Sveriges 100 mest populära podcasts

Fråga Forskaren

Fråga Forskaren

Vi lever och navigerar oss fram i en värld där människor, organisationer och samhälle behöver ställa om och utvecklas i en allt snabbare takt. Som HR och ledare ska vi agera fort, men inte huvudlöst. Vi tror på att koppla ihop forskning och praktik för att skapa evidensbaserad utveckling. Därför har Sveriges HR förenings skapat podden ?Fråga forskaren ? en podd om ledarskap och organisationsutveckling med forskning i fokus.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

fragaforskaren.libsyn.com/website

Avsnitt

27. Ulrica von Thiele Schwarz- Styrelsens roll och kompetens är viktig för att utveckla ett hållbart arbetsliv

I senaste avsnittet av Fråga Forskaren träffar Johan och Zorica Ulrica von Thiele Schwarz som bland annat bedrivit forskning kring bolagsstyrelsers roll när det gäller utveckling av ett hållbart arbetsliv.  

I avsnittet belyses sambandet mellan god arbetsmiljö och högre prestation hos medarbetare samt organisationers förmåga att kunna attrahera och behålla dem. Frågor om hälsa, välmående, säkerhet det vill säga ett hållbart arbetsliv är viktiga frågor för verksamhetens produktivitet, tillväxt och lönsamhet. Ulricas forskning visar att frågorna bör adresseras i styrelserummen i större utsträckning. Vilken kompetens behöver tillföras till styrelserna för att få upp dessa frågor på agendan? Hur bedrivs frågorna på ett proaktivt sätt med tydlig riktning och uppföljning? Hur skapar styrelser och ledningen ?verkstad? och går från ord till handling när det gäller att skapa förutsättningar att utveckla ett hållbart arbetsliv? Det är områden som berörs i detta avsnitt tillsammans med Ulrica.  

2021-10-14
Länk till avsnitt

26. Viktoria Rubin - Interimschefer och det snabbrörliga arbetslivet

Fråga Forskaren möter i avsnitt 26 Viktoria Rubin. Viktoria är doktorand i Organisationspedagogik vid Stockholms Universitet och forskar om det flexibla arbetslivet. 

Vi diskuterar bl a effekterna av att allt fler chefer arbetar på interimsbasis. Hur påverkar det kultur och värderingar och vad är viktigt för att få ut full potential av en chef som är inne under en kortare period? Vi pratar även om varför företeelsen bara ökar och vilka fram- respektive baksidor som finns med det och hur vi och våra organisationer påverkas av en allt flexiblare arbetsmarknad. Med Johan och Zorica på ?hemmaplan? kring interim och den engagerade Victoria Rubin utlovas ett spännande avsnitt med mycket intressanta tankar med relevans för dagens arbetsliv.

2021-09-30
Länk till avsnitt

25. Camilla Thunborg - Yrkesidentitetens roll vid kompetens- och organisationsutveckling

I Fråga Forskarens andra avsnitt för säsongen möter Zorica och Johan forskaren Camilla Thunborg, professor i pedagogik vid Stockholms universitet. I podden diskuteras relationen mellan kompetens och identitet, varför vissa yrkesgrupper har starka och andra svaga yrkesidentiteter samt vilken betydelse detta får för såväl organisering av utbildning som kompetensutveckling och organisations­för­ändringar i dagens arbetsliv. Camilla menar att det finns en dold utvecklings­potential i identitets­dilemman, ett dilemma som uppstår då vår bild av oss själva och vad vi kan, bör och ska göra krockar med andras förväntningar. Detta kan ske i vardagen eller vid organisations­­förändringar. Sådana dilemman skulle kunna användas som potential för att utveckla kompetens och verksamheter men dessa också kan skapa konflikter och motstånd som hämmar utveckling. Camilla menar att är något som chefer kan arbeta mer aktivt med och där HR skulle kunna vara en viktig partner.

2021-09-16
Länk till avsnitt

24. Christian Jacobsson - Samarbete i tvärfunktionella teams och grupper

I Fråga?Forskarens första?avsnitt för säsongen möter?Zorica?och Johan?forskaren?Christian Jacobsson. Christian är leg. psykolog och docent i psykologi samt arbetar som konsult och som universitetslektor på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.  

I ett arbetsliv som blir alltmer komplext, högspecialiserat och kunskapsintensivt blir det viktigt att kunna samarbeta i tvärfunktionella projekt och grupper. Varför är det viktigare än någonsin att som grupp förstå vilket uppdrag man har? Varför är det så viktigt att ta hand om sina kollegor och sitt team?   

Tillsammans med Christian diskuteras också vad som händer framåt och hur vi kan verka för samarbete och samverkan inom team i den hybridarbetets tid som vi ser framför oss att vi kommer att verka i framöver. Vilka utmaningar ska vi se upp med och hur kan man arbeta med dem.  

2021-09-02
Länk till avsnitt

23. Stefan Tengblad - Organisationers utveckling ställer nya krav på HR

Fråga Forskar-podden firar ett år genom att återse sin första gäst, Stefan Tengblad, Sveriges första professor inom Human Resource Management. Stefan är verksam på Centrum för Global HRM-forskning vid Göteborgs universitet. I detta avsnitt får vi Stefans syn på vad som händer i våra organisationer och hur HR påverkas. Pandemin har snabbat på utvecklingen inom många områden. Stefan berättar också vilka nya områden som kommer att beforskas in HRM framåt. Avsnittet inleds med att Johan och Zorica tillsammans med Lena Bjurner, VD/generaldirektör för Sveriges HR Förening, reflekterar kring första året med podden Fråga Forskaren.

2021-06-24
Länk till avsnitt

22. Bo Melin ? Testa kognition och personlighet för att förutspå framgång på jobbet

I Fråga Forskaren avsnitt 22 möter Zorica och Johan forskaren Bo Melin. Bo är professor i arbetspsykologi vid Karolinska Institutet och forskar inom kognitiv och emotionell kapacitet i förhållande till hälsa och social status.

Avsnittets tema är personlighetstester. Ett spännande ämne som skapar många frågeställningar och saker att reflektera kring. I avsnittet pratar vi om två tydliga läger: för och emot. Också den ständigt relevanta frågan om vad man egentligen mäter och hur det predicerar individens framtida arbetsförmåga.

Under Zorica och Johans 25 år i HR-Sverige har tilltron till tester varierat. På senare år har tester återigen varit i ropet och bland annat setts som en lösning för att uppnå fördomsfri rekrytering ? medan vissa ifrågasätter dess verkan.

2021-06-10
Länk till avsnitt

21. Charlotta Kronblad ? Ledarskap, digitalisering och AI

I avsnitt 21 träffar Zorica och Johan den inspirerande forskaren Charlotta Kronblad. Charlotta är juristen som efter flera år i juristbranschen valde att återvända till akademin och Chalmers i Göteborg. Hon har de senaste åren forskat om digitalisering och AI kopplat till just juristbranschen. 

I avsnittet diskuterar vi hur den digitala utvecklingen sker i en konservativ bransch, som juristbranschen är. Vi pratar även om vad du som ledare eller aktiv inom HR behöver tänka på för att få till en givande och effektiv utvecklingsprocess inom tech-området. Charlotta bjuder även oss lyssnare på mindre lyckade digitala satsningar samt vad hon ser kommer härnäst inom detta viktiga och intressanta område.

2021-05-27
Länk till avsnitt

20. Andreas Wallo - Skapa framgångsrikt lärande i hälsosamma organisationer

Fråga Forskaren avsnitt 20 gästas av Andreas Wallo, som har forskat om arbetsplatslärande, kompetensförsörjning och ledarskap under många år. Han är särskilt intresserad av att förstå hur möjligheter för lärande skapas i det dagliga arbetet genom stöd av chefer, ledare och HR. I avsnittet diskuterar vi just arbetsplatslärande. Vad är chefers roll för att främja lärande? Vilka trender inom lärande kommer vi se post-pandemi? Samtalet rör också hur man kan främja hälsa.

Andreas Wallo är biträdande professor i pedagogik med inriktning mot arbetslivsfrågor vid Linköpings universitet samt biträdande föreståndare och forskningsledare för forskningscentret HELIX Competence Centre. Andreas forskning är publicerad i en rad välkända tidskrifter inom området och han har också med sina kollegor skrivit boken Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer.

Just nu fokuserar Andreas sin forskning om distansledarskap i spåren av pandemin och hur detta ledarskap påverkar medarbetares hälsa, arbetsprestationer och möjligheter till lärande.

2021-05-13
Länk till avsnitt

19. Lena Lid Falkman ? Hemma eller på kontoret? Arbetsplatsen efter pandemin

Hur kommer våra arbetsplatser och arbetsliv se ut när vi tar oss ur pandemin och lever utan restriktioner?

I avsnittet möter vi Lena Lid Falkman, en efterlängtad gäst hos Fråga forskaren. Lena hjälper oss reda ut allt kring framtidens arbetsplats och vad forskning visar. Hon pratar också om digitalt ledarskap och hur det skiljer sig från det traditionella ledarskapet.

Lena Lid Falkman är lärare och forskare på Handelshögskolan i Stockholm sedan 1998 samt lektor i arbetslivsvetenskap på Karlstad universitet sedan 2020. Hon är också en uppskattad föreläsare på företag och myndigheter. Nyligen släppte hon boken ?Sweden Through the Crisis? som handlar om hur pandemin påverkar våra arbetsplatser och arbetsliv.

2021-04-29
Länk till avsnitt

18. Charlotte Holgersson - Jämställdhet, mångfald och inkludering

Vilka är nycklarna för att få frågorna in i verksamheten på såväl strategisk som på operativ och daglig nivå. Och hur påverkar det vi gör och inte gör samt vad vi säger och inte säger dessa viktiga frågor? Vi möter Charlotte Holgersson, docent i genus, organisation och ledning vid KTH, i ett samtal om jämställdhet och mångfald.

Ett spännande avsnitt där Charlottes forskning möter Zoricas och Johans långa erfarenhet från frågorna i det praktiska arbetslivet.

2021-04-15
Länk till avsnitt

17. Maria Fors Brandebo ? Destruktivt ledarskap i den digitala världen

Hur ser destruktivt ledarskap ut i den digitala verkligheten som de flesta av oss nu lever i? Maria Fors Brandefors är tillbaka i Fråga Forskaren för att reda ut detta och dela med sig av sina spaningar. Dessvärre försvinner inte dessa beteenden bara för att vi nu ses digitalt istället.

Maria är universitetslektor vid Försvarshögskolan i Karlstad och tillhör Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Hon är även fil.dr. i psykologi och forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit och arbetstillfredsställelse.

2021-04-01
Länk till avsnitt

16. Lotta Stern ? Lokal lönebildning och medarbetaravtal

Så här års pågår löneförhandlingar och lönesamtal ute i många verksamheter. Vad är viktigt att beakta i dessa processer? Är behovet och förutsättningarna ut för lokal lönebildning mer relevanta i pandemins spår? Lotta Stern från Ratio och Stockholms universitet gästar Fråga Forskaren för att prata om just detta. Tillsammans med Johan och Zorica blir det också diskussion om de förändringar på arbetsmarknaden som sätter den svenska modellen på prov. I denna kontext är medarbetaravtal en innovation som utmanar befintliga spelregler.

Charlotta Stern?är professor i sociologi med inriktning organisation och arbete vid Stockholms universitet och vice VD för Ratio, ett fristående forskningsinstitut där forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad. Hon är även programansvarig för Ratios arbetsmarknadsprogram. Sterns forskningsfokus är:?anställningsskydd (las), informella kontrakt, kollektivavtal, medbestämmande, institutionell förändring.

2021-03-18
Länk till avsnitt

15. Ingrid Tollgerdt-Andersson - Framgångsrikt Ledarskap

I episod 15 möter vi Ingrid Tollgerdt-Andersson och Ledarskap är i fokus. Ingrid är doktor i ekonomisk psykologi, forskare, författare och konsult. Hon disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm med en mycket uppmärksammad doktorsavhandling om framgångsrikt ledarskap. Ingrid har också varit anställd vid Handelshögskolan i Stockholm och därefter vid Ekonomihögskolan i Lund. I detta avsnitt diskuterar vi framgångsrikt ledarskap och vilka egenskaper som specifikt leder till det. Vi pratar även om vilket ledarskap som attraherar topptalangerna samt hur de så kallade ?Trivselcheferna? påverkar sjukfrånvaro.

Om Ingrid Tollgerdt-Andersson
Ingrid har fortsatt forska om ledarskap och skrivit flera uppmärksammade böcker inom området. Ingrid har medverkat som expert på kroppsspråk och personkemi i SVT serien ? Kärlekskoden. Hon har även gett ut ett antal populärvetenskapliga böcker som rönt stort intresse i media. Ingrid bloggar också om resor för Vagabond.

För mer information: se www.tollgerdt.se

2021-03-04
Länk till avsnitt

14. Louise Bringselius - Tillitsbaserad organisering och ledning ? att skapa handlingsutrymme och handlingsförmåga för att nå verksamheters övergripande syfte & mål

Tillitsbaserad organisering och ledning är något vi pratar mycket om idag. I detta spännande och aktuella ämne djupdyker vi tillsammans med Louise Bringselius. Vi får ta del av hennes insikter om vilka de sju vägledande principerna är för att bygga och skapa tillit på arbetsplatser. Hon beskriver hur denna ?ledningsfilosofi? utgår från relationer, styrning och struktur som fungerar i samklang och inte var och en för sig. Utgångspunkten är samskapad styrning och ett stödjande bottom-up förhållningssätt i syfte att skapa de bästa förutsättningar för kärnuppdraget i verksamheten. Hur skapar vi handlingsutrymme och handlingsförmåga för våra medarbetare så att de kan möta kunders/brukares behov och uppfylla verksamhetens övergripande syfte och mål.  Vidare pratar vi om hur man praktiskt skapar och utvecklar ett tillitsbaserat ledarskap i praktiken och de tre nyckelroller som sammanfattar ett tillitsbaserad chefskap.

Om Louise Bringselius
Louise Bringselius är filosofie doktor, docent och organisationsforskare vid Lunds universitet, med särskild inriktning mot offentlig sektor. Hennes forskning sträcker sig över 20 år och berör ämnen som organisationsförändring, kultur, ledarskap, styrning, tillsyn ? samt idag framför allt tillit och tillitsbaserad styrning. År 2017-2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Hon har även varit marknadschef på ett IT-bolag samt strateg i den centrala HR-ledningsgruppen vid en av Sveriges större regioner. Hon är också aktiv som debattör och krönikör. I juni 2021 släpps hennes nya bok om tillitsbaserat ledarskap.

2021-02-18
Länk till avsnitt

13. Mattias Axelson - Dold potential ? så skapas innovation utanför kärnaffären

Mattias Axelson gästar åter Fråga Forskaren. Mattias är doktor i företagsekonomi och verksam vid House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm där han arbetar med tillämpad forskning och praktik för att göra organisationer mer innovativa. Den här gången fokuserar vi på Dold Potential och hur man skapar innovation utanför kärnaffären. Detta är ett mycket spännande område som bland annat renderat i en bok med just namnet Dold Potential. Mattias menar att alla organisationer har en dold potential och att koncept, kompetenser samt kontakter som finns i organisationen ofta kan användas på nya sätt för att skapa nya erbjudanden. Utmaningen är dock ofta att kärnverksamheten slukar alla resurser och all energi vilket går ut över innovationskraften. Vi diskuterar vad som krävs för att lyckas och hur HR och företagets ledarskap kan bidra till att skapa förutsättningar för nya blomstrande idéer.

Om Mattias Axelson
Mattias Axelson är doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation. Han arbetar för att utveckla organisationers innovationsförmåga genom forskning, utbildning och rådgivning.

Vid Handelshögskolans?Executive Education?utbildar han chefer och ledare. Mattias föreläser i många sammanhang om?scenarioplanering, strategiutveckling och innovation.

Han är aktuell med boken Dold potential ? så skapas innovation utanför kärnaffären. Tidigare han givet ut boken Växla upp innovationskraften.

https://www.mattiasaxelson.se/dold-potential

2021-02-04
Länk till avsnitt

12. Mattias Axelson - Innovation och Scenarioplanering

Vi startar säsong 2 av Fråga Forskaren tillsammans med Mattias Axelson, doktor i företagsekonomi och verksam vid House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm där han arbetar med tillämpad forskning och praktik för att göra organisationer mer innovativa.
Innovation är nödvändigt för alla organisationer och vi har alla i pandemins spår tvingats att träna oss i att ställa om, lära om och hitta nya innovativa lösningar. Hur kan vi bibehålla och nyttja den erfarenheten och den nyvunna kunskapen och förnyelseförmågan när pandemin är över? På vilket sätt kan tex scenarioplanering vara ett verktyg att upprätthålla intresse för förändring, hjälpa oss att planera och förbereda oss samt vara en god jordmån för innovation? Vad är HRs roll i krisen och hur HR kan underlättar och möjliggöra kunskapsskapande i det moderna näringslivets kunskapssystem? Det är några av frågorna vi utforskar tillsammans med Mattias i detta avsnitt.

Om Mattias Axelson
Mattias Axelson är doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation. Han arbetar för att utveckla organisationers innovationsförmåga genom forskning, utbildning och rådgivning.

Vid Handelshögskolans?Executive Education?utbildar han chefer och ledare. Mattias föreläser i många sammanhang om?scenarioplanering, strategiutveckling och innovation.

Han är aktuell med boken Dold potential ? så skapas innovation utanför kärnaffären. Tidigare han givet ut boken Växla upp innovationskraften.
https://www.mattiasaxelson.se/

2021-01-21
Länk till avsnitt

11. Stefan Söderfjäll - Ett gott medarbetarskap

I detta poddavsnitt lär vi oss mer om ?metastudier? som forskningsmetodik och vi utforskar det aktuella och populära ämnet ?medarbetarskap? tillsammans med Stefan Söderfjäll.

Stefan hjälper oss att förstå vad medarbetarskap är och vad man behöver adressera när man jobbar med att utveckla medarbetarskapet på våra arbetsplatser. Vilka beteenden behöver vi se mer av och förstärka för att främja gott medarbetarskap och hur hänger medarbetarskap och ledarskap ihop, och om det hänger ihop? Kan man med fördel utveckla dem tillsammans som team? Är tillit och psykologisk trygghet en effekt av bra medarbetarskap och varför är det så viktigt i dagens arbetsliv?

2020-12-10
Länk till avsnitt

10. Oskar Nordström Skans - LAS-utredningen och moderniserad arbetsrätt

I detta avsnitt har vi bjudit in Oskar Nordström Skans, Professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet för att prata om den högaktuella så kallade ?LAS utredningen?. Det är vårt intresse att bättre förstå behovet av en ?Moderniserad arbetsrätt?  bortom den pågående politiska debatten som vi försöker fånga och förstå i detta avsnitt. Några av punkterna som utredningen berör och som vi utforskar närmare tillsammans med Oskar är; hur skapas förutsättningar för en mer flexibel och rörlig arbetsmarknad för att vara konkurrenskraftiga som nation? Hur underlättar utredningens förslag för små- och medelstora företag där många av de nya jobben skapas? Hur underlättar vi organisationers förmåga att ställa om och verka för kontinuerlig kompetensutveckling?

2020-11-26
Länk till avsnitt

9. Kajsa Asplund - Framtidens talent management

Talent Management är och har varit en viktig process i många företag och organisationer. Att attrahera, identifiera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare är och förblir en strategiskt viktig fråga. Men att bli identifierad som talang, eller inte - vilka effekter har och får det för den enskilda medarbetaren, gruppen och organisationen i stort? Vad har vi lärt oss hittills och vad behöver vi ta större hänsyn till när vi ska utforma framtidens Talent Management processer för att skapa motivation, engagemang och lojalitet? Dessa och många andra intressanta och relevanta frågor utforskar vi tillsammans med psykologen Kajsa Asplund som avlade en doktorsavhandling i ämnet 2018 på Handelshögskolan i Stockholm.

2020-11-12
Länk till avsnitt

8. Jan Gulliksen - Digitaliseringen och arbetsmiljön

Digitaliseringen har radikalt förändrat sättet vi arbetar och verkar. I pandemitider har digitaliseringen möjliggjort fortsätt arbete för många, men med hemmet som bas. Men är denna nya form av arbete ohälsosam? Eller ger det oss snarare en möjlighet att vara effektivare och i större utsträckning bidra till ett hållbart samhälle? Tillsammans med Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid KTH, diskuterar Zorica och Johan digitaliseringen och arbetsmiljön, lärdomar från de senaste månaderna av coronaanpassningen av våra arbeten och försöker att förstå både risker och möjligheter.

2020-10-29
Länk till avsnitt

7. Anders Tjernvik - Hur man mäter stress

I veckans avsnitt av Fråga Forskaren gästar Anders Tjernvik, medgrundare och forskningsansvarig på Linkura. Johan och Zorica kommer att tillsammans med Anders diskutera hur man kan mäta anställdas hälsa och hur Linkuras patenterade EKG-verktyg mäter individers hälsa genom artificiell intelligens. Hur mycket kan man egentligen mäta för att avgöra hur ens anställda mår? Svaret får ni i veckans avsnitt av Fråga Forskaren!

2020-10-15
Länk till avsnitt

6. Simon Elvnäs - Hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling

I avsnitt 6 av Fråga Forskaren diskuteras utövande av ledarskap oavsett om det sker digitalt eller fysiskt. Hur kommer ledarrollen att förändras i det nya normala efter pandemin? Till vår hjälp har vi forskaren Simon Elvnäs som gästar i veckans avsnitt. Simon Elvnäs är forskare vid KTH i Stockholm och driver sedan 2010 ett forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Simon har i denna världsunika forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Syftet med projektet är att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling. Allt detta och mycket mer i veckans avsnitt av Fråga Forskaren!

2020-10-01
Länk till avsnitt

5. Gisela Bäcklander - Självledarskap

I den här episoden av Fråga Forskaren möter vi Gisela Bäcklander (P hd från GIH). Temat är en av de hetaste trenderna inom ledarskapsgebitet de senaste åren, självledarskap. Vad är egentligen självledarskap och hur definierar Gisela det? Är självledarskapet nyckeln till att skapa framgång eller finns det baksidor vi verkligen behöver beakta? Följ med oss i ett spännande avsnitt där vi även passar på att diskutera de aktivitetsbaserade kontoren och utmaningarna med ett ökat hemarbete med Gisela.

2020-09-17
Länk till avsnitt

4. Andreas Werr & Philip Runsten - Kollektiv Intelligens

I det här avsnittet lär vi oss mer om kollektiv intelligens. Vad är kollektiv intelligens och vilka är de fyra förmågorna som man kan träna upp för att utveckla kollektivt intelligenta organisationer och därmed maximera företagets samarbetsförmåga och resurser?

De som bedriver forskning på detta intressanta och högaktuella ämne är Andreas Werr, professor på institutionen för företagande och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm och Philip Runsten PhD vid Handelshögskolan i Stockholm och grundare och senior konsult på Influence.

2020-09-03
Länk till avsnitt

3. Maria Fors Brandebo - Destruktivt ledarskap

I avsnitt tre av Fråga Forskaren får vi ett spännande besök i form av Maria Fors Brandebo. Maria är Universitetslektor vid Försvarshögskolan i Karlstad och tillhör Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Hon är även fil dr i psykologi och forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit och arbetstillfredsställelse.

Maria är författare till boken Destruktivt ledarskap och det är det vi fokuserar på i detta avsnitt, vad är t ex skillnaden mellan aktivt och passivt destruktivt ledarskap?

2020-08-20
Länk till avsnitt

2. Stefan Tengblad - Organisatorisk resiliens

Veckans gäst i Fråga Forskaren är Stefan Tengblad. Han är Sveriges första professor inom Human Resource Management och verksam på Centrum för Global HRM-forskning vid Göteborgs universitet. I detta avsnitt lyfter vi fram och belyser vad som krävs för att bygga motståndskraftiga företag och organisationer, organisatorisk resiliens.

Stefan har tidigare studerat alltifrån chefsförsörjning hos svenska företag till verkställande direktörers tidsanvändning och deras ledarskap i praktiken.

2020-07-02
Länk till avsnitt

1. Detta är Fråga Forskaren

I det första avsnittet av Fråga Forskaren presenteras duon Johan Segergren och Zorica Bodiroza genom en intervju av Lena Bjurner. Vad kommer podden att fokusera på och vilka står bakom den? Detta och mycket mer får ni reda på i det första avsnittet. Missa inte!

2020-06-18
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.