Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Engagemangspodden

Engagemangspodden

Vilken är din superkraft?

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

hejengagemang.se

Avsnitt

75. Jesper Åström - Sluta prestera och börja älska processen

Jesper Åström är digital taktiker och expert med över 20 års erfarenhet av digital marknadsföring. Han vet vad som funkar på nätet och älskar Youtube. I dagens samtal pratar vi om hur man bygger engagemang på internet men också vad som driver hans eget engagemang och varför han har valt att fokusera på processen istället för att sätta prestationsmål på sitt arbete. Ett fint och reflekterande avsnitt om att sluta försöka nå dit man ?ska? vara och istället vara i varandet och älska processen under tiden.
2020-05-28
Länk till avsnitt

74. Susan Hourieh - Öka medarbetarengagemang genom inkludering

Susan Hourieh Lindberg, VD för The Social Few är dagens poddgäst och brinner för frågan om inkludering och mångfald. Enligt Suzan är begreppet mångfald ett för endimensionellt sätt att se på en mycket större fråga. Idag resonerar vi därför kring vad perspektivtäthet innebär och på vilket sätt det kan vara avgörande för organisationers innovationstakt och engagemang. Programledare Beata Wickbom
2020-05-21
Länk till avsnitt

73. Peter Bjellerup - Hur man främjar samarbete och engagemang över arbetsgivargränsen

Peter Bjellerup är rådgivare och konsult inom distanssamarbete med över 15 års erfarenhet i ämnet från sin anställning på IBM. Idag pratar vi om hur man främjar samarbete och bygger engagemang i team där ens kollegor i teamet inte delar arbetsgivare. I avsnittet pratar han även om huruvida vi bygger våra organisationer för framtiden eller optimerar och effektiviserar vi fortfarande allt för mycket enligt gamla beteenden och mönster? Peter menar att delad kunskap är inflytande och det är inte vad du kan utan vad du delar som är det som skapar värde för en organisation. Och hur kan vi komma att påverkas av att många nu knuffas över tröskeln för att prova nya saker i vårt sätt att samarbeta och skapa tillsammans, i online-miljö?
2020-05-14
Länk till avsnitt

72. Åsa Caap - Kraften i det uthålliga engagemanget

Åsa Caap är intraprenör och grundare av Our/Vodka, ett varumärke som numera ägs av Pernod Ricard. I detta avsnitt berättar hon om sin resa från en unik affärsidé till ett framgångsrikt varumärke och alla utmaningar som följde längs vägen. Det tog över två år av bearbetning innan hon fick möjligheten att lansera sin pilot i Berlin. Hur lyckades hon ge näring till sitt driv under så lång tid och vad gjorde att hon orkade hålla engagemanget uppe trots alla utmaningar och motgångar? En spännande historia om kraften i en tydligt visualiserad målbild och vikten av ett stöttande team som delade samma passion och mål.
2020-05-07
Länk till avsnitt

71. Fredrik Lindblad - Hur jobbar världens bästa bolag med engagemang och ledarskap?

Fredrik Lindblad, Front Office Transformation & New Business på PwC Sverige, delar i dagens avsnitt med sig av vad de bästa företagen och organisationerna i världen gör för att driva digital transformation, lärande och engagemang. Under 11 års tid har PwC genomfört en studie med över 1000 beslutsfattare världen över om vilka effekter organisationer har fått genom sina digitala investeringar. Endast 5% upplevde att de fått ut önskad effekt av sina digitala investeringar. Hur då? Involvera och aktivera medarbetarna i förändringen, på riktigt, tillsammans med en tydlig vision, ett mindset om att resan är konstant och samverkan i världsklass. Programledare Beata Wickbom
2020-04-30
Länk till avsnitt

70. Susanne Holmström - Vision och värderingar som ledstjärnor för engagemang

Möt Susanne Holmström, vd på NetOnNet, som i detta avsnitt pratar om ledarskap och arbetssätt som skapar maximalt medarbetarengagemang. Susanne delar med sig av varför det är så viktigt som ledare att fokusera på och kunna förklara organisationens ?varför? med visionen och värderingarna som viktiga stöttepelare. Ledarskapet handlar om att skapa förutsättningar för medarbetarnas engagemang genom att sätta tydlig riktning och visualisera värderingar framåt och hjälpa till att rikta medarbetarnas energi och kreativitet.
2020-04-24
Länk till avsnitt

69. Madelen Fredriksson - Engagemang i praktiken genom datadrivet arbetssätt

Madelen Fredriksson är HR director på Quinyx, som är marknadsledande inom workforce management. Madelen arbetar dagligen med frågor om arbetsmiljö, som hon beskriver framför allt handlar om kollegor, kultur och ledarskap ? något som värderas mycket högt hos Quinyx. Så högt att medarbetarnas engagemang är ett av bolagets viktigaste KPI:er. De arbetar med engagemang på djupet och försöker förstå vad som driver engagemang på individnivå och agera på detta genom pulsmätningar, aktiviteter och uppföljning. Madelen berättar om framgångsreceptet som har gett fina resultat på bland annat medarbetarengagemangsindex (eNps), men också vilka utmaningar de står inför att lyckas behålla Quinyx-kulturen i den snabba expanderingsfas de befinner sig i just nu.
2020-04-16
Länk till avsnitt

68. Emma Egnell - Maxa effekten av din medarbetarkommunikation i kristider

Specialavsnitt med fokus på #distanssamarbete. HejEngagemangs kommunikationsexpert Emma Egnell delar med sig av sina bästa råd för strategisk medarbetarkommunikation på distans och under kristider. Genom att fokusera på kontinuitet, öppenhet, proaktivitet och medmänsklighet i budskapen så kan man skapa trygghet hos sina medarbetare, vilket är det viktigaste i oroliga tider för det fortsatta arbetet framåt. Emma vägleder oss i de viktiga vägvalen kring budskap, effekt, målgrupper, behov och kanal.
2020-04-09
Länk till avsnitt

67. Maria Klint - Så skapar du engagemang i grupparbeten och möten på distans

Specialavsnitt med fokus på #distanssamarbete. Hon har kallats för "workshop-ninja" och är expert på att skapa och leda engagerande grupparbeten och kreativa workshops på distans. Maria Klint, tjänsteutvecklare på prisbelönta byrån Antrop, delar med sig av sina bästa tips och erfarenheter för hur du får olika människor att samarbeta, samskapa och känna sig trygga med digitala verktyg.
2020-04-03
Länk till avsnitt

66. Niklas Delmar - Självledarskap, konsten att stå stadigt när det blåser som värst

Specialavsnitt med fokus på #distanssamarbete. HejEngagemangs Niklas Delmar delar med sig av personliga erfarenheter kring sitt eget självledarskap, och vilken nytta han har kunnat dra av det i dessa tider av ovisshet. Just nu är det många som befinner sig i nya (och kanske obekväma) situationer till följd av coronavirusets utspridning ? permittering, distansarbete osv, vilket ställer stora krav på självständigt arbete och eget ledarskap. Genom att ta kontroll över din vardag och dina beslut med en tydlig riktning och uppföljning ger du dig själv möjligheten att må bra och prestera bra samtidigt.
2020-03-31
Länk till avsnitt

65. Johan Book - Jobba digitalt och på distans med bibehållet engagemang

Specialavsnitt med fokus på #distanssamarbete. HejEngagemangs Johan Book ger råd och tips kring hur ni hur ni kan jobba digitalt och på distans med bibehållet engagemang. Hur ska chefer, teamledare och medarbetare som som kanske inte träffas fysiskt på flera veckor agera för att inkludera, skapa närvaro, jobba med uppmuntran, uppföljning och återkoppling?
2020-03-24
Länk till avsnitt

64. Al Pitcher - Att våga gå utanför sin komfortzon för att väcka skratt och engagemang

Vi har träffat komikern Al Pitcher i ett allvarligt samtal om humor, att våga följa sin dröm och befinna sig i det okända. Al's engagemang och driv är att få andra människor att må bra, och skratta så de får kramp i magen.
2020-03-19
Länk till avsnitt

63. Daniel Brodecki - Personlig hållbarhet genom självledarskap

Daniel Brodecki är grundare av Mindclub vars vision är att skapa optimala förutsättningar för långsiktigt välmående och personlig hållbarhet. Genom utvecklade program och retreats får deltagarna insikt i hur de kan arbeta med sitt självledarskap för att må och prestera bättre. Det är viktigt att ställa sig frågan ?vem jobbar du för och varför?, och att våga vända blicken inåt och lyssna till hjärtat. Hur kan vi undvika att falla för kortsiktiga dopaminkickar genom att söka efter yttre bekräftelse och istället bli personligt hållbara över tid?
2020-03-11
Länk till avsnitt

62. Emma Stenström - Engagemang genom helt nya utbildningsmetoder

Möt Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och en av initiativtagare till det tvärdisciplinära programmet Global Challenges. Emma har tillsammans med sina kollegor designat om grundutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm. Syftet är  att fördjupa studenternas insikter om och engagemang för våra globala utmaningar. Hon delar med sig av hur du designar en engagerande utbildning samt hur verktyg som reflektion och perspektivbyte kan användas för att bryta normer och öka engagemanget i en grupp.
2020-03-05
Länk till avsnitt

61. Tomas Gustavsson - Förutsättningar för engagemang genom ett agilt arbetssätt

Möt Tomas Gustavsson, doktorand i informatik och projektledning vid Karlstads universitet. Just nu skriver Tomas en avhandling inom området agila metoder, ett arbetssätt för ständig förbättring och förändring.
2020-02-26
Länk till avsnitt

60. Johan Waller - Så skapar vi mer engagerande arbetsuppgifter och välmående företag

Johan Waller är en av grundarna till Centigo, som utvecklats till Business Wellness Group (Centigo, Accigo & Perpello) med nästan 500 anställda. Tillsammans med sina medarbetare har han byggt en chefslös organisation, baserad på självstyre och engagemang.
2020-02-19
Länk till avsnitt

59. Paula Fagerlund – Att driva innovation och skapa engagemang för ny teknik

Paula Fagerlund är chef för digitalt innovationscenter på Arbetsförmedlingen. Hennes uppdrag är att ta fram innovationsstrategier och skapa engagemang och kunskap för innovation och ny teknik. Enligt Paula handlar innovation om att vara i ett ständigt utforskande läge och därför lägger hon stor vikt vid att få sitt team att känna tillit och trygghet för att skapa en arbetsmiljö som främjar nyfikenhet.
2020-02-13
Länk till avsnitt

58. Pia Widell Cordén - Engagemang för ett förändrat arbetssätt

Möt Pia Widell Cordén, marknads- och kommunikationschef på ICA-banken som brinner för att skapa förändring som leder till resultat. Som ledare i ett bolag med stark värderingsstyrning och som systematiskt jobbar med kundfokus är det viktigt att peka ut riktningen men låta medarbetarna vara delaktiga i utförandet.
2020-02-07
Länk till avsnitt

57. Johan Book – Varför lyckas vissa organisationer och ledare skapa mer engagemang?

Johan Book på HejEngagemang arbetar dagligen med att rusta chefer och ledare att jobba långsiktigt med engagemang, motivation, uppföljning och måluppfyllelse. Idag finns det otroligt mycket forskning kring vilka positiva resultat och effekter engagerade medarbetare kan uppnå om de får rätt förutsättningar på sin arbetsplats, vilket alltid börjar i ett gott ledarskap. Men vad är det som gör att många organisationer inte lyckas omsätta det i praktiken? Hör Johan berätta om varför han tycker vi borde hantera engagemangsfrågan i organisationer på samma sätt som vi gör med ekonomin samt varför vi bör uppmuntra och följa upp slitet i första hand och resultatet i andra.
2020-02-02
Länk till avsnitt

56. Camilla Lif - Om kopplingen engagemang, kall och tro

Vår gäst Camilla Lif har varit präst sedan 1999 och arbetar idag i Katarina Församling. Hon har också arbetat med stöd i missbruksbehandling, som präst på Kronobergshäktet, med terapeutiska samtal, krisstöd och själavård. Vi pratar om prästyrkets kall och hur kopplingen mellan gudstro och engagemang egentligen ser ut? Är gudstron en del av Camillas motivation? Och hur sätter du gränser mellan arbete och privatliv i ett yrke som du förväntas gå upp i till 100% och ge allt du har?
2020-01-23
Länk till avsnitt

55. Beata Wickbom - Engagemang för att designa sitt liv

Ombytta roller i veckans avsnitt, Beata Wickbom är vår gäst och HejEngagemangs Niklas Delmar är programledare. Niklas och Beata har ett samtal om ständigt lärande, om utveckling, om beslutsamheten att designa inte bara sitt arbetsliv utan hela sitt liv för maximal utväxling. De resonerar kring potentialen de ser i svenska organisationer och företag, om medarbetarskap och ledarskap och hur alla skall få bättre förutsättningar att känna engagemang och vara motiverade att driva visionen och varför:er framåt.
2020-01-15
Länk till avsnitt

54. Sture Kullman - Engagemang på styrelsenivå

Sture Kullman, styrelseordförande i det familjeägda byggbolaget MVB, har över 40 års erfarenhet som ledare i näringslivet. Han brinner för företagsutveckling och att växa med ordning och reda med bibehållen lönsamhet. Enligt Sture behövs långsiktiga perspektiv för att skapa välmående medarbetare, siffror och resultat i ett bolag. Hur har synen på engagemang och ledarskap förändrats under hans arbetsliv och hur prioriteras engagemangsfrågan i styrelsearbetet? Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-12-17
Länk till avsnitt

53. Amanda Lundeteg - Engagemanget för det jämställda samhället

Dagens poddgäst är ingen mindre än Amanda Lundeteg, VD för stiftelsen Allbright. Stiftelsen arbetar bland annat med kartläggning av jämställdhetsläget i ledande positioner i börsbolag och skapar engagemang kring dessa frågor genom att rikta strålkastarljuset mot både goda och dåliga exempel.
2019-12-03
Länk till avsnitt

52. Malin Wettre och Fredrik Törnqvist - Från bättre till bäst på medarbetarengagemang

Möt Fredrik Törnqvist, vd, och Malin Wettre, HR-chef, på fastighetsbolaget Stångåstaden AB i Linköping. I en organisation med över 200 anställda med olika yrkesroller ökade de från ett redan högt medarbetarengagemang till rekordhöga nivåer under loppet av ett år. Vad sägs exempelvis om ett eNPS (employee net promotor score) på 80 (40 räknas som världsklass) och ett engagemangsindex på hela 87 av 100. Låt dig inspireras och ta del av hur du också kan skapa en organisation som genomsyras av högt engagemang, låga sjuktal, goda prestationer och fantastiska resultat.
2019-11-26
Länk till avsnitt

51. Anna Ståhl - Engagemang i ett kreativt yrke

Dagens gäst är den kreativa mångsysslaren Anna Ståhl som bland annat arbetar som konstnärlig ledare, regissör, dansare och artist. I detta avsnitt diskuterar vi likheter och skillnader mellan motivation och engagemang i ett kreativt yrke jämfört med ett mer traditionellt kontorsarbete. Hur påverkas engagemanget av att arbeta tillsammans varje dag i ett team på scenen och vara beroende av och våga lita på varandras yrkeskompetens? Vi kommer även in på hur disciplin leder till motivation och vikten av att våga ta beslut för att komma framåt i skapandeprocessen.
2019-11-20
Länk till avsnitt

50. Amelie Silfverstolpe - Samhällsengagemang kopplat till engagerade medarbetare

I detta avsnitt gästas vi av Amelie Silfverstolpe, programansvarig på stiftelsen Axfoundation för inkluderande samhälle. Deras vision är att genom engagemang skapa en folkrörelse av dörröppnare för att hjälpa de nya svenskar som kommit till Sverige och ta tillvara på deras kompetens. Hör Amelie berätta om hur samhällsengagemang kan bidra till mer engagerade medarbetare och varför kognitiv mångfald är så viktig på våra arbetsplatser. Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-11-15
Länk till avsnitt

49. Jon Persson - Så fungerar det på Europas bästa arbetsplats

Jon Persson, medgrundare och VD på Cygni, driver Europas bästa arbetsplats, enligt Great Place to Work. Cygni grundades med visionen att först skapa Stockholms och sedan Sveriges bästa arbetsplats. De bygger sin framgång genom att först rekrytera de som är helt rätt personer för Cygni och sedan lägga allt fokus på att behålla dem. Graden av omtanke är väldigt hög och organisationen investerar mycket tid i att hela tiden skapa de bästa förutsättningarna, redskapen och verktygen för varje individ att både må bra och prestera bra samtidigt. De har en konstant och öppen dialog mellan medarbetarna och de uppmuntrar varandra ständigt till utveckling och tid för eftertanke, feedback och uppföljning. Basen till detta öppna klimat ligger i en hög grad av tillit mellan medarbetarna. Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-11-06
Länk till avsnitt

48. Katarina Pietrzak - Från utbildning till konstant lärande

Katarina Pietrzak, utbildningsstrateg på forskningsinstitutet RISE, brinner för lärande och utveckling som engagerar, både för sig själv och för andra. Vi pratar om hur teknologi och digitala lärometoder kan öka engagemanget för det konstanta lärandet och varför ett kollaborativt och utforskande arbetssätt på arbetsplatserna är nödvändigt för att främja ständig utveckling och vilka nya krav det ställer på ledarskapet. Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-10-29
Länk till avsnitt

47. Alexandra Krook - Att hitta sitt inre brinn

Dagens poddgäst är Alexandra Krook, grundare och verksamhetschef för den digitala plattformen Sparks Generation. Plattformen är framtagen för och av ungdomar för att utforska olika intressen och ?hitta sin grej?. Forskning visar att unga som hittar sitt brinn mår bättre både fysiskt och psykiskt, får bättre självkänsla och ser positivt på sin framtid. Hur kan vi som vuxna vara förebilder för vår unga generation att hitta startpunkten för ett livslångt lärande och engagemang?
2019-10-22
Länk till avsnitt

46. Per Winblad - Motivation genom värderingsdrivet ledarskap

I detta avsnitt gästas vi av Per Winblad, motivationsexpert och grundare av den digitala mötesplatsen för ledare, motivation.se. Dagens ämne är motivation och hur du som chef kan jobba med engagemang, motivation och skapa en verksamhet där medarbetarna känner att verksamheten är meningsfull och att de kan göra skillnad varje dag.
2019-10-16
Länk till avsnitt

45. Torbjörn Eriksson - Engagemang kopplat till självledarskap och värdeskapande

Torbjörn Eriksson, medgrundare och vd av Tenant & Partner, driver en organisation som sedan flera år tillbaka har legat i toppen på listan ?Sveriges bästa arbetsplatser?. Sedan 2017 arbetar de i en annorlunda organisationsstruktur utan chefsroller där medarbetarna har ett stort ansvar i sitt självledarskap med särskild fokus på hälsa, välmående, utveckling och värdeskapande. Räcker det att ha ett tydligt system att agera i och en gemensam riktning för att skapa goda resultat och välmående? Och hur påverkar det medarbetarnas engagemang att själva få ansvara för att vara i ständig utveckling och bidra till värdeskapande i organisationen? Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-10-09
Länk till avsnitt

44. Anna Stenberg - Sambandet mellan mångfald och engagemang

I detta avsnitt gästas vi av Anna Stenberg, grundare av rekryteringsföretaget Wes, vars vision är att aktivt bidra till att öka mångfalden i näringslivet. Undersökningar visar att det finns en stark korrelation mellan ökad mångfald, lönsamhet och tillväxt. Diversifierade ledningar och styrelser gör organisationer mer lönsamma, ger högre aktieavkastning och mer konkurrenskraftiga i frågan om den bästa kompetensen.
2019-10-01
Länk till avsnitt

43. Marcel Jehrlander - Engagemang dygnet runt

Möt Engagemangspoddens hittills yngsta gäst, Marcel Jehrlander, influencer på Youtube, Instagram och Snapchat. Marcel startade sin karriär som 13-åring och har idag, sex år senare, över 25 miljoner exponeringar per år. På hans kanaler får följare en inblick in hans liv som kretsar mycket runt hans största passion ? smink. I avsnittet får ni höra hur Marcel balanserar mellan att vara privat, men inte för privat och hur han håller engagemanget uppe hos sina följare, och framför allt hos sig i en tid av nättroll och elaka kommentarer.
2019-09-24
Länk till avsnitt

42. Hélène Barnekow och Hanna Stjärne - Ledarskap som driver engagemang och digitalisering

Vi har intervjuat två av Sveriges främsta förändringsledare ? Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige och Hanna Stjärne, vd Sveriges Television. Hur jobbar Microsoft för att accelerera Sverige till ett digitalt föregångsland och hur leder en traditionell organisation som SVT sin digitala omställningsresa? Hör de dela med sig av framgångsfaktorer som ?kundbesatthet?, målnedbrytning, ?speed boats? och KPI:er som förändrar arbetssätt. Inspelningen är live från HejSverige den 6 maj 2019, en heldag arrangerad av HejEngagemang och HejDigitalt kring ledarskap som driver engagemang och digitalisering. Hélène Barnekow och Hanna Stjärne var två av flera intressanta ledare som var inbjudna och delade med sig av tankar och erfarenheter på scenen. Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-09-18
Länk till avsnitt

41. Magnus Lindqvist – Engagemang för framtiden

Lyssna på ett djupt och ärligt samtal med futurologen och internationellt hyllade föreläsaren Magnus Lindkvist om att skapa engagemang för framtiden. Vi får höra om hans tankar kring kreativ friktion och hur vi borde sluta sätta mål och istället jobba med antimål. Framtidstänkande handlar om att acceptera att allt som håller oss fångna i nuet kommer att försvinna, till förmån för saker vi aldrig sett, upplevt, förstått eller trott att vi behövt. Hur blir vi bekväma i det obekväma faktum att vi inte vet hur framtiden kommer att se ut? Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-09-10
Länk till avsnitt

40. Nora Bavey - Skapa engagemang för mer inkludering inom techbranschen

Dagens gäst är Nora Bavey, grundare av Unitech, serieentreprenör och expert på opinionsbildning. Hennes mission är att skapa mer inkludering och mångfald inom techbranschen. Nora anser att utvecklingen inom tech är för homogen och behöver mer inkluderande tänk för att öka innovation, lönsamhet och engagemang. Förra året ökade antal kvinnor i techbranschen med 14%, men bara 1% när det kommer till etnisk mångfald. Hur säkerställer vi att alla produkter och tjänster i samhället är tillgängliga för allt och alla, om medskaparna inte är lika diversifierade som själva möjligheterna? Och hur förflyttar vi frågan om inkludering från ett socialt och CSR-perspektiv till affärsnytta? Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-08-20
Länk till avsnitt

39. Mikael Ahlström - Skapa engagemang för digitalisering och lärande

Mikael Ahlström är entreprenör, digital strateg, internationell talare och delägare i utbildningsbolaget Hyper Island. Enligt Mikael är det gamla sättet att plugga ett antal år för att sedan vara kompetent och leverera i arbetslivet fram till pension helt förlegad. Under en treårsperiod kommer endast 52% av ens kompetens överleva och 42% måste bytas ut under samma period på grund av den snabba och digitala innovationstakten. Det ställer höga krav på nya utbildningsformer och engagemang i sitt eget lärande samt nya arbetssätt och metoder i organisationer. Hur ser vi till att vara relevanta i en framtid som ser annorlunda ut än nuet? Och hur skapar vi engagemanget i att tillsammans hitta nya vägar och svar under svåra och utmanande perioder? Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-08-13
Länk till avsnitt

38. Therese Lundstedt - Driva engagemang från golvet till styrelserummet

Möt Therese Lundstedt, tidigare vd för Aktieinvest och sedan augusti vd på greentechbolaget Urbangreen. Therese har bland annat blivit utsedd till Framtidens kvinnliga ledare (2017) av organisationen Ledarna och fick sitt första vd-jobb som 25-åring. Therese pratar om betydelsen av att skapa engagemang i ägarledet för frågor som kultur, ledarskap och kommunikation och hur viktigt det är att lyfta och berömma slitet och fira små framgångar under en förändringsresa. Hur förmedlar man vikten av engagemangsfrågor till sin styrelse och hur kan man bygga engagemang genom att koppla de vardagliga arbetsuppgifterna till ett högre syfte? Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-08-06
Länk till avsnitt

37. Martina Klingvall Holmström - Kundnöjdhet som drivkraft för engagemang

I detta avsnitt har vi träffat Martina Klingvall Holmström, grundare och vd för Telness. Hennes ambition är att utmana den dåliga uppfattningen inom telekombranschen genom att prioritera kundnöjdheten och vända upplevelsen till något positivt för kunden. Hur kan kundupplevelsen bli ett bränsle in i teamets engagemang och välmående? Hör Martina berätta om utmaningarna och möjligheterna med att vara en start-up som utmanar en traditionell bransch och hur värderingsstyrt arbete och en konkret strategi för företagskulturen har varit två framgångsfaktorer för Telness.
2019-07-31
Länk till avsnitt

36. Bella Funck – Att skapa engagemang för ett livslångt lärande

Bella Funck, medgrundare av Colearn och tidigare global utvecklingschef på Hyper Island, pratar om vikten av det livslånga lärandet. Vi behöver förflytta vårt sätt att se på lärande. I dagens snabba utvecklingstakt är det viktigt att få in det konstanta lärandet i organisationens kultur och arbetsprocesser, snarare än genom specifika utbildningar och kurstillfällen. Hör Bella berätta om hur deras företag jobbar med bland annat ?unbundle learning? och hur man ökar individens motivation att känna ägarskap över sin egen utveckling utifrån sina drivkrafter och behov. Vilka komponenter skapar rätt förutsättningar för att upprätthålla ett nyfiket tillstånd för lärande? Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-07-23
Länk till avsnitt

35. Sofi Franzén och Niclas Rahm - Så drivs ett bolag med supernöjda medarbetare och prisbelönta ledare

I dagens avsnitt gästas vi av eventbyråns Eventyrs VD och grundare Sofi Franzén och kreativa chef Niclas Rahm. De berättar om hur man på Eventyr lyckats bygga en organisation och kultur med supernöjda medarbetare och prisbelönta ledare. Hur når man 100% på ?Nöjd medarbetarindex? och vad kännetecknar ledarskapet hos något som vunnit ?Årets VD?? Eventyr jobbar med starkare upplevelser och smartare kommunikation genom plattformar som live, digitalt och socialt. Eventyr grundades för 24 år sedan och har i dag ett 30-tal anställda. I november 2018 fick Sofi Franzén utmärkelsen ?Årets VD 2018 Små företag? som arrangeras av ledarskapssajten Motivation.se. Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-07-16
Länk till avsnitt

34. Anne Årneby - Receptet för ett framgångsrikt förändringsarbete

Anne Årneby, koncernchef på Nordic Morning Group, har tillsammans med sina medarbetare genomgått en stor förändringsresa, utvecklat kulturen och säkrat upp att ett gammalt företag fortsätter att vara relevant för kunderna även i framtiden. Lyssna på varför hon anser att självledarskap och ett iterativt arbetssätt är två framgångsfaktorer för förändringsarbete och om utmaningen i att arbeta målstyrt när målet inte alltid är glasklart. Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-07-03
Länk till avsnitt

33. Gary Vaynerchuk – Why engagement is the most crucial factor for well-being and sustainable results

In this podcast we have Gary Vaynerchuk as our special guest. Gary is a successful entrepreneur, famous author and a ?social-media-ninja?. He is the founder and CEO of Vaynermedia and VaynerX. In this episode, Gary will talk about why engagement, according to himself, is the most crucial factor for sustainable results and for the well-being of his employees. He will also talk about the importance of accountability, entitlement and taking responsibility for your actions.
2019-06-24
Länk till avsnitt

32. Mikael Tellqvist – Att behålla sitt engagemang när man är ständigt utbytbar

Mikael ?Tellan? Tellqvist är hockeymålvakten som under sin 20-åriga karriär hunnit med både en framgångsrik NHL-karriär och OS-guld. Vi pratar om hur man behåller sitt engagemang i en situation när man käkar frukost med ett lag och middag med ett annat, för att man samma dag fått reda på att man blivit bortbytt? Och hur man skapar teamkänsla i ett lag där man är både kollegor och konkurrenter på samma gång. Idag jobbar Mikael som VD för iOpinion, efter att 2017 avslutat sin hockeykarriär i Djurgården. iOpinion är ett företag som jobbar med hälsoundersökningar och Mikael drivs av missionen att minska ohälsan på våra arbetsplatser. Erfarenheten av att skapa lagkänsla och hur man bygger ett lag och vilka personer man vill ha i olika positioner är något han har stor användning för i näringslivet. Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-06-11
Länk till avsnitt

31. Frida Lundh - Ett hållbart engagemang genom det cirkulära ledarskapet

Möt Frida Lundh, författare till boken Cirkulärt ledarskap och idag ansvarig för People & Culture på Curamando Group. Frida berättar om hur man kan göra för att koppla ihop organisationens individer, kultur och strategi. Hennes passion är att bidra till ett ledarskap som får förändring att hända och människor att hålla. Det cirkulära ledarskapet handlar om att vi inte kan göra av med mer energi än vad vi har att tillgå. Det är ledarens uppgift att tillsammans med medarbetarna säkerställa att vi tar hand om våra gemensamma resurser. Vi behöver också tid att fylla på med energi för att bli hållbara som organisation över tid. Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-06-04
Länk till avsnitt

30. Jenny Ring - Medarbetarundersökningar som verktyg för ökat engagemang

I detta avsnitt gästas vi av Jenny Ring som sedan fyra år tillbaka jobbar som EVP Supply chain på Dustin. Hon har stor erfarenhet av att använda medarbetarundersökningar för att säkerställa att alla i organisationen är produktiva och kan känna engagemang. Lyssna på hur Jenny arbetar efter filosofin ?happy people = happy results? och varför hon anser att det är viktigt att arbeta i team med olika förmågor och personligheter för att skapa engagemang. På Dustin använder de ett pulsmätningsverktyg där medarbetarna varannan vecka får svara på påståenden om produktivitet och hållbarhet i sin arbetssituation. Genom direkt feedback och kontinuerlig uppföljning i sina team skapar de relevanta aktiviteter som strävar efter att skapa en bättre arbetsmiljö och ökat medarbetarengagemang. Vilket i förlängningen ger de goda affärsresultaten. Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-06-03
Länk till avsnitt

29. Ewa Skoog Haslum - Ledarskap i en mångfacetterad framtid

Ewa Skoog Haslum är ledare i toppen av det Svenska Försvaret. Hon är Sveriges enda kvinnliga Flottiljamiral och arbetar som vice rektor på Försvarshögskolan. Vi får veta mer om vad de framtida ledarna i Försvarsmakten får för grund i sitt ledarskap samt vilka förmågor som premieras. Hur skall man förbereda sig för en mångfaceterad framtid och att inte veta i vilken miljö man kommer behöva leda i? Hur har utbildningen för officerare förändrats över tid? Hur utbildar vi för långsiktighet och självständighet? Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-05-14
Länk till avsnitt

28. John Airaksinen - Hur kan digitala verktyg och appar skapa empati och engagemang?

Serieentreprenören John Airaksinen, psykolog och tidigare journalist, sadlade om och lever nu i gränssnittet mellan psykologin, skrivandet och de nyskapande digitala tjänsterna. I avsnittet pratar John om hur deras chatbot Enjo i flertalet studier upplevs som empatisk, varm och omtänksam. Enjo upplevs även hindra användaren från att känna sig misslyckad och den ger även användaren en möjlighet att få vara trevlig tillbaka. Hur kan digitala verktyg och appar skapa empati och engagemang? Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-05-08
Länk till avsnitt

27. Mona Riabacke - Att fatta bra beslut i en föränderlig och komplex omvärld

I detta avsnitt gästas vi av Mona Riabacke, forskare och doktor i beslutsfattande. Enligt Mona, som skrivit boken "Beslutspyramiden", styrs våra beslut mycket av vårt omedvetna där känslan alltid är snabbare än tanken. Vi är inte så logiska och rationella som vi tror och ju mer vi inser det desto bättre beslut kan vi ta. Att ta beslut i en föränderlig, snabbfotad och komplex omvärld kräver mod och ett tydligt ansvarstagande. Investera 40 minuter av din tid och lär dig några enkla knep för att ta bra beslut. Till exempel att vi nuförtiden har för mycket information att ta hänsyn till, att skapa trygghet i beslut i grupper präglade av mångfald är superviktigt, att börja sin resa mot bättre beslutsfattande med små steg och vikten av att rannsaka sig själv om beslutet man tar är bäst för en själv eller sin verksamhet. Hur kommer det sig till exempel att du tog beslutet om att lyssna på just detta avsnitt? Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com
2019-04-16
Länk till avsnitt

26. Hedvig Hagvall Bruckner - Reklamen och engagemanget

Möt Hedvig Hagvall Bruckner - en engagerad copywriter med aktivistådra. Hon brinner för en ansvarstagande reklambransch, att väcka känslor och att tydliggöra det allmänmänskliga som man kan förenas kring. Hur går man på djupet för att verkligen skapa engagemang hos de som kommunikationen skall möta?
2019-04-04
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.