Sveriges 100 mest populära podcasts

MOD-podden - en podcast om organdonation

MOD-podden - en podcast om organdonation

Podcast by MOD - Mer organdonation

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

soundcloud.com/user-953847854

Avsnitt

Om den politiska processen och engagemanget för organdonation med Kenneth Johansson

I detta avsnitt får vi träffa Kenneth Johansson som är ordförande för Statens Medicinsk-etiska Råd. Kenneth har tidigare varit ordförande för både socialutskottet när han satt i Riksdagen och ordförande för Socialstyrelsens donationsråd. I avsnittet pratar vi om den politiska processen bakom ett beslut, de statliga utredningarna, hur Kenneth engagerat sig för frågan tidigare, Socialstyrelsens roll och några av de viktiga etiska frågorna som finns.
2019-11-08
Länk till avsnitt

Hur vi ska öka antalet levande donationer genom STEP med Per Lindnér

Förra året hade vi 144 levande njurdonatorer i Sverige, men det är inte alltid en villig givare matchar med den tilltänkta mottagaren. Detta problem kommer Njurbytesprogrammet STEP hjälpa till att lösa. Genom en avancerad algoritm ökar STEP möjligheterna till levande njurdonation och för svenska patienter att bli njurtransplanterade. I detta avsnitt av MOD-podden berättar Per Lindnér allt om hur STEP fungerar och vilka fördelar som finns. Läs mer om njurbytesprogrammet här: https://levandedonation.se/levande-donation/njurbytesprogram-korsvis-donation/
2019-11-07
Länk till avsnitt

Hur fungerar det inom intensivvården och varför behövs ett nytt regelverk med Ingrid Sandgren

I detta avsnitt träffar vi Ingrid Sandgren. Hon är Regionalt Donationsansvarig sjuksköterska i Västra Götaland, ordförande för VOG-organ och en av experterna i den senaste donationsutredningen. Ingrid berättar om hur man jobbar med organdonation inom intensivvården, varför det behövs ett uppdaterat regelverk samt lyfter olika aspekter av den senaste donationsutredningen. Om du någon gång har funderat över hur det går till under en donationsprocess eller hur vi borde jobba i Sverige är detta avsnittet för dig!
2019-10-21
Länk till avsnitt

Hur DCD kommer göra att fler får donera organ med Stefan Ström

I detta avsnitt får vi träffa Stefan Ström och lära oss mer om DCD och hur det kan göra att fler får donera organ i Sverige. Stefan har tidigare gästat MOD-podden för att prata om DCD-projektet, där han är medicinskt ansvarig. Nu är DCD-piloten avslutad och vi får ta del av resultaten av piloten och hur DCD skulle kunna öka antalet donatorer i Sverige.
2019-10-12
Länk till avsnitt

Hur organdonation ska bli närvarande vid vårdutbildningar med Kristin Andersen Ljungdahl

Hur organdonation ska bli en del av utbildningen för sjuksköterskor och läkare i hela landet I detta avsnitt träffar vi Kristin Andersen Ljungdahl som under sin studietid engagerat sig i VFMOD - Vårdstudenter för Mer Organdonation. Hon berättar hur de jobbar för att organdonation ska bli mer närvarande vid landets sjuksköterske- och läkarutbildningar, varför organdonation är viktigt för henne och varför det är viktigt att prata om organdonation under utbildningen.
2018-06-13
Länk till avsnitt

Om avancerad forskning på Igelösa med Ådne Steen

Flera världsledande metoder för hjärt-lungkirurgi har utvecklats på en liten gård i Skåne där man utforskar gränserna för transplantationer. I detta avsnitt får vi lyssna på Ådne Steen, vd för Igelösa Life Science Community där man bland annat utvecklat metoder där man kan vänta upp till ett dygn och sedan transplantera lungor och hjärta. Man arbetar även med en metod som gör att vi kan öka antalet organ som är aktuella transplantation.
2018-05-30
Länk till avsnitt

Från donation till transplantation med Øystein Jynge

I veckans avsnitt träffar vi Øystein Jynge som jobbar som transplantationskoordinator. Det är han som är spindeln i nätet under hela donationsprocessen. Øystein berättar om hela donationskedjan, om hur Sverige står sig internationellt, om utbildning och om hur det var första gången han kom i kontakt med MOD. Øystein är nämligen en av MODs allra äldsta och närmaste vänner. Det är så roligt att kunna bjuda in er till detta samtal så att alla får ta del av det fantastiska arbete Øystein och hans kollegor gör. Vill ni komma i kontakt med oss och prata om podden eller önska gäst? Maila till [email protected] eller via vår Facebooksida Mer Organdonation. Ni får även gärna besöka vår hemsida www.merorgandonation.se
2018-04-25
Länk till avsnitt

Hur vi ska öka antalet donatorer genom DCD-projektet med Stefan Ström

I veckans avsnitt träffar vi Stefan Ström i egenskap av medicinskt ansvarig för DCD-projektet i Sverige. Just nu genomförs en pilot vid sex av landets sjukhus med mål att kunna utöka kriterierna för vem som får möjlighet att donera sina organ i Sverige. Om vi inför DCD på nationell nivå i Sverige menar Stefan att vi kommer kunna öka antalet donatorer med upp till 40 %. Lyssna på veckans avsnitt för att höra Stefan berätta om DCD-projektet, deras långsiktiga mål och inte minst hur det gått under pilotens första två månader.
2018-04-11
Länk till avsnitt

Om att donera en njure med Andreas Bolonassos

Äntligen är MOD-podden tillbaka! I detta första avsnitt får vi möjlighet att dela den otroligt gripande historien om hur Andreas donerade en av sina njurar till sin son Atlas. Atlas föddes med underutvecklade njurar och var i behov av en transplantation för att kunna leva ett normalt liv. Andreas berättar i avsnittet om hur det är att få ett allvarligt sjukt barn, hur livet innan och efter transplantationen såg ut och hur han tänker kring att donera ett organ. Trots den tuffa tiden i dialys och den kritiska intensivvårdsperioden efter transplantationen mår både Atlas och Andreas jättebra idag. Tack vare sin pappas njure får Atlas nu möjlighet att leva ett vanligt liv, något som annars inte skulle varit möjligt. Detta avsnitt lämnar ingen oberörd.
2018-03-27
Länk till avsnitt

Varför grundades MOD med Peter Carstedt

För säsongens sista avsnitt har Simon och Micaela bjudit in en god vän och kollega till podden, nämligen Peter Carstedt, en av medgrundarna till MOD. I vårt samtal berättar Peter om varför han tillsammans med Martha Ehlin valde att starta MOD fö sex år sedan. Peter förklarar även hur det gick till när han själv var i behov av en ny njure vid nyss fyllda trettio, vad som händer bakom kulisserna på MOD och hur han ser på de utmaningarna som ligger för Sveriges donationsvård. Det råder ingen tvekan om att Peter är en person som brinner oerhört mycket för donationsfrågan. Under de sex år som MOD funnits har visionen för organisationen varit glasklar: Att ingen i Sverige ska behöva dö i väntan på nya organ. Vi är glada över att ge er MOD-poddens sista avsnitt, inspelad i ett vardagsrum i Enskede, Stockholm. Har du några frågor till oss på MOD-podden? Hör av dig till [email protected] eller ta kontakt med oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se Foto: Medicinska Föreningens Student Magazine
2017-12-01
Länk till avsnitt

Vilka utmaningar står Sveriges donationsvård inför med Annika Tibell

I dagens avsnitt av MOD-podden träffar Simon och Micaela Annika Tibell, en av Sveriges mest betydelsefulla personer för både donationsfrågan och transplantationsverksamheten i Sverige. Annika, som är transplantationskirurg i grunden, är operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset och är även professor i etik. Annikas arbete med donationsfrågan började som chef för transplantationskirurgin på Karolinska där hon insåg att det största hindret för en god transplantationsvård är bristen på organ. Därefter har Annika forskat på hur donationsvården bör organiseras på bästa sätt och de etiska frågor som uppkommer i samband med organdonation. I intervjun berättar Annika om situationen för organdonation och transplantation i Sverige igår och idag, om de utmaningar Sveriges donationsvård står inför och hur regelverken som styr arbetet med organdonation måste förändras för att fler liv ska räddas. Har du några frågor till oss på MOD-podden? Hör av dig till [email protected] eller ta kontakt med oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se Foto: Martin Stenmark
2017-11-28
Länk till avsnitt

Vad säger Socialstyrelsen med Carin Franzén och Josefina Meyer

I MOD-poddens nionde avsnitt träffar Simon och Micaela två utredare från socialstyrelsen, nämligen Carin Franzén och Josefina Meyer. I intervjun diskuterar vi vilken funktion socialstyrelsen har för organdonation i Sverige och hur arbetet med donationsfrågan ser ut nationellt. Carin och Josefina berättar även hur donationsregistret fungerar och om varför det är så viktigt att ta ställning för organdonation. Har du några frågor till oss på MOD-podden? Hör av dig till [email protected] eller ta kontakt med oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se
2017-11-23
Länk till avsnitt

Om njurbytesprogrammet med Tommy Andersson

I MOD-poddens åttonde avsnitt träffar Simon och Micaela Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Med utgångspunkt i sin kunskap om matematik och marknadsekonomi har Tommy varit med och utvecklat den algoritm som ligger till grund för det svenska njurbytesprogrammet. Ett program som på sikt kan möjliggöra upp till 20 % fler njurtransplantationer i Sverige. I samtalet med Tommy får vi lära oss mer om hur ett njurbytesprogram fungerar, varför levande donator- och mottagarpar bör ansluta sig till ett sådant och den potential det svenska programmet har i Norden för alla dem som väntar på nya njurar. Har du några frågor till oss på MOD-podden? Hör av dig till [email protected] eller ta kontakt med oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se Foto: Lunds universitet
2017-11-21
Länk till avsnitt

Donationsfrågans plats i samhället med Linda Gyllström Krekula

I MOD-poddens sjunde avsnitt träffar Micaela socionomen och forskaren Linda Gyllström Krekula. Linda är verksam som kurator och har mångårig erfarenhet av att tala med personer som blivit transplanterade. Hon har även forskat på allmänhetens attityd till organdonation och är en av Sveriges främsta experter på donationsfrågans plats i samhället. I samtalet med Linda får vi ta del av hennes tankar om hur vi kan få fler att engagera sig för organdonation i Sverige, hur sjukvårdspersonalen kan ta sig an frågan på ett tryggare sätt, både för dem själva och för de anhöriga, sätt och hur och varför organdonation bör bli en naturlig del av vården i livets slutskede. Har du några frågor till oss på MOD-podden? Hör av dig till [email protected] eller ta kontakt med oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se
2017-11-20
Länk till avsnitt

Ny forskning om ett artificiellt fyrkammarhjärta med Azad Najar

I MOD-poddens sjätte avsnitt träffar Simon och Micaela överläkaren och forskaren Azad Najar. Med Västerås som utgångspunkt arbetar han som praktiserande läkare samtidigt som han utvecklar världens första mekaniska fyrkammarhjärta Real Heart. Med ambitionen att kunna erbjuda svårt hjärtsjuka patienter ett fullgott alternativ till ett vanligt hjärta driver Azad sitt projekt med passion och beslutsamhet. I intervjun får vi höra Azads berättelse om hur idén till ett mekaniskt hjärta kom till, hur hjärtat fungerar - både det mänskliga och det mekaniska - och vilka möjligheter som ligger för hans innovation. Har du några frågor till oss på MOD-podden? Hör av dig till [email protected] eller ta kontakt med oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se
2017-11-14
Länk till avsnitt

Vad säger Läkarförbundet med Heidi Stensmyren

I MOD-poddens femte avsnitt träffar Simon och Micaela anestesiläkaren Heidi Stensmyren som lagt sin kliniska karriär åt sidan och numera bland annat är ordförande i Läkarförbundet. Heidi brinner för att skapa bättre förutsättningar för svensk sjukvård och donationsfrågan ligger henne varmt om hjärtat. I intervjun med Heidi får vi veta mer om hennes bild av svensk donationsvård idag, om hennes personliga koppling till organdonation och vilka konkreta förändringar hon tror krävs för en jämlik vård i Sverige. Har du några frågor till oss på MOD-podden? Hör av dig till [email protected] eller ta kontakt med oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se Foto: Rickard Eriksson
2017-11-07
Länk till avsnitt

Organdonation och Etik med Daniel Brattgård

I MOD-poddens fjärde avsnitt träffas Simon och Micaela den pensionerade sjukhusprästen och etikexperten Daniel Brattgård. Daniel har varit verksam vid bland annat Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg där han samtalat med personer som transplanterats, som står på väntelistan eller är anhöriga. I avsnittet talar vi om tankar och känslor kring att motta ett nytt organ, att en organdonation alltid bör betraktas som en gåva och varför Daniel vägrar att bära ett donationskort. Har du några frågor till oss på MOD-podden? Hör av dig till [email protected] eller ta kontakt med oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se Foto. Daniel Elfvelin
2017-11-02
Länk till avsnitt

Jag dör utan nya lungor! Med Beatrice Halby

I MOD-poddens tredje avsnitt träffar Simon och Micaela 23-åriga Beatrice (Bea) Halby från Lomma i Skåne. Hon är nyligen uppsatt på väntelistan för ett par nya lungor som följd av hennes sjukdom cystisk fibros. I avsnittet berättar Bea om hur det är att leva i väntan på nya organ, om hennes sjukdom och hennes tankar kring en transplantation och om drömmar och mål i livet. Har du några frågor till oss på MOD-podden? Hör av dig till podden@merorgandonation eller ta kontakt på oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se Foto: Beatrice Halby
2017-10-26
Länk till avsnitt

Organdonation som en naturlig del av vården med Kristina Hambraeus Jonsson

I MOD-poddens andra avsnitt möter Simon och Micaela Kristina Hambraeus Jonzon. Kristina är överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och även donationsansvarig läkare för Stor-Stockholm och Gotland. Kristina är prisad för sina insatser som läkare och chef på Karolinska och hennes röst för donationsfrågan är en av de starkaste i Sverige. I avsnittet får vi lära oss om hur donationsprocessen går till, hur donationsvården kan bli bättre i Sverige och dessutom slår Kristina hål på några vanliga myter om organdonation. Har du några frågor till oss på MOD-podden? Hör av dig till podden@merorgandonation eller ta kontakt på oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se Foto: Anna Larsson
2017-10-18
Länk till avsnitt

Ny forskning om immunosuppression med Erik & David Berglund

I MOD-poddens första avsnitt möter Simon och Micaela bröderna David och Erik Berglund. David och Erik är båda verksamma inom forskningen för immunosuppression och transplantation. Med utgångspunkt i Uppsala respektive Stockholm och New York bedriver bröderna sin forskning med en vision om en läkemedelsfri immunosupressiv behandling av transplanterade patienter. Har du några frågor till oss på MOD-podden? Hör av dig till podden@merorgandonation eller ta kontakt på oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se Foto: Simon Perstorper
2017-10-10
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.