Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

#skogenochframtiden

#skogenochframtiden

Skogen och framtiden är en podd för dig som är intresserad av just skogen och framtiden. Den görs av Marcus Svensson, näringspolitisk kommunikatör, Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare och Göran Örlander, skogsstrateg. Tillsammans utgör de Södras näringspolitiska team.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

skogenochframtiden.libsyn.com/website

Avsnitt

Avsnitt 11 #skogenochframtiden - Granbarkborren och makten

I en situation med massiva angrepp av skadedjur drar olika intressen åt olika håll. I senaste Södrapodden Skogen och framtiden avslöjas hur granbarkborren blivit en bricka i maktspelet om skogen. Välkommen att lyssna!

2019-06-13
Länk till avsnitt

Avsnitt 10 #skogenochframtiden - Därför har alla fel om skogsdebatten

I det tionde avsnittet av Södras podd Skogen och framtiden tar vi oss an den urspårade debatten om skogsdebatten. Podden görs av Marcus Svensson, Göran Örlander och Malin Petersson.

2019-04-16
Länk till avsnitt

Avsnitt 9 #skogenochframtiden - Vad har vi gjort?

I det nionde avsnittet av Skogen och framtiden tar vi en paus från det konstanta trycket mot ägande- och brukanderätten och fördjupar oss i hur både tillväxt och naturvård i Sydsverige förbättrats under de senaste 25 åren. Hör också Mats Blomberg sammanfatta sina år inom de gröna näringarna och hur han ser på utvecklingen i framtiden ? kommer skogspolitikens motto frihet under ansvar att hålla?

2018-12-20
Länk till avsnitt

Avsnitt 8 #skogenochframtiden - Skogen hetare än någonsin

Sommaren har varit het och skogsbränderna omfattande. Behöver skogsbruket förändras i takt med klimatförändringarna? Vilken beredskap behöver vi, och vem ska betala? #Skogenochframtiden rätar ut frågetecknen och bemöter även de direkta felaktigheter som sprids av organisationer som Greenpeace. Välkommen att lyssna!

2018-08-21
Länk till avsnitt

Avsnitt 7 #skogenochframtiden - Pengar in och pengar ut

I #skogenochframtiden pratar vi om skogsnäringens betydelse för samhällsekonomin och Sverige utanför storstadens tullar. Hur många offentliga jobb finansierar skogsnäringen i Kalmar? Hur stora är skatteintäkterna från skogen för kommuner och landsting i Västernorrland och Norrbotten? Vi har svaren och sammanfattar vad som händer i skogspolitiken.

Och så förundras vi över att delar av miljörörelsen bromsar möjligheterna att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle. Välkommen att lyssna!

2018-07-03
Länk till avsnitt

Avsnitt 6 #skogenochframtiden - Naturnära skogsbruk

Vilken skötselmetod återspeglar bäst naturens egen cykel? I Södras podd #skogenochframtiden tar vi upp en aktuell, men också klassisk, konflikt inom skogsbruket: hyggen vs hyggesfritt.

2018-03-28
Länk till avsnitt

Avsnitt 5 #skogenochframtiden - När staten bara tar

Staten tar och staten ger. Så ser kontraktet med medborgarna ut. Men det är långt ifrån självklart att skogsägare ersätts när mark tas i anspråk för olika ändamål. Femte avsnittet av #skogenochframtiden handlar om expropriation, turism och artskydd. Vi reder ut trenderna och berättar hur det gick till när en hel bygd reste sig mot Svenska Kraftnät.

2017-12-19
Länk till avsnitt

Avsnitt 4 #skogenochframtiden ? Resan mot fossilfrihet

Är EU på väg att hindra omställningen till fossilfria transporter? Vi pratar om myter och propaganda som påverkar politiken, om greenwashing och vad Södras hållbarhetsarbete egentligen handlar om.

Medverkande är Henrik Brodin, som leder arbetet med ett fossilfritt Södra och Kristina Altner, hållbarhetssamordnare. Programledare är Marcus Svensson.  

2017-10-27
Länk till avsnitt

Avsnitt 3 #skogenochframtiden ? Allemansrätten hotad

Naturturism blir allt hetare. Men vem kontrollerar turistföretagen? Hur stor inflytande ska de ges över hur skog och mark sköts? Utan samförstånd med markägarna undermineras allemansrätten. Sverige kan bommas igen. I podden #Skogenochframtiden talar vi om möjligheter med naturturism, men också bristande branschansvar, rättslöshet och oklara regler.

2017-09-22
Länk till avsnitt

Avsnitt 2 #skogenochframtiden ? Almedalen

Skogen och framtidens redaktion sänder från Visby och politikerveckan. För ett år sedan ifrågasatte utredaren av skogsvårdslagen den privata äganderätten, vilket fick till följd att hon entledigades från uppdraget.

Utredningen dras fortfarande med trovärdighetsproblem. Utredningssekreteraren är ?klimataktivist? och opinionsbildare.

I avsnitt två av #skogenochframtiden resonerar vi om de förslag som utredningen arbetar fram och som kan slå hårt mot svenskt skogsbruk och svensk ekonomi.

2017-07-07
Länk till avsnitt

Avsnitt 1 #skogenochframtiden ? obalans mellan skog och vilt

Det första avsnittet av podden #skogenochframtiden handlar om obalansen mellan skog och vilt, om ökande betesskador som drabbar markägarna och som hindrar målsättningen att skapa mer variationsrika skogar.

2017-05-16
Länk till avsnitt

Trailer #skogenochframtiden

Skogen och framtiden är en podd för dig som är intresserad av just skogen och framtiden. Den görs av Marcus Svensson, näringspolitisk kommunikatör, Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare och Göran Örlander, skogsstrateg. Tillsammans utgör de Södras näringspolitiska team.

2017-05-09
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.