Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

BVCpodden

BVCpodden

BVCpodden görs av Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Malin Bergström, forskare och barnpsykolog, samtalar med intressanta och kunniga gäster om föräldraskap, småbarn och allt som hör till det. Nytt avsnitt nästan varje vecka.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

bvcpodden.fireside.fm

Avsnitt

106: Vad alla föräldrar borde få veta (2/2): Fem knep som hjälper dig i svåra situationer

Bygg bort. Visa vägen. Steg för steg. Fokus på det som funkar. Och farmors lag. Det är fem föräldrafinesserna. Varför är dom så bra? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) reder ut det i ett samtal med författarna till boken Vad alla förädrar borde få veta - Maria Lalouni (psykolog och forskare) och Kajsa Lönn Rhodin (psykolog och psykoterapeut). Läs mer: * Natur & kultur: Vad alla föräldrar borde få veta - barnets första tolv år (av Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni) (https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/vad-alla-foraldrar-borde-fa-veta/) Lyssna också på: * BVCpodden 105: Vad alla föräldrar borde få veta (1/2): "Tallriksmodellen" (https://bvcpodden.fireside.fm/105) * BVCpodden 92: Barn och lek: "Det är deras sätt att berätta" (https://bvcpodden.fireside.fm/92) * BVCpodden 91: Vettiga skärmvanor: "Ju mer tid föräldrarna lägger, desto mer lägger barnen" (https://bvcpodden.fireside.fm/91) * BVCpodden 82: Barn och skärmar: "Dra inte all skärmtid över en kam" (https://bvcpodden.fireside.fm/82) * BVCpodden 61: Daglig lekstund - så här gör ni (https://bvcpodden.fireside.fm/61) * BVCpodden 43: "Det är oftast inte barnen vi behöver fixa till, det är föräldrars beteende" (https://bvcpodden.fireside.fm/43) * BVCpodden 31: Vad gör psykologen på BVC? (https://bvcpodden.fireside.fm/31) * BVCpodden 7: Fem gånger mer kärlek (https://bvcpodden.fireside.fm/7) Special Guests: Kajsa Lönn Rhodin and Maria Lalouni.
2020-06-30
Länk till avsnitt

105: Vad alla föräldrar borde få veta (1/2): "Tallriksmodellen"

Kärlek. Närvaro. Bekräftelse. Självkänsla och medkänsla. Återhämtning. Ramar. Det är innehållet i "den psykologiska tallriksmodellen". Men vad har jag för nytta av den? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med författarna till boken Vad alla förädrar borde få veta - Maria Lalouni (psykolog och forskare) och Kajsa Lönn Rhodin (psykolog och psykoterapeut). Läs mer: * Natur & kultur: Vad alla föräldrar borde få veta - barnets första tolv år (av Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni) (https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/vad-alla-foraldrar-borde-fa-veta/) Lyssna också på: * BVCpodden 106: Vad alla föräldrar borde få veta (2/2): Fem knep som hjälper dig i svåra situationer (https://bvcpodden.fireside.fm/106) * BVCpodden 92: Barn och lek: "Det är deras sätt att berätta" (https://bvcpodden.fireside.fm/92) * BVCpodden 91: Vettiga skärmvanor: "Ju mer tid föräldrarna lägger, desto mer lägger barnen" (https://bvcpodden.fireside.fm/91) * BVCpodden 82: Barn och skärmar: "Dra inte all skärmtid över en kam" (https://bvcpodden.fireside.fm/82) * BVCpodden 61: Daglig lekstund - så här gör ni (https://bvcpodden.fireside.fm/61) * BVCpodden 43: "Det är oftast inte barnen vi behöver fixa till, det är föräldrars beteende" (https://bvcpodden.fireside.fm/43) * BVCpodden 31: Vad gör psykologen på BVC? (https://bvcpodden.fireside.fm/31) * BVCpodden 7: Fem gånger mer kärlek (https://bvcpodden.fireside.fm/7) Special Guests: Kajsa Lönn Rhodin and Maria Lalouni.
2020-06-24
Länk till avsnitt

104: Att lära sig på BVC: Därför handleds studenter i par

Vilka studenter är det inom barnhälsovården? Hur handleds dom? Hur länge är dom på BVC? Vad är viktigt för handledarna? Vad är AKA? Och vad är "peer learning"? Vad är målet med praktiken? Och hur utvärderas den? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström får svar på frågorma i ett samtal med Sofie Guldbrand, specialistsjuksköterska barn & ungdom och adjungerad klinisk adjunkt (AKA) Läs mer: * Akademiskt primärvårdscentrum (https://www.slso.sll.se/forskning-och-utveckling/akademiskt-primarvardscentrum/) * Karolinska institutet: Introduktion till handledning i VIL (https://medarbetare.ki.se/introduktion-till-handledning-i-vil) * Centrum för klinisk utbildning vid KI: Nätbaserat stöd för handledare - introduktion till handledning (http://www.cku-sthlm.se/pedagogisk-fortbildning-av-larare-och-handledarekursutbud/natbaserat-stod-for-handledare-introduktion-till-handledning/) * Karolinska institutet:Studentenhet med peer learning (https://medarbetare.ki.se/studentenhet-med-peer-learning) * Uppsala universitet: _A pathway into the profession _(Ylva Pålssons avhandling) (https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1379255/FULLTEXT01.pdf) * Dagens Medicin: Gröna sjuksköterskor introduceras bäst i par (https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/29/grona-sjukskoterskor-introduceras-bast-i-par/) * Omvårdnadsmagasinet: Peer learning på frammarsch (https://www.swenurse.se/omvardnadsmagasinet/tidigare-nr/nr-02-argang-2017/peer-learning-pa-frammarsch/) Special Guest: Sofie Guldbrand.
2020-06-22
Länk till avsnitt

103: Vegansk mat: Hur funkar det för små barn?

Är vegansk mat verkligen bra för barn? Finns det risker? Är det krångligt? Vad måste jag ha extra koll på? Hur får barnet i sig all viktig näring? Duger mjölken från en vegansk mamma? Hur funkar det i förskolan? Vad gör jag med ett "petigt" barn? Finns det några knep? Vad betyder det för klimatet? Kostar det mer? Varför är baljväxter så bra? Vilka är de övriga viktiga livsmedlen? Ska man ge tillskott? Dietisten Sara Ask reder ut alla frågor i ett samtal med barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström. Läs mer: * saraask.se (http://saraask.se) * Gothia fortbildning: Prata mat med småbarnsföräldrar - en handbok för barnhälsovården (av Sara Ask) (https://www.gothiafortbildning.se/prata-mat-med-smabarnsforaldrar-p77411703) * Mega vego: Mer veg åt folket (https://www.meravego.se/blank-myj0z) * Gothia fortbildning: Grön mat för gravida och barnfamiljer - näringslära och vegorecept (av Elisabeth Kylberg och Åsa Strindlund) (https://www.gothiafortbildning.se/alla-kost-nutrition/gron-mat-for-gravida-och-barnfamiljer-p88099457) * Livsmedelsverket: Vegansk mat till barn (https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/vegansk-mat-till-barn?AspxAutoDetectCookieSupport=1) * Läkartidningen: Vegetarisk mat är bra - även för små barn (https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2014/03/vegetarisk-mat-ar-bra-aven-for-sma-barn/) Lyssna också på: * BVCpodden 72: Mat, vikt, föräldraoro: "HUR man äter är viktigare än VAD man äter" (https://bvcpodden.fireside.fm/episodes/page/72) * BVCpodden 66: Mat-allergier: "Det är bra att exponera magen för allt möjligt. Tidigt." (https://bvcpodden.fireside.fm/episodes/page/66) * BVCpodden 59: Lyhörd matning kan minska krånglet (https://bvcpodden.fireside.fm/episodes/page/59) * BVCpodden 8: Slipp matkrånglet! (https://bvcpodden.fireside.fm/episodes/page/7) Special Guest: Sara Ask.
2020-04-09
Länk till avsnitt

102: Våld i familjer: "En jätteviktig folkhälsofråga"

Hur vanligt är det med våld i familjer? Vad är våld? Har kan man se och förstå att barn varit med om svåra saker? När är det ökad risk för våld mot barn? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen. Läs mer: * Rädda Barnen: Vi kämpar för att barn i Sverige ska ha en trygg uppväxt (https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-i-sverige/) Lyssna också på: * BVCpodden 83: Barn och svåra saker: "Psykiskt våld är också våld" (https://bvcpodden.fireside.fm/83) * BVCpodden 77: Barnets rättigheter: "Vi vuxna måste vara närvarande" (https://bvcpodden.fireside.fm/77) * BVCpodden 38: Ett barn som far illa - vad gör jag då? (https://bvcpodden.fireside.fm/38) * BVCpodden 18: Barn, trauma och "en överdos av omsorg" (https://bvcpodden.fireside.fm/83) Special Guest: Hanna Thermaenius.
2020-04-07
Länk till avsnitt

101: Små barn och läsglädje: Här är bästa boktipsen

"Läs tillsammans! Du är viktig för ditt barn. Ditt barn älskar din röst. Prata, lek, sjung, läs och ha roligt tillsammans." Anna Hällgren, handläggare på Kulturrådets Bokstart och läsinspiratör, ger boktips och samtalar - via datorn - med barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström. Lyssna också på: * BVCpodden 45: "Vi vill hellre ha tillbaka en tuggad bok än en oläst" (https://bvcpodden.fireside.fm/45) Anna Hällgrens bok- och lästips: Diktsamling: * Lena Sjöberg: Aldrig har jag sett (Rabén & Sjögren) Småbarnsböcker som snabbt kan läsas, lekas, sjungas, göras rörelsegympa, vara kreativa med: * Hanna Albrektson: Hela fina jag (Lilla Piratförlaget) och Alla svansar-böcker * Frederic Stehr: Bim Bam Bom (Lilla Piratförlaget) * Emma Virke: En sur citron (Lilla Piratförlaget) och alla interaktiva Toto-böckerna * Kenneth Andersson: Lilla monsterboken och Lilla djungelboken (Alfabeta) * Annika Sandelin & Linda Bondestam: Säg hej! (Förlaget Berghs) * Eva Eriksson & Lisa Moroni: Julia hämtar strumpor (Bonnier Carlsen) * Agneta Norelid, Eva Pils & Kenneth Andersson: Pinos dagbok (Pinolek) finns även på UR som filmer på många olika språk. Från 2-3 år och uppåt: * Chris Haughton: Var inte rädd lilla krabban (Lilla Piratförlaget) * Sara Villius & Mari Kanstad Johnsen: Om orm (Rabén & Sjögren) * Johan Anderblad & Filippa Widlund: Bojan och ambulansen (Bonnier Carlsen) * Per Gustavsson: När prinsessor går på äventyr (Lilla Piratförlaget) * Jonna Björnstjerna: Sagan om den underbara familjen Kanin och spöktåget (Bonnier Carlsen) * Ellen Ekman: Idde och Hajen (Rabén & Sjögren) * Gunna Grähs: Malik och Mini-Gurra (Alfabeta) Se en kortfilm om varför läsning är så viktigt för barn: * Youtube: Vet du om att du kan förändra ditt barns liv? (https://www.youtube.com/watch?v=KkMXYoAm11A) Att läsa för ett barn är nästintill magiskt! Hur gör man? Carina Fast berättar mer i fyra kortfilmer. De finns även översatta till engelska, arabiska, somaliska och persiska: * Bokstart: Att läsa för små barn (https://www.bokstart.se/barnssprak/artiklar/2019/att-lasa-for-sma-barn/) Här hittar du ännu fler boktips: * Bokstart: Att välja böcker (0-3 år) (https://www.bokstart.se/barnssprak/lasning-i-hemmet/att-valja-bocker/) * Kulturrådet: Beställ barn och ungdomsbokskatalogen- gratis med tips på nya böcker. (https://kulturradet.packing.se/products/barn-och-ungdomsbokskatalogen-2019-2020) * Mama: 59 boktips för 1-7-åringar (https://mama.nu/barn-baby/boktips-barn/) * Barnens boktips: Barnböcker för 0-18 år (http://barnensboktips.se/) * Barnboksbloggen: Boktips för dig och ditt barn (https://www.barnboksbloggen.se/) * Barnboksprat: Från pekböcker till ungdomsböcker (https://www.barnboksprat.se/) Faktablad om barns tidiga språkutveckling på över 25 olika språk: * Bokstart: Informationsmaterial (https://www.bokstart.se/ombokstart/artiklar/2018/informationsmaterial/) Ta gärna kontakt med ditt bibliotek om du vill ha fler boktips! Eller skriv till Bokstart: [email protected] (mailto:[email protected]) Special Guest: Anna Hällgren.
2020-04-01
Länk till avsnitt

100: 100 avsnitt, 100 år av barnhälsovård: Från Mjölkdroppen till BVC

Filantropi, förmynderi, hembesök. Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar om barnhälsovårdens historia - och framtid - med Ann-Marie Stenhammar, pensionerad barnsjuksköterska och Lotta Lindfors, vårdutvecklare och barnsjuksköterska. Läs mer: * Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm: Mjölkdroppen - barnavårdscentralernas föregångare (http://www.mjolkdroppen.se/index.php/historik) * Stockholmskällan: Föreningen Mjölkdroppen ? kort historik 1906 (https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28854) * Tidskriften Sjukhuset 7-8, 1981: Mjölkdroppen - Barnhälsovårdens pionjär (PDF) (https://www.mjolkdroppenhelsingborg.se/download/historia.pdf) * Wikipedia: Barnavårdscentral (https://sv.wikipedia.org/wiki/Barnavårdscentral) Lyssna också på: * BVCpodden 34: Utökat hembesök från BVC (del 1 av 2): Varför det? (https://bvcpodden.fireside.fm/34) * BVCpodden 35: Utökat hembesök från BVC (del 2 av 2): Så går det till (https://bvcpodden.fireside.fm/35) Special Guests: Anne-Marie Stenhammar and Lotta Lindfors.
2020-03-29
Länk till avsnitt

99: Corona, små barn och oro: "Du väljer inte vad du känner, men vad du gör"

Ilska, sorg, rädsla, skam, avsmak, avsky, glädje, nyfikenhet, förvåning. Hur kan vi hantera våra känslor i oros-tider? Finns det praktiska råd och tips? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström levererar en känslo-skola tillsammans med Nina Thomsen, barnpsykolog inom barnhälsovården och BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) - i Region Stockholm. Här kan du läsa känslo-skolan (https://bvcpodden.fireside.fm/articles/liten-kansloskola-i-coronatid) Röda Korsets stödtelefon (https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/halsa-och-vard/coronaviruset---fakta-och-rad/stodtelefon-under-coronakrisen/) under Coronakrisen 0771-900 800 Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma. Läs mer: * Röda Korset: Så kan du hantera din oro (https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisstod/sa-minskar-du-din-oro-vid-en-kris/) Lyssna också på * BVCpodden 95: Rädda barn: "Du kan hjälpa dom att bli modiga" (https://bvcpodden.fireside.fm/95) * BVCpodden 97: Corona och små barn: Hur pratar man med oroliga, hur stöttar man de värst drabbade? (https://bvcpodden.fireside.fm/97) * BVCpodden 98: Corona och små barn: Rapport från ett familjeliv (https://bvcpodden.fireside.fm/98) Special Guest: Nina Thomsen.
2020-03-29
Länk till avsnitt

98: Corona och små barn: Rapport från ett familjeliv

Hur gör man hemma med småbarn i virus-tider? Hur blir det att försöka jobba hemifrån samtidigt? Finns det nåt positivt? Nina Thomsen är mamma, hemma med tre barn och ett som inte får komma hem. Hon är också barnhälsovårdspsykolog och försöker jobba hemifrån. Nina berättar för kollegan Malin Bergström hur det går. Lyssna också på: * BVCpodden 97: Corona och små barn: Hur pratar man med oroliga, hur stöttar man de värst drabbade? (https://bvcpodden.fireside.fm/97) Special Guest: Nina Thomsen.
2020-03-28
Länk till avsnitt

97: Corona och små barn: Hur pratar man med oroliga, hur stöttar man de värst drabbade?

Hur ska föräldrar hantera sin egen oro för corona-viruset? Och sina barns oro? Vad kan BVC göra för att stötta och hjälpa de mest utsatta? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar - och ger praktiska tips - med Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen. Läs mer: * Rädda Barnen: Tips och råd om coronaviruset (https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/) * Bris: 5 tips om du känner dig orolig för corona-viruset (https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/corona-viruset/) Special Guest: Hanna Thermaenius.
2020-03-20
Länk till avsnitt

96: Psykisk ohälsa efter förlossning: "Så får man stöd av andra drabbade"

Varför kan man bli nedstämd eller deprimerad efter en förlossning? Hur får man hjälp och stöd? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström telefonsamtalar med Mikaela Björkman - medgrundare av Mamma till mamma - om förlossningsdepression och hur man kan må som nybliven förälder. Mikaela Björkman är barnmorska och drabbades själv av förlossningsdepression efter sitt andra barns födelse. Hon är också författare till boken Älskade dumma lillebror som riktar sig till storasyskon i familjer där mamman blivit nedstämd efter förlossningen. Läs mer: * Mamma till mamma (https://mammatillmamma.com) * Adlibris: Älskade dumma lillebror (av Mikaela Björkman) (https://www.adlibris.com/se/bok/alskade-dumma-lillebror-9789175775128) Lyssna också på: * BVCpodden 73: Nybliven förälder: Hur mår jag så bra som möjligt? (https://bvcpodden.fireside.fm/73) * BVCpodden 55: Spädbarnspappor - vad händer med dom när mamman blir sjuk? (https://bvcpodden.fireside.fm/55) * BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) Special Guest: Mikaela Björkman.
2020-03-05
Länk till avsnitt

95: Rädda barn: "Du kan hjälpa dom att bli modiga"

En barnbok om rädda vuxna - för att hjälpa rädda barn. Hur hänger det ihop? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Lars Klintwall, författare till boken Veterinären som var rädd för hundar. Boken är skriven för barn i åldern 3?8 år, baseras på vetenskapliga metoder som används i KBT och hjälper föräldrar att prata med barn om rädslor ? och om hur de går att övervinna. Lars Klintwall är också barnpsykolog och lektor vid Stockholms universitet där han undervisar och forskar inom barnpsykoterapi. Vill du tipsa Lars Klintwall om förslag till fler böcker? Skriv till: [email protected] Läs mer: * Natur & kultur: "Veterinären som var rädd för hundar" (https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi2/veterinaren-som-var-radd-for-hundar/) * Bokus: "Veterinären som var rädd för hundar" (https://www.bokus.com/bok/9789127826953/veterinaren-som-var-radd-for-hundar-hjalp-ditt-barn-att-overvinna-sina-ra/) Lyssna också på: * Barnpsykologerna - en podcast med Lars Klintwall & Liv Svirsky (https://www.facebook.com/Barnpsykologerna-419178638500732/) * BVCpodden 99: Corona, små barn och oro: "Du väljer inte vad du känner, men vad du gör" (https://bvcpodden.fireside.fm/97) * BVCpodden 97: Corona och små barn: Hur pratar man med oroliga, hur stöttar man de värst drabbade? (https://bvcpodden.fireside.fm/97) Special Guest: Lars Klintwall.
2020-02-21
Länk till avsnitt

94: Klimatångest: "Ge barnen chansen att medverka"

Vad gör jag med min egen klimatångest? Är det dåligt om den förs över till barnen? Hur hjälper man dom att hantera oron? Räcker det att sopsortera och flyga mindre? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar om barn, klimatförändringar och klimatångest med Kata Nylén, psykolog och föreläsare. Läs mer: Klimatpsykologerna.se (https://www.klimatpsykologerna.se) Syre: ?Jag vill kunna se mina barn i ögonen? (https://tidningensyre.se/2019/nummer-347/jag-vill-kunna-se-mina-barn-i-ogonen/) Världsnaturfonden WWF (https://www.wwf.se) Naturskyddsföreningen (https://www.naturskyddsforeningen.se) Megan Herbert: "How to talk to kids about climate change (without scaring the bejeezus out of them)" (https://blog.usejournal.com/how-to-talk-to-kids-about-climate-change-3465079793f1) Forskning.se: "Planeten ? digital mindmap om klimat och miljö" (https://www.forskning.se/planeten/) Special Guest: Kata Nylén.
2020-02-06
Länk till avsnitt

93: Motiverande samtal: "Det kan verkligen hjälpa föräldrarna"

MI - motiverande samtal - är en metod för att samtala med människor. Funkar det vid bemötande inom barnhälsovården? Vad ska man tänka på? Ska man alltid använda metoden? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Liria Ortiz - författare, psykolog, psykoterapeut och utbildare. Lyssna också på: BVCpodden 58: Hur pratar man om barn och övervikt? (https://bvcpodden.fireside.fm/58) Läs mer: Wikipedia: Liria Ortiz (https://sv.wikipedia.org/wiki/Liria_Ortiz) Bokus: Motiverande samtal, MI - att prata om miljöpåverkan utan att anklaga eller skuldbelägga (av Liria Otriz) (https://www.bokus.com/bok/9789177393016/motiverande-samtal-mi-att-prata-om-miljopaverkan-utan-att-anklaga-eller-skuldbelagga/) Motivation.se: Motiverande samtal ? en konst att behärska (https://www.motivation.se/innehall/motiverande-samtal-en-konst-att-beharska/) Special Guest: Liria Ortiz.
2020-01-28
Länk till avsnitt

92: Barn och lek: "Det är deras sätt att berätta"

Leker små barn för lite? Varför är det viktigt att leka? Vad är egentligen lek? Vad gör man när det går över styr? Vad säger forskningen? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar om lek och barn med Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut. Lyssna också på: * BVCpodden 106: Vad alla föräldrar borde få veta (2/2): Fem knep som hjälper dig i svåra situationer (https://bvcpodden.fireside.fm/106) * BVCpodden 105: Vad alla föräldrar borde få veta (1/2): "Tallriksmodellen" (https://bvcpodden.fireside.fm/105) * BVCpodden 91: Vettiga skärmvanor: "Ju mer tid föräldrarna lägger, desto mer lägger barnen" (https://bvcpodden.fireside.fm/91) * BVCpodden 82: Barn och skärmar: "Dra inte all skärmtid över en kam" (https://bvcpodden.fireside.fm/82) * BVCpodden 61: Daglig lekstund - så här gör ni (https://bvcpodden.fireside.fm/61) * BVCpodden 43: "Det är oftast inte barnen vi behöver fixa till, det är föräldrars beteende" (https://bvcpodden.fireside.fm/43) * BVCpodden 31: Vad gör psykologen på BVC? (https://bvcpodden.fireside.fm/31) * BVCpodden 7: Fem gånger mer kärlek (https://bvcpodden.fireside.fm/7) Special Guest: Anna Norlén.
2020-01-13
Länk till avsnitt

91: Vettiga skärmvanor: "Ju mer tid föräldrarna lägger, desto mer lägger barnen"

Behövs det mer forskning om små barn och skärmar? Dötid, slötid, frötid. Vad betyder det? Hur undviker man konflikter? Funkar skärmfria dagar? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med hjärnforskaren Sissela Nutley om små barn och skärmar. Sissela Nutley är knuten till Karolinska Institutet i Solna och har disputerat inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är också författare till boken Distraherad - Hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Läs mer; Natur & kultur: Distraherad - Hjärnan, skärmen och krafterna bakom (av Sissela Nutley) (https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/distraherad/) Det syns inte: Sissela Nutley - hjärnforskare (http://detsynsinte.se/om-oss/sissela-nutley/) Lyssna också på: * BVCpodden 106: Vad alla föräldrar borde få veta (2/2): Fem knep som hjälper dig i svåra situationer (https://bvcpodden.fireside.fm/106) * BVCpodden 105: Vad alla föräldrar borde få veta (1/2): "Tallriksmodellen" (https://bvcpodden.fireside.fm/105) * BVCpodden 92: Barn och lek: "Det är deras sätt att berätta" (https://bvcpodden.fireside.fm/92) * BVCpodden 89: Musik och barn: "Forskning visar att hjärnan påverkas och utvecklas" (https://bvcpodden.fireside.fm/89) * BVCpodden 88: Små barns hjärnor: "Om man inte har det bra hindras utvecklingen" (https://bvcpodden.fireside.fm/88) * BVCpodden 82: Barn och skärmar: "Dra inte all skärmtid över en kam" (https://bvcpodden.fireside.fm/82) * BVCpodden 61: Daglig lekstund - så här gör ni (https://bvcpodden.fireside.fm/61) * BVCpodden 43: "Det är oftast inte barnen vi behöver fixa till, det är föräldrars beteende" (https://bvcpodden.fireside.fm/43) * BVCpodden 31: Vad gör psykologen på BVC? (https://bvcpodden.fireside.fm/31) * BVCpodden 22: "Hur var det på nätet i dag?" (https://bvcpodden.fireside.fm/22) * BVCpodden 19: "Vi måste engagera oss i barnens värld på nätet" (https://bvcpodden.fireside.fm/19) * BVCpodden 7: Fem gånger mer kärlek (https://bvcpodden.fireside.fm/7) Special Guest: Sissela Nutley.
2019-12-18
Länk till avsnitt

90: Musik och barn: "Man kan inte sitta i knät på en bandspelare"

Vad är det som händer när riktigt små barn hör musik? Hur jobbar en musikpedagog med olika åldrar? Vilka sånger och ramsor funkar bäst? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström möter Marie Rindborg, musikpedagog och körledare med inrikting på barn och rytmik. Tillsammans spelar, sjunger och samtalar dom om barn och musik. Läs mer: Stockholms stadsbibliotek: Musik i livets början (av Sigrid Neuman och John Lind) (https://biblioteket.stockholm.se/titel/228374) Studieförbundet Bilda: Lära för att leda Barnmusik (av Marie Rindborg) (https://www.bilda.nu/material-och-metoder/lara-for-att-leda-barnmusik) Libris: Det doftar av himmel (av Marie Rindborg) (http://libris.kb.se/bib/7796546) Natur & kultur: Gunga lite grann (barnvisor av Jujja och Tomas Wieslander) (https://www.nok.se/titlar/allmanlitteratur-barn-och-ungdom/gunga-lite-grann/) Lyssna också på: BVCpodden 89: Musik och barn: "Forskning visar att hjärnan påverkas och utvecklas" (https://bvcpodden.fireside.fm/89) Special Guest: Marie Rindborg.
2019-11-25
Länk till avsnitt

89: Musik och barn: "Forskning visar att hjärnan påverkas och utvecklas"

Vad händer med små barns hjärnor när dom hör musik? Är det avgörande att dom lär sig spela själva ? Vad säger forskningen om musik och hjärnans utveckling? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Töres Theorell som är läkare, stressforskare och mycket musikintresserad. Läs mer: Stockholms universitet: Töres Theorell, professor emeritus (https://www.su.se/profiles/ttheo-1.185214) Wikipedia: Töres Theorell (https://sv.wikipedia.org/wiki/Töres_Theorell) Forskning.se: Därför gör konsten kroppen glad (https://www.forskning.se/2019/01/21/darfor-gor-konsten-kroppen-glad/) Musik i Syd: Vi slår på trummor inte på varandra (PDF) (https://www.musikisyd.se/wp-content/uploads/1/2014/06/utvardering_vislarpatrummor.pdf) Carlsson bokförlag: Gäst hos vetenskapen (av Töres Theorell) (http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/gast-hos-vetenskapen/) Lyssna också på: BVCpodden 91: Vettiga skärmvanor: "Ju mer tid föräldrarna lägger, desto mer lägger barnen? (https://https://bvcpodden.fireside.fm/91) BVCpodden 88: Små barns hjärnor: "Om man inte har det bra hindras utvecklingen" (https://bvcpodden.fireside.fm/88) BVCpodden 90: Musik och barn: "Man kan inte sitta i knät på en bandspelare" (https://bvcpodden.fireside.fm/90) Special Guest: Töres Theorell.
2019-11-18
Länk till avsnitt

88: Små barns hjärnor: "Om man inte har det bra hindras utvecklingen"

Hur är en nyfödds hjärna? Vad händer dom första 1000 dagarna? Vilken stimulans behövs? Kan man jobba i kapp det man missat? Barnhälsovårdspsykolog Malin Berström samtalar med Malin Kan som är överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, legitimerad psykoterapeut och ansvarig för den kliniska verksamheten vid Ericastiftelsen. Läs mer: Ericastiftselsen (http://www.ericastiftelsen.se) Natur & kultur: Klinisk barnpsykologi (https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/klinisk-barnpsykologi/) Lyssna också på: BVCpodden 89: Musik och barn: "Forskning visar att hjärnan påverkas och utvecklas" (https://bvcpodden.fireside.fm/89) Special Guest: Malin Kan.
2019-11-14
Länk till avsnitt

87: För tidigt född (del 2 av 2): "Vi levde minut för minut första veckan"

Hur är det att få ett för tidigt fött barn? Funkar det för alla familjer att bo med babyn på sjukhuset? Vad händer när man kommer hem? Och när barnet blir större? Hur kan föräldrarna få bättre hjälp från BVC? Och från andra? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Karl Rombo, pappa till Fredrika som föddes 27 december 2010 i vecka 24+5. Han är också ordförande i Svenska Prematurförbundet och läkarstuderande. Läs mer: Svenska Prematurförbundet: Vi gör de för tidigt födda barnens röst starkare (http://prematurforbundet.se) Karl Rombos blogg: Prematurpappan (http://prematurpappan.blogspot.com) Lyssna också på: BVCpodden 86: För tidigt född (del 1 av 2): Så funkar vården på sjukhuset (https://bvcpodden.fireside.fm/86) Special Guest: Karl Rombo.
2019-11-07
Länk till avsnitt

86: För tidigt född (del 1 av 2): Så funkar vården på sjukhuset

Vad händer när man får ett barn för tidigt? Hur vanligt är det? Varför händer det? Hur länge är barnet kvar på sjukhus? Vilket stöd får föräldrarna? Vad händer sen med barnen? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Eva Holm (specialistsjuksköterska och utbildningsledare, jobbar på neonatalvårdssektionen på Sachsska barnsjukhuset som är en del av Södersjukhuset i Stockholm). Läs mer: Sveriges Kommuner och Landsting: Neonatalvården i fokus (https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/neonatalvarden-i-fokus.html) Svenska Prematurförbundet: Vi gör de för tidigt födda barnens röst starkare (http://prematurforbundet.se) Lyssna också på: BVCpodden 87: För tidigt född (del 2 av 2): "Vi levde minut för minut första veckan" (https://bvcpodden.fireside.fm/87) Special Guest: Eva Holm.
2019-11-06
Länk till avsnitt

85: Barn och fetma: "Socker är inget gift, men det borde beskattas"

Socker. Är det ett gift? Vad har det med fetma att göra? Blir barn beroende? Blir de mer vilda av socker? Är det bättre med sötningsmedel? Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Claude Marcus, barnläkare och professor. Lyssna också på: BVCpodden 8: Slipp matkrånglet! (https://bvcpodden.fireside.fm/8) BVCpodden 47: Fetma och övervikt hos barn (https://bvcpodden.fireside.fm/47) BVCpodden 58: Hur pratar man om barn och övervikt? (https://bvcpodden.fireside.fm/58) BVCpodden 59: Lyhörd matning kan minska krånglet (https://bvcpodden.fireside.fm/59) BVCpodden 72: Mat, vikt, föräldraoro: "HUR man äter är viktigare än VAD man äter" (https://bvcpodden.fireside.fm/72) BVCpodden 76: Övervikt och fetma: Ny metod stöder föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/76) Special Guest: Claude Marcus.
2019-10-28
Länk till avsnitt

84: Potträning: "Barnet kan bli torrt på tre dagar"

Ska man potträna barnet? Hur gör man? När gör man det? Kan man träna upp blåskontroll? Funkar det för lite äldre barn också? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Sofia Bergenstjerna, som tillsammans med sin man Michael Bergenstjerna skrivit boken Potträning på 3 dagar och driver sajten Blöjfri.se (https://www.blojfri.se). Läs mer: Blöjfri.se: BHV-sjuksköterska, välkommen hit! (Läs mer om potträning samt ladda ner sammanfattningen från podden) (https://www.blojfri.se/bvc/) Lyssna också på: BVCpodden 20: När är det dags att skaffa potta? (https://bvcpodden.fireside.fm/20) Special Guest: Sofia Bergenstjerna.
2019-10-21
Länk till avsnitt

83: Barn och svåra saker: "Psykiskt våld är också våld"

Vad är det barn råkar ut för? Vad är värst? Hur frågar och pratar man med barn som varit med om svåra saker? Hur hjälper man dom? Får det effekt för resten av livet att ha det dåligt som barn? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med två gäster: Björn Tingberg, barnsjuksköterska, psykoterapeut och utbildare. Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut. Jobbar med behandling och utbildning i frågor om barn och svåra påfrestningar De två är tillsammans med Kjerstin Almqvist författare till boken Barn, unga och trauma - att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Läs mer: Natur & kultur: Barn, unga och trauma - att uppmärksamma, förstå och hjälpa (https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/barn-unga-och-trauma/) Barnombudsmannen: Barnkonventionen (https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/) Lyssna också på: BVCpodden 102: Våld i familjer: "En jätteviktig folkhälsofråga" (https://bvcpodden.fireside.fm/102) BVCpodden 77: Barnets rättigheter: "Vi vuxna måste vara närvarande" (https://bvcpodden.fireside.fm/77) BVCpodden 68: Lars H Gustafsson (del 2 av 2): "Det nyfödda barnet kommer alltid med ett budskap..." (https://bvcpodden.fireside.fm/68) BVCpodden 38: Ett barn som far illa - vad gör jag då? (https://bvcpodden.fireside.fm/38) BVCpodden 18: Barn, trauma och "en överdos av omsorg" (https://bvcpodden.fireside.fm/18) Special Guests: Anna Norlén and Björn Tingberg.
2019-10-17
Länk till avsnitt

82: Barn och skärmar: "Dra inte all skärmtid över en kam"

Skärmar och små barn. Är det bra eller dåligt? Eller till och med farligt? Hur länge är lagom? Vad säger forskningen? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Siri Helle, psykolog och bland annat författare till boken Smartare än din telefon. Läs mer: * Statens medieråd: Ungar och medier 2019 (https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/ungamerpanatetmenmermissnojda.3346.html) * sirihelle.com: Om Siri Helle (https://www.sirihelle.com/omsirihelle) * Natur & Kultur: Siri Helle (https://www.nok.se/forfattare/h/siri-helle/) * Natur & Kultur: Smartare än din telefon (https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/smartare-an-din-telefon/) Lyssna också på: * BVCpodden 106: Vad alla föräldrar borde få veta (2/2): Fem knep som hjälper dig i svåra situationer (https://bvcpodden.fireside.fm/106) * BVCpodden 105: Vad alla föräldrar borde få veta (1/2): "Tallriksmodellen" (https://bvcpodden.fireside.fm/105) * BVCpodden 92: Barn och lek: "Det är deras sätt att berätta" (https://bvcpodden.fireside.fm/92) * BVCpodden 91: Vettiga skärmvanor: "Ju mer tid föräldrarna lägger, desto mer lägger barnen" (https://bvcpodden.fireside.fm/91) * BVCpodden 61: Daglig lekstund - så här gör ni (https://bvcpodden.fireside.fm/61) * BVCpodden 43: "Det är oftast inte barnen vi behöver fixa till, det är föräldrars beteende" (https://bvcpodden.fireside.fm/43) * BVCpodden 31: Vad gör psykologen på BVC? (https://bvcpodden.fireside.fm/31) * BVCpodden 22: "Hur var det på nätet i dag?" (https://bvcpodden.fireside.fm/22) * BVCpodden 19: "Vi måste engagera oss i barnens värld på nätet" (https://bvcpodden.fireside.fm/19) * BVCpodden 7: Fem gånger mer kärlek (https://bvcpodden.fireside.fm/7) Special Guest: Siri Helle.
2019-10-07
Länk till avsnitt

81: Barn och hälsa: "Vi måste se till att det blir jämlikt över hela länet"

En fjärdedel av Sveriges förskolebarn lever i region Stockholm. Är hälso- och sjukvården för barnen jämlikt fördelad över länet? Kan den organiseras bättre? Vilka är de viktigaste frågorna? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Anna Starbrink (hälso- och sjukvårdsregionråd) som är ytterst ansvarig för sjukvård och hälsa i Stockholm. Läs mer: Liberalerna Stockholm: Anna Starbrink (https://stockholm.liberalerna.se/liberaler/anna-a-starbrink/) Region Stockholm: Anna Starbrink (https://www.sll.se/Kontakter/Fortroendevalda/Anna-Starbrink-e4c60b89-d49f-4da3-8f72-8e9d1b022f09) Lyssna också på: BVCpodden 6: Barn och den ojämlika hälsan (https://bvcpodden.fireside.fm/6) Special Guest: Anna Starbrink.
2019-10-01
Länk till avsnitt

80: Blygsel och ängslighet: Vad gör man när ens unge säger "jag vågar inte" till allt?

Hur gör man med ett barn som är ängsligt? Ska man göra något överhuvudtaget? Kan det vara något bra med att vara blyg? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med kollegorna Anna Edenius och Margareta Hansson. Lyssna också på: BVCpodden 37: Ängslighet och barnångest (https://bvcpodden.fireside.fm/37) Special Guests: Anna Edenius and Margareta Hansson.
2019-09-23
Länk till avsnitt

79: Beroendeproblematik (del 2 av 2): Metoderna som hjälper föräldrarna

Rosenlunds barnhälsovårdsteam jobbar med familjer med små barn och beroendeproblematik. Teamet har bland annat två metoder som stöd. Hjälper dom? Och hur fungerar samrbetet med andra, till exempel socialtjänsten? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med barnsjuksköterskorna Susanna och Johanna, som bägge jobbar i teamet. Läs mer: Catarina Furmark: Introduktionskurs i ADBB ? Alarm Distress Baby Scale (http://www.furmark.se/2017/08/07/introduktionskurs-i-adbb-alarm-distress-baby-scale-1011/) Psykologiguiden: Trygghetscirkeln (https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=trygghetscirkeln) Södersjukhuset: Rosenlunds barnhälsovårdsteam (https://www.sodersjukhuset.se/avdelningar-och-mottagningar/barn-och-ungdom/rosenlunds-barnhalsovardsteam/) Lyssna också på: BVCpodden 78: Beroendeproblematik (del 1 av 2): Så jobbar Rosenlunds barnhälsovårdsteam (https://bvcpodden.fireside.fm/78) BVCpodden 32: "Det går att göra nåt åt sitt eget alkoholbruk" (https://bvcpodden.fireside.fm/32)
2019-09-16
Länk till avsnitt

78: Beroendeproblematik (del 1 av 2): Så jobbar Rosenlunds barnhälsovårdsteam

Rosenlunds barnhälsovårdsteam jobbar med familjer med små barn och beroendeproblematik. Hur funkar det? Vad går det att hjälpa till med? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med barnsjuksköterskorna Susanna och Johanna, som bägge jobbar i teamet. Läs mer: Södersjukhuset: Rosenlunds barnhälsovårdsteam (https://www.sodersjukhuset.se/avdelningar-och-mottagningar/barn-och-ungdom/rosenlunds-barnhalsovardsteam/) Lyssna också på: BVCpodden 79: Beroendeproblematik (del 2 av 2): Metoderna som hjälper föräldrarna (https://bvcpodden.fireside.fm/79) BVCpodden 32: "Det går att göra nåt åt sitt eget alkoholbruk" (https://bvcpodden.fireside.fm/32)
2019-09-12
Länk till avsnitt

77: Barnets rättigheter: "Vi vuxna måste vara närvarande"

Barnkonventionen blir lag i Sverige 2020. Vad betyder det för personal i barnhälsovården? För föräldrar? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Elizabeth Englundh (pedagog och socionom) som arbetar med barnrättighetsfrågor på SKL - Sveriges kommuner och landsting. Läs mer: Stockholms stad: Barns rättigheter och föräldrars ansvar (https://stad.stockholm/globalassets/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/stadens-ombudsman/barnombudsmannen/barns-rattigheter-och-foraldrars-ansvar-sv.pdf) Barnombudsmannen: Barnkonventionen (https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/) Lyssna också på: BVCpodden 102: Våld i familjer: "En jätteviktig folkhälsofråga" (https://bvcpodden.fireside.fm/102) BVCpodden 83: Barn och svåra saker: "Psykiskt våld är också våld? (https://bvcpodden.fireside.fm/83) BVCpodden 68: Lars H Gustafsson (del 2 av 2): "Det nyfödda barnet kommer alltid med ett budskap..." (https://bvcpodden.fireside.fm/68) BVCpodden 38: Ett barn som far illa - vad gör jag då? (https://bvcpodden.fireside.fm/38) BVCpodden 18: Barn, trauma och "en överdos av omsorg" (https://bvcpodden.fireside.fm/18) Special Guest: Elizabeth Englundh.
2019-09-05
Länk till avsnitt

76: Övervikt och fetma: Ny metod stöder föräldrar

"Mer och Mindre" heter ett nytt föräldrastödsprogram för barn med övervikt och fetma. Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med två som deltagit i arbetet: Anna Ek, dietist och forskare på Karolinska Institutet och Therese Isenborg, barnhälsovårdssköterska. Läs mer här: Karolinska Institutet: Mer och Mindre (https://ki.se/clintec/mer-och-mindre-studien) Lyssna också på: BVCpodden 8: Slipp matkrånglet! (https://bvcpodden.fireside.fm/8) BVCpodden 47: Fetma och övervikt hos barn (https://bvcpodden.fireside.fm/47) BVCpodden 58: Hur pratar man om barn och övervikt? (https://bvcpodden.fireside.fm/58) BVCpodden 59: Lyhörd matning kan minska krånglet (https://bvcpodden.fireside.fm/59) BVCpodden 72: Mat, vikt, föräldraoro: "HUR man äter är viktigare än VAD man äter" (https://bvcpodden.fireside.fm/72) BVCpodden 85: Barn och fetma: "Socker är inget gift, men det borde beskattas" (https://bvcpodden.fireside.fm/85) Special Guests: Anna Ek and Therese Isenborg.
2019-08-28
Länk till avsnitt

75: Jesper Juul (1948-2019): "Han hittade ett nytt sätt att vara förälder"

Den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juul har haft en enormt inflydande på hur vi i Sverige ser på barn och barnuppfostran. Vem var han? Vad stod han för? Psykologen Catarina Furmark har gått utbildning hos och arbetat tillsammans med Jesper Juul. Hon samtalar med barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström om hans liv och gärning. Läs mer: Jesper Juuls hemsida (http://www.jesperjuul.com) Wikpedia: Jesper Juul (https://sv.wikipedia.org/wiki/Jesper_Juul) Catarina Furmarks minnestext i Svenska Dagbladet: Juuls förmåga att observera livet var unik (betal-artikel) (https://www.svd.se/juuls-formaga-att-observera-livet-var-unik) Catarina Furmarks hemsida (http://www.furmark.se/sample-page/) Special Guest: Catarina Furmark.
2019-08-22
Länk till avsnitt

74: Nybliven förälder: "Bråkar man mycket är det dåligt. Punkt."

Vad händer med parrelationen när man får barn? Går det att förbereda sig? Varför är det så viktigt att du inte är alltings mått? Vad kan du själv göra - istället för att förända den andra? Är det viktigt att ha en candle light dinner? Vad händer med sexlivet? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Rebecca Metzger (psykolog och familjeterapeut, jobbar på familjerådgivningen) och David Narrowe (psykolog och familjeterapeut, jobbar på familjerådgivningen och mödrahälsovården). Läs mer om gästerna: rebeccametzger.se (http://www.rebeccametzger.se) davidnarrowe.com/ (https://davidnarrowe.com) Lyssna också på: BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" (https://bvcpodden.fireside.fm/25) BVCpodden 30: Föräldra-skamning - varför håller vi på med det? (https://bvcpodden.fireside.fm/30) BVCpodden 34: Utökat hembesök från BVC (del 1 av 2): Varför det? (https://bvcpodden.fireside.fm/34) BVCpodden 35: Utökat hembesök från BVC (del 2 av 2): Så går det till (https://bvcpodden.fireside.fm/35) BVCpodden 41: Varför vill barn inte prata med sin pappa när dom är ledsna? (https://bvcpodden.fireside.fm/41) BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) BVCpodden 57: "Att prata om sex, det är bra. Och viktigt." (https://bvcpodden.fireside.fm/57) BVCpodden 73: Nybliven förälder: Hur mår jag så bra som möjligt? (https://bvcpodden.fireside.fm/73) Special Guests: David Narrowe and Rebecca Metzger.
2019-07-04
Länk till avsnitt

73: Nybliven förälder: Hur mår jag så bra som möjligt?

Vad händer med oss när vi blir föräldrar? Hur hanterar man allt om snurrar i huvudet? Var går gränsen när oro blir ett hinder? Vad händer med relationen till den andra föräldern? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström telefonsamtalar med psykologerna Helga Johnsson Wennedal och Clara Zelleroth som skrivit boken Må bra som förälder - psykologernas strategier för småbarnsåren. Lyssna också på: BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" (https://bvcpodden.fireside.fm/25) BVCpodden 30: Föräldra-skamning - varför håller vi på med det? (https://bvcpodden.fireside.fm/30) BVCpodden 34: Utökat hembesök från BVC (del 1 av 2): Varför det? (https://bvcpodden.fireside.fm/34) BVCpodden 35: Utökat hembesök från BVC (del 2 av 2): Så går det till (https://bvcpodden.fireside.fm/35) BVCpodden 41: Varför vill barn inte prata med sin pappa när dom är ledsna? (https://bvcpodden.fireside.fm/41) BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) BVCpodden 96: Psykisk ohälsa efter förlossning: "Så får man stöd av andra drabbade" (https://bvcpodden.fireside.fm/96) Läs mer här: Stockholms stadsbibliotek: Må bra som förälder - psykologernas strategier för småbarnsåren (https://biblioteket.stockholm.se/titel/1136619) SvD: Psykologerna: ?Pratas för lite om småbarnsföräldrars välmående? (https://www.svd.se/psykologerna-det-pratas-for-lite-om-smabarnsforaldrars-valmaende) SVT: Psykologernas fyra bästa tips till småbarnsföräldrar (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-mar-du-battre-tips-till-smabarnsforaldrar) Special Guests: Clara Zelleroth and Helga Johnsson Wennerdal.
2019-06-20
Länk till avsnitt

72: Mat, vikt, föräldraoro: "HUR man äter är viktigare än VAD man äter"

Föräldrar från olika länder har de olika oro för barnets vikt. Varför det? Hur ökar man chansen för jämlik hälsa? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar om mat, vikt och föräldraoro med Sara Ask, dietist och författare. Lyssna också på: * BVCpodden 8: Slipp matkrånglet! (https://bvcpodden.fireside.fm/8) * BVCpodden 47: Fetma och övervikt hos barn (https://bvcpodden.fireside.fm/47) * BVCpodden 58: Hur pratar man om barn och övervikt? (https://bvcpodden.fireside.fm/58) * BVCpodden 59: Lyhörd matning kan minska krånglet (https://bvcpodden.fireside.fm/59) * BVCpodden 76: Övervikt och fetma: Ny metod stöder föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/76) * BVCpodden 85: Barn och fetma: "Socker är inget gift, men det borde beskattas" (https://bvcpodden.fireside.fm/85) * BVCpodden 103: Vegansk mat: Hur funkar det för små barn? (https://bvcpodden.fireside.fm/episodes/page/103) Special Guest: Sara Ask.
2019-06-06
Länk till avsnitt

71: Barn och hjärtfel: "I dag överlever nästan alla, och får ett fint liv"

Hur funkar små barns hjärtan? Vad kan vara fel? När upptäcker man hjärtfel? Hur behandlar man? Vad är blåsljud? Är det farligt? Är alla hjärtsjukdomar medfödda? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Bo Lundell, barnhjärtläkare och Anna Fröjdinger, vårdutvecklare och BHV-sköterska. Läs mer här: Hjärtebarnsförbundet: Jag vill veta mer (https://www.hjartebarnsfonden.se/jag-vill-veta-mer/) Special Guests: Anna Fröjdinger and Bo Lundell.
2019-05-23
Länk till avsnitt

70: Barn och sömn (del 2 av 2): Behöver man sömnmetoder?

Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Liv Svirsky, psykolog och tillsammans med Kristoffer Bothelius författare till boken God natt! - om små och stora barns sömn. Lyssna också på: BVCpodden 4: Bebisar och sömn (https://bvcpodden.fireside.fm/4) BVCpodden 5: Förskolebarn och sömn (https://bvcpodden.fireside.fm/5) BVCpodden 69: Barn och sömn: Det här säger forskningen (https://bvcpodden.fireside.fm/69) Special Guest: Liv Svirsky.
2019-05-14
Länk till avsnitt

69: Barn och sömn (del 1 av 2): Det här säger forskningen

Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Liv Svirsky, psykolog och tillsammans med Kristoffer Bothelius författare till boken God natt! - om små och stora barns sömn. Lyssna också på: BVCpodden 4: Bebisar och sömn (https://bvcpodden.fireside.fm/4) BVCpodden 5: Förskolebarn och sömn (https://bvcpodden.fireside.fm/5) BVCpodden 70: Barn och sömn: Behöver man sömnmetoder? (https://bvcpodden.fireside.fm/70) Special Guest: Liv Svirsky.
2019-05-09
Länk till avsnitt

68: Lars H Gustafsson (del 2 av 2): "Det nyfödda barnet kommer alltid med ett budskap..."

Har vi alltid tänkt likadant kring barn? Vad har förändras? Hur mycket betyder Barnkonventionen? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson om bland annat barnrättsaktivisterna Ellen Key, Anna Lindhagen, Elsa Laula Renberg. Och om varför Lars H Gustafsson själv blir aktivist ibland. Läs mer här: Barnombudsmannen: Barnkonventionen (https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/) Lyssna också på: BVCpodden 102: Våld i familjer: "En jätteviktig folkhälsofråga" (https://bvcpodden.fireside.fm/102) BVCpodden 83: Barn och svåra saker: "Psykiskt våld är också våld? (https://bvcpodden.fireside.fm/83) BVCpodden 67: Lars H Gustafsson (del 1 av 2): "Jag lär mig lika mycket av barnet, som barnet lär av mig" (https://bvcpodden.fireside.fm/67) BVCpodden 77: Barnets rättigheter: "Vi vuxna måste vara närvarande" (https://bvcpodden.fireside.fm/77) BVCpodden 38: Ett barn som far illa - vad gör jag då? (https://bvcpodden.fireside.fm/38) BVCpodden 18: Barn, trauma och "en överdos av omsorg" (https://bvcpodden.fireside.fm/18) Special Guest: Lars H Gustafsson.
2019-05-02
Länk till avsnitt

67: Lars H Gustafsson (del 1 av 2): "Jag lär mig lika mycket av barnet, som barnet lär av mig"

Manualer. Metoder. Belöning. Bestraffning. Gränssättning. Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson berättar för barnhälsovårdspskyolog Malin Bergström varför han inte gillar vad de begreppen står för. Dom samtalar också om närhet, sömn - och Lars H Gustafssons mammas omvända femminuters-metod. Lyssna också på: BVCpodden 68: Lars H Gustafsson (del 2 av 2): "Det nyfödda barnet kommer alltid med ett budskap..." (https://bvcpodden.fireside.fm/68) Special Guest: Lars H Gustafsson.
2019-04-25
Länk till avsnitt

66: Mat-allergier: "Det är bra att exponera magen för allt möjligt. Tidigt."

Vad är vanligt? När är det farligt? Vad gäller vid amning? Hur behandlar man? Kan det växa bort? Är det lika i hela världen? Barnhälsovårdspsykplog Malin Bergström samtalar om mat-allergier och småbarn med Caroline Nilsson (barnallergiläkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. forskare och docent på Karolinska institutet) och Agneta Jansson Roth (dietist och enhetesledare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset). Lyssna också på: * BVCpodden 103: Vegansk mat: Hur funkar det för små barn? (https://bvcpodden.fireside.fm/episodes/page/103) * BVCpodden 53: Torrhet, eksem och smörjteknik (https://bvcpodden.fireside.fm/53) Läs mer här: * Livsmedelsverket: Allergi och överkänslighet (https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet) * 1177 Vårdguiden: Allergier och överkänslighet (https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/allergier-och-overkanslighet/) * Allergismart (https://allergismart.se) Special Guests: Agneta Jansson Roth and Caroline Nilsson.
2019-04-18
Länk till avsnitt

65: Resa med små barn: "Vi kan inte vaccinera oss mot trafikolyckor och drunkning"

Vad gäller med vaccinationer? Inom Norden? Europa? Resten av världen? Räcker sprutorna man får på BVC? Hur förebyggar man olyckor och smitta? Vilka sjukdomar är värst att få? Hur gamla bör barnen vara när man åker? Malin Bergström (barnhälsovårdspskykolog) samtalar om småbarn och resor med Jeanette Björnell (barnsjuksköterska och vårdutvecklare) och Helena Hervius Askling (smittskyddsläkare, infektionsläkare, överläkare på vaccionationsteamet Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och vaccin-forskare). Lyssna också på: BVCpodden 11: Vaccin - därför är det så viktigt (https://bvcpodden.fireside.fm/11) BVCpodden 12: Vaccin - vem ska jag lita på? (https://bvcpodden.fireside.fm/12) BVCpodden 54: Hjälp, mitt barn är rädd att ta spruta! (https://bvcpodden.fireside.fm/54) Läs mer här: 117 Vårdguiden: Vaccinationer (https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/) Special Guests: Helena Hervius Askling and Jeanette Björnell.
2019-04-11
Länk till avsnitt

64: Bemöta nyanlända (del 3 av 3): "Ditt barn blir bättre, det är inte skadat för livet"

Flyktingbarn, psykisk ohälsa och trauma. Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Anders Hjern (barnläkare och professor) om BVC och nyanlända. Lyssna också på: BVCpodden 62: Bemöta nyanlända (del 1 av 3): "Jag vet inte riktigt hur du tänker, men jag kan fråga" (https://bvcpodden.fireside.fm/62) BVCpodden 63: Bemöta nyanlända (del 2 av 3): "Växer man upp i ett annat samhälle tänker man annorlunda" (https://bvcpodden.fireside.fm/63) Läs mer här: Rädda Barnen: Checklista - för ett gott mottagande av asylsökande barn i familj (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/checklista-for-gott-mottagande-av-asylsokande-barn-i-familj.pdf) Studentlitteratur: Att möta flyktingar (https://www.studentlitteratur.se/#9789144033280/Att+m%C3%B6ta+flyktingar) Unicef: Möta barn på flykt (https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt) Allmänna Barnhuset: Satsa på barnens vardagsmiljöer ? mottagande och introduktion av flyktingbarn och ungdomar (http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/satsa-pa-barnens-vardagsmiljoer-mottagande-och-introduktion-av-flyktingbarn-och-ungdomar/) WHO: Health of refugee and migrant children (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2018/health-of-refugee-and-migrant-children-2018) Special Guest: Anders Hjern.
2019-04-04
Länk till avsnitt

63: Bemöta nyanlända (del 2 av 3): "Växer man upp i ett annat samhälle tänker man annorlunda"

Vad har vi fått med oss för att vi växt upp i Sverige? Och hur påverkar det vårt möte med nyanlända familjer? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Anders Hjern (barnläkare och professor) om BVC och nyanlända. Lyssna också på: BVCpodden 62: Bemöta nyanlända (del 1 av 3): "Jag vet inte riktigt hur du tänker, men jag kan fråga" (https://bvcpodden.fireside.fm/62) BVCpodden 64: Bemöta nyanlända (del 3 av 3): "Ditt barn blir bättre, det är inte skadat för livet" (https://bvcpodden.fireside.fm/64) Läs mer här: Rädda Barnen: Checklista - för ett gott mottagande av asylsökande barn i familj (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/checklista-for-gott-mottagande-av-asylsokande-barn-i-familj.pdf) Studentlitteratur: Att möta flyktingar (https://www.studentlitteratur.se/#9789144033280/Att+m%C3%B6ta+flyktingar) Unicef: Möta barn på flykt (https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt) Allmänna Barnhuset: Satsa på barnens vardagsmiljöer ? mottagande och introduktion av flyktingbarn och ungdomar (http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/satsa-pa-barnens-vardagsmiljoer-mottagande-och-introduktion-av-flyktingbarn-och-ungdomar/) WHO: Health of refugee and migrant children (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2018/health-of-refugee-and-migrant-children-2018) Special Guest: Anders Hjern.
2019-03-28
Länk till avsnitt

62: Bemöta nyanlända (del 1 av 3): "Jag vet inte riktigt hur du tänker, men jag kan fråga"

Vad ska man särskilt tänka på när en flyktingfamilj möter BVC? Hur förbereder jag mig? Att använda tolk - vad ska jag tänka på då? Börja förskola - hur stöder man det bäst? Malin Bergström (barnhälsovårdspsykolog) samtalar med Anders Hjern (barnläkare och professor) om BVC och nyanlända. Lyssna också på: BVCpodden 63: Bemöta nyanlända (del 2 av 3): "Växer man upp i ett annat samhälle tänker man annorlunda" (https://bvcpodden.fireside.fm/63) BVCpodden 64: Bemöta nyanlända (del 3 av 3): "Ditt barn blir bättre, det är inte skadat för livet" (https://bvcpodden.fireside.fm/64) Läs mer här: Rädda Barnen: Checklista - för ett gott mottagande av asylsökande barn i familj (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/checklista-for-gott-mottagande-av-asylsokande-barn-i-familj.pdf) Studentlitteratur: Att möta flyktingar (https://www.studentlitteratur.se/#9789144033280/Att+m%C3%B6ta+flyktingar) Unicef: Möta barn på flykt (https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt) Allmänna Barnhuset: Satsa på barnens vardagsmiljöer ? mottagande och introduktion av flyktingbarn och ungdomar (http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/satsa-pa-barnens-vardagsmiljoer-mottagande-och-introduktion-av-flyktingbarn-och-ungdomar/) WHO: Health of refugee and migrant children (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/publications/2018/health-of-refugee-and-migrant-children-2018) Special Guest: Anders Hjern.
2019-03-21
Länk till avsnitt

61: Daglig lekstund - så här gör ni

När är det viktigt med daglig lekstund? Varför funkar det? Och hur gör man? Barnhälsovårdspsykologerna Malin Bergström och Clara Linnros samtalar och ger konkreta tips: "Fem till femton minuter måste man kunna klämma in." Läs mer här: BVC-Elvis: Daglig lekstund ? varför och hur? (https://www.medscinet.com/bvcelvis/lekstunder.aspx) Lyssna också på: * BVCpodden 106: Vad alla föräldrar borde få veta (2/2): Fem knep som hjälper dig i svåra situationer (https://bvcpodden.fireside.fm/106) * BVCpodden 105: Vad alla föräldrar borde få veta (1/2): "Tallriksmodellen" (https://bvcpodden.fireside.fm/105) * BVCpodden 92: Barn och lek: "Det är deras sätt att berätta" (https://bvcpodden.fireside.fm/92) * BVCpodden 91: Vettiga skärmvanor: "Ju mer tid föräldrarna lägger, desto mer lägger barnen" (https://bvcpodden.fireside.fm/91) * BVCpodden 82: Barn och skärmar: "Dra inte all skärmtid över en kam" (https://bvcpodden.fireside.fm/82) * BVCpodden 43: "Det är oftast inte barnen vi behöver fixa till, det är föräldrars beteende" (https://bvcpodden.fireside.fm/43) * BVCpodden 31: Vad gör psykologen på BVC? (https://bvcpodden.fireside.fm/31) * BVCpodden 7: Fem gånger mer kärlek (https://bvcpodden.fireside.fm/7) * BVCpodden 3: Bråk - kan man slippa det? (https://bvcpodden.fireside.fm/3) Special Guest: Clara Linnros.
2019-03-14
Länk till avsnitt

60: Vad är ankytning?

Varför ska man prata om att barn knyter an? Vad menas med anknytning? Varför är det viktigt? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström reder ut begreppen - tillsammans med barnsjuksköterska Lotta Lindfors och barnhälsovårdspsykolog Clara Linnros. Special Guests: Clara Linnros and Lotta Lindfors.
2019-03-07
Länk till avsnitt

59: Lyhörd matning kan minska krånglet

Får mitt barn i sig allt som behövs? Kan dom verkligen välja själva? Vad är lyhörd matning? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar om barn och mat med Sara Ask, dietist och författare. Lyssna också på: * BVCpodden 8: Slipp matkrånglet! (https://bvcpodden.fireside.fm/8) * BVCpodden 47: Fetma och övervikt hos barn (https://bvcpodden.fireside.fm/47) * BVCpodden 58: Hur pratar man om barn och övervikt? (https://bvcpodden.fireside.fm/58) * BVCpodden 72: Mat, vikt, föräldraoro: "HUR man äter är viktigare än VAD man äter" (https://bvcpodden.fireside.fm/72) * BVCpodden 76: Övervikt och fetma: Ny metod stöder föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/76) * BVCpodden 85: Barn och fetma: "Socker är inget gift, men det borde beskattas" (https://bvcpodden.fireside.fm/85) * BVCpodden 103: Vegansk mat: Hur funkar det för små barn? (https://bvcpodden.fireside.fm/episodes/page/103) Special Guest: Sara Ask.
2019-02-28
Länk till avsnitt

58: Hur pratar man om barn och övervikt?

Ska man prata med barn om övervikt? Hur pratar man med föräldrarna? Hur ska föräldrarna prata med barnen? Barnhälsovårdspskykolog Malin Bergström samtalar med Sofia Trygg Lycke - vårdutvecklingsledare, specialistsjuksköterska i barn- och ungdomsmedicin och grundutbildad psykoterapeut med barn- och ungdomsinriktning. Lyssna också på: BVCpodden 8: Slipp matkrånglet! (https://bvcpodden.fireside.fm/8) BVCpodden 47: Fetma och övervikt hos barn (https://bvcpodden.fireside.fm/47) BVCpodden 59: Lyhörd matning kan minska krånglet (https://bvcpodden.fireside.fm/59) BVCpodden 72: Mat, vikt, föräldraoro: "HUR man äter är viktigare än VAD man äter" (https://bvcpodden.fireside.fm/72) BVCpodden 76: Övervikt och fetma: Ny metod stöder föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/76) BVCpodden 85: Barn och fetma: "Socker är inget gift, men det borde beskattas" (https://bvcpodden.fireside.fm/85) BVCpodden 93: Motiverande samtal: "Det kan verkligen hjälpa föräldrarna" (https://bvcpodden.fireside.fm/93) Läs mer: Sofia Trygg Lycke: En viktig bok om övervikt (https://www.gothiafortbildning.se/alla-barnhalsovard/en-viktig-bok-om-overvikt-p77411390) Vårdgivarguiden: Övervikt och fetma (https://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-fetma/) Special Guest: Sofia Trygg Lycke.
2019-02-21
Länk till avsnitt

57: "Att prata om sex, det är bra. Och viktigt."

Kan man ligga med varandra om bebisen ligger i samma rum? Är det farligt med sex när man är nyförlöst? Vad händer med sexlivet när vi får barn? Vilka är de vanligaste problemen? Hur löser man dom? Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Ingela Pontvik Löwenthal, som är pskykoterapeut och jobbar med familjerådgvining på RFSU. Här kan du läsa mer: * http://backenbottenutbildning.se/ (http://backenbottenutbildning.se/) * https://www.rfsu.se/om-rfsu/kontakt/rfsu-kliniken/ (https://www.rfsu.se/om-rfsu/kontakt/rfsu-kliniken/) Special Guest: Ingela Pontvik Löwenthal.
2019-02-14
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.