Sveriges 100 mest populära podcasts

Underrättelsepodden

Underrättelsepodden

Vill du gå djupare än bara spionhistorier och anekdoter? Vi diskuterar underrättelseverksamhet ur ett forskningsperspektiv, t.ex. de metoder som används, varför någon blir spion, polisiär underrättelseverksamhet, kontraspionage, kontraterrorism, organiserad brottslighet, populärkulturella skildringar av underrättelseverksamhet, och mycket mer. Av och med Tony Ingesson, fil.dr. och universitetslektor med inriktning underrättelseanalys samt Magnus Andersson, doktorand i underrättelseanalys och analysgruppchef inom polisens underrättelseverksamhet.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

Array

Avsnitt

Avsnitt 11: Honungsfällor

Tony & Magnus ger en uppdatering om sina respektive forskningsprojekt, och diskuterar därefter honungsfällor, såväl manliga som kvinnliga, med exempel från KGB, SVR, Stasi, kinesiska säkerhetstjänsten och MI 5 (för att nämna några exempel). Vad är en honungsfälla, och hur kan vi förstå konceptet som strategi och verktyg?

Källor:

"Anna Chapman, Russian Spy, Allegedly ?Got Close? To Obama?s Inner Circle", Huffington Post, 3 april 2012"Chinese 'Honey Traps' and Highly Coordinated Intelligence", Stratfor Analysis, 11 feb 2011 Lefebvre, Stéphane (2015). "Sex Again: the Smith-Leung Case", International Journal of Intelligence and Counterintelligence, vol. 18, no. 2, s. 296-304Lokhova, Svetlana (2018). The Spy Who Changed History: The Untold History of the Soviet Union Won the Race for America's Top Secrets. William CollinsMatthews, Jason (2013). Red Sparrow. ScribnerMack, Jefferson (1996). Running A Ring Of Spies: Spycraft And Black Operations In The Real World Of Espionage. ? Paladin Press McPherson, Alan (2019). Ghosts of Sheridan Circle: How a Washington Assassination Brought Pinochet's Terror State to Justice. ? University of North Carolina PressMiller, Joan (1986). One Girl's War: Personal Exploits in MI5's Most Secret Station. Brandon / Mount Eagle PublicationsPressly, Linda (2004) "The spy who loved her", The Guardian
2021-08-27
Länk till avsnitt

Avsnitt 10: Femtio nyanser av gråzon

Tony & Magnus är tillbaka med ett avsnitt om gråzonsproblematik: är det verkligen så nytt som en del påstår? Det blir idel tillbakablickar till kalla kriget och i vissa fall ännu tidigare: kuppberedskap, skymningsläge, lönnmord, m.m.

Källor:
Boghardt, Thomas, ?Operation Infektion: Soviet Bloc Intelligence and Its Aids Disinformation
Campaign", Studies in Intelligence, Vol. 53, No. 4, December 2009, 1-23
Eriksson, Johan (2004). Kampen om hotbilden: rutin och drama i svensk säkerhetspolitik. Santérus förlag
Nylander, Bengt och Wilhelm Agrell (2016). Det som inte berättats: 25 år vid SÄPOs kontraspionage. Hjalmarson och Högbergs bokförlag
Tracz, Katarina (red.). Gråzon. Frivärld
Wennerström, Stig (1972). Från början till slutet. Bonniers
Zatlin, Jonathan R. (2008). "Out of Sight: Industrial Espionage, Ocular Authority and East German Communism, 1965-1990", Contemporary European History, Vol. 17, No. 1, 45-71

2021-05-06
Länk till avsnitt

Avsnitt 9: Kriminellas underrättelseverksamhet

Underrättelsepodden är äntligen tillbaka efter ett längre uppehåll. Denna gång diskuterar Tony och Magnus kriminellas underrättelseverksamhet. Hur fungerar det när i synnerhet organiserad brottslighet inhämtar information för att förbereda brott? Vad finns det för likheter med terrororganisationer, och framför allt, vad kan vi lära oss om kriminellas underrättelseverksamhet genom att titta på The Fast & The Furious? Andra aspekter som tas upp är hur kriminella organisationer arbetar med skydd av den egna organisationen (en form av säkerhetstjänst), riskreduktion, och insyn i samt påverkan av myndigheter.

Källor:
Cockayne, James (2016). Hidden Power: The Strategic Logic of Organized Crime. New York: Oxford University Press
Hulnick, Arthur S. (2006). "What's wrong with the Intelligence Cycle", Intelligence and National Security, Vol. 21, No. 6, 959-979
Mobley, Blake W. (2019). "The Cali Cartel and Counterintelligence", International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 32, No. 1, 30-53
Mobley, Blake (2012). Terrorism and Counterintelligence. New York: Columbia University Press
Shelley, Louise I. (2014).  Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism. Cambridge: Cambridge University Press
Stewart, Scott (2014). "Demystifying the Criminal Planning Cycle", Stratfor Worldview, https://worldview.stratfor.com/article/demystifying-criminal-planning-cycle 


2020-09-24
Länk till avsnitt

Ett kort meddelande från Tony

Vi har spelat in ett specialavsnitt av podden som ligger på YouTube, där vi testar datorspelet Sid Meier's Covert Action från 1990. Du kan hitta det här:

https://www.youtube.com/watch?v=QYJ7anvxBWA

2020-08-18
Länk till avsnitt

Bonusavsnitt: Professionalisering, Napoleon & KGB

Ett bonusavsnitt med enbart Tony som medverkande, producerat för tankesmedjan i Underrättelseanalys vid Lunds universitet. En kort genomgång av en av Tonys senaste artiklar, på temat beslutsfattande och professionalisering inom militär utbildning och underrättelseverksamhet. Napoleon och KGB analyseras utifrån ett Clausewitz-perspektiv, för att illustrera varför man bör ta hänsyn till den roll en intelligent motståndare spelar inom såväl militärt beslutsfattande som underrättelseanalys.

Källor:

A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis, 2009. Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/publications-rss-updates/tradecraft-primer-may-4-2009.html

An Assessment of the Aldrich H. Ames Espionage Case and its Implications for U.S. Intelligence, 1994. The Select Committee on Intelligence, United States Senate. Washington: U.S. Government Printing Office

Arméreglemente del 2: Taktik, 1982. M7741-100611. Stockholm: Chefen för armén och Försvarets läromedelscentral

Boycott-Brown, Martin, 2001. The Road to Rivoli: Napoleon?s First Campaign. London: Cassell & Co

Brante, Thomas, 2011. ?Professions as Science-Based Occupation?, Professions & Professionalism 1(1), s 4-20

Byrne, Robert, 2000. ?CHESS; How Kramnik Kept Kasparov Off His Game?, New York Times, 5 november 2000. https://www.nytimes.com/2000/11/05/nyregion/chess-how-kramnik-kept-kasparov-off-his-game.html

Clausewitz, Carl von, 1832/1989. On War. Övers. Howard & Paret. Princeton: Princeton University Press

Coulthart, Stephen J., 2017. ?An Evidence-Based Evaluation of 12 Core Structured Analytic Techniques?, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 30(2), s 368-391

Fischer, Benjamin B., 2011. ?Spy Dust and Ghost Surveillance: How the KGB Spooked the CIA and Hid Aldrich Ames in Plain Sight?, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 24(2), s 268?306

Gentry, John A., 2016. ?The ?Professionalization? of Intelligence Analysis: A Skeptical Perspective?, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 29(4), s 643-676

Hosaka, Sanshiro, 2019. ?Putin the ?Peacemaker?? Russian Reflexive Control During the 2014 August Invasion of Ukraine?, Journal of Slavic Military Studies, 32(3), 324-346

Orsini, Ryan, 2019. ?U.S. Army Mission Command at a Crossroads?, The Strategy Bridge, 29 oktober 2019, https://thestrategybridge.org/the-bridge/2019/10/29/us-army-mission-command-at-a-crossroads

Rummage, E.M., 2019a. Age of Napoleon: episode 27. Podcast. https://ageofnapoleon.com

Rummage, E.M., 2019b. Age of Napoleon: episode 63. Podcast. https://ageofnapoleon.com

Smedberg, Marco, 2004. Krigföring: från Austerlitz till Bagdad. Lund: Historiska Media

Sun Tzu, 2008. ?The Art of War?, övers. Lionel Giles, i The Complete Art of War. Radford: Wilder Publications

Thomas, Timothy L., 2004. ?Russia?s Reflexive Control Theory and the Military?, Journal of Slavic Military Studies 17(2), 237-256

Ulfving, Lars, 2000. Den stora maskeraden: Sovjetrysk militär vilseledning. Stockholm: Förvarshögskolan

Zetterling, Niklas, 2008. Blixtkrig: 1939-1941. Stockholm: Månpocket

2020-07-20
Länk till avsnitt

Avsnitt 8: Kultur och underrättelsevärlden

Efter ett långt uppehåll är vi tillbaka, denna gång för att diskutera kopplingarna mellan kultur och underrättelsevärlden. Vi talar om Scorpions påstådda CIA-kopplingar, Rudyard Kipling, Mission: Impossible, John Le Carré, James Bond, och mycket annat.

Källor:

Falsk identitet (Le Bureau des Légendes, 2015). TV-serie.

E.7 (1939). Jag är spion. Malmö: Tidskriftsbolaget Allhem

Kipling, Rudyard (1901). Kim. London: MacMilla

McCrisken, Trevor & Christopher Moran (2018). "James Bond, Ian Fleming and intelligence: breaking down the boundary between the 'real' and the 'imagined'", Intelligence and National Security, Vol. 33, No. 6, 804-821

Mission: Impossible (1966-1973). TV-serie

Spy Game (2001). Film.

The Americans (2013). TV-serie.

Le Carré, John (1963). The Spy Who Came in from the Cold.  London: Victor Gollancz

Le Carré, John (1974). Tinker, Tailor, Soldier, Spy. London: Hodder & Stoughton

Tinker, Tailor, Soldier, Spy (2011). Film.

Wind of Change (2020). Podcast. https://crooked.com/podcast-series/wind-of-change/ 

2020-06-08
Länk till avsnitt

Avsnitt 7: Scientific Intelligence & kärnvapen

I det första avsnittet för 2020 diskuterar vi begreppet scientific intelligence, och hur det hör ihop med den amerikanska underrättelsesatsningen mot tyska kärnvapenprogrammet under andra världskriget. Vi tar bl.a. upp räden mot den norska tungvattenfabriken 1943, och varför amerikanarna efter kriget misslyckades med att förutspå det sovjetiska kärnvapentestet 1949 när de fått så bra resultat gentemot tyskarna under kriget.

Källor:

Houghton, Vince (2019). The Nuclear Spies: America's Atomic Intelligence Operation Against Hitler and Stalin. Ithaca: Cornell University Press

2020-02-17
Länk till avsnitt

Avsnitt 6: HUMINT (julspecial)

Här kommer slutligen det önskade HUMINT-avsnittet, med fokus på spioner och spioneriets hantverk (tradecraft). För att runda av vår första säsong, och året 2019, har vi även en tävling.

Tävlingsinstruktioner:
1. Identifiera var Stasi-brevlådan på bilderna nedan är, skicka gissningarna till [email protected] eller som DM på Twitter.
Bild 1, Bild 2, Bild 3

2. Om du gissat rätt får du svar från Tony om vilken signal du ska hålla utkik efter, som visar att brevlådan är "laddad".

3. När signalen givits kommer brevlådan att vara laddad på utsatt tidpunkt, i enlighet med instruktionerna. Du kan då antingen tömma brevlådan och skicka en bild på innehållet till Tony, eller kan du spana på brevlådan och skicka en bild på den som tömmer den till Tony. Om vi enbart får in en bild på brevlådans innehåll, vinner denna förstapriset. Om någon däremot lyckats ta en bild på den som tömt brevlådan, får denna istället förstapriset. (Den som tömt får då andrapriset istället).

God jul & gott nytt år!

/ Tony & Magnus


Källor:

Burkett, Randy (2013) "An Alternative Framework for Agent Recruitment: From MICE to RASCLS", Studies in Intelligence, 57:1, 7-17

Bury, Jan (2012) "Finding Needles in a Haystack: The Eastern Bloc's Counterintelligence Capabilities", International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 25:4, 727-770

Prunckun, Hank (2019) Counterintelligence: Theory and Practice. Andra upplagan. Lanham: Rowman & Littlefield

2019-12-20
Länk till avsnitt

Avsnitt 5: Lönnmord

Denna gång diskuterar Tony och Magnus lönnmord med underrättelsekoppling, från 1914 och fram till idag. Utöver mordet på Franz Ferdinand görs nedslag i exempel från kalla kriget, från CIA:s försök att förgifta Kongos premiärminister, till Phoenix Program under Vietnamkriget. Det blir även en kortare diskussion kring Rysslands förkärlek för giftmord, och avslutningsvis en analys kring hur vi kan förstå fenomenet i termer av tre olika kategorier.

Källor:

Brown, Zachary T. (2018). "The Paranoid Style in Russian Foreign Policy", https://www.linkedin.com/pulse/paranoid-style-russian-foreign-policy-zachery-tyson-brown/?published=t

Davies, Philip H. J. & Gustafson, Kristian C. (red., 2013). Intelligence Elsewhere: Spies and Espionage Outside the Anglosphere. Washington: Georgetown University Press

Johnson, Loch K. (2012). "Intelligence Analysis and Planning for Paramilitary Operations", Journal of National Security Law & Policy, Vol. 5, No. 2, 481-505

Ponting, Clive (2003). Tretton dagar. Stockholm: Prisma

2019-10-30
Länk till avsnitt

Avsnitt 4: Polisiär underrättelseverksamhet

I detta avsnitt presenterar Magnus polisiär underrättelseverksamhet (kriminalunderrättelsetjänst), och förklarar bl.a. skillnaden mellan underrättelseverksamheten och utredningsverksamheten, samt går igenom olika typer av metoder. Vi pratar även om programvara som är tillgänglig för allmänheten.

Programvara som nämns i avsnittet:

Analyst's Notebook: https://www.ibm.com/se-en/marketplace/analysts-notebook?mhsrc=ibmsearch_a&mhq=analyst%20notebook

iBase: https://www.ibm.com/se-en/marketplace/data-management?mhsrc=ibmsearch_p&mhq=ibase

yED: https://www.yworks.com/products/yed

NetDraw: https://sites.google.com/site/netdrawsoftware/home

Palantir: https://www.palantir.com/solutions/law-enforcement/

CrimeStat: https://www.icpsr.umich.edu/CrimeStat/

CAST: https://geodacenter.github.io/CAST/

ArcGIS: https://www.arcgis.com/index.html

QGIS: https://www.qgis.org/en/site/
https://gracilis.carleton.ca/CUOSGwiki/index.php/Analyzing_Crime_Data_in_Ottawa_using_QGIS

Rigel Analyst: https://ecricanada.com/products/rigel-analyst/

2019-10-09
Länk till avsnitt

Avsnitt 3: Kuppförsöket i Montenegro 2016

Tony & Magnus beskriver kuppförsöket i Montenegro 2016 och rysk underrättelsetjänsts inblandning i detta med särskild fokus på kontraspionage, säkerhetstjänst och hybridkrigföring.

Länkschema: https://pbs.twimg.com/media/EJp-MNtXsAYAC0K?format=png&name=small

Källor:
Bajrovi?, Reuf ? Gar?evik, Vesko ? Kraemer, Richard, 2018. Hanging by a Thread: Russia?s Strategy of Destabilization in Montenegro. Philadelphia:Foreign Policy Research Institute, tillgänglig på https://www.fpri.org/article/2018/07/hanging-by-a-thread-russias-strategy-of-destabilization-in-montenegro

Bechev, Dimitar, 2018. The 2016 Coup Attempt in Montenegro: is Russia?s Balkans Footprint Expanding? Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, tillgänglig på https://www.fpri.org/wp-content/uploads/2018/04/BechevFinal2018.pdf

Cafe del Montenegro 2016 = ?Read the transcript of leaked Dikic?s phone call with his associates: If Milo claims victory, arrest him?, Cafe del Montenegro, 19 oktober 2016, https://www.cdm.me/english/read-the-transcript-of-leaked-dikics-phone-call-with-his-associates-if-milo-claims-victory-arrest-him

FBI 2019 = United States of America v. Defendant # 4 a/k/a ?Donald Howard Heathfield,? and Defendant # 5 a/k/a ?Tracey Lee Ann Foley?, United States District Court of Massachusetts. https://vault.fbi.gov/ghost-stories-russian-foreign-intelligence-service-illegals/documents/referrals-part-01-of-01/view

Grozev, Christo, 2017. Balkan Gambit: Part 2. The Montenegro Zugzwang, Bellingcat, tillgänglig påhttps://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2017/03/25/balkan-gambit-part-2-montenegro-zugzwang

Hopkins, Valerie, 2017. ?Indictment tells murky Montenegrin coup tale?, Politico, 23 maj 2017, https://www.politico.eu/article/montenegro-nato-milo-dukanovicmurky-coup-plot

Johnson, Robert, 2018. ?Hybrid War and its Countermeasures: A Critique of the Literature?, Small Wars & Insurgencies 29(1), s 141-163

Katehon 2019a = ?About Us?, Katehon, https://katehon.com/about-us

Katehon 2019b = ?Is White Genocide in our Future??, Katehon, https://katehon.com/article/white-genocide-our-future

Katehon 2019c = ?London Sees a Huge Rise in Violent Crime?, Katehon, https://katehon.com/article/london-sees-huge-rise-violent-crime

Kommersant.ru 2019 = ??????????? ?????????, Kommersant, https://www.kommersant.ru/doc/3127397

Official Journal of the EU = ?COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2014?, Official Journal of the European Union, https://eur-lex.europa.eu/

Parker, Ned ? Landay, Jonathan ? Walcott, John, 2017. ?Putin-linked think tank drew up plan to sway 2016 US election ? documents?, Reuters, 19 april 2017.

2019-10-01
Länk till avsnitt

Avsnitt 2: IB, T-kontoret och Lund

Vi går i Thede Palms fotspår i Lund och besöker Teologen och Universitetsbiblioteket (UB). En diskussion om T-kontoret, IB, FBI, Stasi och reglering av, samt insyn i, underrättelseverksamhet.

2019-09-20
Länk till avsnitt

Avsnitt 1: Introduktion

Välkommen till första avsnittet av underrättelsepodden! I det här avsnittet presenteras Tony Ingesson och Magnus Andersson, syftet med podden, och underrättelseanalys som ämne vid Lunds universitet. Vi diskuterar även vad en underrättelse är, skillnaden mellan underrättelseverksamhet och spionage, skillnaden mellan inrikes och utrikes underrättelseverksamhet, samt några korta exempel från både den internationella och svenska underrättelsevärlden.

Då leveransen av en ny mikrofon var försenad när avsnittet spelades in är ljudkvalitén i vissa avseenden inte så hög som vi hade tänkt, men vi ber er ha överseende med detta.

2019-09-04
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.