Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Learn Polish Podcast

Learn Polish Podcast

Learn Polish from a Native Speaker teaching a foreigner.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

learnpolish.podbean.com

Avsnitt

Episode 14 Travelling

In this episode you will learn to say: - W tym odcinku nauczysz si? mówi?:

Travelling - Podró?owanie

To travel - Podró?owa?

I travel - Podró?uj?

You travel - Podró?ujesz

Do you like to travel - Czy lubisz podró?owa?

I like to travel - Lubi? podró?owa?

Where do you like to travel - Gdzie lubisz podró?owa?

I like to travel to other countries - Lubi? podró?owa? do innych krajów

France / Portugal / Spain - Francja / Portugalia / Hiszpania

To Greece - Do Grecji

To Croatia - Do Chorwacji

To Italy - Do W?och

Who do you travel with - Z kim podró?ujesz

With my friends - Z moimi przyjació?mi

When do you like to travel - Kiedy lubisz podró?owa?

All year - Ca?y rok

How long do you like to travel for - Jak d?ugo lubisz podró?owa?

Sometimes 3 days is good - Czasami 3 dni s? dobre

Sometimes 2 weeks - Czasami 2 tygodnie

Now I travel to Croatia for 1 month - Teraz podró?uj? do Chorwacji na 1 miesi?c

What are you doing on holidays? - Co robisz na wakacjach?

I like to have a morning walk on the beach - Lubi? poranny spacer po pla?y

Do you like to sunbath - Czy lubisz si? opala??

What else do you like to do - Co jeszcze lubisz robi?

I like to go to local restaurants - Lubi? chodzi? do lokalnych restauracji

Do you like to read books - Czy lubisz czyta? ksi??ki

Yes, but when on holidays I do not have time to read - Tak, ale kiedy jestem na wakacjach, nie mam czasu na czytanie

So what are you doing - Wi?c co robisz

I go to the museum - chodz? do muzeum

I go to the disco - Chodz? na dyskotek?

I wish you an amazing trip - ?ycz? Ci niesamowitej podró?y

Have fun - Baw si? dobrze

See you in 4 weeks - Do zobaczenia za 4 tygodnie 

 

 

2019-08-08
Länk till avsnitt

Episode 13 Going to the Hairdressors

Good Day - Dzien dobry

Hair - w?osy

Can be long - Mo?e by? d?ugi

Long hair - D?ugie w?osy

I have long hair - Mam d?ugie w?osy

I have short hair - Mam krótkie w?osy

I have long straight hair - Mam d?ugie proste w?osy

I have short curley hair - Mam krótkie kr?cone w?osy

What kind of hair have you - Jakie masz w?osy?

What colour - Jaki kolor

I have short white hair - Mam krótkie bia?e w?osy

I have long blond hair - Mam d?ugie blond w?osy

Hairdressor - Fryzjer

We are going to the hairdressor - Idziemy do fryzjera

How can I help you - Jak mog? ci pomóc

To colour hair - Kolor w?osów

My hair grows fast - Moje w?osy rosn? szybko

Cut my hair - Obetnij moje w?osy

I would like my hair cut short - Chcia?bym, ?eby moje w?osy by?y krótkie

What is the price - Jaka jest cena

To make a perm - Aby zrobi? pozwolenie

I would like to colour my hair blond - Chcia?bym pokolorowa? w?osy blond

Thank you - Dzi?kuj?

 

To get private Skype lessons please visit www.polonuslodz.com

To learn how to be a better public speaker in English please visit www.speakingpodcast.com

Other opportunities visit www.roycoughlan.com 

2019-07-31
Länk till avsnitt

Episode 12 Lunch

About eating - o jedzeniu

Are you hungry -  jeste? g?odny

Me also - Ja te?

What do you eat for lunch - co jesz na obiad

What do you have for 1st course - co masz na pierwszy kurs

Garlic Bread - chleb czosnkowy

What else - co jeszcze Chc?

Chicken with potatoes - kurczaka z ziemniakami

What do you want to drink - co chcesz pi?

For me mineral water without gas - dla mnie woda mineralna bez gazu

Tomato Soup with noodles - zupa pomidorowa z makaronem

Rice and vegetables - ry? z warzywami

What do you offer - co oferujesz

I have very fresh orange juice - mamy bardzo ?wie?y sok pomara?czowy

Apple pie - szarlotka

For me chocolate ice cream  - dla mnie lody czekoladowe

Enjoy your meal - smacznego 

 

If you would like to get Polish lessons please visit polonuslodz.com

To learn how to speak in public in English please visit speakingpodcast.com

Meditation podcast is available at meditationpodcast.org

 

 

2019-07-18
Länk till avsnitt

Eating & Drinking

Breakfast - ?niadanie

To eat - Je??

I eat - Jem

You eat - Jesz

What do you eat for breakfast - Co jesz na ?niadanie

I eat porridge - Jem owsiank?

Sometimes I eat avacado and scrambled eggs - Czasami jem awokado i jajecznic?

For breakfast it depends on the seasons - Na ?niadanie zale?y od pory roku

In Summer I eat fruit - Latem jem owoce

or I drink a shake - albo pij? shake

To drink - Pi?

I drink - pij?

You drink - Pijesz

I drink a shake for breakfast - Pij? shake na ?niadanie

I drink a black coffee for breakfast - Pij? czarn? kaw? na ?niadanie

What do you drink for lunch - Co pijesz na obiad

I drink tea with lemon - Pij? herbat? z cytryn?

I drink water with ice - Pij? wod? z lodem

Supper - Kolacja

What do you eat for supper - Co jesz na kolacj??

I eat duck - Jem kaczk?

I am vegetarian - jestem wegetariank?

Roy said he eats duck - Roy powiedzia?, ?e je kaczk?

I eat a sandwich with tomato as I am a vegetarian - Jem kanapk? z pomidorem, poniewa? jestem wegetarianinem

 

If you would like Skype lessons please visit www.polonuslodz.com

If you would like to learn to public speak in English please visit www.speakingpodcast.com

If you are interested in Meditation please visit meditationpodcast.org 

2019-07-03
Länk till avsnitt

Episode 10 ordering Food at a Restaurant

Tomato soup please Onion soup please Cucumber soup please Beetroot soup please Res beetroot soup Soup of the day What is today?s soup of the day Vegetable soup What kind of soup do you like I like chicken soup With rice With pasta Tomato soup with pasta Vegetable soup with Potato The bill please Would you like to pay in cash or credit card Enjoy your meal Same to you
2019-06-20
Länk till avsnitt

Episode 9 Ordering a Drink in a Restaurant

In this episode you will learn how to say:

Coffee with milk please.

Coffee without milk please.

Black coffee please.

I prefer.

Tea with lemon please.

Mineral water without gas please.

Orange juice please.

What's for you.

For me black coffee.

Anything else.

The bill please.

Can I pay by credit card.

 

If you would like to get Skype lessons please visit polonuslodz.com

To learn how to improve your public speak in English at speakingpodcast.com

Meditate at meditationpodcast.org

 

 

2019-06-13
Länk till avsnitt

Episode 8 Going to the Doctor

In this episode you will learn:

We are at the Doctors place.

What is the trouble.

I have a Headache.

I have a pain in my Throat.

I have a Cough.

I have a Fever.

I have a Cold.

I feel bad.

It's the Flu.

 

If you would like Skype Lesons visit polonuslodz.com

 

Learn how to Speak in Public in English visit speakingpodcast.com

 

2019-05-25
Länk till avsnitt

Episode 7 Learn about the Weather

What is the weather today?

Today is nice weather.

Sun shines.

It's warm.

It's hot.

Today is ugly weather.

Today is terrible weather.

It's raining.

It's snowing.

It's cold.

It's freezing.

It's windy.

Birds are flying.

2019-05-20
Länk till avsnitt

Episode 6 Learn about Compliments

Learn Compliments:

 

To a Woman

You are Pretty

You have beautiful eyes

You have a nice smile

You are beautiful

You have a nice dress

 

To a Man

You look great

You are Handsome

You have a nice Tie

You are Intelligent

You are Talented

 

Lessons can be got at polonuslodz.com

 

Learn to speak in Public at speakingpodcast.com

2019-05-15
Länk till avsnitt

Episode 5 - What do you like to do

In this weeks episode you will learn to say:

What do you like to do

I like to Swim

I like to Read Books

I like to Listen to Music

I like to Walk

I like to Travel

I like to Cycle

I like to Watch TV

I like to go to the Cinema

I like to Meditate

I like to do Sports

What is your favourite Sport

I like to Play Squash

I like to Play Tennis

I'm Sorry

2019-05-05
Länk till avsnitt

Episode 4 What Language Do You Know

In this weeks Episode you will learn:

What Language do you know - Formal & Informal

Do you Speak Polish

Please repeat

I don't understand

I don't know

What does it mean

 

Find more at polonuslodz.com

To learn English Pubic Speaking visit speakingpodcast.com

2019-04-29
Länk till avsnitt

Episode 3 Who Are You

Who are you

Where you are from

 

2019-03-28
Länk till avsnitt

Episode 2 Where are you From & Where do you Live

In this episode we learn formal and informal :

Where are you from?

Where do you live?

 

Also how to say :

I'm Sorry

Thank you

2019-03-18
Länk till avsnitt

Espiode 1 Greetings (Formal & Informal)

Learn how to say basic greetings:

What is your name

How do you feel

What is your telephone number

Counting 1-10

Yes

Goodbye / See you

 

 

Additional information can be found at polonuslodz.com

Learn to Speak in Public at speakingpodcast.com

2019-03-13
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.