Sveriges 100 mest populära podcasts

Reko-podden

Reko-podden

Podcast by Reko-podden

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

soundcloud.com/user-920576969

Avsnitt

Avsnitt 36 - Reko 2023

Reko 2023 är här. I det senaste avsnittet av Reko-podden går de auktoriserade redovisningskonsulterna Camilla Carlsson och Yvonne Jansson, FAR, igenom det du behöver veta för att vara uppdaterad.
2022-10-11
Länk till avsnitt

Avsnitt 35 - Vad händer när systemen tar över alltmer av konsultens arbete?

En alltmer automatiserad redovisnings- och lönehantering medför nya krav. Men det uppstår också nya möjligheter. I detta avsnitt diskuterar vi vad som händer när systemen tar över alltmer av konsultens arbete. Gäster i studion är: Hanna Montoya (Keeper), Ludvig Grimlund (Win Win Ekonomi) och Per Willstedt (Aspia).
2022-06-13
Länk till avsnitt

Avsnitt 34 - Arbetsrätt i semestertider

Inför sommaren uppstår en hel del frågor om arbetstagarens rätt till semester och semesterlön samt arbetsgivarens skyldigheter. Gäst i det här avsnittet av Reko-podden är advokat Anneli Lönnborg, verksam på Advokatfirman Fylgia, samt arbetsrättskrönikör i Balans.
2022-05-06
Länk till avsnitt

Avsnitt 33 - Näringspenningtvätt

Vad är näringspenningtvätt och varför är det så viktigt att vara medveten om riskerna? Gäster i detta avsnitt är Marie Wallin som driver konsultbolaget Rätt Nu och Petter Flink från Due Compliance som arbetar med att öka medvetenheten kring penningtvätt.
2022-05-02
Länk till avsnitt

Avsnitt 32 - Penningtvätt

Det här ska du som redovisningskonsult tänka på när det gäller penningtvättslagen. Gäster: Pernilla Thelin, föreningsjurist på FAR och Camilla Carlsson. Auktoriserad redovisningskonsult på FAR.
2022-02-14
Länk till avsnitt

Avsnitt 31 - Nyheter inför bokslutet 2021

Gäst i detta avsnitt är Marcus Johansson som är redovisningsspecialist på Aspia
2021-12-17
Länk till avsnitt

Avsnitt 30 - Redovisning av intäkter

Intäkt är en viktig post i ett företags resultaträkning, men också en post som inte alltid är så lätt att få rätt. I detta avsnitt av Reko-podden går redovisningsspecialist Eva Törning igenom de vanligaste frågorna kring redovisning av intäkter. Resonemanget förs utifrån K2-regleverket som tillämpas för mindre företag.
2021-12-02
Länk till avsnitt

Avsnitt 29 - Aktuellt inom rådgivning

Vilka trender ser vi inom rådgivning? Och har rådgivningen fått en skjuts i och med coronapandemin? Vi tar också upp frågor som skillnader när det gäller rådgivning inom lön och redovisning och hur yrkesrollerna påverkas av digitaliseringen och automatiseringen. Gäst i detta avsnitt är Maria Törngren Auktoriserad redovisnings- och lönekonsult på BDO i Eskilstuna, även aktiv i FAR:s expertnätverk ? Strategigruppen för redovisnings- och lönekonsulter.
2021-10-12
Länk till avsnitt

Avsnitt 28 - Bankernas nya betalningsinfrastruktur

I detta avsnitt pratar vi om om bankernas nya betalningsinfrastruktur ? p27, som nu håller på att ta form. Den nya betalningsinfrastrukturen kommer att införas stegvis och är delvis en anpassning efter nya lagkrav, men det handlar också om nya möjligheter som en följd av teknikutvecklingen. Gäst är Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager på svenska Transformationsprogrammet.
2021-06-09
Länk till avsnitt

Avsnitt 27 - Detta bör du ha koll på inför kvalitetskontrollen

Kvalitetskontrollen sker minst vart sjätte år och i dagarna får flera konsulter besked om att det är dags för kvalitetskontroll under hösten 2021. Kvalitetskontrollen är ett viktigt stöd i det egna kvalitetsarbetet, men syftet med kvalitetskontrollen är även att näringsliv och samhälle ska veta att auktoriserade konsulter håller en hög kvalitet i sitt arbete. Gäst i detta avsnitt av Reko-podden är Pia Abramsson som är auktoriserad Redovisningskonsult på Abrekon AB och även kvalitetskontrollant inom FAR. Medverkar gör även Camilla Carlsson och Yvonne Jansson som är auktoriserade redovisningskonsulter och arbetar med kvalitetskontrollen på FAR
2021-04-28
Länk till avsnitt

Avsnitt 26 - Den hållbara redovisningskonsulten

I det här avsnittet delar vi med oss av konkreta tips på hur du som redovisningskonsult kan hjälpa dina kunder att strukturera och driva sitt hållbarhetsarbete. Möjligheterna är många, både för dig som rådgivare och för dina kunder. Vi belyser också risker förknippade med att inte arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågorna. Gäst är Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och delägare i Stabilisator. Petra har gedigen erfarenhet av att arbeta med hållbarhet, både med sina kunder och inom den egna byrån. Även Yvonne Jansson, hållbarhetsexpert på FAR och författare till Boken Hållbarhet i praktiken, gästar avsnittet.
2021-03-20
Länk till avsnitt

Avsnitt 25 - De hetaste lönefrågorna just nu

Vilka är de hetaste lönefrågorna just nu? Och hur har coronapandemin påverkat yrkesrollen? Gäster i avsnittet är Pernilla Broberg, Partner Payroll Services och Auktoriserad Lönekonsult FAR, och Mikaela Walter, Head of HR-advisory, verksamma på Grant Thornton respektive Aspia.
2021-02-11
Länk till avsnitt

Avsnitt 24 - Digitala underskrifter och digital inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse

Vilken typ av digital underskrift ska användas vid undertecknande av årsredovisningar och revisionsberättelser? Och bör det finnas en oberoende part som kan intyga att den digitala signaturen är korrekt? Detta och en hel del annat reder vi ut. Gäst i detta avsnitt är FAR:s föreningsjurist Sara Orback.
2021-01-27
Länk till avsnitt

Avsnitt 23 - Nyheter inför bokslutet

Vi närmar oss bokslutstider och vad kan då vara mer lämpligt än att få lite tips inför bokslutsarbetet. I detta avsnitt av Reko-podden berättar Marcus Johansson som är redovisningsspecialist på Aspia om de viktigaste nyheterna inför bokslutet 2020. En viktig fråga är hur coronapandemin påverkar bokslutsarbetet.
2020-12-18
Länk till avsnitt

Avsnitt 22 - Bokföringslagen del 2

Bokföringslagen del 2: En fristående fortsättning på podden om bokföringslagen, som fokuserar på hanteringen av verifikationer och arkivering. Hur hanterar jag till exempel en felaktig eller ofullständig faktura? och hur allvarligt är det egentligen med bristfälliga verifikationer? Gäst är Eva Törning, redovisningspecialist på Grant Thornton.
2020-11-16
Länk till avsnitt

Avsnitt 21 - Bokföringslagen

Bokföringslagen gäller för alla bokföringsskyldiga, oavsett storlek på företaget. Och ett aktiebolags bokföringsskyldighet inträder samma dag som aktiebolaget blir registrerat hos Bolagsverket. Några frågor som tas upp är vad man ska tänka på om bokföringen senareläggs och vad redovisningskonsulten särskilt bör tänka på vid rättelse av en post i bokföringen. Gäst är Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton.
2020-11-16
Länk till avsnitt

Avsnitt 20 - Reko 2021

Vilka är de viktigaste uppdateringarna i nya upplagan av Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko? Och vad bör du som konsult vara särskilt uppmärksam på? Gäst i detta avsnitt av Reko-podden är Maria Manholm som är auktoriserad lönekonsult på Grant Thornton i Linköping och har varit med och tagit fram Reko 2021.
2020-10-12
Länk till avsnitt

Avsnitt 19 - Redovisning i coronans tid

När och hur ska de olika stödåtgärderna redovisas? Och vilken tidpunkt gäller för bokföringen? Gäst i detta avsnitt av Reko-podden är Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton och en av Sveriges främsta experter inom redovisning.
2020-09-03
Länk till avsnitt

Avsnitt 18 - Hållbarhet

Rena affärer, en hållbar affärsmodell och goda arbetsvillkor är i dag avgörande för att få och behålla kunder, delta i upphandlingsprocesser och vara en attraktiv arbetsgivare. Men många företag behöver hjälp med att driva sitt hållbarhetsarbete. Och här kan redovisningskonsulten spela en viktig roll. I detta avsnitt av Rekopodden delar Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR och författare till guiden Hållbarhet i praktiken, med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom hållbarhet.
2020-08-20
Länk till avsnitt

Avsnitt 17 - Lön i coronatider

Det närmar sig sommar och det är hög tid att planera inför semestrarna, något som kan vara en utmaning för många arbetsgivare. Och coronakrisen har knappast gjort det enklare. I detta avsnitt av Reko-podden pratar vi lön i coronatider med Mirja Lenes som är löneexpert på Simployer/Tholin.
2020-06-01
Länk till avsnitt

Avsnitt 16 - Kontrollbalansräkning

FAR:s medlemsrådgivning får många frågor om kontrollbalansräkning med anledning av coronakrisen. I detta avsnitt av Reko-podden reder vi ut vad som gäller när ett bolag hamnar på obestånd. Vilka åtgärder ska man exempelvis vidta vid kapitalbrist? Och vad bör man tänka på när det gäller det personliga betalningsansvaret?
2020-05-06
Länk till avsnitt

Avsnitt 15 - Rådgivning

Varför är det så läskigt med rådgivning? Och vad är egentligen rådgivning? I Reko-podden avsnitt 15 diskuterar Pernilla Halling och Camilla Carlsson rådgivning med Maria Törngren, auktoriserad redovisnings- och lönekonsult på BDO.
2020-02-20
Länk till avsnitt

Avsnitt 14 - Nyheter inför bokslutet 2019

Året går mot sitt slut och därmed är det snart dags för bokslut. Vilka är årets nyheter? Och vad är särskilt viktigt att hålla koll på? Gäst i detta avsnitt av Reko-podden är Marcus Johansson som är redovisningsspecialist på Aspia.
2019-12-05
Länk till avsnitt

Avsnitt 13 - Arbetsrätt

Arbetsrätt är ett område som blir allt hetare och allt fler processer hamnar i domstol. I detta avsnitt av Reko-podden pratar vi bland annat om vad som gäller vid uppsägningar och vilken rätt man har till semester vid olika typer av anställningar. Vi tar också upp vad som kan hända om man som arbetsgivare inte gör rätt. Gäster i detta avsnitt är Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsjurist på Gernandt & Danielsson, och Charlotta Marténg, chefredaktör för FAR:s tidning Resultat.
2019-10-24
Länk till avsnitt

Avsnitt 12 - Frivillig tillämpning av huvudregelverket K3 för mindre bolag.

Vad är det som styr om företaget ska tillämpa K2 eller K3? Finns det andra saker jag bör beakta än gränsvärdena? Det är några av frågorna vi reder ut i avsnitt 12 av Reko-podden. Gäst är Eva Törning som är redovisningsspecialist på Grant Thornton och en av Sveriges främsta experter inom redovisning.
2019-09-27
Länk till avsnitt

Avsnitt 11 - De vanligaste bristerna i kvalitetskontrollen

I september drar kvalitetskontrollerna igång. I Reko-podden tar vi upp de vanligaste felen som upptäcks i kvalitetskontrollen och hur du som konsult gör för att undvika dessa. ? Den absolut vanligaste bristen är brister i riktlinjer och rutiner för den verksamhet man bedriver inom byrån, säger Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på Mazars, i Reko-podden. Vi reder också ut skillnaden mellan kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. ? Kvalitetskontrollen är den obligatoriska kontroll som FAR gör för att säkerställa att byrån jobbar enligt Reko och följer FAR:s yrkesetiska regler. Den blir alltså en garanti för att redovisningstjänsterna håller en hög kvalitet. Kvalitetssäkringen är byråns egna kvalitetssäkringssystem, säger Yvonne Jansson.
2019-08-08
Länk till avsnitt

Avsnitt 10 ? Hur automatiserar jag HR och löneprocesser?

I avsnitt tio av Reko-podden pratar vi om digitalisering och automatisering av HR och löneprocesser. Hur börjar jag omställningen? Och vad vinner jag på automatiseringen? Gäst i studion är Anna Hedberg Eriksson, Auktoriserad lönekonsult och kontorschef på Wennberg & Blennå Hudiksvall.
2019-06-16
Länk till avsnitt

Avsnitt 9 - Framtiden

Vad gör egentligen framtidens redovisningskonsult? Avsnittsgäst är Jan Söderqvist, branschexpert inom redovisning och revision på Visma. Jan sitter även med i juryn för Årets framtidsbyrå. Samtalet leds som vanligt av Pernilla Halling och Camilla Carlsson på FAR.
2019-05-21
Länk till avsnitt

Avsnitt 8 - Deklarationer

Avsnitt 8 av Reko-podden handlar om deklarationer. Avsnittsgäst är Magnus Lovén, auktoriserad skatterådgivare på Frejs Revisorer i Göteborg. Pernilla Halling, chefredaktör på Balans, leder samtalet tillsammans med Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för redovisningsfrågor på FAR.
2019-03-15
Länk till avsnitt

Avsnitt 7 ? Väsentlighetsprincipen

I det här avsnittet pratar vi om väsentlighetsprincipen kontra förenklingsreglerna i K2. Hur bör jag tänka som redovisningskonsult? Avsnittsgäst är Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton och en av Sveriges främsta experter inom redovisning.
2019-01-31
Länk till avsnitt

Avsnitt 6 - Att bli digital och samtidigt vara 100 procent kundnära, del 3 av 3

I det sista avsnittet i serien pratar vi om rapportering till kund. Samtalar gör Pernilla Halling, chefredaktör på Balans, Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR och Matias Aphram, vd på Saldo redovisning.
2018-12-14
Länk till avsnitt

Avsnitt 5 - Att bli digital och samtidigt vara 100 procent kundnära, del 2

I det andra avsnittet av tre pratar vi om kvittohantering, lön och att involvera kunderna och deras medarbetare. Samtalar gör Pernilla Halling, chefredaktör på Balans, Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR och Matias Aphram, vd på Saldo redovisning.
2018-11-08
Länk till avsnitt

Avsnitt 4 - Att bli digital och samtidigt vara 100 procent kundnära, del 1

Saldo redovisning i Stockholm har gjort en resa från det analoga till det digitala. Det har varit en resa som har kostat, inte bara blod svett och tårar, utan även personal och kunder. Men det har också gjort att man ökat både omsättning och vinst ordentligt. I det första avsnittet av tre pratar vi mycket om kund- och leverantörsfakturor och integrationslösningar. Samtalar gör Pernilla Halling, chefredaktör på Balans, Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR och Matias Aphram, vd på Saldo redovisning.
2018-10-01
Länk till avsnitt

Avsnitt 3 - Kvalitetskontroll

I Reko-poddens tredje avsnitt pratar vi om kvalitetskontroll. Alla FAR-medlemmar måste genomgå en kvalitetskontroll vart sjätte år och i år är det även premiär för lönekonsulterna. Men varför ska man kvalitetskontrolleras?
2018-05-25
Länk till avsnitt

Avsnitt 2 - Penningtvätt

Vi pratar om penningtvätt och finansiering av terrorism. Sara Orback och Camilla Carlsson på FAR förklarar vad man måste ha koll på som löne- och redovisningskonsult. Pernilla Halling leder samtalet.
2018-04-27
Länk till avsnitt

Avsnitt 1 - Nya Reko 2018

I det allra första avsnittet av Reko-podden berättar Camilla Carlsson och Sofia Wallebom på FAR om nyheterna i Reko 2018.
2018-03-06
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.