Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

David & Bo Pratar Pedagogik

David & Bo Pratar Pedagogik

Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserat kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

hejlskov.se

Avsnitt

Om belöning

David och Bo pratar om belöningar och belöningssystem
2019-06-13
Länk till avsnitt

Om ångest och föräldraskap

David & Bo pratar om en vetenskaplig artikel som har tittat på vad ångest gör vid vårt sätt att vara föräldrar.
2019-06-06
Länk till avsnitt

Om våld

David & Bo pratar om barn som använder sig av våld.
2019-05-30
Länk till avsnitt

Om utökade befogenheter i skolan

David och Bo pratar om debatten kring ordning och studiero i skolan.
2019-05-23
Länk till avsnitt

Om ordet förlåt

David och Bo pratar om ordet förlåt.
2019-05-09
Länk till avsnitt

Om begreppet ESSENCE

David och Bo pratar om npf och begreppet ESSENCE.
2019-05-02
Länk till avsnitt

Pedagogiskt kapital

David & Bo pratar om pedagogiskt kapital.
2019-04-26
Länk till avsnitt

Hur många ska ha diagnos?

David & Bo pratar om diagnosfrekvens, om ADHD och autism. Finns det en överdiagnostik? Och i så fall varför?
2019-04-18
Länk till avsnitt

Om begreppet funktionsvariation

Om begreppet funktionsvariation by David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
2019-04-11
Länk till avsnitt

Om begriplighet

David och Bo pratar om begreppet begriplighet och vad det betyder i förhållande till fostran och pedagogik. Vad vill vi att barn gör och hur kan vi tänka pedagogiskt kring det?
2019-04-04
Länk till avsnitt

Om att ljuga

David & Bo pratar om forskning i barns ljugande.
2019-03-28
Länk till avsnitt

David&BoPratarPedagogik Affektsmitta

David & Bo pratar om affektsmitta och vad det innebär för fostran och pedagogik.
2019-03-18
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.