Sveriges 100 mest populära podcasts

Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges Viktigaste Jobb är en podcast från Sveriges Kommuner och Regioner. Den vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av välfärdens kompetensförsörjning. I varje avsnitt berättar en kommun eller en region hur de arbetar för att möta nya behov och för att hitta rätt medarbetare, få dem att utvecklas och räcka till.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

skr.se/sverigesviktigastejobb

Avsnitt

#10 Hur kan HR stötta verksamheternas digitala omställning?

Digitalisering handlar om så mycket mer än teknologin. Det handlar om styrning, förändringsledning, beteenden och kultur. Att medarbetarna både är delaktiga, motiverade och engagerade i att jobba på nya sätt, är avgörande för att lyckas. Därför är digitalisering och omställning i en digital tid i allra högsta grad en fråga för HR.

I det här avsnittet träffar vi Jennie Byström, utbildad specialistundersköterska i Kramfors kommun som bland annat beskriver förändringsresan till en nyckelfri hemtjänst som startade 2015, och som stötte på både framgångar och bakslag. Vi träffar också HR-chefen Susanne Gustafsson i Karlstad kommun, som skildrar hur de jobbar med ett kunskapsnav för att utveckla äldreomsorgens digitalisering, kompetensutveckla medarbetare och hitta nya arbetssätt. Målet är att erbjuda de äldre tekniska lösningar så att de kan fortsätta leva ett självständigt liv. Tekniken ska skapa ett mervärde för de äldre.

Tor Hatlevoll, arbetsmarknadsekonom på SKR, berättar hur digitaliseringen kan bidra till att möta välfärdssektorns utmaningar. 

 

 

 

 

  

2022-11-24
Länk till avsnitt

#9 Vad är en attraktiv arbetsgivare och hur blir vi det?

Vad innebär det att vara en attraktiv arbetsgivare och varför är det så viktigt att ta hand om sina medarbetares engagemang och vilja att utvecklas? I det här avsnittet gästas vi av tre kunniga gäster: Eskilstuna kommuns HR-direktör Susanne Carlsson, som tog emot priset för Årets kommun employer branding vid Universum Awards 2020, berättar om sitt arbete med kultur, struktur och satsningar på ledarskap. Vi träffar också förändringsstrategen Maria Arup som beskriver VGR:s resa mot att bli Sveriges bästa arbetsgivare i offentlig sektor, och Örjan Lutz, SKR, som menar att HR ska styra medarbetarna mot en bra verksamhet och ta vara på medarbetarnas engagemang, snarare än att styra över medarbetarna.

2022-03-01
Länk till avsnitt

#8 Så jobbar vi framgångsrikt med ledarskapsutveckling

I det här avsnittet pratar vi om ledarskapsutveckling - ett spännande och ibland ganska svårfångat ämne. Vi träffar bland andra Sofia Kjellström och Anna Fabisch. Sofia, är professor i kvalitetsförbättring och ledarskap på högskolan i Jönköping och Anna, är utvecklingsledare i Region Jönköpings län och doktorand på högskolan i Jönköping. Tillsammans har de formulerat ett antal framgångsfaktorer. 

De menar att ledarskapsutveckling sker i vardagen och att det inte går att skilja det dagliga jobbet från ledarskapsutvecklingen. Det måste få ske parallellt. Att utveckla ledarskapet betyder att tillsammans med medarbetare och chefer utveckla verksamheten så att vi får bättre resultat till lägre kostnad. 

 

 

 

2021-12-21
Länk till avsnitt

#7 Äldreomsorgslyftet gav äldreomsorgen på Orust ett stort lyft

På äldre- och demensboendet Strandgården i Ellös, på ön Orust, fick timvikarien Hutham Hussein, möjligheten att utbilda sig på arbetstid till undersköterska. Förutom att hon slipper otryggheten i att vara vikarie har hon fått en tillsvidareanställning på hundra procent och lärt sig viktiga kunskaper som stärker henne i professionen att möta de äldre boende. Det hade inte varit möjligt utan statens satsning Äldreomsorgslyftet. 

- Det här är verkligen vinna-vinna för verksamheten, säger enhetschefen Ann-Christin Eriksson som arbetar på Strandgården. Ytterligare tolv personer i Orusts kommun som tidigare var outbildade vikarier, har blivit erbjudna utbildning till undersköterska på arbetstid samt fått tillsvidareanställning.

 

2021-09-27
Länk till avsnitt

#6 Forskarna: Investera i dina medarbetares arbetsmiljö

Vem har inte varit ny på jobbet och känt sig utlämnad, och vem har inte mått dåligt på grund av en usel arbetsmiljö? Varför är det viktigt att arbetsgivare prioriterar sina medarbetares arbetsmiljö? I det här avsnittet pratar vi med Malin Lohela Karlsson, arbetsmiljöstrateg i Region Västmanland, som även är forskare vid Uppsala universitet samt knuten till Högskolan i Gävle. Vi träffar också Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska institutet, som berättar om vikten av att ha en genomtänkt introduktion (onboarding) för nyanställda. Han menar att ett bra introduktionsprogram är en viktig hr-strategi eftersom det bland annat påverkar nyanställdas vilja att behålla sitt jobb och att inte direkt söka sig vidare. Medverkar gör även Kristina Folkesson, arbetsmiljöexpert på SKR.

 

2021-05-06
Länk till avsnitt

#5 Så bidrar omställning till att klara välfärdens kompetensförsörjning

Arbetsmarknaden förändras och kraven på rätt kompetens förändras i en allt snabbare takt, vilket ställer krav på verksamhetens förmåga till en ansvarsfull omställning. För att möta kompetensbehovet i välfärden kan det nya kompetens- och omställningsavtalet (maj 2020) fungera som ett strategiskt verktyg.

I det här avsnittet träffar vi Daniel Strandman som är projektledare och samordnar utbildningsutvecklingsinsatser kopplat till omställningsarbetet i Västra götalandsregionen (VGR). Han berättar hur VGR använt omställningsmedel för att utbilda och kompetensutveckla befintliga medarbetare utifrån verksamhetens behov och delar med sig av sina erfarenheter av framgångsrika arbetssätt.

Dessutom deltar även Caroline Olsson, chef på arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKR, och ger tips på hur HR-avdelningar kan tänka nytt kring omställning och kompetensförsörjning.

2021-02-01
Länk till avsnitt

#4: Så möter vi välfärdens kompetensutmaning!

Vad menade egentligen den tidigare finansministern Pär Nuder 2004 när han kallade de stora barnkullarna från 1940-talet för ?köttberg?. Han menade att försörjningen av denna generation kan bli ett problem om inte fler sätts i arbete. Med en växande andel äldre personer i befolkningen ökar trycket på vård och omsorg. För att möta de ökade behoven måste välfärdens arbetsgivare fortsätta att nyrekrytera personal men det kommer inte att räcka. I det här avsnittet presenteras olika åtgärder och strategier för att möta kompetensutmaningen.

Vi pratar med Anna Brink, HR-strateg i Mariestads kommun, som berättar om kommunens resa mot heltid som norm, och så får vi höra Anders Hagstedt, enhetschef på omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun, beskriva på vilket sätt välfärdsteknik kan vara ett komplement och en lösning för äldreomsorgen, då den både kan frigöra tid och bidra till säkrare omsorg.

2020-11-23
Länk till avsnitt

#3 Använd kompetens rätt i vården ? vad innebär det egentligen?

Hälso- och sjukvården, liksom välfärden i stort, står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och äldre ökar betydligt mer än antalet personer i arbetsför ålder. Det krävs en rad åtgärder på olika nivåer för att möta kompetensutmaningen. En av dessa åtgärder handlar om att arbeta på nya sätt och använda kompetens rätt. Men vad innebär det egentligen?

I det här avsnittet förklarar Carin Renger, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), hur vi kan utveckla arbetssätt och använda kompetens rätt i vården. Dessutom får vi höra Åsa Celander, vårdenhetschef för förlossningskliniken i Hudiksvall, beskriva vad som hände när hon och hennes chefskollegor började utmana gamla arbetssätt för att råda bot på de växande vårdköerna. Johan Ellegård, som tidigare jobbade som avdelningschef på kirurgiska akutvårdsavdelningen i Trollhättan, berättar hur de på avdelningen fick en bättre arbetsmiljö och patienterna en högre vårdkvalitet, när de bland annat såg över teamets sammansättning och började fördela arbetsuppgifter på ett nytt sätt och mellan olika yrkesgrupper.

2020-05-28
Länk till avsnitt

#2 Kompetensmodell hjälper chefer att utveckla medarbetare

Att kunna utvecklas på jobbet och göra karriär är viktigt ? både för individen men också för att utveckla verksamheten. Hur gör man karriär i välfärden? Hur kan man jobba med att visa och utveckla karriärvägar för sina medarbetare? Och vad innebär det för medarbetares motivation och engagemang?

I det här avsnittet besöker vi Göteborg stad där vi bland annat får möta processledaren Margareta Häggström som var med att införa kompetensmodellen i äldreomsorgen och medarbetaren Anneli Alvestorm som gjort karriär i äldreomsorgen.

2020-01-20
Länk till avsnitt

#1 Ungdomsmottagning online når ut till fler

Digitalisering kan aldrig ersätta helt det fysiska mötet inom t ex vården. Däremot kan det underlätta i vardagen för både medarbetare i välfärden och invånare.

I det här avsnittet får vi träffa medarbetare på en UM Skåne online som tidigt så behoven av att öka tillgängligheten genom att finnas där de unga finns - på nätet. När UM Skåne online sjösattes 2017, som ett komplement till den fysiska mottagningen, blev det snabbt en succé.

Genom en videochatt får de unga rådgivning av en barnmorska, kurator eller sjuksköterska. Behövs prover tas bokas en tid på en mottagning. På sikt kommer online-verksamheten avlasta de fysiska mottagningarna och minska köerna. Men även om det går att se flera vinster har arbetet varit långt från oproblematiskt. Välkommen in och lyssna!

Nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen:
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/rekryteringsstrategierforvalfardsjobben.13423.html

 

 

2019-12-02
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.