12
Länk till avsnitt

31. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv?

80 procent av statligt anställda upplever sig nöjda med sin arbetsmiljö, men samtidigt visar Arbetsgivarverkets arbetsmiljörapport på ökad stress och ohälsa på arbetsplatsen. Vad är ett hållbart arbetsliv och vilka utmaningar står arbetsgivare och medarbetare inför?  

Emilia Liljefrost, programchef för Partsrådets arbetsområde Hållbart arbetsliv och Johan Sørensson, chef för avdelningen Verksamhetsstöd på Statskontoret gästar. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2019-05-16
Länk till avsnitt

30. Tänk utanför boxen vid rekrytering

Den stora efterfrågan på hög- och yrkesutbildad kompetens gör det svårt för både den statliga sektorn och arbetsmarknaden i sin helhet att rekrytera. Drygt 70 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar uppger att de under hösten haft brist på kompetens i samband med rekryteringar. Som arbetsgivare behöver vi därför fundera kring vad kompetens är, hur vi når den, hur vi formulerar vårt kompetensbehov och hur vi fångar in den i rekryteringsprocessen.

Vi pratar om hur vi kan tänka nytt med stöd av det så kallade OBK-indexet (obekvämlighetsindexet). Vi gästas av Camilla Denijs, HR-specialist på Post- och telestyrelsen och Per Lagerström, framtidsspanare på tankesmedjan Futurion. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

 

2019-04-23
Länk till avsnitt

29. Bidrar friskvårdssatsningar till en bättre hälsa?

Vilken effekt har friskvårdssatsningar på hälsan och på effektiviteten? Våra gäster Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef på bostadsbolaget Mimer och Helén Björkman, HR-chef på Kammarkollegiet berättar om hur deras organisationer jobbar med friskvårdssatsningar. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2019-03-27
Länk till avsnitt

28. Lokal lönebildning utvecklar verksamheten

Vi samtalar om lokal lönebildning och avtalet RALS-T tillsammans med Ken Jonsson (f.d. biträdande förhandlingschef Arbetsgivarverket) och Ylva Eriksson (biträdande förhandlingschef Jusek och representant för Saco-S). Parterna bakom avtalet diskuterar hur den lokala lönebildningen och dialogen mellan chef och medarbetare, kan stödja verksamhetsutveckling och lönen som styrmedel. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

 

2019-03-06
Länk till avsnitt

27. En ambitiös kultur gynnar intraprenörskapet

Hur påverkas innovation av ledarskapet, finns det skillnader i den privata kontra den statliga sektorn och vad är viktigt att tänka på för att öka det digitala intraprenörskapet? Gästar oss gör Ivo Zander, professor i företagsekonomi på Uppsala universitet.

Samtalsledare: Robert Cloarec

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

 

2019-02-13
Länk till avsnitt

26. Bygg starkare team med kollektiv intelligens

Vad är kollektiv intelligens och hur kan vi använda det för att skapa innovation och maximera gruppers prestation?

I dagens avsnitt pratar vi om varma och kalla grupper, tillit och vad som krävs av ledaren. Gästar oss gör Philip Runsten, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation. Samtalsledare är Robert Cloarec.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2019-01-23
Länk till avsnitt

25. EU - svenska modellen satt under press

Med utgångspunkt i den sociala pelaren, som antogs 2017, pratar vi om utvecklingen i EU och vad den betyder för arbetsmarknadens parter i Sverige. 

Gäster: Gabriella Sebardt (arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor) och Hanna Schmidt (biträdande chefsjurist på Arbetsgivarverket).

Samtalsledare: Robert Cloarec

Transkribering av podd

Ta del av podden i textformat här

2019-01-04
Länk till avsnitt

24. Kan ett attraktivt varumärke locka de bästa?

Hur kan statliga arbetsgivare utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet ? sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare ? för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs?

Gäster: Tomas Rosenberg (chef för kompetensområde chef- och medarbetarskap vid Polismyndigheten) och Ann Lindblad (projektledare för Arbetsgivarverkets satsning Jobba statligt).

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2018-12-11
Länk till avsnitt

23. Den arbetsgivarpolitiska delegeringen; ett gemensamt ansvar för effektiva verksamheter

 

Vad är den arbetsgivarpolitiska delegeringen, vad betyder den för statliga arbetsgivare och finns det risk att den urvattnas?

Gäster: Göran Ekström (fd generaldirektör Arbetsgivarverket) och Ann Follin (överintendent på Statens museer för världskultur).

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2018-11-20
Länk till avsnitt

22. Hur påverkar artificiell intelligens och digitaliseringen arbetslivet?

Digitalisering och automatisering kommer att förändra hela arbetsmarknaden och arbetslivet. Hur kan vi använda artificiell intelligens och digitaliseringen för att skapa en bättre och mer effektiv statsförvaltning?

Gäster: Darja Isaksson (generaldirektör Vinnova) och Roger Vilhelmsson (chefsekonom Arbetsgivarverket).

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2018-10-22
Länk till avsnitt

21. Varför uppstår machokulturer och hur förändrar man en sådan kultur?

Hur uppstår en machokultur på en arbetsplats och vilka negativa konsekvenser har det för verksamheten? Vi pratar i detta avsnitt om hur man kan förändra en sådan kultur, genom att arbeta förebyggande och följa upp. Och hur ett företag kan använda sin värdegrund i detta förändringsarbete.

Medverkande

Gäster: Kristin Linus, HR-chef på byggföretaget Veidekke Stina Nyström, stf personaldirektör Försvarsmakten

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2018-10-01
Länk till avsnitt

20. Skills360 Hackathon - ett kunskapsdrivet hack

 

Hur ska vi göra för att bli bättre på inkludering och hitta kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden? I detta specialavsnitt av Arbetsgivarpodden pratar vi med Hedda Lindselius om detta och vad som händer efter Skills360 Hackathon som gick av stapeln den 11 september.

Medverkande

Gäster: Hedda Lindselius, samordnare Skills360 Hackathon på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Transkriberingar

Ta del av podden i textformat.

2018-09-14
Länk till avsnitt

19. Millennials, hur ska vi tänka för att attrahera den nya generationen?

Millennials, den första riktigt digitala generation som har vuxit upp med internet och sociala medier. De är välutbildade, sägs vara ifrågasättande och ha helt nya förväntningar på arbetslivet. i podden diskuterar vi hur ska vi tänka för att attrahera den nya generationen, vilket ledarskap som krävs och hur vi statliga arbetsgivare ska förhålla oss till deras önskemål kring exempelvis arbetstid, arbetssätt och kommunikationsformer i arbetet.

Medverkande

Gäster: Sofia Kacim, kommunikationskonsult och retorikexpert samt Magnus Nilsson, rådgivare på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2018-08-23
Länk till avsnitt

18. Hur får vi en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier?

Vilka konsekvenser fick höstens metoo-upprop och varför behövs ett särskilt regeringsuppdrag för att stärka kunskapen och stödja arbetet mot sexuella trakasserier? Vi gästas av Kriminalvården och Diskrimineringsombudsmannen som berättar om sina erfarenheter, hur vi kan arbeta förebyggande och hur vi skapar en arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier.

Medverkande

Gäster: Johan Modin, HR-direktör på Kriminalvården och Caroline Mitt, jurist på Diskrimineringsombudsmannen.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2018-07-11
Länk till avsnitt

17. Hur inkluderar vi kompetens?

Under hela 2018 sätter Arbetsgivarverket extra fokus på inkludering och kompetens, bland annat genom olika aktiviteter i Almedalen och genom vårt skills360 Hackathon den 11 september. I det här poddavsnittet pratar vi bland annat om vad det är som formar vår syn på kompetens och hur vi kan arbeta med inkludering.

Medverkande

Gäster: Lotta Stern, docent och vice VD på Ratio och Karin Åslund, projektledare komptensmatchning på Arbetsförmedlingen.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2018-06-29
Länk till avsnitt

16. Kan alla bli en bra chef?

Ledarskapet blir allt viktigare på en dynamisk arbetsmarknad, och allt större krav ställs på dagens chefer. Men vad utmärker en ledare och kan alla bli en bra chef? Kan man födas med goda förutsättningar att bli en bra chef och hur mycket påverkar omgivningen? Vilka typer av ledarskap är bra för att skapa en kreativ arbetsmiljö och motivera sina anställda?

Medverkande

Gäster: Gerry Larsson, professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan i Karlstad. Gerry är aktuell med boken "Ledarskapsmodellen - Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar" som skrivits tillsammans med Josi Lundin och Ann Zander.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Transkribering

Ta del av podden i textformat här

2018-06-19
Länk till avsnitt

15. Hur kan HR bidra till att skapa en kultur och klimat som stimulerar till nytänkande och innovation?

Vad är innovation? Hur skapar vi ett klimat och en kultur på våra arbetspaltser som stimulerar till nytänkande och innovation? Hur peppa ledare att bli innovationsledare? Vilken roll har HR i innovationsarbetet? Det är några av frågorna vi pratar om i detta poddavsnitt.

Medverkande

Gäster: Leif Denti, doktor i psykologi och lektor vid Göteborgs universitet, som precis kommit ut med en ny bok om innovation samt Ann-Charlotte Jensen, rådgivare på Arbetsgivarverket med lång erfarenhet som personalchef i både offentlig och privatverksamhet.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Teknik: Hedda Lindselius

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2018-05-24
Länk till avsnitt

14. Är medarbetarenkäter ett effektivt sätt att följa upp arbetsmiljön på?

En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra och välfungerande verksamhet. För att veta om vi har en bra arbetsmiljö behöver vi undersöka det och ett sätt att ta reda på hur organisationen mår är att göra medarbetarundersökningar. Men, hur blir medarbetarundersökningar ett bra verktyg?

Medverkande

Gäster: Pia Westberg Larsson är HR-specialist på Statens Maritima museer. Hennes specialitet är hälsoutveckling, rehabilitering och arbetsmiljö. Irene Jensen är beteendevetare och professor på Karolinska institutet och har Sveriges första professur i forskning om företagshälsovårdens metoder.

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Teknik: Hedda Lindselius

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

 

2018-04-16
Länk till avsnitt

13. Hur klarar staten sin IT-utveckling när bristen på IT-kompetens är rekordstor?

Trots en rekordhög brist på IT-kompetens visar Arbetsgivarverkets senaste konjunkturbarometer på förhållandevis liten påverkan på verksamheterna. En förklaring till detta är att IT-konsulter används i en allt högre grad när det inte går att rekrytera nya medarbetare. Vilka blir då konsekvenserna av allt fler IT-konsulter i de statliga verksamheterna? Och hur styr vi så att användningen av konsulter blir kostnadseffektiv och leder till ökad verksamhetsnytta?

Medverkande

Gäster: Daniel Andersson, utvecklingschef på Pensionsmyndigheten och Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket

Samtalsledare: Sherlot Jonsson

Teknik: Blackbox

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

 

2018-03-22
Länk till avsnitt

12. Hur kan vi främja utveckling och innovation i statliga verksamheter?

Utveckling och innovation är en framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare, därför är det viktigt att skapa en trygghet i verksamheten för att våga testa och pröva nytt. I det här avsnittet pratar vi om innovation och vilka utmaningar det innebär för statliga verksamheter.

  Medverkande

Gäster: Karin Åström, Riksarkivarie på Riksarkivet och Anders Stålsby, förhandlare på Arbetsgivarverket

Samtalsledare: Hedda Mann

Teknik: Sara Nykäsenoja

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2017-12-21
Länk till avsnitt

11. Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöfrågor är en viktig del i verksamhetsutveckling och hälsofrämjande aktiviteter bör gå som en röd tråd genom verksamheten både när det gäller grupp och individnivå. Människor som mår bra både fysiskt och psykiskt presterar bättre. En bra arbetsmiljö ger förutsättningar för både effektivitet och arbetsglädje och relationen är ömsesidig. En effektiv verksamhet bidrar till arbetsglädje och stolthet bland anställda vilket i sin tur bidrar till en bra arbetsmiljö. 

Medverkande

Gäster: Lilie Åkervall Kärrman, HR-strateg på Skatteverket och Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2017-11-30
Länk till avsnitt

10. Dialogen som verktyg

Dialogen är en viktigt del när det gäller det arbetsgivarpolitiska tänket och många gånger a och o för ett bra ledar- och medarbetarskap. I det här avsnittet får du tips på hur dialogen kan användas som verktyg.

Medverkande

Gäster: Helena Wingemo, HR-chef på Ekonomistyrningsverket, ESV och NIkki Vagnér, förhandlare på Arbetsgivarverket.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2017-11-09
Länk till avsnitt

9. Innovativa statliga arbetsgivare - hur blir vi det?

Många pratar om innovation, men olika personer lägger olika saker i ordet. I det här avsnittet försöker vi bena ut begreppet och vad det innebär. Förhoppningsvis kan det också inspirera statliga arbetsgivare att bli mer innovativa.

Medverkande

Gäster: Susanne Nilsson innovationsforskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH och Olle Lundin som leder Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

Transkribering 

Ta del av podden i textformat här.

2017-10-19
Länk till avsnitt

8. Stärka statliga ledare

I statliga arbetsgivares gemensamma strategi för den strategiska arbetsgivarpolitiken står bland annat att arbetsgivare samverkar för att utveckla ledarskapet i verksamheterna. Men hur fungerar samverkan i praktiken och hur får man tydliga arbetsgivarföreträdare? Det är några delar som diskuteras i avsnittet.

Medverkande

Gäster: Åsa Ståhl, HR-specialist på Post- och telestyrelsen och programansvarig för Rörlighet i staten, Anna-Sara Peterson, HR-chef på Länsstyrelsen Jönköping och ansvarig för deras ledarskapsutvecklingsprogram och Annina Kuylenstierna, projektledare på Arbetsgivarverket för projektet Ledare i staten.

Samtalsledare: Malin Sundeby

Teknik: Sara Nykäsenoja

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

2017-09-28
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.