Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Strålsäkert - En podd om strålning

Strålsäkert - En podd om strålning

En faktatörstande podd om strålning ? både sådan som finns naturligt i miljön och sådan vi människor skapar. I podden diskuteras strålning inom Strålsäkerhetsmyndighetens ansvarsområden, det innebär allt från strålning i vården, radioaktivt avfall, magnetfält, kärnkraftssäkerhet, UV, laser och radon till vad Strålsäkerhetsmyndigheten gör för att stärka strålsäkerheten internationellt. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Kontakta gärna Strålsäkert och berätta vad du tycker om podden och vad du vill höra mer om: [email protected]

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

stralsakerhetsmyndigheten.se/om-stralning/stralsakert--en-podd-fran-stralsakerhetsmyndigheten/

Avsnitt

#Tema forskning: Radioekologi - om hur radioaktiva ämnen beter sig i miljön

I det här avsnittet följer vi med forskare ut på sjön och tar sedimentprover utanför den kärntekniska anläggningen Studsvik i Södermanland. Syftet är främst att undersöka hur olika radioaktiva ämnen beter sig i miljön och hur rörliga de är. Det här är ett av de forskningsprojekt som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar för att öka kunskapen och vidmakthålla kompetens inom radioekologi. Medverkande: Mats Eriksson, biträdande professor, Håkan Pettersson, docent, Grzegorz Olszewski, 1:e forskningsingenjör, Mercedes Lopez Lora, postdoc. Per Törnquist, doktorand, samtliga vid Linköpings universitet. Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta avsnitt finns enligt kravet på tillgänglighetsanpassning även i textform. Texten är förkortad och inte en direkt transkribering av det som hörs i poddavsnittet, ni hittar texten här: https://bit.ly/2UzhkyD Under rubriken "Tema forskning" kommer vi beskriva de sju områden som myndigheten finansierar forskning inom, men även berätta om enskilda forskningsprojekt. Avsnittet om radioekologi är det första avsnittet i serien #Tema forskning och sorterar in under temaområdet strålskydd. Om du har frågor eller idéer kring ämnen du vill höra mer om, hör av dig till oss! [email protected]
2020-11-12
Länk till avsnitt

Forskning för ökad strålsäkerhet - om forskning som myndigheten finansierar

Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar forskning för omkring 80 miljoner per år. Forskningens syfte är dels att ge svar på frågor som myndigheten behöver för att kunna fatta beslut i olika frågor, och dels för att ta fram kunskap om sådant som samhället behöver för att öka strålsäkerheten. I detta avsnitt hör vi om vilken forskning som genomförs på uppdrag av myndigheten och hur vi avgör vilka forskningsprojekt som ska få ta del av anslagen. Dessutom hör vi ett utdrag ur ett panelsamtal om framtida forskningsbehov som hölls under de nationella strålsäkerhetsdagarna 6 november 2019. Medverkande: Per Seltborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. I panelsamtalet som hölls på Norra latin den 6 november hörs: Christian Ekberg, professor i kärnkemi på Chalmers, Monika Adsten, områdesansvarig för kärnkraft på Energiforsk och Eva Forsell-Aronsson, professor i radiofysik på Göteborgs universitet. Programledare Pelle Zettersten Se hela panelsamtalet under konferensen på Strålsäkerhetsmyndighetens Youtube kanal: youtu.be/-6FY4EkGpwA
2020-09-08
Länk till avsnitt

När kunden skadas - riskerna med kosmetisk laserbehandling

Att ta bort tatueringar, hår eller pigmentfläckar med kosmetisk laser kan orsaka brännskador om det inte utförs på ett korrekt sätt. Nu på våren är det extra viktigt att vara försiktig eftersom behandlingar med laser och IPL gör huden tillfälligt mer känslig för solen. Hur ser riskerna ut och vad kan man göra för att skydda sig frågar vi i oss i det här avsnittet av Strålsäkert. Medverkande är Augusto Zúñiga Stenberg som är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Han berättar bland annat om de risker som finns kopplade till dessa behandlingar och tar upp verkliga fall som når myndigheten. Programledare Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer för kosmetisk laserbehandling: https://bit.ly/33opMEx Socialstyrelsens podcast: På djupet - om skönhetsingrepp och patientsäkerhet: https://www.podbean.com/site/EpisodeDownload/DIR6291CF328U96 Kontakta gärna Strålsäkert och berätta vad du tycker om podden och vad du vill höra mer om: [email protected]
2020-04-20
Länk till avsnitt

Röntgen - nyttan måste överväga risken

Röntgenundersökningar är ett alldeles utmärkt sätt undersöka kroppens inre. Men röntgenundersökningar innebär också att patienter utsätts för en risk eftersom den strålning som används kan ge negativa hälsoeffekter. Det finns därför en ambition inom Europa att minska antalet onödiga röntgenundersökningar och endast använda dem när det är berättigat, nyttan med att använda röntgen måste helt enkelt överväga risken. Medverkande: Lars Lindeberg, överläkare på röntgenkliniken, Höglandssjukhuset, Daniel Sjögren, läkare vid medicin- och geriatriska kliniken, Höglandssjukhuset och Anja Almén, utredare på enheten för medicinska bestrålningar, Strålsäkerhetsmyndigheten Programledare Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten Läs mer om Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med strålning inom vården: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/stralning-i-varden/ HERCA:s kampanj: https://www.herca.org/highlight_item.asp?p=13&itemID=23 SSM rapport om patientstråldoser vid röntgenundersökningar: https://bit.ly/31M5fcm Kontakta gärna Strålsäkert och berätta vad du tycker om podden och vad du skulle vilja höra mer om: [email protected]
2019-11-07
Länk till avsnitt

Radon på arbetsplatser - dags att mäta!

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att mäta radon på en arbetsplats och sedan den nya strålskyddslagen trädde i kraft finns det nu också en anmälningsplikt kopplat till radon på arbetsplatser. Om en arbetsplats har en radonhalt över 200 bq/m3 och inte lyckats få ner radonhalten ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Men hur mäter man radon på arbetsplatser och hur kan man skydda arbetstagare på arbetsplatser där det inte går att få ner radonhalten? I detta avsnitt av Strålsäkert får du svar på de vanligaste frågorna om radon kopplat till arbetsplatser. Medverkande: Torben Vincentsen, chef, enheten för användarregler, Arbetsmiljöverket, Cathrin Tolinsson, utredare, enheten för mätning av joniserande strålning, Strålsäkerhetsmyndigheten, Tove Sandberg Liljendahl och Tomas Persson, utredare, enheten för miljöövervakning, Strålsäkerhetsmyndigheten Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten Webbinarium om radon på arbetsplatser: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMcj6yf20eBQWOUQg1oLhOvDswAPmf2TC Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radon på arbetsplatser: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/foreskrifter/ssmfs-2018/ssmfs-201810/ Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/informationsmaterial/metodbeskrivning-for-matning-av-radon-pa-arbetsplatser/ Om radon på Arbetsmiljöverkets webbplats: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/radon/ Poddavsnitt om radon i bostäder: https://soundcloud.com/user-255659927/den-radioaktiva-radongasen-vad-kan-man-gora-at-den Kontakta gärna Strålsäkert och berätta vad du tycker om podden och vad du vill höra mer om: [email protected]
2019-10-24
Länk till avsnitt

Så mår svensk kärnkraft i ett strålsäkerhetsperspektiv

Varje år sammanfattar Strålsäkerhetsmyndigheten statusen för de tre kärnkraftverken genom en så kallad samlad strålsäkerhetsvärdering, SSV. Syftet är att följa hur tillståndshavarna av kraftverken lever upp till de högt ställda säkerhetskraven och jämföra utvecklingen över tid. I detta avsnitt sammanfattar vi alla tre strålsäkerhetsvärderingar för 2019 (som baseras på tillsynsarbetet 2018) och berättar hur kraftverksägarna lever upp till de riktlinjer som finns och vad som kan göras för att ytterligare höja strålsäkerheten. Medverkande: Michael Knochenhauer, chef för avdelningen för kärnkraftssäkerhet, Leif Karlsson, chef för enheten för kärnkraftverk i drift och Karin Lindström, utredare på enheten människa, teknik och organisation, samtliga på Strålsäkerhetsmyndigheten. Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten Läs om strålsäkerhetsvärderingarna för respektive kärnkraftverk Forsmark: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2019/stralsakerhetsvardering-2019-acceptabel-stralsakerhet-pa-forsmark/ Ringhals: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2019/stralsakerhetsvardering-2019-tillfredstallande-stralsakerhet-pa-ringhals/ Oskarshamn: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2019/stralsakerhetsvardering-2019-tillfredstallande-stralsakerhet-pa-okg/ Kontakta gärna Strålsäkert och berätta vad du tycker om podden och vad du vill höra mer om: [email protected]
2019-09-27
Länk till avsnitt

Hur påverkar den svenska identiteten säkerhetskulturen inom kärnkraftsbranschen? (Almedalen 2019)

Säkerhetskultur handlar om de attityder, värderingar och uppfattningar om säkerhet som finns i en organisation. I kärnteknisk verksamhet kan frågor om säkerhetskultur vara lika viktiga för en framgångsrik verksamhet som de tekniska förutsättningarna. OECD:s kärnenergibyrå, NEA, arrangerade 2018 en workshop med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, kärnkraftsindustrin och internationella organisationer. Workshopen resulterade i en rapport som beskriver hur svensk nationell identitet kan påverka säkerhetskulturen inom den svenska kärnkraftsbranschen. Vid seminariet presenteras resultat och slutsatser från rapporten för att därefter diskuteras i en panel med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnkraftsindustrin. Vilka lärdomar kan den svenska kärnkraftsbranschen dra utifrån rapporten och vad kan andra säkerhetsverksamheter lära sig av det arbete som kärnkraftsbranschen påbörjat? Medverkande: Nina Cromnier, GD, Strålsäkerhetsmyndigheten, Monica Haage, Konsult, Evolving Energy Consortium 2EC, Johan Svenningsson, VD, Uniper Sverige AB, Björn Linde, VD, Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten Samtalet spelades in under ett seminarium i Almedalen 2 juli 2019 och går även att se via Strålsäkerhetsmyndighetens Youtubekanal: https://bit.ly/2MdZBuh Rapporten Säkerhetskultur i ett nationellt perspektiv, Sverige: https://www.oecd-nea.org/hans/pubs/2018/7445-cssc-sweden-sv.pdf
2019-07-05
Länk till avsnitt

#Avvecklingsresan del 4 - Säkerhetskultur ända in i kaklet (Almedalen 2019)

Flera kärnkraftsreaktorer är under avveckling i Sverige. Hur upprätthåller man en god säkerhetskultur på anläggningarna under demontering? Och hur motiverar man personal till att sätta säkerheten i första rummet för en verksamhet som ska läggas ner? Processen ställer både myndighet och industri inför nya utmaningar. I en panel med deltagare från kärnkraftsindustrin och myndigheten diskuteras bland annat hur tillsyn och drift bedrivs för att upprätthålla en god strålsäkerhet. Medverkande: Johan Dasht, VD, OKG AB, Åsa Carlson, VD, Barsebäck Kraft AB, Björn Linde, VD Ringhals AB och Forsmarks kraftgrupp AB, Ove Nilsson, Enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten och Karin Lindström, utredare Strålsäkerhetsmyndigheten Programledare Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten Avsnittet spelades in under ett seminarium i Almedalen 2 juli 2019 och kan även ses via Strålsäkerhetsmyndighetens Youtubekanal: https://bit.ly/2YZWnwk
2019-07-02
Länk till avsnitt

Solens lömska strålar - om UV-strålning och hudcancer

Antalet fall av hudcancer ökar i Sverige och cirka 600 personer avlider varje år på grund av UV-strålning från solen. Varför är det så svårt att vända utvecklingen på det här området och vad händer med huden när den utsätts för UV-strålning? Om det handlar det här avsnittet om Strålsäkert där vi också får följa med upp på taket på SMHI i Norrköping där man mäter UV-strålningen varje dag året runt. Medverkande: Professor Yvonne Brandberg, Karolinska institutet och ordförande för Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV frågor, Hélène Asp, chef för enheten för miljöövervakning, Strålsäkerhetsmyndigheten, Tove Sandberg Liljendahl, utredare, enheten för miljöövervakning, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sandra Andersson, meteorolog, SMHI, Thomas Carlund, meteorolog, SMHI Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten Läs mer om sol och solarier på SSM:s hemsida: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/ Ta hjälp av "Min soltid" för att se hur länge du kan vistas i solen utan att bränna dig: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-rekommendationer/berakna-min-soltid/ Årets rapport om UV-strålning från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/325517332eaf4245ac2e74cbad75c4eb/201910-rapport-fran-ssms-vetenskapliga-rad-om-ultraviolett-stralning-2018.pdf
2019-06-05
Länk till avsnitt

#Avvecklingsresan del 3 - Hur ska framtida generationer minnas kärnavfallet? (Bristande ljudkvalité)

Slutförvaren för radioaktivt avfall måste märkas upp så att framtidens människor vet var olika förvar är placerade. Dokumentationen över var anläggningarna ligger och hur de är utformade måste finnas tillgängliga i tiotusentals år framåt. Hur ska det gå till och vem ansvarar för att det sker på ett så korrekt sätt som möjligt? Det är temat för det tredje avsnittet av Avvecklingsresan. Vi ber om ursäkt för att ljudkvalitén är sämre i detta avsnitt jämfört med de föregående. Medverkande: Jonas Palm, Riksarkivet, Anna Storm, Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan, Sofi Tunbrant, Svensk kärnbränsle hantering och Carl-Henrik Pettersson, Strålsäkerhetsmyndigheten. Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten Läs mer om framtida informationsöverföring på OECD/NEA:s hemsida: https://www.oecd-nea.org/rwm/rkm/
2019-06-03
Länk till avsnitt

Mina år som generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten

Efter nästan sju år lämnar generaldirektör Mats Persson Strålsäkerhetsmyndigheten för att gå i pension. I det här avsnittet av Strålsäkert reflekterar Mats om sin tid på myndigheten, vad som gjort störst intryck och vad han är särskilt nöjd med. Medverkande: Mats Persson, GD Strålsäkerhetsmyndigheten Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten
2019-05-23
Länk till avsnitt

#Avvecklingsresan del 2 - Historiska anläggningar och sanera mark - Vad har vi lärt oss?

Flera kärntekniska anläggningar som byggdes för länge sedan har, ska eller är under avveckling. Vilka lärdomar har industri- och myndighet dragit av tidigare arbeten och vad är skillnaden på att avveckla en äldre anläggning jämfört med en mer modern? Det är frågor vi ställer oss i det här avsnittet av Avvecklingsresan som är en samtalsserie om hur avvecklingen av kärntekniska anläggningar går till. Medverkande: Henrik Efraimsson, Strålsäkerhetsmyndigheten, Helene Wijk, Strålsäkerhetsmyndigheten och Victoria Taubner, Vattenfall. Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten Samtalet spelades in i Strålsäkerhetsmyndighetens lokaler i Solna 11 april 2019. Läs om avvecklade anläggningar här: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/karnkraft/avveckling-av-karntekniska-anlaggningar-i-sverige/avvecklade-anlaggningar/ Om samtalsserien på SSM:s webb: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/karnkraft/avveckling-av-karntekniska-anlaggningar-i-sverige/avvecklingsresan/ Se samtalet via Youtube: https://www.youtube.com/edit?ar=2&o=U&video_id=dCsEkZOEW-I
2019-04-12
Länk till avsnitt

Kärnsäkerhet i Östeuropa - gynnar också Sverige

I detta avsnitt möter vi Lars van Dassen, chef för det internationella sekretariatet på Strålsäkerhetsmyndigheten. Han berättar hur gruppen arbetar med att stärka strålsäkerheten i före detta sovjetstater. Det kan till exempel handla om att ta hand om herrelösa strålkällor, öka säkerheten i kärnkraftverk eller att hantera olika former av radioaktivt avfall. Medverkande: Lars van Dassen Programledare: Pelle Zettersten Läs mer om Strålsäkerhetsmyndighetens samarbete i Östeuropa: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2019/stralsakerhetsmyndigheten-bidrar-till-hogre-stralsakerhet-i-osteuropa/ [email protected]
2019-04-04
Länk till avsnitt

#Avvecklingsresan del 1 - Avveckla reaktorer och demontera kärnkraftverk ? hur går det till?

Flera kärnkraftsreaktorer ska avvecklas och demonteras i Sverige de närmaste åren. Hur går det till och vilka utmaningar för det med sig? Det här är första delen av serien Avvecklingsresan där vi berättar om hur avvecklingen av reaktorerna ska gå till och vilka krav myndigheten ställer på tillståndshavarna för att det ska ske på ett strålsäkert sätt. Avsnittet spelades in i samband med Avvecklingsseminariet som arrangerades av Strålsäkerhetsmyndigheten den 13-14 mars 2019 i Solna. Paneldiskussionen kan även ses via Strålsäkerhetsmyndighetens Youtubekanal: https://youtu.be/-1R0aifTd0o Medverkande: Magnus Reinsjö, Vattenfall/Ringhals, Christoffer Ellmark, Vattenfall, Sofia Eliasson, OKG, Oskarshamns kärnkraftverk, Martin Amft, Inspektör på enheten för drift och avveckling, myndighetssspecialist avvecklingsfrågor på Strålsäkerhetsmyndigheten, Ove Nilsson, enhetschef för enheten för drift av avveckling på avdelningen för radioaktiva ämnen Strålsäkerhetsmyndigheten. Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten Vill du veta mer om hur det går till att avveckla en kärnteknisk anläggning, läs här: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/karnkraft/avveckling-av-karntekniska-anlaggningar-i-sverige/ Om samtalsserien på SSM:s webb: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/karnkraft/avveckling-av-karntekniska-anlaggningar-i-sverige/avvecklingsresan/ Kontakta gärna Strålsäkert och berätta vad du tycker om podden och vad du vill höra mer om: [email protected]
2019-03-14
Länk till avsnitt

Den radioaktiva radongasen ? vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ska ge svar på i det här första avsnittet av Strålsäkert. Medverkande: Tove Sandberg Liljendahl, utredare på enheten för miljöövervakning, Strålsäkerhetsmyndigheten, Cathrin Tolinsson, utredare på enheten för mätning av joniserande strålning Strålsäkerhetsmyndigheten, Ingvar Andersson, kommunikatör på Boverket och Chabrael Baranterjus, husägare i Åby. Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten Kontakta gärna Strålsäkert och berätta vad du tycker om podden och vad du vill höra mer om: [email protected] Vill ni höra om radon på arbetsplatser, lyssna till avsnittet: Radon på arbetsplatser - dags att mäta: https://soundcloud.com/user-255659927/radon-pa-arbetsplatser-vad-galler Läs mer om radon här: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/
2019-02-14
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.