Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Hire & Fire - en arbetsrättspodd från Roschier

Hire & Fire - en arbetsrättspodd från Roschier

Hire & Fire - en arbetsrättspodd från Roschier Advokatbyrå

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

roschier.podbean.com

Avsnitt

Avsnitt 6: Julspecial!

I denna julspecial av Hire & Fire ger sig Victoria och Elin ut på en resa 2000 år tillbaka i tiden och gör en fri tolkning av julevangeliet ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Vad ska Maria tänka på om hon vill vara föräldraledig i samband med Jesus födelse? Har änglarna arbetsskyldighet på julafton och har anställda generellt rätt att vara lediga i samband med religiösa högtider? Vad ska arbetsgivare tänka på gällande att ge gåvor i jultider? God jul alla lyssnare önskar Hire & Fire!

2019-12-12
Länk till avsnitt

Avsnitt 5: Omplaceringserbjudanden

I avsnitt 2 diskuterade Victoria och Elin turordningsreglerna som gäller vid en arbetsbristsituation. Men innan turordningsreglerna blir aktuella har arbetsgivaren en skyldighet att försöka lösa situationen genom att lämna omplaceringserbjudanden till de berörda anställda. Tackar en anställd nej till ett skäligt omplaceringserbjudande är det saklig grund för uppsägning. Men vad är egentligen ett skäligt omplaceringserbjudande? Utgår all pendlingspraxis från Uppsala, och är det verkligen negativt att vara ung och singel? Detta försöker Victoria och Elin ta reda på i avsnitt 5 av Hire & Fire.

2019-11-29
Länk till avsnitt

Avsnitt 4: Företagshemligheter

För många företag är det viktigt att skydda sina företagshemligheter. Om anställda och före detta anställda fritt kunde ta med sig och använda företagshemligheter efter anställningens upphörande skulle det kunna innebära stora bekymmer för arbetsgivaren. Men vad är egentligen en företagshemlighet och vilket skydd har arbetsgivaren mot anställdas och före detta anställdas angrepp på företagshemligheter?

I detta avsnitt av Hire & Fire har Victoria och Elin bjudit in Erik Ficks, delägare i Roschiers immaterialrättsgrupp, för ett samtal om företagshemligheter. Erik var delaktig i remissarbetet inför den nya lagen om företagshemligheter som trädde i kraft under 2018 och bjuder på kloka insikter om den nya lagen och tips på hur arbetsgivare bäst skyddar sina företagshemligheter.

2019-10-31
Länk till avsnitt

Avsnitt 3: Äger du dina anställda?

I hur stor utsträckning kan en arbetsgivare begränsa anställdas rörelsefrihet på arbetsmarknaden? Kan en anställd vara en företagshemlighet? I detta avsnitt diskuterar Victoria och Elin Arbetsdomstolens senaste domar gällande klausuler som förbjuder värvning av anställda. Victoria och Elin ger sig ut i en djupdykning av vad domstolen verkligen sade och förklarar varför de inte håller med om en del av de slutsatser som dragits inom juridikvärlden. Jenny svarar på frågan om det är klokt att begränsa anställdas handlingsfrihet i tio år och hur man som arbetsgivare bör göra för att skydda sina företagshemligheter. Och självklart besvaras den stora frågan: äger du dina anställda?

2019-09-26
Länk till avsnitt

Avsnitt 2: Turordningsregler ? Fia med knuff?

Vem får gå när det råder arbetsbrist? Kan en arbetstagare vars jobb kommer finnas kvar verkligen bli utknuffad av en arbetstagare som jobbat längre tid? Har arbetsgivaren någon möjlighet att sätta rätt man eller kvinna på rätt plats?

I detta avsnitt berättar Victoria och Elin om vad turordningsreglerna innebär och vilka förändringar vi kan förvänta oss till följd av det s.k. januariavtalet. Jenny svarar på frågan om hur arbetsgivare ska hantera så kallade gig-arbetare i arbetsbristsituationer och andra knepiga frågor som en arbetsgivare kan ställas inför vid en turordningssituation.

2019-08-23
Länk till avsnitt

Semesterspecial med Hire & Fire

I detta specialavsnitt av Hire & Fire, en arbetsrättspodd från Roschier Advokatbyrå, diskuterar Victoria och Elin semester! Hur fungerar semesterlagen - kan anställda tvingas att läsa mail under semestern? Har nyanställda rätt till betald semester och kan semesterdagar "brinna inne"? Och glöm inte att det kan kosta 7,5 miljoner om VD:n inte tar semester!

2019-07-05
Länk till avsnitt

Avsnitt 1: Brott mot rikets säkerhet - grund för avskedande?

I detta premiäravsnitt av Hire & Fire, en ny arbetsrättspodd från Roschier Advokatbyrå, diskuterar Victoria, Elin och Jenny statens avskedande av Transportstyrelsens tidigare generaldirektör. Hur ska arbetsgivaren agera om en anställd är misstänkt eller dömd för brott? Är det nice att vara staten och får man verkligen göra avsteg från lagen?

2019-06-04
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.