Sveriges 100 mest populära podcasts

Barnpsykologerna

Barnpsykologerna

Två legitimerade psykologer diskuterar ämnen relevanta för föräldrar och pedagoger såsom barns psykiska hälsa, föräldraskap, föräldrastilar, barnuppfostran och barnkultur. Liv är leg psykoterapeut, och Lars är forskare, och tillsammans ser vi till att ge råd och info som är både användbara och grundade i vetenskapliga studier.?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

facebook.com/Barnpsykologerna-419178638500732/

Avsnitt

231. Att skämmas som förälder

Lars intervjuar psykolog Johan Lundin, doktorand vid Karolinska Institutet - om hur man kan hantera när man skäms som förälder, eller blir socialt obekväm. Andra tänker att man är dålig förälder - hur hanterar man detta?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-10
Länk till avsnitt

Tema-favorit: frågelåda nr 4


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-31
Länk till avsnitt

Tema-favorit: frågelåda 3

Liv och Lars svarar på lyssnarfrågor!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-30
Länk till avsnitt

Tema-favorit: frågelåda 2

Lars och Liv svarar på lyssnarfrågor

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-29
Länk till avsnitt

Tema-favorit: frågelåda nr1

Lars och Liv svarar på frågor från lyssnare

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-28
Länk till avsnitt

230. Frågelåda #5

Liv och Lars svarar på frågor från instagram: kräsen i maten, skärmtid och separationsångest!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-27
Länk till avsnitt

Tema-favorit: Växa upp med missbrukande förälder

Ola Siljeholm berättar om hur det är att vara barn och växa upp med en förälder som har en beroendeproblematik.

Länktips:

VÅGA BERÄTTA: https://www.1177.se/.../om-innehallet-pa-vaga-beratta/

ANHÖRIGSTÖDET: http://anhorigstodet.se/

ALKOHOLLINJEN: https://www.alkohollinjen.se/

ALKOHOLHJÄLPEN: https://alkoholhjalpen.se/

ERSTA VÄNDPUNKTEN: https://www.erstadiakoni.se/sv/vandpunkten/

MASKROSBARN: http://www.maskrosbarn.org/


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-15
Länk till avsnitt

229. Föräldrar och alkohol

Lars intervjuar Stina Ingesson Hammarberg, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Vi tipsar om "MAPPIT"-studien - om du är kvinna 25-60 år och vill kartlägga ditt mående, inkl alkohol, var med i studien!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-13
Länk till avsnitt

228. Hjärnans anatomi #3

Det här är det tredje avsnittet med universitetslärare och neuropsykolog Åke Pålshammar. Här berättar han hur kopplingen mellan hjärnan och vårt psykiska mående ser ut vid stress, ångest och beroende.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-04-29
Länk till avsnitt

Tema-favorit: gamla och nya medier

Journalisten Emanuel Karlsten pratar i det här avsnittet med Liv om hur han tänker om nya och gamla medier. Är de nya medierna sämre än de gamla? Hur får vi en mer mogen mediepublik? Och vilka råd kan man ge till föräldrar angående hur de ska förhålla sig till sina barns mediekonsumtion?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-04-17
Länk till avsnitt

227. Unga och mediakonsumption

Stina Cederholm är chefredaktör för "SvD Junior" och berättar för Lars hur man som vuxen kan tänka kring hur unga får till sig nyheter, och kan lära sig källkritik.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-04-15
Länk till avsnitt

Tema-favorit: PAX

I dagens samtal berättar psykolog och doktorand Magnus Johansson om ?PAX i skolan?, en metod för att få klassrummet att bli bra arbetsmiljö för både lärare och elever. PAX har i dagsläget mest används i lågstadiet, där forskningsstödet också är starkast, och de förebyggande och hälsofrämjande långsiktiga effekterna är störst. För den som vill fördjupa sig mer om hur PAX och andra forskningsbaserade metoder kan bidra till en bättre värld tipsar Magnus om följande bok: https://www.bokus.com/bok/9781684031801/the-nurture-effect/

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-04-05
Länk till avsnitt

Tema-favorit: positivt beteendestöd

Psykolog Peter Karlsson berättar i det här avsnittet om positivt beteendestöd, ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa barn med funktionsnedsättning och utmanande beteenden att hantera sin vardag och möta utmaningar på ett bättre sätt.

På Peters hemsida finns ytterligare information om positivt beteendestöd och om hans böcker som han nämner i avsnittet: www.besiva.se

Peter tipsar även om:

https://www.adlibris.com/?/fran-beteendeproblem-till-livskv?

https://www.pbis.org/


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-04-04
Länk till avsnitt

226. Positivt beteendestöd i förskolan

I Socialstyrelsens nyligen uppdaterade nationella riktlinjer för råd och stöd vid adhd och autism rekommenderas bl.a. positivt beteendestöd (PBS).

 

I det här avsnittet berättar psykologerna Peter Karlsson och Eva Thormann som nyligen utkommit med sin bok ?Positivt beteendestöd i förskolan? mer om metoden, hur man lär sig mer den och hur man tillämpar den i förskolan.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-04-01
Länk till avsnitt

225. Hjärnans anatomi del 2

Åke Påhlshammar är med oss igen och i det här avsnittet berättar han om några historiska händelser som bidragit till kunskapen om den mänskliga hjärnan. Han pratar tex om Phineus Gage som drabbades av en allvarlig olycka och därmed bidrog till kunskapen om frontallobernas funktion. Om Broca som upptäckte det område i hjärnan som styr det talade språket och om Wernicke som upptäckte var språkförståelse har sin plats i hjärnan.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-03-18
Länk till avsnitt

224. Hjälpa barn prata om övergrepp som sker online

Malin Joleby, forskare vid Karolinska Institutet, berättar om sin forskning om barn som blivit utsatta för övergrepp online, och hur man som vuxen kan hjälpa dessa barn att berätta.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-03-04
Länk till avsnitt

223. Hjärnans anatomi #1

I det är avsnittet ger neuropsykologen och universitetsläraren Åke Pålshammar en grundläggande beskrivning av hur hjärnan ser ut och vad de olika delarna i hjärnan har för uppgifter.

 

Han inleder med att tala om storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen för att sen fokusera på storhjärnans delar. De delar som nämns är de olika loberna (frontalloben, tinningloben, hjässloben och nackloben) samt Thalamus, amygdala , hippocampus och hypotalamus.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-02-19
Länk till avsnitt

222. Live-pod!

På teater-eventet "Stjärnkalaset" så gjorde vi en live-pod inför publik som test - såhär lät det!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-02-05
Länk till avsnitt

221. Snällhet

Vi välkomnar i det här avsnitt professor och författare Stefan Einhorn för att prata om snällhet.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-01-22
Länk till avsnitt

220. Jag och alla andra - ett samtal med barn om avund och ansvar

Liv pratar med två barn i åk 3 och åk 6 om den nyutkomna tredje delen i barnboksserien om Mary; ?Jag och alla andra?. Boken tar bl.a upp ämnen som grupptryck, hitta sin egen vilja, stå upp för sin åsikt och pinsamheter och i avsnittet pratar vi om barnens tankar utifrån kapitlen om avund och ansvar.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-01-15
Länk till avsnitt

219. Behandlingsstudier inom barnpsykiatri

Rebecca Grudin, psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet, berättar om varför behandlingsstudier inom psykiatri ser ut som de gör, och vad man kan förvänta sig som deltagare. Studien som Rebecca själv bedriver och som riktar sig till tonåringar som är deprimerade, hittar du mer om här: https://www.studienida.com/


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-01-08
Länk till avsnitt

218. Att förhålla sig till gamla och nya medier

Journalisten Emanuel Karlsten pratar i det här avsnittet med Liv om hur han tänker om nya och gamla medier. Är de nya medierna sämre än de gamla? Hur får vi en mer mogen mediepublik? Och vilka råd kan man ge till föräldrar angående hur de ska förhålla sig till sina barns mediekonsumtion?


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-18
Länk till avsnitt

Tema-favorit: frågelåda tre

Vår tredje frågelåda!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-15
Länk till avsnitt

Tema-favorit: frågelåda två

Vår andra frågelåda!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-14
Länk till avsnitt

Tema-favorit: frågelåda ett

Vår första frågelåda!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-13
Länk till avsnitt

217. Frågelåda fyra!

Liv och Lars svarar på lyssnarfrågor!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-11
Länk till avsnitt

Tema-favorit: förlossningsdepression

Var 6:e graviditet leder till en förlossningsdepression. Både den födande och partnern kan drabbas. I det här avsnittet berättar psykolog Elin Lampi mer om hur det yttrar sig, tecken att vara observant på och hur behandling går till. Elin har skrivit boken ?Förlossningsdepression: ensam är inte stark?.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-08
Länk till avsnitt

Tema-favorit: förlossning: depp och psykos

Psykologen och forskaren Mårten Tyrberg ger en beskrivning av vad dessa två tillstånd innebär, vad vi vet om riskfaktorer men också hur man kan förebygga insjuknande samt behandla de som drabbas.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-06
Länk till avsnitt

216. Postpartumpsykos

Julia Werneholm och Tove Tallungs drabbades av postpartumpsykos efter att de fött sina första barn. I det här avsnittet delar de med sig av sina erfarenheter.

 

Julia och Tove är med i organisationen Mamma till Mamma som jobbar för att sprida kunskap och nå ut till drabbade, anhöriga och vården.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-04
Länk till avsnitt

215. Pappan som var rädd för hejdå

Högläsningsavsnitt!


I barnboken "Pappan som var rädd för hejdå" hjälper två barn en pappa som har svårt att bli lämnad på sitt jobb, genom att öva på avsked. Tredje delen av serien "Rädda vuxna!" läses av Ellinor Atallah, Sara Ytterbrink Nordenskiöld, Susann Lundberg, Annah Hydman, Malin Sundling, Birgitta Felle, Melanie Hallstadius, Nadja Högman, Hanna Dencker, Andreas och Ivar Larsson Seglert samt Helena Säldebjer.


https://www.bokus.com/bok/9789127465312/pappan-som-var-radd-for-hejda-hjalp-ditt-barn-att-hantera-separationsangest/


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-11-27
Länk till avsnitt

214. Förebygga OCD hos små barn

Kristina Aspvall, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet, berättar för Lars om hur man upptäcker OCD hos riktigt små barn, och en studie som undersöker om det är möjligt att förebygga allvarliga problem.


Anmäl dig till studien här: https://nyheter.ki.se/har-ni-ocd-i-familjen-vill-du-minska-risken-for-att-ditt-barn-utvecklar-ocd


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-11-20
Länk till avsnitt

213. PTSD och komplex PTSD

Filip Arnberg berättar för Liv om PTSD, hur det skiljer sig från komplex PTSD och hur behandlingar ser ut.

 

Lyssna även på Filip berätta om "Psykologisk första hjälpen" i avsnitt 203.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-11-13
Länk till avsnitt

212. Tolerans i skolan

Linnea Lindquist, rektor, pratar med Lars om hur vi kan jobba med tolerans och specifikt antisemitism i skolan - ett problem som tyvärr plötsligt blivit smärtsamt aktuellt.


Tips på material:

Skolverket

Torgny Segerstedts stiftelse


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-11-06
Länk till avsnitt

211. Att bli omtyckt

Liv intervjuar psykolog Björn Hedensjö utifrån hans nya bok, "Omtyckta människor : forskningen, knepen och övningarna som gör dig likeable"

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-30
Länk till avsnitt

210. Förälder med orostankar

Erik Andersson, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet (och nyligen vinnare av Stora Psykologpriset!) berättar för Lars om hur man kan hantera orostankar man får som förälder i en osäker värld.


Erik tipsar om böcker av Olle Wadström


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-23
Länk till avsnitt

Tema-favorit: kostråd till barn

Ann Fernholm,  med.dr. och journalist, ger tips på kostråd - vad är vettigt och vad är inte?

 

Anns senaste bok heter "Stora boken om barn och mat"


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-18
Länk till avsnitt

209. Hjärnan och kosten

Ann Fernholm är med.dr. i biokemi, journalist och författare till flera böcker om barn och kost. I det här avsnittet talar vi om hur näringsbrist kan påverka hjärnan och det psykiska måendet.

 

Ann har tidigare gästat oss i avsnitt 50.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-16
Länk till avsnitt

Tema-favorit: återhämtning vid stress

Niklas Almén är psykolog och forskare och har skrivit boken ?Återhämtningsguiden?. I det här avsnittet berättar han för Liv om stress och hur man kan få till den viktiga återhämtningen som behövs för att få en balans.

 

Följ Niklas på Instagram på stressforskare_niclasalmen


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-12
Länk till avsnitt

Tema-favorit: uppskjutande och stress

Alexander Rosenthal, forskare och psykolog vid Karolinska institutet, berättar för Lars om hur man kan hjälpa ungdomar att inte skjuta upp tex läxor och annat tråkigt, utan istället få det gjort direkt. Alexanders bok heter ?Dansa på deadline?: https://www.bokus.com/bok/9789127829237/dansa-pa-deadline-uppskjutandets-psykologi/

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-11
Länk till avsnitt

Tema-favorit: stressad

Stress är ett hett ämne som vi ofta här talas om i både positiva och negativa sammanhang. Hur stressen påverkar barn och unga och vad man som förälder kan göra om man har ett stressat barn berättar vår gäst Fredrik Livheim, psykolog som snart doktorerar om stress hos barn och unga.


Fredrik är en av författarna till boken ?Tid att leva : ett tioveckors program för stresshantering med ACT och medveten närvaro?


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-10
Länk till avsnitt

208. Utmattning

Elin Lindsäter, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet, berättar för Lars om utmattning, utbrändhet och långvarig trötthet - vad är det egentligen, hur skiljer det sig från depression, och hur kan man hjälpa en tonåring som fastnat?


Elin tipsar om Niclas Alméns bok "Återhämtningsguiden" och böcker av Giorgio Grossi.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-09
Länk till avsnitt

207. Storasyster - hur stötta någon som blivit utsatt för sexuella övergrepp?

Med anledning av Anhörigdagen 6e oktober intervjuar via Julia Engström, kurator på "Storasyster". Storasyster är en organisation som ger stöd till offer för sexuellt våld. Julia ger tips om hur man kan tänka som förälder eller annan vuxen som misstänker eller vet att en ungdom blivit utsatt.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-06
Länk till avsnitt

Tema-favorit: klimatsmart familjeliv

Liv talar om klimatet med psykolog Frida Hylander. Hur kan man uppmuntra och motivera barnen till ett mer klimatsmart leverne? Hur hanterar man barnens klimatoro? Och vilka beteendeförändringar kan vara kloka att välja för barnfamiljen?

Frida tipsar om några siter i avsnittet:

www.klimatpsykologerna.se

https://www.foraldravralet.se/klimatklubben

https://www.klimatklubben.se/


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-04
Länk till avsnitt

206: Klimataktivist och förälder

Björn Paxling är psykolog och fil dr. För några år sedan valde han att på heltid ägna sig åt att vara klimataktivist. I det här avsnittet berättar han om sina tankar kring det, hur det påverkar hans barn och hans föräldraskap och hur man som förälder bäst kan hjälpa sina barn att hantera sin klimatångest.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-02
Länk till avsnitt

Tema-favorit: killar med EIPS

Ett avsnitt om Emotionellt Instabilt Personlighetssyndrom (EIPS). Psykolog och forskare Dan Wetterborg berättar hur diagnosen yttrar sig, varför man tidigare tänkte att det var något som bara handlade om kvinnor trots att det är precis lika vanligt hos män och hur behandlingen ser ut.

 

Dan ger några bok- och länktips i avsnittet:

 

Nationella självskadeprojektet

 

Självskadebeteende, Upptäcka, förstå och behandla av Jonas Bjärehed och Johan Bjureberg

 

Borderline personality disorder in adolescents : a complete guide to understanding and coping when your adolescent has BPD av Blaise A. Aguirre


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-29
Länk till avsnitt

Tema-favorit: självskadebeteende

Hanna Sahlin, leg psykolog och Med dr gästar oss igen, idag för ett samtal om självskadebeteende. Hanna berättar hur självskadebeteende kan se ut, vad det fyller för funktion och vad det finns för behandlingar.

Hannas bok: https://www.bokus.com/.../kanslor-som-kraft-eller-hinder.../

Siten som Hanna tipsar om: https://www.vardochinsats.se/sjaelvskadebeteende/


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-27
Länk till avsnitt

205. Ungdomar som självskadar

Moa Karemyr är psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet, och forskar på tonåringar, suicid och självskada. Hon berättar för Lars om varför tonåringar självskadar, och hur man kan tänka som vuxen som kommer i kontakt med en ungdom som självskadar.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-25
Länk till avsnitt

Tema-favorit: NPF och flickor

I det här avsnittet möter vi åter Christina Tysk. Idag talar hon om hur ADHD och autism kan te sig när det avviker från den klassiska bilden som ofta speglar en yngre pojke. Hur yttrar det sig till exempel i olika åldrar och hur kan det se ut hos flickor?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-22
Länk till avsnitt

Tema-favorit: Föräldratips ADHD

Lena Westholm, psykolog vid ADHD-center, ger konkreta tips på hur man kan underlätta vardagen för sitt barn med ADHD.

Boken som Lena tipsar om: https://www.adlibris.com/.../foraldraboken-om-adhd...


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-21
Länk till avsnitt

Tema-favorit: leva med ADHD

Joakim Hedström är författare och fick en ADHD-diagnos när han fyllde 30. Då hade han sökt hjälp inom psykiatrin i flera år och under stora delar av sin uppväxt undrat varför han ofta kände sig annorlunda. I det här avsnittet berättar han om sin resa, hur han tog emot diagnosen och hur han, sen han fick den, försökt utforska vad ADHD är, hur han kan hantera den och vilken medicinering som fungerar för honom. Med sin bok vill han dela med sig av sina lärdomar och hjälpa andra att inte skämmas men våga testa vad som funkar för dem.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-20
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.