Sveriges 100 mest populära podcasts

David & Bo Pratar Pedagogik

David & Bo Pratar Pedagogik

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

hejlskov.se

Avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Tryggare skolmiljöer, våldsamma elever och anmälningsplikt

David& Bo avslutar sin serie om Tidöavtalets skolreformer. I detta avsnitt slår vi de två sista reformer kring trygghet och studiero ihop och pratar om tryggare skolmiljöer, ökade insatser till särskilt våldsamma elever och om plikt att anmäla brott. Dessutom utvärderar vi reformförslaget i relation till målen som vi avhandlade i första Tidöavtalavsnittet.
2022-11-20
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Tydligare ordningsregler

David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om avtalets avsnitt om ordningsregler, konsekvenstrappor och evidensbaserade metoder mot mobbning.
2022-11-19
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Stärk lärarens befogenheter

David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om reform av lärarens befogenheter.
2022-11-18
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Stärk rektors ansvar och befogenheter

David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer. I detta avsnitt tar vi tag i först reformen gällande trygghet och studiero: Stärk rektors ansvar och befogenheter.
2022-11-17
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Läsning och litterära texter

David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om Tidöavtalets rubrik Läsning och läsförståelse v litterära texter sk få en större plats i skolan. Samt lite om litteraturkanon.
2022-11-16
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Fler spetsklasser

David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om att regeringen vill ha fler spetsklasser trots att försöket med spetsklasser fortfarande pågår och inte är utvärderat än.
2022-11-15
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Utökad studietid

David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om rubriken Utökad studietid och lövskogar samt obligatorisk läxhjälp för de elever som behöver det.
2022-11-14
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Fler speciallärare och fler elever i särskild undervisningsgrupper

David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om reformer av inklusionstanken.
2022-11-13
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Förbättrad kunskapsuppföljning

David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i etta avsnitt om avtalets rubrik Förbättrad kunskapsuppföljning.
2022-11-12
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Betygssystem och kunskapsfokus

David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om avtalets rubrik Betygssystem och kunskapsfokus.
2022-11-11
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Utökat studietid

David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om utökad studietid.
2022-11-10
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - Kunskapsinriktning på styrdokument

David & Bos serie om Tidöavtalet och skolan fortsätter med reform nummer ett: Ge skolans styrdokument tydligare kunskapsinriktning.
2022-11-09
Länk till avsnitt

Om Tidöavtalet och skolan - avtalets syfte och mål

David & Bo introducerar sin serie om Tidöavtalets skolavsnitt. Vi börjar med avsnittets syfte och mål.
2022-11-07
Länk till avsnitt

Om hur vi använder barns namn

David & Bo pratar om hur vi vuxna använder barns namn. När, hur och i vilket syfte?
2022-10-06
Länk till avsnitt

Om befogenheter och vad de innebär

Om befogenheter och vad de innebär by David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
2022-09-29
Länk till avsnitt

Om controlability belief

David & Bo pratar om begreppet controlability belief, föreställning om förmågan att kontrollera sitt beteende. En fälla det är lätt att falla i som personal.
2022-09-22
Länk till avsnitt

Om personlighet

David & Bo pratar denna gången om psykologi. Det handlar om begreppet personlighet och femfaktorteorin.
2022-09-15
Länk till avsnitt

Om labeling

David & Bo pratar om hur vi använder etiketter på barn i skolan. Både negativa och positiva. Samt om vådan av det.
2022-09-08
Länk till avsnitt

Om polisanmälningar i skolan

David & Bo pratar om Vainiks och Kassmans (2018) studie av polisanmälningar i svenska skolan.
2022-09-01
Länk till avsnitt

Bo Intervjuar Therese Waldenborg om hennes masteruppsats i kriminologi

Bo Intervjuar Therese Waldenborg om hennes masteruppsats i kriminologi. Hon har tittat på polisanmälan av våld mot personal på gruppboenden.
2022-06-09
Länk till avsnitt

David intervjuar Maria Wiman utifrån hennes bok Handbok i värdeskapande lärande.

David intervjuar Maria Wiman utifrån hennes bok Handbok i värdeskapande lärande.
2022-06-02
Länk till avsnitt

Om high need babies och liknande beskrivningar

David & Bo pratar om High need babies, HSP och liknande beskrivningar av människor med hög känslighet.
2022-05-26
Länk till avsnitt

Om konsekvenstrappan

David & Bo pratar om konsekvenstrappan som ofta används i grundskolan.
2022-05-19
Länk till avsnitt

Om intellektuell funktionsnedsättning och placering i särskolan

David & Bo pratar om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Är det överdiagnosticering? Placeras barn fel? Eller är det omvänd?
2022-05-12
Länk till avsnitt

Om invändningar mot bra pedagogik

David & Bo pratar om invändningar mot bra pedagogik generellt och lågaffektivt bemötande specifikt.
2022-05-05
Länk till avsnitt

Om tydliggörande pedagogik

David och Bo pratar om vad tydliggörande pedagogik är och hur vi kan använda det i vanliga skolan och förskolan.
2022-04-28
Länk till avsnitt

David pratar med Magnus Blixt om lärmiljö

Intervju med Magnus Blixt om lärmiljö i skolan.
2022-04-21
Länk till avsnitt

Om tidsuppfattning

David & Bo pratar om svårigheter med att förstå tid inom npf.
2022-04-14
Länk till avsnitt

Om omhändertagande av barn med npf

David & Bo pratar om hur vi i samhället omhändertar barn med npf och vilken kompetens vi ser inom SiS, hvb och LSS-barnboende.
2022-04-07
Länk till avsnitt

David intervjuar Sofie Källhage och Josefin Malm

David intervjuar Sofie Källhage och Josefin Malm by David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
2022-04-05
Länk till avsnitt

Om diagnoser

David & Bo pratar om npf- diagnoser. Varför har vi dem, vad betyder de och är de bra eller dåliga?
2022-03-31
Länk till avsnitt

Om Impulsivitet

David & Bo pratar om impulsivitet hos barn.
2022-03-24
Länk till avsnitt

Om splitting

David & Bo pratar om begreppet splitting och hur vi kan tänka kring begreppet och de processer det handlar om.
2022-02-03
Länk till avsnitt

Om disciplin

David & Bo pratar om begreppet disciplin. Vi pratar primärt om skolan och hur begreppet används där, inte minst i samband med begrepp som trygghet och studiero.
2022-01-27
Länk till avsnitt

Om fri lek vid autism

David & Bo pratar om att vi ofta hör diskussioner om fri lek ved autism. Vi benar ut vad fri lek är och hur vi kan tänka kring det.
2022-01-27
Länk till avsnitt

Aldrig tvinga, aldrig överge.

David & Bo pratar om Petra Björnes mantra: Aldrig tvinga, aldrig överge. Om att undvika dikeskörning.
2022-01-20
Länk till avsnitt

Om sociala tvångssymptom

David & Bo pratar om när tvångssymptom innebär att andra ska göra på ett visst sätt.
2022-01-13
Länk till avsnitt

Om ordet inte

David & Bo pratar om hur vi använder ordet inte inom pedagogiken.
2022-01-06
Länk till avsnitt

Svart bälte i föräldraskap

David intervjuar Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson om deras bok Svart bälte i föräldraskap.
2021-12-30
Länk till avsnitt

Om träning

David & Bo pratar om träning och vilka föreställningar vi har om träning som pedagogisk metod.
2021-12-28
Länk till avsnitt

Om det vi kallar en maktkamp

David & Bo pratar om att konflikter skal lösas, inte vinnas.
2021-04-15
Länk till avsnitt

Om delaktighet

David & Bo pratar om begreppet delaktighet i skolan och förskolan.
2021-04-08
Länk till avsnitt

Om begreppen avstängning och avskiljning

David & Bo pratar om avstängning i skolan och om avskiljning i ungdomsvård och psykiatri.
2021-03-31
Länk till avsnitt

Om barn som förövare vid sexuella övergrepp

David intervjuar psykologen Ulla Thorslund, som arbetat i 20 år med behandling av barn med sexuellt gränsöverskridande beteende.
2021-02-25
Länk till avsnitt

Om problematisk skolfranvaro - intervju med Maria Bühler och Annelie Karlsson

Om problematisk skolfranvaro - intervju med Maria Bühler och Annelie Karlsson som skrivit en bok om det ihop med Térese Österholm.
2021-02-18
Länk till avsnitt

Om lydnadsförväntan

David och Bo pratar om den konstiga tanken att barn lyder bara de hör vad vi säger.
2021-02-11
Länk till avsnitt

Om att läsa på högskola om du behöver särskild stöd

David pratar med specialpedagog Annelie Karlsson som arbetat länge med särskild stöd till studenter på Chalmers i Göteborg. De pratar om hur du som student kan få en bra utbildning.
2021-02-04
Länk till avsnitt

Om rätt till särskild stöd

Om en ny Hovrattsdom gällande rätt till särskild stöd.
2021-01-28
Länk till avsnitt

Om autism och adhd hos flickor

David pratar med psykologen Maria Bühler om hennes bok Autism och adhd hos flickor.
2021-01-21
Länk till avsnitt

Om begreppet moralisering

David och Bo pratar om skillnaden mellan begreppen moral och moralisering i en pedagogisk kontext.
2021-01-13
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.