Sveriges 100 mest populära podcasts

VOIS-podden

VOIS-podden

En kristen podcast om Bibeln med intressanta samtal som hjälper dig att växa i din tro. Nytt avsnitt varje vecka. Prenumerera i din app så du inte missar något! Mer info på vår hemsida vois.se/podden.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

vois.se/podden

Avsnitt

Överlevnadskit - Vad är det jag tror på egentligen? - #84

Om någon gav dig 15 minuter av sitt liv och frågade dig om vad du som kristen egentligen tror, vad hade du då svarat? Vissa av oss vet precis vad vi tror på, men vi kanske inte tycker att det är så lätt att sätta ord på och förklara för andra. Här samtalar vi om vad det kristna budskapet ? så kallade evangeliet ? går ut på. Irena får en oväntad utmaning i början på avsnittet som hon måste lösa i slutet. Bibelord som tas upp Jakobsbrevet 2:19 Johannesevangeliet 3:16-18 Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-09-27
Länk till avsnitt

Den Helige Anden - Vilka gåvor finns det, och vilken har jag? - #83

Vi har nu nått slutet på temat den Helige Anden och i det här avsnittet följer vi upp förra veckan om Andens gåvor. Vilka gåvor finns det och hur vet man vilken gåva man själv har? Vi pratar också om vikten att förvalta sina gudagivna gåvor. Bibelord som tas upp 1 petrusbrevet 4:10-11 Galaterbrevet 6:4 1 Korintierbrevet 12:4-11 Romarbrevet 12:6-8 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-09-10
Länk till avsnitt

Den Helige Anden - Andens gåvor, fel vs rätt sätt att se på dem - #82

Vi närmar oss slutet av det stora temat om den Helige Anden. Och det går inte att prata om den Helige Anden utan att nämna Andens gåvor. Det är dessa gåvor som gör att det kristna livet blir mer spännande att leva. Men det finns också felaktiga sätt att se på gåvorna. I det här avsnittet pratar vi om hur vi kan se på Andens gåvor på rätt sätt så att vi får mesta möjliga nyttan av dem. Bibelord som tas upp 1 Korintierbrevet 12:4-11 Romarbrevet 12:6-8 Efesierbrevet 4:3-7, 11-17 1 petrusbrevet 4:10-11 Johannesevangeliet 14:12 1 Korintierbrevet 12:29-31 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-09-02
Länk till avsnitt

Lyssnarfråga - Kan icke-kristna vara goda eller måste man vara kristen för att bli god? - #81

"Jag behöver inte Gud för att vara god". Har du hört någon säga typ så här någon gång? Det är en ganska utbredd idé. Så, är det bara kristna som är goda eller kan personer som inte tror också vara goda? För att svara på den här frågan behöver vi först definiera vad godhet är. Det gör vi i det här avsnittet och försöker utifrån det svara på den här jätteviktiga frågan. Citat i avsnittet ?Ingen förstår hur ond han är förrän han ansträngt sig ordentligt att vara god.? - C.S. Lewis Bibelord som tas upp Markusevangeliet 10:17-22 Matteusevangeliet 5:48 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-06-22
Länk till avsnitt

Den Helige Anden - Om Andens frukt, vad det är och hur man får tag i det - #80

Visste du att kristendomen inte först och främst handlar om att bli en god eller bra människa? Det handlar istället om att bära frukt, Andens frukt. Men vad betyder detta egentligen och hur får man tag i Andens frukt? Visste du förresten också att: Tomat är en frukt? Sockerärtor och gurka är en frukt. Bananträdet är en ört, men banan är ett bär. Jordgubben är en nöt. Hasselnötter är en frukter. Roliga fakta som egentligen inte har så mycket med saken att göra. ? I samband med det här avsnittet har Hemen spelat in ett intressant bibelstudie där han dyker djupare i bibeltexterna i det här ämnet. Du hittar bibelstudiet här: https://youtu.be/HV5rhqrfHfs Bibelord som tas upp Galaterbrevet 5:16-25 Johannesevangeliet 15:2 Johannesevangeliet 15:4-5 Galaterbrevet 6:7-8 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-06-10
Länk till avsnitt

Den Helige Anden - 3 sätt den Helige Anden ger liv på - #79

Även om den Helige Anden benämns som "hjälparen" - något han också är - så är han så mycket mer än så. Den Helige Anden är den som ger livet, inte bara en gång utan vid tre olika avgörande tillfällen. Jesus sa att han kom för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Men vad betyder det? När vi förstår hur den Helige Anden ger liv så kommer vi mycket bättre förstå vad Jesus menar. Bibelord som tas upp ??1 Moseboken? ?2:7 ??Efesierbrevet? ?2:1 ??Johannes?evangeliet ?3:3-5 ??Titusbrevet? ?3:4-7 ??Romarbrevet? ?8:11 ??Johannes?evangeliet ?10:10 ??Johannes?evangeliet ?11:25 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-05-16
Länk till avsnitt

Den Helige Anden ? Vad gör han? ? #78

Kort beskrivet kan man säga att den Helige Anden finns till för att vi ska kunna leva ut det kristna livet på bästa möjliga sätt. I det här avsnittet går vi igenom olika saker som den Helige Anden gör i den kristnas liv och vad hans syfte är. Bibelord som tas upp Johannesevangeliet 16:13-15 Johannesevangeliet 14:26 Johannesevangeliet 14:16-17 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-04-29
Länk till avsnitt

Den Helige Anden - Vem är han? - #77

Gud har gett oss ett löfte om att han vill sända oss en hjälpare - den Helige Anden. Men vem är den Helige Anden. I det här samtalet pratar vi om det du behöver veta för att kunna leva ditt kristna liv tillsammans med den Helige Anden. Det finns två diken som kristna kan hamna i. Det ena är att överbetona Anden, dvs att man ser Guds Ande i allt och man överandligar allt. Det andra diket är att man lever som om den Helige Anden inte finns. Hur håller man sig mitt på vägen och får ett sunt förhållningssätt gentemot det Anden? Bibelord som tas upp Johannesevangeliet 16:7 Apostlagärningarna 18:24-19:8 Apostlagärningar 1:1-8 Apostlagärningar 2:1-11  2 Timoteusbrevet 1:6-8 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-04-23
Länk till avsnitt

Feltolkat - Den oförlåtliga synden: Att häda mot den Helige Anden - #76

Hemen startar en ny långkörarserie där han tar upp bibeltexter som ofta feltolkas. I första avsnittet pratar han om den oförlåtliga synden: Att häda mot den Helige Anden. Vad betyder det egentligen? Och står det inte på andra ställen att Gud har förlåtit oss ALLA synder? Hur kan det då finnas en oförlåtlig synd? Bibeltext: Matteusevangeliet 12:31-32 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-04-15
Länk till avsnitt

Förlåtelse - På vilka grunder förlåter Gud, och förlåter han alla synder? - #75

Det är en fråga som man kanske inte ställer sig. Men om du tänker efter, hur kommer det sig att Gud kan förlåta? Ser han liksom mellan fingrarna och sopar våra synder under mattan? Och hur rättvist är det att vissa människor blir förlåtna? Vi pratar om detta i veckans avsnitt och om Gud förlåter alla synder. Dessutom tar vi upp en lyssnarfråga: Hur vet man att man förlåtit och kan man behöva förlåta Gud själv? Bibelord som tas upp Johannesevangeliet 1:29 1 Johannesbrevet 2:2 Hebreerbrevet 10:11-14 Kolosserbrevet 2:13-14 Johannesevangeliet 3:16-18 ??1 Johannesbrevet? ?1:9? ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-03-29
Länk till avsnitt

Förlåtelse - Att få förlåtelse från Gud - #74

Vi har kommit till delen där vi pratar om att få förlåtelse från Gud. Detta är kanske den viktigaste typen av förlåtelse och något som vi alla behöver, oavsett vem vi är. En fråga som man kanske inte funderar på så ofta är vad syftet är med att Gud förlåter oss. Syftet med förlåtelse mellan människor är ju att vi ska kunna släppa taget och gå vidare. Att inte bli bittra. Men är det samma med Gud? Förlåter han oss för att han ska kunna släppa taget om oss, eller rentav inte bli bitter? Vi pratar också om begreppet synd och vad det gör med en att se sig själv som en syndare. Det här avsnittet och nästa är två avsnitt som vi tror att alla borde få höra. Så dela gärna på sociala medier. Bibelord som tas upp Kolosserbrevet? ?1:19-23? ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-03-15
Länk till avsnitt

Förlåtelse - Vänta inte på att få ett förlåt - #73

"Om han eller hon inte personligen ber om förlåtelse så kommer jag minsann inte förlåta." Har du tänkt så nån gång? Problemet är att vi kanske aldrig kommer få ett förlåt, och vi vet redan att det är inte den andra personen vi skadar genom att inte förlåta. Faktum är att det i vissa fall till och med kan vara så att personen eller personerna som gjort dig och mig illa kanske inte ens tycker att de gjort fel. I det här avsnittet pratar vi kring och hoppas kunna ge dig styrka och inspiration att kunna förlåta. Vi fortsätter samtalet från förra veckan där vi pratade utifrån berättelsen om Josef. Han fick nämligen aldrig ett förlåt men valde att förlåta ändå. Hemen delar även med sig hur han lyckades förlåta både sin biologiska pappa och sin styvpappa som gjort mycket ont mot honom. Bibelord som tas upp 1 Moseboken 50:15-20 Lukasevangeliet 23:34   ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-03-09
Länk till avsnitt

Förlåtelse - Du kommer inte glömma, men du kan förlåta - #72

"Jag kommer aldrig glömma det han/hon gjorde mot mig". Har du nån gång sagt eller tänkt detta och dragit slutsatsen att du därför aldrig kommer kunna förlåta och gå vidare? Det behöver inte vara så. I veckans avsnitt pratar vi om varför det är så svårt att glömma, men att det ändå går att gå vidare. Vi gör det utifrån berättelsen om Josef. Han blev nedslagen av sina syskon, såld som slav och satt i fängelse. Men Josef gjorde en helt osannolik comeback och Gud tog honom från fängelsehålan och hela vägen till Faraos palats. Bibelord som tas upp 1 Moseboken 37:19-22 1 Moseboken 41:51 Läs gärna hela berättelsen själv från kapitel 37 och framåt. ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-03-01
Länk till avsnitt

Förlåtelse - Det finns frihet i förlåtelse - #71

Den här veckan startar vi igång ett helt nytt och stort tema som handlar om förlåtelse. Vi har alla någon gång blivit svikna, bedragna och sårade. Vissa saker är svårare att förlåta än andra. Men en sak är säker, och det är att oförlåtelse binder fast oss i vårt förflutna och gör att vi inte kan leva livet till sin fulla potential. Vi tror att det finns frihet i förlåtelse. Har du svårt att förlåta och gå vidare så är det här avsnittet för dig. Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-02-17
Länk till avsnitt

Tacksamhet - bibehåller glädjen och börjar där våra rättigheter slutar - #70

I förra avsnittet i temat Tacksamhet kunde vi konstatera att tacksamhet är något som Gud vill för våra liv. Det är inget vi måste göra utan något vi får göra. Det finns fler saker som tacksamheten gör; Det bibehåller glädjen och börjar där våra rättigheter slutar. Vad betyder det? Vi berättar också om en familj som vi träffade i Bangladesh som hade det extremt knapert, hur tacksamma de var för det lilla de hade och om vad det gjorde med oss. Bibelord som tas upp  1 Thessalonikerbrevet 5:16-18 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-02-08
Länk till avsnitt

Tacksamhet - behagar Gud och bevarar ditt hjärta - #69

Tacksamhet är helt avgörande för hur vårt liv blir. Den skjuter in oss i morgondagen med rätt attityd i hjärtat. Förutom att det behagar Gud så bevarar tacksamheten vårt hjärta från ängslighet och bitterhet. I det här avsnittet pratar vi om tacksamhet, vad det gör med oss och hur vi kan träna på att vara tacksamma. Bibelord som tas upp Psalm 69:31-32 Ordspråksboken 4:23 Filipperbrevet 4:6-7 5 Moseboken 8:10-14 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2021-02-01
Länk till avsnitt

Evigheten - Kan man vara säker på att man kommer till himlen? - #68

En av anledningarna till varför man kan vara rädd för döden är ovissheten om vad som händer efter döden. Om vi utgår ifrån att det finns en himmel och ett helvete, hur vet man var man kommer hamna och kan man vara säker på att man hamnar i himlen? I det här sista avsnittet i temat Evigheten pratar vi om något som man pratade väldigt mycket om förr i tiden och som kallas "frälsningsvisshet", dvs vissheten om att man är frälst (räddad). Vi går också igenom bibeltexter som handlar om man kan vara säker på sin frälsning och vara säker på att man kommer till himlen. Bibelord som tas upp Johannesevangeliet 5:24 1 Johannesbrevet 5:11-13 ??Johannesevangeliet? ?3:18? Romarbrevet 10:9 Johannesevangeliet 10:28-29 Lukasevangeliet 23:35-43 1 Johannesbrevet 4:14-18 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-12-12
Länk till avsnitt

Evigheten - Om dödsångest och rädsla för döden - #67

Hur ska man förhålla sig till döden och hur kan man hantera sin dödsångest och rädsla för döden? Döden är något som kommer drabba oss alla, men det är också ett ämne som vi gärna skjuter på och inte pratar om. Just därför pratar vi i det här avsnittet om detta och försöker göra det så ärligt och genuint som vi kan. Vi tar också upp fyra orsaker till varför man kan ha dödsångest eller rädsla för döden. ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-12-04
Länk till avsnitt

Evigheten - Lever vi i den sista tiden? - #66

Vilka är tecknen på Jesus återkomst. Lever vi kanske i den sista tiden? Detta är frågor som kristna har ställt sig enda sedan Jesus levde på jorden. Men de senaste 100 åren har varit likt inget annat sekel. Vi pratar om vilka tecken som redan uppfyllts, vilka som återstår och vilket som är det ultimata tecknet på Jesus återkomst. I Matteusevangeliet undervisar Jesus om bl a 6 olika tidstecken som måste uppfyllas innan han kommer tillbaka. Vi tar upp samtliga och diskuterar ifall dessa har inträffat. Här är listan på samtliga tecken ihop med bibelstället Falsk religion - Matteusevangeliet 24:4-5 Krig - Matteusevangeliet 24:6 Svält och jordbävningar - Matteusevangeliet 24:7-8 Förföljelse - Matteusevangeliet 24:9 Kärlekslöshet, hat och social orättvisa - Matteusevangeliet 24:12 Det ultimata tecknet, lyssna och ta reda på vad det är. Ytterligare bibelord som tas upp Matteusevangeliet 24:14 2 Petrusbrevet 3:12 Lista på personer som påståtts vara Messias: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_claimed_to_be_Jesus ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-11-15
Länk till avsnitt

Evigheten - Vad vi vet om när Jesus kommer tillbaka och hur det blir - #65

I den näst sista versen i hela Bibeln säger Jesus att han kommer snart. Det är hoppet som vi tror på. Men vad betyder snart? Hur länge kommer vi behöva vänta och går det att veta när Jesus kommer tillbaka? Vi pratar om detta och går även igenom hur det kommer att bli när Jesus kommer tillbaka för att hämta hem alla dem som tror på honom. Länk till lista på alla förutsägelser om när Jesus återkommer: https://en.wikipedia.org/wiki/Predictions_and_claims_for_the_Second_Coming_of_Christ Bibelord som tas upp Uppenbarelseboken 22:20 Uppenbarelseboken 22:21 1 Thessalonikerbrevet 4:13-18 Markusevangeliet 13:32 Matteusevangeliet 24:32-36 1 Thessalonikerbrevet 5:1-6 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-11-06
Länk till avsnitt

Evigheten - Mötet som inte går att avboka - #64

Det finns ett möte som vi alla kommer att ha och som varken går att avboka eller omboka. Det är mötet med evigheten och Gud själv. Men hur kommer det mötet att vara, och hur påverkar mitt sätt att leva här på jorden hur min evighet? Det är några av de som som vi pratar om i det här avsnittet när vi fortsätter temat Evigheten. Bibelord som tas upp Matteusevangeliet 6:19-21 Filipperbrevet 1:20-24 1 Korintierbrevet 9:24-26 Filipperbrevet 3:14 1 Korintierbrevet 3:11-15 2 Korintierbrevet 4:18 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-10-20
Länk till avsnitt

Evigheten - Livet är för kort för att... - #63

Den här veckan startar vi ett nytt stort tema om evigheten. Du har säkert hört frasen "Livet är för kort för att..." följet av klok insikt. För det är precis så, livet är för kort. Speciellt kort är det när man jämför det med evigheten. I första avsnittet pratar vi om det där hålet som vi alla har inom oss och som vi försöker fylla med alla möjliga saker. Varför känns det som att det hålet är omöjligt att fylla? Bibelord som tas upp Psaltaren 90:12 Predikaren 1:1-11 Predikaren 3:11 Jakob 4:13-14 2 Korintierbrevet 4:16-18 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-10-12
Länk till avsnitt

Din vilja - Att våga be om Guds vilja - #62

I det här avsnittet gästas vi av våra vänner och kollegor Linnea och John som skrev och sjunger lovsången "Låt din vilja ske med mig". Vi pratar om när John på ett extremt osannolikt sätt fick träffa sina adoptivföräldrar, om beslutet att gifta sig, att våga lämna över sitt liv för Guds vilja och om hur det kan få oanade konsekvenser. ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-10-09
Länk till avsnitt

Din vilja - Attityden som förändrade världen - #61

När vi bjuder in Guds vilja i vårt liv så innebär inte det att livet blir problemfritt och att vi aldrig kommer möta svårigheter och utmaningar. Det kan till och med vara precis tvärtom. I det här avsnittet pratar vi om detta och tittar på Marias liv, hon som är Jesus fysiska mamma. Hennes attityd förändrade hela världen och det beslut som hon tog har påverkar oss än idag. Samma attityd kan du och jag ha. Bibelord som ta upp Galaterbrevet 2:19-20 Lukas 1:26-38 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-10-03
Länk till avsnitt

Din vilja - Vem du blir är viktigare än vad du blir - #60

När vi tänker på Guds vilja med våra liv så handlar det ofta om vad vi ska bli, dvs vilket yrke vi ska ha eller vad vi ska syssla med. Bibeln lyfter fram ett annat perspektiv som handlar om att det är viktigare vem vi blir än vad vi blir. Vi pratar om kallelse och hur man tar reda på vad Guds specifika vilja är för just mitt och ditt liv. Bibelord som tas upp Jakob 4:13-16 Psaltaren 119:105 Ordspråksboken 3:5-6 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-09-26
Länk till avsnitt

Din vilja - Vad är Guds vilja med den här världen? (del 2) - #59

Det här avsnittet är en fortsättning på avsnitt #58. Vi pratar om Guds vilja med den här världen. Den här gången pratar vi om varför det finns så mycket ondska i världen och varför Gud valde att bli människa. Bibelord som tas upp 1 Johannesbrevet 5:19 Jesaja 53 1 Korintierbrevet 6:20 1 Timotheosbrevet 2:4 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-09-21
Länk till avsnitt

Din vilja - Vad är Guds vilja med den här världen? (del 1) - #58

Idag startar vi ett nytt tema som vi kallar "Din vilja". I det här temat kommer vi först titta på vad Guds vilja är med den här världen och senare vad Guds vilja är specifikt för vårt eget liv. Så vad är Guds vilja med den här världen? Varför skapade han oss och varför finns vi? Detta är frågor som de flesta av oss har ställt oss någon gång i livet. Vi har också precis släppt en ny lovsång som heter "Låt din vilja ske med mig". Du kommer få lyssna på den, vi kommer prata om den och i sista avsnittet kommer vi att intervjua Linnea och John som skrev låten. Sången kan du lyssna på här: Spotify:https://open.spotify.com/album/5GBn7IqgwGUlMjhlTwIejo?highlight=spotify:track:2grUBQyvG7CJcP4oH1qU7E iTunes:https://music.apple.com/se/album/l%C3%A5t-din-vilja-ske-med-mig-single/1530263417?l=en Youtube:https://youtu.be/NmUQ03KNlY8 Bibelord som vi tar upp Matteusevangeliet 6:9-13 I avsnittet pratar vi om sex kriterier som väsendet som skapade universum och livet behöver uppfylla. Här är alla kriterier: Får inte ha en egen orsak Måste vara icke-materiell Måste vara utanför tid och rum Måste vara extremt kraftfullt Måste ha ett medvetande ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-09-13
Länk till avsnitt

Boxen - Ett nytt sätt att se på sig själv - #57

Rädslor, tvivel och dålig självbild är olika saker som kan göra att vi hellre boxar in oss och begränsar oss själva istället för att våga ta nya kliv framåt i livet. I Bibeln finns det en person som gjorde exakt så. I en väldigt svår tid i livet väljer Gideon att dra sig undan. Han frågar sig: Gud var är du någonstans, och hur är det egentligen med allt jag hört att du gjort i andras liv? Utifrån detta drar han slutsatsen att Gud hade lämnat honom. Har du känt så någon gång? I det här avsnittet pratar vi om ett nytt sätt att se på sig själv på och hur det kan hjälpa oss att ta oss ur boxen. Bibelord som tas upp Domarboken 6:11-14 Jeremia 29:11 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-09-04
Länk till avsnitt

Boxen - Hur vi begränsar Gud och oss själva - #56

Gud har så mycket mer för oss än vad vi vågar tro, drömma om och förvänta oss. Men ibland begränsar vi vad Gud kan göra i våra liv genom att stoppa honom i en box. På samma sätt kan vi begränsa vårt egna liv genom att boxa in det, kanske genom vår egen syn på oss själva eller genom vad andra har sagt om oss. I det här avsnittet pratar vi om hur man kan slå sig fri från felaktiga tankar om sig själv och om hur man kan våga förvänta sig mer av Gud. Bibelord som tas upp Efesierbrevet 3:20-21   ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-08-28
Länk till avsnitt

Inkorgen - Vi svarar på era frågor - #55

Vi kör inkorgen för andra gången där vi rotar i vår inkorg och plockar fram några av era superbra frågor. I det här avsnittet: Vilken kristen stil är rätt? Vilken nivå skall man lägga sin tro på eller i vilken form kanske är bättre uttryckt. Finns ju många stilar..en del skriker Fire?? andra är mer stilla? eller är det en mognadsfråga? Vet man säkert att allt som står i Bibeln är från Gud? Vet man säkert att allt som står i bibeln är från Gud, eller kan de som skrivit ibland ha skrivit något som de själva velat få med? tex känslor och tankar. Varför tvivlar jag? Jag tror på Gud men jag kan tvivla, utan att jag egentligen vill. Hur kommer det sig? Ska vi följa lagen? Jesus själv följde lagen. Men sa han någon gång att vi INTE skulle följa lagen? Hur vet man vem som är den rätta? Hur vet man vem som är den rätte? Är det fel att testa om man känt varandra länge? ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-06-17
Länk till avsnitt

Inkorgen - Vi svarar på era frågor - #54

Vi får in massor av frågor till vår inkorg från er lyssnare. Vi kommer rota där litegrann och med jämna mellanrum ha ett Q&A-avsnitt där vi svarar på några av dessa frågor. I det här avsnittet svarar vi på följande: Hur bedömer Gud oss? Är det hur ens relation med Gud ser ut innan man dör som avgör om man kommer till himlen eller hur ens totala relation genom hela livet som avgör vart man hamnar efter döden? Får man ha tatueringar? Många kristna har tatueringar medans vissa säger att det är förbjudet (enligt bibeln) Vad är det egentligen som stämmer? Jag tänker att synd är något som drar en ifrån Gud men tatueringar drar ju inte en från Gud? eller? Råd om husköp? Hej! Har en fråga. Är mitt i livet.  Har ett barn och ett kommande är påväg i höst. Den senaste tiden har jag/vi önskat ett hus, att köpa eller bygga. Har sökt efter ett hus i över ett år nu men inget har gått som vi tänkt. Att bygga är så dyrt och känns inte som vi. Allt detta gör att mitt liv känns lite hopplöst ibland. Jag vet att inget är panik och att det är en liten sak mot andra motgångar man kan ha men det gör att jag mår dåligt över det. Hur skulle ni göra? Är det fel att störa sig på sin partner? Är det fel att störa sig på sin partner? (generellt mot personer också) bli arg på vissa handlingar eller hur man själv blir behandlad? Hur löser man det i isåfall och reder ut? ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-05-24
Länk till avsnitt

Ondska - Kunde inte Gud skapa en värld utan ondska, och andra frågor - #53

I det allra sista avsnittet i temat Ondska knyter vi säcken genom att svara på era frågor. Vi pratar bland annat om det här: Kan Gud som är allvetande ångrar Gud sig? Om Gud skapade allt, inklusive djävulen, betyder det att Gud skapade ondskan? Kunde inte Gud skapa en värld utan ondska? Kan Gud inte skapa oss med fri vilja men att vi bara väljer att göra gott? Kan inte Gud bara ta bort all ondska? Vi avslutar också med att prata om hur vi kan bryta ondskan i världen. Bibelord som ta upp 1 Samuelsboken 15:11 1 Samuelsboken 15:29 Lukasevangeliet 22:42 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-05-16
Länk till avsnitt

Ondska - Därför finns det ondska i världen - #52

I fjärde delen i vårt tema om ondska ger vi bakgrunden till varifrån all ondska kommer ifrån och svarar på en av de vanligaste frågorna vi har fått: Om Gud är god och allsmäktig, hur kan han tillåta lidande och ondska? Kan det vara så att Gud faktiskt har en orsak bakom varför han tillåter ondska? Kanske för att uppnå ett högre syfte? Men vad är det syftet i så fall? Argumentet kommer i en massa olika varianter. Här är två av dem. Variant 1 Antingen så är Gud inte god eftersom han låter oss lida. Eller så är Han inte allsmäktig eftersom han inte kan stoppa lidandet. Slutsats: Ondska existerar alltså kan Gud inte existera. Variant 2 Ondska och lidande existerar. Gud är god och allsmäktiga. En god och allsmäktig Gud - om han existerar - hade tagit bort ondska och lidande. Slutsats: Gud existerar inte. För att svara på dessa frågor går vi hela vägen tillbaka till skapelseberättelsen och tar reda på vad det var som egentligen hände där. Vi gräver också i vad människans ansvar i det hela är. Bibelord som tas upp 1 Mos 1:26-27 1 Mos 2:8-9 1 Mos 3:1-13 1 Mos 3:20-22 1 Johannesbrevet 5:18 1 Mos 6:5-7 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-05-09
Länk till avsnitt

Ondska - Gud i Gamla Testamentet (GT) - #51

Är Gud i Gamla Testamentet och Nya Testamentet samma Gud? Ibland känns det inte så. Många av oss kan ha svårt med att få ihop hur Gud presenterar sig själv före och efter Jesus. Vi kanske har fått bilden att Gud i GT är sträng, hård, dömande och arg, medan Gud i NT står för nåd och kärlek. I det här avsnittet pratar vi om detta och varför vi inte tror att de bild är sann. Och hur ska man tänka kring krigen i Gamla Testamentet som orsakar död och förintelse? Går det att säga att Gud är god med tanke på dem? Bibelord som tas upp Johannesevangeliet 10:30 Jakob 1:17 Hebreerbrevet 13:8 Johannes 3:16-18 Hesekiel 18:23, 32 Klagovisorna 3:33 2 Petrusbrevet 3:10 5 Moseboken 12:31 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-04-24
Länk till avsnitt

Ondska - Ligger Gud bakom sjukdom och lidande? - #50

I förra avsnittet pratade om vem djävulen är. Börja där om du inte lyssnat på det än. Den här veckan fokuserar vi på vem Gud är och framförallt HUR Gud är. Är det t ex Gud som ligger bakom sjudom och lidande som drabbar oss? En del tror det och menar att Gud ibland låter oss drabbas för att vi ska lära oss något av det. Även om det kan låta fromt och ödmjukt så tror vi att detta är helt fel. Eftersom man eventuellt anklagar Gud för något som han inte ligger bakom så är det viktigt att gåt tillbaka till Bibeln och se vad den säger om Guds karaktär. Bibelord som tas upp 2 Moseboken 33:18-20 Johannes 10:10 1 Johannesbrevet 1:5 Jakob 1:17 Job 49-42 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-04-11
Länk till avsnitt

Ondska ? Det här kanske du inte visste om djävulen - #49

Med det här avsnittet inleder vi ett nytt tema som vi kallar för ?Ondska?. För att lägga en bra grund pratar vi om djävulen som är en källa till ondska. Vem är djävulen? Vad har han för motiv? Och om djävulen är ond och Gud skapade honom, betyder det att Gud skapade ondskan? Bibelord som tas upp Hesekiel 28:12-18 Jesaja 14:12-14 Lukas 10:18 Uppenbarelseboken 12:7-9 1 Petrusbrevet 5:8   ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-04-03
Länk till avsnitt

Skam - 2 sanningar som hjälper dig hantera skammen - #48

Har du varit med om att ha din bästa dag, och plötsligt ser du den där personen, hör den där låten eller får den där tanken och blir översköljd av skam och fördömelse? Då är du inte ensam. Det finns två sanningar om dig som hjälper dig att hantera känslor av skam: Du är 100% förlåten. Du är villkorlöst älskad av Gud. I det här avsnittet pratar vi om dessa två sanningar så att de blir en del av vilka vi är. Bibelord som tas upp Romarbrevet 8:1-2 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-02-28
Länk till avsnitt

Skam - Ett nytt sätt att se på sig själv - #47

Förra veckan påbörjade vi ett nytt tema som handlar om skam. I del två pratar vi om vår nya identitet som vi får när vi blir kristna. Bibeln vill ständigt påminna oss om att den vi en gång var är vi inte längre i Guds ögon, men inte på grund av att vi lyckats ta oss i kragen utan på grund av det som Jesus gjorde för oss på korset. Men men ibland gör sig vårt förflutna påmint. Vi känner oss då mindre värde och skamsna inför Gud. Så vad kan man göra när man känner sig fördömd och när känslor av skam fyller ens inre? Det samtalar vi om den här veckan. Bibelord som tas upp 2 Korintierbrevet 5:17 Johannesevangeliet 1:12 Psalm 103:12 1 Johannesbrevet 3 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-02-24
Länk till avsnitt

Skam - Skillnaden mellan skam och skuld, och vad det gör med oss - #46

I det här nya temat som vi startar med detta avsnitt pratar vi om något som man kanske helst undviker. Skam. Det är en jobbig känsla som gissningsvis de flesta av oss upplevt och något som Jesus vill göra oss fria ifrån. I första delen mjukstartar vi med att prata om skam, vad det gör med oss och vad som är skillnaden mellan skam och skuld. Följ med redan från start!   ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-02-18
Länk till avsnitt

Leva i nuet - Gud är här och nu - #45

Det här är del 2 i minitemat "Leva i nuet" som vi startade förra veckan. Om du missade förra veckans avsnitt så hittar du det här: https://vois.se/avsnitt/44/ Idag tittar vi närmare på Jesus möte med Marta och vad vi kan lära oss av den. Vi pratar om att Gud är nuets Gud och att han är all den Gud som han nånsin kommer att vara. Han förändras inte. Det betyder att vi inte behöver skjuta vissa saker på framtiden. Berättelsen slutar med att Jesus ber systrarna att rulla bort stenen från graven och uppväcker sedan deras bror från döden. Det är en ganska så extraordinär händelse. Men vad har du och jag för sten i vårt liv som kan behöva rullas bort? Bibelord som tas upp Johannesevangeliet 11:17-27   ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-02-03
Länk till avsnitt

Leva i nuet - Vi hoppar från dåtid till framtid - #44

När en av Jesus närmaste vänner Lasaros ligger död blir Jesus konfronterad av Lasaros syster Marta. I det samtalet pendlar Marta från besvikelsen över det som redan hänt till en dämpad förhoppning om det som kan hända i framtiden. Jesus försöker istället visa Marta att han inte bara var och kommer att vara, utan att han ÄR här och nu. Det är så lätt för oss människor att se tillbaka på dåtiden och längta in i framtiden. Men vi glömmer bort att leva i nuet. Vi kan inte förändra det som redan varit och det som kommer vet vi väldigt lite om. Det enda vi har är här och nu. I det här avsnittet pratar vi om detta och om vad vi kan lära oss av mötet mellan Jesus och Marta. Bibelord som tas upp Johannesevangeliet 11:17-27 Romarbrevet 10:9 Hebreerbrevet 13:8   ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2020-01-28
Länk till avsnitt

Julavsnitt - En händelse där alla platsade - #43

Året lider mot sitt slut och det är snart julafton. Vi firar Jesus födelse, att Gud blev människa. En av de stora anledningarna till varför Gud blev människa var för att göra sig själv tillgänglig för alla människor. Hos Gud har alla en plats. Julberättelsen visar oss hur det här med att vara inkluderande inte är ett modernt påfund utan uppstod redan för 2000 år sedan med Jesus. När han föddes fanns nämligen människor där från olika samhällsklasser, nationaliteter och kön. Om du vill ge VOIS-podden en julgåva så att vi kan sprida det kristna budskapet till fler så kan du göra det via Swish. Swishnummer: 123 208 46 71 Märk med "Julgåva till podden" Bibelord som tas upp Lukasevangeliet 2:6-7 Galaterbrevet 3:26-28 Uppenbarelseboken 3:20 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2019-12-19
Länk till avsnitt

Följare - Den enda som verkligen förstår - #42

Har någon nån gång sagt till dig "jag förstår", och du känt att nej du förstår faktiskt inte alls? För att någon ska förstå vad du och jag går igenom behöver personen först ha gått igenom samma saker som vi. Jesus fick lida mer än någon annan och därför förstår han våra svårigheter och känner med vår smärta. Men han inte bara förstår utan han vill också gå bredvid oss och bära våra bördor. Det här är sista avsnittet i temat Följare. Och visst är det tryggt att veta att den vi följer går bredvid oss. Bibelord som tas upp Hebreerbrevet 4:14-16 Matteusevangeliet 11:28-30 Jesaja 53:2-10 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2019-11-28
Länk till avsnitt

Följare - Svårigheterna försvinner inte, men de blir enklare att hantera - #41

Livet innehåller svårigheter och motgångar, det är vi nog alla överens om. En del av oss är sjuka, vissa kämpar i en relation, andra får inte ekonomin att gå ihop, en del bär på sorg osv. Dessa utmaningar försvinner inte bara för att man följer Jesus. Men med Jesus bakom ratten behöver vi inte göra livet ensamma. Han har övervunnit världen och med hans hjälp kan även vi övervinna svårigheter som vi möter. Bibelord som tas upp Johannesevangeliet 16:33 Psalm 23:4 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2019-11-21
Länk till avsnitt

Följare - Vill du mer? Det här är ditt nästa steg - #40

Tron på Jesus gör något med oss. Om du känner en passion i ditt hjärta och vill mer så  I det här avsnittet pratar vi om vad som först och främst kännetecknar en riktig följare till Jesus. Är det att man läser Bibeln mer, ber mer eller går till kyrkan mer? Handlar det om att gå nån bibelskola eller bli professor i grekiska och dissikera varenda ord i Bibeln? Handlar det om att driva ut demoner och bota sjuka? Eller kännetecknas det av något helt annat? Vi pratar också om att det kristna livet ibland kan kännas som att man tar två steg fram och ett steg bak och hur man kan tänka kring det. Det är viktigt att förstå att efterföljelsen till Jesus är en resa och att vi alla börjar någonstans. Jesus möter oss precis där vi står just nu, tar vår hand och leder oss vidare. Bibelord som tas upp Matteus 9:13 Matteus? ?4:18-20? Johannes 13:34-35 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2019-11-13
Länk till avsnitt

Följare - Vad betyder det att följa Jesus? - #39

Enligt Times Magazine är Jesus den mest inflytelserika personen i världshistorien. Hans idéer förvandlade vardagen för miljontals människor och gör det än idag. Men vad betyder det att följa Jesus? Hur blir mitt liv bättre av det och vad får det för konsekvenser? Den här veckan startar vi ett nytt tema om att vara en efterföljare till Jesus. I första avsnittet pratar vi om vad ordet "följare" betyder och om hur och varför vi kan lägga hela vårt liv i Guds händer och låta honom leda, något som kan kännas läskigt för många. Bibelord som tas upp Matteus 16:24-25 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2019-11-05
Länk till avsnitt

Guds nåd - Det här behöver du veta om omvändelse (del 2) - #38

Det här är del 2 i ett längre avsnitt om omvändelse. Om du missat del 1 (som är avsnitt #37 i podden) rekommenderar vi att du börjar där. Nu har vi kommit till den del som handlar om vad omvändelse faktiskt är. Bibelord som tar upp Lukasevangeliet 15:17-24 Lukasevangeliet 24:45 Romarbrevet 12:2 Romarbrevet 2:4 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2019-10-15
Länk till avsnitt

Guds nåd - Det här behöver du veta om omvändelse (del 1) - #37

Det är några av våra fantastiska lyssnare som frågat om vi inte också ska prata om omvändelse som är en viktig och central del i det kristna budskapet. Det är helt riktigt och det ämnet har legat med på schemat sedan vi startade temat Guds nåd. Omvändelse är ett ord som av vissa används väldigt flitigt och av andra knappt någonting alls. Hur kan det komma sig? Kan det bero på vad vi sätter i det ordet, vad vi tror att omvändelse betyder och vad vi förknippar det med? Vi spelade in ett långt avsnitt på 60 minuter som vi sedan delade upp i två delar som kommer direkt efter varandra. I första delen pratar vi om varför omvändelse är så viktigt och mjukstartar med att att gå igenom vad omvändelse INTE är. I del två kommer vi fördjupa oss och prata om vad omvändelse faktiskt är. Bibelord som tas upp Matteusevangeliet 3:1-2 Matteusevangeliet 4:17 Lukasevangeliet 24:45-47 Apostlagärningarna 2:38   ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2019-10-15
Länk till avsnitt

Lyssnarfråga om Guds nåd: Betyder det att man får synda hur mycket man vill? - #36

Ofta när man pratar mycket om Guds nåd kan en spontan fråga dyka upp: Betyder det att jag nu får synda hur mycket jag vill och sen komma och få förlåtelse och på så sätt utnyttja Guds nåd? Det här är en fråga som ställts i tusentals år och är inte på något sätt ny. I det här avsnittet pratar vi om hur det ligger till med den saken och varför detta egentligen bara är en onödig hypotetisk fråga som inte har med verkligheten att göra. Bibelord som tas upp Romarbrevet 6:1-2 Brevet till Titus 2:11-14 1 Korintierbrevet 15:10 ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2019-10-10
Länk till avsnitt

Guds nåd - Vår starkaste motivationskraft - #35

Vad motiverar dig? Pengar? Att gå ner i vikt? Att få bekräftelse? Att göra föräldrarna stolta? Det är en viktig fråga att ställa sig själv och svara på, för det är avgörande för om vi ska hålla loppet ut. Det finns nämligen drivkrafter - som t ex ovan nämnda - som dränerar oss på kraft, glädje, energi och livslust. I det här avsnittet pratar vi om en drivkraft som gör det motsatta. Guds nåd och hans villkorslösa kärlek är Guds metod för att motivera oss att göra gott och allt det som han kallat oss till. Vi pratar om det utifrån en story i Bibeln om en fascinerande kvinna som kraschade en hemmafest som hon inte var inbjuden till. Vad var det som drev henne dit och hur vågade hon ta sig in i en miljö där hon visste att hon skulle bli utskämd? Men först inleder vi med en liten backstory till vår tredje Youtube-video där inspelningen blev allt annat än "som vanligt".   Bibelord som tas upp Lukasevangeliet 7:36-50 1 Korintierbrevet 15:9-10   ? Stöd oss och hjälp fler att upptäcka Bibeln Om du blir välsignad av VOIS-podden och vill att fler ska upptäcka Bibelns budskap så skulle det betyda så mycket om du ville överväga att bli en månadsgivare. Läs mer här: ge.vois.se/podden Support the show: https://ge.vois.se/podden See omnystudio.com/listener for privacy information.
2019-09-30
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.