Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Rådet från NT-rådet

Rådet från NT-rådet

NT-rådet ger rekommendationer till Sveriges regioner om hur nya läkemedel ska användas.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

ntrådet.se

Avsnitt

Rådet: Nya läkemedel - Science fiction här och nu

Rådet spanar mot horisonten och finner läkemedel som på allvar kommer att förändra sjukvården och livet för patienterna. I vår spaning ser vi cellterapier, genterapier och gendiagnostik och behandlingar för en viss mutation istället för en viss sjukdom. Några av terapierna är redan här och ger sjukvården en hel del utmaningar tillsammans med vad som verkar vara fantastiska möjligheter. Det känns som science fiction. Men det händer här och nu.
2019-06-26
Länk till avsnitt

Rådet från NT-rådet: Allt vanligare med ovanliga sjukdomar

Läkemedel mot ovanliga sjukdomar är ofta sällsynt dyra mediciner. Detta avsnitt av podden Rådet från NT-rådet handlar om särläkemedel som är till för sällsynta sjukdomar. Ovanliga sjukdomar är vanliga om man räknar dem tillsammans. Inom EU har trettio miljoner människor en sällsynt sjukdom och det tycks även bli allt vanligare med ovanlighet. Det förklaras bland annat av förfinad medicinsk diagnostik. Ett läkemedel för en sjukdom som drabbar högst fem av 10 000 individer i EU kan bli klassat som särläkemedel av läkemedelsmyndigheterna. Det ger vissa fördelar för företaget som utvecklar läkemedlet. Vissa nya särläkemedel är innovationer medan andra är sådana som använts inom sjukvården under lång tid. I avsnittet diskuteras vad det innebär för priset av läkemedlet.
2019-06-19
Länk till avsnitt

Rådet från NT-rådet. Rättvist och jämlikt för den som skriker högst

Patientsamverkan måste ske systematisk och komma in tidigt när ett nytt läkemedel ska börja användas i Sverige. Fokus bör röra sig från de enskilda berättelserna till det allmängiltiga perspektivet. Rättvist och jämlikt ? för den som skriker högst är ett avsnitt i podden Rådet från NT-rådet som handlar om patientsamverkan.
2019-06-11
Länk till avsnitt

Rådet från NT-rådet: Världens mest lönsamma industri?

Priset på ett läkemedel sätts av läkemedelsföretagen, men inte utifrån vad det har kostat att utveckla och tillverka det, utan utifrån vad marknaden, alltså vården, klarar av att betala. Till största delen betalas läkemedel med våra skattemedel. Den som är sjuk och ska använda medicinen är ofta helt beroende av att myndigheter, regioner och företag kan komma överens om priset. I det här avsnittet av Rådet från NT-rådet diskuterar vi konflikten mellan etik och vinstintresse.
2019-05-22
Länk till avsnitt

Rådet från NT-rådet: Nya läkemedel: Bot, lindring eller hopp?

Nya effektiva cancerläkemedel förlänger livet för många. Men tyvärr är det också många av läkemedlen som har ganska liten eller nästan ingen effekt och istället ger mycket biverkningar. Vad kan man förvänta sig av nya cancerläkemedel? Bot, lindring eller bara hopp?
2019-05-02
Länk till avsnitt

Rådet från NT-rådet: Priset på ett liv.

Prioriteringar görs hela tiden inom hälso- och sjukvården och kommer att behöva göras ännu mer i framtiden. Prioriteringar av läkemedel är svåra därför att de ställer de livsavgörande frågorna på sin spets. Vad är priset på ett liv när de resurser vi har ska fördelas på ett rättvist och jämlikt sätt? Det är en fråga som diskuteras i det här avsnittet av Rådet från NT-rådet.
2019-04-18
Länk till avsnitt

Trailer: Rådet från NT-rådet

Rådet är en podd om nya, dyra läkemedel och hur samhället värderar bot, lindring eller hopp av dem. Första avsnittet av Rådet från NT-rådet kommer inom kort.
2019-04-12
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.