Sveriges 100 mest populära podcasts

Näravårdpodden - en podcast från SKR

Näravårdpodden - en podcast från SKR

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

naravardpodden.se

Avsnitt

Kunskapsstöd och digifysisk nära vårdomställning

?En vilja och en insikt att en utveckling måste drivas från verksamheten - att mandat och ansvar måste finnas där?
Magnus Röjvall, regional medicinsk chef Capio, beskriver arbetet att föra in digifysiska arbetssätt och ge bra kunskapsstöd till verksamheterna i omställningen till Nära vård.

2023-05-27
Länk till avsnitt

Mäta, utvärdera och ta fram ny kunskap i kommunal hälso- och sjukvård

?Det är så roligt och välbehövligt att vi nu kan mäta och lära.? ?Det är vårt mission att sätta den kommunala hälso- och sjukvården på kartan.?
I detta avsnitt berättar Theresa Larsen, analytiker FoU Väst, och Ann-Charlotte Nyrén, avdelnings- och verksamhetschef på kommunala primärvården, Tjörns kommun, hur de arbetar med att mäta och ta fram nyckeltal kring omställningen till Nära vård och hur verksamheterna fungerar.

2023-05-20
Länk till avsnitt

Kunskapsstyrning i kommunal hälso- och sjukvård - varför då?

?Vi måste jobba efter den bästa kunskapen som finns!? Varför behöver kommunerna vara med och ta fram nationella kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och hur hänger det ihop med utvecklingen av en mer nära vård? Lyssna till Therese Börjesson, MAR i Kumla kommun, Cecilia Olsson, MAR i Mölndals stad, Charlotta Wilhelmsson, handläggare, SKR. 

2023-05-13
Länk till avsnitt

Fysisk aktivitet - varje steg räknas

?Vår viktigaste slutsats är att varje steg räknas.? Vad passar för just dig? En viktigt fråga när vi ska arbeta med att öka den fysiska aktiviteten som vi vet är viktigt för människors fysiska och psykiska hälsa. Ett samtal med Per Nilsson, rektor på Gymnastik- och Idrottshögskolan och Charlotte Wåhlin, Ergonom/Leg. Fysioterapeut Region Östergötland från Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. 

2023-05-06
Länk till avsnitt

Proaktivt och nära - hemsjukvård och hälsocentral

?När man har jobbat igenom, det är mycket jobb i början, så får man mindre jobb eftersom vi arbetar förebyggande.?

Att gå från att släcka bränder och ändra arbetssätt kräver mycket i inledningen men i Gällivare visar de att när man väl investerat så har det både blivit effektivare och bättre för patienter och medarbetare. Samtal med Linda Sundvall, distriktssköterska Gällivare kommun och Agnes Lingbo, specialist geriatrik Laponia Hälsocentral Region Norrbotten.

2023-04-29
Länk till avsnitt

Servicepunkter - bättre och närmare för patienten - Evelina Markström

?Vi var förtvivlande och tänkte: Vad kan vi göra för att göra det lite bättre och tillgängligare??
Ett avsnitt om att gå från att se ett problem till att göra något åt det, där man är, för de vi är till för. Samtal med Evelina Markström sjuksköterska på Norrskenets hälsocentral i Vittangi och Svappavaara som gått från gruvan till hälso- och sjukvården.

2023-04-22
Länk till avsnitt

Anna Tenje - Äldre- och socialförsäkringsminister

?När det ser så olika ut i en och samma kommun så förstår vi att det inte blir en likvärdig äldreomsorg och jämlik vård.? Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister, med ansvar för äldre-, socialförsäkrings- och pensionsfrågor. Vilken är hennes roll och vilka frågor kommer vara hennes fokus de närmaste åren?

2023-04-15
Länk till avsnitt

Stress, prestation och återhämtning - Anitha Risberg

?Kunskap är en viktig komponent, vi behöver veta hur vi fungerar både mentalt och fysiologiskt i förändring - för att förstå.?
I omställningen till Nära vård behöver vi göra en hel del förändringar och vi vill också förändra hälso- och sjukvården till att arbeta mer främjande och preventivt. Därför är det viktigt att lära sig mer om hur vi reagerar i förändring, vad som ger stress och hur vi kan hitta tid för återhämtning. Om detta berättar Anitha Risberg, universitetslektor Luleå tekniska universitet. 

2023-04-08
Länk till avsnitt

Ledarskap - att få andra att lyckas och ta ansvar!

?Det är nu vi ledare behöver kliva fram och verkligen leda våra medarbetare och verksamheter in i framtiden.? Ett samtal om vikten av kommunikation, det goda ledarskapet och behovet av att våga göra och ibland få göra fel med Palle Lundberg, VD Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 

2023-04-01
Länk till avsnitt

Vad gör en rehabkoordinator? - Malin Engberg

?Det handlar om att ha goda relationer med många för en rehabkoordinator, vara tillgänglig och bygga tillit.? Malin Engberg, rehabkoordinator Finspångs vårdcentral berättar om hur de arbetar tillsammans, både regionens och kommunens verksamheter, i samma hus. Hon beskriver också vikten av att ha nära till varandra för att lösa behov hos invånarna och om behovet av samordning vid sjukskrivning för att möjliggöra för personer att komma tillbaka till arbete.

2023-03-25
Länk till avsnitt

Bättre psykisk hälsa hos äldre - Johnny Pellas

?Jag önskar att äldre med psykisk ohälsa får ta del av fler insatser tidigt - att vi kan erbjuda andra interventioner än bara läkemedel.? Ett samtal med Johnny Pellas, psykolog vuxenpsykiatrin i Region Västmanland, om hur vi kan arbeta för att på ett bättre sätt identifiera, diagnosticera och behandla äldre med psykisk ohälsa.

2023-03-18
Länk till avsnitt

Trygghet och behov i primärvården - Veronica Almstedt och Magnus Isacson

?Vi underskattar trygghetsaspekten och tydligheten i att det finns ett vårdsystem och en person man har tillit till - det har otrolig effekt på livskvaliteten.? ?Vi behöver utgå från patienten mer och mindre revirspaning.? Ett avsnitt med fokus på den regionala och kommunala primärvården med Veronica Almstedt, vice ordförande Distriktssköterskeföreningen och Magnus Isacson, ordförande Svensk Förening för Allmänmedicin. 

2023-03-11
Länk till avsnitt

Strategisk plan för kompetensförsörjning - en förutsättning för framtiden

?Vi ser att det finns potential som vi måste ta tillvara och då måste vi arbeta systematiskt med kompetensförsörjning.?
Kompetensförsörjning som gemensam fråga  för region och kommun och om att matcha invånarnas behov med rätt kompetens. Anna Bergemalm och Sara Norén berättar om hur en kompetensförsörjningsplan för hela Örebro län växt fram. 

2023-03-04
Länk till avsnitt

Förtroende och kunskap i team med patienten! - Marina Förström och Caroline Andersson

Hur kan vi underlätta för patienter att vara i livet och inte i vården trots svår sjukdom? Dialysenheten på Östersunds sjukhus har utvecklat påsdialys där patienterna kan genomföra dialys hemma och ändå bli monitorerade från sjukhuset. Patienterna får frihet och sjukvården kan snabbt agera vid förändringar. Caroline Andersson och Marina Förström, sjuksköterskor på kliniken och som varit drivande i arbetet, berättar om detta goda exempel när vården blir nära och personcentrerad.

2023-02-25
Länk till avsnitt

Att införa överallt, konsten att hitta en läkare och att kunna ringa varandra!

?Nära vård startar och avslutar man inte - det är ett sätt att vara. Det går inte över.?
I fyra spår har Region Jönköpings län infört enkla kommunikationsvägar mellan primärvård och slutenvård i hela regionen samtidigt. I Region Kalmar arbetar man med att införa digital specialistkonsultation i primärvården. Avsnitt med Pierre Cherfan, verksamhetschef Region Jönköpings län och Åke Åkesson, verksamhetschef Borgholms hälsocentral.

2023-02-18
Länk till avsnitt

Nya dörrar, vårdcentralens roll och skarpa lösningar - Mattias Sjöberg

?Med en bättre fungerande primärvård så skulle sjukhusen också fungera bättre - det är kommunicerande kärl.? Ett avsnitt om primärvårdens roll, nya lösningar och utveckling för såväl patienternas som medarbetarnas bästa. Mattias Sjöberg, verksamhetschef Fålhagens VC i Uppsala.

Vill du dela med dig av dina tankar om podden - klicka här! och svara på vår enkät!

2023-02-11
Länk till avsnitt

Cancervårdens utveckling och framtid - Kjell Ivarsson

?Cancervården har förändrats mycket de senaste åren - det är fantastiskt - men det gör att vi har fler som lever med cancer och det kräver mycket av patienten och vården!? I veckans avsnitt möter vi Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare. Han beskriver en otrolig utveckling men också de utmaningar han ser med bland annat cancerrehabiliteringen, den måste utvecklas och börja tidigt - redan vid utredning.
2023-02-04
Länk till avsnitt

Utsatta kvinnor, hemlöshet och vikten av att bli lyssnad till!

?Man vet att kvinnor utsätts för våld men att hamna i det själv och se hur olika system och organisationer inte finns där? 
?Man är fråntagen att vara kvinna, mamma, syster och vän - det är så skamfilat att vara kvinna och missbrukare?
Kvinnor utsatta för våld, som har substansmissbruk och lever i hemlöshet får inte samma insatser, traumabehandling, smärtlindring, tillgång till härbärge osv. Detta avsnitt handlar om allas rätt till hälsa och att göra sin röst hörd och vikten av att alltid orosanmäla!

2023-01-28
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Camilla Holmqvist och Martin Myrskog

?Att alltid se invånaren, de vi är till för och klä av oss stuprören och våra roller." I omställningen till Nära vård är det avgörande att få till samverkan mellan organisationer för att skapa ett tryggt, säkert och livskraftigt samhälle. I veckans podd möter vi kommunchefen Camilla Holmquist i Alvesta och regiondirektören Martin Myrskog region Kronoberg som försöker göra detta tillsammans.

2023-01-21
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Acko Ankarberg Johansson

?Två viktiga saker - personcentrering och en utbyggnad av primärvården - att vi hjälps åt, det är det som är den goda och nära vården.? Acko Ankarberg Johansson, (KD) sjukvårdsminister i samtal om vad hon vill arbeta med framåt tillsammans med patienter, professioner, myndigheter m.fl. Hon lyfter personcentrering, förebyggande arbete, kompetensförsörjning, primärvårdens utveckling, civilsamhällets roll och vikten av att sprida goda exempel bland mycket annat. --- Just nu kan du som lyssnare svara på en enkät om Nära vårdpodden - vi vill gärna veta vad du tycker så vi kan utveckla podden framåt - här kan du fylla i - www.naravardpodden.se
2023-01-14
Länk till avsnitt

Näravårdpodden önskar God Jul!

Varmt tack till alla gäster och lyssnare! Vi önskar Er en God Jul och ett riktigt Gott Nytt år! Med Varma Hälsningar Lisbeth, Helena och Jonas --- Vi hörs igen den 14 januari 2023!!!
2022-12-24
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Nicklas Wärme och Anna Granevärn

?Vi behövde utbilda fler och nyttja varandras kunskap och göra det tillsammans? Hur vänder man trenden med svåra utmaningar i kompetensförsörjning och bemanning och med många hyrläkaravtal? I Region Jämtland Härjedalen har man gjort en rad insatser i den stora distriktsläkarsatsningen. Att framgången ligger i att våga anställa och skapa en arbetsmiljö där det finns energi att orka göra det lilla extra.
2022-12-17
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Stephanie Juran och Anna Clareborn

?Vikten av att inkludera patientperspektiv i alla delar, i alla centrala grupper. Att leva som man lär!? En rapport med checklista som alla kan ta del av för att öka samverkan med patienter och närstående i forskning och utveckling med Stephanie Juran, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Anna Clareborn, Biobank Sverige.
2022-12-10
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Klara Essemyr och Elisabet Matsson

?Kvinnor går under radarn - vi vet inte så mycket om hur det är för kvinnor i hemlöshet.? Samskapad forskning med kvinnor i hemlöshet där frågorna är direkt kopplade till det som kvinnorna tycker är viktigt. Ett samtal om hur de mest utsatta inte får hjälp i ett fragmenterat system med Elisabet Mattson, professor vårdvetenskap Marie Cederschiölds högskola och Klara Essemyr, psykolog, Capio Vård för hemlösa Pelarbacken
2022-12-03
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Mikaela Odemyr och Anders Åkesson

?Att träffa andra i samma sits och veta att man inte är ensam, det är viktigt!? Om patientrörelsens betydelse både för samhället och den enskildes hälsa. Ett samtal med ordföranden Mikaela Odemyr, Astma- och allergiförbundet och Anders Åkesson Riksförbundet HjärtLung. De lyfter patientorganisationernas kunskap som avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling!
2022-11-26
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Ulrika Block

Hur kan man arbeta med integrerade insatser för att möta barn och ungas behov? Det vet Ulrika Block, enhetschef socialtjänsten i Umeå. Hon berättar om hur de utvecklat nya arbetssätt för tidiga insatser genom HLT- team (Hälsa, Lärande, Trygghet). I teamet möts skola, elevhälsa, socialtjänst och primärvård där alla bidrar med sin kunskap för att se vilka insatser som bäst möter behoven.
2022-11-19
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Margareta Haag, Ann Atlas och Maria Andersson Ödman

?Vi kan inte bygga sjukhus överallt - det var då som vi började fundera på vad tycker patienter och personalen egentligen om att få vård på annan plats.? Margareta Haag, Nätverket mot cancer, Ann Atlas, Bristol Myers Squibb och Maria Andersson Ödman, Akademiska sjukhuset berättar hur de tillsammans har samskapat ett projekt för närmare cancervård där patienter och närstående får behandling i en vårdbuss. Bra för patienter, personal och ekonomi.
2022-11-12
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Magnus Zingmark

?Det handlar framförallt om att lyfta det proaktiva, inte att putsa lite i kanten på det vi gör utan att vi måste tänka radikalt annorlunda.? Magnus Zingmark är forskare, arbetsterapeut och FoU-ansvarig i Östersund - han pratar om ett hälsosamt åldrande där både aktiviteter men också sociala sammanhang är viktiga.
2022-11-05
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Maria Westby och Ingunn Granum

Veckans avsnitt brinner av engagemang, mod och tillit till kunskap och erfarenhet. Ett samtal med Ingunn Granum, läkare och Maria Westby, polis som tillsammans möter människor i utsatta situationer på nya innovativa sätt för att rädda liv.
2022-10-29
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Hans Wiklund

?Det finns en stor medvetenhet och ett stort engagemang att driva på utvecklingen.? Veckans avsnitt handlar om kompetensförsörjning och behovet att verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Hans Wiklund, universitetsdirektör Umeå universitet och regeringens samordnare för fler VFU-platser åt blivande sjuksköterskor pratar i podden om behovet här och nu men också om hur framtidens VFU ska se ut.
2022-10-22
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Anders Engelholm

?Det är inte regionens eller kommunens behov av läkare utan det är invånarnas behov av läkarkontakt vi måste lösa, oberoende var man bor.? Nära vårdpodden med Anders Engelholm, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS i Härnösand. Ett samtal om att skapa trygghet och veta att man kan göra ett bra jobb. Om invånarfokus och lokal samverkan för att skapa relationer, lära känna och tillsammans hitta lösningar.
2022-10-15
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Maria Nilsson och Lennart Magnusson

?Anhöriga står ofta i bakgrunden och bistår - idag använder vi inte de möjligheter som finns att göra anhöriga delaktiga?. Den 6 oktober är det nationella anhörigdagen och i detta hundrade avsnitt uppmärksammar vi arbetet på Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, https://anhoriga.se. Lennart Magnusson, Verksamhetschef Nka, docent Linnéuniversitetet och Maria Nilsson, doktorand i hälsovetenskap, Linnéuniversitetet berättar om den nationella anhörigstrategin och vikten av att det finns ett individuellt, flexibelt stöd särskilt när vården flyttar in in hemmet.
2022-10-08
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Tony Jurkiewicz och Robert Höglind

?Vi vill inte skicka in någon till akuten i onödan - vi vill skapa värde.? Ett avsnitt om ett konkret exempel, personcentrerad mobil röntgen med Tony Jurkiwicz Projektledare Mobil Röntgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Robert Höglind verksamhetsutvecklare Västra Götalandsregionen. Ett samverkansprojekt mellan region, kommun, patienter/närstående, äldreomsorg, primärvård, specialistvård och olika professioner. Ett inspirerande exempel på hur utvecklingsarbete verkligen skapar värde för de vi är till för!
2022-10-01
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Dina Markos och Helena Linder

?Det handlar om att leva ett hälsosamt liv och att få vara självständig - om jämlik hälsa, allas rätt att få information och kunna använda sina förmågor.? Hälsokommunikatörer, hälsoskola, patientkontrakt, svåra samtal - det är några av alla de saker som det här avsnittet behandlar. Dina Markos, hälsokommunikatör och Helena Linder, utredare/samordnare Region Jönköpings Län berättar om deras möten med människor från hela världen, på alla språk och med fokus på förebyggande och individens hälsa.
2022-09-24
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Linda Hunter

?Det blir så mycket bättre om vi ser helheten tillsammans, vi har evidensen att arbeta förebyggande.? Veckans podd handlar både om att möta de med stora behov med nya arbetssätt och temaarbete och hur vi kan arbeta förebyggande med riktade hälsosamtal - samtidigt. Linda Hunter är sjuksköterska på Svalövs vårdcentral och beskriver vad som krävs för att utveckla hållbara arbetssätt - både på lång och kort sikt.
2022-09-17
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Britt-Marie Zaman och Gunbritt Stålberg

?Vi vill göra vården säker och bra utan att springa fortare och där kan digitalisering underlätta både för patienter och för vården.? I detta avsnitt får vi fundera kring hur personcentrering och digitalisering hänger ihop. Ett samtal med Gunbritt Ståhlberg, patient och Britt-Marie Zaman, utvecklingschef Sahlgrenska universitetssjukhuset som vittnar om att utvecklingsarbete är något som aldrig blir klart utan ständigt pågående.
2022-09-10
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Iréne Nilsson Carlsson

?-Det behöver bli mer attraktivt att söka vård i primärvården, den behöver stärkas!? ?-Vi vill att hela hälso- och sjukvårdssystemet skall utvecklas i den goda och nära vårdens anda? I detta avsnittet av Nära-vårdpodden uppmärksammar vi Socialstyrelsens rapport om omställningen och samtalar med Iréne Nilsson Carlsson, folhälsoråd och ansvarig för Nära vårdfrågorna på Socialstyrelsen. Vi pratar om vikten av ett långsiktigt arbete, att vi måste bli bättre på att samarbeta över gränserna, digitaliseringen, det hälsofrämjande och inte minst skapa strukturer som stödjer detta.
2022-09-03
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Pia Leierdahl

?Vi måste organisera oss efter personens behov!? I region Uppsala har man startat upp piloter på 17 vårdcentraler med fokus på att möta äldre personer med komplexa behov. Pia Leierdahl, projektledare, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala, berättar om hur det är att införa projekt med fokus på breddinförande och uppföljning. Ett samtal om det svåra och viktiga med samverkan och fast vårdkontakt och hur man kan gå från riktlinje till verklighet.
2022-08-27
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Sofia, Kerstin och Kristina

?När vi involverar och ställer frågor så blir det mer rätt från början.? Avsnitt med Sofia Segersson, person med diabetes Typ 1/community manager Diamigo, Kerstin Ramfelt och Christina Petersson båda utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län.?Ett samtal om tjänstedesign, förhållningssätt, vem som äger kunskap och hur vi fångar och sprider den levda erfarenheten. Om hur man kan bygga en community för personer med TYP 1 diabetes där innehåll, regler och aktiviteter styrs av medlemmarna.
2022-08-20
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Charlotte Forsberg och Thomas Schneider

?Vi har det bästa av två världar - en vilja att se behovet och göra något och samtidigt en organisation som kan förverkliga idéerna.? Ett avsnitt med Charlotte Forsberg, MAS och Thomas Schneider, utvecklingshef Bräcke diakoni. Ett samtal om idéburen vård och omsorgs roll i Nära vård, samverkan över gränser, kvalitetsutveckling och att snabbt ställa om när behoven så kräver.
2022-08-13
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Näravårdpodden träffar Jane Ydman, Anette Nilsson och Mats Bojestig

I denna podd möter Lisbeth Löpare Johansson en trio från Region Jönköpings Län - Jane Ydman, regiondirektör, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Anette Nilsson, utvecklingsstrateg. Om strategi, utmaningar, förbättrade arbetssätt och engagemang i Nära vård från makro till micro och i mellanrummen.
2022-08-06
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Näravårdpodden träffar Annika Wallenskog och Dag Norén

I det här avsnittet kopplar vi ihop omställningen till Nära vård med ekonomifrågor tillsammans med Annika Wallenskog chefsekonom SKR, och Dag Norén, Governo. Lisbeth Löpare Johansson leder samtalet som handlar om vikten av tillit, samtal och samverkan där ekonomifrågor, kring budget och ersättningssystem, är viktiga. Ekonomiarbetet behöver också utvecklas och nya modeller testas för att inte sätta upp hinder för att vi tar gemensamt ansvar för individens behov.
2022-07-30
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Näravårdpodden träffar Louise Hamark

I detta avsnitt samtalar Lisbeth Löpare Johansson med Louise Hamark, biträdande förvaltningsdirektör i Region Uppsala med fokus på nära vård och hälsa. Om att det måste hända saker och tydligare beskrivas varför vi gör denna omställning tillsammans. Om Region Uppsalas arbete med vårdcentrum, Nära vård digitalt och ett utvecklingsarbete för psykisk hälsa.
2022-07-23
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Näravårdpodden träffar Erika Lagergren och Alexandra Hansson

Ett Nära vårdpoddsavsnitt om barnen - hur vi kan backa barnen och göra det bästa för dem? Erika Lagergren, Region Kronoberg och Alexandra Hansson, Ystad kommun samtalar med Lisbeth Löpare Johansson, SKR om ett arbete som sker över hela landet kring nya arbetssätt för att bättre möta barns behov och arbeta närmre varandra över gränser.
2022-07-16
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Näravårdpodden träffar Lena Renman

Lena Renman är distriktssköterskan som har en del av sin arbetsplats på gatorna i Umeå. Där möter hon personer utan hem. Lisbeth Löpare Johansson samtalar med henne om vikten av att vara ärlig och rak, nära och där personen är. Om att skapa trygghet och tillit. Om att vi måste gå utanför ramarna, fånga ögonblicket för människors bästa. Det blir också ett samtal om kärleken till människorna som drivkraft och tillgänglighet.
2022-07-09
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Olivia Wigzell

?Det handlar om hälsa och självständighet? Nu är slutbetänkandet presenterat från ?Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner?. Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och utredare, berättar om förslagen som berör äldre personer i behov av vård och omsorg. Ett samtal om hur lagstiftningen ska stötta till bättre hälsa och verksamhetsutveckling och att det alltid handlar om människor.
2022-07-02
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Hanna Lundstedt

Hanna Lundstedt, verksamhetschef i hemsjukvården i Strängnäs, har arbetat på många nivåer och inom många verksamheter. Hon beskriver hur omställningen till Nära vård genomsyrar allt arbete och att det i framtiden måste vara lätt att hitta rätt och att du är trygg i dina omsorgskontakter. Det blir ett samtal om att fråga vad som passar dig bäst, utmaningar i samskapande och kompetensförsörjning och vikten av preventivt arbete.
2022-06-25
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Evin Rawandi och Sara Fredin

?Även barnen har rätt till nära och lättillgänglig vård.? I Region Västmanland har man byggt upp hemsjukvård för svårt sjuka barn som en del i Nära vårdutvecklingen. Trygghet, säkerhet och patientbehov är i fokus och effekterna är positiva både för familjerna och för hälso- och sjukvården. Ett samtal med Evin Rawandi, sjuksköterska/projektledare för Hemsjukvård för barn och Sara Fredin samordnare Nära vård.
2022-06-18
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Sara Riggare

?Den närmaste vården är egenvården!? Veckans gäst, Sara Riggare, PhD, nyligen disputerad inom vardagsvetenskap eller ?personal science? resonerar kring hur vi kan stötta egenvården på bästa sätt både för bättre hälsa och ekonomi. Ett avsnitt om forskning, egenerfarenhet som kunskapskälla och om att ha ett bra liv i närvaro av sjukdom.
2022-06-11
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Sara Hjalmarsson och Astrid Edler-Eriksson

?Mod - det är tre bokstäver som är viktiga i det här fallet!? I omställningen till Nära vård beskriver vi vikten av att det måste ske tillsammans och då är med- och samskapande avgörande. I Näsåker har invånarna tillsammans med region och kommun utgått från behovet för utvecklingen framåt. Astrid Edler-Eriksson, invånare och Sara Hjalmarsson, Nära vårdledare Sollefteå kommun berättar om hu de utvecklar aktiviteter tillsammans som kan stärka den egna förmågan och tar fram det stöd som behövs - Näsåker samskapar, helt enkelt!
2022-06-04
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.