Sveriges 100 mest populära podcasts

Opowie?ci ze wsi obok

Opowie?ci ze wsi obok

Moje ksi??ki mo?na naby? na https://wewsiobok.pl/books"Opowie?ci ze wsi obok" zabieraj? s?uchaczy do ?wiata g??bokiej prowincji, gdzie licho nie ?pi, a bagna, jak przed wiekami, potrafi? poch?on?? niejednego w?drowca. Autor bawi si? opowiadaniem historii, uprzedzaj?c, ?e przeznaczone s? tylko dla osób pe?noletnich. Opowiada ?wiat, na który sk?adaj? si? zwykli ludzie ale i te? poga?skie zjawy nadprzyrodzone, znachorki cytuj?ce Lacana i Lao Tsy, homoseksualni m?odzie?cy, faszy?ci l?gn?cy si? wraz ze swymi faszystowskimi matkami w tapczanach, jednak tych zawsze spotyka tu zas?u?ona kara. S? straszliwe mokrad?a, gdzie gin? urz?dnicy z gminy i nawiedzone karuzele morduj?ce wys?anników ministerstwa; agenci Mossadu i pani Wala kr?c?ca kogel mogel z pi?ciuset jaj. Wi?cej informacji ma stronie internetowej https://miroslawminiszewski.pl oraz na fanpage https://facebook.com/miroslawminiszewski. Kontakt: [email protected]

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

spreaker.com/show/wewsiobok

Avsnitt

Komisja na jam session

Do wsi zajecha? samochód, a w nim faszystowska komisja z województwa. || Wi?cej informacji na moim fanpage: https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcesz wesprze? moj? twórczo??, mo?esz kupi? moje ksi??ki na stronie https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-10-01
Länk till avsnitt

Umieraj?cy

U nas na Podlasiu nigdy nie wiadomo kto ile ma lat. S? tacy, co wygl?daj? na siedemdziesi?t lat, a maj? trzydzie?ci; s? tacy, co wygl?daj? na mi?dzy trzydzie?ci a siedemdziesi?t, a s? i tacy, którzy wygl?daj? na tyle, ?e ludzie tyle nawet nie ?yj?... // Wi?cej historii i informacji na stronie https://wewsiobok.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-09-06
Länk till avsnitt

Uchod?cy we wsi

Dzisiaj straszna burza przesz?a. Pioruny bi?y p?czkami przy wtórze jakiego? strasznego wycia z bagien. W taki czas jak teraz, zawsze na bagnach co? wyje. I w tym deszczu, w tych piorunach i w tym wyciu, do wsi, z ciemno?ci, od strony granicy przysz?o sze?cioro ludzi. // Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski.Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-09-06
Länk till avsnitt

Stare lalki z Rosji

Jaki? czas temu przyjecha?a samochodem para m??czyzn ze stolicy. Zacz?li je?dzi? po okolicy i, urzeczeni pi?knem okolicy, postanowili kupi? tu jakie? siedlisko. Ludzie w pobliskiej wsi jednak im mówili, ?eby tego nie robili... // Wi?cej informacji na https://wewsiobok.pl oraz na Faceboooku: https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-09-05
Länk till avsnitt

Katownia

Grupa miejscowych faszystów postanowi?a zbudowa? w lesie katowni?. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski.Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-08-27
Länk till avsnitt

Gargulec Ge?da

We wsi obok ?y? ch?opak, który przeszed? wiele operacji plastycznych. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-08-27
Länk till avsnitt

So?ecki marsz równo?ci

We wsi obok odby? si? so?ecki marsz równo?ci, który zosta? zak?ócony przez lokalnego faszyst?. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-08-24
Länk till avsnitt

Dziwne Truskawki

W takich czasach jak nasze dziej? si? dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy dziej? si? w miastach, a co dopiero na wsiach na pustkowiach, gdzie ludzie ?yj? innym rytmem i innymi sprawami ni? ludzie ?yj?cy w miastach... Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-08-16
Länk till avsnitt

Kobieta bez w?a?ciwo?ci

We wsi obok pojawi?a si? kobieta bez w?a?ciwo?ci. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-06-02
Länk till avsnitt

Okrutna kara

Okrutny policjant podle traktowa? ludzi, a za z?e czyny trzeba ponie?? kar?, nawet po ?mierci. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-06-02
Länk till avsnitt

Czepki dyscypliny

Zm?czony niesforno?ci? córek, m??czyzna zaprowadza w domu protestanck? dyscyplin? w stylu niemieckim. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-05-19
Länk till avsnitt

Nieudana randka w nowych butach

Nieudana randka wywo?a?a spór na temat tego, czy, przychodz?c do kogo? z wizyt?, nale?y zdejmowa? buty, czy te? nie. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-05-19
Länk till avsnitt

Krasnal

Kaj ma na pie?ku z klasowymi prze?ladowcami. Boj?c si? napa?ci, wraca ze szko?y do domu drog? przez bagna. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-05-19
Länk till avsnitt

Opuszczona osada

Opowie?? o opuszczonej osadzie blisko bagien, gdzie w czasie wojny stacjonowa? oddzia? Armii Czerwonej i gdzie nowi osadnicy swoimi dzia?aniami przywo?ali stare z?o. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-05-13
Länk till avsnitt

Wybór opowiada? 2

Kilka opowiada?: Wizytowe ubranko, Syn ksi?dza, Nawiedzenie, Policyjny napad w gminie, Rosó? dla ci??ko chorych, Domy z podwójnymi ?cianami. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-05-12
Länk till avsnitt

Skrutak czyli zawini?tko

Opowie?? o dziewczynie z podlaskich pustkowi z dziwnym zawini?tkiem pod pach? i o tym, co jej si? sta?o pewnej lutowej nocy. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-05-09
Länk till avsnitt

Wybór opowiada? z bloga

Kilka opowiada? z bloga https://wewsiobok.pl. Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-05-06
Länk till avsnitt

Wybór opowiada? z ksi??ki 2

Wybór opowiada? z ksi??ki "Opowie?ci ze wsi obok". Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-05-05
Länk till avsnitt

Wybór opowiada? z ksi??ki 1

Wybór opowiada? z ksi??ki "Opowie?ci ze wsi obok". Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-05-05
Länk till avsnitt

Wst?p

Wi?cej opowiada? i informacji na stronie https://wewsiobok.pl i na Facebooku https://www.facebook.com/miroslawminiszewski. Je?li chcia?(a)by? wesprze? moj? twórczo?? mo?esz naby? moje ksi??ki - informacja na https://miroslawminiszewski.pl/books/
2020-05-05
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.