Sveriges 100 mest populära podcasts

Elevhälsopodden

Elevhälsopodden

Podcast by Stefan Boström

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

soundcloud.com/user-260833497

Avsnitt

Skolutveckling med Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS) del 2- Tasja Bergh och Malin Svensk

Detta är del två av samtalet med psykologen Tasja Bergh och specialläraren Malin Svensk som jobbar med Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS) i Ekerö kommuns förskolor och skolor. Hur lär en sig CPS på bästa sätt, och hur lär en ut CPS till andra? Ni får också ta del av framgångsreceptet för chefer i en lyckad implementering och varför tydliga mål och uppföljning är så otroligt viktigt för att vi ska lyckas utveckla skolans verksamhet. Intervjuar gör som vanligt Stefan Boström, legitimerad psykolog. I avsnittet refereras till bla: Anmälan till digital konferens om CPS 22 september 2021 - https://www.eventbrite.com/e/lives-in-the-balance-virtual-european-summit-registration-139534907665?fbclid=IwAR1NB9xHtz5jxblXc4-Iws0RV0HE6HNtU3qUHjqp9_e5Z_TES5soSQnxAu0 CPS Sveriges officiella Facebook-sida - https://www.facebook.com/CPS-Sverige-102427578643492 Hemsida med mycket info och material om CPS - https://livesinthebalance.org/
2021-08-18
Länk till avsnitt

Skolutveckling med Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS) del 1- Tasja Bergh och Malin Svensk

Hur fungerar det i praktiken att jobba med Ross Greenes modell Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS) i skolan? Elevhälsopoddens Stefan Boström samtalar med psykologen Tasja Bergh och specialläraren Malin Svensk som jobbar med detta i Ekerö kommuns förskolor och skolor. Samtalet spänner hela vägen från individ till organisation och hur CPS kan användas både som en konkret problemlösningsmodell och i ett dynamiskt värdegrundsarbete för att tydliggöra förväntningar för elever och inom personalgruppen vilket leder till utveckling både hos elever och i kollegiet. Detta är del ett av samtalet.
2021-08-11
Länk till avsnitt

Dr Ross Greene - Collaborative & Proactive Solutions in schools (In English)

Elevhälsopodden talks to Dr Ross Greene, the originator of the Collaborative & Proactive Solutions (CPS) model, which has been implemeted in schools in many countries worldwide. How does CPS help school staff to better collaborate with students with concerning behavior so they suceed to a greater extent? What hurdles are in the way of successful implementation, and how can they be overcome? And most important of all, can Ross pronounce the city name "Nässjö" correctly!? Elevhälsopodden is as always hosted by Stefan Boström, school psychologist and certified provider of the CPS model. This episode was produced with great help from Psychology masters candidate Elias Berg Niemelä.
2021-05-26
Länk till avsnitt

Inkluderande beteendestöd i skolan - Helene Folkunger och Maria Sveidqvist

Temat om trygghet och studiero fortsätter i detta avsnitt; denna gång om Inkluderande beteendestöd i skolan, IBIS. Helene Folkunger, specialpedagog och IBIS-instruktör, och Maria Sveidqvist, biträdande rektor och IBIS-teamledare på Almtunaskolan, berättar mer om hur implementeringsarbetet går till. Intervjuar gör som vanligt Stefan Boström, leg psykolog. Klippning av detta avsnitt står psykologkandidat Elias Berg Niemelä för.
2021-04-15
Länk till avsnitt

Förebygga och främja trygghet och studiero

Alla pratar om bristen på trygghet och studiero i svenska skolor. Men vad är det egentligen? Vilka bakomliggande faktorer påverkar? Och framförallt - vad gör vi åt saken? Psykologerna Annika Laestadius och Gustav Nilsson pratar om likheter och skillnader i bland annat definition av begreppen, synsätt och metoder. Programleder gör som vanligt psykolog Stefan Boström.
2021-01-29
Länk till avsnitt

Maria Refors Legge - Trygghet och studiero med skollagens femte kapitel?

Hur ska vi kunna göra Rätt i skolan? Och vad är egentligen rätt? Skoljuristen och doktoranden Maria Refors Legge berättar om hur juridiken både kan hjälpa och stjälpa det vi gör i skolan. Samtalet kretsar framförallt kring hur skollagens femte kapitel om trygghet och studiero ska tolkas och eventuellt användas i praktiken. Var går gränsen för vad vuxna i skolan får och bör göra? I avsnittet refereras till Marias mycket läsvärda blogg https://skoljuridik.com/ . Intervjuar gör som vanligt Stefan Boström, leg. psykolog i Uppsala kommuns grundskola.
2021-01-13
Länk till avsnitt

Elevhälsoteamet - Språkande i skolan del 3

Kan det vara Språkstörning även om det inte hörs något annorlunda i vardagsspråket? Hur anpassar jag klassrummet så det både passar barn med språksvårigheter och samtidigt alla deras klasskamrater? Och vad är det Stefan får lära sig om dyslexi? Temat Språkande i skolan avrundas med att elevhälsoteamet svarar på lyssnarnas frågor. Det tillfälliga elevhälsoteamet består av rektor Torun Paulsson, logoped Erik Landfeldt, specialpedagog Tina Alricson och psykolog Stefan Boström.
2020-12-07
Länk till avsnitt

Anna-Eva Hallin - Språkande i skolan del 2

Vilka frågor behöver vi i kollegiet reflektera kring för att skapa en mer språkutvecklande lärmiljö? Anna-Eva Hallin berättar även om ett vanligt missförstånd om hur en anpassar för elever med språkstörning. I eftersnacket berättar också Elevhälsopoddens egen logoped Erik om hur de på hans skola jobbat enligt en modell med insatser i flera steg för att alla elever ska få en så bra läsutveckling som möjligt redan från förskoleklass. Intervjuar och programleder gör Stefan Boström, leg psykolog, och med och reflekterar gör också Erik Landfeldt, leg. logoped. I detta avsnitt nämner Anna-Eva följande bloggposter: Anpassa vuxenspråk så att (yngre) barn med språkstörning lär sig mer: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2015/6/19/planteetal RTI för språk: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2019/1/30/skollogopeder Insatser på klassrumsnivå gör skillnad för elever med språkstörning: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2017/6/11/lrar-logopedsamarbete-fr-sprkutvecklande-undervisning
2020-11-02
Länk till avsnitt

Anna-Eva Hallin - Språkande i skolan del 1

Vad behöver vi veta om språkutveckling för att kunna erbjuda alla elever likvärdig utbildning? Hur vet vi om eleven har en språkstörning eller om det är bristande exponering för språk som hindrar eleven att utvecklas, och spelar det ens någon roll? I detta avsnitt intervjus leg. logopeden Anna-Eva Hallin. Programleder och intervjuar gör Stefan Boström, leg psykolog, och med och reflekterar gör Erik Landfeldt, leg. logoped. Anna-Eva disputerade 2016 med en avhandling om språklig bearbetning och medvetenhet hos svenska skolbarn med och utan språkstörning. Numera forskar hon vid Karolinska Institutet, och jobbar kliniskt som logoped. Hon driver sidan www.språkforskning.se där hon regelbundet bloggar om aktuell forskning inom området språkstörningar och språk- läs- och skrivsvårigheter. I detta ock kommande avsnitt nämner Anna-Eva följande bloggposter: Anpassa vuxenspråk så att (yngre) barn med språkstörning lär sig mer: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2015/6/19/planteetal RTI för språk: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2019/1/30/skollogopeder Insatser på klassrumsnivå gör skillnad för elever med språkstörning: https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2017/6/11/lrar-logopedsamarbete-fr-sprkutvecklande-undervisning
2020-10-16
Länk till avsnitt

Johanna Wallin - Elevhälsa för alla

Hur skiljer vi mellan elevhälsoarbete och annat arbete vi gör i skolan? Hur ska du som rektor (eller din rektor) kunna ena alla i verksamheten och leda mot en gemensam vision? Om detta och mycket mer får ni höra rektor Johanna Wallin prata om i ett mustigt och livfullt avsnitt av Elevhälsopodden. Intervjuar och programleder gör psykolog Stefan Boström och med och reflekterar är rektor Torun Paulsson.
2020-04-27
Länk till avsnitt

Anna Bengtsson - Elevhälsa för alla

Hur skapar vi en lärande skolorganisation där all personal jobbar tillsammans för bättre elevhälsa? Vilka ledstänger behöver vuxna för att åtgärdande elevärenden ska leda oss vidare till förebyggande arbete som kommer fler tillgodo? Om detta och mycket mer handlar denna intervju med Anna Bengtsson, specialpedagogen som brinner för elevhälsa och skolutveckling! Intervjuare är Stefan Boström, psykolog, och reflektör är rektor Torun Paulsson, båda i Uppsala kommuns grundskola.
2020-04-14
Länk till avsnitt

Petri Partanen - Elevhälsa för alla

Vad är elevhälsoarbete och vad är det inte? Hur kan elevhälsokompetens bidra till att skolan blir bättre på att se elevers olika förutsättningar? Detta och mycket mer handlar första avsnittet i temat "elevhälsa för alla" om. I detta avsnitt av podden intervjuar Stefan Boström ingen mindre än elevhälsogurun Petri Partanen som är fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han har jobbat som psykolog i förskola och skola i över 25 år. Petri är FoU-sakkunnig i Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun, gästforskare på UCL Institute of Education i London, samt verksam med handledning, utbildning och skolutveckling runt om i Sverige. Petri har skrivit ett antal böcker och rapporter inom området. Han har också en blogg där han skriver regelbundet: https://skolutvecklarna.se/blogg-petri/ Medverkar i avsnittet gör också Torun Paulsson, rektor i Uppsala kommuns grundskola
2020-03-23
Länk till avsnitt

Pelle Åström - Problematisk skolfrånvaro

I det tredje och sista avsnittet på temat problematisk skolfrånvaro pratar Elevhälsopodden med Pelle Åström, specialpedagog och på Centrala elevhälsan i Uppsala kommun. Han berättar om erfarenheter av att under flera år ha jobbat samordnande med problematisk skolfrånvaro inom skolan men också med föräldrar och andra myndigheter kring bordet. Hur behöver olika myndigheter arbeta tillsammans för att elevens behov ska tillgodogöras? Hur stöttar man personal att våga bli mer kreativa i kartläggningsarbetet? Programledare och intervjuare är Stefan Boström, leg. psykolog. Medverkar gör också Anders Olsson, som jobbar som koordinator för ökad skolnärvaro i Uppsala kommun.
2020-03-09
Länk till avsnitt

Maria Bühler - Problematisk skolfrånvaro

Elevhälsopoddens andra avsnitt på temat problematisk skolfrånvaro innehåller en kort och matnyttig intervju med psykologen och författaren Maria Bühler. Hur kan vi stötta och samarbeta med frustrerade, upprörda och hårt belastade föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro? Hur kan en fokusera på välmående för de barn och ungdomar som har störst svårigheter att ta del av utbildningen? Programledare och intervjuare är Stefan Boström, leg. psykolog. Medverkar gör också Anders Olsson, som jobbar som koordinator för ökad skolnärvaro i Uppsala kommun.
2020-02-24
Länk till avsnitt

Malin Gren Landell - Problematisk Skolfrånvaro

Det nya temat om problematisk skolfrånvaro inleds med ett vindlande samtal med Malin Gren Landell, psykolog, forskare och nationell expert inom ämnet. Varför vet ingen hur många elever som har problematiskt skolfrånvaro? Hur kan vi göra för att byta fokus från att åtgärda frånvaro till att främja närvaro? Detta och mycket mer får du svar på om du lyssnar. Intervjuare är Stefan Boström, leg. psykolog. Medverkar gör också Anders Olsson, som jobbar som koordinator för ökad skolnärvaro i Uppsala kommun.
2020-02-03
Länk till avsnitt

Martin Karlberg - Ledarskap i Klassrummet

Elevhälsopoddens Stefan Boström intervjuar skolforskaren Martin Karlberg om den vetenskapliga grunden till ett gott ledarskap i klassrummet. Hur ska en egentligen få ihop forskningen med ledarens egna erfarenheter och unika förutsättningar i den unika skolmiljön? I för- och eftersnacket deltar också Magnus Blixt, lärare med mångårig erfarenhet och erfaren ledarskapsföreläsare som skrivit återkommande om ämnet i bok och blogg. Idag jobbar Magnus som verksamhetsutvecklare i Uppsala kommuns grundskola.
2020-01-20
Länk till avsnitt

Jonas Nilsson - Ledarskap i klassrummet

I detta avsnitt intervjuar Elevhälsopoddens Stefan Boström läraren Jonas Nilsson om hur han utvecklats i sitt ledarskap, från de första eldfängda konflikterna i gymnastiksalen, till att idag ofta kunna lämna över en del av kontrollen av lektionen till eleverna. Jonas Nilsson är idag lärare på Stordammens skola i Uppsala, och föreläser också om ledarskap i klassrummet. I för- och eftersnacket deltar också Magnus Blixt, lärare med mångårig erfarenhet och rutinerad ledarskapsföreläsare som skrivit återkommande om ämnet i bok och blogg. Idag jobbar Magnus som verksamhetsutvecklare i Uppsala kommuns grundskola.
2020-01-06
Länk till avsnitt

John Steinberg - Ledarskap i klassrummet

Elevhälsopodden intervjuar John Steinberg om ledarskap i klassrummet.
2019-12-05
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.