Sveriges 100 mest populära podcasts

Ideologipodden

Ideologipodden

Vad tror du att du tror på? Varför tycker människor som de gör? Den ideologiska kompassen snurrar snabbt i dagens polariserade värld, men ideologierna själva ändrar sig långsamt. Följ med Amanda Broberg på en svindlande samtalsresa bland särartsfeminister, kapitalister, kristdemokrater, gröna radikaler och många andra.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

ideologipodden.podbean.com

Avsnitt

Individualism

Sverige sägs vara ett av värdens mest individualistiska länder. Men vad innebär det egentligen? Och vad säger individualismens kritiker?

I boken Vi är alla individualister spårar Jesper Ahlin Marceta idéen om individualism tillbaka och försöker formulera ett moraliskt försvar av den som en vägledande liberal princip. En av hans kritiker är Joel Halldorf, som istället argumenterat för en personalism, där de små gemenskaperna är avgörande. Är det staten och individen, eller sammanhangen däremellan, som spelar roll? Föreligger det ens någon motsättning?

Det handlar om perfektionistisk liberalism, synen på staten, vad är det är att leva som någon och vilka sociala gemenskaper som kan vara hämmande - och vilka av dessa som ändå bör tolereras. Gäster är Jesper Ahlin Marceta, fil.dr. i filosofi och författare till Vi är alla individualister, och Joel Halldorf, skribent, docent i kyrkohistoria och aktuell med boken Kvällstidningsteologi. Programledare är Amanda Broberg. 

2021-10-15
Länk till avsnitt

Nationalstaten

Kan nationalismen fylla en positiv kraft i en liberal demokrati? Eller är nationalstaten att betrakta som ett nödvändigt ont? I det här avsnittet möts Andreas Johansson Heinö, författare till Anteckningar från kulturkriget, och Björn Östbring, som kritiserat Heinö för att hans demokratiideal inte är realistiskt.

2021-10-01
Länk till avsnitt

Identitetspolitik

Alla skäller på identitetspolitiken. Men är fenomenet missförstått? I det här avsnittet diskuteras vad identitetspolitik handlar om och hur den splittrar både vänstern och högern. 

Gäster är Ulf Bjereld och Marie Demker. Båda är professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Marie Demker är sedan några år verksam som dekan vid humanistiska fakulteten i Göteborg. Programledare är Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förläggare vid Timbro förlag.  

     
2021-09-18
Länk till avsnitt

Idéer i fransk politik

Etatism, dirigism, centralism, sekularism och extremism - i detta avsnitt diskuterar vi idéer i fransk politik.

Varifrån kommer den franska kärleken till staten, varför är ytterkanterna så radikala och finns det egentligen några liberaler i Frankrike?

Med Fredrik Segerfeldt, författare till Frankrike - en hatkärlekshistoria, och Carl-Vincent Reimers, ledarskribent på BLT. Programledare är Andreas Johansson Heinö. 

2021-09-03
Länk till avsnitt

Liberalismens människosyn

Tron på människan och hennes förnuft beskrivs ofta som liberalismens kärna. Å andra sidan menar kritiker att många liberaler bara ser människor som rationella nyttomaximerare. 

Hur ser egentligen liberaler på människan? Är den liberala människosynen dygdig? Och kommer allt verkligen lösa sig om människan bara lämnas ifred?

I det här avsnittet diskuteras liberalismens människosyn. Det handlar om den franska revolutionen, den skotska upplysningen, Murray Rothbard, Adam Smith och rädslans liberalism. Gäster är Henrik Dalgard och Linnea Dubois, skribenter på Smedjan. Programledare är Amanda Broberg. 

 

2021-08-20
Länk till avsnitt

Om frihet

Certain words are central to our civilization, so it is good to reflect on their meaning. The most central words, such as the word liberty, often carry multiple meanings and has been the theme for debates over the centuries. The definition of and interpretation of the concept of liberty is key to the understanding of the liberal tradition, which is continuously under discussion and scrutiny. For Timbro these discussions are at the center of our interest. It is therefore a great pleasure for Timbro to host two of the most prominent participants in the debate on liberty in this week's Ideology Pod, professor Daniel B Klein and professor Helena Rosenblatt.

 

In this talk Dan Klein [econfaculty.gmu.edu] initially reviews four meanings of liberty, and relate those meanings to Benjamin Constant (1767-1830), Isaiah Berlin (1909-1997), and Raymond Aron (1905-1983). One of those meanings is the classical liberal meaning, centered on "others not messing with one?s stuff", he says. 

 

Helena Rosenblatt has argued recently [oll.libertyfund.org] in response to Klein?s suggested interpretation of liberty ?that it would be a great shame if any person calling themselves ?liberal? adopted such a narrow and materialistic definition of liberty. In today?s climate particularly, we need to draw on other resources within the liberal tradition to articulate and defend a more generous articulation.?

Daniel Klein is Professor of Economics, JIN Chair at the Mercatus Center George Mason University and director of the Adam Smith Program. He is the author of Knowledge and Coordination: A Liberal Interpretation (OUP, 2012). He is chief editor of Econ Journal Watch. 

Helena Rosenblatt, recent recipient of a prestigious Guggenheim Foundation Fellowship, teaches in the PhD Programs in History, French, and Politicial Science, and the MA Program in Liberal Studies at the Graduate Center at the City Universtiy of New York. She is also a faculty member of the M.A. Program in Biography and Memoir. Her 2018 book The Lost History of Liberalism: From Ancient Rome to the Twenty-first Century has been the theme for earlier talks on liberalism at Timbro. 

Björn Hasselgren introduces the talk. Björn Hasselgren is Senior Fellow at Timbro and has a PhD from the Royal Institute of Technology in Stockholm and is a Guest Researcher at the Economic History Department at Uppsala University. He arranges Timbro activities in relation to the classical liberal heritage, such as the Classical Liberal Summer Seminar.

2021-08-07
Länk till avsnitt

Hur började kulturkriget?

Kulturkriget inleddes inte med en krigsförklaring och sannolikt kommer det inte avslutas med något fredsavtal. Men hur började det?

Vad som började som en strid om litteraturlistor på amerikanska universitet på nittiotalet har idag ritat om hela den västerländska politiska kartan. Genuspedagogik, den blomstertid nu kommer, mångkultur och begreppet hen. Plötsligt ockuperar en rad nya så kallade kulturkrigsfrågor debatten. De diskuteras med sådan intensitet att gamla konflikter mellan höger och vänster får stå tillbaka. 

I det senaste avsnittet av Ideologipodden diskuterar Amanda Broberg kulturkrigets början med Andreas Johansson Heinö, som är aktuell med sin senaste bok Anteckningar från kulturkriget. Det handlar om märkesåret 1989, den utskällda mångkulturalismen och vad dagens högerpopulister egentligen har gemensamt med 68-vänstern. Men framför allt, hur startade kulturkriget, och kommer det någonsin vara över?

2021-07-16
Länk till avsnitt

Robert Nozick och Anarki, stat och utopi.

Anarki, stat och utopi har utsetts till en av efterkrigstidens 100 viktigaste böcker av Times Literary Supplement. Robert Nozick räknas till en av det sena 1900-talets mest inflytelserika filosofer. Hur kunde ett mastigt verk om politisk teori som kommer ut i mitten av 1970-talet bli så betydelsefullt?

I det här avsnittet diskuteras Nozicks liv och verk. Vad var han och John Rawls egentligen oense om, hur minimal kan staten vara enligt Nozick och vad beskrivs i de olika delarna av Anarki, stat och utopi. Vi avhandlar Wilt Chamberlain-exemplet, Murray Rothbards kritik av Nozick och det svenska mottagandet av Anarki, stat och utopi. 

Gäster är Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förläggare vid Timbro förlag, och Caspian Rehbinder programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro och rektor för Stureakademin. Programledare är Amanda Broberg. 

2021-07-02
Länk till avsnitt

Francis Fukuyama och historiens slut

Francis Fukuyama är statsvetaren som blev synonym med begreppet ?the end of history?. Sedan Fukuyamas essä med samma namn publicerades 1989 har hans tes kritiserats, missförståtts och rentav hånats. Kritikerna menar att liberalismen varken vann eller att historien tog slut. Men var det verkligen det som Fukuyama menade?

I det här avsnittet av Ideologipodden försöker vi förstå Fukuyama bortom den ytliga förståelsen av "historiens slut". Hur har hans tänkande utvecklats över tid, vad menar Fukuyama med jakten på erkännande och kan det vara så att det han kallade historiens slut i själva verket skjutits upp?

Vi diskuterar hur Fukuyama inspirerats av Hegel, hans claim to fame som statsvetare i form av tesen om historiens slut och andra teorier, som den om civilisationernas kamp, som fick genomslag vid kalla krigets slut.

Gäster är Emanuel Örtengren, tf chef för Frivärld, och Andreas Johansson Heinö, förläggare på Timbro förlag och aktuell med sin senaste bok Anteckningar från kulturkriget. Programledare är Amanda Broberg. 

2021-06-19
Länk till avsnitt

Chicagoskolan

Chicagoskolan är ingen fysisk plats, utan en skolbildning inom nationalekonomin som haft stor betydelse för liberaler. Mot den ställs ibland den österrikiska skolan, med en annorlunda syn på såväl konjunkturer som mikroekonomi.

Vad innebär egentligen begrepp som public choice, vad består uppdelningen mellan saltwater och freshwater economics i och vad är det egentligen som Chicagoskolan och den österrikiska skolan är oeniga om? 

 

I detta avsnitt pratar vi om Chicagoskolan. Gäst är Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro, doktor i nationalekonomi och aktuell med boken Allt du behöver veta om skatter. Programledare är Amanda Broberg.

2021-06-04
Länk till avsnitt

Utilitarism

Det är bättre att människor mår bra än att de mår dåligt. Så enkelt skulle utilitarismen kunna sammanfattas. Men räcker det för ett heltäckande moraliskt ramverk? Och vad blir det egentligen för konsekvenser av att prioritera lycka över allt annat?

Vi diskuterar hur lycka ska mätas, om man får sno folks organ och vad som är en utilitaristisk politik. Med hjälp av begrepp som vaniljutilitarism, effektiv altruism och kategoriska imperativ nystar vi veckans avsnitt kring vad utilitarismen är och om de kan försvaras. 

Gäster är Caspian Rehbinder, arbetsmarknadsansvarig på Timbro och rektor för Stureakademin, och Karim Jebari, filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Programledare är Amanda Broberg.

2021-05-21
Länk till avsnitt

Modernitet

Sverige har kallats världens mest moderna land. De flesta är överens om att moderna samhällen är bra samhällen. I samhällsvetenskapen nådde detta sin kulmen under mitten av 1900-talet när moderniseringsteori ? idén att alla samhällen vid en viss punkt blir kapitalistiska samhällen och liberala demokratier ? slår igenom. 

Modernitet är ett abstrakt begrepp som förknippas med en rad olika saker: sekularitet, rationalitet, individualism och individualism. Men vad innebär det egentligen? Finns det någon kritik mot moderniseringen? Och vad menade Francis Fukuyama när han pratade om ?getting to Denmark??

Vi diskuterar moderniseringsparadigmet, Sveas son, postmodernismen och vad det här med det moderna egentligen betyder. 

Gäster är Emanuel Örtengren, programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro, och Andreas Johansson Heinö, förläggare vid på Timbro förlag. Programledare är Amanda Broberg.

2021-05-07
Länk till avsnitt

Demokrati som överideologi

"Demokrati är en överideologi. Man är demokrat och där jämte konservativ, liberal eller socialist." Så skrev Herbert Tingsten i en berömd passage 1945. Vad menade han? Vilka skilda demokratiideal finns det utrymme för om det är en överideologi? Och hur står sig demokrati som överideologi idag när nya demokratistrider tycks vara i antågande? 

 

Gäst är Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och aktuell med boken Folk & vilja: Ett försvar av demokratin i vår tid. Programledare är Andreas Johansson Heinö. 

2021-04-23
Länk till avsnitt

Liberal demokrati

När sattes prefixet liberal framför demokrati? Vilka konkurrerande demokratiideal finns det egentligen? Och var går de som förespråkar folkstyre respektive liberal demokrati isär?

De allra flesta är för demokrati. Men vilken typ av demokrati då? En skiljelinje mellan vänstern och liberaler när det kommer till vad demokratin faktiskt ska vara och hur man ser på individuella rättigheter verkar ha gått förlorad. I detta avsnittet återupplivar vi den konflikten och diskuterar konkurrerande demokratiideal, juridifiering av politiken och vad liberal demokrati egentligen innebär. 

Gäster är Adam Danieli, juriststudent och skribent på Smedjan, och Samuel Guron, juriststudent och tidigare ordförande för S-jurister. 

2021-04-09
Länk till avsnitt

Rudolf Kjellén och 1914 års idéer

Rudolf Kjellén hör till en av Sveriges mest inflytelserika statsvetare genom tiderna. Men hans kontroversiella person och åsikter har gjort att stora delar av hans tankegods om nationalstatens natur, har fallit i glömska. Vem var mannen som myntade begreppet geopolitik och kallats för Sveriges viktigaste statsvetare vid sidan om Gunnar Myrdal? Varför plockar dagens högerradikala upp hans idéer? Och vad finns det för paralleller mellan 1914 års idéer och dagens radikalkonservativa - som vill se ett brott med arvet från 1968?

 

Gäst är Christian Abrahamsson, fil. dr i kulturgeografi och kulturskribent som är aktuell med essän Radikalkonservatismens rötter - Rudolf Kjellén och 1914 års idéer. Programledare är Andreas Johansson Heinö, förläggare på Timbro förlag.

2021-03-26
Länk till avsnitt

Rättsstaten

Frågor kring lag och ordning seglar allt högre upp på den politiska agendan. Samtidigt verkar inte rationalitet alltid vara det överordnade värdet i kriminalpolitiken. Vad är rättsstaten egentligen och varför är det så vi valt att lösa tvister och utdöma straff? 

 

Vi diskuterar rättsstatens framväxt, om det finns några alternativ, konflikten mellan frihet och trygghet och vilka ideal som styrt rättspolitiken. 

 

Gäster är Adam Danieli, juriststudent och skribent på Smedjan, och Eva Forslund, nationalekonom och ledarskribent på Upsala Nya Tidning. Programledare är Amanda Broberg. 

 

För vidare lyssning rekommenderas avsnittet Gängkriminalitet och rationalitet ? om vikten av att förstå brottslighetens orsaker, från vår essäpodd Eftertanke.

2021-03-12
Länk till avsnitt

Centerpartism

Vad är det att vara centerpartist i dagens polariserade debatt? Få partier har gjort en resa i en mer liberal riktning ? men det har Centerpartiet faktiskt gjort. Vad beror den här utvecklingen på, i viken utsträckning är Centerpartiet fortfarande ett landsbygdsparti i dag och vad innebär egentligen Stureplanscentern som symbol? 

 

Vi diskuterar det omtvistade idéprogrammet, en ideologisk resa och vad Januariöverenskommelsen egentligen betytt för partiets idéutveckling. 

 

Gäster är Ida Alterå, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund och Martin Ådahl, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson. Programledare är Amanda Broberg. 

2021-02-28
Länk till avsnitt

Nyliberalism

Få ideologier har beskyllts för så mycket som nyliberalismen. Gång på gång har den dödförklarats av sina kritiker, samtidigt som de fortsatt använda den som förklaring till allt möjligt ont. Men vad är nyliberalism egentligen? Hur skiljer den sig från den klassiska liberalismen, vad är nytt i den och är begreppet nyliberal överhuvudtaget användbart i dag? Från tänkarna som format den, till kritikerna som delvis fått definiera den: Vad innebär denna omtvistade inriktning av liberalismen? 

 

Gäster är Caspian Rehbinder, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro och rektor på Stureakademin, och Patrick Krassén som varit redaktör för antologin Ny Liberalism. Programledare är Amanda Broberg. 

 

Vill du lyssna mer? I Timbro förlags essäpod Eftertanke finns avsnittet Första gången nyliberalismen dog av Caspian Rehbinder. 

2021-02-15
Länk till avsnitt

Österrikiska skolan

Den österrikiska skolan är en ekonomisk teori som haft stort inflytande på många liberaler, däribland Friedrich von Hayek och Ludwig von Mises. Men vad innebär den här skolan som vill sätta människan snarare än kalkyler i centrum för att förstå ekonomin? Hur skiljer den sig från Chicagoskolan? Och vad Mänskligt handlande av Ludwig von Mises som nyligen kommit ut på Timbro förlag, betytt för den österrikiska skolan?

 

Gäst är Benjamin Juhlin som översatt och skrivit förordet till Mänskligt handlande. Programledare är Amanda Broberg. 

2021-01-29
Länk till avsnitt

Internationalism

Globalism mot nationalism, federalism mot EU-motstånd och frihandel mot protektionism. En stor politisk konflikt i dag handlar om huruvida vi ska ha mer eller mindre internationellt samarbete. Det som en gång förenade de som kämpade mot kommunismen är i dag en stridsfråga som splittrar högern. Hotar internationellt samarbete nationell suveränitet, hur har Sveriges relation till internationalism sett ut och hur stor är egentligen den protektionistiska våg som sägs breda ut sig? Gäster är Emanuel Örtengren, programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro, och Karin Svanborg-Sjövall, liberal skribent. Programledare är Amanda Broberg.

2020-11-06
Länk till avsnitt

Antirasism

Den antirasistiska rörelsen har sällan varit så uppmärksammad som efter George Floyds död i somras. Men bemötandet har inte bara varit positivt. Varför är det så ofta borgerligheten som problematiserar antirasistiska rörelser och hur ska förhållningssättet egentligen vara till representation? Riskerar vi att importera en amerikansk problemanalys, hur ser rasismen ut i dagens Sverige och hur motståndet mot rasismen sett ut historiskt? I Ideologipodden nionde avsnitt pratar vi om antirasism. Gäster är Hynek Pallas, författare och skribent, och Andreas Johansson Heinö, förläggare vid Timbro förlag. Programledare är Amanda Broberg. 

2020-10-23
Länk till avsnitt

Konservatism

Det talas om en renässans för konservatismen. Men vad innebär det egentligen att vara konservativ i dag? Är konservatism en ideologi med normativt innehåll, eller bara ett pragmatiskt förhållningssätt? Varför finns det så mycket fördomar om konservatismen och vad är det vara konservativ i USA? Roland Poirier Martinsson vänder sig mot att politisk konservatism bygger på värderingar och jämför politikeryrket med att vara en bilmekaniker. Nike Örbrink menar att längtan efter något mer än den ekonomiska logiken har gjort att fler unga är konservativa i dag. Programledare är Amanda Broberg, som trots sin liberala utgångspunkt klarar sig helskinnad ur det tredje avsnittet. Gäster är Roland Poirier Martinsson, författare och filosof, och Nike Örbink, ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund.

2020-10-09
Länk till avsnitt

Folkpartism

Finns det något som heter folkpartism? I andra avsnittet av den andra säsongen av Ideologpodden djupdyker vi i före detta Folkpartiet, numera Liberalernas, ideologiska grund. Hur tar sig socialliberalismen egentligen uttryck rent politiskt och vad skiljer L från andra partier? Romina Pourmokhtari går inte med på beskrivningen att det finns två liberala partier och betonar det sociala ansvaret som en avgörande del av ?folkpartismen?. Lars Leijonborg ifrågasätter begreppet folkpartism, resonerar kring partiets relation till socialdemokratin och berättar om ödesvalet på dåvarande Folkpartiets ungdomsförbundets kongress 1971. Programledare är Amanda Broberg som trots att begreppet folkpartism ifrågasätts klarar sig helskinnad ur det andra avsnittet. Gäster är Romina Pourmokhtari, ordförande för Liberala ungdomsförbundet, och Lars Leijonborg, tidigare partiledare för Folkpartiet. 

2020-09-25
Länk till avsnitt

Postmodernism

Vad är egentligen postmodernism? Det är en svårbesvarad fråga, och ändå är många rörande överens om att mycket som inte stå rätt till är postmodernismens fel. Hur kan vi förstå dessa resonemang och hur stort inflytande har de egentligen haft? Vilka lanserade postmodernismen i Sverige och hur har diskurstänkandet influerat högre utbildning? Johan Lundberg menar att dessa ideér är ett brott mot upplysningen och att deras stora inflytande fått destruktiva effekter. Frida Jansson betonar vikten av att postmodernism är en bred idéströmning, som nu blivit en slags projektionsyta för allt som är dåligt. Programledare är Amanda Broberg som trots det komplicerade idégodset klarar sig helskinnad ur den andra säsongens första avsnitt. Gäster är Johan Lundberg, litteraturhistoriker och författare till När postmodernismen kom till Sverige, och Frida Jansson som är aktuell med en ljudessä om postmodernism i Timbro förlags serie Eftertanke, som kommer senare i höst. 

2020-09-11
Länk till avsnitt

Moderat ideologi

I säsongsavslutningen av Ideologipodden står ett enskilt partis ideologi står i centrum, nämligen moderaternas. Går det att förena liberalism med konservatism och är liberalkonservatism en distinkt ideologi? Vad har egentligen moderaterna gjort för ideologisk resa de senaste 15 åren? Och vad spelar ungdomsförbundet för roll för ett partis idéutveckling? Christofer Fjellner menar att det är syntesen mellan liberalismen och konservatismen som utmärker Moderaterna och berättar hur det har gått för partiets idéprogramsarbete. Benjamin Dousa betonar frihet och ansvar som kärnan i partiets ideologi och berättar vilka kommunalråd som egentligen sänker skatten. Programledare är Amanda Broberg som trots att hon kraftigt överskattar antalet moderata kärnväljare klarar sig helskinnad ur det femte avsnittet. Gäster är Christofer Fjellner som leder moderaternas idéprogramsarbete, och Benjamin Dousa, förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet.

2020-08-17
Länk till avsnitt

Övervakningskapitalism

Övervakningsekonomi är med på nyordslistan 2019. Men kritiska tungor kallar istället fenomenet övervakningskapitalism, där big data samlas in från vårt digitala liv och används för att optimera marknadsföring. Jacob Dexe berättar om varför liberaler inte tycker att detta är särskilt önskvärt och om hur den nya tekniken kan förenkla psykologiskt våld men nyanserar också bilden av de nya tekniken. Håkan Lindgren efterfrågar en ljusare framtidsvision än att vi bara anpassar oss till övervakningsekonomin och tycker att alla Facebooks användare borde sätta sig ner med Mark Zuckerberg. Lever vi alla i 1984? Vad är egentligen övervakningskapitalism? Och och vilka är mäktiga nog att reglera de digitala storbolagen? Programledare är Amanda Broberg, som trots det breda ämnet klarar sig helskinnad ur fjärde avsnittet. 

Gäster är Håkan Lindgren, frilansskribent och Jacob Dexe, doktorand i människa och datorinteraktion. 

2020-07-31
Länk till avsnitt

Särartsfeminism

Tabut om att prata om män och kvinnor som grupper verkar ha brutits. Men samtidigt som konservativa könsroller lockar vissa så sveper progressiv genusvetenskap in över våra universitet och enligt regeringen är kön en social konstruktion. Anna-Karin Wyndhamn berättar om Genusdoktrinen och dess ambivalenta inställning till biologin. Anna Björklund pratar om en feminism som blivit fartblind och hur den goda kvinnan blivit hela samhällets facit. Varför får kvinnor beröm när de gör manliga saker och vice versa? Spelar biologiska könsskillnader någon roll? Och våras det för särartsfeminismen? Programledare är Amanda Broberg, som trots sin iver att själv delta i samtalet lyckas ställa frågor och kommer helskinnad ur tredje avsnittet. Gäster är Anna Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete och författare till Genusdoktrinen och Anna Björklund, poddare och skribent. 

2020-07-10
Länk till avsnitt

Grön ideologi

Klimatkrisen befinner sig ständigt i debattens hetluft. Från sjuttiotalets gröna våg till dagens parlamentariska miljörörelse - och en ny generations aktivister med Greta Thunberg i spetsen. Lorentz Tovatt berättar om de utilitaristiska dragen i grön ideologi och varför han inte är Miljöparitets främste liberal. Klara Lidman blickar tillbaka mot hur hon brukade argumentera för att gröna partier bara ska ägna sig åt klimatpolitik, och spårar den gröna ideologin till tankarna om effektiv altruism, och menar att världssolidariteten gör gröna partier till de minst opportuna partierna. Hur är ekologismens relation till anarkismen? Och vilka principer präglar grön ideologi förutom att rädda klimatet? Programledare är Amanda Broberg, som trots sina tjejgissningar om plastpåseskatten klarar sig helskinnad ur det andra avsnittet. Gäster är Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet och Klara Lidman, fristående grön debattör. 

2020-06-26
Länk till avsnitt

Ideologier

I en polariserad värld snurrar den ideologiska kompassen snabbt, men ideologierna själva ändras inte lika lätt. Max Sjöberg menar att det uppskruvade tonläget på Twitter får oss att tro vi är mer polariserade än vad vi är och understryker att alla faktiskt inte kan vara ?borgerliga debattörer?. Andreas Johansson Heinö berättar om ideologikritik, varför ideologier behövs och vad som fick honom att vilja sluta följa politik. Är ideologierna större än partierna? Och hur är det egentligen med konservatismens återkomst? I det första avsnittet av Ideologipodden pratar vi om just ideologier.

Programledare är Amanda Broberg, som trots sina ledande frågor kommer helskinnad ur det första avsnittet. Gäster är Max Sjöberg, före detta vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet och sporadisk ledarskribent, och Andreas Johansson Heinö, fil dr i statsvetenskap och förläggare på Timbro förlag.

2020-06-09
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.