Sveriges 100 mest populära podcasts

Skolprat

Skolprat

En gång i månaden publicerar vi ett nytt avsnitt där vi diskuterar teori och praktik inom skolans värld. Leder podden gör Karin Rådberg, pedagogik- och utvecklingsledare på Kunskapsskolans centrala pedagogikavdelning, och Markus Brunfelt, rektor på en av Kunskapsskolans grundskolor. I podden tar vi upp hur teori och praktik påverkar varandra och använder forskning, nyfikenhet och praktikexempel för att undersöka kärnuppdraget inom utbildning; undervisning och lärande. Vi vänder oss till alla som är intresserade av skolfrågor. Vi tror på att lära av varandra och andra. Här bjuder vi in till samtal om pedagogik och utveckling inom skola. Vi har inte svar på allt och tror att om man kan diskutera så kommer vi alla närmare en god utbildning. Ljudslingor gjorda av: https://soundcloud.com/ljudslingor

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

kunskapsskolan.se/

Avsnitt

Skolprat: Om systematiskt kvalitetsarbete

Skolprat fördjupar sig i skolans systematiska kvalitetsarbete. Ett långt och krångligt, men väldigt viktig begrepp i relation till skolutveckling, kunskapsutveckling och goda kunskapsresultat. Gäst i det här poddavsnittet är kvalitetssamordnare Karin Carlsson.
2021-09-13
Länk till avsnitt

Skolprat: Om att fo?ra?ndra en skolkultur

Nytt läsår och dags för säsongens första Skolprat, där ämnet är skolkultur. Rektorn Niklas Åkerblom gästar podden och tillsammans med Karin Rådberg och Markus Brunfelt borrar han i frågan. Hur får man till det där abstrakta som alla vill ha, men som är så svårt att ta på?
2021-08-06
Länk till avsnitt

Skolprat gymnasieeleven Rosario: Om ett annorlunda a?r

Över ett år med pandemiläge. I läsårets sista Skolprat träffar Karin Rådberg och Markus Brunfelt gymnasieeleven Rosario Krivoschieva och och rektorn David Råbesjö. De diskuterar vad de lärt sig och hur det har varit gå så stor del av gymnasiet på distans.
2021-05-31
Länk till avsnitt

Skolprat med Åsa Hirsh: Om att utveckla sin egen undervisnig

Karin Rådberg och Markus Brunfelt, diskuterar hur man som lärare kan utveckla sin egen undervisning, tillsammans med Åsa Hirsh, lektor i pedagogik.
2021-05-07
Länk till avsnitt

Skolprat: Så kan vi öka intresset för läsning i skolan

Läsning är så mycket mer än att ta del av skönlitterära texter. Det menar läraren och boknörden Helena Berggren. I Skolprat diskuterar hon, tillsammans med Karin Rådberg och Markus Brunfelt, läsningens vikt i varje barns skolgång, hur vi kan få in läsning i alla ämnen och vilken roll skolbiblioteken spelar i det här arbetet.
2021-03-26
Länk till avsnitt

Skolprat med Kristina Ba?hr om elevhälsa under distansundervisning

Skolprat med Kristina Ba?hr om elevhälsa under distansundervisning by Skolprat
2021-02-22
Länk till avsnitt

Skolverkets Peter Fredriksson: "Dro?m om likva?rdig skola och bildningstempel"

I detta avsnitt möter Karin Rådberg och Markus Brunfelt Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson för att bland annat prata om de nya kurs- och ämnesplanerna. - Det ska inte vara alltför detaljerat, skolan ska ha möjlighet att möta de olika behov som elever har. En dröm är en likvärdig skola som ska vara som ett bildningstempel där eleverna går in och så händer det spännande saker, man ska lära sig saker och utveckla sig själv, säger Peter Fredriksson. Karin Rådberg, Markus Brunfelt och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson pratar bland annat om de reviderade kurs- och ämnesplanerna som träder i kraft 1 juli i år. Varför gör man dessa revideringar, vad är är nytt i de reviderade kurs- och ämnesplanerna och vad betyder revideringarna konkret i praktiken? I avsnittet pratar de även om det rådande situationen kring distansundervisning och inställda nationella prov. Viktigt att nämna är att detta avsnitt spelades in den 18 januari 2021. God lyssning!
2021-02-02
Länk till avsnitt

Skolprat presenterar: Ny värd i podden

Skolprat presenterar: Ny värd i podden by Skolprat
2021-01-21
Länk till avsnitt

Gamification och sja?lvreglerat la?rande i skolan

I detta avsnitt av Skolprat träffar Karin Rådberg och Petter Enlund Frida Monsén. De pratar om vad gamification är, hur gamification kan skapa struktur i skoldagen och vad som händer med elevernas syn på lärande och ansträngning när man arbetar gamifierat.
2021-01-11
Länk till avsnitt

Skolprat med Marcus Samuelsson om ledarskap och att nå alla elever

Nya avsnittet av Skolprat blir terminens sista. Här träffar Karin Rådberg och Petter Enlund pedagogikprofessorn Marcus Samuelsson och pratar ledarskap.
2020-12-18
Länk till avsnitt

Forskningsprojekt fo?r att fo?rba?ttra pojkars kunskapsresultat

I dagens avsnitt träffar Karin Rådberg och Petter Enlund Axel Asplund och Sara Bruun, två lärare på Kunskapsskolan Uppsala Norra. De har tillsammans med sina kollegor på skolan ingått i Ifous-programmet "Lärares praktik och profession". Där har aktionsforskning stått i fokus under de senaste två åren. Skolans övergripande fokus har under denna tid varit att arbeta för en förbättring av pojkars kunskapsresultat, för att minska skillnaderna mellan flickor och pojkars resultat.  Tillsammans med forskarna Åsa Hirsh, Anette Olin och Anette Jahnke från Göteborgs universitet har de utforskat den praktiknära forskningens möjligheter. Ifous är en samarbetsorganisation där lärare och forskare samverkar för att utveckla praktiken i förskola och skola. I avsnittet nämns en artikel skriven av Åsa Hirsh, ?Had there been a Monica in each subject I would have liked going to school every day?: a study of students? perceptions of what characterizes excellent teachers and their teaching actions"
2020-12-15
Länk till avsnitt

Emma Leijnse om hur skillnaden i skolframgång mellan könen påverkar samhället

I detta avsnitt besöker journalisten Emma Leijnse Skolprat för att bland annat diskutera skillnaden i skolframgång, intressen och val mellan flickor och pojkar och hur det påverkar samhället.
2020-11-26
Länk till avsnitt

Anette Olin: Om lärares och rektorers professionella lärande

I den här avsnittet möter Karin Rådberg och Petter Enlund docenten Anette Olin. Hon är knuten till Göteborgs universitet och utforskar bland annat frågor som rör lärares och rektorers professionella lärande och utveckling i sitt yrke, särskilt i samarbete med andra i skolan.
2020-11-20
Länk till avsnitt

Skolga?rdsla?raren Gustav Sundh - sa? bygger vi god utevistelse fo?r alla elever

Tillsammans med Gustav Sundh diskuterar Karin och Petter hur man bygger en meningsfull och god utevistelse för alla elever, hur man kartlägger skolgården, vilka pedagogroller som är viktiga och hur dessa samverkar. Gustav är utbildad och legitimerad fritidspedagog, förstelärare, utsedd till årets lärare i fritidshem 2017. Han driver facebookkontot Skolgårdsläraren och har skrivit boken Nyckeln till skolgårdens lärande, som kom ut 2020. Trevlig lyssning!
2020-10-12
Länk till avsnitt

Personlig handledning - intervju med elever och lärare

I detta avsnitt under temat personlig handledning och studiecoachning, träffar Petter och Karin elever och lärare på Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet för att prata om deras erfarenheter kring personlig handledning och studiecoachning. Vi får möta högstadieläraren Peter Bankel och hans elev Maruf från Kunskapsskolan Tumba, när de berättar hur den personliga handledningen hjälpte Maruf när han var hemma sjuk en period. Vi kommer också få höra gymnasieläraren Mikaela Schmidt och hennes elev Lova från Kunskapsgymnasiet Globen. Lova och Mikaela berättar om hur de under distansundervisningstider har arbetat med studiecoaching.
2020-09-04
Länk till avsnitt

Personlig handledning i skolan - hur funkar det?

I detta avsnitt pratar Petter och Karin om metoden personlig handledning och studiecoaching och vad metoden går ut på. De berättar varför Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet jobbar med detta, vad som är viktigt att tänka på och hur viktig metoden har visat sig vara under distansundervisningstider. De ger också tips på en samtalsmetod och på hur skolor skulle kunna använda sig av kontinuerliga och strukturerade samtal med sina elever. Ladda gärna ner samtalsmodellen längst ner i denna artikel.
2020-09-04
Länk till avsnitt

Anders Jönsson om bedömning i skolan

I detta avsnitt av Skolprat är bedömningsexperten Anders Jönsson gäst i podden. Tillsammans med Karin Rådberg och Petter Enlund pratar han bland annat kring hur vi arbetar med bedömning både nationellt och internationellt. Anders Jönsson är bedömningsexpert och har skrivit flera böcker på området. Hans bok Lärande bedömning är nu uppe i fjärde upplagan och han har nyligen gett ut boken Ren formativ bedömning - En ny bedömningspraktik. Hans forskning kring bedömning har också lett fram till forskning som berör termer som self efficacy och self regulated learning (SRL). Se artikel på kunskapsskolan.se för länkar till Anders Jönssons blogg samt till studien som diskuteras i avsnittet.
2020-08-28
Länk till avsnitt

Skolprat med James Nottingham

I läsårets första Skolprat träffar Petter Enlund och Karin Rådberg författaren, föreläsaren och skolutvecklaren James Nottingham. Begreppen self efficacy (självförmåga) och collective teacher efficacy (kollektiv förmåga) är återkommande under avsnittet. Med hjälp av dessa begrepp beskriver James Nottingham möjliga vägar för att nå så långt som möjligt.
2020-08-14
Länk till avsnitt

Hjälper VR-teknik lärarstudenter att utveckla sin undervisning?

Hur kan man förbättra undervisningen genom ett virtuellt klassrum och går det att bli en bättre lärare om man får testa sin undervisning på elevavatarer? I detta avsnitt av Skolprat får vi träffa Marcus Samuelsson och Anja Thorsten, forskarna bakom ett spännande projekt på Linköpings universitet. Petter och Karin gör ett studiebesök på Linköpings universitet och träffar Marcus Samuelsson och Anja Thorsten. Under besöket testar Petter och Karin att undervisa elevavatarer i matematik. Detta är ett projekt som pågår på Linköpings universitet för att stärka lärarstudenters ämnesdidaktiska ledarskap. Anja Thorsten är universitetslektor och forskar om undervisningsutveckling, främst inom svenskdidaktik och förutsättningar för praktiknära forskning. Marcus Samuelsson är professor i pedagogik vid Högskolan Väst, arbetar på Linköpings universitet och forskar inom områden som samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och pedagogik. Marcus Samuelsson är även en av fem forskare som ingår i Kunskapsskolans vetenskapliga råd. Trevlig lyssning!
2020-06-25
Länk till avsnitt

Skolprat - Helena Wallberg om lektionsdesign och distansundervisning

Skolprat - Helena Wallberg om lektionsdesign och distansundervisning
2020-04-30
Länk till avsnitt

Skolprat - Intervju med Skolverkets generaldirekto?r Peter Fredriksson

De senaste veckorna har svensk skola ställts inför nya utmaningar. Hur resonerar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson under den rådande coronakrisen och vilka förhoppningar har han för tiden efter? Det här och mycket mer innehåller senaste avsnittet av Skolprat.
2020-03-27
Länk till avsnitt

Skolprat med Petri Partanen: Om varför elever behöver utveckla förmågor

Hur påverkas elevers kunskapsutveckling av förmågor? Det och mycket annat diskuteras i det senaste avsnittet av podden Skolprat. I årets första avsnitt av Skolprat träffar Petter Enlund och Karin Rådberg Petri Partanen som är Fil. dr. i psykologi, legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. I avsnittet går de bland annat in på varför elever behöver utveckla förmågor och hur elevers kunskapsutveckling påverkas av förmågor. Petri är verksam som forskare med bas på Mittuniversitetet där han bland annat forskar om metakognition, självregleringsförmåga och hur dessa underliggande förmågor spelar roll för lärandet. Dessutom arbetar han för Skolutvecklarna som konsult och utbildar i bland annat handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare. Petri Partanen har gett ut flera böcker: "Från Vygotskij till lärande samtal", "Att utveckla elevhälsa" och den senaste boken "Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan". Han är även en av fem forskare som ingår i Kunskapsskolans vetenskapliga råd. Trevlig lyssning! Skolprat finns på Spotify och Podcaster! Tveka inte att höra av dig till oss med era funderingar och synpunkter: [email protected]
2020-02-24
Länk till avsnitt

Om unga elevers teoretiska ta?nkande

Om unga elevers teoretiska ta?nkande by Skolprat
2019-12-17
Länk till avsnitt

Skolprat: Martin Nyman om känslor och motivation i matematik

Skolprat: Martin Nyman om känslor och motivation i matematik by Skolprat
2019-12-16
Länk till avsnitt

Skolprat med Inger Eriksson - hur ser skolan ut om 50 år?

Inger Eriksson är professor vid Stockholms universitet och dessutom en av två vetenskapliga ledare för Stockholm teaching and learning studies. Det här samtalet handlar om allt från praktiknära forskning, ett par av Ingers pågående forskningsprojekt, abstrakt tänkande och hur skolan kanske kommer se ut om 50 år. Välkomna att lyssna!
2019-12-13
Länk till avsnitt

Skolprat: Ingrid Carlgren och Lärarnas forskningskonferens

Skolprat: Ingrid Carlgren och Lärarnas forskningskonferens by Skolprat
2019-12-04
Länk till avsnitt

Skolprat om att använda praktiknära forskning i den egna verksamheten

Rektorn Markus Brunfelt berättar hur lärarna på hans skola arbetar med praktiknära forskning.
2019-11-22
Länk till avsnitt

Skolprat med Emma Rova - varför fältstudier behövs i biologiämnet

Är det någon skillnad på att lära sig biologi ute i naturen och i klassrummet? Varför behövs fältstudier? I det här avsnittet av Skolprat träffar Karin Rådberg och Petter Enlund Emma Rova som är lektor i biologi och grundskollärare i NO-ämnena. Hon undervisar inte bara i årskurs 6-9 i NO utan har en del av tjänsten vigd åt lektorsuppdrag i syfte att utveckla NO-undervisningen på vetenskaplig grund. Emma Rova har lett och ingått i ett forskningsprojekt tillsammans med två andra lärare inom Kunskapsskolan, Charlotte Lennartsdotter och Per Rohlin. Forskningsprojektet har drivits inom ramen för STLS, "Stockholm teaching and learning studies" och resultatet presenterades på Lärarnas forskningskonferens hösten 2019. I podden diskuterar Emma, Karin och Petter lärande och undervisning, bland annat berör de vikten av att eleverna under biologilektionerna får utföra fältstudier och uppleva naturen. Det är det som Emmas, Charlottes och Pers studie Att lära om naturen, av naturen, i naturen har fokuserat på. I podden tar de också upp den undervisningsutvecklande praktiknära forskningens olika aspekter. Litteratur som hänvisas till i avsnittet är Ola Magntorns Reading Nature som ni hittar här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:23647/FULLTEXT01.pdf Trevlig lyssning! Tveka inte att höra av dig till oss med era funderingar och synpunkter: [email protected]
2019-11-18
Länk till avsnitt

Maria Andrée - om praktiknära forskning

I detta avsnitt träffar vi Maria Andrée, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, en av två vetenskapliga ledare för samverkansplattformen STLS - Stockholm Teaching and Learning Studies . I avsnittet diskuterar vi bl.a. varför den undervisningsutvecklande praktiknära forskningen behövs, och hur man kan se på den i relation till annan typ av forskning kring undervisning. Vilka möjligheter och utmaningar ser hon framöver? Vad händer när vi går bakom de grova effektmåtten och tittar på mer detaljerad kunskap kring vad det är som händer i samspelet i klassrummet? Välkommen att lyssna! För länkar, se artikel på kunskapsskolan.se.
2019-10-21
Länk till avsnitt

SKOLPRAT: Om praktiknära forskning med Sebastian Björnhammer

SKOLPRAT: Om praktiknära forskning med Sebastian Björnhammer by Skolprat
2019-10-16
Länk till avsnitt

Skolprat: Om hur digitala vertyg ger fler elever en röst i klassrummet

Skolprat: Om hur digitala vertyg ger fler elever en röst i klassrummet by Skolprat
2019-09-12
Länk till avsnitt

Skolprat med Joanna Lundin - planera för alla elever

Hur vi kan göra för att skolan ska bli mer tillgänglig för alla elever? Det diskuterar Petter och Karin tillsammans med NPF-pedagogen, författaren och föreläsaren Joanna Lundin. De tar även upp ämnen som hur lärare kan tänka kring planering av sin undervisning så att den kommer alla elever tillgodo. Joanna Lundin har lång erfarenhet som lärare och har under de senaste fyra åren arbetat som NPF-pedagog.
2019-08-23
Länk till avsnitt

Skolprat: La?ngsiktig planering

Karin och Petter om hur man planerar långsiktigt och redan i planeringen tänker kring sådant som motivation och bedömning.
2019-08-05
Länk till avsnitt

Skolprat: Sommaravsnittet 2019

Nu står sommarlovet inför dörren och Karin Rådberg och Petter Enlund blickar tillbaka på de avsnitt som kommit ut under våren. Dessutom träffar de Kunskapsskolans resursskolas rektor, Lisa Norming, som berättar hur hon och hennes medarbetare har använt sig av podden. De träffar också Fredrik Lindgren som är Kunskapsskolans vd, det blir allt från boktips och prat om önskegäster för höstens avsnitt. Trevlig sommarlyssning!
2019-06-17
Länk till avsnitt

Skolprat med Fredrik Zimmerman om att förändra pojkars anti-pluggkultur

Fredrik Zimmerman lyfter i detta avsnitt av Skolprat bland annat vad som kännetecknar en anti-pluggkultur, men också vad som kännetecknar en kultur på en skola som lyckas med sin plugg- och ansträngningskultur. I avsnittet diskuterar vi vad man som lärare kan tänka på och göra för att bidra till denna kultur och därmed hjälpa eleverna lyckas i sitt lärande.
2019-05-29
Länk till avsnitt

Skolprat: Att organisera fo?r skolframgång

Skolprat: Att organisera fo?r skolframgång by Skolprat
2019-04-29
Länk till avsnitt

Skolprat med Albulena Mustafa: Lyssna pa? eleverna

Under Lärargalan 2018 blev hon utsedd till årets eldsjäl, ett pris som hennes elever nominerade henne till. Albulena berättar om sin egen skolgång, hur hon själv var som elev och om varför hon minns vissa av sina lärare. Vi pratar även om vilka ingredienser som är viktiga för att skapa trygghet hos elever, om hur vi kan hjälpa elever att utveckla en tilltro till sin egna förmåga - och mycket annat.
2019-04-08
Länk till avsnitt

Skolprat: Coachande förhållningssätt och ledarskap

I det här avsnittet resonerar Karin och Petter kring vad ett coachande förhållningssätt kan innebära i skolvardagen, men också hur ledarskap och motivation hänger ihop med detta. Värt att notera är att de i samtalet indirekt skiljer mellan det aktiva coachandet av enskilda elever, som på Kunskapsskolan sker i anslutning till mentorskapet, och att vara inspirerad av ett coachande förhållningssätt som gäller i mötet med elever överlag. I samtalet är detta en distinktion som inte uttalas men som är viktig att ha med sig för att få ut mesta möjliga av innehållet. Tveka inte att höra av er till oss med era funderingar och synpunkter: [email protected] Avsnittet "Coachande förhållningssätt och ledarskap" refererar vi till: Johnmarshall Reeve - se t.ex. Autonomy supportive teaching - What it is and how to do it Thomas Nordahl - Dette vet vi om klasseledelse Dylan Wiliam, t.ex. i poden Mr Barton?s maths podcast Anna Karin Arenius, Coaching: ett verktyg för skolan Susann Gjerde. Coaching: Vad, varför, hur Jonas Aspelin - Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
2019-03-11
Länk till avsnitt

Presentation av Karin & Petter och podden Skolprat

Varannan vecka publicerar vi ett nytt avsnitt där vi diskuterar teori och praktik inom skolans värld. Leder podden gör Karin Rådberg och Petter Enlund, pedagogik- och utvecklingsledare på Kunskapsskolans centrala pedagogikavdelning. Forskning, nyfikenhet och praktikexempel I podden tar vi upp hur teori och praktik påverkar varandra och använder forskning, nyfikenhet och praktikexempel för att undersöka kärnuppdraget inom utbildning; undervisning och lärande. Alla som är intresserade av skolfrågor Vi vänder oss till alla som är intresserade av skolfrågor. Vi tror på att lära av varandra och andra. Här bjuder vi in till samtal om pedagogik och utveckling inom skola. Vi har inte svar på allt och tror att om man kan diskutera så kommer vi alla närmare en god utbildning.
2019-03-01
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.