Sveriges 100 mest populära podcasts

Näravårdpodden - en podcast från SKR

Näravårdpodden - en podcast från SKR

Välkommen till SKR:s Nära vård podcast. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

skr.se/skr.25.html

Avsnitt

Näravårdpodden träffar Louise Hamark

I detta avsnitt samtalar Lisbeth Löpare Johansson med Louise Hamark, biträdande förvaltningsdirektör i Region Uppsala med fokus på nära vård och hälsa. Om att det måste hända saker och tydligare beskrivas varför vi gör denna omställning tillsammans. Om Region Uppsalas arbete med vårdcentrum, Nära vård digitalt och ett utvecklingsarbete för psykisk hälsa.
2021-10-23
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Inger Ros

Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, samtalar med Lisbeth Löpare Johansson om att möta medlemmar i en stor organisation, att ha livskvalitet i närvaro av sjukdom och en hälso- och sjukvård som möter behoven. Att hitta sätt att vara medskapare, att orden blir viktiga och att förändring tar tid!
2021-10-16
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffas Åsa Steinsaphir

Lisbeth Löpare Johansson möter i detta avsnitt av Nära vårdpodden Åsa Steinsaphir som sedan augusti är anställd på IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som egenerfaren projektledare för att stärka patient- och brukarperspektivet. Åsa gästade podden för två år sedan och berättade då om sin resa i vården och arbetet som BISAM inom psykiatrin. I detta avsnitt fortsätter hon dela med sig av erfarenheter och tankar om hur hälso- och sjukvård och omsorg, genom ett strukturerat arbetssätt som utgår från patienter/brukares egna erfarenheter, kan bli bättre.
2021-10-02
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Jean Luc af Geijerstam

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys generaldirektör, Jean-Luc af Geijerstam, samtalar med Lisbeth Löpare Johansson om att vara en relevant myndighet som vill göra nytta för och finnas nära invånare, patienter och brukare. Om ett uppdrag som bland annat innehåller uppföljning av patientlagen och nära vård-satsningar - för en ökad kunskap som kan hjälpa till att utforma framtidens välfärd.
2021-09-25
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Patrik Sundström

E-hälsa, digitalisering, data, välfärdsteknik - kärt barn har många namn. Lisbeth Löpare Johansson reder ut begreppen med SKRs digitaliseringschef Patrik Sundström. De talar om tjänsteutveckling och att nyttja potentialen i teknikutvecklingen för att möta invånarnas behov.
2021-09-18
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Erika Lagergren och Alexandra Hansson

Ett Nära vårdpoddsavsnitt om barnen - hur vi kan backa barnen och göra det bästa för dem? Erika Lagergren, Region Kronoberg och Alexandra Hansson, Ystad kommun samtalar med Lisbeth Löpare Johansson, SKR om ett arbete som sker över hela landet kring nya arbetssätt för att bättre möta barns behov och arbeta närmre varandra över gränser.
2021-09-11
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Elisabeth Wallenius

Lisbeth Löpare Johansson möter Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt i detta avsnitt av Näravårdpodden. De samtalar om vikten av att utgå från verkliga behov och att alla ska kunna vara delaktiga och mötas oavsett förutsättningar.
2021-09-04
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Niklas Tiedje och Katarina Pihl Lesnovska

Näravårdpoddens Lisbeth Löpare Johansson möter Niklas Tiedje, patient och Katarina Pihl Lesnovska, forskare/sjuksköterska. De sitter både i en nationell arbetsgrupp i Kunskapsstyrningen för inflammatoriska tarmsjukdomar. De berättar om samarbete för en bättre vård, om utmaningar och nya vägar. Ca 30 min in i programmet är det sämre ljudkvalitet i 3 minuter pga av uppkopplingsproblem. Vi ber om ursäkt för det!
2021-08-28
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Marie Blom Niklasson och Anneli Jäderland tillsammans med deltagare från ledarskapsprogrammet

Ett avsnitt om ledarskap - Marie Blom Niklasson och Anneli Järderland från SKR gästar podden och pratar om ledarskapsprogrammet för omställningen till Nära vård. Dessutom röster från några av de 900 personer som gått programmet under våren 2021.
2021-08-21
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Maria Taranger

Maria Taranger, tidigare verksamhetschef för bland annat akuten på Östra sjukhuset, nu områdeschef på Sahlgrenska sjukhuset gästar återigen Nära vårdpodden. Om hur en pandemi både kan ge skjuts till det redan påbörjade förbättringsarbetet och samtidigt ifrågasätta etablerad kunskap. I tider av kraftig press ger Maria Taranger perspektiv på och analys av hur det har fungerat. Maria gästade podden första gången i februari 2020, en månad innan pandemin var ett faktum.
2021-08-14
Länk till avsnitt

Sommarspecial: Vad är viktigt för dig?-dagen 2021 Del 2

Med fokus på livet, relationerna och samskapande. Det är en inspelning från den 9 juni på Vad är viktigt för dig-dagen och därför går det inte längre att ringa in. Programleder gör Madeleine Beerman, SKR, Ulla Adolfsson, Autism och Aspergerförbundet och Gustaf Cavalli, En bra plats och Demenslotsen.
2021-07-24
Länk till avsnitt

Sommarspecial: Vad är viktigt för dig?-dagen 2021 Del 1

Frågan är grundläggande i omställningen till Nära vård och den behöver inte vänta - utan den kan vi börja med redan nu! Det är tillsammans det ska ske! Det är en inspelning från den 9 juni på Vad är viktigt för dig-dagen och därför går det inte längre att ringa in. Programleder gör Madeleine Beerman, SKR, Ulla Adolfsson, Autism och Aspergerförbundet och Gustaf Cavalli, En bra plats och Demenslotsen.
2021-07-17
Länk till avsnitt

Sommarspecial: Tillsammans - För en god och nära vård

I detta avsnitt har vi besök av podden "Dyker upp!". Några av författarna till boken "Tillsammans - För en god och nära vård" träffas och resonerar. Medverkar gör: Anna Nergårdh, Lisbeth Löpare Johansson, Hans-Inge Persson och Bodil Jönsson. Programledare: Jonas Fagerson
2021-07-10
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Emma Tonnes och Mattias Millbro

I detta avsnitt är det patientperspektivet som är i fokus med Emma Tonnes, Ung med cancer och Mattias Millbro, Neuro Ung med MS. De vittnar både om svårigheterna att navigera i ett sjukvårdssystem som inte är byggt för att vara ung och sjuk. De pratar om engagemanget för att stötta andra i samma situation och vikten av att sjukvården i omställningen till Nära vård ser människan och inte stuprören.
2021-07-03
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Emma Spak

Möte med Emma Spak, chef för sektionen för vård och omsorg på SKR. Hon är ett känt ansikte från pandemins pressträffar och hade tidigare uppdraget som samordnare för Nära vård. Lisbeth Löpare Johansson samtalar med henne kring omställningen som kräver ändrat sätt att tänka och om vem som ska ta sig an ledarskapet och orka härda ut i mer långsamma skeenden.
2021-06-26
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Ingela Sunneskär och Karin Scharl

Ett avsnitt om mobila arbetssätt över gränser, i samverkan och vikten av att lära av varandra för en Nära vård. Lisbeth Löpare Johansson möter Ingela Sunneskär, medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabilitering och verksamhetschef i Bollebygds kommun och Karin Scharl, verksamhetschef klinik för Nära vård, Södra Älvsborgs sjukhus.
2021-06-19
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Britt-Marie Ahrnell och Jonas Boström

Nära vårdpodden med Lisbeth Löpare Johansson som i detta avsnitt möter Britt-Marie Ahrnell egenföretagare och Jonas Boström sjuksköterska och forskare. De samtalar om projektet Närmare, mötet mellan berättandet och forskningen, viljan att förbättra och kraften i den egna erfarenheten.
2021-06-12
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Annika Wallenskog och Dag Norén

I det här avsnittet kopplar vi ihop omställningen till Nära vård med ekonomifrågor tillsammans med Annika Wallenskog chefsekonom SKR, och Dag Norén, Governo. Lisbeth Löpare Johansson leder samtalet som handlar om vikten av tillit, samtal och samverkan där ekonomifrågor, kring budget och ersättningssystem, är viktiga. Ekonomiarbetet behöver också utvecklas och nya modeller testas för att inte sätta upp hinder för att vi tar gemensamt ansvar för individens behov.
2021-06-05
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Lotta Håkansson

Lisbeth Löpare Johansson möter i detta avsnitt Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet. Ett samtal om polletter som äntligen ramlar ner och att det finns arbete kvar att göra för att utgå från patientens verklighet och behov. Det handlar bland annat om att få frågan - Vad tycker du? och att tillsammans skapa Nära vård.
2021-05-29
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Peter Almgren

I Nära vårdpodden samtalar Lisbeth Löpare Johansson med regeringens utredare Peter Almgren om barn och ungas hälsa i Sverige. De diskuterar förebyggande arbete och sammanhållen vård utifrån organisation, uppdrag och ansvar. Utredningens delbetänkande kom i maj och hade bland annat ett förslag om ett nationellt hälsovårdsprogram som följer barn och ungas hälsa och utveckling under hela uppväxten.
2021-05-22
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Lis Palm, Ann-Marie Wennberg Lärk

Lisbeth Löpare Johansson möter den här gången Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset och Lis Palm, FOU-strateg Fyrbodals kommunförbund. Ett samtal med fokus på kompetensförsörjning, utbildning och forskning. Om gränsöverskridande och att göra tillsammans med alla kompetenser och organisationer.
2021-05-08
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Lena Renman

Lena Renman är distriktssköterskan som har en del av sin arbetsplats på gatorna i Umeå. Där möter hon personer utan hem. Lisbeth Löpare Johansson samtalar med henne om vikten av att vara ärlig och rak, nära och där personen är. Om att skapa trygghet och tillit. Om att vi måste gå utanför ramarna, fånga ögonblicket för människors bästa. Det blir också ett samtal om kärleken till människorna som drivkraft och tillgänglighet.
2021-05-01
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Jane Ydman, Anette Nilsson och Mats Bojestig

I denna podd möter Lisbeth Löpare Johansson en trio från Region Jönköpings Län - Jane Ydman, regiondirektör, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Anette Nilsson, utvecklingsstrateg. Om strategi, utmaningar, förbättrade arbetssätt och engagemang i Nära vård från makro till micro och i mellanrummen.
2021-04-24
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Kajsa Westling

I Näravårdpodden samtalar Lisbeth Löpare Johansson med Kajsa Westling, Experio Lab, om att alla i systemet samtidigt ska ställa om till Nära vård och att det finns kraft i att utgå från användarens perspektiv och behov och inte systembehoven. De konstaterar att vi vet ganska mycket om vad som skapar personcentrering i mötet mellan patient och vårdprofessionerna men ganska lite om vad krävs av ledarskap, organisation och utveckling.
2021-04-17
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Petra Vogt

Nära vårdpodden med Petra Vogt, allmänläkare, hälso- och sjukvårdsstrateg i Skåne och ordförande i Nationella primärvårdsrådet. Lisbeth Löpare Johansson samtalar med henne om ledarskap och också om ett av det häftigaste jobben- att vara allmänläkare och få människors liv i gåva varje dag.
2021-04-10
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Kristina Båth Sågänger

I Nära vårdpodden möter Lisbeth Löpare Johansson kanslichef Karin Båth Sågänger på RSMH, brukarorganisationerna för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Det blir ett samtal om civilsamhällets roll i välfärdssamhället, om demokrati och att se egenerfarna som kunskapsbärare av målgruppens behov och vad som faktiskt fungerar och inte.
2021-03-27
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Marie Morell

Lisbeth Löpare Johansson möter Marie Morell (M), en politiker som sitter som ordförande i sjukvårdsdelegationen på SKR och är regionråd i opposition i Östergötland. Det blir ett samtal runt begreppen Life Science och digitalisering men också om vikten av preventivt arbete i den nära vården för att ge stöd till människor att må så bra som möjligt.
2021-03-20
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Mattias Damberg

I Nära vårdpodden möter Lisbeth Löpare Johansson Mattias Damberg, bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västmanland. Återigen rör sig samtalet om det nödvändiga i att prata med och inte om varandra för att förstå varandras behov och förutsättningar. Det är relationerna som är viktiga för att ta tillvara kraften nu när det ska skapas en gemensam vårdstruktur.
2021-03-13
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Ida Kåhlin och Sineva Ribeiro

Lisbeth Löpare Johansson möter två ordförande - Ida Kåhlin, Arbetsterapeuterna och Sineva Ribeiro, Vårdförbundet. Samtalet handlar om det nära under en pandemi. Om vikten av att stärka den kommunala hälso- och sjukvården och att det nu är dags att kavla upp armarna och skapa den goda nära vården. Och att fortsätta ha tillit till professionens kraft att leda utvecklingen och stärka det interprofessionella samarbetet.
2021-03-06
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Olivia Wigzell

Lisbeth Löpare Johansson i samtal med Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen. De talar om nyfikenheten, på människors inneboende förmågor och kunskap, som en drivkraft i hur vi ska bygga vårt samhälle. Och också om hur tidiga samordnade insatser är en kärna i Nära vård och en möjlighet att skapa bättre kvalitet och därmed förbättra och förstärka välfärden.
2021-02-27
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Mia Fernando, Eva Nordlund och Eva Estling

Ett avsnitt om det viktiga i att möta kvinnor där de är i livet för att skapa hälsa hela livet. Ett samtal om hur en satsning kan leda till att fler är nöjda med sina förlossningar och att bristningarna har minskat. Viktiga resultat förstås men det finns mycket kvar att göra för en jämlik vård och att kvinnor ska bli tagna på allvar.
2021-02-20
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Anna Nergårdh

I detta avsnitt samtalar Lisbeth Löpare Johansson med Anna Nergårdh om fyra års utredande i samverkan med alla berörda. Vad gör det med en utredning att vara så mitt i görandet? Dessutom om sista delbetänkandet och behovet av att synliggöra primärvårdens uppdrag och dess roll för en bättre psykisk hälsa hos människor.
2021-02-06
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Cecilia Winberg och Sofia Rydgren Stale

Ett möte mellan två nyvalda ordförande för Fysioterapeuterna och Läkarförbundet. Hur är det att ta över som ordförande och driva fackliga- och professionsutvecklings-frågor? Ett samtal om att bli starka tillsammans, bidra till utvecklingen och allas ansvar i omställningen till Nära vård.
2021-01-30
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Mikaela Javinger

Mikaela Javinger, öppet egenerfaren patient som nu arbetar i psykiatrin för att förbättra vården. Hon trycker på att det viktigaste är att visa intresse, vara nyfiken, lyssna och sätta sig in i den andra personens situation. Att vara utelämnad till någon annans godtycke är oerhört svårt och då krävs att det som anses vara viktigt för mig får ta plats.
2021-01-09
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Maria Cavalli och Hans-Inge Persson

Maria Cavalli och Hans-Inge Persson, två närstående, samtalar med Lisbeth löpare Johansson om hur det är att vara närstående och engagerad för framtidens nära vård. De talar om behovet av stöd och information i rollen som närstående. Tillsammans lyfter de, att det de önskar allra mest, är en fungerande struktur i en god nära vård med en förändrad syn på människan - med ett gemensamt vi.
2020-12-19
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Lena Lundgren och Magnus Johansson

Ett samtal om tillit och att det krävs mod att gå från förhandling till samverkan när regionen och kommunerna ska komma varandra närmare. Det krävs ett ledarskap som måste våga för att alla andra också ska ta steget. Om att överbrygga gränser, leta lösningar trots svårigheter med allt från lagstiftning, pensioner till bredband för att det ska bli nära utifrån invånarens behov och liv. De vittnar om att när det blev tufft under våren var de glada över att samverkansstrukturen var på plats och också att gränser som annars var svåra att gå över suddades ut när den gemensamma målbilden - bekämpa covid - blev tydlig för alla.
2020-12-05
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Åsa Himmelsköld

I Nära vårdpodden talar Lisbeth Löpare Johansson med Åsa Himmelsköld, programchef effektiv och nära vård i Region Uppsala. Några tips mitt i omställningsarbetet - om att putta på, bromsa in och föra dialog. Åsa vittnar om att trots att hon ville börja med allt så förstod hon att det var bra att de började i en ända - att stärka primärvården och inte tog allt på en gång. Hon lyfter också vikten av samverkan och att gå från en förhandlingskultur till en samverkanskultur i relationen mellan region och länets kommuner- helt nödvändigt för att bygga nära, hållbart och långsiktigt.
2020-11-21
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Lise Lidbäck

Lisbeth Löpare Johansson samtalar i detta avsnitt med Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet. De pratar om engagemang och möjlighet att påverka. Att det händer saker hela tiden men också att det går för långsamt. Om en av de viktigaste frågorna för Neuros medlemmar - tillgång till individanpassad och livslång rehabilitering med ett gott exempel från Norge. Samtalet kretsar kring vikten av att hitta det gemensamma - utgå från mänskliga behov - samverka med andra och att det är i samskapandet som vi kan göra något bra. Lise beskriver att den nära vården måste vara ett team som finns där för att man kan fungera så bra som möjligt och ger stöd till den viktiga egenvården.
2020-11-14
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Sofia Wallström

Lisbeth Löpare Johansson möter IVOs generaldirektör Sofia Wallström. De reflekterar över det fina att få vara i allmänhetens tjänst och det svåra med styrning, ledarskap, och organisation när framtidens nära vård ska skapas.
2020-10-24
Länk till avsnitt

Näravårdpodden - RUNT HÖRNET Episod 2

Jonas Fagerson leder programmet där bland annat Sara Riggare och Stefan Jutterdal pratar om rehab-skuld, om det nya normala och människans anpassningsförmåga. Bodil Jönsson spanar om förändringar i samhället och vården efter corona-pandemin i mars i år jämfört med influensapandemi i slutet av 1950-talet.

Medverkande

Bodil Jönsson - fysiker och professor emerita och har varit verksam vid avdelningen för rehabiliteringsteknik vid Lunds universitet, Certec. Sara Riggare - civilingenjör i kemiteknik och doktorand i hälsoinformatik vid Uppsala universitet. Hon har sedan 30 år Parkinsons sjukdom och forskar kring digital egenvård för bättre hälsa. Stefan Jutterdal - ordförande för Fysioterapeuterna samt styrelseledamot i Saco. Han har haft en karriär som diskuskastare och överlevt ett hjärtstopp. Jonas Fagerson - programledare och koordinator på Ringla.

Tips på länkar

I podden tipsar Sara Riggare om länkar med fokus på patienter och covid-19.
Patient Research Covid-19

Svenska covidföreningen

Musik i programmet (avtal med STIM)

Vinjettmusik - Marcus Barck Sigvardsson på Marcus Music Let the song be slow - Framförd av Songs of Boda, skriven av Daniel Skoglund, Källa Adore Music En bok - Framförd av Eva Dahlgren, skriven av Eva Dahlgren, producerad av Johannes Berglund, Källa Years of Charlotte
2020-10-10
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Ejja och Camilla

Med fokus på att stötta livsresan för invånarna! Ett samtal om att utgå från person och inte organisation. Hur kan man göra det i vardagen och få det att bli ett gemensamt arbete? Efter valet 2018 startade en process i Västerbotten med att se över hur samverkan mellan regionen och alla kommunerna skulle gå till. De hade goda förutsättningar men det behövdes mycket arbete med strukturen för att det skulle fungera. Nära vård blev något att samlas kring och i podden vittnar både Ejja Häman Aktell, Skellefteå kommun och Camilla Andersson, Region Västerbotten att de har mer samsyn än stridsfrågor. De har bestämt sig! Trevlig lyssning!
2020-10-03
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Anders Printz och samtalar om den nya utredningen

Anders Printz är utsedd till Regeringens särskilda utredare som ska se över hur insatser för personer med samsjuklighet som missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan bli mer samordnat och samla ansvaret hos en huvudman. Anders är också Vårdförbundets nuvarande kanslichef. Lisbeth Löpare Johansson, SKR och Anders Printz talar i detta avsnitt av Nära vårdpodden om vad som driver människor, maktfrågor och psykisk ohälsa. De pratar om vikten av att bygga ett samhälle utifrån behov, vad som är viktigt för dig och att vi behöver ändra vår inställning och syn på människor som lider av psykisk ohälsa. De pratar också om samverkan som en av grundpelarna för att nå en Nära vård - där konstaterar de båda att regelverk, ekonomiska incitament och andra styrmedel inte alltid hjälper oss och att vi behöver se över vår kultur och våra värderingar för att få till en gemensam riktning. Trevlig lyssning!
2020-09-12
Länk till avsnitt

Hur vet vi att vi rör på oss mot en Nära vård?

Ett möte med Johan Lindström, förvaltningschef i Eskilstuna. Om beteendevetares roll, mer hållbara livssituationer och om att leda gemensamt för Nära vård med olika utmaningar. Lisbeth Löpare-Johansson träffade Johan Lindström, socialpedagog och förvaltningschef för Vård och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. Hur vet vi att vi rör på oss mot en Nära vård? Johan berättar bland annat om glädjen i att få använda sin kompetens och om att skapa bättre livskvalitet som i sin tur skapar bättre resursutnyttjande. Samtalet är från mars 2020. Längd: 58 minuter
2020-08-01
Länk till avsnitt

Näravårdpodden - RUNT HÖRNET Episod 1

Möt våra medverkande

Bodil Jönsson och Sara Riggare
Sara är civilingenjör i kemiteknik och doktorand i hälsoinformatik vid Uppsala universitet. Hon har sedan 30 år Parkinsons sjukdom och forskar kring digital egenvård för bättre hälsa. Sara myntade begreppet spetspatient och driver frågor kring patientinvolvering i hälso- och sjukvården. Sara är också en hejare på stickning.
Bodil är fysiker och professor emerita och har varit verksam vid avdelningen för rehabiliteringsteknik vid Lunds universitet, Certec. Hennes tankar om tid och åldrande har gjort henne till en älskad författare och föreläsare.Madeleine Beermann och Stefan Jutterdal
Madeleine var tidigare ordförande i Unga Reumatiker och numera är hon på SKR. Hon brinner för alla människors lika värde och vill särskilt lyfta de ungas perspektiv. Hon är en av initiativtagarna till podden "Doktorn frågar", har studerat ledningsvetenskap vid Försvarshögskolan och älskar fart downhill.
Stefan är ordförande för Fysioterapeuterna samt styrelseledamot i Saco. Han har haft en karriär som diskuskastare och överlevt ett hjärtstopp. Han arbetar aktivt med kvalitetsförbättringar inom vården och för rätten till rörelse för barn och vuxna.Lars Liljedahl och Lisbeth Löpare Johansson
Lars är kommundirektör i Härnösand  och styrelsemedlem i Socialstyrelsen och arbetade tidigare som förvaltningschef för vård- och omsorg i Östersunds kommun. Lars är en passionerad längdskidåkare och gillar lagarbete och samspel för medborgarnas bästa.
Lisbeth är utvecklingsdirektören från Region Norrbotten som nu tagit sig an uppdraget som samordnare för Nära vård på Sveriges kommuner och regioner. Hon har arbetat med utvecklingfrågor inom hälso- och sjukvården under större delen av sitt yrkesliv. Den som känner Lisbeth vet att hon brinner för den personcentrerade vården.


Programledare
Jonas Fagerson

Vinjettmusik:
Marcus Barck Sigvardsson på Marcus Music

Musik i programmet enligt avtal med STIM:
Container - Framförd av David Shutrick, skriven av David Shutrick, producerad av Lennart Östlund, Källa Record Station
Goliat -  Framförd av Laleh, skriven av Gustav Thörn & Laleh Pourkarim, producerad av Laleh Pourkarim, Källa WM Sweden
Idas sommarvisa -  Framförd av Georg Riedel, Lisa Nilsson, skriven av Astrid Lindgren & Georg Riedel, producerad av Pål Svenre, Källa Parlaphone Sweden

2020-06-09
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Bodil Jönsson och Åke Åkesson

Ett detta avsnitt träffar Lisbeth två mycket spännande personer, Bodil Jönsson, fysiker/författare och Åke Åkesson allmänläkare/verksamhetschef . Ett samtal som kom att handla om den andra framtiden, om trygghet och tillit och om att man inte kan ha ont om tid.
2020-05-16
Länk till avsnitt

Näravårdpodden med Maj Rom - Om att hålla i och hålla ut

I detta avsnitt träffar vi Maj Rom, läkare med lång erfarenhet av att förbättra livskvalitet för personer som har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt. Ett samtal som kretsar kring frågor som, den nationella nivåns roll i Nära vård, nyttan av samordning och vikten av att hålla i och hålla ut. Och så naturligtvis Coronapandemin. Varmt välkomna till Näravårdpodden!
2020-05-02
Länk till avsnitt

Kunskapens rörelse och gränsöverskridande - möte med en spetspatient och en filosof

Läs mer om spetspatienter på: www.forumspetspatient.se

Läs mer om personcentrering på: https://gpcc.gu.se

2020-04-25
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Anna Nergårdh och samtalar om utredningen

Ett samtal med utredaren Anna Nergårdh om de stora dragen i huvudbetänkandet God och nära vård ? En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Men också reflektioner om Coronakrisen och dess följder på omställningen till Nära vård.
2020-04-08
Länk till avsnitt

Akut och Nära - Bredd och Spets

Mitt i larmen på akutmottagningar runt om i landet så råder det ett relativt lugn på Östras akutmottagning i Göteborg. Hur är det möjligt? Enligt Maria Taranger som är verksamhetschef beror det på att de under flera år har arbetat med fyra delar: Mobila team - närsjukvårdsteam som möter sköra äldre direkt i hemmet istället för på akuten. Arbete med att korta ledtiderna på akuten, flera olika aktiviteter som alla leder till snabbare utredning och färre inläggningar Personcentrerad vård - tydlig plan tillsammans med patient och närstående, direkt på avdelningen under första dygnet. Nära samarbetet med kommun och primärvård men även med ambulansvården. Resultatet talar sitt tydliga språk, de flesta dagar har de lediga platser på såväl akut som avdelning och patienterna slipper bli liggande på hårda britsar på akuten och de sköra äldre, som vi vet blir sjukare av att komma in till sjukhuset, får hjälp direkt i hemmet. Detta är vård som både är akut och nära och som klarar att hantera såväl det vanligt återkommande, bredden i verksamheten, och det speciella som kräver extra insatser, spetsen i verksamheten.
2020-03-13
Länk till avsnitt

Nära vård för barn och unga - Ett samtal med Peter Almgren, särskild utredare

I samband med GPCC´s 10-årsjubileum fick vi tillfälle att träffa Peter Almgren, koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret VGR, som nu är utsedd till särskild utredare på Socialdepartementet. Peter skall utreda förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga i hela landet. Vi samtalar om uppdraget, vilka som ingår i kansliet, hur lång tid har man på sig, hur man gör barnen mer delaktiga och mycket mer.
2020-02-25
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.