Sveriges 100 mest populära podcasts

David & Bo Pratar Pedagogik

David & Bo Pratar Pedagogik

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

hejlskov.se

Avsnitt

Om det vi kallar en maktkamp

David & Bo pratar om att konflikter skal lösas, inte vinnas.
2021-04-15
Länk till avsnitt

Om delaktighet

David & Bo pratar om begreppet delaktighet i skolan och förskolan.
2021-04-08
Länk till avsnitt

Om begreppen avstängning och avskiljning

David & Bo pratar om avstängning i skolan och om avskiljning i ungdomsvård och psykiatri.
2021-03-31
Länk till avsnitt

Om barn som förövare vid sexuella övergrepp

David intervjuar psykologen Ulla Thorslund, som arbetat i 20 år med behandling av barn med sexuellt gränsöverskridande beteende.
2021-02-25
Länk till avsnitt

Om problematisk skolfranvaro - intervju med Maria Bühler och Annelie Karlsson

Om problematisk skolfranvaro - intervju med Maria Bühler och Annelie Karlsson som skrivit en bok om det ihop med Térese Österholm.
2021-02-18
Länk till avsnitt

Om lydnadsförväntan

David och Bo pratar om den konstiga tanken att barn lyder bara de hör vad vi säger.
2021-02-11
Länk till avsnitt

Om att läsa på högskola om du behöver särskild stöd

David pratar med specialpedagog Annelie Karlsson som arbetat länge med särskild stöd till studenter på Chalmers i Göteborg. De pratar om hur du som student kan få en bra utbildning.
2021-02-04
Länk till avsnitt

Om rätt till särskild stöd

Om en ny Hovrattsdom gällande rätt till särskild stöd.
2021-01-28
Länk till avsnitt

Om autism och adhd hos flickor

David pratar med psykologen Maria Bühler om hennes bok Autism och adhd hos flickor.
2021-01-21
Länk till avsnitt

Om begreppet moralisering

David och Bo pratar om skillnaden mellan begreppen moral och moralisering i en pedagogisk kontext.
2021-01-13
Länk till avsnitt

Om stress i skolan

David & Bo pratar om stress i skola och förskola. Elevers stress och pedagogers stress.
2020-10-01
Länk till avsnitt

Om NPF-kunskap i skolan

David & Bo pratar om regeringens krav på utbildning i NPF-kunskap på lärarutbildningen.
2020-09-24
Länk till avsnitt

Om långvarig skolfranvaro

David & Bo pratar om långvarig problematisk skolfrånvaro.
2020-09-17
Länk till avsnitt

Om tvång, tics och sterotypier

David och Bo pratar om tvång, tics och stereotypier. Hur skiljer de sig och vad betyder det för pedagogik och behandling?
2020-09-03
Länk till avsnitt

Om Tourettes syndrom

David och Bo pratar om Tourettes syndrom.
2020-08-27
Länk till avsnitt

David intervjuar Malin Holm

David intervjuar Malin Holm från nätverket Barn i behov om nätverkets uppkost och framgångar och inte minst vad som fortfarande behövs.
2020-08-25
Länk till avsnitt

Om 2E

David & Bo pratar om begreppen Särbegåvning och Twice Exceptional
2020-08-12
Länk till avsnitt

Om stress hos personal

David & Bo pratar om Daniel Rippons forskning kring stress hos personal
2020-05-14
Länk till avsnitt

Om föräldrastödsprogram

David & Bo pratar om forskning i föräldrastödsprogram, Leijtens och kollegors metaanalys av verksamma komponenter i föräldrastödsprogrammen som Komet, Cope, De otroliga åren och liknande.
2020-05-08
Länk till avsnitt

Om Corona - att ha gymnasieungdomar hemma

David & Bo pratar om de utmaningar du kan ha när dina gymnasieungdomar måste vara hemma
2020-05-02
Länk till avsnitt

Om Corona - att ha barn hemma från grundskolan

David & Bo pratar om att ha barn i grundskoleåldern hemma från skolan
2020-05-02
Länk till avsnitt

Om Corona - att ha barn hemma från förskolan

David & Bo pratar om hur du får vardagen att fungera när barnen är hemma från förskolan
2020-05-02
Länk till avsnitt

Om Engagemang

David & Bo pratar om engagerade föräldrar och pedagoger.
2020-03-05
Länk till avsnitt

Om Marshmellowtestet

David & Bo pratar om marshmellowtestet och vad forskningen kring det egentligen betyder.
2020-02-27
Länk till avsnitt

Om tysta barn

David & Bo pratar om tysta barn - de som inte har utåtagerande beteende men ändå behöver stöd.
2020-02-27
Länk till avsnitt

Om inlärningspsykologiska metoder - en diskussion

David & Bo pratar om inlärningspsykologiska metoder i skolan och inom LSS. En diskussion om vad uppdraget är och hur våra metoder förhåller sig till det.
2020-02-20
Länk till avsnitt

Om Skam

David & Bo pratar om skam. en känsla, en affekt, ett fostransverktyg. Och hur bra är det?
2020-02-20
Länk till avsnitt

Om nyfikenhet

David & Bo pratar om vikten av att vara nyfiken som pedagog, psykolog och anhörig.
2020-02-13
Länk till avsnitt

Om Positiv Omformulering

David & Bo pratar om orden nej och inte, och om positiv omformulering.
2020-02-13
Länk till avsnitt

Om Tassande

David & Bo pratar om tassande. Vad är lågaffektivt bemötande och vad är tassande.
2020-02-06
Länk till avsnitt

Om Jämlikhet, Konkurrens och Samarbete

David & Bo pratar om jämlika samhällen och om evolutionära konkurrens och samarbetstendenser
2020-01-30
Länk till avsnitt

Om Ansvarsprincipen

David & Bo pratar om varför vi hela tiden pratar om ansvarsprincipen.
2020-01-23
Länk till avsnitt

Om School To Prison Pipeline

David och Bo i öppet brev till Skolministern Ann Ekström kring avstängningar i skolan. Om forskningsgrenen School to prison pipeline.
2020-01-16
Länk till avsnitt

Om debatten om lågaffektivt bemötande i skolan

David och Bo pratar om debatten om lågaffektivt bemötande i skolan.
2019-12-05
Länk till avsnitt

Om undervisning i förskolan

David pratar med Sofie Källhage och Josefin Malm från Förskolepodden om deras bok Uppdrag Undervisning. Boken tar utgångspunkt i nya läroplanen för förskolan. Sofie och Josefin jobbar med de minsta barnen men har ändå fokus på undervisning. För det går absolut. Man får bara förstå vad undervisning är kring de minsta barnen.
2019-11-28
Länk till avsnitt

Om kollegial handledning

David pratar med Ann Lindgren och Anna Sjölund om kollegial handledning.
2019-11-23
Länk till avsnitt

David & Bo: Om trauma, intervju med Anton Sjögren

David pratar med Anton Sjögren om trauma.
2019-11-16
Länk till avsnitt

David pratar med Erik Rova om Levla

David pratar med Erik Rova om Levla-materialet, ett skolmaterial.
2019-11-07
Länk till avsnitt

Om lek

David & Bo pratar om lek, lekpedagogik och värdet av leken i förskolan.
2019-10-31
Länk till avsnitt

Om autonomi

David & Bo pratar om autonomi, självständighet och självbestämmande. Och om autonomistödjande fostran och pedagogik.
2019-10-24
Länk till avsnitt

Om inklusion

David & Bo pratar om inklusion i skolan och förskolan.
2019-10-17
Länk till avsnitt

Om begreppet KASAM

David & Bo pratar om begreppet KASAM - känsla av sammanhang
2019-10-10
Länk till avsnitt

Om Forandring

David & Bo pratar om Hantera, utvärdera, förändra. Del 3: Förändring
2019-10-03
Länk till avsnitt

Om Utvärdering

David & Bo pratar om Hantera, utvärdera, förändra. Del 2: Utvärdera
2019-09-26
Länk till avsnitt

Om Hantering

David & Bo pratar om Hantera, utvärdera, förändra. Del 1: Hantera
2019-09-20
Länk till avsnitt

Om Perception

David & Bo pratar om perception och sensorik.
2019-09-12
Länk till avsnitt

Om avledning

David & Bo pratar om begreppet och metoden avledning.
2019-09-05
Länk till avsnitt

Om evidens

David & Bo pratar om evidens, evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik
2019-08-29
Länk till avsnitt

David pratar med Jojje Karpathikas och Jonna Lundin om ADHD

David pratar med Jonna och Jojje om att ha och att arbeta med ADHD.
2019-08-22
Länk till avsnitt

Bo pratar med Lars H Gustavsson om synvändan

Bo pratar med barnläkaren Lars H Gustavsson om vad ett bra föräldraskap är och hur processen att bli en bra förälder kanske går till.
2019-08-15
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.