Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

BVCpodden

BVCpodden

BVCpodden görs av Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Malin Bergström, forskare och barnpsykolog, samtalar med intressanta och kunniga gäster om föräldraskap, småbarn och allt som hör till det. Nytt avsnitt nästan varje torsdag.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

bvcpodden.fireside.fm

Avsnitt

74: Nybliven förälder: "Bråkar man mycket är det dåligt. Punkt."

Vad händer med parrelationen när man får barn? Går det att förbereda sig? Varför är det så viktigt att du inte är alltings mått? Vad kan du själv göra - istället för att förända den andra? Är det viktigt att ha en candle light dinner? Vad händer med sexlivet? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Rebecca Metzger (psykolog och familjeterapeut, jobbar på familjerådgivningen) och David Narrowe (psykolog och familjeterapeut, jobbar på familjerådgivningen och mödrahälsovården). Läs mer om gästerna: rebeccametzger.se (http://www.rebeccametzger.se) davidnarrowe.com/ (https://davidnarrowe.com) Lyssna också på: BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" (https://bvcpodden.fireside.fm/25) BVCpodden 30: Föräldra-skamning - varför håller vi på med det? (https://bvcpodden.fireside.fm/30) BVCpodden 34: Utökat hembesök från BVC (del 1 av 2): Varför det? (https://bvcpodden.fireside.fm/34) BVCpodden 35: Utökat hembesök från BVC (del 2 av 2): Så går det till (https://bvcpodden.fireside.fm/35) BVCpodden 41: Varför vill barn inte prata med sin pappa när dom är ledsna? (https://bvcpodden.fireside.fm/41) BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) BVCpodden 57: "Att prata om sex, det är bra. Och viktigt." (https://bvcpodden.fireside.fm/57) BVCpodden 73: Nybliven förälder: Hur mår jag så bra som möjligt? (https://bvcpodden.fireside.fm/73) Special Guests: David Narrowe and Rebecca Metzger.
2019-07-04
Länk till avsnitt

73: Nybliven förälder: Hur mår jag så bra som möjligt?

Vad händer med oss när vi blir föräldrar? Hur hanterar man allt om snurrar i huvudet? Var går gränsen när oro blir ett hinder? Vad händer med relationen till den andra föräldern? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström telefonsamtalar med psykologerna Helga Johnsson Wennedal och Clara Zelleroth som skrivit boken Må bra som förälder - psykologernas strategier för småbarnsåren. Lyssna också på: BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" (https://bvcpodden.fireside.fm/25) BVCpodden 30: Föräldra-skamning - varför håller vi på med det? (https://bvcpodden.fireside.fm/30) BVCpodden 34: Utökat hembesök från BVC (del 1 av 2): Varför det? (https://bvcpodden.fireside.fm/34) BVCpodden 35: Utökat hembesök från BVC (del 2 av 2): Så går det till (https://bvcpodden.fireside.fm/35) BVCpodden 41: Varför vill barn inte prata med sin pappa när dom är ledsna? (https://bvcpodden.fireside.fm/41) BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) Läs mer här: Stockholms stadsbibliotek: Må bra som förälder - psykologernas strategier för småbarnsåren (https://biblioteket.stockholm.se/titel/1136619) SvD: Psykologerna: ?Pratas för lite om småbarnsföräldrars välmående? (https://www.svd.se/psykologerna-det-pratas-for-lite-om-smabarnsforaldrars-valmaende) SVT: Psykologernas fyra bästa tips till småbarnsföräldrar (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-mar-du-battre-tips-till-smabarnsforaldrar) Special Guests: Clara Zelleroth and Helga Johnsson Wennerdal.
2019-06-20
Länk till avsnitt

72: Mat, vikt, föräldraoro: "HUR man äter är viktigare än VAD man äter"

Föräldrar från olika länder har de olika oro för barnets vikt. Varför det? Hur ökar man chansen för jämlik hälsa? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar om mat, vikt och föräldraoro med Sara Ask, dietist och författare. Lyssna också på: BVCpodden 8: Slipp matkrånglet! (https://bvcpodden.fireside.fm/8) BVCpodden 47: Fetma och övervikt hos barn (https://bvcpodden.fireside.fm/47) BVCpodden 58: Hur pratar man om barn och övervikt? (https://bvcpodden.fireside.fm/58) BVCpodden 59: Lyhörd matning kan minska krånglet (https://bvcpodden.fireside.fm/59) Special Guest: Sara Ask.
2019-06-06
Länk till avsnitt

71: Barn och hjärtfel: "I dag överlever nästan alla, och får ett fint liv"

Hur funkar små barns hjärtan? Vad kan vara fel? När upptäcker man hjärtfel? Hur behandlar man? Vad är blåsljud? Är det farligt? Är alla hjärtsjukdomar medfödda? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Bo Lundell, barnhjärtläkare och Anna Fröjdinger, vårdutvecklare och BHV-sköterska. Läs mer här: Hjärtebarnsförbundet: Jag vill veta mer (https://www.hjartebarnsfonden.se/jag-vill-veta-mer/) Special Guests: Anna Fröjdinger and Bo Lundell.
2019-05-23
Länk till avsnitt

70: Barn och sömn (del 2 av 2): Behöver man sömnmetoder?

Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Liv Svirsky, psykolog och tillsammans med Kristoffer Bothelius författare till boken God natt! - om små och stora barns sömn. Lyssna också på: BVCpodden 4: Bebisar och sömn (https://bvcpodden.fireside.fm/4) BVCpodden 5: Förskolebarn och sömn (https://bvcpodden.fireside.fm/5) BVCpodden 69: Barn och sömn: Det här säger forskningen (https://bvcpodden.fireside.fm/69) Special Guest: Liv Svirsky.
2019-05-14
Länk till avsnitt

69: Barn och sömn (del 1 av 2): Det här säger forskningen

Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Liv Svirsky, psykolog och tillsammans med Kristoffer Bothelius författare till boken God natt! - om små och stora barns sömn. Lyssna också på: BVCpodden 4: Bebisar och sömn (https://bvcpodden.fireside.fm/4) BVCpodden 5: Förskolebarn och sömn (https://bvcpodden.fireside.fm/5) BVCpodden 70: Barn och sömn: Behöver man sömnmetoder? (https://bvcpodden.fireside.fm/70) Special Guest: Liv Svirsky.
2019-05-09
Länk till avsnitt

68: Lars H Gustafsson (del 2 av 2): "Det nyfödda barnet kommer alltid med ett budskap..."

Har vi alltid tänkt likadant kring barn? Vad har förändras? Hur mycket betyder Barnkonventionen? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson om bland annat barnrättsaktivisterna Ellen Key, Anna Lindhagen, Elsa Laula Renberg . Och varför Lars H Gustafsson själv blir aktivist ibland. Läs mer här: Barnombudsmannen: Barnkonventionen (https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/) Lyssna också på: BVCpodden 67: Lars H Gustafsson (del 1 av 2): "Jag lär mig lika mycket av barnet, som barnet lär av mig" (https://bvcpodden.fireside.fm/67) Special Guest: Lars H Gustafsson.
2019-05-02
Länk till avsnitt

67: Lars H Gustafsson (del 1 av 2): "Jag lär mig lika mycket av barnet, som barnet lär av mig"

Manualer. Metoder. Belöning. Bestraffning. Gränssättning. Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson berättar för barnhälsovårdspskyolog Malin Bergström varför han inte gillar vad de begreppen står för. Dom samtalar också om närhet, sömn - och Lars H Gustafssons mammas omvända femminuters-metod. Lyssna också på: BVCpodden 68: Lars H Gustafsson (del 2 av 2): "Det nyfödda barnet kommer alltid med ett budskap..." (https://bvcpodden.fireside.fm/68) Special Guest: Lars H Gustafsson.
2019-04-25
Länk till avsnitt

66: Mat-allergier: "Det är bra att exponera magen för allt möjligt. Tidigt."

Vad är vanligt? När är det farligt? Vad gäller vid amning? Hur behandlar man? Kan det växa bort? Är det lika i hela världen? Barnhälsovårdspsykplog Malin Bergström samtalar om mat-allergier och småbarn med Caroline Nilsson (barnallergiläkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. forskare och docent på Karolinska institutet) och Agneta Jansson Roth (dietist och enhetesledare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset). Lyssna också på: BVCpodden 53: Torrhet, eksem och smörjteknik (https://bvcpodden.fireside.fm/53) Läs mer här: Livsmedelsverket: Allergi och överkänslighet (https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet) 1177 Vårdguiden: Allergier och överkänslighet (https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/allergier-och-overkanslighet/) Allergismart (https://allergismart.se) Special Guests: Agneta Jansson Roth and Caroline Nilsson.
2019-04-18
Länk till avsnitt

65: Resa med små barn: "Vi kan inte vaccinera oss mot trafikolyckor och drunkning"

Vad gäller med vaccinationer? Inom Norden? Europa? Resten av världen? Räcker sprutorna man får på BVC? Hur förebyggar man olyckor och smitta? Vilka sjukdomar är värst att få? Hur gamla bör barnen vara när man åker? Malin Bergström (barnhälsovårdspskykolog) samtalar om småbarn och resor med Jeanette Björnell (barnsjuksköterska och vårdutvecklare) och Helena Hervius Askling (smittskyddsläkare, infektionsläkare, överläkare på vaccionationsteamet Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och vaccin-forskare). Lyssna också på: BVCpodden 11: Vaccin - därför är det så viktigt (https://bvcpodden.fireside.fm/11) BVCpodden 12: Vaccin - vem ska jag lita på? (https://bvcpodden.fireside.fm/12) BVCpodden 54: Hjälp, mitt barn är rädd att ta spruta! (https://bvcpodden.fireside.fm/54) Läs mer här: 117 Vårdguiden: Vaccinationer (https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/) Special Guests: Helena Hervius Askling and Jeanette Björnell.
2019-04-11
Länk till avsnitt

64: Bemöta nyanlända (del 3 av 3): "Ditt barn blir bättre, det är inte skadat för livet"

Flyktingbarn, psykisk ohälsa och trauma. Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Anders Hjern (barnläkare och professor) om BVC och nyanlända. Lyssna också på: BVCpodden 62: Bemöta nyanlända (del 1 av 3): "Jag vet inte riktigt hur du tänker, men jag kan fråga" (https://bvcpodden.fireside.fm/62) BVCpodden 63: Bemöta nyanlända (del 2 av 3): "Växer man upp i ett annat samhälle tänker man annorlunda" (https://bvcpodden.fireside.fm/63) Läs mer här: Rädda Barnen: Checklista - för ett gott mottagande av asylsökande barn i familj (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/checklista-for-gott-mottagande-av-asylsokande-barn-i-familj.pdf) Studentlitteratur: Att möta flyktingar (https://www.studentlitteratur.se/#9789144033280/Att+m%C3%B6ta+flyktingar) Unicef: Möta barn på flykt (https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt) Allmänna Barnhuset: Satsa på barnens vardagsmiljöer ? mottagande och introduktion av flyktingbarn och ungdomar (http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/satsa-pa-barnens-vardagsmiljoer-mottagande-och-introduktion-av-flyktingbarn-och-ungdomar/) WHO: Health of refugee and migrant children (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2018/health-of-refugee-and-migrant-children-2018) Special Guest: Anders Hjern.
2019-04-04
Länk till avsnitt

63: Bemöta nyanlända (del 2 av 3): "Växer man upp i ett annat samhälle tänker man annorlunda"

Vad har vi fått med oss för att vi växt upp i Sverige? Och hur påverkar det vårt möte med nyanlända familjer? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Anders Hjern (barnläkare och professor) om BVC och nyanlända. Lyssna också på: BVCpodden 62: Bemöta nyanlända (del 1 av 3): "Jag vet inte riktigt hur du tänker, men jag kan fråga" (https://bvcpodden.fireside.fm/62) BVCpodden 64: Bemöta nyanlända (del 3 av 3): "Ditt barn blir bättre, det är inte skadat för livet" (https://bvcpodden.fireside.fm/64) Läs mer här: Rädda Barnen: Checklista - för ett gott mottagande av asylsökande barn i familj (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/checklista-for-gott-mottagande-av-asylsokande-barn-i-familj.pdf) Studentlitteratur: Att möta flyktingar (https://www.studentlitteratur.se/#9789144033280/Att+m%C3%B6ta+flyktingar) Unicef: Möta barn på flykt (https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt) Allmänna Barnhuset: Satsa på barnens vardagsmiljöer ? mottagande och introduktion av flyktingbarn och ungdomar (http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/satsa-pa-barnens-vardagsmiljoer-mottagande-och-introduktion-av-flyktingbarn-och-ungdomar/) WHO: Health of refugee and migrant children (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2018/health-of-refugee-and-migrant-children-2018) Special Guest: Anders Hjern.
2019-03-28
Länk till avsnitt

62: Bemöta nyanlända (del 1 av 3): "Jag vet inte riktigt hur du tänker, men jag kan fråga"

Vad ska man särskilt tänka på när en flyktingfamilj möter BVC? Hur förbereder jag mig? Att använda tolk - vad ska jag tänka på då? Börja förskola - hur stöder man det bäst? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Anders Hjern (barnläkare och professor) om BVC och nyanlända. Lyssna också på: BVCpodden 63: Bemöta nyanlända (del 2 av 3): "Växer man upp i ett annat samhälle tänker man annorlunda" (https://bvcpodden.fireside.fm/63) BVCpodden 64: Bemöta nyanlända (del 3 av 3): "Ditt barn blir bättre, det är inte skadat för livet" (https://bvcpodden.fireside.fm/64) Läs mer här: Rädda Barnen: Checklista - för ett gott mottagande av asylsökande barn i familj (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/checklista-for-gott-mottagande-av-asylsokande-barn-i-familj.pdf) Studentlitteratur: Att möta flyktingar (https://www.studentlitteratur.se/#9789144033280/Att+m%C3%B6ta+flyktingar) Unicef: Möta barn på flykt (https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt) Allmänna Barnhuset: Satsa på barnens vardagsmiljöer ? mottagande och introduktion av flyktingbarn och ungdomar (http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/satsa-pa-barnens-vardagsmiljoer-mottagande-och-introduktion-av-flyktingbarn-och-ungdomar/) WHO: Health of refugee and migrant children (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2018/health-of-refugee-and-migrant-children-2018) Special Guest: Anders Hjern.
2019-03-21
Länk till avsnitt

61: Daglig lekstund - så här gör ni

När är det viktigt med daglig lekstund? Varför funkar det? Och hur gör man? Barnhälsovårdspsykologerna Malin Bergström och Clara Linnros samtalar och ger konkreta tips: "Fem till femton minuter måste man kunna klämma in." Läs mer här: BVC-Elvis: Daglig lekstund ? varför och hur? (https://www.medscinet.com/bvcelvis/lekstunder.aspx) Lyssna också på: 3: Bråk - kan man slippa det? (https://bvcpodden.fireside.fm/3) Special Guest: Clara Linnros.
2019-03-14
Länk till avsnitt

60: Vad är ankytning?

Varför ska man prata om att barn knyter an? Vad menas med anknytning? Varför är det viktigt? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström reder ut begreppen - tillsammans med barnsjuksköterska Lotta Lindfors och barnhälsovårdspsykolog Clara Linnros. Special Guests: Clara Linnros and Lotta Lindfors.
2019-03-07
Länk till avsnitt

59: Lyhörd matning kan minska krånglet

Får mitt barn i sig allt som behövs? Kan dom verkligen välja själva? Vad är lyhörd matning? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar om barn och mat med Sara Ask, dietist och författare. Lyssna också på: BVCpodden 8: Slipp matkrånglet! (https://bvcpodden.fireside.fm/8) BVCpodden 47: Fetma och övervikt hos barn (https://bvcpodden.fireside.fm/47) BVCpodden 58: Hur pratar man om barn och övervikt? (https://bvcpodden.fireside.fm/58) BVCpodden 72: Mat, vikt, föräldraoro: "HUR man äter är viktigare än VAD man äter" (https://bvcpodden.fireside.fm/72) Special Guest: Sara Ask.
2019-02-28
Länk till avsnitt

58: Hur pratar man om barn och övervikt?

Ska man prata med barn om övervikt? Hur pratar man med föräldrarna? Hur ska föräldrarna prata med barnen? Barnhälsovårdspskykolog Malin Bergström samtalar med Sofia Trygg Lycke - vårdutveclingsledare, specialistsjuksköterska i barn- och ungdomsmedicin och grundutbildad psykoterapeut med barn- och ungdomsinriktning. Lyssna också på: BVCpodden 8: Slipp matkrånglet! (https://bvcpodden.fireside.fm/8) BVCpodden 47: Fetma och övervikt hos barn (https://bvcpodden.fireside.fm/47) BVCpodden 59: Lyhörd matning kan minska krånglet (https://bvcpodden.fireside.fm/59) BVCpodden 72: Mat, vikt, föräldraoro: "HUR man äter är viktigare än VAD man äter" (https://bvcpodden.fireside.fm/72) Här kan du läsa mer: Sofia Trygg Lycke: En viktig bok om övervikt (https://www.gothiafortbildning.se/alla-barnhalsovard/en-viktig-bok-om-overvikt-p77411390) Vårdgivarguiden: Övervikt och fetma (https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-fetma/) Special Guest: Sofia Trygg Lycke.
2019-02-21
Länk till avsnitt

57: "Att prata om sex, det är bra. Och viktigt."

Kan man ligga med varandra om bebisen ligger i samma rum? Är det farligt med sex när man är nyförlöst? Vad händer med sexlivet när vi får barn? Vilka är de vanligaste problemen? Hur löser man dom? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Ingela Pontvik Löwenthal, som är pskykoterapeut och jobbar med familjerådgvining på RFSU. Här kan du läsa mer: * http://backenbottenutbildning.se/ (http://backenbottenutbildning.se/) * https://www.rfsu.se/om-rfsu/kontakt/rfsu-kliniken/ (https://www.rfsu.se/om-rfsu/kontakt/rfsu-kliniken/) Special Guest: Ingela Pontvik Löwenthal.
2019-02-14
Länk till avsnitt

56: Barn som har ont i magen

Varför får barn ont i magen? När behövs hjälp? Hur behandlar man? Hur pratar man med barn om magbesvär? Vad är funkionell sjukdom? Barnhälsovårspsykolog Malin Bergström samtalar Henrik Arnell. Han är barnläkare, mag-, tarm- och leverläkare samt överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Special Guest: Henrik Arnell.
2019-02-07
Länk till avsnitt

55: Spädbarnspappor - vad händer med dom när mamman blir sjuk?

När mamman lider av psykisk ohälsa - vad händer då med pappan? Vilka är svårigheterna? Vilken hjälp finns att få? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Charlotte Luptovics-Larsson - sjuksköterska och barnsamordnare inom Psykiatri Södra Stockholm. Hon har i många år haft pappasamtal. Special Guest: Charlotte Luptovics-Larsson.
2019-01-31
Länk till avsnitt

54: Hjälp, mitt barn är rädd att ta spruta!

Vad gör man om ett barn har stickrädsla? Är det vanligt? Hur förbereder man bäst inför en vaccination? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Lotta Ahnland, lekterapeut, och Anna Fröjdinger, vårdutvecklare och distriktssköterska. Här hittar du föräldrainformationen som är tänkt att användas tillsammans med bildkallelsen riktad till barnet inför femårsbesöket: http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/bvc/regionala-riktlinjer/5-arsbesoket/ (http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/bvc/regionala-riktlinjer/5-arsbesoket/) Special Guests: Anna Fröjdinger and Lotta Ahnland.
2019-01-24
Länk till avsnitt

53: Torrhet, eksem och smörjteknik

Hur vanligt är eksem? Är det ärftigt? Får man torr hud av kyla? Påverkar infektioner? Vilken kräm ska man använda? Hur smörjer man bäst? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med två gäster: Anna Fröjdinger, vårdutvecklare och distriktssköterska. Och Annette Gromell, specialistsjuksköterska på hudenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Läs mer här: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset: Sju filmer kring behandling av eksem. Allt från behandling med kortisonkräm till förebyggande åtgärder. (https://vimeo.com/channels/907487) Special Guests: Anna Fröjdinger and Annette Gromell.
2019-01-17
Länk till avsnitt

52: Amning: Den första timmen

Amning och tillmatning av bebisar på BB. Hur funkar det? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Kristin Svensson. Hon är universitetsbarnmorska på Karolinska universitetssjukhuset och arbetar med amningsfrågor och hudnära vård den första timmen efter förlossningen. Här är länkarna dom pratar om i podden: Karolinska: Att tänka på när barnet får extra mjölkersättning/formula utöver amning/råmjölk (https://www.karolinska.se/for-patienter/graviditet-och-forlossning/for-den-nya-familjen/amning-rad-och-tips/att-tanka-pa-nar-barnet-far-extra-mjolkersattning-formula/) Lisen Forsbergs blogg "Babybaby" (http://www.babybaby.se) Amningshjälpen (http://www.amningshjalpen.se) Skin to skin i Uganda (https://www.youtube.com/watch?v=prtg3Hz4xsU) Vårdgivarguiden: Bröstkomplikationer vid amning (https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardriktlinjer/regionala-vardprogram/brostkomplikationer-i-samband-med-amning/) Lyssna också på: BVCpodden 9: Amning: Kan mamma nånsin göra rätt? (https://bvcpodden.fireside.fm/9) BVCpodden 16: Amning (del 1 av 2): "Det har mycket med barnet att göra också? (https://bvcpodden.fireside.fm/16) BVCpodden 17: Amning (del 2 av 2): När det inte funkar (https://bvcpodden.fireside.fm/17) BVCpodden 44: Amning: "Det är så enkla saker som gör så stor skillnad" (https://bvcpodden.fireside.fm/44) Special Guest: Kristin Svensson.
2019-01-10
Länk till avsnitt

51: "Det tar på krafterna att kriga för Noah"

Hur är det att vara förälder till ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vilken hjälp får man? Vilket stöd saknas? Barnhälsovårdspsykolog Malin Berström samtalar med Ida och Christoffer Berlow. De är mamma och pappa till Noa, 4, som har en autismdiagnos och till Juni, 3. Special Guests: Christoffer Berlow and Ida Berlow.
2019-01-03
Länk till avsnitt

50: Hur lär sig barn språk?

Vad är de vanligaste problemen för små barn som ska lära sig prata? Hur hjälper man dom? Flera språk - är det bra eller dåligt? Hur hänger språk och kommunikation ihop? Har språkstörning med motoriken att göra? Går stamning över? Malin Bergström, barnspsykolog, samtalar med Amelie Grape, logoped. Special Guest: Amelie Grape.
2018-12-27
Länk till avsnitt

49: Förälder med ADHD - vad händer då?

Vad finns det för hjälp att få för mammor eller pappor med ADHD? Behövs det extra stöd? Vad ska man tänka på? Finns det nåt bra med att vara förälder med ADHD? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Lena Westholm (psykolog) och Sofia Buddgård (arbetsterapeut), som jobbar med ett föräldrastödsprogram som tas fram specifikt för föräldrar med ADHD. * Läs mer om föräldrastödsprogrammet Ipsa (http://www.ipsaadhd.se) * Läs med om ADHD-center (http://habilitering.se/adhd-center) Special Guests: Lena Westholm and Sofia Buddgård.
2018-12-20
Länk till avsnitt

48: Barn som inte pratar, fast dom kan

Ofrivillig tystnad - eller selektiv mutism - vad är det? Hur vet man om ett barn har det? När är det ett problem? Vad kan man göra åt det? Malin Bergström, barnhälsovårdspskylolog, samtalar med Amelie Grape, logoped. Här kan du läsa mer: * Selective mutism association (https://www.selectivemutism.org/) * Broschyr om selektiv mutism från Röstkonsulten AB (http://www.roestkonsulten.com/uploads/1/0/3/5/103550216/folder_selektiv_mutism.pdf) * Amelie Grapes hemsida. Där kan även kan ställa frågor till henne anonymt. (https://lingostudios.com/spraksvarigheter/selektiv-mutism-2/) * Facebookgruppen "Selektiv mutism - ofrivillig tystnad" (https://www.facebook.com/Selektiv-Mutism-ofrivillig-tystnad-309124359283626/) * Stockholms läns landstings broschyr om selektiv mutism (http://logopeder.sll.se/globalassets/verksamheter/logoped/selektiv_mutism_barn.pdf) Special Guest: Amelie Grape.
2018-12-13
Länk till avsnitt

47: Fetma och övervikt hos barn

Varför är det så känsligt att prata om barn och övervikt? När blir det farligt? Vad kan man göra åt det? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med barnläkaren Claude Marcus, som har jobbat i många år med de här frågorna. Lyssna också på: BVCpodden 8: Slipp matkrånglet! (https://bvcpodden.fireside.fm/8) BVCpodden 58: Hur pratar man om barn och övervikt? (https://bvcpodden.fireside.fm/58) BVCpodden 59: Lyhörd matning kan minska krånglet (https://bvcpodden.fireside.fm/59) BVCpodden 72: Mat, vikt, föräldraoro: "HUR man äter är viktigare än VAD man äter" (https://bvcpodden.fireside.fm/72) Special Guest: Claude Marcus.
2018-12-06
Länk till avsnitt

46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar

Vad är det som händer när man just fått barn? När blir oron ett problem? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Catharina Neovius (vårdutvecklare, BHV-sjuksköterska) och Clara Linnros (barnhälsovårdspsykolog). Lyssna också på: BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" (https://bvcpodden.fireside.fm/25) BVCpodden 30: Föräldra-skamning - varför håller vi på med det? (https://bvcpodden.fireside.fm/30) BVCpodden 34: Utökat hembesök från BVC (del 1 av 2): Varför det? (https://bvcpodden.fireside.fm/34) BVCpodden 35: Utökat hembesök från BVC (del 2 av 2): Så går det till (https://bvcpodden.fireside.fm/35) BVCpodden 41: Varför vill barn inte prata med sin pappa när dom är ledsna? (https://bvcpodden.fireside.fm/41) BVCpodden 73: Nybliven förälder: Så mår du bra (https://bvcpodden.fireside.fm/73) Special Guests: Catharina Neovius and Clara Linnros.
2018-11-29
Länk till avsnitt

45: "Vi vill hellre ha tillbaka en tuggad bok än en oläst"

Varför är det är så viktigt att läsa med sitt barn? Vilka böcker funkar bäst? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med bibliotekarien Therese Flodqvist om barn och böcker. Här är Thereses boktips: 0-2 år Toto Tittut (Emma Virke) Imse vimse spindel (Catarina Kruusval) Kika genom hålet! Färger Räkna med hajar (Sarah Sheppard) Gustav och snåla glasstanten (Peter Cohen, Olof Landström) Ticke tack! (Lennart Hellsing, Lena Sjöberg) Mollan och mormor (Lena Andersson) Titta Hamlet (Barbro Lindgren, Anna Höglund) Allt det här (Ulf Stark, Linda Bondestam) Död (Stina Wirsén) 2-3 år Tesslas mamma vill inte! (Åsa Mendel-Hartvig, Caroline Röstlund) Tesslas pappa vill inte! (Åsa Mendel-Hartvig, Caroline Röstlund) Ellens boll (Catarina Kruusval) 3-5 år Hej och hå kläder på (Stina Kjellgren, Lotta Geffenblad) Ester Arg och Daisy Galej (Anna Platt, Maria Källström) Det är en gris på dagis (Johanna Thydell, Charlotte Ramel) Alla tre inne på förskolan Ärtan (Maria Nilsson Thore) Nämen Benny (Barbro Lindgren, Olof Landström) Bodils kalas (Lene Due Jensen) Sabelles röda klänning (Marina Michaelido-Kadi, Daniela Stamatiadi) Adjö, herr Muffin (Ulf Nilsson, Anna-Clara Tidholm) Ebbe och ägget (Petra Nilsson, Linn Gustafsson) Malla handlar (Eva Eriksson) Lill-Gruffalon (Julia Donaldson, Axel Scheffler, översättning Lennart Hellsing) Det var det fräckaste! (Werner Holzwarth, Wolf Erlbruch) Special Guest: Therese Flodqvist.
2018-11-21
Länk till avsnitt

44: Amning: "Det är så enkla saker som gör så stor skillnad"

Amningsmottagning inom BVC. Varför det? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Maria Haddad och Kjersti Graasvoll, barnhälsovårdsköterskor som startat en amningsmottagning på BVC i Sollentuna. Här finns kontaktuppgifter till mottagningen. (http://bvc.sll.se/har-finns-vi/sollentuna/) Lyssna också på: BVCpodden 9: Amning: Kan mamma nånsin göra rätt? (https://bvcpodden.fireside.fm/9) BVCpodden 16: Amning (del 1 av 2): "Det har mycket med barnet att göra också? (https://bvcpodden.fireside.fm/16) BVCpodden 17: Amning (del 2 av 2): När det inte funkar (https://bvcpodden.fireside.fm/17) BVCpodden 52: Amning: Den första timmen (https://bvcpodden.fireside.fm/52) Special Guests: Kjersti Graasvoll and Maria Haddad.
2018-11-15
Länk till avsnitt

43: "Det är oftast inte barnen vi behöver fixa till, det är föräldrars beteende"

Vad händer med barnets hjärna de första tusen dagarna? Vad vet vi om spädbarns tidiga utveckling? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Anna Sarkadi - professor, specialist i socialmedicin och forskargruppsledare vid Uppsala universitet. På universitets webbplats (http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N96-4676) presenterar Anna Sarkadi sig själv. Här hittar du rapporten: "Forskning i korthet: Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas" (https://forte.se/publikation/fk-spadbarn/) Special Guest: Anna Sarkadi.
2018-11-08
Länk till avsnitt

42: "Det är inte farligt att barnet är gult - om det är rätt sort"

Varför blir nyfödda gula? När är det farligt med små barn och gulsot? Barhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Henrik Arnell (barnläkare) och Catharina Neovius (vårdutvecklare och BHV-sjuksköterska). Här kan du läsa mer: Barnläkaren: Viktigt att ta prov på ?gula? spädbarn (http://barnlakaren.se/Arkiv/2018/Nr2_2018.pdf) Vårdgivarguiden: Prolongerad neonatal ikterus (https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/bvc/regionala-riktlinjer/metoder/ikterus/) Special Guests: Catharina Neovius and Henrik Arnell.
2018-11-01
Länk till avsnitt

41: Varför vill barn inte prata med sin pappa när dom är ledsna?

Tidningen Kamratposten frågade 1700 barn vem dom helst pratar med när dom är ledsna. 46 procent svarade mamma, 7 procent svarade pappa. Varför är det så? Och vad kan vi göra åt det? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Nisse Edwall och Manne Forsberg, som tillsammans har Pappapodden (https://www.acast.com/pappapodden). Här kan du läsa mer om Nisse Edwall (http://nisseedwall.se) och Manne Forsberg (https://manneforssberg.se). Här hittar du Kamratpostens undersökning (https://kpwebben.se/det-har-ar-kapearnas-liv/). Lyssna också på: BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" (https://bvcpodden.fireside.fm/25) BVCpodden 30: Föräldra-skamning - varför håller vi på med det? (https://bvcpodden.fireside.fm/30) BVCpodden 34: Utökat hembesök från BVC (del 1 av 2): Varför det? (https://bvcpodden.fireside.fm/34) BVCpodden 35: Utökat hembesök från BVC (del 2 av 2): Så går det till (https://bvcpodden.fireside.fm/35) BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) BVCpodden 73: Nybliven förälder: Så mår du bra (https://bvcpodden.fireside.fm/73) Special Guests: Manne Forssberg and Nisse Edwall.
2018-10-25
Länk till avsnitt

40: Hur mår barnen i förskolan?

Vad finns det för forskning om förskolan? Vad vet vi om hur våra barn mår? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Ulla Waldenström, författare till boken Mår barnen bra i förskolan? Så bekriver Ulla Waldenström sig själv på sin blogg Bevisad nytta (https://www.bevisadnytta.se): "Jag är barnmorska, beteendevetare och framför allt forskare. Jag har under lång tid forskat om frågor som rör vård i samband med barnafödande. Mitt intresse har särskilt rört förhållandet mellan födandets natur (biologin och psykologin) och födandets kultur (vårdmiljön och den medicinskt tekniska utvecklingen). I min forskning har jag velat göra skillnad, bland annat genom att testa och utvärdera olika vårdformer. Men jag har också velat förstå, till exempel vad som påverkar kvinnors upplevelse av förlossningen." Special Guest: Ulla Waldenström.
2018-10-03
Länk till avsnitt

39: Farliga prinsessor och ljuva monster

Norm-utmanande föräldraskap - var är det egentligen? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Lina Bodestad - Normpsykologen. Läs mer om hennes verksamhet på normpsykologen.se (https://normpsykologen.se). Lina Bodestad är också med och gör podcasten Normsmart familjeliv (https://normpsykologen.se/podcast-normsmart-familjeliv/). Special Guest: Lina Bodestad.
2018-09-25
Länk till avsnitt

38: Ett barn som far illa - vad gör jag då?

Enligt kapitel 14 paragraf 1 i Socialtjänstlagen (http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten/anmalanarbarnfarilla)bör Socialnämnden erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Ändå är det i vädligt låg utsträckning som BVC samarbetar med - eller anmäler till - socialtjänsten. Varför är det så? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Carita Vadberg (enhetschef och BHV-sjuksköterska Hässelby/Vällingby BVC) och Agnes Lundström (socionom med lång erfarenhet av arbete i socialtjänstens barn-och ungdomsvård). Special Guests: Agnes Lundström and Carita Vadberg.
2018-09-18
Länk till avsnitt

37: Ängslighet och barnångest

Ångest - kan små barn ha det? Ängslighet - ska man behandla det? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Liv Svirksy och reder ut begreppen. Liv Svirksy är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare i KBT, specialist i klinisk psykologi och författare. Hon har erfarenhet av att arbeta med KBT bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Här kan du läsa mer om hennes verksamhet: http://www.sthlmkbt.se (http://www.sthlmkbt.se) Liv Svirksy har skrivit böckerna "Mer än blyg, om social ängslighet hos barn och ungdomar" (2006), "Föräldrahjälpen" (2008) samt "Par i beteendeterapi : Förhållningssätt och metoder" (med Therese Anderbro 2017). Tillsammans med Lars Klintewall har Liv Svirksy podcasten Barnpsykologerna (https://www.facebook.com/Barnpsykologerna-419178638500732/). Special Guest: Liv Svirsky.
2018-09-09
Länk till avsnitt

36: "Snippa, snopp, mun och stjärt"

Hur lär man barn att värna kroppens integritet? Går det att skydda dom från kränkningar? Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda barnen om små barns kroppar. Här kan du läsa mer: * https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/projekt-och-uppdrag/avslutade-projekt-och-uppdrag/jag-vill-veta (https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/projekt-och-uppdrag/avslutade-projekt-och-uppdrag/jag-vill-veta) * https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/ (https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/) Special Guest: Hanna Thermaenius.
2018-08-23
Länk till avsnitt

35: Utökat hembesök från BVC (del 2 av 2): Så går det till

I Rinkeby i norra Stockholm har BVC i flera år jobbat med ett utökat hembesöksprogram. Nu ska det spridas till fler områden. Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Hanna Arvidsson och Johanna Mellblom - barnsjuksköterskor på BVC i Rinkeby. Lyssna också på: BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" (https://bvcpodden.fireside.fm/25) BVCpodden 30: Föräldra-skamning - varför håller vi på med det? (https://bvcpodden.fireside.fm/30) BVCpodden 34: Utökat hembesök från BVC: Varför det? (https://bvcpodden.fireside.fm/34) BVCpodden 41: Varför vill barn inte prata med sin pappa när dom är ledsna? (https://bvcpodden.fireside.fm/41) BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) BVCpodden 73: Nybliven förälder: Så mår du bra (https://bvcpodden.fireside.fm/73) Special Guests: Hanna Arvidsson and Johanna Mellblom.
2018-08-16
Länk till avsnitt

34: Utökat hembesök från BVC (del 1 av 2): Varför det?

I Rinkeby i norra Stockholm har BVC i flera år jobbat med ett utökat hembesöksprogram. Nu ska det spridas till fler områden. Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Hanna Arvidsson och Johanna Mellblom - barnsjuksköterskor på BVC i Rinkeby. Lyssna också på: BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" (https://bvcpodden.fireside.fm/25) BVCpodden 30: Föräldra-skamning - varför håller vi på med det? (https://bvcpodden.fireside.fm/30) BVCpodden 35: Utökat hembesök från BVC (del 2 av 2): Så går det till (https://bvcpodden.fireside.fm/35) BVCpodden 41: Varför vill barn inte prata med sin pappa när dom är ledsna? (https://bvcpodden.fireside.fm/41) BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) BVCpodden 73: Nybliven förälder: Så mår du bra (https://bvcpodden.fireside.fm/73) Special Guests: Hanna Arvidsson and Johanna Mellblom.
2018-08-09
Länk till avsnitt

33: "Barn föds inte som blanka blad"

Barnshälsovårdspsykologerna Malin Bergström och Maria Johansson samtalar om uppmärksamhet och impulskontroll hos små barn. Vilken betydelse har det? Vad vet vi om barns hjärnor? Hejda sina impulser - när lär barnet sig det? Vid Barn- och babylabbet (http://psyk.uu.se/uppsala-barn-och-babylab/forskning/)vid Uppsala Universitet har Maria Johansson forskat om barns tidiga utveckling av exekutiva funktioner. Lyssna på avsnittet så får du veta mer. Special Guest: Maria Johansson.
2018-08-02
Länk till avsnitt

32: "Det går att göra nåt åt sitt eget alkoholbruk"

Var är ett riskbruk av alkhohol? Efter hur många glas blir det missbruk? Vad gör man om man misstänker att föräldrar dricker för mycket? Eller den jag har barn med? Och ska jag berätta för barnen? Malin Bergström, barnhälsovårdspskylog, samtalar med Ola Siljeholm, psykolog som forskar om alkohol och föräldraskap. Här är hittar du webbsidorna om alkohol som dom pratar om podden: * 1177 Vårdguiden (https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alkoholberoende/) * Anhörigstödet (http://anhorigstodet.se) * Alkoholhjälpen (https://alkoholhjalpen.se) * Beroendecentrum Stockholm (http://beroendecentrum.se) * Riddargatan 1 (http://riddargatan1.se) Special Guest: Ola Siljeholm.
2018-07-26
Länk till avsnitt

31: Vad gör psykologen på BVC?

Varför finns det psykologer på BVC? Och vad gör dom? Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog i Stockholm, och Maria Johansson, barnhälsovårdspsykolog i Västmanland, reder ut begreppen. Special Guest: Maria Johansson.
2018-07-19
Länk till avsnitt

30: Föräldra-skamning - varför håller vi på med det?

Varför är vi så snabba på ifrågasätta och fördöma vad andra föräldrar gör? Hur gör vi för att stötta istället? Barnhälsovårdspsykologerna Malin Bergström och Clara Linnros samtalar med barnsjuksköterskan Veronica Stiernerlantz om begreppet "föräldra-skamning". Vad det är? Lyssna på avsnittet så får du svar. Lyssna också på: BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" (https://bvcpodden.fireside.fm/25) BVCpodden 34: Utökat hembesök från BVC (del 1 av2): Varför det? (https://bvcpodden.fireside.fm/34) BVCpodden 35: Utökat hembesök från BVC (del 2 av2): Så går det till (https://bvcpodden.fireside.fm/35) BVCpodden 41: Varför vill barn inte prata med sin pappa när dom är ledsna? (https://bvcpodden.fireside.fm/41) BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) BVCpodden 73: Nybliven förälder: Så mår du bra (https://bvcpodden.fireside.fm/73) Special Guests: Clara Linnros and Veronica Stiernerlantz.
2018-07-12
Länk till avsnitt

29: Varför bråkar syskon?

Hur får man barnen sams igen? Kan föräldrar göra olika? När ska man söka hjälp? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar om syskonbråk med Lotta Lindfors (vårdutvecklare, barnsjuksköterska) och Clara Linnros (barnhälsovårdspsykolog). Special Guests: Clara Linnros and Lotta Lindfors.
2018-06-27
Länk till avsnitt

28: Att få syskon

Ska man vara orolig? Hur förbereder vi oss? Går det att älska flera lika mycket? Hur gör man med förskolan? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Lotta Lindfors (vårdutvecklare, barnsjuksköterska) och Clara Linnros (barnhälsovårdspsykolog). Special Guests: Clara Linnros and Lotta Lindfors.
2018-06-14
Länk till avsnitt

27: Hur jämställt är det på BVC?

Hur får man ett mer jämställt föräldraskap? Vad spelar BVC för roll? Barnhälsovårspsykolog Malin Bergström samtalar med Marie Björk, journalist och författare till boken Vi ska ha barn - handbok i jämställt föräldraskap. Dom ger flera konkreta tips, som till exempel att kolla hur jämställt väntrummet på BVC är (https://www2.sahlgrenska.se/upload/BHV%20Gbg%20o%20SöBo/Toppmeny/BVC%20checklista,%20lokaler.pdf). Special Guest: Marie Björk.
2018-06-07
Länk till avsnitt

26: Att förlora ett barn

"Sorgen går aldrig över. Den tar sig bara olika former." Malin Bergström, barnhälsovårdspskolog, samtalar med Lina Schollin Ask, barnläkare och mamma till Ingrid som dog när hon var ett och ett halvt år. Illustrationen till avsnittet har Lina gjort, hon har också valt musiken som avslutar avsnittet. Special Guest: Lina Schollin Ask.
2018-05-31
Länk till avsnitt

25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!"

Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Marie Björk om jämställdhet och föräldraskap. Och varför det inte bara angår barnföräldrar. Marie Björk är journalist och författare till boken Vi ska ha barn - handbok i jämställt föräldraskap. I podden avslöjar hon knepet för ett jämställt förhållande som är rena kärlekstipset. Lyssna också på: BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) BVCpodden 30: Föräldra-skamning - varför håller vi på med det? (https://bvcpodden.fireside.fm/30) BVCpodden 34: Utökat hembesök från BVC (del 1 av 2): Varför det? (https://bvcpodden.fireside.fm/34) BVCpodden 35: Utökat hembesök från BVC (del 2 av 2): Så går det till (https://bvcpodden.fireside.fm/35) BVCpodden 41: Varför vill barn inte prata med sin pappa när dom är ledsna? (https://bvcpodden.fireside.fm/41) BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) BVCpodden 73: Nybliven förälder: Så mår du bra (https://bvcpodden.fireside.fm/73) Special Guest: Marie Björk.
2018-05-24
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.