Sveriges 100 mest populära podcasts

Beredsam

Beredsam

En podd om hemberedskap, prepping, överlevnad samt kriser och katastrofer av Herman Geijer. Beredsam görs med stöd av ABF. Musiken har Häxhammaren gjort.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

beredsam.libsyn.com/website

Avsnitt

Beredsam: Krisberedskap och demokrati

Vad har krisberedskap att göra med demokrati? Efter den femte krisberedskapsveckan diskuterar Pär Plüschke och Herman Geijer demokrati. Hur kan förberedelser bidra till demokratin? Varför är organisering viktigt och varför du bör organisera dig där du bor. Vi diskuterar ett samtal som MSB hade och hur vi kan stärka vår handlingskraft genom att vara mer förberedda.

Beredsam stöds av ABF

Musik av Häxhammaren

2021-10-07
Länk till avsnitt

Beredsam: Bug out Bags, Bästa landet när krisen kommer och vad är en kris?

I det sista avsnittet för säsongen svarar Herman Geijer, Claes Tovetjärn och Pär Plüschke på lyssnarfrågor. Vi pratar om vad en kris är, vad du bör tänka på i val av Bug Out Location och vad som ska finnas i en Bug Out Bag. Om oro kan vara av nyttigt och vilka kunskaper som kan vara bra att ha vid en större katastrof.

 

Beredsam stöds av ABF

Musik av Häxhammaren

2021-06-03
Länk till avsnitt

Beredsam: Teser om prepping

I det 33:e avsnittet av Beredsam läser Herman Geijer upp texten Teser om Prepping skriven av honom och läkaren och filosofen Mani Shutzberg. Texten bör ses som en analys av samhället och hur preppingen har kommit att bli och behöver inte läsas bokstavligt.  Texten publicerades först gången i Magasinet Ordfront sommaren 2020 och går att läsa här: https://ordfrontmagasin.se/teser-om-prepping/

Beredsam stöds av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

2021-05-14
Länk till avsnitt

Beredsam: Om svenska folkets krisberedskap och boendets roll för beredskapen

I det 32:a avsnittet av Beredsam diskuterar Herman Geijer och Claes Tovetjärn en rapport om svenska folkets krisberedskap med Kristina Syk från Ramboll som varit med och tagit fram rapporten. En intressant del är hur vi kan göra bostadsområden mer resilienta och hur boendet påverkar synen på krisberedskap.

Om Rambolls rapport: https://se.ramboll.com/press/invanarundersokning/krisberedskap

Podden stöds av ABF. Läs mer på www.abf.se/prepping

Musik av Häxhammaren

2021-04-15
Länk till avsnitt

Beredsam: Ont och gott i krissituationer

I det 31:a avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Claes Tovetjärn som är psykolog med bakgrund inom försvarsmakten. Temat är ondska och godhet i kris- och katastrofsituationer. Samtalet kommer också in på funktionsnedsättningar och att prata med barn om hot och risker.

Beredsam stöds av ABF.

Musik av Häxhammaren

2021-04-01
Länk till avsnitt

Beredsam: Om krisberedskapsveckan

I det 30:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Viktoria Asp om Krisberedskapsveckan. Krisberedskapsveckan är en årlig återkommande vecka med syftet att öka krismedvetenheten hos befolkningen. Vi pratar om vad vanliga människor kan göra, hur vi kan engagera oss och vad som kommer att hända på krisberedskapsveckan 2021 som är 27/9 - 3/10.

Podden stöds av ABF

Musik av Häxhammaren.

 

2021-03-18
Länk till avsnitt

Beredsam: Om kommunikation

Kommunikation är ämnet för dagen. Herman Geijer samtalar med Jan-Olof Olsson som jobbar på MSB och är känd från sin medverkan i Nedsläckt land om hur myndigheterna arbetar för att få ut information vid till exempel strömavbrott och hur länge reservkraft i mobilmasterna fungerar.

Musik: Häxhammaren

Podden stöds av ABF

2021-03-04
Länk till avsnitt

Beredsam: Klimatprepping

I det 28:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Pär Plüschke om klimatprepping och hur vi kan göra för att både hantera klimatförändringarna och att försöka göra något åt dem. Avsnittet går igenom tre nivåer individens beredskap, beredskap i gemenskap och samhällelig beredskap.

Beredsam stöds av ABF

Musik av Häxhammaren

2021-02-18
Länk till avsnitt

Beredsam: Nybörjarmisstag, familjekommunikation och fortsättningskurser

Vi avslutar året med ett frågeavsnitt som handlar om allt mellan Nybörjarmisstag, familjekommunikation och fortsättningskurser till att bajsa om det inte finns vatten i kranarna, toapapper och totalförsvarspropositionen. Niklas och Herman svarar på frågor som vi fått in till Beredsam. Detta är det sista avsnittet för säsongen och vi får tacka er som lyssnat under det här skitåret och hoppas på ett bättre 2021.

Beredsam stöds av ABF

2020-12-03
Länk till avsnitt

Beredsam: Om kroppen och fysisk träning

Kroppen har vi alltid med oss och i överlevnads- eller krissituationer behöver vi ha en kropp som fungerar så bra det går under förutsättningarna. Att just träna upp kroppen är en viktig del för att fungera bra i krissituationer. Men hur kommer du igång? Vad bör du träna? Och hur lite träning behövs? Det här pratar Herman Geijer med crossfitpionjären Martin Altemark om  i det 26:e avsnittet av Beredsam.

Beredsam stöds av ABF. Läs mer om ABFs preppingsatsning här

2020-11-19
Länk till avsnitt

Beredsam: Om kreativitet och improvisation i krissituationer

Det går inte att planera allt, och ofta går planer om intet på grund av händelser vi inte kunde förutspå. Går det att träna upp vår förmåga att improvisera vid kriser? Och hur gör vi i så fall? I avsnitt 25 av Beredsam samtalar Herman Geijer med Martin Geijer om improvisation och kreativitet.

Beredsam stöds av ABF

Musik av Häxhammaren

2020-11-05
Länk till avsnitt

Beredsam: Om överlevnadsämnets historia i Sverige

Hur har det civila överlevnadsämnet utvecklats i Sverige? Vad skiljer den svenska koncepten från andra länders syn på överlevnad? I det här avsnittet pratar Herman Geijer med Harry Sepp och Yvonne Antoft om hur olika koncept växt fram. Vi pratar också om Svenska Överlevnadssällskapet, om civilförsvarsförbundets Hitta Vilse, Hembert och Kattis och Roffe samt mycket annat.

Podden stöds av ABF

Musik av Häxhammaren

2020-10-22
Länk till avsnitt

Beredsam: Först på plats, frivillighet och hushållens hemberedskap

I det 23:e avsnittet samtalar Herman Geijer med Linda Kvarnlöf som är sociolog vid Risk and Crisis Research Centre vid Mittuniversitetet i Östersund. Linda har forskat om människor som är först på plats vid olyckor, om frivilligas roll och om hur förberedda hushållen i Sverige egentligen är.

Beredsam stöds av studieförbundet ABF

 

2020-10-08
Länk till avsnitt

Beredsam: Om oro för en oviss framtid

Mycket tyder på att vi inte går mot bättre tider. Hur hanterar vi den oro och ovisshet som uppstår? Klimatfrågan hänger som ett tungt ok över samhället men hur gör vi för att ändå förbättra vår tillvaro? I avsnitt 22 av Beredsam pratar Herman Geijer med Kata Nylén från Klimatpsykologerna.  

Beredsam stöds av ABF

 

2020-09-24
Länk till avsnitt

Beredsam: Om eld och överlevnad

I det 21:a avsnittet av Beredsam gästas Niklas och Herman av Mattias Norberg som skrivit boken "Konsten att elda". Vi pratar om vad eld är, varför det är viktigt och om några tips för att komma igång att träna på att elda. Erfarenhet är det som ger färdighet när det gäller eld.

Beredsam stöds av studieförbundet ABF. Läs mer om ABFs preppingsatsning här.

Musik av Häxhammaren

 

 

2020-09-10
Länk till avsnitt

Beredsam: Varför finns skyddsrum?

Skyddsrum är en fråga som ofta dyker upp när det talas om samhällets beredskap. Men behövs de nu egentligen eller är de bara en kvarleva från kalla kriget? Vilka scenarion är de till för och varför är det så fullt med grejer i svenska skyddsrum?

I det 20:e avsnittet av Beredsam pratar Niklas Kämpargård och Herman Geijer med Henrik Larsson från MSB som arbetet mycket med skyddsrum. Vi pratar om gamla och nya skyddsrum, om kontroller av skyddsrum och mycket mycket annat.

Beredsam stöds av studieförbundet ABF. Läs mer på www.abf.se/prepping

Musik: Häxhammaren

 

2020-06-18
Länk till avsnitt

Beredsam: Om digitala hot och risker

I det 19:e avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer och Niklas Kämpargård med Christoffer Jerkeby som är datasäkerhetsforskare och har podden säkerhetssnack. Samtalet handlar om hot och risker med att världen är så uppkopplad idag. Hur kan du göra för att skydda sig från attacker på nätet? Vilka tjänster är säkra? Vad händer om Internet slås ut?

Podden stöds av studieförbundet ABF. Läs mer om ABFs preppingsatsning här

Musik: Häxhammaren

2020-06-04
Länk till avsnitt

Beredsam: Om livsmedels hållbarhet

Hur länge kan du lagra färskvaror? Vad ska du tänka på för att undvika att mat blir dålig? Vad går att lagra riktigt länge?

Niklas Kämpargård och Herman Geijer diskuterar hur länge livsmedel egentligen håller. Hur håller du ditt skafferi och kyl med varor som håller länge.

2020-05-28
Länk till avsnitt

Beredsam: Så blir du mer självförsörjande

I det 17:e avsnittet pratar Niklas Kämpargård och Herman Geijer och självförsörjning. Hur går det att odla? Vad krävs för att bli självförsörjande? Hur skiljer det sig att odla i staden mot på landet? Dessutom får ni sex tips om att komma igång och bli mer självförsörjande.

 

Länkar:

Potatisuppropet

Tidskriften Åter

Podden stöds av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

Inspelat i Soundtellning

2020-04-30
Länk till avsnitt

Beredsam: Hur beter vi oss i Coronakrisen?

I den 16:e avsnittet av Beredsam diskuterar Niklas Kämpargård och Herman Geijer med Misse Wester om hur vi beter oss i den här krisen. Hur beter sig folk i pandemier i jämförelse med andra kriser och vilka normer är viktiga att veta om? Varför älskar vi att uppröras över folk som beter sig illa, när de absolut flesta faktiskt beter sig bra. 

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

 

2020-04-16
Länk till avsnitt

Beredsam: Om rykten och digital karantän

I det 15:e avsnittet av Beredsam om rykten och kriser intervjuar Herman Geijer Lars Nord som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Varför sprids rykten vid kriser? Vilka rykten finns och Corona och vad kan vi göra för att bli mer källkritiska.

Studiematerialet om Corona finns här

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

Inspelad i Soundtelling studio

2020-04-02
Länk till avsnitt

Beredsam: Tre aktuella böcker

I det 14:e avsnittet av Bredsam pratar Anna Maria Stawreberg, Niklas Kämpargård och Herman Geijer om tre böcker om kriser som kommit ut nyligen. Det är Anna-Maria Stawrebergs  och Torbjörn Selins bok Prepping: Överlevnadshandboken: Kunskap för kris och katastrof, Niklas Kämpargårds bok  Storm, översvämning och torka: så klarar du vädrets utmaningar och Herman Geijer och Claes Tovetjärns barnbok Bli en zombieöverlevnadsexpert. 

Podden stöds av studieförbundet ABF. Läs mer om ABFs preppingsatsning här

Musik: Häxhammaren

 
2020-03-19
Länk till avsnitt

Beredsam: Fem tips om coronapandemin

Extrainsatt avsnitt om Corona. Anna-Maria Stawreberg, Niklas Kämpargård och Herman Geijer pratar om vad vi kan göra som individer för att hantera den framväxande pandemin.

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

2020-03-16
Länk till avsnitt

Beredsam: Gruppdynamik, ledarskap och apokalypsen

Hur agerar vi effektiv som grupper under pressade situationer? Hur speglar populärkulturen verklighetens situationer? Kan vi lära oss något av zombieserier eller zombierfilmer när det gäller gruppdynamik? I Beredsam #13 diskuterar Herman Geijer med Markus Hällgren, professor i företagsekonomi och grundare av Tripple ED  dessa frågor och mycket annat. Läs Markus artikel om gruppdynamik i Day of the Dead (1985) här.

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

Inspelad i Soundtelling studio

2020-03-05
Länk till avsnitt

Beredsam: Fiskantibiotika, finanskris och kommunernas beredskap. Beredsams frågeavsnitt

I säsongen sista Beredsam svarar Herman Geijer och Niklas Kämpargård på era frågor om allt från fiskantibiotika till människor, hur vi skulle klara en ekonomisk kris och hur vi bör tänka vid resor till om det går att träna sig på att vara kall.

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

Inspelad i Soundtelling studio

2019-11-28
Länk till avsnitt

Beredsam: Mänskligt beteende vid kriser och katastrofer

I det elfte avsnittet av Beredsam diskuterar Herman Geijer kris och katastrofbeteenden med professor Misse Wester. Samtalet handlar om vad vi kan göra för att mentalt förbereda oss för kriser, om katastrofmytologi och förväntningar på beteenden och hur vi tolkar olika situationer olika beroende på vad vi varit med om. I avsnittet pratar vi också om elitpanik och åskådareffekten och allmänt kring beteenden vi ofta ser.

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

Inspelad i Soundtelling studio

 

2019-11-14
Länk till avsnitt

Beredsam: Om kroppens behov vid överlevnadssituationer

I det tionde avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Lasse Ståhle som är läkare, forskare och instruktör i Svenska Överlevnadssällskapet om kroppens behov vid kriser. Om sömn, mat, vätska, trygghet och värme. Vi pratar även om Överlevnadssällskapets kurser, om forskning kring överlevnad, överlevnadssituationer och vilka prylar som kan vara bra att ha med i skogen. Lasse slår även hål på ett gäng myter om kroppens behov.

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

Inspelad i Soundtelling studio

2019-10-31
Länk till avsnitt

Beredsam: Om pandemier

I det 9:e avsnittet av Beredsam pratar Anna Maria Stawreberg och Herman Geijer med Johan Giesecke om pandemier. Vilka pandemier behöver vi oroa oss för? Finns det smittor vi inte känner till? Hur kan vi förbereda oss på en framtida pandemi oc vad innebär egentligen antibiotikaresistens? Dessutom ger vi några filmtips.

 

Podden stödjs av studieförbundet ABF.

Musik av Häxhammaren

Inspelad i Soundtelling studio

2019-10-17
Länk till avsnitt

Beredsam: Att preppa tillsammans

I det åttonde avsnittet av Beredsam pratar Herman Geijer med Pär Plüschke, som startat preppa tillsammans Skarpnäck, och Ilyas Hassan som är talesperson för Förorten mot våld och jobbar på Hyresgästföreningen. Samtalet handlar om preppa tillsammans, lokal organisering, känna grannar och hur vi kan öka beredskapen i våra bostadsområden.

Podden stöds av studieförbundet ABF. Läs mer om ABFs preppingsatsning här.

Musik: Häxhammaren.

Inspelad i Soundtellings studio.

2019-10-03
Länk till avsnitt

Beredsam: Gäst Anna Davour från P3 Dystopia

I avsnitt sju av Beredsam gästas Herman Geijer av Anna Davour som jobbar med P3 Dystopia. Samtalet handlar lite om katastrofscenarion och varför vi fascineras så av apokalypsen men även om katastroftankar, att stirra rädslan i vitögat och hur katastrofer egentligen går till. Och såklart om P3 Dystopia och hur de arbetar med att skapa intressanta och spännande program och fortfarande behålla hopp om att hindra scenarion.

Podden stöds av studieförbundet ABF. Läs mer om ABFs preppingsatsning här.

Musik: Häxhammaren.

2019-09-18
Länk till avsnitt

Beredsam: Att preppa med barn

I det sjätte avsnittet av Beredsam pratar Anna Maria Stawreberg, Niklas Kämpargård och Herman Geijer om hur der går att involvera barn i preppingen. Hur gör vi för att få barnen förberedda men inte rädda?

2019-05-23
Länk till avsnitt

Beredsam: Att sprida evangeliet

I det femte avsnittet av Beredsam pratar Anna Maria Stawreberg, Niklas Kämpargård och Herman Geijer om hur vi kan få fler att nås av budskapet att det är bättre att vara förberedd än efterklok. Eftersom avsnittet sänds under krisberedskapsveckan 2019 snackar vi också lite om den och hur myndigheterna kan kommunicera mer effektivt.

Podden stöds av studieförbundet ABF. Läs mer om ABFs satsning på prepping på www.abf.se/prepping

Musiken är gjord av Häxhammaren och avsnittet är inspelat på Soundtelling i Stockholm.

 

2019-05-09
Länk till avsnitt

Beredsam: Alla kan och bör odla

I det fjärde avsnittet av Beredsam så pratar vi om odling. Hur bör du tänka när du odlar? Vem kan odla? Hur bör du sätta din ambitionsnivå  för odling och går det att bli självförsörjande är några saker vi talar om i det här avsnittet.

Podden stöds av studieförbundet ABF. Läs mer på www.abf.se/prepping

Musiken är gjord av Häxhammaren och podden är inspelad på Soundtelling i Stockholm.

2019-04-25
Länk till avsnitt

Beredsam: Om elavbrott

I det tredje avsnittet av Beredsam pratar Anna Maria Stawreberg, Niklas Kämpargård och Herman Geijer om strömavbrott. Hur kan vi hantera det? Hur tillgodoser vi våra grundläggande behov när det är strömlöst? Är det skillnad på stad och land?

Podden stöds av studieförbundet ABF. Läs mer på www.abf.se/prepping

Musiken är gjord av Häxhammaren och podden är inspelad på Soundtelling i Stockholm.

2019-04-11
Länk till avsnitt

Beredsam: I krislådan

I avsnitt två av Beredsam pratar vi om krislådan. Vad bör finnas i den? Hur ska den förvaras och hur bör du tänka när du handlar saker till den. Dessutom skålar vi i gammalt vatten (OBS ingen blev sjuk)!

2019-03-28
Länk till avsnitt

Beredsam: Vad preppar vi för?

I Beredsams första avsnitt pratar vi om varför vi preppar. Om mat, vatten, sanitet, trygghet och värme och hur vi kan påverkas om något oväntat händer. Beredsam är en podd om prepping, krisberedskap, hemberedskap och katastrofer av och med Anna Maria Stawreberg, Niklas Kämpargård och Herman Geijer.

Beredsam görs med stöd av ABF och spelades in i Soundtelling i Stockholm. Musiken har Häxhammaren gjort.

2019-03-14
Länk till avsnitt

Beredsam trailer

Beredsam är en podcast om prepping, hemberedskap och kris/katastrofmedvetenhet. Första avsnittet släpps den 14 mars och därefter släpps avsnitt varannan torsdag.

2019-03-06
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.