Sveriges 100 mest populära podcasts

Pi?te: Nie zabijaj

Pi?te: Nie zabijaj

?ycia, które sko?czy?y si? zbyt wcze?nie. Zagini?cia bez ?ladu. Sprawy, o których nie sposób zapomnie?. Twarze, które pami?ta si? na d?ugo. Wybór najciekawszych spraw o tematyce kryminalnej w podca?cie Justyny Mazur.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

spreaker.com/show/piate-nie-zabijaj

Avsnitt

71. Prawda, której nikt nie chce

Jakub Schimanda ma 18 lat, kochaj?cy dom i rodziców, swoje w?asne pieni?dze i pasj?. Jest Dj-em. W listopadzie 2014 roku, wychodzi z domu i ju? do niego nie wraca. Policja stwierdza, ?e pope?ni? samobójstwo, cho? nie ma niczego, co mog?oby na to wskazywa?. Jest za to wiele poszlak, które wskazuj?, ?e by?o to zabójstwo. Jak? prawd? ukrywaj? ludzie, którzy sp?dzili ostatnie chwile ?ycia Jakuba u jego boku?

Je?li masz jakie? informacje w tej sprawie, napisz: [email protected]
2021-09-30
Länk till avsnitt

70. Skrucha, której nigdy nie by?o

W sierpniu 1994 przy drodze rolnik zauwa?a porzuconego Fiata 126p. Obok samochodu le?? od?wi?tnie ubrane zw?oki. Czy to wypadek? Potr?cenie? A mo?e zabójstwo? Poznajcie histori? Agnieszki K., nauczycielki j?zyka francuskiego.
2021-09-19
Länk till avsnitt

69. W imieniu wszystkich takich ludzi jak ja

Wstrz?saj?ca sprawa Olgi Hepnarovej
2021-09-14
Länk till avsnitt

68. Za t? mi?o?? zap?aci kto? inny

Sprawa, która 20 lat temu wstrz?sn??a nie tylko ma?? miejscowo?ci?, ale i ca?ym krajem. Sprawa Marioli Myszkiewicz i tragicznych ?yciowych wyborów, które doprowadzi?y do niewyobra?alnej zbrodni.

Musicbed SyncID:
MB01TFL0BRK5AZQ
2021-08-19
Länk till avsnitt

67. Ja ju? st?d nie wróc?

Pe?ny odcinek znajdziesz tu: https://www.justynamazur.pl/mz
2021-08-02
Länk till avsnitt

66. Bez odbioru

?ycie szczeci?skiego dziennikarza radiowego Wies?awa Dachowskiego owiane by?o tajemnic?. Czy to ona doprowadzi?a jego ?ycie do tragicznego ko?ca?

Zamów ksi??k?: http://www.malekonceswiata.pl
2021-07-15
Länk till avsnitt

65. Jasna w bardzo ciemnym mie?cie

Dzi? sprawa zuchwa?ego napadu dla bank, w którym skradziono nie tylko pieni?dze ale te? ludzkie ?ycia.
Tym razem co? dla mi?o?ników spraw retro...

SPONSOREM ODCINKA JEST PILSNER URQUELL: http://bit.ly/IGSpodcastypilsner
2021-07-02
Länk till avsnitt

64. Boj? si? co on wymy?li

28 czerwca 2017 Pani El?bieta Nasiadka je w domu ?niadanie, idzie na spacer z przyjació?k?, a wieczorem przez telefon rozmawia ze swoim partnerem o rych?ych wakacjach nad morzem. Potem przestaje odbiera? telefon i znika. W?a?nie mijaj? 4 lata od tego tajemniczego zagini?cia. Co mog?o si? sta? 64-latce?
2021-06-27
Länk till avsnitt

63. Trzy miasta, trzy hotele

2021-06-20
Länk till avsnitt

62. Chyba tego nie prze?yj?

Sprawa, o której dzisiaj wam opowiem poruszy?a swego czasu Polsk?, a w szczególno?ci ?rodowisko filmowe. To historia Leszka Kowalewskiego, znanego z roli poety w kultowym ju? filmie ?Rejs? - którego karier? przerwa?a tragiczna ?mier?, a samo ?ycie by?o równie zagadkowe jak i jego koniec.

Jak? tajemnic? skrywaj? ostatnie chwile w ?yciu Leszka? Czy kiedykolwiek dowiemy si? jak zgin?? filmowy poeta z ?Rejsu??

G?OSUJ NA PODCAST: https://www.empik.com/bestaudio-empikgo-najlepszy-podcast
2021-05-27
Länk till avsnitt

61. Cz?owiek, który wiedzia? za du?o

Kod zbrodnia30 umo?liwia osobom, które wcze?niej nie korzysta?y z aplikacji Empik Go z abonamentu Audiobooki i Ebooki przez 30 dni za darmo.

Aby wykorzysta? kod, nale?y wej?? na stron? empik.com/gofree

Kod wykorzysta? mo?na do ko?ca czerwca 2021.
2021-05-21
Länk till avsnitt

60. Trzy to za du?o

Sprawa, która wstrz?sn??a Krakowem i która zosta?a utrwalona na monitoringu restauracji McDonald's. Poznajcie jedn? z historii mi?osnych poruszon? w programie Jedno z nas zabije na Crime+Investigation Polsat.

S?uchaj wcze?niej, ni? inni i zosta? Patronem:
https://www.patronite.pl/justynamazur
paypal.me/justynaamazur
Oraz wesprze? na YouTube

Mo?esz mnie spotka?:
Grupa: http://www.facebook.com/groups/PiateNieZabijaj

_______

Muzyka wykorzystana w odcinku:
Wst?p: A. Taylor - We wept by the rivers of Babylon
Czo?ówka: Doug Maxwell - Heartbeat of the Hood
T?o: Luke Atencio - Counsel
_______

?RÓD?A Z TEGO ODCINKA:

https://vod.tvp.pl/video/prawdziwe-zycie,31012013,9899734
https://krakow.naszemiasto.pl/zabojstwo-pedra-f-wiceszefa-mota-engil-miroslaw-f-nie/ar/c1-1303879
https://krakow.naszemiasto.pl/zabojstwo-pedra-f-wiceszefa-mota-engil-miroslaw-f-nie/ar/c1-1303879
"Jedno z nas zabije" odc. 3.
-

Pos?uchaj podcastu na innych platformach:

? YouTube: bit.ly/PiateNieZabijajYT
? Spotify: bit.ly/PiateNieZabijajSF
? Apple: bit.ly/PiateNieZabijajAP
? Google: bit.ly/PiateNieZabijajGoogle
? Soundcloud: bit.ly/PiateNieZabijajSC
? Spreaker: bit.ly/PiateNieZabijajSP
2021-05-18
Länk till avsnitt

59. To tylko jeden dzie?

Jeden dzie?, który zmieni? ?ycie dwóch rodzin. Zbrodnia z mi?o?ci, czy z zemsty? Poznajcie histori? Gra?yny Kuliszewskiej.
2021-05-01
Länk till avsnitt

58. Ca?a Warszawa chodzi w ?a?obie

S? takie historie, które zapisa?y si? w kartach historii ciemniejszym atramentem. Jedn? z takich historii jest historia Jerzego Paramonowa - zbrodniarza z lat 50-tych, który uwa?any by? za ówczesnego Robin Hooda, który przest?pczo?ci? walczy? z opresyjn? w?adz? ludowej Polski. Kim tak naprawd? by? Jerzy Paramonow?

Patronem odcinka jest Pilsner Urquell http://bit.ly/YTpodcastypilsner
2021-04-30
Länk till avsnitt

57. Na korzy?? oskar?onego

2021-04-23
Länk till avsnitt

56. Z mi?o?ci

Do czego jeste? w stanie si? posun??, by ocali? mi?o?? swojego ?ycia?

S?uchaj wcze?niej, ni? inni i zosta? Patronem:
https://www.patronite.pl/justynamazur
paypal.me/justynaamazur
Oraz wesprze? na YouTube

Mo?esz mnie spotka?:
Grupa: http://www.facebook.com/groups/PiateNieZabijaj

_______

Muzyka wykorzystana w odcinku:
Wst?p: A. Taylor - We wept by the rivers of Babylon
Czo?ówka: Doug Maxwell - Heartbeat of the Hood
T?o: Luke Atencio - Counsel
_______

?RÓD?A Z TEGO ODCINKA:

https://vod.tvp.pl/video/prawdziwe-zycie,18042013,31774822
https://to.com.pl/chciala-zabic-i-zabila/ar/6356304
https://to.com.pl/pietnascie-lat-dla-zabojczyni-oskarzona-przepraszala-i-prosila-o-przebaczenie/ar/6355478
https://www.ostrowmaz.com/aktualnosci/20943
https://www.fakt.pl/wydarzenia/zabila-zone-swojego-kochanka/n7nkjcf
https://wspolczesna.pl/bozena-k-miala-poderzniete-gardlo-zabila-ja-kochanka-meza-zdjecia/ar/5732190
2021-04-11
Länk till avsnitt

55. Ostatnie drugie ?niadanie

2021-03-25
Länk till avsnitt

54. Nic ju? nie ma sensu

Zagini?cie Joanny Brylowskiej
2021-03-13
Länk till avsnitt

53. Czyj? twarz ma z?o? - cz??? II

UWAGA: odcinek NIE ZAWIERA tre?ci niepokoj?cych, jak ta?m i nagra? z egzorcyzmów. Jest opowiedziany spokojnie, bez drastycznych scen, podparty nauk?, prosz? nie ba? si? ogl?da?.

S? historie, które staj? si? kultowe i które pó?niej wch?ania popkultura. Czyj? dramat przerobiony na kinowy hit, szczególnie, je?li b?dzie to opowie?? z dreszczykiem, mo?e ca?kiem nie?le si? sprzeda?. Ale czy wiemy tak naprawd?, co stoi za pierwowzorami takich postaci jak Emily Rose? Dzisiaj poznacie Anneliese Michel - m?od? Niemk?, któr? w pewnym momencie jej ?ycia uznano za op?tan?. Czyj? twarz mia?o ukazuj?ce jej si? z?o?
2021-02-25
Länk till avsnitt

52. Czyj? twarz ma z?o? - cz??? I

UWAGA: odcinek NIE ZAWIERA tre?ci niepokoj?cych, jak ta?m i nagra? z egzorcyzmów. Jest opowiedziany spokojnie, bez drastycznych scen, podparty nauk?, prosz? nie ba? si? ogl?da?.

S? historie, które staj? si? kultowe i które pó?niej wch?ania popkultura. Czyj? dramat przerobiony na kinowy hit, szczególnie, je?li b?dzie to opowie?? z dreszczykiem, mo?e ca?kiem nie?le si? sprzeda?. Ale czy wiemy tak naprawd?, co stoi za pierwowzorami takich postaci jak Emily Rose? Dzisiaj poznacie Anneliese Michel - m?od? Niemk?, któr? w pewnym momencie jej ?ycia uznano za op?tan?. Czyj? twarz mia?o ukazuj?ce jej si? z?o?
2021-02-23
Länk till avsnitt

51. Dzie? matki

Joanna zagin??a we wrze?niu 1996 roku. Dopiero 9 lat pó?niej s?d uzna?, ?e pad?a ofiar? zabójstwa z r?k najbli?ej jej osoby. Po 24 latach za? jej cia?o spocz??o w rodzinnym grobie. Dlaczego tyle to trwa?o? Jakim cudem ta historia w ogóle si? wydarzy?a?
2021-02-17
Länk till avsnitt

50. Wystarczy?o porozmawia?...

Dawno nie targa?y mn? emocje tak bardzo, jak przy nagrywaniu tej sprawy. Historia Agnieszki Kotlarskiej to historia, która nigdy nie powinna by?a si? wydarzy?.
2021-02-07
Länk till avsnitt

49. Nie wiem, co Kasia zamierza, mamo

24 stycznia 2012 na jednej z ulic Sosnowca dochodzi do brutalnego ataku na spaceruj?c? z wózkiem kobiet?. W wyniku napadu, dziecko znika. Ca?a Polska anga?uje si? w poszukiwania sze?ciomiesi?cznej dziewczynki, jednak to, co wstrz?sa opini? publiczn? jeszcze bardziej, to prawda, która wychodzi na jaw kilka dni pó?niej. Ma?ej Madzi ?ycie odebra?a jej w?asna matka. Dlaczego tak si? sta?o i czy tej tragedii mo?na by?o unikn???
2021-01-25
Länk till avsnitt

47. Ani ?adnej rzeczy, która jego jest

46. Przez d?wi?k dzwoneczków

2021-01-01
Länk till avsnitt

45. Ten pami?tnik to dowód piek?a

18 stycznia 2011 roku Sylwester odkrywa w ?azience zw?oki swojej matki. Zosta?a uduszona. Kto odebra? Halinie L. ?ycie?

STOP KOBIETOBÓJSTWU: https://cpk.org.pl/stopkobietobojstwu/

Mo?esz zosta? moim patronem: https://www.patronite.pl/justynamazur
2020-12-31
Länk till avsnitt

44. Gdyby? tylko powiedzia?a, ?e co? jest nie tak...

2020-12-25
Länk till avsnitt

43. Dope?nienie jego sztuki

Zabójstwo Zdzis?awa Beksi?skiego
2020-12-24
Länk till avsnitt

42. Tak wygl?da ?ycie w czy??cu

Lipcowego dnia matka i dwie córki przepada bez ?ladu. Nie ma ich przez wiele miesi?cy. Czy to zemsta kobiety na niewiernym m??u? A mo?e co? du?o gorszego?

Uwaga: w odcinku pos?uguj? si? imieniem Leszek, w w rzeczywisto?ci pan Jeger nosi imi? Dariusz, jednak od pewnego czasu w mediach pos?ugiwano si? z?ym imieniem, które niejako sta?o si? jego pseudonimem.
2020-12-21
Länk till avsnitt

41. By?a? serca biciem

10 pa?dziernika 1991 roku pod jednym z krakowskich teatrów pad?o dziewi?? strza?ów. Pierwsze trzy trafiaj? w cia?o m??czyzny. Czwarty przez przypadek trafia w serce kobiety. Pozosta?ych pi?? znów dosi?ga m??czyzny. Tego dnia zako?czy?o si? ?ycie Andrzeja Zauchy, Zuzanny Le?niak, a tak?e ma??e?stwo Yves Goulaisa.
2020-12-06
Länk till avsnitt

40. Tamtej nocy Boga nie by?o

4 grudnia 1997 roku w ?mietniku na jednym z pozna?skich podwórek znaleziono zw?oki 12-letniego ch?opca. Dlaczego zgin??? I czy jego zabójca jest na wolno?ci?

Odcinek ?Opowiem Ci o zbrodni? pt. ?Nielat? oraz opowiadanie pod tym samym tytu?em autorstwa Joanny Opiat-Bojarskiej.

Rozmowa z Joann? Opiat-Bojarsk? dost?pna tu: https://youtu.be/7L9k4LGbuRo
2020-12-04
Länk till avsnitt

39. Mia?es? byc? naszym synem

M?ode, zgodne i kochaj?ce si? ma??e?stwo rozpada si? na ?rodku wiejskiej drogi w czerwcu 2004 roku. Dlaczego? Czy nieszcz??liwy wypadek naprawd? musia? si? wydarzy??
2020-11-25
Länk till avsnitt

38. Spalona mi?os?c?

Mi?o??, zazdro??, tajemnica, zemsta, ?al, ogromne pieni?dze. Co sta?o si? w 2004 roku w rybnickiej willi?
2020-11-21
Länk till avsnitt

37. Gdzie jest Kazimiera Zaremba?

Rozp?yn?? si? w powietrzu - co?, co wydaje si? niemo?liwe, a jednak przydarzy?o si? 79-letniej Kazimierze Zarembie, która zagin??a podczas mszy odprawianej w Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie. Uchwyci? j? w trzech miejscach wile?ski monitoring, jednak po kobiecie ani ?ladu. Gdzie jest Kazimiera Zaremba?
2020-11-13
Länk till avsnitt

36. Historia Anety i historia Agaty

Aneta to m?oda matka i m??atka. Agata to ?wie?o upieczona lekarka. Co sprawi, ?e losy obu tych kobiet si? przetn?? Jaki b?dzie fina? ich historii? W odcinku cofamy si? do 1996 roku, gdzie poznamy jedn? z najg?o?niejszych kryminalnych spraw Wroc?awia.
Kod: DROGA30
https://empikgo.app.link/kzblJ2Fr8ab
2020-11-04
Länk till avsnitt

35. Co Ci si? sta?o, Kasiu?

21 czerwca 2011 roku dwudziestoletnia Katarzyna Kobiela wychodzi z domu, mówi?c, ?e jedzie do kole?anki do s?siedniego miasta. Czy tam dojecha?a? Co si? z ni? sta?o, ?e po kilku miesi?cach, znaleziono j? ponad 140km od domu?
2020-10-21
Länk till avsnitt

34. Mi?y, przystojny, wykszta?cony

Nowy Rok 2010 Marta Krupowicz ?wi?towa?a w gronie najbli?szych i najwa?niejszych osób w swoim ?yciu: rodziców i swojego partnera. Co si? sta?o, ?e kilka godzin pó?niej wezwane do jej mieszkania pogotowie nie mia?o ju? szans na ratowanie jej ?ycia?
2020-10-02
Länk till avsnitt

33. Czy kiedy? do nas wrócisz?

Sprawa Moniki Bielawskiej
2020-09-23
Länk till avsnitt

32. Dwa razy ?mier?

W 2007 roku Krystyna, mieszkanka Kluczy pod Olkuszem, spaceruje po swojej miejscowo?ci i zamiera na widok plakatu informuj?cego o zagini?ciu 33-letniej Alicji Cesarz. To nie mo?e by? zbieg okoliczno?ci. To nie mo?e by? prawda.
Postanawia przerwa? wieloletnie milczenie i wyjawi? najwi?ksz? tajemnic? swojego ?ycia.
2020-09-05
Länk till avsnitt

31. Przyjaciel czy wróg?

14 czerwca 2004 roku trzydziestoczteroletnia Ewa Petka znika o poranku z domu. Po po?udniu zaniepokojona rodzina odbiera telefon od nieznajomego, który mówi, ?e Ewa wróci do domu nast?pnego dnia. Oko?o pó?nocy dzwoni sama Ewa, ale po chwili si? roz??cza. Co sta?o si? z kobiet?? I dlaczego zostawi?a dwójk? swoich dzieci?
?ród?a:
https://www.youtube.com/watch?v=-IfXD03_Fc4&
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,4237246.html
https://nowiny24.pl/gdzie-jest-ewa-petka/ar/5936735
https://nowiny24.pl/jak-kamien-w-wode/ar/5947965
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,3419362.html
https://nowiny24.pl/rzeszow-12-lat-za-zabojstwo-kobiety/ar/5983017
2020-08-28
Länk till avsnitt

30. Móg?bym umrze? na morzu

?B?d? musia? wy??czy? telefon. Pozdrawiam gor?co i g?owa do góry. Ciao, ciao!?. Takimi s?owami Patryk Palczy?ski dzie? przed swoimi 25. urodzinami po?egna? si? ze swoj? mam? i wyp?yn?? w swój ostatni rejs. Dok?d zmierza?? Czy w ogóle wyp?yn??? Dlaczego kilka tygodni pó?niej jego cia?o odnaleziono w Zatoce Gda?skiej? W tym odcinku tajemnicza sprawa ?mierci Patryka Palczy?skiego w 10. rocznic? jego ?mierci.

?RÓD?A:
https://plus.gloswielkopolski.pl/czy-patryk-palczynski-mogl-popelnic-samobojstwo-dziesiec-lat-po-tajemniczej-smierci-zeglarza-mnoza-sie-pytania-i-watpliwosci/ar/c15-14996621

https://vod.tvp.pl/video/magazyn-kryminalny-997,06062019,42671353

https://newsbook.pl/2019/06/27/perfekcyjne-samobojstwo-3/

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1508988,1,rejs-we-mgle.read

https://dziennikbaltycki.pl/sprawa-patryka-palczynskiego-w-opowiem-ci-o-zbrodni-igor-brejdygant-opowiada-o-tajemniczej-smierci-mlodego-zeglarza-z-gdyni/ar/c1-14510803

https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2012-03-29/samobojstwo-czy-morderstwo_1287895/
2020-08-20
Länk till avsnitt

29. Wy?sze sfery mi?o?ci

Sylwia i Bradley poznali si? za granic?. Lata roz??ki sprawi?y, ?e ich uczucie rozpali?o si? do tego stopnia, ?e wzi?li ?lub. Po kilkunastu latach ich mi?o?? przeci??o ostrze no?a. Kto go trzyma? i dlaczego? I jak? kar? ponosi si?, gdy w gr? wchodz? najwy?sze uczucia?

Mo?esz zosta? moim patronem: www.patronite.pl/justynamazur

Mo?esz mnie spotka?:
Grupa: www.facebook.com/groups/PiateNieZabijaj
Fanpage: https://www.facebook.com/krotki.poradnik.jak.ogarnac.zycie

_______

Muzyka wykorzystana w odcinku:
Czo?ówka: Doug Maxwell - Heartbeat of the Hood
T?o: Luke Atencio - Counsel
_______

G?ówne ?ród?a:
Helena Kowalik ?Mi?o??, zbrodnia, kara?
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/bradley-e-43-l-rzucil-sie-z-nozem-na-swoja-zone-kobieta-zginela-on-sam-zadzwonil-do/mxx0tlp#slajd-5
https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2015-04-28/zamordowal-zone-walczy-o-dzieci_1443527/
https://www.se.pl/wiadomosci/polska/zielonka-zadzga-zone-na-oczach-corki-aa-N9Yu-rv2o-EprD.html
https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/zabil-zone-i-opowiedzial-o-tym-znajomym/2wezm2h
https://warszawapraga.po.gov.pl/aktualnoci-szczegoly.178/items/zabojstwo-w-kobylce.html
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/zabil-zone-nozem-przyznal-sie-znajomym-393811
2020-08-10
Länk till avsnitt

28. Plan samodoskonalenia

Po?ar w mieszkaniu na ulicy Potockiej 60 niepokoi s?siadów. Wzywaj? stra? po?arn?. Ta po przyje?dzie odkrywa niewielki po?ar w jednym z wynajmowanych pokoi mieszkania na pierwszym pi?trze. P?on? torby u?o?one na ?rodku pokoju. Po chwili stra?acy orientuj? si?, ?e w torbach le?y rozkawa?kowane cia?o kobiety. Okazuje si? ni? 30-letnia Kasia, która jeszcze tego ranka ?y?a. Rozpoczyna si? po?cig po Europie za jej zabójc?, który odebra? jej ?ycie, realizuj?c swój plan samodoskonalenia. Kim by? i dlaczego zabi? Kajetan Pozna?ski?
2020-07-23
Länk till avsnitt

27. Nierozerwalny ?a?cuch poszlak

Najbardziej medialna polska zbrodnia, o której powsta?y dwa filmy i ksi??ka. Czy mo?na zabi? cz?owieka, a potem to zabójstwo opisa? w ksi??ce? I czy fikcja literacka mo?e sta? si? dowodem w s?dzie? Pos?uchaj o zbrodni, która znalaz?a si? na j?zykach ca?ego ?wiata. Poznaj histori? Krystiana Bali i jego ofiary - Dariusza Janiszewskiego.

Crime+Investigation Polsat jest dost?pny w ofercie Cyfrowego Polsatu (#25/80), Platformie CANAL+ (#149), UPC (#117/406), TOYA (#354), Netii (#97), Orange (#463), TK CHOPIN (#421), online na: Cyfrowy Polsat GO, Horizon GO, Ipla.tv, nc+ GO, Orange TV GO, PLAY NOW i w TOYA GO oraz w lokalnych telewizjach kablowych

Mo?esz zosta? moim patronem: www.patronite.pl/justynamazur
2020-07-16
Länk till avsnitt

25. Miliony powodów by zabi?

Dorota Ka?mierska w swoje 33. urodziny pisze list po?egnalny, wyci?ga z sejfu pistolet i przyk?ada go sobie do skroni. Ale historia Doroty nie ko?czy si? 29 stycznia 2008 roku. Dzi? odcinek o milionach motywów do pope?nienia zbrodni.
2020-06-01
Länk till avsnitt

24. Podwójne ?ycie tyrana

Zbrodnia, o jakich s?yszy si? rzadko. No bo jak cz?sto zdarza si? nam s?ysze? o zabójstwie ca?ej rodziny? Dlaczego kto? chcia?by zabija? dwa ma??e?stwa: ludzi w ?rednim wieku i staruszków? Jaki mo?e by? motyw takiej zbrodni?

?Motyw Ukryty? to najnowsza ksi??ka Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha. Mam przyjemno?? bycia patronk? medialn? drugiej wspólnej ksi??ki autorów. To bardzo rzadka sytuacja w ?wiecie pasjonatów true crime, gdy na rynku pojawia si? ksi??ka non fiction, w dodatku napisana przez takich ekspertów. Ksi??k? mo?esz kupi? ju? dzi?: bit.ly/Motyw_ukryty

Jak mówi Bogdan Lach: ?Cia?o ofiary to ksi??ka, któr? nale?y umie? czyta? bardzo dok?adnie?. Poci?ta, zmasakrowana twarz to znak, ?e ofiara budzi?a w mordercy gwa?towne uczucia. Zabicie psa i spl?drowanie mieszkania ?wiadczy? mog? o ch?ci wyrównania rachunków. Nieuzasadniony ba?agan pozostawiony na miejscu przest?pstwa mo?e oznacza? pragnienie dominacji, wy?szo?ci. Profiler zaczyna od stworzenia mapy ?mierci ? to na niej okre?la miejsca, w których dosz?o do zbrodni, gdzie odnaleziono zw?oki ofiary, gdzie wyst?pi?y ?lady. Nie tylko te fizyczne, ale i behawioralne. Znaczenie ma zachowanie sprawcy nie tylko w trakcie zbrodni, lecz tak?e przed jej dokonaniem oraz ju? po nim. Profiler nie odpowiada na pytanie: kto jest sprawc?, ale ilu ich by?o i dlaczego pope?nili zbrodni?. To dzi?ki niemu policjanci mog? wytypowa? morderc?.

brodnia, o jakich s?yszy si? rzadko. No bo jak cz?sto zdarza si? nam s?ysze? o zabójstwie ca?ej rodziny? Dlaczego kto? chcia?by zabija? dwa ma??e?stwa: ludzi w ?rednim wieku i staruszków? Jaki mo?e by? motyw takiej zbrodni?
?Motyw Ukryty? to najnowsza ksi??ka Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha. Mam przyjemno?? bycia patronk? medialn? drugiej wspólnej ksi??ki autorów. To bardzo rzadka sytuacja w ?wiecie pasjonatów true crime, gdy na rynku pojawia si? ksi??ka non fiction, w dodatku napisana przez takich ekspertów. Ksi??k? mo?esz kupi? ju? dzi?: bit.ly/Motyw_ukryty

Jak mówi Bogdan Lach: ?Cia?o ofiary to ksi??ka, któr? nale?y umie? czyta? bardzo dok?adnie?. Poci?ta, zmasakrowana twarz to znak, ?e ofiara budzi?a w mordercy gwa?towne uczucia. Zabicie psa i spl?drowanie mieszkania ?wiadczy? mog? o ch?ci wyrównania rachunków. Nieuzasadniony ba?agan pozostawiony na miejscu przest?pstwa mo?e oznacza? pragnienie dominacji, wy?szo?ci. Profiler zaczyna od stworzenia mapy ?mierci ? to na niej okre?la miejsca, w których dosz?o do zbrodni, gdzie odnaleziono zw?oki ofiary, gdzie wyst?pi?y ?lady. Nie tylko te fizyczne, ale i behawioralne. Znaczenie ma zachowanie sprawcy nie tylko w trakcie zbrodni, lecz tak?e przed jej dokonaniem oraz ju? po nim. Profiler nie odpowiada na pytanie: kto jest sprawc?, ale ilu ich by?o i dlaczego pope?nili zbrodni?. To dzi?ki niemu policjanci mog? wytypowa? morderc?.


POMÓ? DAWIDOWI: https://zrzutka.pl/r85ckh

Mo?esz zosta? moim patronem: www.patronite.pl/justynamazur

Mo?esz mnie spotka?:
Grupa: www.facebook.com/groups/PiateNieZabijaj
Fanpage: https://www.facebook.com/krotki.poradnik.jak.ogarnac.zycie

_______

Muzyka wykorzystana w odcinku:
Czo?ówka: Doug Maxwell - Heartbeat of the Hood
T?o: Luke Atencio - Counsel
_______
2020-05-20
Länk till avsnitt

23. Rodzina, której ju? nie ma

Maj 2003 roku. Dom rodziny Bogda?skich wygl?da, jakby jego mieszka?cy wcale go nie opu?cili. Zostaje w nim wszystko - od portfeli, ubra?, przez jedzenie, a? po walizki. Znikaj? paszporty, telefony i prawa jazdy. Po 17 latach wci?? nie wiadomo, co sta?o si? z pi?cioosobow? rodzin? ze Starowej Góry.

Maj 2003 roku. Dom rodziny Bogda?skich wygl?da, jakby jego mieszka?cy wcale go nie opu?cili. Zostaje w nim wszystko - od portfeli, ubra?, przez jedzenie, a? po walizki. Znikaj? paszporty, telefony i prawa jazdy. Po 17 latach wci?? nie wiadomo, co sta?o si? z pi?cioosobow? rodzin? ze Starowej Góry.

POMÓ? DAWIDOWI: https://zrzutka.pl/r85ckh
2020-05-02
Länk till avsnitt

22. Szymonek. Ch?opczyk z Cieszyna

18 marca 2010 roku, kilku ch?opców zauwa?a p?ywaj?c? w stawie czerwon? szmat?. Dzie? pó?niej podchodz? bli?ej i szmata przybiera kszta?t du?ej lalki lub dziecka. Tak zostaje znaleziony ?Ja??, Ch?opczyk z Cieszyna, którego to?samo?? przez ponad dwa lata próbowali ustali? ?ledczy. W tym odcinku opowiadam histori? rodziny, która doprowadzi?a do tej olbrzymiej tragedii. Po raz pierwszy te?, pokazuj? miejsca wa?ne w tej sprawie.

Dzi?kuj? Krzysiowi za olbrzymi? pomoc, wsparcie i wysok? poprzeczk?, pod któr? nie pozwoli? mi przej??, zach?caj?c mnie do jej przeskoczenia. Zdj?cia, które widzicie, s? jego autorstwa. Bez Ciebie podcastu ?Pi?te: nie zabijaj? nigdy by nie by?o.

Dzi?kuj? mojej siostrze Judycie, która bardzo u?atwi?a mi prac? nad tym odcinkiem, a codziennie czuwa nad grup? na FB. Dzi?kuj? Danielowi za oprowadzenie po B?dzinie i pomoc w zdj?ciach. Podzi?kowania nale?? si? te? wszystkim Patronom i osobom, które wspieraj? moj? prac? dobrym s?owem. Wasze wsparcie jest dla mnie nieocenione.

Zdj?cia i monta?:
Krzysztof Q Kudelski

G?OSUJ NA PI?TE NIE ZABIJAJ: https://vote.beststreamawards.com/Voting/Vote?eventId=24%26categoryId=210%26

Mo?esz zosta? moim patronem: www.patronite.pl/justynamazur

Mo?esz mnie spotka?:
Grupa: www.facebook.com/groups/PiateNieZabijaj
Fanpage: https://www.facebook.com/krotki.poradnik.jak.ogarnac.zycie

_______

Muzyka wykorzystana w odcinku:
Intro: Krzysztof Kudelski, Justyna Mazur
Czo?ówka: Doug Maxwell - Heartbeat of the Hood
T?o: Luke Atencio - Counsel
_______

G?ówne ?ród?a:

Ewa Winnicka ?By? sobie ch?opczyk?

https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22566744,to-najblizsi-ludzie-najczesciej-krzywdza-dzieci-historia.html

https://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/nazwisko-chlopczyka-z-cieszyna-znano-juz-dwa-miesiace-po-odnalezieniu-ciala,59263.html

http://e-reporter.pl/2017/06/01/zakatowali-go-bo-byl-powolny/#

https://dziennikzachodni.pl/dziecko-z-cieszyna-zabili-synka-przez-dwa-lata-nikt-nie-zauwazyl/ar/604369

https://tvn24.pl/polska/superwizjer-policja-miala-nazwisko-chlopca-z-cieszyna-juz-dwa-miesiace-po-odnalezieniu-ciala-ra278776-3507703

https://tvn24.pl/polska/wstrzasajacy-akt-oskarzenia-dla-rodzicow-szymona-z-bedzina-ra345261-3440406

https://tvn24.pl/katowice/podwyzszone-wyroki-dla-rodzicow-2-letniego-szymona-z-bedzina-ra839663-2409445

https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/w-papierach-sie-zgadzalo/98489

https://www.youtube.com/watch?v=JpSU5qsU0EQ

https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22566744,to-najblizsi-ludzie-najczesciej-krzywdza-dzieci-historia.html

https://dziennikzachodni.pl/rodzice-chlopczyka-z-cieszyna-plakali-gdy-sad-przesluchiwal-ich-corke/ar/3486379


Pos?uchaj podcastu na innych platformach:


? YouTube: bit.ly/PiateNieZabijajYT
? Spotify: bit.ly/PiateNieZabijajSF
? Apple: bit.ly/PiateNieZabijajAP
? Google: bit.ly/PiateNieZabijajGoogle
? Soundcloud: bit.ly/PiateNieZabijajSC
? Spreaker: bit.ly/PiateNieZabijajSP
2020-03-18
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.