Sveriges 100 mest populära podcasts

Predikningar Ryttargårdskyrkan

Predikningar Ryttargårdskyrkan

Här publiceras inspelade predikningar från gudstjänster i Ryttargårdskyrkan, Linköping.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

ryttargardskyrkan.se/app/undervisning

Avsnitt

Vi tror på Gud Fader - del 3

Linnea Åberg
Vi tror på Gud Fader
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/vi-tror-pa-gud-fader-del-3-ar7he

2021-02-21
Länk till avsnitt

Vi tror på Gud Fader - del 2

Niklas Bjernhagen
Vi tror på Gud Fader
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/vi-tror-pa-gud-fader-del-2-ar7hc

2021-02-14
Länk till avsnitt

Vi tror på Gud Fader - del 1

Fredrik Lignell
Vi tror på Gud Fader
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/vi-tror-pa-gud-fader-del-1-ar7h9

2021-02-07
Länk till avsnitt

En väg i ödemarken - del 4

Fredrik Lignell
En väg i ödemarken
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/en-vag-i-odemarken-del-4-ar789

2021-01-31
Länk till avsnitt

En väg i ödemarken - del 3

Fredrik Lignell
En väg i ödemarken
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/en-vag-i-odemarken-del-3-ar787

2021-01-24
Länk till avsnitt

En väg i ödemarken - del 2

Fredrik Lignell
En väg i ödemarken
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/en-vag-i-odemarken-del-2-ar785

2021-01-17
Länk till avsnitt

En väg i ödemarken - del 1

Fredrik Lignell
En väg i ödemarken
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/en-vag-i-odemarken-del-1-ar783

2021-01-10
Länk till avsnitt

3:e advent

Niklas Bjernhagen
Fristående predikningar
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/3e-advent-ar41d

2020-12-13
Länk till avsnitt

2:a advent

Sofia Johnsson
Fristående predikningar
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/2a-advent-ar417

2020-12-06
Länk till avsnitt

1:a advent

Fredrik Lignell
Fristående predikningar
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/1a-advent-ar415

2020-11-29
Länk till avsnitt

Sök stadens bästa - del 3

Sofia Johnsson
Sök stadens bästa
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/sok-stadens-basta-del-3-ar771

2020-11-08
Länk till avsnitt

Sök stadens bästa - del 2

Fredrik Lignell
Sök stadens bästa
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/sok-stadens-basta-del-2-ar76j

2020-11-01
Länk till avsnitt

Sök stadens bästa - del 1

Fredrik Lignell
Sök stadens bästa
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/sok-stadens-basta-del-1-ar76h

2020-10-25
Länk till avsnitt

Goda nyheter - del 7

Magnus Alphonce
Goda nyheter
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/goda-nyheter-del-7-ar635

Rom 15:18-19 (SFB)

?Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium.?

??det som Kristus har gjort genom mig??

Det blir så lätt kravfyllt att tala om evangelisation, att dela evangeliet, de Goda Nyheterna? Men det är Kristus själv som sprider de goda nyheterna genom oss. Det hänger inte på vår skicklighet, sociala kompetens eller personlighet. Vila i att det är Gud som gör det. Anden verkar i och genom församlingen för att visa vem Jesus är.

??genom ord och gärning, ?genom Andens kraft?

Paulus berättar att han spred de goda nyheterna i både ord och handling, och genom Andens kraft. 

1. Ord - hur förklarar och beskriver vi Jesus med ord?

De allra flesta av oss kommer att prata om Jesus som svar på frågor! Kol 4:5-6, ?ni måste veta hur ni ska svara var och en? och 1 Petr 3:15, ?var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp?.

Hur förklarar du på ett lätt sätt de Goda Nyheterna?

Enkel modell: Tre Cirklar. 

https://efk.se/kontakt/efk-och-corona/tips-till-forsamlingar-i-coronatider/sa-ar-vi-missionella-i-social-distansering.html [en liten bit ner på denna sida finns fyra filmklipp, varav nummer två handlar om Tre Cirklar]

OBS! De tre cirklarna är inte de Goda Nyheterna. Det är Jesus som är! Men det är ett av många sätt att kort svara och förklara, och förhoppningsvis kan det leda till vidare samtal, en Alfa-kurs eller nåt sånt. Eller så räcker det för någon att börja tro på de Goda Nyheterna!

2. Gärning/Handling - hur demonstrerar våra liv och vår gemenskap vem och hurdan Jesus är? 

Våra goda gärningar mot människor, kärlekshandlingar har ett värde i sig själva, de är en konkret återspegling av hurdan vår Fader är. Fantastiskt löfte i Matt 5:16, ?De ska se era goda gärningar och hylla er Fader i himmelen?. 

Goda gärningar kan också leda till att människor frågar ?vilka är ni?? Varför gör ni detta???

3. Andens kraft - hur ger vi utrymme för Guds Ande att beröra människor?

?Andens kraft? handlar om att Anden dels själv rör vid människor, ger dem upplevelser, syner och drömmar om Jesus, dels verkar i och genom våra ord och gärningar. Men det handlar också om att vi kan låta den helige Ande röra vid människor när vi ber för dem. 

Testa du också! Fråga ?är det ok om jag ber för dig?? Vad kan hända?

Be för 5 människor som inte känner Jesus, varje dag. Be att de är öppna för Jesus, be att de ska ställa frågor om Jesus och be att du är öppen och beredd att i ord, handling och Andens kraft visa dem vem Jesus är. 

Samtalsfrågor för cellgrupperna. 

Vad svarar vi på frågan varför vi tror, eller vad det är vi tror på? Hur lever vi tillsammans så att folk blir nyfikna och ställer frågor? Vad kan vi göra konkret (gärningar, handlingar) för att visa Guds kärlek?

Ni kan också gå igenom ?Tre Cirklar? och hitta ett sätt att prata om Jesus som passar er. 

2020-10-18
Länk till avsnitt

Goda nyheter - del 6

Fredrik Lignell
Goda nyheter
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/goda-nyheter-del-6-ar633

Det är som om Gud river ett hål i historien. Det kvinnorna bevittnar på påskdagens morgon är den händelse som förändrar hela tillvarons öde. Där och då inleds något helt nytt. 

1 Kor. 15:16-23

När Jesus uppstår betonar evangelierna att det är en fysisk uppståndelse. Han är inte ett spöke eller en vålnad, utan hela han har uppstått, och gravkammaren är tom.

Jesu kropp på påskdagen ? världen har aldrig sett något sådant, och inte himlen heller. 

Å ena sidan är den mänsklig och vanlig. Han är synlig, hans sår finns fortfarande kvar, man misstar honom för någon annan, eller att han är vem som helst.

Å andra sidan verkar han annorlunda. Han går igenom låsta dörrar, han verkar kunna förändra sig till oigenkännlighet, och till sist så stiger han upp till himlen / passerar den tunna hinna som i judisk tankevärld separerar Guds osynliga värld från vår synliga värld. 

1 Kor. 15:35-38; 42-49

Vår kropp sås som ett frö när vi dör, och vi ska få en ny kropp. 

Judarna: Kroppen ska uppstå för att bli som innan. 

Grekerna: Endast själen är odödlig.

Paulus: Kroppen uppstår till härlighet. Den kommer att övertrumfa den gamla kroppen ungefär som trädet övertrumfar det skrumpna, oansenliga fröet det kommer från. Detsamma gäller hela skapelsen: De urkristna trodde, med påskdagen i ryggen, att Gud skulle göra för hela kosmos vad han på påskdagens morgon gjort med Jesus.

I väckelsekristendomen har vi präglats mer än vi själva förstår av ett filosofiskt tänkande, där ex-vis Platon såg en vision av själar som trädde in i en kroppslös tillvaro. Bibeln, å sin sida, talar om kroppens uppståndelse och om nya himlar och en ny jord.

Hebr. 6:19 Detta hopp är vår själs ankare. 

Vad får då detta för konsekvenser?

Å ena sidan bör du vara nykter i förhållande till den här världen. Den är hopplöst bristfällig. Allt håller inte på att bli bättre av sig självt. 

Samtidigt behöver du inte förlora modet. Jesu uppståndelse från de döda ger en antydan om vad som är på gång. Världen är inte på väg mot sin undergång, utan mot sin befrielse.

Våga lita på Guds hopp! Kanske du behöver fästa om ditt ankare? 

Kanske du aldrig fäst ditt ankare i Gud? Gör det idag! Alla som tillhör honom ska få nytt liv, läste vi i dagens text. 

För samtal:

Vad vaknar i dig när vi talar om att skapelsen ska upprättas och att uppståndelsen gäller också oss?Håller du med om att vi talat om evigheten som något endast för själen? Vad tror du det har gjort med vår syn på skapelsen, miljön och kroppen?Vem i din närhet behöver tröstas med sanningen om att världen inte är på väg mot sin undergång utan mot sin befrielse?
2020-10-11
Länk till avsnitt

Goda nyheter - del 5

Fredrik Lignell
Goda nyheter
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/goda-nyheter-del-5-ar631

Apg 2:22-24, 29?36

Gud träder in i världen genom Jesus, och han kommer för att rädda. Gud skänker sitt bästa när Jesus kommer till jorden. Gud, som är kärlek, sänder sin älskade son till sin älskade värld. Vad kan gå fel? 

Jesus skändas på värsta tänkbara sätt, och när Han ger upp andan, fastspikad på det romerska korset är det en ohygglig sak som händer. Skaparen av allt, alltings början, alltings mål, Guds Logos, Guds son, född och inte skapad, evighetens kung, Fridens furste ger naken och förnedrad upp andan på ett romerskt kors i utkanten av Jerusalem. Det är en så avgörande och dramatisk händelse i världshistorien att hela skapelsen, en gång skapad genom Guds Ord, Sonen, skälver. Solen förmörkas och jorden rister i sina grundvalar. 

v 23 Genom hela berättelsen om Jesus är han initiativtagaren. Han botar, befriar och skapar mat och vin och är väldigt aktiv. Tills det drar ihop sig. Han lämnar sig själv i mänsklighetens händer, och gör inget som helst motstånd. Han har lämnats ut. 

v 24 Så småningom uppstår han från de döda, och Petrus påstår att det är för att döden inte hade möjlighet att behålla honom. Han hörde inte hemma i dödsriket. När Jesus lämnar graven är han den förstfödde från de döda. 

Paulus påstår några år senare, att Gud bevisar sin kärlek en gång för alla genom att Jesus dör för världen och för alla oss syndare (Rom 5). 

En annan sida av Jesu död har med maktfördelningen att göra. 

Jesus har uppstått, och nu sitter Sonen på Faderns högra sida med såren i behåll. Han är ingen andevarelse, utan sitter där med sin kropp. Han är närvarande på jorden eftersom Anden är given och församlingen finns. Men han är också frånvarande. En dag kommer han åter.

Petrus avslutar sin predikan med att utbrista:

v 36 Gud har gjort honom till Herre och Messias, denne Jesus som ni har korsfäst. 

Vad lägger Petrus och åhörarna i begreppet Herre och Messias? Han är den som, genom att lägga ner sitt liv och betjäna världen i kärlek, gör alla härskare och makter till åtlöje. Han har vridit vapnen ur deras händer. Segern är vunnen, och de goda nyheterna handlar om att detta förändrar spelplanen för allt och alla. 

?Paulus åker inte runt i Romarriket för att berätta om sina personliga och mystiska upplevelser. Han proklamerar att historiens avgörande vändpunkt har skett och att människor därför behöver vända om och ta del av denna nya möjlighet.? (Roland Spjuth i Om Gud och allt annat)

Att tro på Jesus blir därför att ställa sitt liv i ljuset av de här händelserna. Gud har gripit in i historien genom Jesus Kristus. Kärleken är bevisad, maktförhållandena är klargjorda och hoppet är ett faktum. 

För samtal:

Vad innebär berättelsen om Jesu lidande, död, uppståndelse och himmelsfärd för dig personligen? På vilket sätt hjälper den berättelsen dig med ditt hopp, din tro, din syn på dig själv? Vad är det i berättelsen om Jesus som gör detta till goda nyheter?Tror ni denna berättelse skulle kunna hjälpa andra människor? Vad tror du hindrar dig från att berätta och dem från att förstå den?
2020-10-04
Länk till avsnitt

Goda nyheter - del 4

Emmanuel Bäckryd
Goda nyheter
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/goda-nyheter-del-4-ar62j

2020-09-27
Länk till avsnitt

Goda nyheter - del 3

Fredrik Lignell
Goda nyheter
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/goda-nyheter-del-3-ar62h

2020-09-20
Länk till avsnitt

Goda nyheter - del 2

Eva-Marie Hultberg
Goda nyheter
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/goda-nyheter-del-2-ar62f

För samtal

Jag påstod att evangelium - goda nyheter - helt enkelt är berättelsen om Jesus. Vad innehåller berättelsen om Jesus för goda nyheter, som angår oss och vår grannar och kollegor...? Vad får det för konsekvenser om vi varje morgon går iväg till vår vardag med inställningen "jag bär med mig Guds rike, Guds rike är inom mig"?Vad hindrar oss från att berätta berättelsen om Jesus? 
2020-09-13
Länk till avsnitt

Goda nyheter - del 1

Linnea Åberg
Goda nyheter
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/goda-nyheter-del-1-ar62d

2020-09-06
Länk till avsnitt

När allting annat vacklar - del 3

Fredrik Lignell
När allting annat vacklar
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/nar-allting-annat-vacklar-del-3-ar954

2020-08-30
Länk till avsnitt

När allting annat vacklar - del 2

Sofia Johnsson
När allting annat vacklar
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/nar-allting-annat-vacklar-del-2-ar952

2020-08-23
Länk till avsnitt

När allting annat vacklar - del 1

Fredrik Lignell
När allting annat vacklar
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/nar-allting-annat-vacklar-del-1-ar950

2020-08-16
Länk till avsnitt

Kom och följ mig del 2 - Älskar du mig?

Fredrik Lignell
Kom och följ mig
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/kom-och-folj-mig-del-2-alskar-du-mig-ara2e

Joh 21:15-19

Simon Petrus har tidigare bedyrat för Jesus att han aldrig kommer att förneka honom. Han går i fängelse och i döden för Jesus om det krävs. Om så alla andra sviker, så lovar Petrus att stå kvar. 

Men så kommer katastrofen. Nu har han tre gånger förnekat Jesus, och det finns inget hjältemodigt i detta, utan bara ett totalt misslyckande, fullständig förnedring. 

Misslyckandet handlar inte om färdigheter eller talanger, utan det handlar om Petrus förhållande till Jesus. Han förnekar att han över huvud taget känner Jesus.

Älskar du mig? Mannen som förnekat Jesus tre gånger får nu bedyra sin kärlek tre gånger. Upprättelse i sin vackraste form. När Jesus kallar Petrus kallar han honom till sig själv. Petrus hela liv kommer att handla om relationen till personen Jesus. 

Den blivande aposteln som förut varit så snabb till höga bekännelser, är nu försiktig med orden. "Du vet att jag har dig kär."

Jesus ger Petrus rätt. Han ska gå i fängelse och i döden för sin mästare, men inte som en superhjälte som spänner de apostoliska musklerna, utan som en åldrad lärjunge märkt av Guds barmhärtighet. När Petrus upprättas av Jesus, då lär vi oss något om nådens verk. Gud rör vid syndare, binder dem vid sig själv och gör dem till förkunnare av Hans godhet. 

Upprättelsen handlar om något Petrus inte kan tänka sig i sin vildaste fantasi: Han kallas tillbaks till Jesus, och samtidigt förnyas uppdraget. Han får, mitt i sin förvirring och sitt självförakt till sig ett koncentrat av Jesuskallelse åter en gång: Älska mig och sätt andra människor i kontakt med den befriande kärleken. 

För samtal:

-- Dela egna erfarenheter av Guds upprättelse.

-- Är det svårt att tro att Gud kan använda oss också efter ett stort misslyckande?

-- När det talas om att älska Jesus, vad får du för bilder av den kärleken? Vad kan vi lära oss av att texten inte fokuserar alls på känslor utan på kärlekens lydnad och efterföljelse?

2020-06-14
Länk till avsnitt

Kom och följ mig del 1 - Kallad och utvald

Fredrik Lignell
Kom och följ mig
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/kom-och-folj-mig-del-1-kallad-och-utvald-arb37

2 Petr 1:10-11

Det har nu gått ungefär 30 år sedan Petrus först hörde Jesusorden FÖLJ MIG och lämnade sin båt och sitt liv så som han kände det. Petrus skriver 2 Petrusbrevet på ålderns höst, någon gång mellan år 56 och 68. Han är församlingsledare i Rom, och kejsar Nero sitter på tronen. 

Vår identitet är att vara kallade och utvalda. Orden kallad och utvald är möjligen lite knepiga. Vi är utvalda som i nämnda vid namn. Utvalda som i sedda och aktivt valda. 

Kallad har inte främst med uppdrag och yrkesroll att göra, utan med relationen till Jesus. Paulus: Gud har kallat oss till gemenskap med Jesus Kristus (1 Kor 1:9)

Petrus förståelse av att följa Jesus handlar om att kallelsen, frälsningen, inte är något man bockar av för att sedan se tillbaks på det som en engångshändelse. Man blir snarare insatt i ett nytt sätt att leva, en ny väg att vandra. 

Vilka är löftena i dagens text? Om vi befäster vår ställning som kallade och utvalda kommer vi dels inte på fall. Petrus har naturligtvis sin egen erfarenhet med sig. Detta handlar inte om att aldrig synda eller aldrig göra fel, utan om att aldrig lämna tron. Att aldrig skära av rotsystemet. 

För det andra ska vi få fritt och öppet tillträde till vår herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Vilket löfte. Gud ska i egen hög person slå ut sina armar och hälsa dig välkommen till Hans Sons rike. 

Slutligen i dagens korta predikan: Gång på gång återkommer några ord på samma tema i det här kapitlet: Glömt (v 9), påminna (v 12), hålla er vakna med mina påminnelser (v 13), minnas (v 15). Risken för den kallade och utvalda människan är att hon drabbas av minnesförlust, och man glömmer vad Gud gjort och vem man är. En del i att befästas som kallad och utvald är därför att ständigt minnas.

För samtal:

Håller ni med om att orden "kallad och utvald" har kommit att förknippas med pastorer och missionärer?

Vad vaknar i dig när du i bibeln beskrivs som kallad och utvald?

Vad skulle hända om du betraktade andra människor, som ännu inte tror, som kallade och utvalda av Gud?

2020-06-07
Länk till avsnitt

Bättre tillsammans - del 4

Fredrik Lignell
Bättre tillsammans
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/battre-tillsammans-del-4-ar7f3

2020-05-31
Länk till avsnitt

Bättre tillsammans - del 3

Eva-Marie Hultberg
Bättre tillsammans
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/battre-tillsammans-del-3-ar7f0

2020-05-24
Länk till avsnitt

Bättre tillsammans - del 2

Fredrik Lignell
Bättre tillsammans
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/battre-tillsammans-del-2-ar7ei

2020-05-17
Länk till avsnitt

Bättre tillsammans - del 1

Eva-Marie Hultberg
Bättre tillsammans
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/battre-tillsammans-del-1-ar7eg

2020-05-10
Länk till avsnitt

Trons säsonger - del 3

Fredrik Lignell
Trons säsonger
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/trons-sasonger-del-3-ar6ei

2020-05-03
Länk till avsnitt

Trons säsonger del 2 - Ordet och rötterna

Fredrik Lignell
Trons säsonger
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/trons-sasonger-del-2-ordet-och-rotterna-arb86

Videoinspelning: https://vimeo.com/411401814

Förra veckan inleddes serien om trons säsonger. Bibeln beskriver tillvaron organiskt och inte mekaniskt. Inga knappar man trycker på för att alltid få ut samma resultat, utan fröer, vatten, processer, gödsel, ogräs, frukt, skörd, träda...

Så beskrivs våra liv.

En avgörande sak i texterna om frukt och friskt andligt liv har med rötterna att göra. Det där som finns under ytan. I tider av ansträngning och tuffa villkor är det rötterna på ett träd som avgör hur väl det står pall. Hur vårdas rotsystemet i en människas liv?

Det finns många svar på det, men en av de viktiga faktorerna för att utveckla sitt rotsystem har med relationen till bibeln att göra.

1. Vi läser bibeltexten

Ps 119:105

Psalmisten beskriver Ordet, Bibeln som ett ljus som lyser upp ett steg i taget. Jag tar steget, och ljuset från bibelordet vägleder mig.

2. Bibeltexten läser oss

Hebr 4:12-13

Ordet blottlägger, kastar ljus inte bara på vår stig där vi går, utan på våra egna hjärtan. Det är som att vi lägger oss under Guds skalpell och låter honom ta bort det som inte hör hemma i oss. Att leva med bibeln är inte som att bläddra i en faktabok eller ett uppslagsverk, utan läsningen sker tvåvägs. Vi läser ordet, och Ordet läser oss.

=== För samtal ===

Dela med någon annan när en särskild bibeltext hjälpt dig. Kanske den varit till tröst, till vägledning eller korrigering.Har du någon bibelbok du ofta återkommer till? Vilken är det, och varför tror du det är just den?Har det funnits perioder då bibelläsningen varit mer eller mindre lockande? Varför tror du det varit så?
2020-04-26
Länk till avsnitt

Trons säsonger del 1 - Uppmärksam på Gud

Fredrik Lignell
Trons säsonger
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/trons-sasonger-del-1-uppmarksam-pa-gud-arb27

Videoinspelning: https://vimeo.com/409271426

2020-04-19
Länk till avsnitt

Påskdagen - En bortrullad sten

Fredrik Lignell
Helande och hopp
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/paskdagen-en-bortrullad-sten-ar8j1

2020-04-12
Länk till avsnitt

I enkelhet och som kung

Eva-Marie Hultberg
Helande och hopp
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/i-enkelhet-och-som-kung-ar795

Predikan är utifrån dagens text när Jesus rider in i Jerusalem, Matt 21:1-11.

Jesus kommer till oss - även den här palmsöndagen. Precis som alla andra dagar. Han kommer stor och mäktig och vi får ta emot honom med tillbedjan. Han kommer också stilla, vänligt, med all sin nåd och barmhärtighet. Vi får ta emot honom där vi är, med våra behov och vår oro.

Vårt Hosianna-rop får vi ge till honom idag. Hur låter ditt rop på hjälp idag? För dig själv, för vår stad och för vår värld? Hur låter ditt Hurra idag - din hyllning till honom, din tillbedjan? Hur tillber man mitt i sin oro, mitt i en situation som den här? Vilka ord och sånger har du som berättar sanningarna om vem Gud är.

Vem runt dig behöver få ropa sitt Hosianna men vet inte vart ropet ska riktas? Kan du vara en berättelse om honom som kommer till oss? Kan du ta emot någons rop på hjälp och säga: ?Jag ska ta med ditt rop i min bön - jag vet vem man kan gå till?.

2020-04-05
Länk till avsnitt

Hopp och förväntningar

Fredrik Lignell
Helande och hopp
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/hopp-och-forvantningar-ar7af

I veckan stod det en insändare i Corren:

--------

 ?Allt kommer att bli bra? står det på en gul skylt med röd ram vi utfarten från Druvans parkeringshus på Nygatan i Linköping. Naket tröstande - i en för oss alla märkvärdig tid av oro och ovisshet. Skylten har ingen avsändare och tydligen är det ingen som tjänar pengar på det hoppfulla löftet. Jag tar bilen och parkerar i det för tillfället surrealistiskt öde parkeringshuset bara för att en stund senare få vila i det hoppfulla löftet om att allt kommer att bli bra!?

--------

Också jag sett den där skylten i p-huset många gånger, och då tänkt:

Vilka är det som läser den? Vad har de varit med om? Kan man verkligen lova, oavsett hur livet ser ut, att allt kommer att bli bra?

?Skylten har ingen avsändare?. Det är en del av problemet. Vem är det som lovar detta? Har man på fötterna för så stora ord?

Som kristen gör man väl i att skilja mellan allmänna förhoppningar och ett fast hopp. Ingen kan lova att allt ska bli bra. Ingen kan lova att olyckor inte händer eller att vi inte behöver lida några förluster.

Författaren och pastorn Eugene Peterson: ?Förhoppningar är vår vilja som kastas in i framtiden. Hopp är Guds vilja som kommer till oss från framtiden.?

Förhoppningarna är naiva och bygger på att allt alltid blir bättre. Hoppet från Gud är allt annat än naivt. Det överlever ångesten, sjukdomarna, pandemin och till och med döden.

Hebr 10:23: Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.

Kristet hopp är inte en allmän förhoppning om att det ska lösa sig och allt ska bli bra. Hoppet är djupt rotat i två saker.

Först i Guds trofasthet. Han är trofast, trovärdig och en bergfast trygghet, och därför kan man hoppas.

För det andra är kristet hopp förankrat i en enskild händelse. Graven är tom. Om några veckor firar vi påsk, och händelserna de där dramatiska dagarna när Jesus led, dog, lades i en grav och uppstod från de döda är det som vänder världens öde rätt.

Så ett kristet hopp har:

...en tydlig avsändare. Han som gett oss löftet är trofast....sina rötter i en historisk händelse - graven är tom.

Aposteln Paulus beskriver sin egen livskamp så här paradoxalt: ?Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad.? Och några verser senare: ?Jag vet ju att han som uppväckte herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er.? (2 Kor 4)

Slutligen: Vad kan vi då hoppas på? Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek, inte ens döden. Om du binder ditt liv vid Honom innebär varje dag att du närmar dig ditt hopps fullbordan. Men om du binder ditt liv vid förhoppningar om hälsa, rikedom och bekvämlighet blir åldrande, svaghet och så småningom död ett hot mot det du önskar.

Gud välsigne dig att överlämna ditt liv till honom som är trofast och trovärdig.

=== För samtal ===

Dela erfarenheter med varandra som har med Guds trofasthet att göra.Ge exempel på när du ville smitta med Guds hopp, men blev försiktig och gav allmänna förhoppningar istället.
2020-03-29
Länk till avsnitt

Var inte rädd, utan tro

Fredrik Lignell
Helande och hopp
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/var-inte-radd-utan-tro-ar74h

2020-03-22
Länk till avsnitt

Att lära känna Herren och ta emot Hans ord

Fredrik Lignell
Att se med Guds ögon
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/att-lara-kanna-herren-och-ta-emot-hans-ord-arbh7

1 Sam 3:1-4:1

Starten på Samuels liv är besynnerlig. Han är mycket efterlängtad. Hans mamma Hanna ber om en son, men är barnlös.

1 Sam 1:10-18

Prästen Eli tar först rejält miste, men är sedan den som profeterar att Hanna ska bli bönhörd. Den röda tråden i denna berättelse handlar om hur man uppfattar vad Gud gör.

Samuel är en liten kille när han får lära sig att höra Herrens röst, och det sker med hjälp av den åldrade Eli som till sist förstår att Gud talar med pojken. Här verkar inte finnas någon tydlig åldersuppdelning, utan Gud lär båda två något om hur han talar.

Här finns något för varje kristen att uppfatta:

1: Det är Gud som inleder konversationen, inte Samuel.

Gång på gång i bibeln är det Gud som tar initiativet. Vi älskar för att han älskat först. Vi har inte utvalt honom, utan han har utvalt oss. Gud inleder och söker, och människans uppdrag är att inte säga nej till det.

2: Gud är tålmodig när Han talar.

Det verkar inte vara så lätt att ?råka missa? att Gud talar. Gud är tålmodig i sitt tilltal till människan, och min erfarenhet är att jag ibland förstår i efterhand att han sökt mig under en längre tid, men jag har inte uppfattat det. Han står kvar och talar tills jag förmår ta emot det.

3: Utmaningen för människan är att vara uppmärksam.

Vår kallelse handlar om att vara närvarande och lyssnande, vilket låter enkelt men är utmanande.

Två frågor hänger i luften:

Vad är det för ett budskap? Ofta säger människor: varför tar inte Gud itu med ondskan? Här gör han det. Två hänsynslösa ledare som stjäl, gjuter skräck i omgivningen och våldtar kvinnor får sin dom.Hur uppfattar vi vad Gud gör, och hur hör vi honom tala?

Först och främst talar Gud genom teologin. Genom vad Skriften säger om Honom och om oss. Framförallt har han talat genom Jesus Kristus.

För det andra talar han genom våra erfarenheter. Människans erfarenhet av hur Gud gått med är en mix av livserfarenhet, reflektion och bön. Här kan vi, likt Samuel, behöva hjälp av varandra.

?Att ensidigt följa min egen upplevelse och strunta i kyrkans vägledning leder lika vilse som att blint underkasta mig kyrkans tro utan att lyssna till mina inre signaler.? (Magnus Malm i tidskriften Polanco)

Här sluts cirkeln i Samuels liv. I inledningen hade han inte lärt känna Herren och tagit emot Hans ord (v 7). Nu har han tagit emot ordet och börjat äventyret att lära känna Honom.

=== För samtal ===

Dela med varandra hur erfarenheten hjälpt er se och uppfatta något av vad Gud vill eller vem Han är.Har du varit med om att andra människor hjälpt dig att tolka vad Gud säger in i ditt liv?Människans kallelse är att vara uppmärksam, sades det i dagens predikan. Vad har du för erfarenheter av hur uppmärksamheten kan skärpas? Finns det dagliga, veckovisa eller årliga vanor som hjälper dig med din inre samling?
2020-03-08
Länk till avsnitt

Att se oss själva med Guds ögon

Cornelia Newman
Att se med Guds ögon
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/att-se-oss-sjalva-med-guds-ogon-ar96i

=== För samtal ===

Vad ber du till Gud om?När du hör att Gud längtar efter dig, hur känner du då?Har du hört Gud tala någon gång? Vad sa han?Vilka planer tror du att Gud hade för Samuel?Vad tror du att Gud har för planer för dig?Vad hände med Samuel när han växte upp?

Läs mer om Samuel i bibeln: 1 Samuelsboken.

2020-03-01
Länk till avsnitt

Ett kalas för alla folk

Fredrik Lignell
Så älskade Gud
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ett-kalas-for-alla-folk-ar782

Jes 25:6-9

Gud har från allra första början haft en plan, och den handlar om alla folk på hela jorden.

I GT säger Gud till Abraham att han ska bli fader till ett folk, och i det folket ska alla andra folk på jorden bli välsignade. De blir bilden som hela världen kan titta på: Så tålmodig, mäktig och barmhärtig är Israels Gud. Israel ställs fram, framför alla, för världens skull.

I texten från Jesaja får vi veta att planen lever. En dag ska det ställas till med kalas. Gud ska hålla gästabud på berget i Jerusalem, och det är en fest med osannolika gäster. Jesaja är profet i Israel, och det självklara vore att de judiska läsarna såg sina egna namn på listan. Och framförallt: att inga andra namn fanns där.

Men Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla folk med feta, mustiga rätter och starkt, klarat vin. Det Gud gör i världen beskrivs påfallande ofta just som en fest. Han kommer med glädje och han mättar oss.

v 7: Slöja och dok. Dels döljer slöjan något. Det som står i vägen ska tas bort. Dels talar slöjan och doket om sorg. Gud ska på detta berg i Jerusalem ta bort sorgen som skyler alla folkslag. Avrättnings- platsen i Jerusalem vänder sorgen i hopp. Döden utplånas för alltid.

Mission och evangelisation är att ta med sig festen till världens sorg och mörker. ?Evangelisation är när en hungrig människa berättar för en annan hungrig människa var det finns bröd.?

Tänk om du skulle se dig själv som en utsänd festfixare. Guds kalas sprider sig över världen, och du är bärare av festen.

Några frågor anmäler sig dock:

Vem ska fixa fest i inbördeskrigets Jemen, ett land med inbördes- krig, svält och utsatthet?

Sorgens dok behöver lyftas av. Finns här någon som vill ta kalaset, de feta, mustiga rätterna och det starka, klarade vinet till Algeriet, Marocko, Laos eller Afghanistan?

En dag ska Jesus samla människor av alla folk och språk. Där kommer mongoler som hört evangeliet för första gången av svenska missionärer från Linköping att sitta. Rohingyer från Myanmar, tidigare sårade och förnedrade, ska kalasa på feta rätter.

Men på festen är det något med Jesu händer, och man kan inte slita blicken från dem. Han var också förnedrad och sårad. Hålen finns kvar när han bryter brödet, skär upp de feta rätterna och häller upp det starka, klarade vinet. Den nykristna kvinnan från Algeriet viskar till grannen: ?Vad är det för en näsduk som ligger på bordet??

Den unge skatekillen från Skäggetorp i Sverige, uppväxt i en dysfunktionell familj med missbruk och våld men som blev kristen via en kompis i Nygårdskyrkan, viskar tillbaks: ?Det är den han snart ska använda för att torka alla tårar från våra ögon.?

Nu har han gjort slut på förnedringen. Festen kan börja.

=== För samtal ===

Vad gör det med din Gudsbild att bibeln gång på gång talar om Guds handlande som ett stort kalas?Behöver du, för första gången i livet, uttryckligen säga ditt ja till inbjudan? Kanske du finns med i en cellgrupp och går i kyrkan ibland, men aldrig uttryckt tydligt att du vill följa Jesus och vara del i hans plan?Vilken utsatt situation i Linköping, Sverige eller världen pockar på din uppmärksamhet? Kan det vara så att Gud manar till bön, engagemang eller närvaro någonstans dit du kan få gå med festen?
2020-02-23
Länk till avsnitt

Den förlorade sonen

Eva-Marie Hultberg
Så älskade Gud
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/den-forlorade-sonen-ar6d5

Predikan utgår ifrån den förlorade sonen i Luk 15. Utgångspunkten denna gång var den äldre sonen.

Det lästes också en parallell liknelse om godhet i Matt 20 vers 1 osv.

Visst är det lätt att skaka på huvudet åt den äldre sonen. Hur kan han vara så hårdhjärtad? Hur kan han inte ta emot sin lillebror? Det hade ju vi gjort alla dagar i veckan eller hur?

Jesus berättar den här liknelsen (Luk 15) för att förklara varför han kommit. Att han inte kommit till dem som menar sig leva fullgoda, rättfärdiga liv. Han har kommit till dem som är långt borta från Gud, som behöver Jesus, som inte klarar sig på egen hand, som inte ens har tillträde till templet. Han tar den äldre, strävsamme sonen som en bild på de som menar sig vara förmer än de andra. 

Orden som Jesus lägger i den äldre sonens mun handlar om att han (sonen) tycker att pappan på ett orättvist sätt slösar godhet och förlåtelse på den som inte har förtjänat det.

Frågan är var vi hamnar i berättelsen? Vem blir vi i den här rolllistan? Vem liknar vi mest? Älskar vi som Gud, eller ser vi med onda ögon på att han är god? Klarar vi av att vara generösa som Gud är, och möta varje människa med nåd, med generositet, glädje, och just... godhet?

Hur kan vi som församlinsgemenskap bli allt mer som den älskande fadern? Hur syns det?

2020-02-16
Länk till avsnitt

Den förlorade sonen

Fredrik Lignell
Så älskade Gud
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/den-forlorade-sonen-ar6d4

Luk 15:11-32

Det Jesus målar är inte en flummig idé om att det inte finns något rätt och fel. Han säger inte att dessa människor, syndarna och tullindrivarna, egentligen gjort rätt, eller att inget egentligen spelar någon roll. Nej, han målar bilden av syndens konsekvenser, men också av barmhärtighetens konsekvenser. Han beskriver hur Guds barmhärtighet och upprättelse alltid väger tyngre än det människan gjort sig skyldig till.

Att komma till sig själv

All djup omvändelse och andlig erfarenhet sker med oss själva, inte utom oss själva. Frisk andlighet distanserar oss inte från vårt inre, utan för oss i kontakt med vilka vi djupast är. Sonen kommer till besinning, och det uttrycks av Jesus som att han kommer till sig själv.

Syndabekännelse förminskar inte en människa, utan tvärtom: det är då man återfår sin värdighet som människa.

Att lockas av Guds godhet

Sonen sitter inte i svinstian och får en rykande predikan om Guds vrede. Han får inte höra om Guds dom eller om helvetet. Nej, det han slås av bland grisar och fattigdom är hur god Fadern är. Han minns att till och med tjänarna, drängarna och pigorna på gården, har det bättre än han har det. Fadern är god och generös. Han behandlar ingen hänsynslöst. Det är den insikten, inte vreden, strängheten och hoten, som får den yngre sonen att återvända hemåt.

Mer godhet än man kan ana

Han som förslösat allt får sin ställning och sin bortslösade storhet tillbaka.

Ps 71:18-21

Vi tänker ibland att synden, friheten från Gud, ska göra oss större. Att vi krympt av kristen tro, och när vi distanserar oss från Gud blir vi mer oss själva. Men det är Han som ger oss vår storhet tillbaka. Det är han som får oss att räta på ryggen igen och bli det vi var tänkta att bli.

Att förenas med Jesu intressen i världen

Det står om Jesus att han sände ut sina lärjungar för att predika, be för sjuka och befria människor. Han sände dem två och två ?till varje stad och plats dit han själv ämnade sig? (Luk 10:1). Varför då? Vore det inte bättre att sända lärjungarna dit han själv inte hann gå? Att vittna om Guds godhet sker alltid i samarbete med Jesus själv. När vi börjar berätta om att Gud är god på skolan, caféet, i lunchrummet, på släktmiddagen ska vi upptäcka att Han redan är där.

Vi ber ibland som om Gud behövde upplysas om nöden i världen. Det är tvärtom. I bön blir vi varse det som tynger Hans hjärta hela tiden. Fariséerna och de skriftlärda hade missat Guds godhet, barmhärtighet och förmåga att upprätta en människa. Det vi behöver höra i dagens text är: Gud är god. Han ger inte upp med en enda syndare. Han finns redan i världens mörkaste hörn och verkar i godhet och barmhärtighet. Att smaka den godheten driver oss att förenas med det Jesus redan håller på med i Skäggetorp, Ekholmen, Bangladesh och Jordanien.

=== För samtal ===

I predikan hör vi att Guds barmhärtighet alltid väger tyngre än synden. Är det lätt att tro på i andras liv? Är det lätt att tro på i ditt eget liv?Människans omvändelse föds i mötet med att Gud är god, snarare än att Han är sträng och arg. Håller du med om det? Vilken är din egen erfarenhet?Gör det någon skillnad att tänka att Jesus redan är på plats i din vardag för att hjälpa dig vara ett vittne? Vad gör det med din frimodighet? Vad gör det med ditt sätt att be?
2020-02-09
Länk till avsnitt

Fadern

Eva-Marie Hultberg
Så älskade Gud
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/fadern-ar391

När Jesus vill förklara för vems skull han kommit till världen, när han vill förklara Guds, faderns, kärlek till människorna, då berättar han om den här pappan. En pappa med ett pappahjärta som slår fort och starkt. Ett längtande, värkande hjärta. En pappa som saknar sin son och som aldrig slutar hoppas på den där hemkomsten som han till slut får uppleva. Han älskar obegripligt, orimligt, orättvist mycket. Han älskar den som gått vilse, som är långt hemifrån.

För dig som lärt känna Jesus, som hittat hem till Gud vår far; idag finns det två spår för dig att reflektera över. Två utmaningar om du så vill, att fundera över och göra personliga val utifrån. 

Hur kan vi allt mer komma hem ? till den kärleken. Hitta hem i vår himmelska pappas famn och närhet. Hitta vår identitet alltmer i vem han säger att vi är. Allt mer ha vår grund i den kärleken, så att vi inte behöver jaga efter positioner, bekräftelse eller berömmelse. Vi kan sluta jaga tillhörighet, identitet, värde, mening någon annanstans. Börja hitta hem.Hur kan vi allt mer följa Jesus, och älska alltmer som han. Hur kan vi följa i den älskande gudens spår. Hur kan vi härma, bli, tänka, agera allt mer likt honom? Hur kan vi älska människor som han gör, hur kan vi sträcka oss ut, vänta, längta som han gör?

Det handlar om hemkomst och efterföljelse. Hemkomst för att landa, ta emot, lära känna, helas. Men också hemkomst som utgångspunkt, ett hem att utgå ifrån. Det handlar om att låta oss älskas och sändas ut till andra med den kärleken.

2020-02-02
Länk till avsnitt

Att följa Jesus med sina pengar

Fredrik Lignell
Vems är pengarna?
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/att-folja-jesus-med-sina-pengar-ar982

2020-01-26
Länk till avsnitt

Ge som gåva det du har fått som gåva

Eva-Marie Hultberg
Vems är pengarna?
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/ge-som-gava-det-du-har-fatt-som-gava-ara4j

2020-01-19
Länk till avsnitt

Givandets glädje

Fredrik Lignell
Vems är pengarna?
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/givandets-gladje-ar5ij

Vår tid präglas av habegär. Hela tillväxtekonomin bygger på att vi inte är tillfreds. Hur skulle det se ut om folk gick runt och var nöjda med sina prylar och kläder? Att i en sådan kultur frivilligt ge bort något är i sig en motkultur.

Paulus försöker hjälpa de Jesustroende i Korint att förhålla sig kristet till sina pengar, och därmed också till sina medmänniskor. I 2 Kor ägnar han två kapitel åt att förbereda dem på den insamling som äger rum, då deras kristna syskon i Jerusalem är med om hungersnöd och stor brist. Paulus reser personligen runt och samlar in gåvan, och tanken är att den ska ligga färdig när han kommer.

2 Kor 9:1-8

Det är från den här texten vi hämtat uttrycket ?Gud älskar en glad givare?.

Paulus befinner sig i Makedonien, och församlingen i Achaia (regionen där staden Korinth ligger) har gett löfte om att man vill vara med i stödet. Det löftet har sporrat andra att göra likadant.

Det är också min erfarenhet. Ibland är andras iver en god sporre i mitt givande.

Det är också noterbart att det inte är fråga om stundens ingivelse eller en känslokick att ge, utan Paulus förbereder dem ett år i förväg, och de ska planera och lägga undan för att vara beredda när det är dags att överlämna gåvan. Var och en, säger han, ska ge som han har beslutat sig i sitt hjärta. Det verkar inte som att han hänvisar till principer eller att alla ska ge lika mycket. Inte heller procentuellt ska alla ge lika mycket. Det är nämligen viktigt att det sker utifrån en frivillighet och ett eget beslut.

Men, är inte detta lurigt i vår postmoderna kultur? Alla ska följa sitt hjärta och göra som man vill har ju inte direkt gynnat generositeten och osjälviskheten.

Nej, men nyckelordet är beslutat. Det fattas ett beslut grundat på behovet (lidandet i Jerusalem), tillgångarna (i kap 8 talar han om att var och en ska bedömas utifrån vad man har och inte utifrån vad man inte har) och viljan (det är ett hjärtats beslut).

Ett hot, menar Paulus, mot givandets glädje är olusten och tvånget (v 7). Om man ger utifrån en känsla av att ha blivit manipulerad eller tvingad blir det inte bra. Gång på gång i bibeln talas det om människans frihet, och Gud verkar slåss mycket målmedvetet för den friheten. Tvånget kommer från demonerna, men friheten kommer med Jesus Kristus.

Alltså: poängen är inte att ett flåsigt kollekttal ska få oss att ge lite mer än vi egentligen vill, och dessutom avkrävas glädje samtidigt. Vi ger inte heller för att vi inte vågar annat. Allt det luktar olust och tvång, alltså motsatsen till den glädjefyllda generositeten.

Matt 6:19-21

Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Alla som köpt något riktigt dyrt man länge spanat på vet vad detta vill säga. Man sparar och längtar, och till sist har man det! Pengar äger en märklig förmåga att rikta vårt hjärta.

Lägg märke till vad Jesus inte säger här. Om det stod tvärtom, att där ditt hjärta är kommer också din skatt att vara, då vore det liksom förutbestämt. Men nu öppnar sig en möjlighet: Man kan ta sin peng och leda sitt hjärta genom att samla pengen på rätt ställe.

Jag hör ingen piska vina varken i Paulus text eller i Jesu undervisning. Nej, det är snarare en inbjudan. Man kan fatta genomtänkta beslut i sitt hjärta, fria från olust och tvång, sporrad av andra givare i en gemenskap.

Slutligen:

Före tidens början, säger bibeln, hade Gud fattat beslutet att en dag sända sin son till världen. Det sker i förnedring och brutalitet, men det sker också med smak av den glädje som alltid omger Guds väsen. Hebr kallar Anden för ?glädjens olja?. Tänk dig att Gud genom generationerna och alla årtusenden gått och längtat: snart ska jag ge min gåva. Vilken glädje!

Det som händer när...

2020-01-12
Länk till avsnitt

Predikan

Anders C Nilsson
Fristående predikningar
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/predikan-ar3jj

2020-01-05
Länk till avsnitt

Predikan

Emmanuel Bäckryd
Fristående predikningar
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/predikan-ar3ji

2019-12-29
Länk till avsnitt

Ödmjukhetens Konung - del 2

Fredrik Lignell
Ödmjukhetens Konung
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/odmjukhetens-konung-del-2-ar800

2019-12-22
Länk till avsnitt

Ödmjukhetens Konung - del 1

Fredrik Lignell
Ödmjukhetens Konung
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/odmjukhetens-konung-del-1-ar7ji

2019-12-15
Länk till avsnitt

Guds rike

Cornelia Newman
Fristående predikningar
https://www.ryttargardskyrkan.se/app/undervisning/guds-rike-ar42g

Matt 13:31-32

2019-12-08
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.