Sveriges 100 mest populära podcasts

EBA-podden

EBA-podden

Hör experter, forskare, politiker och praktiker i samtal om aktuella biståndsfrågor. Programledare är Númi Östlund. EBA-podden ges ut av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), en statlig kommitté som oberoende utvärderar och analyserar svenskt internationellt bistånd. Se också: www.eba.se Twitter: @EBA-Committee Linkedin: Expertgruppen för biståndsanalys

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

soundcloud.com/user-715665386

Avsnitt

44: Utvärdering av utvärderingar

Sida beställer regelbundet utvärderingar för att få veta om målen i biståndet nås och vilka lärdomar som kan göras av olika insatser. I en ny EBA-studie analyseras vad Sidas utvärderingar säger om måluppfyllelse, och om det är tillförlitliga resultat. Lyssna till ett samtal om hur man når de robusta kausalitetsanalyser som ofta önskas. Medverkar gör Sven Olander, chef för Sidas utvärderingsenhet, Johanna Lindström på konsultföretaget FCG Swedish Development och Markus Burman, utredningssekreterare på EBA-kansliet och rapportförfattare. Programledare: Númi Östlund.
2021-12-21
Länk till avsnitt

43: Normer här och där? SRHR i biståndet

I det här avsnittet diskuterar vi normer och värderingar kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)? och vad det betyder för Sveriges bistånd. En ny EBA-rapport undersöker normer och värderingar om SRHR i tre länder i Afrika. Vad tycker folk om frågor som abort, preventivmedel och HBTQ-personers rättigheter? Och hur jobbar man med SRHR i det svenska biståndet? Medverkande är Anna Kågesten, forskare och biträdande lektor i global SRHR vid Karolinska Institutet, Karin Båge, doktorand vid Karolinska Institutet och Jesper Sundewall, forskare vid Lunds universitet. Programledare: Númi Östlund
2021-12-13
Länk till avsnitt

42: Valstöd - Fria Och Demokratiska Val

Fria val är en hörnsten i en fungerande demokrati och stöd till val och valprocesser har länge varit en viktig del av Sveriges demokratibistånd. Under de senaste åren har vi dock sett en tydlig demokratisk tillbakagång i många länder, även sådana länder där relativt fria val tidigare hållits. I det här avsnittet pratar vi valstöd ? vad det är, hur det fungerar och hur valstöd ska se ut när allt fler länder går i en auktoritär riktning. Medverkande är Therese Pearce Laanela, ansvarig för valprocesser, International IDEA och Helena Bjuremalm, på Sidas demokratienhet. Programledare: Númi Östlund
2021-12-08
Länk till avsnitt

41: Sveriges bistånd till Afghanistan

Ungefär samtidigt som talibanerna tog över Kabul publicerade EBA en underlagsrapport om svenskt bistånd till Afghanistan under de senaste 20 åren. Har vi kastat miljarder i sjön? Eller har vi lyckats bidra till att bygga upp Afghanistan? Medverkande är Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida och Andreas Stefansson, Generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén. Programledare: Númi Östlund
2021-10-12
Länk till avsnitt

40: Vad vet vi om korruption inom biståndet?

Vad vet vi egentligen om korruption inom biståndet? Hur kommer det sig att uppgifter om korruptionens omfattning ser så olika ut? I detta avsnitt snackar vi om en ny underlagsrapport från EBA som besvarar dessa frågor, och hör tankar om korruption från Sida och civilsamhället. Medverkande: Helena Hede Skagerlind, Molly Lien, och Lennart Hernander. Programledare är Willy Silberstein. Hur tänker Sida kring korruption, och vad
2021-07-05
Länk till avsnitt

39: Cirkulär ekonomi ? mellan kaffe & kopparkablar

Cirkulär ekonomi får alltmer fokus inom arbete med miljö och klimat. EBA har publicerat en underlagsrapport som beskriver begreppet och dess koppling till svenskt bistånd. I denna podd hör vi experter reflektera kring hur bistånd kan bli mer cirkulärt. Vi hör också om pågående projekt med kaffeplantage i Sydostasien och kopplarkablar i Palestina! Medverkande: Daniel Slunge, Ulrika Åkesson, Cecilia Brumér, Yaakov Garb, Sofia Ritzén, och Åsa Domeij. Programledare: Willy Silberstein. RÄTTELSE: En tidigare version av avsnittet nämnde att projektet från Israel/Palestina ägde rum i Gaza, inte Hebron. Detta har sedan dess åtgärdats.
2021-05-31
Länk till avsnitt

38: Demokrati, byråkrati, jämställdhet, och klimat - vad har vi lärt oss?

Demokrati, byråkrati, jämställdhet, och klimat - fyra områden där EBA har tagit fram studier under 2020. I detta avsnitt reflekterar EBAs ordförande och vice ordförande kring slutsatser i vår årsrapport Biståndsanalys, och vi hör även en del andra röster från biståndets värld. Medverkande: Helena Lindholm och Johan Schaar (EBA), Per Olsson Fridh, Daniel Tarschys, Mia Mjengwa Bergdahl, och Daniel Tiveau. Programledare är Willy Silberstein.
2021-04-30
Länk till avsnitt

37: LJUDBOK - EBA:s årsrapport Biståndsanalys 2021

Inläsare: Björn Källman. Biståndsanalys 2021 samlar kunskap och slutsatser från vår verksamhet under förra året i ett tillgängligt, kort format. Den finns även i magasinform på eba.se. INNEHÅLL Förord: 00:58 Jämställdhet, makt och utvecklingssamarbete: 03:54 Att finansiera hållbar utveckling: 09:41 Fungerar demokratibistånd?: 12:07 Tillförlitligt om biståndets resultat: 18:10 Effektivt klimatbistånd kräver satsningar: 20:51 Bistånd genom multilaterala organisationer: 26:21 Bistånd, organisation och förvaltning: 29:50 Migration: 36: 20 Framåtblick: 40:10 Intervju med EBA:s ordförande: 43:00 Presentation av ledamöterna i EBA: 47:04
2021-03-31
Länk till avsnitt

36: Jämställdhetsbudgetering i biståndet

Jämställdhetsbudgetering - ett lite tekniskt ord för att beskriva hur en budget kan användas för att öka jämställdheten. En ny underlagsrapport från EBA belyser jämställdhetsbudgeteringens ?vem, vad, hur?, samt vilken kunskap som finns om effekterna av biståndsfinansierade insatser på området. Medverkande: Anna Schnell, rapportförfattare och konsult, och Catharina Schmitz, NIRAS, med inspel av bl.a. Anna Giotas Sandquist, ordf. Sveriges Kvinnolobby. Programledare: Willy Silberstein.
2021-03-29
Länk till avsnitt

35: Demokratibistånd - vad är effekterna?

Hur bra är demokratibistånd? Fungerar det? På vilket sätt? Det är ett par frågor som avhandlas i detta avsnitt med utgångpunkt i en ny EBA-rapport om demokratibiståndets effekter. Gäster är Staffan I Lindberg, professor och föreståndare för V-Dem Institutet, Göteborgs universitet, Charlotta Sparre, ambassadör och direktör för det svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika samt Åsa Thomasson, som bevakar biståndspolitiska frågor för Concord Sverige. Medverkar gör också Mikael Boström från Zimbabwe. Programledare: Willy Silberstein.
2021-02-23
Länk till avsnitt

34: Sex, korruption och utvecklingssamarbete

Sextortion - vad är det? Missbruk av makt i utbyte mot sexuella tjänster. En blandning av korruption och könsbaserat våld. Det berättar Åsa Eldén som tillsammans med flera forskare skrivit en studie för EBA om sextortion och hur det kan bekämpas. Övriga gäster: Ulrik Åshuvud, Transparency International Sweden, och Mia Mjengwa Bergdahl, Karibu Org Tanzania. Programledare: Nina Solomin
2021-01-27
Länk till avsnitt

33: Kontantstöd under kris

Pandemin slår hårt mot världens fattiga. Flera länder och biståndsaktörer satsar på kontantstöd som ett sätt att hjälpa utsatta människor under krisen. Vad vet vi om effekterna? Lisa Hjelm, EBA, har sammanställt kunskap om kontantbidrag. Ulrika Lång, Sida, berättar hur Sverige använder sig av kontantstöd i biståndet. Programledare: Nina Solomin
2020-12-17
Länk till avsnitt

32: Hur klimatsmart är svenskt bistånd?

Hur väl ligger svenskt bistånd i linje med Parisavtalet om klimat från 2015? Mats Hårsmar, EBA, berättar om en ny underlagsrapport på ämnet, med inriktning på det multilaterala biståndet. Ulrika Åkesson, Sida, har granskat samma sak fast bilateralt. Men går alltid klimatanpassning hand i hand med fattigdomsbekämpning - eller kan det finnas målkonflikter? Programledare: Nina Solomin
2020-12-11
Länk till avsnitt

31: Har svenskt myndighetsbistånd effekt?

600 miljoner kronor av Sveriges bilaterala bistånd förmedlas varje år genom myndigheter. Det kan vara till exempel Statistiska Centralbyrån, Naturvårdsverket, Skatteverket eller Polisen som har olika typer av samarbeten. EBA har låtit utvärdera myndighetbistånd till Västra Balkan och vi diskuterar resultaten. Gäster: Jan-Åke Kjellberg, polis, Númi Östlund, EBA, Ylva Sahlstrand, Sida. Programledare: Nina Solomin.
2020-11-12
Länk till avsnitt

30: Afrikas ekonomier och Coronakrisen

Hur har pandemin drabbat ekonomierna i de fattigaste länderna i Afrika? Kommer en snabb tillväxt nu ersättas av stagnerade ekonomier - och hur kan biståndet och andra finansiärer stötta? Hör Torbjörn Pettersson, fd ambassadör i Etiopien, Maria Håkansson, vd för Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund och Torgny Holmgren, EBA-ledamot och vd för SIWI i samtal med programledare Nina Solomin.
2020-10-16
Länk till avsnitt

29: Biståndsbyråkrati

Behöver biståndet mer byråkrati? I en EBA-studie framhålls att det skulle öka kvaliteten på svenska utvecklingssamarbeten. Hör rapportförfattaren Daniel Tarschys diskutera med Clas Olsson, GD på Ekonomistyrningsverket och Lisa Roman, forskningssekreterare på Sida. Programledare: Nina Solomin
2020-08-31
Länk till avsnitt

28: Djurhälsa i biståndet

Att stärka djurhälsan i fattiga länder är viktigt bl a för att minska risken för pandemier och antibiotikaresistens. Hur ser Sveriges stöd till djurhälsosystem i låg- och medelinkomstländer ut? Och är det verkligen tillräckligt fokus på djurhälsa inom biståndet? Gäster: Hannah Akuffo, Sida, och Ulf Magnusson, SLU. Programledare: Nina Solomin.
2020-07-09
Länk till avsnitt

27: Utvärderingen av klimatbistånd i 11 delar

År 2009 satsade svenska regeringen hisnande 4 miljarder på klimatbistånd, att genomföras under fyra år. Tio år senare har EBA låtit utvärdera det så kallade Klimatinitiativet. Hur gick det? Gav de investerade pengarna någon långsiktig effekt? Hur kan vi förvalta lärdomarna för framtidens klimatbistånd? Gäster: Eva Mineur, Klimatpolitiska rådet, Ulrika Åkesson, Sida och Johan Schaar, EBA. Programledare: Nina Solomin
2020-06-17
Länk till avsnitt

26: Demokrati, jämställdhet, risk och fisk

Tre experter från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) reflekterar över några teman i årets Biståndsanalys. Vad har EBA bidragit till för kunskaper inom området svenskt utvecklingssamarbete under förra året? Samt lite framtidsspaning i ljuset av Coronakrisen. Medverkande: Helena Lindholm, Julia Schalk, Magnus Lindell. Programledare: Nina Solomin
2020-05-20
Länk till avsnitt

25: LJUDBOK: EBA:s årsrapport Biståndsanalys 2020

Inläsare: Björn Kjellman. Biståndsanalys 2020 bygger på de studier som EBA tagit fram under det senaste året. Den finns även i magasinsform, på eba.se. Hjälp oss att utvärdera ljudboken! Klicka här: https://www.surveymonkey.com/r/ljudbok Innehåll: Förord: 00.40 Intervju med EBA:s ordförande: 03.15 Demokratisatsning: 06.41 Risk, korruption och medialisering: 12.35 Bistånd 2.0: 19.31 Bistånd till hållbarhet: 23.00 Att mäta långsiktiga effekter: 27.53 Antidiskrimineringsarbete och jämställdhet: 31.50 Framåtblick: 38.11 Presentation av ledamöterna i EBA: 43.01
2020-04-15
Länk till avsnitt

24: Coronakrisen och biståndets roll

Vad händer när Coronakrisen når utvecklingsländer? Vad är biståndets roll under pandemin - och vad kan vi lära av ebolakrisen? Gäster: Åsa Andersson, som samordnar hälsobiståndet på Sida, Ewa Nunes Sörenson, som var biståndsråd i Liberia under ebolakrisen och Jesper Sundewall, forskare i hälsoekonomi vid universitet i Lund och Sydafrika. Programledare: Nina Solomin
2020-03-27
Länk till avsnitt

23: Avbrutet bistånd - vad blir effekterna?

Linda Engström, SLU, har forskat på vad som hände med mottagarna när ett storskaligt biståndsprojekt i Tanzania gick i stå. Hon samtalar med Kajsa Johansson, Linneuniversitetet och Mats Hårsmar, EBA och tidigare biståndsråd i Burkina Faso. Vad får avbrutna projekt för effekter på de människor som har involverats? Och vem bär ansvaret? Programledare: Nina Solomin
2020-03-13
Länk till avsnitt

22: Demokratistöd till Afrika - hur få bättre effekt?

Regeringen har starkt fokus på demokrati i utvecklingspolitiken. Men trots många år av bistånd har inte länderna i Afrika blivit särskilt mycket mer demokratiska. Varför inte? Hur kan vi förändra biståndet för bättre effekter? Och är det verkligen så viktigt att införa liberal demokrati? Gäster: docent Agnes Cornell, prof em Göran Hydén, resultatchef IDEA Joakim Molander. Programledare: Nina Solomin
2020-02-04
Länk till avsnitt

21: Biståndsutvärdering 2.0

OECD-DAC:s kriterier för biståndsutvärdering har fått ett enormt genomslag sedan de tillkom på 1990-talet. Nu har de reviderats och uppdaterats. Vad är nytt och innebär detta en förbättring? Cecilia Ljungman, konsult för Niras i Paris, och Jan Pettersson, kanslichef EBA, samtalar om de senaste principerna för biståndsutvärdering. Programledare: Nina Solomin
2020-01-10
Länk till avsnitt

20: Bosnien och Hercegovina - lyckat bistånd eller gamla hjulspår?

Efter kriget på 1990-talet bidrog svenskt bistånd till återuppbyggnaden av Bosnien och Hercegovina. EBA har låtit utvärdera 23 år av stöd till ekonomisk utveckling i landet. De första åren gav goda effekter - sedan är resultaten blandade. Vad fungerade och inte? Varför? Åsikterna går isär när Claes Lindahl, en av utvärderarna, diskuterar med två fd biståndsråd till Saravejo - Anders Hedlund och Pelle Persson. Programledare: Nina Solomin.
2019-12-05
Länk till avsnitt

19: Nobelpriset - vi diskuterar fältexperiment

Är fältexperiment nyckeln till att utforma biståndet på effektivaste sätt? Hör nationalekonomer diskutera för- och nackdelar med metoden som gav tre forskare nobelpriset i ekonomi 2019. Gäster: Martina Björkman Nyqvist, Handelshögskolan, Göran Holmqvist, Sida och Jan Pettersson, EBA. Programledare: Nina Solomin
2019-11-11
Länk till avsnitt

18: Bistånd mot diskriminering

Vilka effekter kan arbete mot diskriminering ha på fattigdom? En ny kunskapsöversikt från EBA går igenom bistånd till organisationer som arbetar mot diskriminering. Hur ser sådana insatser ut och vad gör de för nytta? Gäster: Hans Linde, ordf RFSU, Mats Hårsmar, EBA och Birgitta Weibahr, Sida . Programledare: Nina Solomin
2019-10-16
Länk till avsnitt

17: Risker och korruption - hur hantera det?

Riskhantering inom biståndet. När korruption upptäcks leder det ofta till häftig kritik för bl a slöseri med skattepengar och stöd till ruttna system. Samtidigt är bistånd en riskverksamhet, inte minst i fragila miljöer, som konflikt och illa fungerande stater. Går det ens att ha utvecklingssamarbeten som är helt fria från korruption? Hör Kajsa Johansson, doktorand, Magnus Lindell, EBA och David Wiking, We-ness, dryfta hur man bäst väger risk mot resultat, samt berätta om personliga erfarenheter av att upptäcka korruption. Programledare: Nina Solomin
2019-09-24
Länk till avsnitt

Avsnitt 16: Kan bistånd påverka migration?

Sambandet mellan bistånd och migration har uppmärksammats allt mer på senare år. I en ny kunskapsöversikt sammanfattar professor Robert Lucas vad vi vet om detta. Kan bistånd påverka migration eller inte? Vi talar om "The migration hump" och om hur ett bistånd som inriktar sig på migration kan utformas. Gäster: Annika Sundén, Arbetsförmedlingen, Iris Luthman, Delmi, och Johan Schaar, EBA. Programledare: Nina Solomin
2019-09-05
Länk till avsnitt

15 Almedalsspecial: Wohlgemüth om vart biståndet är på väg

Intervju med Lennart Wohlgemuth. Han skrev sin första studie om svenskt utvecklingssamarbete år 1974 - och släpper nu nytt ihop med Bertil Odén. Dialog, kapacitetsutveckling och ägarskap är de tre principer han vill att Sveriges utvecklingssamarbete tar med sig in i framtiden. Programledare: Nina Solomin
2019-07-05
Länk till avsnitt

Avsnitt 14: Vad vill partierna med biståndet?

Hur vill riksdagspartierna prioritera i biståndet? Ska Sverige skära ner på antalet partnerländer? Ska Sverige se mer till egennytta inom utvecklingssamarbetet? Vilka partier vill fortsätta med avräkningarna på biståndsbudgeten för svenskt flyktingmottagande och immigration? Hör riksdagsmännen Håkan Svenneling (V), Magdalena Schröder (M), Pyry Niemi (S), Janine Alm Ericson (Mp) & Kerstin Lundgren (C). Inspelat i Almedalen. Programledare: Nina Solomin Kommentarer: Jan Pettersson
2019-07-05
Länk till avsnitt

Avsnitt 13: Biståndets historia II - konflikter och revirstrider

Den unga myndigheten Sida hade inte alltid samsyn med UD om vad som skulle prioriteras. ?Kanske bättre låta dem skära halsen av oss!? skrev en tjänsteman dramatiskt i sin dagbok. Med utgångspunkt i arkivmaterial berättar forskarna Mattias Tydén och Annika Berg om hur Sveriges internationella bistånd växte fram. Hur valdes partnerländerna ut? Hur gick de första projekten? Programledare: Nina Solomin
2019-06-05
Länk till avsnitt

Avsnitt 12: Framtidens bistånd

Med avstamp i EBA:s årsrapport Biståndsanalys spanar vi in i framtiden. Fattigdomen har minskat enormt de senaste två decennierna och är allt mer koncentrerad till Afrika och sviktande stater. En ny typ av givare, som vill ha mer ömsesidig nytta, har också äntrat scenen. Gäster: Susanna Gable, chefsekonom Sida, Helena Lindholm ordf EBA och Jan Pettersson, kanslichef EBA. Programledare: Nina Solomin
2019-05-16
Länk till avsnitt

Avsnitt 11: Biståndshistoria I - från noll till enprocentsmål

För första gången skrivs den samlade historien om hur Sveriges internationella bistånd växte fram. Forskarna Mattias Tydén och Annika Berg berättar hur de och kollegan Urban Lundberg grep sig an ett gigantiskt pionjärarbete. Det tar sin början i 50-talets privata donationer och fokus på befolkningsexplosion och slutar 1975, då Sverige har en statlig biståndspolitik med mångdubblad budget. Programledare: Nina Solomin
2019-05-08
Länk till avsnitt

Avsnitt 10: Vad händer när de humanitära behoven ökar -- men finansieringen minskar?

Allt fler människor i världen är i behov av humanitärt stöd. Men medan FN:s appeller efterfrågar allt större belopp, minskar andelen som finansieras. Vad får det för konsekvenser? Johan Schaar, vice ordf i EBA, och Johan von Schreeb, docent vid KI, diskuterar en ny EBA-rapport om det humanitära systemet och underfinansieringens effekter. Programledare: Nina Solomin
2019-04-23
Länk till avsnitt

Avsnitt 9: Budgetstöd - biståndsformen som fungerade och försvann?

Budgetstöd tycks ha positiva effekter, som exv att minska fattigdom, få fler barn i skola, stärka institutioner som minskar korruption samt förbättra tillgången till hälsovård och vatten. Ändå har denna biståndsform, ett icke öronmärkt stöd till ett partnerlands regering, blivit allt mer sällsynt. Varför? Gäster: Arne Bigsten, prof em i utvecklingsekonomi, Sara Johansson de Silva, ledamot i EBA, och Karl Anders Larsson, som skrivit en underlagsrapport om budgetstöd inom svenskt bistånd. Programledare: Nina Solomin
2019-03-28
Länk till avsnitt

Avsnitt 8: Demokratibistånd - hur funkar det?

Biståndsministern Peter Eriksson betonar demokratiutveckling som en viktig prioritering för Sverige. Men vad är egentligen demokratibistånd? Och på vilket sätt är det kopplat till målet att minska fattigdom? Går det att utvärdera? Gäster: Fredrik Uggla, EBA-ledamot och professor i statsvetenskap och Helena Bjuremalm, demokratienheten på Sida. Programledare: Nina Solomin.
2019-03-19
Länk till avsnitt

Avsnitt 7: Jämställdhetsintegrering och bistånd

Internationella kvinnodagen till ära talar vi jämställdhetsintegrering: hur går den till när det gäller bistånd? Och hur mycket jämställdhet kan man kräva av ett partnerland? Elin Bjarnegård, docent i statskunskap, berättar om EBA:s nya studie som följt genomförandet av Sidas jämställdhetsintegrering. Gäster är också Julia Schalk, EBA & RFSU, och Anne Scheffer Leander, ICLD. Programledare: Nina Solomin.
2019-03-07
Länk till avsnitt

Avsnitt 6: Vem ska äga biståndet i en ny tid?

Att ett land har ägarskap över sin utveckling framhålls som en förutsättning för biståndets effektivitet. Men vad händer med ägarskapet när bistånd allt mer handlar om multilaterala samarbeten med en mångfald av aktörer? Och vet alltid mottagaren sitt eget bästa? Hör samtal med biståndsnestorn Gun-Britt Andersson, fd statssekreterare (S), Karin Metell Cueva, enhetschef på Sida och Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect. Programledare Nina Solomin.
2019-02-08
Länk till avsnitt

Avnitt 5: Hur viktigt är det att ge bistånd i rätt valuta?

Svängningar i växelkurser påverkar biståndets effektivitet och resultat negativt. Sverige skulle kunna minska risken för mottagarländerna genom att betala ut i en annan valuta än kronor, enligt Númi Östlund som skrivit en EBA-rapport om saken. Varför görs det inte? Övriga gäster: Catharina Cappelin, biståndsbudgetchef UD och Jan Pettersson kanslichef EBA. Programledare: Nina Solomin.
2019-01-10
Länk till avsnitt

Avsnitt 4: Om konsten att ge

Vad får människor att faktiskt öppna plånboken och skänka en slant? Och hur kommer det sig att Sverige vill vara bäst i klassen på att ge bistånd? Ska man ge utan att förvänta sig motprestation? Hör författaren Stefan Einhorn, psykologiforskare Arvid Erlandsson och nationalekonom Jan Pettersson, tillika EBA:s kanslichef. Programledare: Nina Solomin
2018-12-18
Länk till avsnitt

Avsnitt 3 Rätt eller fel ge bistånd till krympande demokratier?

Är det rätt att ge bistånd till auktoritära styren? Forskaren Paul T Levin berättar om sin nya EBA-rapport om svenskt utvecklingssamarbete i Turkiet. Övriga gäster: Helena Lindholm, ordf EBA, och Georg Andrén, GS Diakonia och ordf Concord. Programledare: Nina Solomin
2018-11-30
Länk till avsnitt

Avsnitt 2 Gapet mellan katastrofbistånd och långsiktig utveckling

Varför är det så svårt för humanitärt och långsiktigt bistånd att samverka? Gäster: Margareta Wahlström, ordf Röda korset, Göran Holmqvist, chef för Asien, Mellanöstern och humanitärt på Sida och Mats Hårsmar fd biståndsråd i Burkina Faso, nu på EBA-kansliet. Programledare: Nina Solomin
2018-11-30
Länk till avsnitt

Avsnitt 1 Behöver bistånd vara hållbart?

En EBA-rapport visar att få svenska biståndsprojekt är hållbara. Men vad betyder hållbarhet inom biståndsutvärdering? Är det ens ett viktigt kriterium? Hör två erfarna utvärderare resonera, med konkreta exempel. Gäster: Kim Forss, fri konsult och EBA-ledamot, och Markus Burman, EBA-kansliet och rapportförfattare.
2018-11-30
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.