Sveriges 100 mest populära podcasts

Språktidningens podd

Språktidningens podd

I Språktidningens podd diskuterar vi aktuella språkfrågor med fokus på svenska språket. Vi tar upp allt från språkvård, språkhistoria och grammatik till slang, nyord och dialekter. I podden möter Språktidningens chefredaktör Anders Svensson forskare, språkvårdare och andra experter.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

spraktidningen.se

Avsnitt

Är det dags för en dom-reform? Språktidningens podd: avsnitt 26

Har det blivit dags för en dom-reform? Blir det vanligare med nakna verb? Är modeordet episk här för att stanna? Och borde chèvre uttalas tjävre i svenskan? Språkvetaren Lena Lind Palicki och Språktidningens Anders Svensson samtalar om lyssnarnas språkfrågor.
2021-08-30
Länk till avsnitt

Svenskans knepiga adjektivböjning - Språktidningens podd: avsnitt 25

Den erfarne mannen och den erfarna kvinnan. Så har många fått lära sig att böja adjektiv i svenskan. Och det talas ofta också om den erfarna mannen men mer sällan om den erfarne kvinnan ? ett skrivsätt som betraktas som felaktigt. Få saker i svenskan är så komplicerade som just valet mellan a- och e-ändelse. Maria Bylin, språkforskare och språkvårdare på Språkrådet, och Språktidningens Anders Svensson samtalar om en språkfråga som har betraktats som knepig i århundraden.
2021-07-26
Länk till avsnitt

Går svenskan mot en ni-reform? Språktidningens podd: avsnitt 24

Allt fler upplever att de blir niade. Det är framför allt yngre som niar äldre ? men det är få som gillar det. Varför är tilltal med ni så laddat? Och håller 1960-talets du-reform på väg att ersättas av en ni-reform? Språkforskaren Lena Lind Palicki och Språktidningens Anders Svensson samtalar om det nya niandet.
2021-06-14
Länk till avsnitt

Kommer ni igen? Inläst artikel från Språktidningen 5/2021

Allt fler upplever att de blir niade. Men det är få som gillar det. Kan det utskällda ni-tilltalet vara på väg mot en renässans? Anders Svensson, Språktidningens chefredaktör, läser en artikel från 5/2021 om det nya niandet i svenskan.
2021-06-14
Länk till avsnitt

Nyheterna i Svensk ordbok - Språktidningens podd: avsnitt 23

En rad nya ord har tillkommit. Och en rad ord som har fallit ur bruk har strukits. Men nya upplagan av Svensk ordbok innehåller också en rad andra nyheter och moderniseringar. Louise Holmer, en av redaktörerna för Svensk ordbok, samtalar om förändringarna med Anders Svensson, Språktidningens chefredaktör.
2021-05-17
Länk till avsnitt

Är det bättre att skriva en i stället för man? Språktidningens podd - avsnitt 22

En har i vissa kretsar blivit allt vanligare som generiskt pronomen i stället för man. Ett vanligt argument från en-användare är att man kan tolkas som att det syftar på en man. Men är det ett rimligt resonemang? Och finns det något sätt att undvika man utan att gå över till en? I det här avsnittet samtalar språkvetaren Lena Lind Palicki och Språktidningens Anders Svensson om pronomenen en och man.
2021-05-03
Länk till avsnitt

Verklighetens folk fyller 30 år - inläst artikel från Språktidningen 4/2021

Verklighetens folk firar 30 år i politiken. Som slagord förekommer det ständigt i debatten. Men få minns att det myntades av Ny demokrati. Anders Svensson berättar historien om slagordet som bytte parti och senare blev ett av Kristdemokraternas främsta retoriska verktyg. Det här är en inläsning av en artikel från Språktidningen 4/2021.
2021-04-26
Länk till avsnitt

Svenskans nya skrivregler (släppt 1 april 2021) - Språktidningens podd: avsnitt 21

En spagetto men flera spagetti, ett nytt könsneutralt pronomen med en radikal genitivform, trippelteckning av konsonanter och namnbyte från Ryssland till Rus. I nya upplagan av Svensk rättskrivning finns en rad nya regler för stavning och böjning. I det här avsnittet diskuterar språkvetaren Lena Lind Palicki och Språktidningens Anders Svensson de förändringar som har störst inverkan på svenskt språkbruk.
2021-04-01
Länk till avsnitt

Så många vet att svenska är Sveriges huvudspråk - Språktidningens podd: avsnitt 20

Bara var fjärde känner till språklagen som säger att svenska är huvudspråk i Sverige. Men allt fler är positiva till att bevara de nationella minoriteternas språk och kultur. Språkrådets Jennie Spetz och Språktidningens Anders Svensson samtalar om en ny undersökning om kunskaper om och attityder till svenska och minoritetsspråk.
2021-03-08
Länk till avsnitt

Tiggare eller person som tigger? Språktidningens podd: avsnitt 19

Att sätta personen först sägs ofta vara det mest inkluderande språkbruket. Men finns det några bevis för att vi ser annorlunda på människor när vi säger person som tigger i stället för tiggare? I det här avsnittet av Språktidningens podd diskuterar språkforskaren Lena Lind Palicki och chefredaktören Anders Svensson olika knep för att skriva utan att diskriminera men utan att göra språket krångligt.
2021-02-15
Länk till avsnitt

Nyordslistan 2020 ? året då svenskan fick corona ? Språktidningens podd: avsnitt 18

Coronapandemin präglade svenskan under 2020 genom ett enormt inflöde av nyord samtidigt som mängder av facktermer blev allmänspråk. Språkrådets Ola Karlsson och Språktidningens Anders Svensson samtalar om 2020 års nyordslista och pandemins inverkan på språket. Du hittar nyordslistan på spraktidningen.se/nyord2020
2020-12-28
Länk till avsnitt

Läsarnas språkfrågor! Nämen varför inleder vi svar med nämen? Språktidningens podd: avsnitt 17

Språkvetaren Lena Lind Palicki och Språktidningens Anders Svensson samtalar om aktuella språkfrågor. Varför börjar idrottare ofta svar med nämen? Hur skiljer vi på sin, hans och hennes? Och är något fyllt till bredden eller till brädden?
2020-11-25
Länk till avsnitt

Du-reformen och det nya niandet ? Språktidningens podd: avsnitt 16

Du-reformen är den viktigaste språkhändelsen i Sverige sedan 1900. När Språktidningen frågade över 100 experter var det just du-tilltalet som röstades fram som den största förändringen. Men varför var du-reformen så betydelsefull? Hur påverkade den synen på ni-tilltal? Och är det en myt att du-revolutionen anfördes av generaldirektören Bror Rexed 1967? Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med språkforskaren Lena Lind Palicki om duande, niande och omröstningen om Sveriges 100 största språkhändelser.
2020-11-02
Länk till avsnitt

Sara Lövestam om snälla och elaka språkpoliser - Språktidningens podd: avsnitt 15

Håller de- och dem-ilskan på att slå ut särskrivningar som det allvarligaste brottet i språkpolisernas lagbok? Vad skiljer en snäll och en elak språkpolis? Och varför är det så lätt att ta det personligt när någon anmärker på ens språk? Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med språkvetaren och författaren Sara Lövestam, som är aktuell med Handbok för språkpoliser. Prenumerera på Språktidningen på språktidningen.se
2020-10-21
Länk till avsnitt

Läsarnas språkfrågor! Särskrivningar och att hämnas genom att nia - Språktidningens podd: avsnitt 14

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med språkvetaren Lena Lind Palicki om aktuella språkfrågor. Är särskrivningar okej i loggor? Kan Wuhan beskrivas som coronautbrottets epicentrum? Är språkvårdare flockimmuna mot irritation? Och hur kan ni-tilltal användas för att hämnas?
2020-09-30
Länk till avsnitt

?Du är säkert en sån som säger chokladboll? ? Språktidningens podd: avsnitt 13

Hur går det till när ord som funktionsvariation, bög, svenskfientlig, rom och hen blir värdeladdade? Och hur kan ords laddning förändras? Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med Mats Landqvist, professor i svenska vid Södertörns högskola, om språkdebatter och språkvård på gräsrotsnivå.
2020-08-26
Länk till avsnitt

Kan drygt betyda lite mindre än? Språktidningens podd: avsnitt 12

Ordet drygt betyder enligt ordböckerna ?lite mer än?. Men allt fler använder drygt i betydelserna ?ungefär? och ?lite mindre än?. Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med Susanna Karlsson, docent i svenska vid Göteborgs universitet, om ett ord i förändring.
2020-07-27
Länk till avsnitt

Astrid Lindgren och språkrebellen Pippi Långstrump - Språktidningens podd: avsnitt 11

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med Lena Lind Palicki, lektor i svenska vid Stockholms universitet, om hur Astrid Lindgren i boken Pippi Långstrump från 1945 fångade och formade den moderna svenskan.
2020-06-15
Länk till avsnitt

Engelska svordomar i svenskan - Språktidningens podd: avsnitt 10

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med Kristy Beers Fägersten, professor i engelska vid Södertörns högskola, om engelska svordomar i svenskan. Varför är de inlånade svordomarna inte lika laddade i svenskan? Hur kommer det sig att att vi reagerar olika starkt på svordomar? Och hur anpassas engelska svordomar till svenskan?
2020-05-13
Länk till avsnitt

Läsarnas språkfrågor! Mvh, gofika och material eller materiel? Språktidningens podd: avsnitt 9

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med språkvetaren Lena Lind Palicki om aktuella språkfrågor. Ska vi skilja på material och materiel? Vad är skillnaden mellan problem och problematik? Är gofika ett onödigt reklamord? Och varför blir vissa irriterade på förkortningen mvh?
2020-03-31
Länk till avsnitt

Ful och fin svenska - Språktidningens podd: avsnitt 8

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med Maria Bylin, språkvårdare på Språkrådet, om hur synen på vad som är ful och fin svenska har förändrats. När börjar de första språkvårdsdebatterna i Sverige? Och hur kommer det sig att svensk språkvård inte längre talar om vad som är vackert språk?
2020-03-04
Länk till avsnitt

Rätt och fel i svenska språket - Språktidningens podd: avsnitt 7

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med språkvetaren Lena Lind Palicki om synen på rätt och fel i svenska språket. Kommer vi att skilja på var och vart i framtiden? Hur påverkas vårt skriftspråk av talspråket? Är uttrycket komma till bukt med på väg att bli accepterat? Och varför behövs pedagogiska lögner i skolan?
2020-02-05
Länk till avsnitt

Nyordslistan 2019 och trender i dagens svenska - Språktidningens podd: avsnitt 6

Vilka trender i språket och samhället präglar nyordslistan 2019? Hur bildas ett teleskopord? Vad menas med att hundvissla? Och kommer nya pronomenet benim att få samma genomslag som hen? Nyordsredaktörerna Anders Svensson, Språktidningen, och Ola Karlsson, Språkrådet, samtalar om 2019 års nyord.
2019-12-27
Länk till avsnitt

Politiskt språk och partiledarnas retorik - Språktidningens podd: avsnitt 5

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med språkvetaren Joel Landberg om politiskt språk och svenska partiledares retoriska knep. Varför är det så mycket mer effektivt när Ebba Busch Thor pratar om capricciosa i stället för pizza? Hur sköter sig Stefan Löfven i debatterna? Och varför talar Jimmie Åkesson om folkhemmet?
2019-12-17
Länk till avsnitt

Språkvård och språkpoliseri - Språktidningens podd: avsnitt 4

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med språkvetaren Susanna Karlsson om språkförändring, språkvård och språkpoliser. Håller ordet drygt på att få en ny betydelse? Har engelska lånord en gräddfil in i svenskan eller behandlar vi dem strängare än lån från andra språk? Och hur många behöver säga fel för att något ska bli rätt?
2019-11-19
Länk till avsnitt

Göteborgska och framtiden för svenska dialekter - Språktidningens podd: avsnitt 3

Språkprofessorn Lars-Gunnar Andersson och Språktidningens Anders Svensson samtalar om göteborgska och framtiden för svenska dialekter.
2019-10-23
Länk till avsnitt

Hen-debatten och jämställt språk - Språktidningens podd: avsnitt 2

Språkvetaren Karin Milles och Språktidningens Anders Svensson samtalar om debatten om det könsneutrala pronomenet hen och jämställt språk.
2019-08-12
Länk till avsnitt

De, dem eller dom? Språktidningens podd: avsnitt 1

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson samtalar med språkvetaren Lena Lind Palicki om valet mellan de, dem och dom - en av de mest omdiskuterade språkriktighetsfrågorna. Hur började debatten? Varför har vissa så svårt att välja rätt? Och vilka knep finns det för att inte göra fel?
2019-06-13
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.