Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Skolprat

Skolprat

En gång i månaden publicerar vi ett nytt avsnitt där vi diskuterar teori och praktik inom skolans värld. Leder podden gör Karin Rådberg och Petter Enlund, pedagogik- och utvecklingsledare på Kunskapsskolans centrala pedagogikavdelning. I podden tar vi upp hur teori och praktik påverkar varandra och använder forskning, nyfikenhet och praktikexempel för att undersöka kärnuppdraget inom utbildning; undervisning och lärande. Vi vänder oss till alla som är intresserade av skolfrågor. Vi tror på att lära av varandra och andra. Här bjuder vi in till samtal om pedagogik och utveckling inom skola. Vi har inte svar på allt och tror att om man kan diskutera så kommer vi alla närmare en god utbildning. Ljudslingor gjorda av: https://soundcloud.com/ljudslingor

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

kunskapsskolan.se/

Avsnitt

Skolprat: Personlig handledningsspecial - del ett

Petter och Karin pratar om metoden personlig handledning och studiecoaching. Vi berättar vad metoden går ut på, varför Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet jobbar med detta, vad som är viktigt att tänka på och hur viktig metoden har visat sig vara under distansundervisningstider. Vi ger också tips på en samtalsmetod och på hur andra skolorna skulle kunna använda sig av kontinuerliga och strukturerade samtal med sina elever. I del två som kommer i juni träffar Karin och Petter elever och lärare från Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet och fördjupar sig i personlig handledning och studiecoachning. Alva Appelgren, doktor i kognitiv neurovetenskap, ger även sina perspektiv på personlig handledning och studiecoachning. Gå till artikeln för att ladda ner en pdf med 1.2.3-metoden.
2020-05-29
Länk till avsnitt

Skolprat - Helena Wallberg om lektionsdesign och distansundervisning

Skolprat - Helena Wallberg om lektionsdesign och distansundervisning
2020-04-30
Länk till avsnitt

Skolprat - Intervju med Skolverkets generaldirekto?r Peter Fredriksson

De senaste veckorna har svensk skola ställts inför nya utmaningar. Hur resonerar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson under den rådande coronakrisen och vilka förhoppningar har han för tiden efter? Det här och mycket mer innehåller senaste avsnittet av Skolprat.
2020-03-27
Länk till avsnitt

Skolprat med Petri Partanen: Om varför elever behöver utveckla förmågor

Hur påverkas elevers kunskapsutveckling av förmågor? Det och mycket annat diskuteras i det senaste avsnittet av podden Skolprat. I årets första avsnitt av Skolprat träffar Petter Enlund och Karin Rådberg Petri Partanen som är Fil. dr. i psykologi, legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. I avsnittet går de bland annat in på varför elever behöver utveckla förmågor och hur elevers kunskapsutveckling påverkas av förmågor. Petri är verksam som forskare med bas på Mittuniversitetet där han bland annat forskar om metakognition, självregleringsförmåga och hur dessa underliggande förmågor spelar roll för lärandet. Dessutom arbetar han för Skolutvecklarna som konsult och utbildar i bland annat handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare. Petri Partanen har gett ut flera böcker: "Från Vygotskij till lärande samtal", "Att utveckla elevhälsa" och den senaste boken "Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan". Han är även en av fem forskare som ingår i Kunskapsskolans vetenskapliga råd. Trevlig lyssning! Skolprat finns på Spotify och Podcaster! Tveka inte att höra av dig till oss med era funderingar och synpunkter: [email protected]
2020-02-24
Länk till avsnitt

Om unga elevers teoretiska ta?nkande

Om unga elevers teoretiska ta?nkande by Skolprat
2019-12-17
Länk till avsnitt

Skolprat: Martin Nyman om känslor och motivation i matematik

Skolprat: Martin Nyman om känslor och motivation i matematik by Skolprat
2019-12-16
Länk till avsnitt

Skolprat med Inger Eriksson - hur ser skolan ut om 50 år?

Inger Eriksson är professor vid Stockholms universitet och dessutom en av två vetenskapliga ledare för Stockholm teaching and learning studies. Det här samtalet handlar om allt från praktiknära forskning, ett par av Ingers pågående forskningsprojekt, abstrakt tänkande och hur skolan kanske kommer se ut om 50 år. Välkomna att lyssna!
2019-12-13
Länk till avsnitt

Skolprat: Ingrid Carlgren och Lärarnas forskningskonferens

Skolprat: Ingrid Carlgren och Lärarnas forskningskonferens by Skolprat
2019-12-04
Länk till avsnitt

Skolprat om att använda praktiknära forskning i den egna verksamheten

Rektorn Markus Brunfelt berättar hur lärarna på hans skola arbetar med praktiknära forskning.
2019-11-22
Länk till avsnitt

Skolprat med Emma Rova - varför fältstudier behövs i biologiämnet

Är det någon skillnad på att lära sig biologi ute i naturen och i klassrummet? Varför behövs fältstudier? I det här avsnittet av Skolprat träffar Karin Rådberg och Petter Enlund Emma Rova som är lektor i biologi och grundskollärare i NO-ämnena. Hon undervisar inte bara i årskurs 6-9 i NO utan har en del av tjänsten vigd åt lektorsuppdrag i syfte att utveckla NO-undervisningen på vetenskaplig grund. Emma Rova har lett och ingått i ett forskningsprojekt tillsammans med två andra lärare inom Kunskapsskolan, Charlotte Lennartsdotter och Per Rohlin. Forskningsprojektet har drivits inom ramen för STLS, "Stockholm teaching and learning studies" och resultatet presenterades på Lärarnas forskningskonferens hösten 2019. I podden diskuterar Emma, Karin och Petter lärande och undervisning, bland annat berör de vikten av att eleverna under biologilektionerna får utföra fältstudier och uppleva naturen. Det är det som Emmas, Charlottes och Pers studie Att lära om naturen, av naturen, i naturen har fokuserat på. I podden tar de också upp den undervisningsutvecklande praktiknära forskningens olika aspekter. Litteratur som hänvisas till i avsnittet är Ola Magntorns Reading Nature som ni hittar här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:23647/FULLTEXT01.pdf Trevlig lyssning! Tveka inte att höra av dig till oss med era funderingar och synpunkter: [email protected]
2019-11-18
Länk till avsnitt

Maria Andrée - om praktiknära forskning

I detta avsnitt träffar vi Maria Andrée, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, en av två vetenskapliga ledare för samverkansplattformen STLS - Stockholm Teaching and Learning Studies . I avsnittet diskuterar vi bl.a. varför den undervisningsutvecklande praktiknära forskningen behövs, och hur man kan se på den i relation till annan typ av forskning kring undervisning. Vilka möjligheter och utmaningar ser hon framöver? Vad händer när vi går bakom de grova effektmåtten och tittar på mer detaljerad kunskap kring vad det är som händer i samspelet i klassrummet? Välkommen att lyssna! För länkar, se artikel på kunskapsskolan.se.
2019-10-21
Länk till avsnitt

SKOLPRAT: Om praktiknära forskning med Sebastian Björnhammer

SKOLPRAT: Om praktiknära forskning med Sebastian Björnhammer by Skolprat
2019-10-16
Länk till avsnitt

Skolprat: Om hur digitala vertyg ger fler elever en röst i klassrummet

Skolprat: Om hur digitala vertyg ger fler elever en röst i klassrummet by Skolprat
2019-09-12
Länk till avsnitt

Skolprat med Joanna Lundin - planera för alla elever

Hur vi kan göra för att skolan ska bli mer tillgänglig för alla elever? Det diskuterar Petter och Karin tillsammans med NPF-pedagogen, författaren och föreläsaren Joanna Lundin. De tar även upp ämnen som hur lärare kan tänka kring planering av sin undervisning så att den kommer alla elever tillgodo. Joanna Lundin har lång erfarenhet som lärare och har under de senaste fyra åren arbetat som NPF-pedagog.
2019-08-23
Länk till avsnitt

Skolprat: La?ngsiktig planering

Karin och Petter om hur man planerar långsiktigt och redan i planeringen tänker kring sådant som motivation och bedömning.
2019-08-05
Länk till avsnitt

Skolprat: Sommaravsnittet 2019

Nu står sommarlovet inför dörren och Karin Rådberg och Petter Enlund blickar tillbaka på de avsnitt som kommit ut under våren. Dessutom träffar de Kunskapsskolans resursskolas rektor, Lisa Norming, som berättar hur hon och hennes medarbetare har använt sig av podden. De träffar också Fredrik Lindgren som är Kunskapsskolans vd, det blir allt från boktips och prat om önskegäster för höstens avsnitt. Trevlig sommarlyssning!
2019-06-17
Länk till avsnitt

Skolprat med Fredrik Zimmerman om att förändra pojkars anti-pluggkultur

Fredrik Zimmerman lyfter i detta avsnitt av Skolprat bland annat vad som kännetecknar en anti-pluggkultur, men också vad som kännetecknar en kultur på en skola som lyckas med sin plugg- och ansträngningskultur. I avsnittet diskuterar vi vad man som lärare kan tänka på och göra för att bidra till denna kultur och därmed hjälpa eleverna lyckas i sitt lärande.
2019-05-29
Länk till avsnitt

Skolprat: Att organisera fo?r skolframgång

Skolprat: Att organisera fo?r skolframgång by Skolprat
2019-04-29
Länk till avsnitt

Skolprat med Albulena Mustafa: Lyssna pa? eleverna

Under Lärargalan 2018 blev hon utsedd till årets eldsjäl, ett pris som hennes elever nominerade henne till. Albulena berättar om sin egen skolgång, hur hon själv var som elev och om varför hon minns vissa av sina lärare. Vi pratar även om vilka ingredienser som är viktiga för att skapa trygghet hos elever, om hur vi kan hjälpa elever att utveckla en tilltro till sin egna förmåga - och mycket annat.
2019-04-08
Länk till avsnitt

Skolprat med Alva Appelgren om motivation, feedback och viljan att utvecklas

I avsnittet pratar Alva Appelgren, Karin Rådberg och Petter Enlund om vad motivation är, vad som händer när vi känner oss motiverade och hur man i skolan kan använda denna kunskap. Vi pratar även om feedbackens viktiga betydelse och hur feedback och motivation hänger ihop. Vad händer i hjärnan när vi får feedback och hur vi behöver anpassa vår feedback för att den ska få rätt effekt? Detta och en hel del annat bjuder vi på i avsnittet.
2019-03-25
Länk till avsnitt

Skolprat: Coachande förhållningssätt och ledarskap

I det här avsnittet resonerar Karin och Petter kring vad ett coachande förhållningssätt kan innebära i skolvardagen, men också hur ledarskap och motivation hänger ihop med detta. Värt att notera är att de i samtalet indirekt skiljer mellan det aktiva coachandet av enskilda elever, som på Kunskapsskolan sker i anslutning till mentorskapet, och att vara inspirerad av ett coachande förhållningssätt som gäller i mötet med elever överlag. I samtalet är detta en distinktion som inte uttalas men som är viktig att ha med sig för att få ut mesta möjliga av innehållet. Tveka inte att höra av er till oss med era funderingar och synpunkter: [email protected] Avsnittet "Coachande förhållningssätt och ledarskap" refererar vi till: Johnmarshall Reeve - se t.ex. Autonomy supportive teaching - What it is and how to do it Thomas Nordahl - Dette vet vi om klasseledelse Dylan Wiliam, t.ex. i poden Mr Barton?s maths podcast Anna Karin Arenius, Coaching: ett verktyg för skolan Susann Gjerde. Coaching: Vad, varför, hur Jonas Aspelin - Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
2019-03-11
Länk till avsnitt

Presentation av Karin & Petter och podden Skolprat

Varannan vecka publicerar vi ett nytt avsnitt där vi diskuterar teori och praktik inom skolans värld. Leder podden gör Karin Rådberg och Petter Enlund, pedagogik- och utvecklingsledare på Kunskapsskolans centrala pedagogikavdelning. Forskning, nyfikenhet och praktikexempel I podden tar vi upp hur teori och praktik påverkar varandra och använder forskning, nyfikenhet och praktikexempel för att undersöka kärnuppdraget inom utbildning; undervisning och lärande. Alla som är intresserade av skolfrågor Vi vänder oss till alla som är intresserade av skolfrågor. Vi tror på att lära av varandra och andra. Här bjuder vi in till samtal om pedagogik och utveckling inom skola. Vi har inte svar på allt och tror att om man kan diskutera så kommer vi alla närmare en god utbildning.
2019-03-01
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.