Sveriges 100 mest populära podcasts

AI-podden med Ather Gattami

AI-podden med Ather Gattami

AI-podden är Sveriges populäraste teknikpodd och en samlingsplats som belyser utvecklingen ut i samhället med gäster från samhällets alla håll. Podden är av en populärvetenskaplig karaktär vars mål är att sprida kunskap om AI men även öka intresset och väcka nyfikenheten i samhället. AI-podden produceras i samarbete med Cloudberry och Bitynamics. Läs mer: https://ai-podden.se/

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

ai-podden.se

Avsnitt

Creating Elements of AI

We have the pleasure to host Olof Hoverfält in this episode, who is Strategy & Business Design Principle at Reaktor. Olof talks about how they developed the online course "Elements of AI" together with the University of Helsinki, why they did it, and how many that have completed the course so far. Read more: https://ai-podden.se/
2021-06-17
Länk till avsnitt

Så för man in AI i affärsverksamheten

Fredrik Hofflander, Head of AI på Afry, gästar AI-podden och berättar om hur man ska göra för att få in AI och i ett företag. Fredrik ger råd på hur man ska hantera utmaningar med kompetens, och menar att man ska börja med att titta närmare på företagets behov och förstå vad exakt man försöker optimera eller förbättra, och på så sätt hitta rätt kompetens för att lösa problemen. Läs mer: https://ai-podden.se/
2021-06-10
Länk till avsnitt

AI är en affärsmöjlighet

Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling I denna live-inspelning gästas AI-podden av Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling, som diskuterar AI inom juridiken. Läs mer: https://ai-podden.se/
2021-05-27
Länk till avsnitt

Utmaningen med att driva projekt och organisationer inom AI

I detta avsnitt gästas AI-podden av Alexander Hübel, partner och Chief Strategy Officer på Turbotic. Alexander berättar om hur Turbotic hjälper företag med att sätta upp processerna för AI-projekt på företag på ett automatiserat sätt. Utöver automatiseringen, så saknas det generellt struktur för hur AI-projekt ska bedrivas då det är båda nytt och komplext. Alexander och Ather diskuterar vidare svårigheterna med att få in AI i en organisation, och framför allt när erfarenhet saknas i styrelsen och/eller ledningen. Alexander ger förslag på hur man ska gå tillväga och ger allmänna råd utifrån sin egen erfarenhet och vad han tror kan vara ett sätt att ta sig an denna utmaning. Läs mer:https://ai-podden.se/
2021-05-06
Länk till avsnitt

Towards Human-Level Intelligence

Neil Lawrence is the inaugural DeepMind Professor of Machine Learning at the University of Cambridge, Senior AI Fellow at the Alan Turing Institute, visiting Professor at the University of Sheffield and the co-host of the podcast Talking Machines. Read more: https://ai-podden.se/
2021-02-04
Länk till avsnitt

AI with or without human supervision?

AI-podden is happy to host Pelin Ozbozkurt, Data Science Solution Director at Oracle. Pelin shares with us some of the interesting projects they have been working on at Oracle. The first one is on fraud detection which is an anomaly detection problem that is challenging because of the fact that fraud doesn?t happen that often which makes the data small. Pelin describes how they use other fields to tackle this problem. She mentions in particular the help of human supervision which is vital in building good predictive models. We also make the connection between this methodology and one of our previous guests at AI-podden, Gary Marcus, who wrote in his book ?Rebooting AI? the importance of having a new fresh take on AI and not only rely solely on Deep Learning. What?s interesting is that Pelin mentions the development of unsupervised learning as one of the most interesting fields to explore within AI research. More interesting topics are discussed in this episode! Read more: https://ai-podden.se/2020/11/ai-med-eller-utan-mansklig-overvakning/ Download Oracle Analytics for Dummies for free here>> https://go.oracle.com/LP=103205?elqCampaignId=261794
2020-11-26
Länk till avsnitt

The IBM Debater

In this episode, Noam Slonim, the project leader of the IBM Debater project tells us about their journey to build AI that can perform a debate on a human level. Noam Slonim and Ather Gattami discuss the challenges of the project and what needed to be overcome, the role of human emotions in debates, and how the AI debater could be improved in the future. Don't miss out on this super interesting story! Read more: https://ai-podden.se/
2020-07-04
Länk till avsnitt

AI-podden with Professor Stuart Russell, UC Berkeley

The AI-podcast proudly hosts Professor Stuart Russell, University of California at Berkeley. Professor Russell is one of the pioneers of AI and his over 1000 pages book ?Artificial Intelligence: A Modern Approach", co-authored with Peter Norvig, is a standard reference in the field and you find on the shelf of any serious AI expert or practitioner. Professor Russell recently released his new book ?Human Compatible?, which discusses the risks of AI and how we should think to build Intelligence that serves humanity. In this episode, we discuss this very interesting topic and other topics. Professor Russell shares his experience and gives great insight into the future of AI and where we will see it happening with great impact in the coming 5-10 years.
2020-04-30
Länk till avsnitt

#Vitecherupp med Åsa Zetterberg

Ather Gattami har bjudit in Åsa Zetterberg till ett specialavsnitt av AI-podden med anledning av COVID-19. Åsa Zetterberg är förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen och berättar om deras initiativ till uppropet #Vitecherupp som vill lyfta goda exempel på hur IT och digitala tjänster kan hjälpa samhället just nu. Ather och Åsa pratar om hur uppropet kom till och hur man kan få fler företag att i branschen att sluta upp bakom #vitecherupp. Åsa vill även belysa att vi i Sverige gynnas av att vi kommit så pass långt som vi har inom digitalisering.
2020-03-26
Länk till avsnitt

Rebooting AI

In this episode of our AI podcast ?AI-podden?, we talk to Gary Marcus, the author of ?Rebooting AI? and Founder of robust.ai. We discuss the state of AI, what we have achieved so far and what AI cannot do today. Gary underlines the fact that we are far from so called Artificial General Intelligence (AGI) where computers have cognitive abilities that match the humans. He argues that Deep Learning alone will most likely not solve the problem and that we need to use tools from other fields within AI and combine them with Deep Learning in order to get closer to AGI. Gary reasons around the danger of AI, and discusses why he thinks that an AI that could be a direct threat to the human race is not likely to happen in the next decades. Läs mer: https://ai-podden.se/
2020-02-21
Länk till avsnitt

Robusthet och transparens är nästa steg inom AI

Veckans AI-podden gäst är Pin-Yu Chen, Chief Scientist på IBM Watson Research. Pin-Yu berättar om hur AI har utvecklats och hur fokus har skiftat från att göra noggranna produktioner till att rekommendera och även ta beslut som är av stor vikt eller spelar avgörande roll i en process. Han nämner exempel från egna forskningen i området säker och robust AI teknologi. Exempel på sådan beslut är att döma i juridiska processer, att ta beslut i vilka man anställer eller gör sig av med, eller utbildningssystemet som t ex att använda sig av AI för att rätta antagningsprov på universitet. Därför är det viktigt att bygga AI system med andra mål än noggrannhet som rättvisa, jämställdhet, jämlikhet, osv. Pin-Yu understryker också vikten av att kunna förklara besluten som tas eller rekommenderas av AI system. En annan aspekt är robusthet mot extern påverkan, som där en liten ändring i det datat man matar in inte ska leda till förödande beslut. Vi diskuterade även hur IBM har transformerats på senare år inom AI forskningen där man nu är mycket mer öppen med forskningsresultaten i form av publikationer och open source metodik. Pin-yu förklarar att konkurrensen är så hård att även jättar som IBM måste öppna upp så att man lockar till de bästa talangerna. Detta är säsongens sista avsnitt! Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-12-05
Länk till avsnitt

Om börsen och AI

AI har idag en viktig rådgivande roll inom handel av aktier, inte minst när det kommer till robothandel. Veckans gäst i AI-podden är Mike O?Rourke som arbetar som Head of AI på Nasdaqbörsen i New York, en arbetsplats som satsar på AI och med många framgångsrika tillämpningar inom området. Mike O?Rourke förklarar bland annat hur AI kan användas för att hantera stora datamängder och se samband som människor inte kan se på grund av mängden komplex information. Nasdaq arbetar också med AI för att upptäcka olagliga aktiviteter inom börshandel. Det kan handla om aktörer som på olika sätt manipulerar priser för att tjäna så mycket pengar som möjligt på prisändringarna. Mike O?Rourke berättar även hur Nasdaq använder sig av transfer learning som innebär att man tar med sig lärdomar från Ai algoritmer inom ett område och applicerar dessa på ett annat. Allt för att lösa liknande problem där data kanske saknas. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-11-28
Länk till avsnitt

Satsning på AI forskning viktig för Sverige

Veckans avsnitt av AI-podden gästas av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Ather och Matilda pratar om hur Sveriges regering vill satsa på AI, varför det anses viktigt, och vilken samhällsnytta regeringen tror det kan bidra med. Tillsammans diskuterar de om AI är en teknologi som kommer avgöra länders framtida ekonomi och välstånd och resonerar kring hur regeringen kan agera ? inte minst eftersom många hävdar att AI är den nya elektriciteten. Matilda berättar om hur Sverige satsar på att bygga AI kompetens idag och vad regeringen gör för att driva AI forskningen i Sverige framåt. De diskuterar även hur man genom politik kan försöka tillse att AI inte används till ändamål som är ogynnsamma för mänskligheten. Ather och Matilda pratar även om det faktum att Sverige ligger efter när det gäller AI. Hur ska man säkra Sveriges konkurrenskraft? Varför tror man att ett land som Kanada ligger så långt före oss? Det är några frågor som vi får svar på i veckans avsnitt. Läas mer: https://ai-podden.se/
2019-11-21
Länk till avsnitt

AI och deep learning ? nästa militära slagfält?

I veckans avsnitt av AI-podden pratar Ather Gattami och Anna Ringborg om "Deep learning"-algoritmer som kan vara förvånansvärt enkla att manipulera. I mars 2018 visade kinesiska forskare att de lyckats attackera en Teslabil genom att på flera sätt lura deras algoritmer. Genom att förändra den data som matats till bilens sensorer kunde forskarna förvirra den artificiella intelligensen som körde bilen. AI och deep learning ses som nästa stora militära slagfält. AI kan till exempelvis användas hos drönare och i system för analys av satellitbilder eller när man avlyssnar kommunikation. Men som Tesla-hacket visar, kan en fiende som vet hur en AI-algoritm fungerar göra den värdelös eller till och med vända den mot sin ägare. I podden diskuterar Ather och Anna även hur datorer kan använda radiovågor för att se rörelser bakom väggar och i mörker. De pratar också om det amerikanska rättssystemet och hur domare får hjälp av AI-tjänster för att avgöra huruvida en åtalad ska vara frihetsberövad eller släppas fri i väntan på rättegång. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-11-14
Länk till avsnitt

AI-poddens recept för att bli mer AI-driven

Ett av de största problemen för att företag ska bli mer AI-drivna är att hitta rätt kompetens. Men det finns fler ingredienser som företag bör tänka på för att bli mer effektiva. Stora företag måste utvecklas med sin tid och se vilka möjligheter AI kan ge verksamheten för att inte riskera att bli utkonkurrerad av en mer effektiv uppstickare på marknaden. Nya företag som helt och hållet har fokuserat på en AI-lösning för ett befintligt problem skapar en helt ny affär med just den edgen. Historiskt finns det flera exempel på företag som har blundat för den teknologiska utvecklingen och gått under. Det är ingen slump att AI har fått så mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Det sägs bland annat att AI är den nya elektriciteten och teknologin kommer ge upphov till nya möjligheter man inte har sett innan. Man kan se AI som en ny infrastruktur som kommer påverka många olika delar av samhället. Från ekonomi och finans till marknadsföring och medicin för att nämna några aktuella exempel. I AI-podden får du ett recept på de grundläggande stegen man som företag behöver tänka på när det är dags att ställa om till en mer digital verklighet.
2019-11-07
Länk till avsnitt

Kreativitet och AI med Professor Arthur I. Miller

Är datorer kreativa på riktigt? Idag kan datorer på ett enkelt sätt omvandla ett fotografi till en målning i stil med stora konstnärer som Picasso eller Van Gogh. Datorer kan skriva och komponera musik. AI-Podden har bjudit in Professor Arthur I. Miller som är aktuell med boken ?The artist in the machine? för att diskuterar huruvida maskiner faktiskt är kreativa eller om de används som verktyg av den kreativa användaren. Symbolisk AI kan producera konst som är kännbart för det mänskliga ögat som konst. Men det är konst som har förprogrammerats med hjälp av den data som man har valt att mata algoritmerna med. Det finns inga överraskningar. Harold Cohens Aaron AARON-algoritm producerar ganska vackra målningar med mallar som har programmerats in i den. På liknande sätt programmerar Simon Colton vid Goldsmith's College i University of London ?The Paint Fool? för att skapa en bild av en sitter i en viss stil. Men ingen av dessa hoppar någonsin utöver dess program. Till skillnad från symboliska algoritmer är Artificiella neurala nätverk mycket mer experimentella och oförutsägbara. Nätverken kan lära sig själva vilket gör att arbetet utvecklas utan något mänskligt ingripande, därför kan man också säga att de är mer verkligt kreativa. Ett neuralt nätverk är Alexander Mordvintsevs Deep Dream som skapade mardrömsbilder från invändiga neurala nätverk(ConvNets). Ett annat exempel är Ian Goodfellow's GAN (Generative Adversarial Network) som fungerar som en domare för sina egna skapelser, och Ahmed Elgammal's CAN (Creative Adversarial Network), som skapar stilar av konst som aldrig sett förut. Alla dessa genererar mycket mer utmanande och svåra verk som är maskinens egen uppfattning om konst, inte människans idé om vad konst är. I stället för att vara ett verktyg, deltar maskinen i skapandet.
2019-10-31
Länk till avsnitt

AI hjälper domare betygsätta gymnaster

Gymnaster kan nu bli bedömda av artificiell intelligens ? deras rörelser läses av och analyseras som numerisk data och poängsätts därefter. Det är det japanska bolaget Fujitsu som har utvecklat en teknologin som bygger på AI och 3D-sensorer och som de valt att kalla ?Judging Support System?. Med hjälp av den nya tekniken kan man göra idrotten mer rättvis genom att hjälpa domare göra en opartisk poängbedömning för varje idrottare. Vi pratar även om Pinterest som till skillnad från konkurrerande plattformar valt att omfamna partiskhet, begränsa den virala spridningen och bli något av ett antisocialt nätverk. Företaget har gått ut och förklarat att de precis som andra social nätverk använder sig av rekommendationsalgoritmer som bygger på antaganden och fördomar. Genom ett par få frågor tillsammans med bland annat språk och surfhistorik kan de finna ämneskategorier som intresserar en ny användare och som därmed håller dem kvar i appen. Ett annat företag som börjat arbeta mer intensivt med data är det amerikanska försäkringsbolaget MassMutual. Företaget har lanserat ett innovativt samarbete mellan företagets datavetare och dess linjechefer i ett projekt för att bättre kunna spåra upp försäkringsbedrägerier. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-10-24
Länk till avsnitt

Hur får vi fler kvinnor att arbeta med AI?

I veckans avsnitt gästas AI-podden av Maria Norberg, grundare och VD på Teknikkvinnor samt Gustaf Hagman, grundare och VD på LeoVegas. I avsnittet pratar vi om hur Teknikkvinnor jobbar med att inspirera andra kvinnor att jobba inom tech i allmänhet och AI i synnerhet. Maria Norberg berättar att AI är en så pass central teknologi och att framtidens arbetsmarknad kommer kretsa kring tekniken. Därför är det bra att få med kvinnor redan på tidigt stadium ? här och nu. Gustaf Hagman berättar om varför de har stiftat priset Leoregulus, ett initiativ för att uppmuntra kvinnor att söka sig till tech-industrin. Teknikkvinnor var förra årets vinnare, och priset har hjälpt dem framåt i sitt uppdrag. Vi diskuterar även hur LeoVegas använder sig av AI för att motverka spelberoende samt hur Teknikkvinnor arbetar med AI för att få bort partiskhet. Vi pratar även framtid och visioner om AI och hur tekniken påverkar samhället i stort. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-10-17
Länk till avsnitt

Sofistikerad AI och rekommendationssystemens baksida

I veckans avsnitt av AI-podden pratar Ather Gattami och Anna Ringborg om att bygga AI som vi kan lita på. Djup inlärning har blivit en riktig hype som sträcker sig över alla branscher har spelat en viktig roll för utvecklingen av artificiell intelligens, men finns det en övertro på att tekniken kan uppnå en allmänmänsklig intelligens? Rekommendationssystem har varit och är ett mycket effektivt sätt för olika plattformar och mediehus att hålla kvar sin publik, läsare, tittar eller lyssnare. Youtube är inget undantag och hela 70% av videoplattformens tittare matas till dem via just rekommendationssystem. En riskfaktor med metoden är att extremt innehåll som får många klick och visningar premieras. Just nu experimenterar YouTube med sin algoritm för att försöka minimera förstärkningen av extremt innehåll samtidigt som de vill behålla besökaren på sin hemsida. Fake news är ett återkommande ämne i podden och denna vecka pratar Anna och Ather om Google som använder deep fakes, för att upptäcka just deep fakes. De pratar även om våra smarta hemprylar och inte minst Amazon Alexa som blivit också alltmer sofistikerad och bättre kan förstå tonaliteten hos sin användare. Läs mer: https://ai-podden.se
2019-10-10
Länk till avsnitt

Framtidens hem med AI - AI i byggbranschen

I veckans avsnitt av AI-podden diskuterar Ather Gattami och Anna Ringborg om AI i byggbranschen. Att bygga en ny byggnad är bland de mest ineffektiva, förorenande aktiviteter som människor utför. Byggsektorn svarar för nästan 40 procent av världens totala energiförbrukning och koldioxidutsläpp, enligt FN:s globala undersökning. Ett schweiziskt hus byggt av robotar verkar lova att revolutionera byggbranschen. Byggnaden på tre nivåer nära Zürich har 3D-tryckta tak, energieffektiva väggar, träbjälkar monterade av robotar på plats och ett intelligent hemmasystem. . AI-poddens Anna Ringborg och Ather Gattami diskuterar även Kina och det faktum att internet regleras i landet på olika sätt. Kina har bland annat beställt AI-algoritmer som ska främja vissa värderingar hos landets medborgare. Och är ett AI egentligen smartare än en åttondeklassare? Svaret får du i nya avsnittet av AI-podden. Läs mer: https://ai-podden.se
2019-10-03
Länk till avsnitt

AI skulle kunna lösa universums mysterier

"Det är som att lära ut bildigenkänningsprogramvara med massor av bilder på katter och hundar, men då kan det känna igen elefanter.? Så har forskare beskrivit det häpnadsväckande resultatet av ett AI-system, som de har kallat "Deep Density Displacement Model" (D3M), som lärde sig simulera universum (inom fördefinierade ramar), men lyckades även simulera fenomen det inte borde känna till eftersom man inte matat D3M med information som är nödvändig för att kunna simulera dessa fenomen. Detta överraskande resultat är inte bara intressanta för fysiker, utan även för datavetare som kan studera D3M för att förstå AI bättre. I veckans avsnitt berättar vi även om hur den brittiska polisen övervakar hundratusentals Twitter-inlägg relaterade till Brexit varje dag. Det är en del av ett pilotprojekt för att förutsäga toppar i hatbrott i början av den 31 oktober, då Storbritannien ska lämna Europeiska unionen. Den samlar Twitter-inlägg från hela Storbritannien och använder AI algoritmer för att upptäcka tal som till exempel är rasistiskt, antisemitiskt eller riktat mot människor från vissa länder eller med funktionshinder. Vi pratar även om de dolda kostander för automatiserat tänkande på gott och ont, samt jämför med medicin bland annat. Läs mer: https://ai-podden.se
2019-09-26
Länk till avsnitt

Kan AI göra medicin billigare?

Att ta fram nya läkemedel är både kostsamt och tidskrävande ? det kan ta upp till tio år och kosta miljarder. I det senaste avsnittet av AI-podden får vi lära oss mer om hur medicinföretaget Insilico Medicine tillsammans med ett forskningsteam från universitetet i Toronto lyckades ta fram ett läkemedel på endast 46 dagar med hjälp av AI. Vi tittar även närmare på tjänster som gör det möjligt att byta ut olika personers ansikten på videoklipp har snabbt blivit populära. Appen ZAO är en av de mer populära apparna och har nyligen fått utstå en kritikerstorm mot dess användarvillkor som ger företaget "fria, oåterkalleliga, permanenta, överförbara och relicensierbara" rättigheter till allt användargenererat innehåll. Det kinesiska företaget bakom ZAO har därför gått ut med löfte om ändringar. Marc Zuckerberg har gjort uttalande på ämnet och säger att Facebook kämpar för att hitta ett sätt att hantera och navigera bland falska videos som blir allt vanligare och som han säger kan utgöra en helt ny kategori av desinformation. Vi ställer oss också frågan om AI kan lära sig kreativa processer som skrivande och författarskap. Kreativitet kan ses som en osynlig process som till och med kan vara svår för konstnärer och författare att själva förklara hur den går till. AI har kunnat lära sig att se mönster och kan också på det viset hjälpa kreatörer framåt i sitt arbete. Läs mer: https://ai-podden.se
2019-09-19
Länk till avsnitt

Minecraft, röstassistenter och världens undergång

I det senaste avsnittet av AI-podden får vi lära oss mer om hur forskare börjat använda världens mest sålda datorspel Minecraft för att träna och testa olika typer av AI-system. Det som gör Minecraft användbart för AI-forskning är att trots den oändliga variationen som är inbyggt i spelet, innehåller plattformen även regler som är enkla och förutsägbara inom vissa gränser. Perfekt för forskning med andra ord. Nyligen har även grundarna av jättarna Alibaba och Tesla, Jack Ma och Elon Musk, mötts i ett samtal om AI och framtiden. De både företagsledarna kom mest överens om att man inte var överens kring huruvida AI innebär guld och gröna skogar eller om domedagen hägrar. Oavsett ståndpunkt finns det redan idag produkter som skapar värde för människor tack vare AI. Smarta assistenter i hemmet likt Amazon Alexa och Apples Siri tilltalar alla, inte minst äldre människor som enligt en ny rapport inte känner sig lika ensamma i hemmet. Kanske just därför har röstassistenter blivit mycket populära hos i USA i åldersgruppen 65 år och uppåt. Idéen om att äldre människor undviker att använda ny teknik är kanske bara en myt? Det och fler nyheter inom AI får dig till livs i det senaste avsnittet av AI-Podden med Ather Gattami och Anna Ringborg. Väl bekomme!
2019-09-12
Länk till avsnitt

Bernie Sanders, ansiktsigenkänning & fake news

I veckans avsnitt pratar vi om det senaste som hänt inom AI-världen med slagsida åt nyheter från USA. Den amerikanske presidentkandidaten Bernie Sanders kräver förbud mot användning av programvara för ansiktsigenkänning, som används för att förutsäga vilka brottslingar som riskerar att begå nya kriminella handlingar. Sådana system används redan idag av polis och domare i USA för att vägleda vid beslut trots bevis på att programvarorna kan vara partiska - inte minst när det kommer till färgade människor. Bland annat har San Francisco och Oakland utfärdat lokala förbud mot användningen av sådana tjänster. En annan nyhet från det stora landet i väst är Grover som är en AI-modell som skapats av Allen Institute for Artificial Intelligence och University of Washington. Mjukvaran kan generera falska nyheter baserade på en enda rubrik som skrivs in. Falska nyheter som till utseende och till viss del även innehåll ser trovärdiga ut. På lång sikt tror forskare att verktyg som Grover kan hjälpa till att förhindra spridningen av skadliga falska nyheter. Lyssna på avsnittet för fler nyheter om den senaste utvecklingen! Läs mer: https://ai-podden.se
2019-09-05
Länk till avsnitt

Demokratisering av AI gynnar alla | Salesforce - AI Sustainability Center

Kommer AI ta över våra jobb? Eller är det kanske istället företagens roll att utbilda personal inom AI och dra nytta av tekniken? I veckans avsnitt av AI-podden får vi celebert besök av inga mindre än Baman Motivala från Salesforce och Anna Felländer som är medgrundare av AI Sustainability Center. Det blir ett runda bords-samtal om hur artificiell intelligens påverkar vårt samhälle ? och hur viktigt det är med både förståelse och utbildning inom området. Baman Motivala har byggt upp Salesforce verksamhet i Norden och har haft flera olika chefsroller på företaget sedan 2005. Idag har Baman ansvar för företagets verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika. Baman Motivala brinner för innovation och har länge föreläst om varför vi bör demokratisera AI. Anna Felländer är en av initiativtagarna till AI Sustainability Center som hon leder tillsammans med kollegan Elaine Weidman Grunewald. Anna Felländer är en av Sveriges ledande experter inom effekterna av digitalisering på organisationer, samhälle och ekonomi och har författat flera rapporter som berör e-handel, fintech och delningsekonomin. Läs mer: https://ai-podden.se
2019-08-29
Länk till avsnitt

AI har äntligen besegrat människan i Poker!

I veckans avsnitt pratar vi om det som har hänt inom AI den senaste tiden. Mest spännande är det pokerspelande AI systemet som har utvecklats av forskarna Tomas Sandholm och Noam Brown, som lyckades besegra flera professionella spelare samtidigt (vid samma bord). Detta är på sätt och vis ännu mer häpnadsväckande än DeepMinds AlphaGo, eftersom Poker är mycket mer komplicerat och vi förklarar varför under avsnittet. Andra spännande nyheter berör deep fakes, AI som innovatör och patentägare, samt AI som hjälper kvinnor med att öka deras möjlighet till att bli gravida. Vi pratar även om emotionell intelligens (EI) och vikten av att utveckla AI som tar hänsyn till de mjuka bitarna. Vill man bygga AI system som tilltalar människor och kommunicerar på ett mänskligt sätt, så är det oerhört viktigt att bygga in EI i algoritmerna. Detta är dock en svår utmaning, och av just den anledningen så kommer framtidens jobb att ha mer fokus på det mänskliga. Vem vet, AI kanske gör oss människor mänskligare!
2019-08-22
Länk till avsnitt

"Alla pratar AI"

I säsongens första avsnitt introduceras poddens nya format där Anna Ringborg intervjuar Ather Gattami som får berätta om sin bakgrund och hur han började jobba och forska inom AI. Ather får bland annat svara på frågan han brukar ställa i AI-podden, nämligen ?vad är AI??. Han berättar bland annat om olika definitioner av AI, och hur dessa definitioner har varierat och förflyttats över tid. Under avsnittet diskuteras även det fenomenet att många pratar om AI, men det är inte sällan som man inte får ett grepp om vad man vill göra med det och hur. Det är även få som ser den stora bristen i riktig kompetens samt risken med att inte ha insikten att man behöver spetskompetens när det gäller AI-teknologi
2019-08-15
Länk till avsnitt

AI - Podden Sommarrepris ? Så Arbetar SAS Med AI

Sverige befinner sig i semestertider och många funderar kanske på att ta en sista minuten-resa. Men vad är det som får kunder att klicka vidare och köpa resor ? och vad får dem att avstå? AI-poddens Ather Gattami får besök av Malin Nygren, Head of Global Customer development & Analytics på flygbolaget SAS. Hur arbetar SAS med AI? I podcasten får vi bland annat veta hur flygbolaget investerar i AI för att kunna personalisera kunderbjudanden och hur man använder AI för att bättre kunna kommunicera med resenärer. Malin berättar även om hur AI hjälpt SAS på andra sätt, och hur investeringarna kunde hämtas hem på endast tre månader. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-07-18
Länk till avsnitt

"AI-Podden i Almedalen ? Myter om AI och arbetsmarknaden"

Kommer jobben försvinna med AI? Joakim Wernberg är forskningsledare på Entreprenörsforum och författare till rapporten "Människor, maskiner och framtidens arbete". Han är den sista gästen som besöker AI-podden under Almedalsveckan. I AI-podden försöker Joakim Wernberg reda ut de missuppfattningar som finns idag om artificiell intelligens och arbetsmarknaden. ? Det samlade intrycket under Almedalsveckan är att digitalisering och AI kommer förändra allt. Men ingen berättar hur, säger Joakim Wernberg. Joakim Wernberg har medverkat i flera seminarier på temat AI under Almedalsveckan i Visby och konstaterar att intresset för ämnet i år har varit mycket stort. Men samtidigt som det är positivt att allt fler pratar om AI ser Joakim Wernberg också bekymmer. ? I många av seminarierna i Visby förklaras AI som något det inte är. Vi har kommit till en punkt där vi måste avliva myterna om artificiell intelligens. AI är inte en ny revolution eller väsensskild från digitaliseringen. Den är inte oreglerad och det är inte en egen organism som växer av sig själv. Läs mer: https://ai-podden.se
2019-07-05
Länk till avsnitt

?AI-Podden i Almedalen - Integritet och AI"

På vilket sätt ska vi ta hänsyn till maskiner när de blir alltmer mänskliga? Direkt från Rise trädgård i Almedalen bjuder AI-podden på ett samtal om integritet, etik och artificiell intelligens. Gäster är Jacob Dexe, forskare på Rise, och Privacypoddens Hanna Kjellman. Till vardags arbetar hon även som Privacy och Legal Officer på Zynapp. Samtalet rör sig mellan två fält som utvecklas i olika hastighet. Dels den teknologiska utvecklingen och dels juridikens försök att se till att lagstiftningen inte hamnar på efterkälken. Hur kan vi till exempel använda data korrekt från ett juridiskt perspektiv ? och hur ser vi till att data inte missbrukas? Hanna Kjellman och Jacob Dexe passar även på att diskutera AI:s beroende av data och ger exempel på vilka avvägningar man bör göra mellan behovet av integritet kontra utveckling av AI. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-07-04
Länk till avsnitt

"AI-Podden i Almedalen med Daniel Gillblad"

En problematik som finns i utvecklingen av AI är att det är väldigt dyrt. Algoritmer kan behöva tränas långt över hundra gånger för att allt ska fungera smärtfritt ? när Google gjorde en träningssession för en ny språktjänst exempelvis landade kostnaden på 2,5 miljoner kronor. Men behövs det verkligen alltid stora datamängder för att förstå mönster i vår vardag? Det tror inte Daniel Gillblad på Rise AI, som bland annat försöker ta fram modeller som baseras på små datamängder. ? Till exempel kan man titta på en person som kommer in klockan nio till jobbet varje dag. Ett system behöver inte 1000 observationer för att det ska förstå att om samma person kommer in klockan åtta en morgon är det en avvikelse från det normala, säger Daniel Gillblad. Ather Gattami och Daniel Gillblad passar även på att diskutera den begränsade kunskapen om AI man upplever finns inom företag idag. Många företag i Sverige tror felaktigt att de har en personalstyrka som förstår AI. ? Konsekvenserna blir att felrekryteringar genomförs och att man tar dåliga beslut eftersom kunskapsnivån är för låg. Svenska företag bör istället titta på hur större framgångsrika företag arbetar med riktiga experter, professorer och forskningsinstitut, säger Ather Gattami. Läs mer: https://ai-podden.se
2019-07-03
Länk till avsnitt

?AI-Podden i Almedalen - Kina och AI"

Jacob Lovén är grundare av podcasten ?Digitala draken? och arbetar till vardags som innovationschef på OMD. Han har även jobbat med affärsutveckling på Klarna, MTGx och Schibstedt. I ett möte med AI-poddens Ather Gattami ger han oss insyn i hur Kina arbetar med AI och förklarar bakgrunden till Kinas uttalade mål om att bli världsledare inom AI år 2030. Kina är nämligen som land föregångare när man tittar på den tekniska utvecklingen inom AI och kan lära Sverige mycket menar Jacob Lovén. I AI-podden pratar Jacob Lovén även om hur tekniken kan förgylla vår tillvaro snarare än att förvärrar den. Samtidigt belyser han vikten av att ha en dialog kring teknikens fördelar och nackdelar då teknikutvecklingen har gått så snabbt att vi ännu inte riktigt har koll på vilka gränser som behöver dras. Jacob Lovén är expert på tech-scenen i Kina. Tillsammans med sin podd-partner Tom Xiang spelar man regelbundet in ?Digitala draken? och pratar om det senaste kring kinesisk innovation och hur landet föder techbolag som i rasande fart springer om etablerade föregångare från väst. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-07-02
Länk till avsnitt

AI-Podden i Almedalen med Göran Lindsjö

ASveriges nestor inom AI, Göran Lindsjö, arbetar till vardags som AI-rådgivare på Governo och har tidigare varit rådgivare åt både Finansdepartementet och Näringslivsdepartementet. Under Almedalsveckan fick Ather Gattami möjlighet att prata med Göran Lindsjö i solen i Almedalen. Tillsammans diskuterade de bland annat hur stat och företag kan bidra till utvecklingen av artificiell intelligens och inte enbart bli konsumenter av AI. Dessutom får svenska Spotify vara med på ett hörn när Göran Lindersjö passar på att hylla deras algoritmer som han menar hittat rätt - även i hans hushåll. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-07-01
Länk till avsnitt

?Det är drömjobben som kan försvinna först med AI"

Dan Sommer arbetar till vardags som senior director på dataanalysföretaget Qlik och delar med sig av sina tankar om AI och dess samhällspåverkan ? på såväl kort som på lång sikt. Dan Sommer arbetade tidigare på Garner och skrev bland annat den omtalade rapporten ?Adjusting to 90% unemployment? ? det vill säga att anpassa sig till nittioprocentig arbetslöshet på svenska. Enligt Dan Sommer är vissa av de jobb som kommer att försvinna först i takt med AI:s utveckling kanske inte är de man direkt föreställer sig. Helt nattsvart är det inte heller, även i framtiden kommer det behövas människor som utför arbete. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-06-13
Länk till avsnitt

?AI kan göra skillnad för människor i utvecklingsländer"

Veckans gäst är Julian Kramer, Chief Experience Ambassador på Adobe. Julian berättar om olika projekt som Adobe jobbar med där AI spelar en central roll. Han nämner ett intressant projekt där man bygger AI för att detektera manipulerade pdf-dokument som t ex kontrakt och andra juridiska dokument för att motarbeta eventuella bedrägerier. Ett annat spännande projekt är automatiskt genererade hemsidor som på ett kreativt sätt ändrar presentation samt innehåll för att maximera räckvidd samt konvertering. Julian berättar om utvecklingen där man driver tekniken så att man kan köra AI algoritmer på de elektroniska prylarna (såsom mobiltelefoner) istället för att köra dem på molnet (som de flesta applikationer fungerar idag såsom Siri, Alex, Google Home, etc.). Julian Kramer berättar även om s k ?Federated Learning? där idén är att personlig information förblir kvar på våra prylar, medan mindre personlig information skickas till företagens moln för att förbättra tjänsten utan att de får access till personlig data. Vi diskuterar de tekniska konsekvenserna och huruvida den tekniken blir begränsade för utvecklingen av dessa algoritmer. Vi diskuterar även AI och dess roll i att ta viktiga beslut, fördomar som kan komma med att träna algoritmerna på mänsklig data, samt möjligheterna med att höja levnadsstandarden för de fattiga delarna av världen.
2019-06-06
Länk till avsnitt

?Data-minig är som borrning för att hitta olja"

Veckans gäst är AI-podden med Jani Turunen från Solida i Finland. Jani delar med sig av sin erfarenhet att tillämpa AI för att lösa nya problem. Jani berättar om sin roll på Solida som handlar om att utbilda kollegor internt inom vad som går och inte går att göra med dagens AI teknologi för att adressera kunders behov samt förväntningar. Jani Turunen ger några exempel på möjliga lösningar som är möjliga med hjälp av AI samt områden där AI-tekniken inte är mogen än. Dessa delas upp i s k ?narrow AI? samt ?general AI? där Jani förklarar skillnaden mellan dessa. Jani Turuen berättar även om olika bolags AI-resa där han lägger vikt på förståelse av datat och dess värde samt vad det kan generera för vinster, vilket kan vara av att dilemma. Lösningen på detta dilemma är att starta smått med ett litet projekt som demonstrerar värdet av AI-lösningen. Vi gör en jämförelse mellan utforskningen av värdet av data med olja, där kostnaden för att hitta nya oljefält går upp mot en halv miljard kronor med en risk att man inte hittar olja, men när man väl hittar det så kan man få tillbaks pengarna mångfaldigat. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-05-30
Länk till avsnitt

?AI-podden på Vetenskapsfestivalen i Göteborg" Del 2

Veckans avsnitt är live-inspelning av min konversation med Christer Bodell från SAS Institute på scen på Nordstan i Göteborg som en del av programmet på Vetenskapsfestivalen. Konversationen är uppdelad i två delar. Under första delen pratar vi om vad AI är, varför det händer idag i termer av möjliggörande teknologi samt kärnteknologi. Under den andra delen diskuterar vi tillämpningar som händer idag, men spånar även in i  framtiden hur AI kommer påverka vårt samhälle och vårt levnadssätt. Dessa två delar utgör två avsnitt av AI-podden. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-05-23
Länk till avsnitt

?AI-podden på Vetenskapsfestivalen i Göteborg" Del 1

Veckans avsnitt är live-inspelning av min konversation med Christer Bodell från SAS Institute på scen på Nordstan i Göteborg som en del av programmet på Vetenskapsfestivalen. Konversationen är uppdelad i två delar. Under första delen pratar vi om vad AI är, varför det händer idag i termer av möjliggörande teknologi samt kärnteknologi. Under den andra delen diskuterar vi tillämpningar som händer idag, men spånar även in i  framtiden hur AI kommer påverka vårt samhälle och vårt levnadssätt. Dessa två delar utgör två avsnitt av AI-podden. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-05-16
Länk till avsnitt

"Data styr AI-forskningen och -utvecklingen"

AI-podden gästas den här veckan av forskaren Fredrik Olsson från RISE AI. Fredrik forskar inom mänskligt språk (natural language) och han delar med sig av de senaste forskningsrönen inom fältet. Fredrik är även väldigt intresserad av data generellt och han kommer prata en del om data och dess vikt. Fredrik Olsson berättar om Googles språkmodell BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) som lanserades oktober 2018. BERT har fördelen att det är bättre på förstå kontext från text data. Det leder till smartare system som är smartare. Fredrik berättar även om OpenAIs GPT-2 algoritmer som tar stora sammanhäng i beaktning vilket får med sig mer av språkets betydelse. I båda fallen så handlar dessa nya algoritmer alltså om att ha förståelse för kontext och Fredrik förklarar varför det är viktigt i praktiken. Fredrik Olsson pratar också om data och dess vikt, och vilka dimensioner datat egentligen har som är mer än vad man inser. Han förklarar genom exempel varför datat är så centralt. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-05-09
Länk till avsnitt

"Framtidens sjukdomsdiagnostik kommer vara AI-driven"

Veckans gäst är Josefin Landgråd, medgrundare av kry samt serie-entrepreneur. Josefin berättar om hur hon ser på AI-tillämpningar inom hälsa- och sjukvård. Hon delar med sig av sin vision av hur sjukvården kommer att förändras mot det bättre genom AI. Josefin Landgård berättar att AI kommer att vara så central att människor inte kommer att ställa diagnoser då de inte kommer upp i samma precision som ett AI-system. Vi drar paralleller med flygplan, där datorer behövs för att stabilisera flygplanen och utan datorer blir det omöjligt att stabilisera flygplan generellt. På samma sätt kommer AI vara central inom sjukvården. Josefin resonerar att förr i tiden så kände man till få sjukdomar och det var enklare för en läkare att hålla allt i huvudet, medans idag har man bredare spektrum av diagnoser vilket gör det komplicerat för läkare att ställa rätt diagnos. Josefin Landgård delar även med sig om hennes vision i framtiden, om hur det kommer bli oundvikligt att man har kartlägga våra gener och där kartläggningen används till olika ändamål, på gott och ont. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-05-02
Länk till avsnitt

?AI löser komplexa logistikproblem"

AI-poddens gäst denna vecka är AI Anders Remnebäck, medgrundare på Optilon. Anders berättar om hur Optilon använder sig av AI inom logistik-optimering, allt från orderprognos till lageroptimering. Anders berättar att AI används för att förstärka statistisk analys, allt från att se säsongmönster där man skulle kunna förutsäga lagerbelastningen exemplevis, till hur olika kampanjer påverkar försäljningen och hur man kan adaptera till dessa. Han berättar även att man använder sig av AI för interna processer såsom kvittoredovisning. Man låter helt enkelt datorn lära sig att sortera olika kvitton, och i kvitton automatiskt identifiera belopp och moms samt annan relevant information. Anders menar att datorn är mycket snabbare och noggrannare på att utföra denna typ av jobb. Anders Remnebäck berättar även om hur man kan använda sig av AI för sortimentshantering, där han tar som exempel fallet då man vill reducera antalet sortiment i butik utan att påverka försäljningen på ett negativt sätt. Anders nämner flera intressanta exempel där AI löser problemen på ett enkelt sätt och där en mänsklig lösning inte skulle vara möjlig. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-04-25
Länk till avsnitt

?Lagstiftningen hinner inte med teknikutvecklingen"

Veckans gäst är Hanna Kjellman, jurist och Privacy & Legal Officer på Zynapp, som delar med sig av sin kunskap inom data, privacy och juridik. Hanna, som även kallar sig för GDPR (General Data Protection Regulation) Ninja, berättar om sin roll som den juristen som ser till att regelverken kring GDPR följs. Mycket handlar om att tolka lagarna rätt och förstå dess begränsningar. Hon berättar om varför GDPR upplevs som problem för många företag och varför det är bra för oss individer/konsumenter. Hanna Kjellman belyser också kontrasterna när det gäller utveckling inom teknik respektive juridik. Under en tid där vi beskådar en accelererande teknikutveckling, inte minst med AI i spetsen, så är de juridiska processerna fortfarande tröga och lagarna hinner inte med den tekniska utvecklingen. Detta menar Hanna är problematiskt då GDPR är i princip redan obsolet. Hanna berättar även om problematik som uppstår när AI-system utför mänskliga uppgifter där lagen idag inte har några riktlinjer. Hon nämner konst som exempel där det inte är riktigt tydligt vem det är som har upphovsrätten. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-04-18
Länk till avsnitt

?AI är viktig för att effektivisera myndigheter"

Denna vecka gästar Anders Ygeman AI-podden, Sveriges Energi- och Digitaliseringsminister. Anders berättar om Sveriges inställning till att vara med i AI-utvecklingen och att utveckla den kompetens som behövs för att vara ett konkurrenskraftigt land. Anders Ygeman berättar om hur viktig AI är som teknologi för Sverige, t ex dess stora potential att förbättra hälso- och sjukvården. Han berättar även om svenska myndigheters arbete med att använda AI för att effektivisera processer och arbeta snabbare. Vi diskuterar även Sveriges status när det gäller forskning och utveckling inom AI, och jämför bland annat med vårt grannland Finland som satsar mer än 15 gånger som Sverige. Anders Ygeman menar att i dagsläget så låter man de stora företagen ta ledningen och vi diskuterar riskerna med att inte ha tillgång till teknologin utan endast tillgång till produkterna som de stora företagen tillhandahåller. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-04-11
Länk till avsnitt

?AI kommer att leva eget liv!"

Veckans AI-poddengäst är Erik Langenskiöld, medgrundare och konsult på Evolvery, berättar om de senaste trenderna han observerat inom AI. Vi diskuterar AI i framtiden mer visionärt, allt från 1 till 50 år framåt i tiden! Erik berättar om spännande teknologier som AI inom utbildning, där han tar Neuralink som exempel. Neuralink, ett bolag där Elon Must är inblandad bland annat, vill utveckla en produkt som kan läsa våra tankar genom de elektriska signalerna (fältet) som hjärnan genererar och på så sätt översätta det direkt till digital form. Det gäller allt från att skriva direkt genom att tänka utan använda tangentbordet, eller styra objekt som är koppla till den produkten. Erik berättar även om en omvänd teknologi där vi kanske har bättre förståelse av hur hjärnan fungerar där vi kan ladda upp kunskap till hjärnan från en dator. Han går öven in på farhågor som är kopplade till denna teknik. Erik Langenskiöld berättar även om emotionell AI och dess viktiga roll i tillämpningar, inte minst inom marknadsföringen. Erik ger exempel på scenarier på hur man kan bygga teknik där den emotionella förståelsen med hjälp av AI kan ge mervärde i kundresan. Vi pratar även om AI inom sjukvård, begränsningar på data som är nödvändiga för att bygga AI-algoritmer, stoppa åldrande, och mycket mer. Läs mer: https://ai-podden.se
2019-04-04
Länk till avsnitt

"Virtuella butiksbiträden och kassalös check-out är framtiden"

Veckans gäst är Carolin Solskär, Head of Innovation på Nordic Tech House, som i detta avsnitt berättar om de senaste AI-trenderna inom Retail. Carolin berättar bland annat om ett centralt problem som man försöker att lösa inom retail, nämligen att hitta tekniska lösningar som kan förena e-handel med de fysiska butikerna. Där spelar AI en central roll för att lösa problemet. Betallösningar och kassalös check-out är en viktig hörnsten där kunderna kan gå in och handla varor utan att stå i någon kö, i stil med Amazon Go eller Tosk. En annan lösning är att ha en virtuell butiksbiträde som har någon sorts intelligens för att förstå våra preferenser. Dessa virtuella butiksbiträde bör använda sig om mer information om kunderna för att ge en mer personaliserad och intelligent service. Carolin Solskär går in på den europeiska dataskyddsförordningen GDPR och vad innebär, där hon förklarar kort och koncist vad företagen kan och inte kan göra, och vilka rättigheter individerna har med avseende på deras data. Vi diskuterar även ägandet av data, hur man ser på det som resurs och hur företag och kunder kan dra nytta av dess värde. https://ai-podden.se/
2019-03-28
Länk till avsnitt

?Ingen kommer att använda en automatisk tjänst som improviserar"

AI-podden med Jacob Stedman, medgrundare och produktchef på Doktor24. Veckans gäst är Jacob Stedman, medgrundare och produktchef på Doktor24, ett startuo som försöker guida patienter till rätt vård via en app. Detta gör Doktor24 genom en AI-sjuksköterskare som ställer frågor för att förstå vad patientens besvär är. Detta använder Doktor24 AI till för att få det att fungera. Jacob Stedman berättar mer i detalj hur detta är implementerat. Den första delen handlar om att använda s k natural language processing (NLP), eller mänskligt språk teknologi, för att ta fram nyckelorden i det som patienterna tar med i deras beskrivning av sina besvär. Detta användas i sin tur för att klassificera meningar (tusentals klasser) för att sedan kunna förstå vad besvären handlar om. Dessa klasser identifieras med hjälp av maskininlärning, där man kan använda olika algoritmer för att se sambanden mellan de olika beskrivningarna. För varje sådan klass följer AI-sjuksköterskan eller ?chatboten? ett manus som ställer följdfrågor för att säkra sig om att det är rätt symptom som är identifierade. Jacob delar med sig av intressanta problem inom sjukvård som vore intressanta att lösa med hjälp av AI. Exempelvis att kunna ta bilder på ett födelsemärke via mobilen och skicka till läkare för att kunna få besked ifall man har hudcancer eller något annat.
2019-03-21
Länk till avsnitt

?Hitta hållbara energikällor med hjälp av AI"

AI-podden med Maria Sundvall, Sverige VD på Equinix. Veckans AI-podden gäst är Maria Sundvall, VD för Equinix. Maria börjar med att berätta om pågående AI-teknologi som fångat hennes intresse såsom AlphaGo zero och det arbetet som berör sökandet efter hållbara energikällor där fysiker tar hjälp av data och maskininlärning för att lösa problemet. Maria diskuterar olika former av intelligens som uppfyller olika behov, och där intelligens begreppet kan ha olika betydelser. I detta avsnitt berättar Maria om de projekten där Equinix tillämpar AI. Det första projektet handlar om att göra Equinix datacenter mer energieffektiva. Detta bygger på ett rekommendationssystem som lär sig hur värmeutvecklingen i olika datacenter ser ut och på så sätt optimera resurserna så att man lägger mer energi på att kyla vissa delar av datacentret som är mer aktiva än andra. Ett annat projekt är hur man inom flygplansindustrin samlar data genom olika sensorer för att kunna förutspå felen innan de uppstår, så kallad predictive maintenance. Det tredje projektet handlar om att låta sensorer på tåg samla en massa data så att man förutsäger fel på olika komponenter innan dessa inträffar. Detta har lett till ändrade betalmodeller där kostnaden är proportionell mot tiden en komponent håller! Detta är fantastiskt då man på så sätt uppmuntrar hållbarhet och kvalitet. Maria berättar om fler spännande exempel under detta avsnitt. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-03-14
Länk till avsnitt

?AI kommer att förändra mobila tjänster på banker"

AI-podden med Mats Karlsson, Chef för Handelsbankens Datalab. Mats delar med sig av sina tankar kring AI-utvecklingen i Sverige och i synnerheten inom bankväsendet. Han menar att bankerna i Sverige är så välutvecklade att det blir lägre incitament till ännu mer avancerade lösningar. Det blir typiskt lättare för helt nya banker i exempelvis Kina och Afrika att skapa tjänster som är ännu mer högteknologiska än redan befintliga banker. Vi diskuterar om Kina är en inspiration i utvecklingen. Mats Karlsson berättar att man blir både inspirerad samtidigt som man kan se riskerna med utvecklingen där man kanske får ett samhälle som inte riktigt strävar efter. Det gäller framför frågor som berör personlig integritet, som vi i Europa är mycket mer måna om och där individen skyddas genom lagar som GDPR (General Data Protection Regulation, EU:s dataskyddsförordning). Mats Karlsson berättar också om hur Handelsbanken använder sig av AI för automation av interna processer samt stöd för beslutsfattande för att få högre precision och effektivitet. Där nämner han bland annat att digitalisering har medfört mindre närvaro på Handelsbankens kontor vilket innebär att man måste använda sig av data för att få bättre förståelse för kundens behov. Han menar också att mycket av det rutinmässiga tråkiga arbetet kommer att elimineras bort av AI som ger högre kvalité och samtidigt få möjligheten att fokusera på mer intressanta arbetsuppgifter. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-03-07
Länk till avsnitt

?Edge AI viktigt problem att lösa"

Veckans gäst är Ulrika Jägare, Director, Technology & Architecture på Ericsson. Ulrika berättar om vikten av artificiell intelligens för telekommunikation, framför allt i en era av miljarder av elektroniska prylar kommer vara uppkopplade och bilda internet of things (IoT) vars komplexitet kommer vara ohanterlig för människor. Ulrika ger konkreta exempel på hur man t ex ha AI i basstationer (enheterna som mobiltelefonerna är uppkopplade till) för att kunna fördela resurserna i ett geografiskt område beroende på behov som basstationen lär sig över tid. Vi diskuterar så kallad Edge AI, alltså AI som är implementerad på själva enheterna istället för att ha intelligens på molnet som tar besluten och kommunicerar till användarenheterna (så fungerar Siri, Alexa, etc. t ex). Vi pratar om vikten av att lösa problemet och hur Ericsson gör för att förhålla sig till det genom att börja med enklare implementationer. Ulrika Jägare berättar även om hur Ericsson använder AI i interna. Läs mer: https://ai-podden.se/
2019-02-28
Länk till avsnitt

?Viktigt med energieffektiva AI algoritmer"

Leif Nordlund, affärsutvecklare inom AI på Nvidia Leif berättar om hur Nvidia jobbar med AI inom olika områden som autonoma system, genetik, molekyler biologi, och sjukvård. Leif berättar om Nvidia satsningar inom utveckling av hårdvara som är anpassad för AI algoritmer för att få ännu bättre prestanda. Ett exempel är att Nvidias hårdvara som är AI-skräddarsydd kan analyser bilder på 10 minuter, som normalt skulle ta en timme med standard hårdvara. Hårdvaran är byggd för att efterlikna den mänskliga hjärnan, alltså en arkitektur för artificiella neurala nätverk. Detta har andra fördelar som min strömbrukning och mindre kyla när dessa datorer körs. Vi diskuterar hur energifrågan är viktig att prata om eftersom dagens maskininlärningsalgoritmer är extremt data- och energihungriga, vilket är inte så hållbart i längden.
2019-02-21
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.