Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Demokratiresan - en podcast från SKR

Demokratiresan - en podcast från SKR

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället. Tekniker: Kjell Eriksson.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

skl.se/demokratiledningstyrning.7.html

Avsnitt

#30 Ale 360 grader

I veckan avsnitt pratar vi med Ale kommun som berättar om sitt arbete med Ale 360, en modell för att arbeta med komplexa frågor. Vad gör man som kommun när man till exempel upptäcker att sociala förutsättningar på verkar livslängden, och hur kommer det sig att förutsättningarna är så ojämlika?

Vi får också veta vad namnet ALE 360 står för och hur de använder sig av det konkret för att stärka demokratin och politiken.

Medverkande: Mikael Berglund, KSO Ale kommun, Monica Berglund, vice KSO Ale Kommun och Lena Langlet, SKR

Samtalet leds av: Lena Langlet

Tid: 26.58

2020-10-22
Länk till avsnitt

#29 Det demokratiska samtalet

I veckans avsnitt pratar vi om de utmaningar som finns för att upprätthålla ett öppet och transparant demokratiskt samtal där alla kan delta. Hur kan vi tillsammans agera som motkraft så att ingen tystnar? Vi pratar med Carl Heat som varit ordförande den nationella kommittén om medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.

Samtalet leds av Anna-Lena Pogulis, SKR

Tid: 29:15

2020-10-06
Länk till avsnitt

#28 Minoritetsfrågor

I Sverige finns det fem nationella minoriteter som alla omfattas av den svenska minoritetspolitiken. I avsnittet samtalar vi om kommuner och regioners arbete med minoriteter och minoritetsspråk samt kring ansvar för nationella minoriteterna. Det är fem gäster i programmet som berättar om sitt arbete, ett späckat avsnitt om ett viktigt ämne.

Medverkande: Björn Kullander SKR, Aina Negga Sametinget, Anne-Mari Angeria och Nils-Bertil Heikka, Luleå Kommun, samt Kaisa Syrjänen Schaal huvudsekreterare i utredning om minoritetspolitiken.

Samtalet leds av: Anders Nordh, SKR

Tid: 37:17

2020-09-22
Länk till avsnitt

#27 Sverigestudien

Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar och beteenden som över tid präglar det svenska samhället. Men hur kan vi använda denna i praktiken när vi på det lokal planet vill samtalen om resultaten och använda dem för fortsatt arbete?

Medverkande: Christine Feuk och Lena Langlet, SKR

Samtalet leds av Malin Svanberg, SKR

Tid: 26:49

2020-09-07
Länk till avsnitt

#26 Om våldsbejakande extremism

I veckans avsnitt pratar vi om arbetet mot våldsbejakande extremism. Hur kan vi arbeta brett med frågan så att vi både förhindrar inträde i miljöerna och samtidigt underlättar utträde ur dem? Vi samtalar också om hur man kan agera som arbetsgivare när en upptäcker extremism, återintegrering vid avhopp samt om vilka rättsliga efterverkningar som finns om en begår exempelvis krigsbrott.

Medverkande: Jonas Trolle, Centrum mot våldsbejakande extremism.

Samtalet led av: Malin Svanberg, SKR

Tid: 22:36

2020-08-25
Länk till avsnitt

#25 Anders Knape

I vårens sista avsnitt av Podcasten Demokratiresan gästas vi av SKR:s ordförande Anders Knape. Vi pratar om vilka effekter en kris får på våra demokratiska processer och politiska beslut. Vi får också fundera på hur länge kan vi befinna oss i ett undantagstillstånd och hur kan vi ge utrymme åt en aktiv och levande politik på lokal och regional nivå samtidigt som vi behöver arbeta med det mest akuta? Samt hur se läget ut i Europa, hur har lokal demokrati klarat sig genom krisen där?

Medverkande: Anders Knape

Samtalet leds av: Anders Nordh och Lena Langlet, SKR

Tid: 20:26

2020-06-09
Länk till avsnitt

#24 Det nya politiska landskapet och samtalet

Två av de saker som påverkat uppdraget som kommunalpolitiker mest de senaste åren är den ökade andelen förtroendevalda som är utsatta för hot och hat och det nya politiska landskapet, vad det innebär får du höra i avsnittet. Vi tar även upp hur SKR arbetar med dessa frågor och vad det innebär för ledande politiker. Avsnittet spelades in i SKR:s monter på Kvalitetsmässan.

Medverkande: Christina Mattisson, Ordförande SKR:s demokratiberedning, Anna Gavell-Frenzel, Brottsförebyggande Rådet, och Martin Lidhamn, Handläggare SKR.

Samtalet leds av Nils Munthe, SKR.    

Tid: 22.55

2020-05-26
Länk till avsnitt

#23 Demokrati i skolan

Hur kan vi tillsammans med barn och unga prata om, praktisera och lära ur vad demokrati är? Vilka är de mjuka värdena bortanför kallelser, stadgar och möte?

Demokrati i skolan handlar om varje individs möjlighet att få inflytande, men också som kollektiv och att undervisningen genomsyras av ämnet. I veckans avsnitt pratar vi om demokrati i skolan tillsammans med Johan Lilly Gyberg från Skolverket och Jenny Gustavsson från Sveriges Elevråd SVEA.

Medverkande är Johan Lilly Gyberg, Skolverket, och Jenny Gustavsson Sveriges elevråd, SVEA

Samtalet leds av Malin Svanberg

Tid: 21:52

2020-05-12
Länk till avsnitt

#22 Tillit

I veckans avsnitt pratar vi med Christine Feuk, SKR, om vad tillit och tillitsbaserad styrning är och hur man kan jobba med det. Kommuner och regioner behöver ha en god budget och behöver kunna följa upp mål och resultat. Hur mycket ska vi mäta och följa upp, och hur mycket av det behöver vi?

Med en tillitsbaserad styrning får också de som jobbar i verksamheterna vara med och beskriva hur vi ska kunna följa upp verksamheterna på bästa möjliga vis, vilket också ger oss möjligheten till en mer horisontell styrning där vi kan lära oss av varandra. Genom dessa samtal och denna kunskap bygger vi tillit. Tillit bygger kort sagt på relationer och att vi litar på att andra kan göra ett gott jobb.

Medverkande: Christine Feuk, SKR

Samtalet leds av Anders Nordh, SKR

Tid: 19.04 minuter

2020-04-28
Länk till avsnitt

#21 Digitaliseringens effekter på demokratin

I det här avsnittet är Elin Whilborg som är professor vid Linköpings Universitet med och pratar om digitaliserings effekter på demokratin. Hon menar det är en politisk utmaning att leda det digitala samhället när gränserna mellan det offentligt och privata blir suddigare. Medborgare och brukare kan få ta del av de gemensamma digitala resurserna som det offentliga står för, men det kan inte ske på samma vis som när vi köper en vara eller en resa. Hur kan man som förtroendevald upprätthålla de grundläggande värden i en allt mer digitaliserad värld och hur står vi upp för den välfärdsstat vi byggt? Det och mycket mer kommer vi att få höra vad forskningen säger om.

Medverkande är Elin Whilborg, professor i statsvetenskap och Anders Nordh, SKR

Samtalet leds av Lena Langlet, SKR

Tid: 30:02

2020-04-14
Länk till avsnitt

#20 Sociala kontrakt

I detta avsnitt får vi höra Hans Abrahamsson, Freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitet prata om det sociala kontraktet. Vad är det och varför behöver vi ett sådant? Hans menar att det behövs ett samtal mellan generationer och mellan medborgarna om hur vi  tillsammans skapar ett hållbart samhälle.

Frågor som berörs är: hur ska vi leva tillsammans, vilken framtid vill medborgarna ha tillsammans i en kommun och hur kan vi med hjälp av till exempel medborgardialog mobilisera medborgarna i att identifiera vilka komplexa samhällsutmaningar vi står inför?

Medverkande: Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet och Lena Langlet, SKR

Samtalet leds av Anders Nordh, SKR

2020-03-31
Länk till avsnitt

#19 Framtidens demokrati ? måste värnas, diskuteras och utvecklas

I detta avsnitt får du höra inte mindre än fyra ledande kommunpolitiker prata om framtidens demokrati tillsammans med Lena Lindgren. Hur involvera medborgare är ett utav ämnena som tas upp men även politikens vardag och varför det är så kul att vara kommunpolitiker. Avsnittet spelades in i SKR:s monter på Kvalitetsmässan.

Medverkande:

Mathias Bohman oppositionsråd Upplands Väsby, Stina Munters KSO Vansbro, Hans Jildesten KSO Storfors, Per-Ola Mattson KSO Karlshamn, Lena Lindgren, Handläggare SKR.

Samtalet leds av: Anders Nordh, SKR

Tid: 29.01

2020-03-17
Länk till avsnitt

#18 Barn och ungas inflytande

I detta avsnitt får du ta del av hur Lena Nyberg, generaldirektör vid MUCF, Elisabeth Dahlin Barnombudsman, och Christina Mattisson, ordförande i SKR:s beredning för demokratifrågor, ser på behov av utveckling av barn och ungas inflytande. Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 vilket innebär att skapa möjligheter för barn och ungas inflytande inte är valbart utan ett ansvar för kommuner och regioner.

I programmet samtalar vi om hur unga ser på möjligheter till deltagande och vad kommuner och regioner kan göra för att förbättra sitt arbete.

Samtalet leds av Lena Langlet.

Tid: 31:12

2020-03-03
Länk till avsnitt

Lokalt självstyre och demokrati

I detta poddavsnitt i Demokratiresan ger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner, sin syn på det lokala självstyret och dess relation till demokrati.

Varför är det viktigt? Hur ser det ut i Sverige och i resten av Europa? Det är några av frågorna som lyfts  i avsnittet.

Samtalet leds av Anders Nordh, SKR

Medverkande: Anders Knape ordförande i SKR

Tid: 20.17

2020-02-18
Länk till avsnitt

#16 En kultur för samverkan och dialog

I detta avsnitt pratar vi om hur en organisation kan skapa en kultur för samverkan och dialog. Varför är det så svårt, eller är det svårt och vad är en organisationskultur? Det är några av frågorna vi resonerar kring i avsnittet. Avsnittet spelades in i SKR:s monter på Kvalitetsmässan.

Medverkande: Martin Sande, Dialogues, Martin Söderström, Åre kommun och Hanna Moback, Åre kommun.

Samtalet led av: Nils Munthe, SKR

Tid: 28.33

2020-02-04
Länk till avsnitt

#15 Samverkan Östberga ? dialog i en komplex fråga

Stadsdelen Östberga i Stockholm har brottats med otrygghet men 2016 bestämde sig stadsdelen att jobba på ett nytt sätt. Hör Preventionssamordnare Åsa Winfridsson berätta vad och hur de gjorde. Vi reflekterar också över vad som gjorde att dialogen lyckades så bra, invanda arbetssätt och hur de kan brytas samt inte minst vilka resultat som lever kvar idag. 

Medverkande: Åsa Winfridsson, Enskede- Årsta- Vantör, Stockholm Stad

Samtalet leds av Nils Munthe, SKR

Tid: 28:25

Besök skr.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

2019-12-10
Länk till avsnitt

#14 En demokratiskt förankrad revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. Vi pratar i avsnittet om fullmäktiges roll i kommuner och regioner, vikten av en bra riskbedömning för en god revision, samspelet mellan förtroendevalda revisorer och professionella revisorer. Samt vikten av att synliggöra revisionens arbetet för att förbättra tilliten till den lokala demokratin

Medverkande: Lotta Ricklander, SKL och Anna Eklöf, SKL

Samtalet leds av Anders Nordh, SKL

Tid: 23:52

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

2019-11-26
Länk till avsnitt

#13 Agenda 2030 i praktiken

Vi fortsätter att utforska Agenda 2030, denna gång är temat hur Agendan kan användas i praktiken. Bland annat beskrivs hur beslutet från FN tar sig hela vägen fram till kommunens inköpare. Vi pratar om agendans genomslag, Glokala Sverige och vilken roll agendan har för förtroendevalda. Vi tar också upp SKL: roll och vad vi gör för att stödja medlemmarna.

Medverkande: Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun och Kerstin Blom Bokliden, SKL.

Samtalet leds av Nils Munthe, SKL

Tid: 24:08

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor

2019-11-11
Länk till avsnitt

#12 Utveckla demokratin genom internationella partnerskap

Kommunalt Partnerskap är en SIDA-finansierad samarbetsform där Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) hjälper svenska kommuner och regioner att skapa partnerskap med en kommun eller region utanför Sverige. I detta avsnitt träffar vi Rikard Eduards från ICLD och Ayan Ubahle som jobbar i Borlänge kommun som har ett partnerskap tillsammans med Lodwar i Kenya. Två kommuner som står inför liknande utmaningar: hur man framgångsrikt integrerar flyktingar i sina samhällen och skapar möjligheter för dem att hitta en väg till framgångsrika och produktiva liv.

Medverkande: Ayan Ubahle, Borlänge kommun och Rickard Eduards, ICLD.

Programledare: Nils Munthe SKL

Tid: 31:17

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

2019-10-29
Länk till avsnitt

#11 ½ miljon idéer ? Medborgarbudget i Nässjö

I ett tidigare avsnitt har vi tagit upp medborgarbudget. I detta avsnitt träffar vi nu Simon och Karolina som arbetar med projektet ½ miljon idéer, en medborgarbudget för kommunens landsbygdsutveckling. De berättar om konkreta erfarenheter, svårigheter och framgångsfaktorer för en lyckad medborgarbudget.

Medverkande: Simon Dagson, Karolina Haag- Sjöberg, Nässjö Kommun

Samtalet leds av: Malin Svanberg, SKL.

Tid: 22:01

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

2019-10-15
Länk till avsnitt

#10 Arbete för att motverka korruption och mutor i Sverige

Kommuner och Regioner ansvarar för många frågor som har ett stort värde för den enskilde och företagaren. Upphandlingar, byggprojekt och serveringstillstånd för alkohol är exempel på situationer när det finns risk att tjänstepersoner utsätts för påverkan att fatta ett visst beslut. I avsnittet får du ta del av konkreta tips för ett systematiskt arbete mot korruption, det behöver inte vara svårt!

Medverkande: Cecilia Berglin, Handläggare och Ann- Sofi Agnevik, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

Samtalet leds av Anders Nordh, Sveriges kommuner och Landsting.

Tid: 34:07

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

2019-10-01
Länk till avsnitt

#9 Agenda 2030 ? Från det lokala till det globala

Arbetet med Agenda 2030 berör oss alla. Det är på lokal nivå som många av målen måste förverkligas. Det är ett gemensamt ansvar från det globala till det lokala att arbeta för en hållbar framtid. Arbetet behöver göras på strukturell nivå men medborgarna behöver involveras om vi ska lyckas.

Tid:29:05

Medverkande: Katarina Sundberg, Ämnesråd på Miljödepartementet, Regeringskansliet

Samtalet leds av Nils Munthe.

2019-09-17
Länk till avsnitt

#8 Medborgardialog i komplexa frågor

Verksamheter under nedläggningshot, otrygghet i ett bostadsområde, placering av ett flyktingboende är några av alla komplexa frågor som en kommun eller region behöver hantera. I detta avsnitt kretsar samtalet kring utmaningen i att släppa kontrollen för att ge utrymme för en medborgardialog i komplexa frågor. Detta är också det sista avsnittet för vårterminen men Demokratiresan är tillbaka i höst!

Medverkande: Nils Munthe och Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Malin Svanberg, SKL

Tid: 26:45

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

2019-06-03
Länk till avsnitt

#7 Medskapa för att möta behov!

I detta avsnitt pratar vi om medskapande och att involvera brukare i verksamhetsutveckling. Medskapande syftar till att verkligen förstå brukarens behov och utveckla verksamheten tillsammans med dem utifrån det. Hjärtevärmande exempel varvas med tips på praktiska metoder och vikten av att våga misslyckas. 

Medverkande: Malin Svanberg Sveriges Kommuner och Landsting och Sara Tunheden, Innovationsguiden Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Nils Munthe, SKL

Tid: 28:11

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

Nästa avsnitt handlar om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.

 

2019-05-21
Länk till avsnitt

#6 Mänskliga rättigheter i praktiken

Mänskliga rättigheter är grundläggande värden i kommuner och regioners kärnuppdrag. I avsnittet pratar vi bland annat om vilka värden som skapas när vi ställer om till ett arbetssätt med rättighetsbäraren i fokus. Vi tar även upp grundprinciperna för rättighetsbaserat arbetssätt ? hur verksamheter kan göra för att delaktiggöra och möta medborgarna för att främja jämlikhet och tillit.

Medverkande: Cecilia Berglin och Cecilia Ramqvist, Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Malin Svanberg, SKL.

Tid: 20:51

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

2019-05-07
Länk till avsnitt

#5 Involvera medborgarna via nätet

I dag befinner vi oss allt större del av vår tid på internet, digitala tjänster och service är  en självklarhet för kommuner och regioner. Men hur kan vi även utveckla demokratin på nätet? Avsnittet handlar om att involvera medborgarna via internet, de kommunala webbsidorna och hur e-verktyg kan kombineras med fysiska möten.

Medverkande: Anders Nordh och Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Nils Munthe, SKL.

Tid: 26:48

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

2019-04-23
Länk till avsnitt

#4 Samverkan med civilsamhället

I takt med att vi ställs inför allt fler komplexa problem ökar behovet av samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhället, men det är inte helt enkelt alla gånger. I avsnittet samtalar Anders, Lena och Nils om aktuella frågor och vilka områden där vi ser att utvecklingen behöver ske. Inte minst en ökad systematik.

Medverkande: Nils Munthe och Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Anders Nordh, SKL.

Tid: 24:28

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

Nästa avsnitt handlar om hur en region eller kommun kan involvera medborgarna via nätet.

2019-04-09
Länk till avsnitt

#3 Lokal demokratiutveckling från jordens alla hörn!

I detta avsnitt medverkar Bruno Kaufmann och Lena Langlet. De delar med sig av minnesvärda exempel på demokratiska processer ifrån jordens alla hörn, Bruno har som journalist rest jorden runt för att undersöka lokal demokrati. Lena har genom sitt arbete som på SKL mött många intressanta internationella exempel på demokratiutveckling.

Medverkande: Bruno Kaufmann, journalist och Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Nils Munthe.

Tid: 48:31

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

2019-03-25
Länk till avsnitt

#2 Medborgarbudget for the win!

Allt fler kommuner och regioner världen över låter medborgarna vara med och direkt påverka budgeten. I detta avsnitt får du veta hur det går till och inspireras av svenska och internationella exempel.

Medverkande: Anders Nordh och Lena Langlet, handläggare på sektionen för demokrati och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Malin Svanberg, Sveriges Kommuner och Landsting.

Tid: 31:05

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

I nästa avsnitt görs en internationell utblick på lokal demokratiutveckling.

2019-03-11
Länk till avsnitt

#1 Hej medborgardialog!

Premiäravsnittet av Demokratiresan handlar om grunderna för arbetet med medborgardialog. Vi pratar om behovet av medborgardialog och bakgrunden till att SKL började sitt arbete. Du får också svar på några av de vanligaste frågorna, som till exempel varför säger vi medborgardialog och inte invånardialog?

Tid: 24:37

Medverkande: Lena Langlet och Nils Munthe, handläggare på demokratisektion på Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtalet leds av Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Landsting.

Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

2019-03-06
Länk till avsnitt

#0 Det här är demokratiresan!

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga.

I försnacket till SKL:s podcast Demokratiresan diskuteras varför SKL gör en podd om lokal och regional demokrati just nu och om hur det finns en tendens att ta demokratin för given.

Medverkande: Anders Nordh, Lena Langlet och Nils Munthe, handläggare på demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Landsting. 

2019-03-05
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.