Sveriges 100 mest populära podcasts

Region Hallands Utvecklingspodd

Region Hallands Utvecklingspodd

Hur får vi fart på förändringsarbetet? Det är vad Region Hallands podd ska handla om. Den är till för dig som är intresserad av hur framtiden inom vård och regional utveckling kan se ut ? och hur vi på bästa och snabbaste sätt kan nå dit.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

regionhalland.se

Avsnitt

Cosmic införandet - Intervju med Annika, projektledare införandeprojektet FVIS

Vi möter Annika en gång till, åtta månader efter den första podden för att höra hur arbetet med införandet av Cosmic går. Vad är vi nu och vad har hänt sedan vi pratade sist. 

Följ resan med att införa Cosmic i Region Halland!

2024-01-11
Länk till avsnitt

Snabba frågor till Petra om Vårdtjänster

En kortare podd där Petra berättar om vårdtjänster i den nya vårdinformationsstödet Cosmic.

2023-09-12
Länk till avsnitt

FVIS Vårdtjänster - Intervju med Petra

En lite längre intervju med Petra som berättar om vårdtjänster kopplade till det nya vårdinformationsstödet Cosmic. 

Vad är en vårdtjänst?

Varför behövs detta?

Hur fungerar det idag?

Hur har vi arbetat i fram dessa vårdtjänsterna?

är några av de frågor hon besvarar i intervjun

2023-09-12
Länk till avsnitt

Upphandling i Region Halland

Lyssna på Camilla och Ola som berättar om hur upphandling går till i Region Halland. Frågor såsom:

Varför kan vi inte handla det vi behöver på stan? Hur gör man en upphandling Vad innebär en direktupphandling

tas upp i detta avsnitt.

2023-08-28
Länk till avsnitt

Snabba frågor till Elin och Ingela om hälsoinformatik

En kortare podd där Elin och Ingela beskriver lite kring arbetet med hälsoinformatik i FVIS programmet

2023-07-05
Länk till avsnitt

FVIS Hälsoinformatik - Intervju med Elin och Ingela

En lite längre intervju med Elin och Ingela som berättar lite om vikten av att jobba med hälsoinformatik i FVIS programmet. Frågor såsom:

Vad är Hälsoinformatik?
Varför är det viktigt att jobba med?
Vad kommer skillnaden att vara för medarbetarna i sin vardag?

och mycket annat smått och gott kommer diskuteras.

2023-07-05
Länk till avsnitt

Att leda medarbetare i förändring

Lyssna på Gunliz Bengtsson, erfaren chef i Region Halland, när hon berättar om vad man som chef kan tänka på när man ska leda medarbetare i olika typer av förändringar/utvecklingar på jobbet.

2023-06-15
Länk till avsnitt

FVIS Förändringsledning

En liten längre dialog och diskussion med Anna, Tomas och Susanne kring vad är förändringsledning och varför är det viktigt att jobba strukturerat med förändringsledning i FVIS arbetet.

2023-05-17
Länk till avsnitt

Snabba frågor kring förändringsledning

En kort podd där Anna, Tomas och Sussanne berättar lite sina tankar kring vad förändringledning är och varför det är viktigt att vi jobba strukturerat med förändringsledning i FVIS arbetet.

 

2023-05-17
Länk till avsnitt

Snabba frågor till Viktor, projektledare för utbildning

En kort podd där Viktor, projektledare för utbildning berättar om hur Region Hallands utbildningsplan ser ut kopplat till införandet av det nya vårdinformationsstöd, Cosmic.  Frågor som besvaras är:

Hur ser planen ut? Hur lång är utbildningen? Hur är uppbyggnaden kring utbildningarna? När kommer medarbetarna utbildas? Vad kan jag som chef förbereda mig med?
2023-04-26
Länk till avsnitt

FVIS utbildning - Intervju med Viktor, projektledare för utbildning

En lite längre podd med Viktor, projektledare för införandeprojektet. Här berättar han om hur utbildarna kopplat till införandet av det nya vårdinformationsstöd, Cosmic är tänkt att genomföras.  Frågor som besvaras är:

Hur ser planen ut? När kommer medarbetarna utbildas? Hur ser utbildningarna ut? Hur mycket utbildning får medarbetarna?

och mycket annat smått och gott.

2023-04-26
Länk till avsnitt

FVIS införande - Intervju med Annika, projektledare införandeprojektet

En lite längre podd med Annika, projektledare för införandeprojektet. Här berättar hon om när och hur Region Hallands nya vårdinformationsstöd, Cosmic är tänkt att införas.  Frågor som besvaras är:

När planeras Cosmic att föras in? Hur samverkar vi med de övriga Sussa regionerna i införandet? Hur sker införandet? Vilka system är det vi ska byta med Cosmic? Hur kan jag som chef förbereda mig redan nu?

Samt mycket mer spännande information.

2023-04-12
Länk till avsnitt

Snabba frågor till Annika, projektledare för införandeprojektet

En kort podd där Annika, projektledare för införandeprojektet berättar om när och hur Region Hallands nya vårdinformationsstöd, Cosmic är tänkt att införas.  Frågor som besvaras är:

När planeras Cosmic att föras in? Hur samverkar vi med de övriga Sussa regionerna i införandet? Hur sker införandet? Vilka system är det vi ska byta med Cosmic? Hur kan jag som chef förbereda mig redan nu? Får jag som medarbetare utbildningar för att lyckas hantera det nya systemet innan införandet?
2023-04-12
Länk till avsnitt

FVIS programmet - intervju med Marie programledare för FVIS programmet

En lite längre intervju med Marie där hon berättar om FVIS programmet som drivs i Region Halland. Frågor såsom

Vad är FVIS? Vad är SUSSA? När införs det nya vårdinformationsstödet? Varför valde vi inte samma system som VGR och Skåne? Vad händer här och nu?

och massa annat spännande diskuteras i detta avsnittet.

2023-04-12
Länk till avsnitt

Snabba frågor till Marie, programledare för FVIS programmet

En kort podd där Marie, programledare för FVIS programmet svarar på frågorna:

Vad är FVIS? Varför behövs ett nytt vårdinformationsstöd införas? Vad vill vi nå med det nya vårdinformationsstöd? Vem samverkar vi med för att lyckas med införandet? Vad händer just nu i programmet? När införs Cosmic?
2023-04-12
Länk till avsnitt

Vi kan i på riktigt

Anders Lindblad, ny stabschef inom Ambulans, diagnostik och hälsa, har byggt upp ett team med regionens värdeord som grund. Hur det har gått till? 

2019-03-22
Länk till avsnitt

Hur blir processen din bästa vän?

Processen är inte enbart en roman av Kafka utan ett arbetsredskap som hela tiden behöver finslipas och utvecklas. I den här podden samtalar Edna Sinkjaer-SKöld med Ann-Sofi Isaksson kvalitetschef inom vård och hälsa.

2019-01-02
Länk till avsnitt

Hur blir vi bättre ? hela tiden?

Ständiga förbättring är grunden i Lean. Hur får vi igång det arbetet? En som vet är Sofia Thorin-Hjalber som arbetar med utveckling på Hallands sjukhus.

2018-10-18
Länk till avsnitt

Lyssna! Så ökar du delaktigheten

Involvera patienten. Hur ställer vi frågor till patienterna? Hur tar vi hand om svaren? Edna Sinkjaer-Sköld bollar frågorna med projektledare Marie Sjödén på Region Halland och Heléne Thorstensson, chef på vårdcentralen i Falkenberg.

2018-10-08
Länk till avsnitt

Värdegrund? Vad har den med utveckling att göra?

Vi:et är det viktigaste i regionens värdegrund "Vi Kan". Det säger personaldirektör Cristine Karlsson i den här podden om hur värdegrunden kan påverka regionens utveckling.

2018-08-09
Länk till avsnitt

Hur kan vi använda Lean inom psykiatrin?

Aslak Iversen är verksamhetschef inom psykiatrin i Halland. Vad har du för erfarenheter från er verksamhet?

2018-06-01
Länk till avsnitt

Vad signalerar regionens varumärket?

Region Hallands varumärke är mer än bara vår logga. Hur mycket mer berättar kommunikationsdirektör Johanna Wiechel Steier i det här avsnittet av Utvecklingspodden.

2018-04-19
Länk till avsnitt

Vad kan vi lära av andra?

Matti Johansson arbetar på Ambulans i Varberg sedan ett år tillbaka. Tidigare har han jobbat på Migrationsverket när de införde Lean. Vad har du för erfarenhet vi kan dra nytta av, Matti?

2018-04-05
Länk till avsnitt

Digtalisering

Vad händer när vi går från analoga arbetssätt till digitala? Det ska Joel Sandén, digital strateg på Region Halland, reda ut i den här avsnittet.

2018-03-12
Länk till avsnitt

Hur blir regionen Lean?

Lean är regionens verksamhetsstrategi. Hur påverkar det våra verksamheter och i slutändan våra kunder? Och vad betyder det mig i min dagliga verksamhet? 

2018-02-15
Länk till avsnitt

Välkommen till Utvecklingspodden!

Hur får vi fart på förändringsarbetet?

Det är vad Region Hallands podd ska handla om. Den är till för dig som är intresserad av hur framtiden inom vård och regional utveckling kan se ut ? och hur vi på bästa och snabbaste sätt kan nå dit.

2018-02-05
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.