Sveriges 100 mest populära podcasts

Ålands Radio - Minnespodden

Ålands Radio - Minnespodden

Ålands Radio

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

alandsradio.ax/

Avsnitt

Minnespodden: Forskningen kring minnessjukdomar

I det sista avsnittet av Minnespodden talar Lena Westergård och Annika Rydberg om forskningen kring minnessjukdomar. Var ligger fokuset inom forskningen idag? Och hur har det sett ut tidigare? Varför forskas det så lite om minnessjukdomar?
2019-10-10
Länk till avsnitt

Minnespodden: Svåra symtom och den palliativa vårdfilosofin

I del 9 av Minnespodden fortsätter Annika Rydberg och Lena Westergård att prata om svåra symptom som är vanliga vid demenssjukdom, bland annat beteendeförändringar lyfts i avsnittet. Vi får också höra om den palliativa vårdfilosofin och dess 4 grundstenar.
2019-10-01
Länk till avsnitt

Minnespodden: Psykiska och beteendemässiga symtom

I Minnespodden avsnitt 8 diskuterar Lena Westergård och Annika Rydberg kring psykiska och beteendemässiga symtom vid demenssjukdom. Vi får också veta hur BPST-registret (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) fungerar i Sverige.
2019-09-17
Länk till avsnitt

Minnespodden: Anhörigstöd vid kognitiv svikt

I avsnitt sju av Minnespodden talar Annika Rydberg och Lena Westergård om hur man bäst hjälper och stöder närstående till någon som har kognitiv svikt.
2019-09-03
Länk till avsnitt

Minnespodden: Intervju med anhöriga

I det sjätte avsnittet av Minnespodden intervjuar Annika Rydberg två anonyma personer som båda har en nära anhörig som drabbats av demenssjukdom. Minnespodden görs av Annika Rydberg och Lena Westergård.
2019-08-20
Länk till avsnitt

Minnespodden: Flytt till demensboende och aktiviteter för demenssjuka

Det femte avsnittet av Minnespodden berättar om vad som är viktigt att tänka på vid en flytt till ett demensboende. Vi får också veta mer om aktiviteter för demenssjuka och hur man kan få med en demenssjuk på en aktivitet. Minnespodden görs av Annika Rydberg och Lena Westergård.
2019-08-06
Länk till avsnitt

Minnespodden: Maten, boendet och den psykosociala miljön

I avsnitt fyra av Minnespodden samtalar Lena Westergård och Annika Rydberg om matens betydelse då man har en demenssjukdom. Vi får också veta mer om vad psykosocial miljö är och om vad som är viktigt gällande inredning, färger och annat på ett demensboende.
2019-07-23
Länk till avsnitt

Minnespodden: Behandling, utredning och bemötande

Det tredje avsnittet av Minnespodden tar upp behandling och utredning av de olika demenssjukdomarna. Vi får också höra om bemötande och begreppet personcentrerad vård. Minnespodden görs av Annika Rydberg och Lena Westergård.  
2019-07-09
Länk till avsnitt

Minnespodden: De fem vanligaste demenssjukdomarna

Det andra avsnittet av Minnespodden handlar om de fem vanligaste demenssjukdomarna. Vi hör Annika Rydberg, utbildad inom området som Silviasyster, samtala med Lena Westergård.
2019-06-25
Länk till avsnitt

Minnespodden: Vad är en minnessjukdom?

Detta är det första avsnittet av Minnespodden, en podcast om minnessjukdomar. Vi hör Annika Rydberg, utbildad inom området som Silviasyster, samtala med Lena Westergård. I diskussionen reds begrepp och frågeställningar ut kring olika minnessjukdomar. 
2019-06-11
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.