Sveriges 100 mest populära podcasts

Feeding Your Mind

Feeding Your Mind

SLU = Swedish University of Agricultural Science. Future Food = a research platform working for a smarter sustainable food cycle. We believe in academia and society conquering future challenges together.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

slu.se/futurefood

Avsnitt

Hur kan Food Systems Summit påverka världens livsmedelssystem?

Idag är var tionde människa i världen undernärd, samtidigt som var fjärde är överviktig. Det är långt kvar till att nå de globala Agenda 2030-målen som "ingen hunger" och "ingen fattigdom" - men tiden är knapp. Den 23 september 2021 samlas världens ledare till det digitala FN-toppmötet Food Systems Summit. Vad kan ett sådant toppmöte åstadkomma? Möt Lisa Sennerby Forsse, Sveriges enda representant i toppmötets vetenskapliga expertgrupp, kanslirådet Peter af Wetterstedt på Näringsdepartementet som inte ser toppmötet som ett slut utan som en början - och Carolina Rodriguez Gonzalez, en av de forskare i världen som väljer att bojkotta Food Systems Summit.
2021-09-07
Länk till avsnitt

Avsnitt 21. Om innovation och utbildning som game changer för hållbara livsmedelssystem

Framtidens mat måste vara hållbar, men för att nå dit behövs många fler innovationer. Vad finns för potential i hållbart nytänk från krafter på väg in i livsmedelsbranschen? Kan studenter som lämnar akademins teorier och går vidare ut i verklighetens praktik bli dom game changers som behövs för att nå en hållbar livsmedelsproduktion? Hör Fredrik Fernqvist, forskare och lärare på SLU, Håkan Johnsson, VD Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, Rickard Albin, innovationsansvarig på Culinar och studenterna Dominique Vos och Oscar Abelin.
2021-06-15
Länk till avsnitt

Avsnitt 20. Lantbrukslogik

Det svenska lantbruket är fullt av utmaningar. Lantbruket ska ge oss hållbar, närproducerad mat - och helst mer mat också, och utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan. Det ska försöka vara en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Vem vill, vågar och orkar satsa på en bransch som är i händerna på klimatförändringar, politiska beslut och konsumenternas val? SLU-forskarna Kristina Marquardt och Brian Kuns och Camilla Eriksson från FOI har frågat bönderna själva, i en studie om lantbrukets logik. De fann att lantbrukarna ofta ligger steget före i framtidstänket, med en stark känsla och passion för lantbruket oavsett produktionsinriktning.
2021-04-14
Länk till avsnitt

19. Ett glas mjölk? Eller kanske inte?

Mjölk har gått från att vara ett självklart, omhuldat och subventionerat livsmedel, till att diskuteras och ifrågasättas både vad gäller hållbarhet, hälsoaspekter och djurvälfärd. Vad har mjölk för plats på framtidens bord? Det diskuterar projektkoordinatorn Ola Thomsson och post doc Nathan Clay från SLU med Håkan Jönsson, etnolog från Lunds universitet och nutritionisten Åsa Brugård Konde från Livsmedelsverket.
2021-02-10
Länk till avsnitt

18. Nobels fredspris 2020 ? mat och fred hör ihop

Krig, naturkatastrofer, klimatförändringar ? och ovanpå det den globala coronapandemin. När hungern i världen ökar står FN:s World Food Programme som 2020 års mottagare av Nobels fredspris. WFP når i år omkring 19 miljoner människor i akut behov av mat, och organisationens verksamhet ligger nära centrala forskningsfrågor på SLU. Hör chefsnutritionisten Allison Oman från FN:s World Food Programme, SLU-forskarna Jennie Barron och Sara Gräslund och forskaren Matilda Baraibar från Stockholms universitet.
2020-12-01
Länk till avsnitt

17. Det internationella växtskyddsåret 2020 - utan växter, ingen mat...

I skuggan av coronapandemin är 2020 också International Year of Plant Health ? det internationella växtskyddsåret. Uppskattningsvis 40% av planetens skördar går årligen till spillo. Hoten är många och skiftande; växtsjukdomar, skadedjursangrepp, monokulturer som driver resistens, klimatförändringarna och global handel med trä- och växtprodukter. Vad gör vi för att få och behålla växthälsa? Hör Jan Stenlid, professor i skogspatologi, Johanna Boberg, analytiker växtskadegörare, Katja Fedrowitz, koordinator SLU:s Plattform Växtskydd och Göran Bergkvist, lektor i växtodlingslära.
2020-10-28
Länk till avsnitt

16. Fyra vetenskapliga perspektiv på coronapandemin och framtidens mat

Hur påverkar coronapandemin framtidens mat? Vi är ännu mitt i krisen, och inga vetenskapliga studier har ännu hunnit sammanfatta och analysera läget ? men mycket pekar mot förändringar kring såväl matproduktion som matkonsumtion. De fyra SLU-forskarna Richard Tellström, Mattias Eriksson, Elisabeth von Essen och Kristina Marquardt ger sina perspektiv på bland annat hur pandemin påverkar framtidens mat ur matkulturellt perspektiv, apropå matsvinn, hur ungas funderingar kring mat påverkas och hur coronapandemins verkningar kan vara skillnaden mellan mat eller inte mat på tallriken i Nepal.
2020-06-09
Länk till avsnitt

Jord, kor och klimat

Vem vill inte äta klimatsmart? Jordbruksmark är en stor potentiell kolsänka, men hur brukar man marken bäst, ur klimatsynpunkt? SLU-professorn Thomas Kätterer menar att regenerativt lantbruk är en väg att gå ? och lantbrukarna Josef Appell, Martin Krokstorp, Svante Kaijser och Sarah Singla berättar hur de arbetar så för att inte ?bara? vara matproducenter utan också ?planetskötare?. Och hur påverkar kor egentligen klimatet? SLU-forskarna Elin Röös och Mikaela Lindberg ger sina svar.
2020-04-06
Länk till avsnitt

Vad har viltkött för plats på framtidens tallrikar?

Viltkött är nyttigt, djuren har levt fria fram till skottet, köttet är antibiotikafritt och relativt sett ett mycket klimatsmartare val än till exempel nötkött. Men viltkött står för bara några procent av Sveriges köttkonsumtion ? och det mesta av viltköttet stannar hos jägarna själva. Följ med Louise Lidholm och Martin på vildsvinsjakt i Västergötland, och hör SLU-forskarna Fredrik Widemo och Anna Hessle om viltkött som framtidens mat. Du träffar också Annelie Sjölander Lindqvist, lektor i humanekologi och docent i socialantropologi vid Göteborgs universitet och Kristina Yngwe, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.
2019-12-10
Länk till avsnitt

Hur ser framtidens grönsaksdisk ut?

Framtidens grönsaksdisk ? med strimlat och hackat, bekvämt och portionsförpackat (?) Vi äter allt mer grönsaker och rotfrukter i Sverige. Men hur ser framtidens grönsaksdisk ut? Vi går på trendspaning med Fredrik Fernqvist, forskare på SLU i Alnarp som tillsammans med Caroline Göransson från LRF Konsult skrivit rapporten Framtidens grönsaksdisk. Där händer det mycket ? medan de välbekanta isbergssalladshuvudena kämpar för sin överlevnad bland alla nya, intressanta och bekväma alternativ, verkar färdigsköljda salladsmixer och lagom små kålhuvuden vara bland grönsakerna som har framtiden för sig. Framtidens konsument köper för att äta direkt, inte för att bevara mat, säger Fredrik Fernqvist. Men hur klimatsmart, beredskapssmart och hållbart är det? Svaren är inte alltid självklara... Du hör också Ola Rosling från Gapminder och konsumenterna Marianne Lidén och Agneta Claesson.
2019-10-11
Länk till avsnitt

12. Produceras framtidens mat i städerna?

Majoriteten av världens befolkning lever i städer, och andelen fortsätter att öka. I många länder är odling av mat inne i städerna sedan länge en livsnödvändighet, medan det i Sverige är en växande trend som passar in i allt fler människors medvetenhet om att vi behöver hållbara cirkulära matsystem. Vilka hinder och möjligheter finns för stadsodling? Hur självförsörjande kan vi bli? Handlar framtidens stadsodling om hi-tech eller något helt annat? Hör SLU-forskaren Daniel Bergquist, projektledare för SLU-projektet Mat och Stad som startar hösten 2019, och hans forskarkollega Cecilia Mark-Herbert - och så hälsar vi på stadsodlaren Bella Linde bland squash och rabarber i Stockholm. SLU Urban Futures biträdande programchef Josefin Wangel medverkar också.
2019-08-29
Länk till avsnitt

Almedalen special - Hur hotat är vårt dricksvatten?

Det finns tusentals olika ämnen i vårt dricksvatten, varav ett okänt antal är giftiga föroreningar. Letar vi efter rätt saker i vattnet - och hittar vi dem? Har vi nått "peak kemikalier" i vattnet än - och hur ser försörjningen av rent dricksvatten ut om femtio år? Behöver vi ett uppgraderat kvalitetssäkringssystem för vatten? Hör Livsmedelsverkets generaldirektör Annika Sohlström, Miljöpartiets Maria Gardfjell och SLU-forskaren Johan Lundqvist i en livepodd-inspelning från Almedalen den 2 juli 2019.
2019-07-05
Länk till avsnitt

Almedalen special - Om slakt av fisk och välfärd i vattnet

Miljarder fiskar föds upp och slaktas varje år i världen. Fiskar är känsliga och mer lika andra ryggradsdjur än vad många tror. Forskning visar att de kan känna smärta, rädsla, må dåligt av stress och visa kognitiv förmåga. Men inte ens Sverige som föregångsland kring djurskydd har något regelverk för fiskslakt - och metoden som oftast används här fungerar inte bra. Hör Lotta Berg, professor i husdjurens miljö och hälsa och Jenny Lundström från Miljöpartiet diskutera välfärd och slakt av odlad fisk i denna livepodd- inspelning från Almedalen den 2 juli 2019.
2019-07-05
Länk till avsnitt

Almedalen special - För mycket eller för lite vatten - hur klarar lantbruket det?

Vi strävar efter ett hållbart svensk lantbruk med högre självförsörjningsgrad än idag. Samtidigt står jordbruket inför stora klimatutmaningar som kräver mycket stora ekonomiska investeringar för dränering och vattenmagasinering. Vem betalar det? Finns framtidstron att storsatsa på ett klimatanpassat jordbruk? Hör Harald Svensson, tidigare chefsekonom på Jordbruksverket, Kristina Yngwe, (c), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och Abraham Joel, forskare på SLU, i en livepoddinsplening från Almedalen den 1 juli 2019.
2019-07-05
Länk till avsnitt

Almedalen special - Smart sjömat eller fishy food?

Varför är det coolt att äta torsk men inte skrubbskädda? Mört, eller varför inte smörbult i fiskburgaren? Vi behöver använda havets begränsade resurser mycket klokare och mer innovativt än idag för att inte rubba ekosystembalansen. Hör SLU-forskaren Jonas Hentati Sundberg och Livsmedelsverkets generaldirektör Annika Sohlström diskutera smart sjömat i denna live-inspelning från Almedalen den 1 juli 2019.
2019-07-05
Länk till avsnitt

7. Överproduktion, överkonsumtion - och matsvinn

Visst får man ont i magen av att slänga mat, för alla vet vi att det är fel och ett ohållbart resursslöseri. Men totalt sett i kedjan från producent till konsument slängs mellan en tredjedel och hälften av all mat som produceras i vår del av världen. Vårt mönster för matkonsumtion måste brytas; för att nå framtidens hållbara matsystem måste vi bort från den överproduktion som ger överkonsumtion som ger svinn, menar forskaren Carl Yngfalk från Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, SCORE, vid Stockholms universitet. Du hör också Elisabeth von Essen, SLU-forskare, som tror att kommande generationer blir bättre på att producera och konsumera lagom. Hur bra är SLU:s egna restauranger på att ta vara på maten som blir över? Platsansvarige Sandor Abraham och köksmästare Sophia Gustavsson på restaurangen på SLU:s campus i Alnarp svarar.
2019-06-17
Länk till avsnitt

6. Hur smakar framtidens mat?

Mat ska vara kul, och mat ska vara gott! Mat är status och en markör av vem du är. När maten förändras och utvecklas gäller detsamma också vår uppfattning om vad som är gott. Hur pratar vi bäst om smaker? Behöver vi utveckla ett smakspråk, långt bortom ?jättegott? och ?skitäckligt?? Intervjuare: Ylva Carlqvist Warnborg. Medverkande: Viktoria Olsson, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap Högskolan i Kristianstad Johan Swahn, doktor i sensorik och marknadsföring och måltidskunskap Universitetet i Örebro (Sense Lab, Grythyttan) Ingela Stenson, omvärldsanalytiker United Minds Dan Jacobson, vd Urban Deli Åse Lundh, mjölkforskare på SLU
2019-03-12
Länk till avsnitt

5. Insekter - kittlar dödsskönt i kistan!

I de flesta andra världsdelar är det lika självklart att äta insekter som för oss i Sverige att servera skaldjur. Blir det framtidens mat även här? Varför, eller varför inte? Hur känns det när man smakar första gången? Och är det verkligen säker mat eller kan man bli sjuk? I detta avsnitt intervjuas forskare, kockar, matbloggare och entreprenörer, om bland annat hållbarhet, uppfödning, etik, matkultur och livsmedelssäkerhet. Det blir förstås prat om nyfikenhet, gränser och äckel. Intervjuare: Ylva Carlqvist Warnborg Medverkande: Elin Röös, Per Sandin, Richard Tellström, Merko Vaga, Anna Jansson, Ola Albrektsson, Mia Peterson, Sofia Boqvist, Anders Kiessling, Annika Åhnberg.
2019-01-30
Länk till avsnitt

4. Kött - hur hållbart är det egentligen?

Vi går in en säsong som firas med överdåd av mat och godsaker. I centrum på julbordet brukar det stå kött, massor av kött. Traditionerna bygger på att vi ska få frossa i det som annars är sällsynt på menyn. Hur kan vi fira hållbart nu när köttet är vardagsmat, måste vi välja bort skinka, korv och pastejer? Vilka fördelar och nackdelar finns med att äta kött, och hur kan man tänka när man bestämmer vad man vill äta? Vad lägger forskarna själva på tallriken? I podden intervjuas SLU:s Anders Karlsson, professor i köttvetenskap och Elin Röös, forskare kring hållbar matproduktion och hållbar markanvändning, Lena Åsheim, nötköttsproducent från Skåne, Theres Strand från Svenska Köttföretagen och Nicklas Neuman, post doc på Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet. Det här är det fjärde avsnittet av "Feeding Your Mind", en podcast från forskningsplattformen SLU Future Food vid Sveriges lantbruksuniversitet. Intervjuare: Ylva Carlqvist Warnborg. Musik: Feeding Your Mind, av SLU.
2018-12-04
Länk till avsnitt

3. Matsvinn ? ett världsproblem eller en outnyttjad resurs?

En tredjedel av all mat slängs, trots att den hade gått att äta. Vems är ansvaret att göra något åt det? Och hur bär man sig åt? Kan vi äta oss ur problemet, eller är det något annat som måste till? I podden intervjuas bland andra SLU-forskaren Ingrid Strid och kocken Paul Svensson, båda aktuella i SVT:s programserie Maträddarna. Det handlar om kaffe och kött, kreativitet och konsumentmakt. Men också om vilken roll Sverige kan ha i det globala arbetet att minska matsvinnet. FN:s mål är att matsvinnet ska halveras till 2030. Enligt en ny forskningsrapport publicerad i Nature behöver matsvinn och förluster minskas med 75 procent till 2050 för att vi ska kunna mätta jordens befolkning och samtidigt klara klimatet. Det är med andra ord hög tid att sätta fart. Det här är det tredje avsnittet av "Feeding Your Mind", en podcast från forskningsplattformen SLU Future Food vid Sveriges lantbruksuniversitet. Intervjuare: Ylva Carlqvist Warnborg. Musik: Feeding Your Mind, av SLU. Läs mer på www.slu.se/futurefood.
2018-11-08
Länk till avsnitt

2. Livsmedelsberedskap i krig, kris eller extremväder

Hur står det till med Sveriges livsmedelsberedskap? Hur kan livsmedelssystemet anpassas för att bli mindre sårbart för störningar, inte bara i händelse av krig eller kris, utan även extremväder och klimatförändringar. Det här är det andra avsnittet av "Feeding Your Mind", en podcast från forskningsplattformen SLU Future Food vid Sveriges lantbruksuniversitet. Intervjuare: Ylva Carlqvist Warnborg. Musik: Feeding Your Mind, av SLU. Läs mer på www.slu.se/futurefood.
2018-10-25
Länk till avsnitt

1. Vad blir framtidens mat?

Vad blir framtidens mat? Hör forskare, politiker, branschfolk och helt vanliga människor prata om vad de tror och vad de vet. Det här är det första avsnittet av "Feeding Your Mind", en podcast från forskningsplattformen SLU Future Food vid Sveriges lantbruksuniversitet. Intervjuare: Ylva Carlqvist Warnborg. Musik: Feeding Your Mind, av SLU. Läs mer på www.slu.se/futurefood.
2018-09-19
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.