Sveriges 100 mest populära podcasts

Fri Tanke-podden

Fri Tanke-podden

I "Fri Tanke-podden" samtalar Christer Sturmark med vår tids främsta intellektuella, från Steven Pinker till Åsa Wikforss. Nya avsnitt varje vecka, alltid som ljud, ibland även som video. Presenteras av Fri Tanke.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

fritanke.podbean.com

Avsnitt

Christer Sturmark: Om konsten att tänka klart

»Jag gillar idén om the third culture, när konst, musik, vetenskap och filosofi får samverka. Vi behöver inte de här uppdelade dikotomierna, det är falskt, vi ska förena det här.«  I veckans avsnitt är det Torbjörn Elensky som intervjuar Christer Sturmark om hans nya bok, skriven tillsammans med författaren och kognitionsvetaren Douglas Hofstadter. I Konsten att tänka klart presenterar Sturmark och Hofstadter en uppsättning enkla tankeverktyg för alla som vill bemästra konsten att tänka klart och få en djupare förståelse för sanning, vetenskap, förnuft och moral. 

Finns det någonting vi principiellt inte kan tänka klart om? Finns det en metafysisk om än inte gudomlig verklighet? Och hur påbörjades egentligen arbetet med Douglas Hofstadter?

 

 

2021-10-22
Länk till avsnitt

Ulf Ellervik: Om vetenskapens små njutningar

Gäst i veckan podd är författaren och kemisten Ulf Ellervik. I sin nya bok ?Förundran: om vetenskapens små njutningar? skildrar han forskarlivets vardag genom farliga experiment, konsten att njuta av leda, fascination över nya upptäckter och stark förundran ? allt i en lustfylld och engagerande kärleksförklaring till vetenskapen.

Vad är egentligen vetenskap och hur tänker och arbetar en forskare i sin vardag? Kan man inom naturvetenskapen tala om bevis, eller endast indicier, om än mycket starka sådana? Och vad handlar årets nobelpris i kemi, fysik och medicin om?

2021-10-15
Länk till avsnitt

Maria Lindskog: om neurobiologi och orsakerna till psykisk sjukdom

?Man har alltid liknat hjärnan med det mest komplexa system som man har. Romarna sa att hjärnan var som ett vattenledningssystem där tankarna flödade, för det var det mest avancerade de kunde komma på. På 1800-talet var hjärnan som en telefonväxel och nu är hjärnan som en datormaskin ? Vi har bara metaforer, för vi har inte riktigt någonting som vi kan säga är hjärnans funktion.?

Gäst i veckans podd är Maria Lindskog som är lektor i medicinsk neurobiologi. Vi vet i nuläget inte alls vad psykiska sjukdomar beror på. Det är därför också väldigt svårt att studera deras effekter, och än mindre att mildra dem. Hur ser möjligheterna ut för att hitta ett svar på dess orsaker? Hur långt har neurovetenskapen kommit hittills? Och vilka stora forskningsgenombrott ligger runt hörnet? 

2021-10-07
Länk till avsnitt

Anna Charlotta Johansson: Om Sydafrika

Gäst i veckans podd är författaren Anna Charlotta Johansson som i veckan kommit ut med boken Sydafrika: På andra sidan regnbågen ? en lika skarp som ömsint skildring av dagens Sydafrika snart trettio år efter apartheids avskaffande, berättad genom möten med människor i deras vardag, deras hopp för framtiden och ilska över att mycket faktiskt inte blivit bättre.

Hur är försoning möjlig i ett samhälle så präglat av historiska förbrytelser? Hur har politiken utvecklats de senaste trettio åren? Och hur märks spåren efter apartheid än idag?

2021-09-30
Länk till avsnitt

Ludvig Beckman: Om demokratins dunkla grundprincip

?Det är viktigt att komma ihåg att demokrati är ett ideal. Vi kan inte säga att vi har demokrati i någon fullständig mening.?

 

Att all politisk makt utgår från folkvalda parlamentariker är den självklara utgångspunkten i en demokrati. Men principen åberopas också när populistiska röster höjs mot det politiska "etablissemanget". Så vilka är egentligen ?folket? i folkstyret? Och hur ska vi förstå folksuveränitetens princip om att all makt utgår från folket?

 

Den frågan ligger till grund för statsvetaren tillika veckans gäst Ludvig Beckmans nya bok. I ?All makt åt folket? presenterar han kritiska granskningar av tre gängse uppfattningar i litteraturen om hur folksuveräniteten bör förstås och förverkligas ? och föreslår slutligen ett eget alternativ. Allt för att vägleda läsaren i hur vi bör förstå ? och kan missförstå ? detta demokratins löfte om att all offentlig makt utgår från folket.

2021-09-24
Länk till avsnitt

Torbjörn Elensky: Om relationen mellan språk och verklighet

?Det är intressant hur olika språk kan strukturera världen, i det avseendet är dövas och blindas annorlunda språkutveckling ganska intressant. Den kan belysa att det som vi uppfattar som så självklart och naturligt i själva verket är ganska villkorat och speciellt?. 

 

Gäst i veckans podd är författaren och essäisten Torbjörn Elensky som i veckan utkommit med boken Absolut text. Med sin hängivna fascination för språket, läsande och skrivande rör han sig i sin nya bok från antiken till den digitala tidsåldern för att närma sig sprickan mellan framställning och verklighet. 

 

I vilken mån är den fria tanken bunden av språket? Påverkar våra begrepp och språkliga allegorier vår förståelse av verkligheten? Och kan vi verkligen stiga ur vår egen föreställningsvärld?

2021-09-17
Länk till avsnitt

Hans Bergström och Mats Svegfors: Om den politiska och mediala samtidens irrvägar

Gäster i veckans podd är Hans Bergström och Mats Svegfors, bland annat tidigare chefredaktörer på Svenska Dagbladet respektive Dagens Nyheter, som nyligen utkommit med boken På andra sidan.

Boken är en brevkorrespondens under den säregna vintern 2020?2021, där Mats Svegfors skriver från ett gammalt brukssamhälle i Bergslagen och Hans Bergström från södra Florida på andra sidan Atlanten. Här avhandlas pandemivinterns historiska tilldragelser ? Presidentvalet i USA, britternas slutgiltiga utträde ur EU och stormningen av Kapitolium ? mitt i skeendet, och utgör bakgrunden till reflektioner över vår samtid, historia och framtid. Hur står det till med dagens medieklimat i vår allt mer politiserade tid? Börjar Fox News och CNN bli lika goda kålsupare vad gäller bristen på objektivitet och saklighet? Och hur mår den faktabaserade debatten på de svenska ledarsidorna?

2021-09-10
Länk till avsnitt

Erik Fichtelius: Om äkta nyheter och demokratins utmaningar

?Min poäng är att äkta nyheter behövs för att medborgare ska förstå och kunna orientera sig i sin omvärld. Den äkta nyhetsförmedlingen syftar till att få den demokratiska medborgerligheten att fungera.?

 

Gäst i veckan podd är journalisten Erik Fichtelius som i sin nya bok Äkta Nyheter argumenterar för den faktabaserade och konsekvensneutrala nyhetsförmedlingens centrala roll i en fungerande demokrati. Med utgångspunkt i erfarenheter från ett långt yrkesliv och forskning kring nyhetsarbete i svensk och global kontext framvisar han värdet av faktabaserad och oberoende media, samt hur farligt det blir när auktoritära regimer styr och censurerar nyhetsförmedlingen.

 

Vad definierar överhuvudtaget en nyhet? Vad är äkta nyheter? Och var går gränsen för journalistikens konsekvensneutralitet?

2021-09-03
Länk till avsnitt

Anna Lindman: Om Knutby Filadelfia och sektens mekanismer

?Det som är unikt med Knutby Filadelfia, om vi tittar på den globala sekthistoria vi har, är att den här gruppen imploderar, människorna finns kvar och väljer att prata. De väljer att berätta vad som påverkade dem, hur de valde att agera och hur de ser på det idag ? även ledarna.? 

Gäst i veckan podd är journalisten och författaren Anna Lindman, aktuell med boken Sekten. Sedan skotten föll 2004 har löpsedlarna och mytologiseringen om Knutby skymt de vanliga människor som fortsatt leva i församlingen. I Anna Lindmans stora reportage möter vi medlemmarna, pastorerna och barnen som för första gången berättar hela historien om Knutby Filadelfia inifrån.

Vad är det för mekanismer som gör en sekt som Knutby Filadelfia möjlig? Hur det gick till när församlingsmedlemmarna som antingen undvikit eller ljugit för journalister under så lång tid plötsligt började berätta? Och hur går man vidare från en sekt där flertalet medlemmar varit både offer och förövare?

Sekten finns att köpa här: https://fritanke.se/bokhandel/bocker/sekten/ 

 

2021-08-27
Länk till avsnitt

Julia Ravanis: Om kvantfysik och skönheten i kaos

???Det går inte att beskriva kvantfysiken med ett logiskt, strikt naturvetenskapligt språk, för du kan inte undvika oxymoroner, när du pratar om kvantfysik. Men om man däremot lämnar det språket och anammar ett mer poetiskt språk så kan man faktiskt förklara vad som händer i kvantfysiken.?

Manar kvantfysiken oss att göra upp med vissa av våra försanthållanden om den fysiska verkligheten? Och blir de motsägelsefulla fenomen vi finner på kvantnivå fullt begripliga om vi bara breddar vår förståelse för vad som verkligen är verkligt?

Vi har lärt oss att bortse från mänskliga erfarenheter som kärlek, längtan, motstridiga tvivel och splittrande samvetskval som blott subjektiva föreställningar när vi ger oss i kast med att försöka förstå hur den objektiva världen fungerar. Men i boken Skönheten i kaos tar Julia Ravanis ner den teoretiska fysiken på jorden och jämför den med mänskliga erfarenheter.

Kanske är det i analogi till vardagliga erfarenheter som att på samma gång hata och älska sin familj och att vara kluven mellan två åtaganden samtidigt som vi bäst begriper de motsägelsefulla fenomen som framträder på kvantnivå?

Skönheten i Kaos finns att köpa här: https://www.adlibris.com/se/bok/skonheten-i-kaos-9789127170049 

2021-08-20
Länk till avsnitt

Al Roth: Om spelteori och marknadens infrastruktur

?Markets are human artefacts. They are tools that people create in order to serve their needs ... and we can change what they do if they are not doing what we think they should be doing.?

Gäst i veckans podd är Al Roth, professor i ekonomi vid Stanford University, vars bok ?Vem får vad ? och varför? nyligen utkommit i svensk översättning. Innan spelteorin vann gehör inom akademin tänkte ekonomer mest på människor som passiva köpare på en självreglerande marknad. Men spelteoretiker som Al Roth framhävde istället hur människor såsom aktiva deltagare faktiskt också formar ekonomin genom sitt deltagande. 

Istället för självreglerande är därmed marknader snarare att betrakta som artificiella byggen, styrda av detaljerade regler som konstruerats av människor. Men hur och i vilken utsträckning påverkar spelreglerna utfallen på marknaden? Och i vilken mån kan marknaden egentligen sägas vara fri?

I samtalet deltar också Tommy Andersson, professor i ekonomi vid Lunds universitet.

Al Roths bok Vem får vad ? och varför finns att köpa här: https://www.adlibris.com/se/bok/vem-far-vad---och-varfor-9789198045321

2021-07-16
Länk till avsnitt

Carl Öhman: Om döden på internet och våra digitala kvarlevor

?Inom ett par årtionden kommer det att finnas hundratals miljoner, kanske till och med miljarder döda användare på internet. Deras digitala kvarlevor utgör en otroligt rik data. Rikare än någon annan historisk data som vi har haft i vår arts historia.?

Gäst i veckans podd är Carl Öhman, forskare vid Uppsala universitet som disputerat vid Oxford university med en avhandling om digitala kvarlevor. All din digitala aktivitet sparas och finns kvar efter att du har dött. Men vad händer då med all din data? Vem äger den och har därmed juridisk och moralisk rätt att bestämma över den? 

När framtidens historiker skriver berättelsen om den arabiska våren eller metoo-hösten kommer data från sociala medier att utgöra de främsta arkiven. Men vad innebär det för oss som samhälle att Facebook, Twitter och Instagram får monopol på att förvalta vår gemensamma historia?

2021-07-09
Länk till avsnitt

Bengt Gustafsson: Om forskarlivets villkor, igår som idag

?Vi har hamnat i ett system där man mäter upp folk med mycket schematiska kriterier: antal publikationer, antal citeringar. Den riktigt spännande forskningen är ju ofta inte väl citerad eftersom folk inte förstår den. Det här är ett allvarligt problem.?

Gäst i veckans podd är astronomen och professor emeritus Bengt Gustafsson. I boken Vägvisare mot det okända visa han, snitslar han den inte alltid så raka forskarbanan, och delger sina erfarenheter och minnen från barndomens nyfikna experimenterade till universitet, tiden som doktorand och etablerad forskare.

Hur har villkoren för unga forskare förändrats under hans tid inom akademin? Och hur ska man som ung och oerfaren forskare navigera i den akademiska miljön idag?

2021-07-02
Länk till avsnitt

Fri Tanke specialpodd: Justitieminister Morgan Johansson resonerar om regeringskrisen

I en specialpodd inspelad tisdagen den 29 juni kl 18.30 diskuterar justitieminister Morgan Johansson den uppkomna regeringskrisen med Fri Tankes Christer Sturmark. Talmannen har under dagen gett moderatledaren Ulf Kristersson i uppdrag att samla stöd för en ny regering. Han har tre dagar på sig, och justitieministern berättar om hur den politiska dialogen bakom kulisserna ter sig för ögonblicket. Mycket kan hända de närmaste dagarna, och de taktiska och strategiska övervägandena från de olika partierna samspelar i en svåranalyserad situation. Justitieministern ger oss en inblick i spelet bakom kulisserna.

2021-06-30
Länk till avsnitt

Jakob E:son Söderbaum: Om modern konservatism

?Människor är inte individer, en katt är en individ. Vi människor är så pass bundna vid kultur att vi förmodligen inte skulle kunna överleva i skogen i några dagar.?

Gäst i veckans podd är författaren och skribenten Jakob E:son Söderbaum. Som ung moderat upplevde han att det fanns en utbredd okunskap om vad konservatism faktiskt innebär och har nu därför skrivit ?Modern konservatism? ? den klargörande bok han själv alltid önskat läsa och hänvisa till. Enligt konservatismen är traditionen något i sig gott. Den är full av visdom om historiska konfliktlösningar, såsom sociala normer, etikettsregler och nationsgränser.

Men är det inte skillnad på bra och dåliga traditioner? Och kan utveckling verkligen ske utan förändring, eller kan begreppen hållas isär?

2021-06-25
Länk till avsnitt

Patricia Churchland: Om vad moralfilosofin har att lära av neurovetenskapen

When I was thinking about how neuroscience might impact some of the philosophical questions about the mind, I really had no expectation that we, in my lifetime, would come to learn things that would bare upon the questions of how it is that we have these very strong feelings of what?s right and what?s wrong.

Gäst i veckans podd är neurofilosofen Patricia Churchland, som nyligen utkommit med boken Samvete. I veckans samtal diskuteras neurovetenskapens påverkan på moral- och medvetandefilosofins centrala frågor, och de framsteg som nu görs mot ett svar på medvetandets mysterium. Dessutom avhandlas de sätt på vilka en individs temperament verkar påverka hennes politiska grunduppfattning, varför panpsykism inte är mer än en galen idé och varför Peter Singer har fel på avgörande punkter.

Vilken bäring har vår neurologiska beskaffenhet på våra moraliska intuitioner? Finns det objektiva moraliska värden? Och kan det vara berättigat att relativa även våra mest grundläggande moraliska principer under extrema omständigheter?

2021-06-18
Länk till avsnitt

Richard Dawkins: Om "Illusionen om Gud" i retrospekt

"Being skeptical of received wisdom and going for mad conspiracy theories has got a certain virtue to it. The trouble is that while it is all very well being skeptical, the gold standard is evidence, but they don?t seem to care about evidence.? 

 

Gäst i veckans podd är evolutionsbiologen Richard Dawkins, som med Illusionen om Gud kommit att bli en av världens mest tongivande företrädare för ateism. Den svenska jubileumsutgåva som utkommit under våren ringar in veckans samtal hur boken (nästan inte) kom till, om en ateism som i tysthet växer i den muslimska världen, om relationen mellan sund skepticism och konspiratoriskt tänkande, och vilka evolutionära och existentiella förklaringar det kan finnas för det senare.

 

Vad av de senaste årens evolutionsbiologiska forskningsrön har förvånat honom allra mest?  Och vilken påverkan har den arabiska översättningen av Illusionen om Gud haft i den muslimska världen? Och hur ställer han sig till nya vetenskapliga trender, som panpsykism och utforskandet av psykedeliska droger?

Jubileumsutgåvan av ?Illusionen om Gud? finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/illusionen-om-gud/

2021-06-11
Länk till avsnitt

Elisabeth Masur: Om livet efter Auschwitz

?Jag är så pass gammal att jag inte kommer att leva så länge till. Men jag är jätterädd för vad som kommer efter mig. Historien upprepar sig och det är väldigt svårt att leva med.?

Gäst i veckans podd är Elisabeth Masur, en av få svenska förintelseöverlevare som fortfarande är i livet. I veckans samtal berättar hon sin berättelse om livet innan och efter Auschwitz, om mellankrigstidens växande antisemitism och om oron för att den nu springer fram på nytt. 

Om ungdomskärleken och den lilla biografen i barndomsstaden, förflyttningen till ghettot. Om det mörker människan är kapabel till, och om möjligheten att leva ett rikt och lyckligt liv efter att ha genomlevt det ofattbara.

I boken ?Hatet mot judarna? är hon en av de överlevare som porträtteras med bilder av Sanna Sjöswärd och texter av Björn Wiman: https://fritanke.se/bocker/hatet-mot-judarna/

2021-06-04
Länk till avsnitt

Peter Singer: Om kontroversiella idéer och vaccineringens moraliska brister

?The intellectual property rights were enforced by wealthy nations and wealthy companies against poorer nations. I think that we need a more globally fair system of producing, financing and paying for vaccines, pharmaceuticals and other life-saving drugs.?

Gäst i veckan podd är den australiensiska moralfilosofen Peter Singer, vars bok En värld nu nyligen utkommit i svensk översättning. Han har gjort sig känd som en inflytelserik förespråkare för global rättvisa, effektiv altruism och såväl djurs som människors rätt till fullgoda liv. Hur har hans filosofiska ståndpunkter i frågor om utilitarism, moralens objektivitet och djurens rättigheter förändrats under hans 50 år som verksam filosof? 

Om de moraliska frågor som den globala vaccineringen mot covid-19 gör gällande. Om ?cancel culture? och det akademiska forumet ?Journal of controversial ideas? där författare tillåts publicera kontroversiell forskning under pseudonym, som Singer är redaktör för och medgrundare till. Och om möjliga förklaringar till den groende nationalism och konspiratoriska tänkande som allt mer kommit att prägla vår tid.

Peter Singers bok En värld nu finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/en-varld-nu/  

2021-05-28
Länk till avsnitt

Amina Manzoor: Om coronapandemin och att ångesthantera offentligt

Gäst i veckans podd är medicinreportern Amina Manzoor som sedan utbrottet av coronapandemin varit en av den svenska debattens tydligaste röster, och som nu är aktuell med boken ?Pandemier!? 

När det visade sig att den nya smittan som spreds i Wuhan var ett coronavirus trodde inte Amina Manzoor att det skulle kunna förorsaka en pandemi. Alla pandemier i modern tid har varit influensavirus, och all vår smittskyddsberedskap är anpassad därefter. Ingen hade heller trott att vetenskapens verkstad kunde jobba så snabbt att ett vaccin skulle kunna framställas på mindre än ett år. 

I veckans samtal diskuterar hon de lärdomar som pandemiåret medfört, och kommenterar också den debatt som snabbt blossade upp samma dag som boken gavs ut gällande de händelser som ledde fram till att hon valde att lämna Dagens Nyheter.

2021-05-20
Länk till avsnitt

Arvid Erlandsson: Om hjälpandets psykologi och profound bullshit

?Tendensen att tycka att kläder blir fulare när de bärs av personer från partier man tycker sämst om finns till både höger och vänster, vad däremot gäller tendensen att tycka att kläder blir vackrare när de bärs av personer från det egna partiet så var den klart starkare hos dem som röstar höger.?

 

Arvid Erlandsson, docent i psykologi vid Linköpings universitet och specialiserad på hjälpandets psykologi, gästar veckans podd och diskuterar de psykologiska mekanismer som påverkar människors benägenhet att hjälpa. Men också de sätt på vilka våra politiska uppfattningar tenderar att spela in i våra estetiska bedömningar och vår tolkning av information, genom så kallat politiskt motiverat tänkande. 

Om den intressanta korrelationen mellan en förstärkt tendens att uppfatta ?profound bullshit? som meningsfullt och en försvagad tendens att skänka pengar till välgörenhet. Och om nya forskningsrön i frågan om hur människors benägenhet till politiskt motiverat tänkande förhåller sig till deras förmåga till analytiskt tänkande.

2021-05-14
Länk till avsnitt

Olle Häggström: Om artificiell intelligens

?Klimatfrågan är ofantligt viktig. Men det finns problem som har att göra med nya teknologier som är av samma dignitet eller möjligen ännu större. Främst av dem sätter jag frågan om hur vi ska leva med artificiell intelligens i framtiden.?

Gäst i veckans podd är matematikern och akademieledamoten Olle Häggström, som är aktuell med boken ?Tänkande maskiner?, om den artificiella intelligensens genombrott. AI är på god väg att revolutionera vår värld, men det definitiva genombrottet kommer först att ske då maskinerna uppnår en generell intelligens som kan mäta sig med människans. Men vad är egentligen skillnaden mellan snäv AI och AGI, det vill säga artificiell generell intelligens? Inbegriper den senare nödvändigtvis medvetande? 

Om de etiska frågor och de potentiella faror av existentiell dignitet som AI-utvecklingen gör gällande. Om de politiska insatserna på området, och bristen därpå. Och om riskerna med att bara trycka på gaspedalen utan att blicka ut genom vindrutan.

2021-05-07
Länk till avsnitt

Gustav Källstrand: Om Nobelprisets historia

?De vetenskapliga Nobelpriserna är ohotat de största vetenskapliga priserna som finns, inget annat pris kan mäta sig med dem. Idag kan vi se att det beror väldigt mycket på historien ??

 

Gäst i veckans podd är kulturhistorikern och nobelexperten Gustav Källstrand. 

 

Dynamitkungen som instiftade ett fredspris lade också grunden till vad som kommit att bli en av världens främsta institutioner för främjandet av vetenskap och litterär konst. Men när priset 1901 delades ut för första gången fanns även andra internationella vetenskapspris ? varför kom just Nobelpriset att röna sådan framgång?

 

Om en kavalkad av det gångna seklets vetenskapliga huvudpersoner, om kontroverserna kring Svenska akademien, hundra år före den kris som briserade i början av 2018, och om etableringen av nobelpristagaren som vetenskaplig kändis ? en roll som minst sagt spelats bättre av vissa än av andra.

I höst utkommer Källstrands bok Andens olympiska spel: Nobelprisets historia på Fri Tanke.

2021-04-30
Länk till avsnitt

Elaf Ali: Om hedersförtryck

?Jag trodde länge att det här handlade om islam. Men ju äldre jag har blivit, ju mer jag har läst på och träffat kristna, hinduer och judar har jag förstått att det inte är så. Heder fanns långt innan religion.?

Veckans gäst är författaren och journalisten Elaf Ali. I den nya boken Vem har sagt något om kärlek berättar hon sin historia om hedersförtryck och frigörelse. I veckans samtal ger hon en inblick i en uppväxt under strikta regler, med en pappa som både utövade en sträng kontroll i hemmet och blev utslängd ur moskén för att han ifrågasatte den muslimska läran. Om skillnaden mellan hederskultur och religion, om att hitta förebilder och bli en förebild för andra och om att ha en pappa som lärde sig att tänka om.

2021-04-23
Länk till avsnitt

Henrik Lagerlund: Om Matens filosofi

Henrik Lagerlund: Om Matens filosofi

Är det filosofiskt försvarbart att äta kött? Borde vi se upp med genmodifierade grödor? Och vad är egentligen naturligt?

Veckans gäst är filosofiprofessor Henrik Lagerlund, som nyligen utkommit med boken Matens Filosofi. Mat är inte bara vad som ligger på tallriken, utan ett världsomspännande livsmedelssystem med enorm påverkan på klimat, djur, och människors livs- och arbetsvillkor. I veckans avsnitt ges vi en inblick i Lagerlunds handbok för filosofiska foodies, i vilken han stakar ut vägen mot ett mer etiskt reflekterat förhållningssätt till vårt dagliga levebröd.

2021-04-16
Länk till avsnitt

Morgan Johansson: Om rättsstaten, Trump och ASAP Rocky

?Det blev storpolitik ganska snabbt och aggressiviteten fanns där hela tiden i kommunikationen från Trumps team. Jag fick frågan vad jag tyckte om att USA:s president tog upp ärendet. Jag sa att det spelar ingen roll vem som tar upp det, det svenska rättsväsendet måste ha sin gång. Jag skulle kunna lagt till att det spelar ingen roll om Gud fader själv hade ingripit, men det sa jag aldrig.? 

Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson berättar i ett personligt samtal med Fri Tankes bokförläggare Christer Sturmark om sin bakgrund och varför han engagerat sig politiskt. Johansson avslöjar också för första gången hur det gick till när Trump-administrationen utsatte den svenska regeringen för påtryckningar i samband med rättsprocessen efter att den amerikanska rapparen ASAP Rocky häktades för misshandel sommaren 2019.

2021-04-09
Länk till avsnitt

Ekim Ça?lar: Om fotboll och politik

?Fotbollen har spelat en roll i att nationalistiska känslor rörs upp och har ibland blivit en del i ett storpolitiskt spel där fotbollsmatcher återigen fått konflikter att eskalera. Men fotbollen kan också vara en dialogyta som hjälper människor förstå varandra bättre mellan grupper, eller mellan länder.?

Gäst i veckans avsnitt är författaren och journalisten Ekim Ça?lar som under förra året utkom med boken Fotboll i krig och fred. 

Fotboll och politik hänger inte ihop brukar det heta. Men riktigt så enkelt är det inte att skilja dem åt. Historien visar nämligen att både konflikter och fredsprocesser många gånger varit intimt sammankopplade med fotboll. I veckans samtal avhandlas VM-kvalmatchen mellan Honduras och El Salvador som bidrog till 100-timmarskriget 1969, påstådda fotbollsmatcher mellan skyttegravarna i juletid under första världskriget och presidenten tillika AC Milan-ägaren Silvio Berlusconi, som med sitt parti Forza Italia använde sig av fotbollens retorik när han äntrade politiken, eller som han sa: ?äntrade planen?.

Denna är vecka är det Martina Stenström, operativ chef för Fri Tanke, som leder programmet.

2021-04-02
Länk till avsnitt

Kjell Asplund: Om läkarvetenskapens största fuskare

Man tycker sig vara förmer än andra, och att veta bättre än alla andra vad resultaten ska bli. Så varför gå omvägen via experiment och insamlade data när resultaten redan är givna?

Veckans gäst är professor emeritus Kjell Asplund, tidigare generaldirektör för socialstyrelsen och ansvarig den interna utredningen på Karolinska Universitetssjukhuset i fallet Paolo Macchiarini. I hans första bok ?Fuskarna? skildrar han några av vår tids mest uppmärksammade fuskare inom läkarvetenskapen. 

Om Macchiarinis uppgång och fall, om stamcellsforskaren Woo-suk Hwang, medicinentreprenören Elizabeth Holmes och cancerforskaren Jon Sudbø. Vilka gemensamma drag kan skönjas hos dessa fuskare, och vilka sociala mekanismer möjliggör att även de mest flagranta bedragare kan hinna röna sådan framgång innan de slutligen avslöjas?

Boken Fuskarna finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/fuskarna/

2021-03-26
Länk till avsnitt

Isabella Lundgren: Om konst, musik och filosofi

?Konstens uppgift är att spegla den variationsrikedom som existerar i världen och att väcka en nyfikenhet inför de här variationerna, en nyfikenhet som också skapar en förundran. Det är något existentiellt i det som inte har religiösa förtecken utan som bara handlar om att älska och uppskatta världen så som den är.?

I veckans podd gästar jazzsångerskan Isabella Lundgren för ett samtal om musiken och filosofin. Om konstens förhållande till de stora existentiella frågorna, om Jung och Nietzsche, om studier i teologi och en övergiven utbildningsväg mot att bli präst. Om den svåra konsten att äga sig själv och vikten av att leta efter sitt varför när man står i ett smärtsamt hur.

Isabella Lundgren är initiativtagare till Fri Tankes musik- och samtalssalonger Klubb Apollo. Senare under våren 2021 utkommer hennes nya skiva Look for a silver lining. 

2021-03-19
Länk till avsnitt

Bertil Fredholm ? Om Kaffeologi; myter och forskning om en älskad dryck

Veckans gäst i Fri tanke-podden är Bertil Fredholm, professor emeritus i farmakologi, som under fyrtio år av forskning ägnat sig åt hur molekylerna adenosin och koffein verkar i kroppen. I hans första populärvetenskapliga bok Kaffeologi ger han en samlad och populariserad bild av de forskningsrön som hans långa karriär resulterat i. 

Skärper kaffet vår tanke- och minnesförmåga? Finns någon vetenskapligt belagd koppling mellan koffeinintag och ökad oro och ångest? Har kaffet någon märkbar effekt vad gäller att förebygga Alzheimer och Parkinson? I veckans samtal rätas frågetecknen ut.

Boken Kaffeologi finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/kaffeologi/ 

2021-03-12
Länk till avsnitt

Anders Hansson ? Om Derek Parfit och vad vi har mest skäl att göra

Vad har vi skäl att göra, varför gör vi de misstag vi gör och hur formulerar vi en teori som ska kunna ta hänsyn till de misstagen? 

Veckans samtal med författaren Anders Hansson ägnas helt åt den brittiske moralfilosofen Derek Parfit. I verket Reasons and Persons från 1984, som enligt många kom att grundlägga ett nytt moralfilosofiskt paradigm i den anglosaxiska traditionen, överger Parfit strikta plikt- och konsekvensetiska ramverk för att istället presentera en normativ teori som söker utröna vad vi har skäl att göra. Hur betydande är hans filosofiska bidrag, vem var han som person och vad kan hans många etiska tankeexperiment lära oss?

Avsnittet innehåller vissa ljudklipp ur avsnitt #100 med Derek Parfit själv.

2021-03-05
Länk till avsnitt

Romina Pourmokhtari ? Om frihetsbegreppet och vikten av principer

?Det finns ett nödvändigt ont, och jag tror att mitt parti är i ett sådant skede, vi måste gå åt ett håll eller det andra och om vi fortsätter att inte gå åt något håll så kommer vi att dö.?

 

Gäst i veckans podd är Liberala ungdomsförbundets ordförande Romina Pourmokhtari.

Om partiet hon gick med i, om ett parti i pågående kris och det ideologiskt djärva parti hon vill se ? men även om husfilosofen Nietzsche, och om en gammal vilja att vara konträr. Hur ställer hon sig till Januariavtalet och bör Liberalerna lämna på grund av splittringen i migrationsfrågan?

2021-02-26
Länk till avsnitt

Existentiell salong ? Om behovet av ett förlorat existentiellt språk

Veckans samtal kretsar kring den rådande pandemins existentiella betydelse som socialhistorisk situation och vår oförmåga att orientera oss i den oroliga tid den försatt oss i. Har det offentliga samtalet berövats ett gemensamt existentiellt språk i takt med att det religiösa språket blivit allt mer obsolet? Är ett sådant språk något som sekulära och religiösa kan och bör utarbeta tillsammans? 

I veckans samtal möts Joel Halldorfs och Christer Sturmarks kristna respektive sekulärhumanistiska perspektiv ? som på vissa punkter även visar sig förenas. 

Podden spelades in live inför digitalt närvarande publik på samtalsappen Clubhouse.

2021-02-19
Länk till avsnitt

Björn Wiman ? Om antisemitismen och minnets skörhet

?Förintelsen är inte en avslutad händelse, det är en pågående erfarenhet. Minnet av den är inget som finns per automatik utan måste hela tiden återskapas, och man måste hela tiden arbeta för att återskapa det.?

Veckans gäst är författaren och kulturchefen Björn Wiman. Med avstamp i Wimans nya bok Hatet mot Judarna förs samtalet om det kollektiva minnets skörhet, om 1930-talets Tyskland och 2020-talets USA, och om att förtiga eller att göra upp med vårt gemensamma förflutna. 

Hatet mot Judarna finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/hatet-mot-judarna/

2021-01-27
Länk till avsnitt

José González ? Om musiken och vetenskapen

?När jag sökte efter teman att skriva om så kändes religion och världsbild som spännande ämnen att ta sig an. Vi lever i en väldigt religiös värld och jag hade sett effekterna av att inte tänka klart i min forskning.?

Som musiker har José González rönt stora internationella framgångar men få känner honom som tidigare doktorand vid institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi vid Göteborgs Universitet. I veckans samtal som böljar mellan ämnen som låttexter och bioinformatik, föräldraskap och trender i den samtida vetenskapslitteraturen, inledningen på musikkarriären och föräldrarnas flykt från Argentina till Sverige, är det inte endast musikern José González som får komma till tals.

2021-01-22
Länk till avsnitt

Åsa Wikforss - Om folkbildning och demokratins kris

?Jag tror att man kan se att den kris som demokratin i många länder står inför är kopplad till att mindre fokus lagts på folkbildning och kunskapsspridning?

Så resonerar filosofen och akademiledamoten Åsa Wikforss i ett samtal om den aktuella politiska utvecklingen i USA, demokratins kris och avsaknaden av det gångna seklets folkbildningsrörelser i vår samtid. I årets första poddavsnitt berättar hon om sitt nya bokprojekt ?Därför Demokrati? och bemöter viss kritik som riktats mot boken ?Alternativa Fakta?.

 

Böckerna som talas om i avsnittet finns här: 

https://fritanke.se/bocker/alternativa-fakta-3/ 

https://fritanke.se/bocker/darfor-demokrati/ 

2021-01-15
Länk till avsnitt

Ulf Ellervik - Äckligt

?Även män och spädbarn kan producera bröstmjölk.? 

Varför tycker vi att kroppsvätskor är så äckliga, trots att alla har dem? I detta avsnitt av podden berättar kemisten Ulf Ellervik om alla våra äckligaste kroppsvätskor - från svett till snor och sperma - och ger oss svar på frågorna vi inte visste att vi ville veta. Som hur öronvax bildas och varför vi behöver det, eller hur många liter snor man producerar under sin livstid. 

Boken som diskuteras i avsnittet är Ulf Ellerviks Äckligt: Berättelser om slem, snor och andra sekret och finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/ackligt/ 

2020-11-20
Länk till avsnitt

Ulf Bremberg - Kan psykedeliska substanser bota depression?

?Jag tror att psykedelika är ett verktyg för att förstå världen.?

Nära hälften av alla som lever med klinisk depression blir inte hjälpta av de behandlingsmetoder som finns idag. Ny forskning har visat på positiva effekter av psykedeliska substanser i behandlingen av alltifrån depression till missbruk. Ulf Bremberg är doktor i organisk kemi och leder den första kliniska prövningen i Sverige med psykedeliska substanser som behandling mot depression. Hör honom berätta om studien och när vi skulle kunna behandla den första patienten i Sverige.

Boken som nämns i avsnittet är Michael Pollans Psykedelisk renässans som finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/psykedelisk-renassans/ 

2020-11-13
Länk till avsnitt

Elsa Kugelberg & Isobel Hadley-Kamptz - Duktig flicka

?Normer kan omförhandlas men kulturen hänger inte alltid med.?

Vad är misogyni? Är misogyni och sexism samma sak? Och varför finns det ens misogyni? I detta samtal diskuterar Elsa Kugelberg, doktorand i politisk filosofi vid Oxford Universtitetet, och Isobel Hadley-Kamptz, författare och översättare, misogyni i dagens samhälle. Hur bryter man normer och hur ska vi arbeta för att det ska bli bättre i framtiden?

Boken som diskuteras i avsnittet är Kate Mannes Duktig flicka och finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/duktig-flicka/

2020-11-03
Länk till avsnitt

Ulf Danielsson - Om svarta hål och årets nobelpris i fysik

?När han gick över gatan fick han en snilleblixt som ledde till Nobelpriset i fysik och förändrade hela den teoretiska fysikens historia för alltid.?

Ulf Danielsson, fysiker och ledamot i nobelkommitén, berättar om årets nobelpris i fysik som gick till Roger Penrose, Reinhard Genzel och Andrea Ghez för deras upptäckter kring svarta hål. 

Vill du fördjupa dig i universums mörka hemligheter rekommenderar vi Ulfs bok Mörkret vid tidens ände som finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/morkret-vid-tidens-ande-pocket/

2020-10-31
Länk till avsnitt

Jesper Hall - Lär dig spela schack i världsklass!

?Man lär sig genom att leka, man lär sig genom att spela, man lär sig genom att testa själv.?

Jesper Hall är internationellt erkänd schackmästare, aktuell med boken Spela och lär, i vilken han visar hur man ska gå tillväga för att bli en schackspelare i toppklass. I podden berättar Hall berättar om schackets historia och vad han menar är den mest utmärkande egenskapen hos de mest framgångsrika unga schackspelarna. Med höstlovet inför dörren, lyssna, lär och utmana ditt barn på schack!

2020-10-23
Länk till avsnitt

Tommy Andersson - Han är algoritmmakaren

?Om vi hade ett vaccin för covid-19 och det bara fanns 500 miljoner doser, vem ska få dem och varför??

Hur kan man använda all data vi har tillgång till idag för bättre beslutsfattande? Om vi använder matematiken på rätt sätt kan vi hjälpa fler. Detta menar Tommy Andersson, professor i nationalekonomi och aktuell med boken Algoritmmakaren. I detta avsnitt av podden berättar han om hur han gick från att vara helt ointresserad av skolan till att bli professor i nationalekonomi och arbetet med algoritmbaserade beslutsprogram.

2020-10-19
Länk till avsnitt

Kim Salomon - De intellektuellas förflutna och framtid

?De intellektuella är på tillbakagång och har förlorat sin auktoritet.?

De intellektuellas historia har länge varit en framgångssaga, men nu menar Kim Salomon, professor emeritus i historia vid Lunds universitet som har forskat på de intellektuellas historia, att folk hellre läser vad deras vänner på Facebook skriver istället för vad experterna säger. Gör samhällsklimatet att vi inte längre vågar tänka fritt?

2020-10-16
Länk till avsnitt

Ulf Danielsson - Om vetenskapens gränsmarker

?Idag har matematiken fått ersätta guds funktion.?

Har vetenskapen blivit vår nya religion? Ulf Danielsson är en av Sveriges främsta fysiker, han menar att tron som många har på vetenskapens oändliga möjligheter idag går att jämföra med religiösa föreställningar. I detta avsnitt av podden talar han om verklighetens komplexitet och drömmen om att vetenskapen ska hjälpa oss att greppa den. Men kommer vi någonsin att helt kunna förstå verkligheten?

Boken finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/varlden-sjalv/ 

Samtalet finns även som video: https://fritanke.se/seminarium/konsten-att-tanka-klart-ulf-danielsson/

2020-09-19
Länk till avsnitt

Folke Tersman - Om demokratins utmaningar

?Det är en risk vi gärna tar, att framstå som galna utopister.?

Borde vi vara oroliga för demokratins framtid? Ja, menar filosoferna Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö i boken ?Folk & vilja: Ett försvar av demokratin i vår tid?. De argumenterar för att vi behöver mer demokratiskt belsutsfattande i samhällets alla sfärer för att engagera medborgarna. Hör Tersman berätta om demokratins kris och våra möjligheter att rädda den sköra skapelsen. 

Boken finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/folk-vilja/ 

2020-09-09
Länk till avsnitt

Fredrik Kärrholm - Om gängkriminalitet och gangstervåld

?Det är viktigt med hårdare straff för att möta det akuta hotet som finns idag.?

Det finns en ny grov brottslighet i Sverige som beror på kultur och bristande moral snarare än socioekonomiska förhållanden. Det menar Fredrik Kärrholm, poliskommissarie i Rinkeby aktuell med boken ?Gangstervåld?. Kärrholm argumenterar för hårdare straff som en del av lösningen på problemet. Men det finns ett starkt motstånd mot den typen av åtgärder. Hör Kärrholm berätta i ?Konsten att tänka klart?.

Boken finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/gangstervald/ 

2020-09-08
Länk till avsnitt

Patrik Lindenfors - Om kristendom och livsåskådningar

?Alla har en livsåskådning, alla tror på någonting.?

Med över två miljarder anhängare är kristendomen världens största religion och dess heliga skrift, bibeln, världens mest inflytelserika bok. Det innebär att även de som inte delar den kristna världsbilden eller livsåskådningen måste förhålla sig till denna religion, som förändrat världen på gott och ont.

Zoologen och forskaren Patrik Lindenfors har skrivit en kort och informativ bok om kristendomen riktad mot unga. Hör honom berätta om hur svensk skola hanterar livsåskådningsfrågor och hur vi ska förstå kristendomens genomslag globalt.

Boken finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/kristendom/

2020-09-05
Länk till avsnitt

Bengt Westerberg - Om socialliberalism och demokrati

?Vi måste försöka förstå människor som inte är som oss själva.?

Libertarianism, cancel culture, apartheid och den famösa scenen när han lämnar TV-studion i protest mot Ny Demokrati. Bengt Westerberg är en av vår tids mest profilerade politiker. Hör honom berätta om sina erfarenheter efter snart 60 år i politiken, vad som format hans socialliberala världsbild och i vilken riktning vår demokrati rör sig i. 

Bengt Westerberg bokdebuterar med sina politiska memoarer Westerbergeffekten den 2/9.

Boken finns att köpa här: https://fritanke.se/bocker/westerbergeffekten/

2020-09-02
Länk till avsnitt

Hanne Kjöller - Vad får vi egentligen för alla forskningsmiljarder?

?Man mäter inte vad som är bra forskning, man mäter vad som är citerad forskning.?

Vad är bra forskning? Hur används alla de miljarder som staten lägger på forskning? När Macchiarini-skandalen briserade blev författaren och debattören Hanne Kjöller nyfiken på hur det var möjligt att en av Sveriges främsta lärosäten kunde släppa igenom så uppenbart dålig forskning. Under ett par år har hon granskat Sveriges forskningspolitik och kan konstatera att det är stötande hur mycket pengar vi lägger på forskning, och hur lite vi får för de pengarna. Hör henne berätta om problemen och vad vi kan göra åt det.

2020-08-31
Länk till avsnitt

Joel Halldorf - Om existentiell längtan och polarisering

?Det finns en språklöshet inför de existentiella frågorna.?

Ä det möjligt att vara civiliserat oense i en polariserad tid? I ?Gud: Jakten? undersöker teologen Joel Halldorf vårt sökande efter det heliga i det sekulära. I ett samtal med Christer Sturmark diskuterar han cancel culture, Trump, Knutby, transhumanism och HBTQ-frågor.

2020-08-28
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.