Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Museimagasinet

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt och stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk. Mycket nöje! Ansvarig utgivare: Örjan Molander, Museichef Stötta vår podcast Museimagasinet!  Gillar du vår podcast?  Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swisch när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga.  Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett. ?  Till detta nummer kan Swischa: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på! 

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

kalmarlansmuseum.libsyn.com/website

Avsnitt

Hederskultur

Det här kan bli den viktigaste podcast du lyssnat på! Jag svär, på heder och samvete!

Heder ja? Vad är det egentligen? Vad innebär hederskultur? Vad gör man åt våld och tvång som förekommer inom hederskulturer? Vilken hjälp kan man få om man är utsatt eller känner någon som är utsatt?

På uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar län har Kalmar läns museum och Kvinnojouren Kalmar haft ett samverkansprojekt under 2019?2020 där förebyggande insatser inom området hedersrelaterat våld genomförts.

Målgruppen var ungdomar i åk 7-8. Hör dem berätta om det värdefulla samarbetet och hur det togs emot av elever och lärare.

Medverkande: Adam Norman, Kalmar läns museum, Pernilla, Kvinnojouren Kalmar, Agnes Mitsialos, Länsstyrelsen Kalmar län samt Hanna Ankarberg Lagergren, lärare på Albäcksskolan i Hultsfred. Du kommer inte ångra dig.

Programledare, Pia-Lena Björnlund. Producent, Andreas Juhl

2021-02-11
Länk till avsnitt

En sodomianklagad kungs uppgång och fall

Fri och öppen sexualitet kan i dagens Sverige ses om en självklarhet. Annat var det på medeltiden! Anton Blomdahl, student vid programmet Kulturarv i samtid och framtid, tar oss med tillbaka till kung Magnus Erikssons regeringstid på 1300-talet. Kung Magnus anklagades för sodomi - otuktigt och ogudaktigt leverne - av bland andra självaste Heliga Birgitta i en förtalskampanj som kostade honom tronen. Anton har analyserat händelserna ur ett queerperspektiv och berättar i det här poddavsnittet vad han har kommit fram till.

Samtalspartner: Maria Kanje, producent, Kalmar läns museum. Tekniker: Anderas Juhl, marknadschef.

2021-01-27
Länk till avsnitt

Arekodidaktik - vad är det?

Möt en av Ivonne Dutra Leivas Arkeolog, fil. lic. doktorand vid Grasca ? Lnu, i ett samtal med vår programledare Pia-Lena Björnlund om uppdragsarkeologins roll i skolans värld.

I Ivonnes licentiatuppsats undersöks tre olika former av skolprogram som förekommer inom uppdragsarkeologin: Flerstegsskolprogram, Förenklade skolprogram och Skolvisningar. Samtliga tillgodoser flera av skolans kunskaps- och färdighetsmål för låg- och mellanstadiet. Samtidigt finns det brister i hur skolprogrammen tillmötesgår andra utbildningsnivåer eller skolformers behov och mål.  Resultaten visar att ett brett fält som uppdragsarkeologi förfogar över en variation av kunskaper som kan vara av intresse för skolan. Dock finns det behov av nya processer som möjliggör utvecklingen av samverkansformer som ytterligare kan främja båda verksamheterna. I detta finns det goda förutsättningar att utveckla en arkeodidaktik som är anpassad till uppdragsarkeologins förutsättningar och skolan som målgrupp, som för samman uppdragsarkeologins förmedlingspotential och mål med skolans behov och kunskapsmål.

Mycket nöje!

2021-01-13
Länk till avsnitt

Bataljen

?Först röken. Sedan knallen. Därefter det vinande ljudet av kulan som ökar i styrka ju närmare skeppet den kommer. Slutligen dånet av kanonkulan som skoningslöst och med full kraft borrar sig igenom fartygssidan för att fortsätta rakt över däcket och ut genom den andra sidan. Hålet är inte stort, inte mycket större än kulan själv, men ekvirket splittras och flisorna far omkring. Bösseskyttarna arbetar som besatta. ? Dubbel kula! vrålar konstapeln. De stora fiendeskeppen är nu så nära att man tydligt kan höra röster skrika på främmande språk. Kulorna slår allt oftare in i fartygets skrov. Överallt hörs sårades skrik, men de dränks allt fortare av dånet från striden. Skeppet med sina dyrbara kanoner får inte falla i fiendens händer. Soldaterna där uppe ligger ner på däcket för att inte bli träffade av kulorna som haglar över dem. De som reser sig upp faller i nästa ögonblick ned skadade eller döda. Jag svär, detta är helvetet på jorden. ?

Med projektledare för Kronanprojektet Lars Einarsson och programledare Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum. Teknik och mix av Andreas Juhl. 

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

 

2020-12-25
Länk till avsnitt

Borgare ? handel och vandel i rikets tjänst

Allt började med Magnus Erikssons stadslag omkring 1350. 

Följ med på en intressant och spännande tidsresa till berättelsen om framväxten av borgerskapet, behov av handelsplatser och kommande stadsbildningar. 

Med Peter Danielsson, historiker för Kalmar läns museum. Programledning, teknik och mix av Andreas Juhl. 

Samtliga poddar från Museimagasinet hittar du via Kalmar läns museums hemsida: https://www.kalmarlansmuseum.se/podcast/ eller där poddar finns. 

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

2020-12-04
Länk till avsnitt

Människoöden i Kronans tid

Det är inte själva skeppet eller föremålen i sig, som lär om Regalskeppet Kronan och människorna ombord. Det är berättelserna kring dem. Utan berättelser är vi ingenting. Skeletten vi bärgar och namnen vi läser i dokumenten har varit människor av kött och blod, med känslor, drömmar, funderingar och mål. De fanns ju inte bara där just den där dagen. De hade ett liv bakom sig och några även framför sig. Det fanns människor runt omkring dem som påverkade dem och de val de gjorde.

Välkomna till avsnitt 4 i den första säsongen om regalskeppet Kronan.  

Med projektledare för Kronanprojektet Lars Einarsson och programledare Pia-Lena Björnlund, Kalmar läns museum. Teknik och mix av Andreas Juhl. 

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

2020-12-03
Länk till avsnitt

Gig eller fast anställning? Vad väljer du?

Gig eller fast anställning? Vad väljer du? Att vara gigare har genom historien varit ett sätt att överleva.  En känsla av frihet för vissa medan andra förknippar det med en oerhörd stress.

Historiker Peter Danielsson reder ut begreppen och tar oss på en resa i tiden - både bakåt och framåt. Genom hans personliga reflektioner ställer vi oss frågan: Är gigekonomi framtiden?

Programledning av Pia-Lena Björnlund. Teknik och mix av Andreas Juhl

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

2020-11-26
Länk till avsnitt

Präster ? Gudsförkunnare i statlig tjänst

Präster - Gudsförkunnare i statlig tjänst. Hur balanserade prästen sin roll som en del av sin socken, samtidigt som han skulle vara en megafon för staten? Hur religiösa var vi och vad hade Martin Luther för betydelse i samband med reformationen på 1500-talet? Detta och mycket mer diskuterar vi i denna podcast. 

Medverkar göra Kalmar läns museums historiker, Peter Danielsson samt programledare Andreas Juhl. Teknik och mix också av Andreas Juhl.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

2020-11-20
Länk till avsnitt

Ett skepp kommer lastat

Hur fungerade Kronan och hur utrustades hon? Var kom manskapet ifrån och vilka var de? Dessa frågor och mycket mer besvaras i avsnitt tre i serien om Regalskeppet Kronan, säsong 1. 

Medverkar i programmet gör Lars Einarsson, projektledare för Kronanundersökningarna. Programledare är Pia-Lena Björnlund, pedagog för Kalmar läns museum. Inspelning och redigering Andreas Juhl.

Alla avsnitt av vår podcast hittar ni här: https://www.kalmarlansmuseum.se/podcast/ eller där poddar finns. 

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

 

2020-11-19
Länk till avsnitt

Digital uppdragsarkeologi

Digital uppdragsarkeologi - Vad är det? Våra arkeologer berättar!

Digitalt kulturarv? Vad är det? Digital arkeologi? Finns det ens? Ja, i allra högsta grad! Särskilt på Kalmar läns museum där arkeologerna ligger i framkant av utvecklingen.

I detta avsnitt får vi höra arkeologerna Nicolas Nilsson och Fredrik Gunnarsson berätta om vad det är som gör arkeologin så fascinerande för så många och vad de gör för att tillgängliggöra den med den senaste tekniken ? både för en allt bredare publik och för arkeologerna och forskarna själva. 

Vill ni titta på hur digital arkeologi kan se ut i praktiken? Se nedan länkar!

Sandby borg: https://www.sandbyborg.se/det-digitala-sandby-borg/

3D modeller: https://sketchfab.com/ma_klm/models

Programledare: Pia-Lena Björnlund, pedagog för Kalmar läns museum. Teknik och mix av Andreas Juhl

2020-11-12
Länk till avsnitt

Oskarshamnsseminariet 2020

Skogen i Kalmar län har satt, och sätter fortfarande, stora avtryck i vårt kulturarv. Skogen och människan har genom bland annat kolning, tjärtillverkning och flottning skapat arbetstillfällen och livsstilar.

Årets Kulturarvsseminarium i Oskarshamn skulle ha genomförts med temat Skogen. Men som mycket annat har detta fysiskt fått ställas in. Istället vill vi inspirera till att ta sig ut i kulturlandskapet. I det här programmet berättar vi om skogvandringleder i Kalmar län, med lite extra fokus på lederna i Krokshult och Barkesström.

Liksom seminariet är det här programmet ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen Kalmar län. Vad kan man få se för kulturmiljöer och lämningar om man ger sig ut i skogen? Var hittar man stora och små leder i länet? Vad är en klängstuga och hur upptäcker man en kolbotten?

Programledare, Linda Liljeberg
Teknik och mix av Andreas Juhl

2020-11-10
Länk till avsnitt

Regalskeppet Kronan - ett skepp i krig och fred

Vad hade Kronan egentligen för huvudsaklig funktion? Vilken var hennes hemmahamn? Och vad representerade Kronan i samhället, för makten och omvärlden? 

Lars Einarsson, projektledare för Kronanundersökningarna berättar i del två i vår serie om Kronan som representant för stormaktstidens Sverige. Programledare är Pia-Lena Björnlund, pedagog för Kalmar läns museum. Inspelning och redigering Andreas Juhl.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Mycket nöje!

2020-11-06
Länk till avsnitt

Musiken på Kronan, specialavsnitt

Hur lät musiken på Kronans tid? Ensemble Mare Balticum är en grupp klassiskt skolade musiker, specialiserade på tidig musik fram till och med 1600-talet från länderna kring Östersjön (Mare Balticum).

Ensemblen bildades 1989 och är en del av Musik i Syd i Skåne. Den har sedan 1980-talet regelbundet samarbetat med Kalmar läns museum och Kronanprojektet.

En viktig del av ensemblens repertoar är musikstycken från regalskeppet Kronans tid, vilka spelas på samtida instrument.


Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Gillar du vår podcast? Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swish när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga. Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett.

Samtliga podcasts för Museimagasinet hittar ni här: Museimagasinet

Mycket nöje!

2020-11-05
Länk till avsnitt

Kronan - det största skeppet som byggts!

Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Skeppet kantrade i den hårda sydvästvinden när man skulle vända mot fienden, sannolikt beroende på att man minskat för lite på seglen. Drabbningen skedde 6 km utanför byn Hulterstad på sydöstra Öland. Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia. Av den 850 man starka besättningen överlevde endast ett fyrtiotal.

Hur kom det sig att man bestämde sig för att bygga superskeppet Kronan och hur gick det till? Lars Einarsson, projektledare för Kronanundersökningarna berättar i del ett i vår serie om Kronan om historien bakom Kronans tillkomst och människorna i skeppets närhet.

Programledare är Pia-Lena Björnlund, pedagog för Kalmar läns museum. Inspelning och redigering Andreas Juhl.

2020-10-22
Länk till avsnitt

Livet och döden i borgen

Nu är vi tillbaka med ännu ett spännande avsnitt om Sandby borg. Den här gången pratar vi bland annat om hur arkeologin kan avslöja vilka det var som levde i och runt borgen och om hur villkoren för dem såg ut. Vi omfamnar särskilt kvinnoperspektivet. Man har hittills funnit inte mindre än sju förgyllda reliefspännen i smyckesgömmor i sju olika hus i borgen. Den typen av smycke är starkt förknippat med kvinnor men också med en elit. Det var inte vem som helst som bar dem och inte heller när som helst. Är det sannolikt att så många kvinnor ur det absoluta toppskiktet tillhörde samma region? Och varför har man hittat så få kvinnor i borgen?

Programledare är Pia-Lena Björnlund för Kalmar läns museum och våra gäster är Helena Victor Enhetschef för Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, arkeolog, fil dr. och projektledare för Sandby borg samt Ludvig Papmehl-Dufay, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet och projektledare för Sandby borg.

Stötta vår podcast Museimagasinet! Swisha: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på!

Gillar du vår podcast? Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swish när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga. Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett.

2020-09-10
Länk till avsnitt

Ulrika Stålhammar

Ulrika Stålhammar (1683-1733) var officersdottern som förklädde sig till man och tog värvning som soldat under namnet Vilhelm Edstedt. I samband med tjänstgöringen vid artilleriet i Kalmar, förälskade hon sig i pigan Maria Lönman. Samkönad kärlek, ja, bara att klä sig i kläder förknippade med det andra könet, var vid den här tiden ett grovt brott belagt med dödsstraff. Ulrika/Vilhelm och Maria slapp plikta med sina liv. Men återstoden av sina dagar hölls de strikt åtskilda från varandra och sågs aldrig mer.

Historiker Peter Danielsson samtalar i detta avsnitt av Museimagasinet om en verklig normbrytare på 1700-talet. Vill du veta mer om den fascinerande historien? Läs då professor Lars-Olof Larssons skildring av Ulrika Eleonora Stålhammars märkliga öde i Småländsk historia: stormaktstiden, 1982, s. 170ff.

Poddavsnittet är länsmuseets digitala programpunkt inom ramen för Kalmarsund Pride 2020.

Stötta vår podcast Museimagasinet! 

Gillar du vår podcast?  Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swisch när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga.  Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett. ? 

Till detta nummer kan Swischa: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på! 

2020-09-04
Länk till avsnitt

Ond bråd död i borgen

I dagens avsnitt går vi på djupet av utgrävningen av Hus 40 i Sandby borg. En omskakande berättelse om livet i borgen och ond bråd död.

Resultaten från utgrävningarna tyder på att borgen kan ha tagits med våld, att människor dödats med vapen och lämnats på platsen. Ingen av borgens invånare verkar ha funnits kvar eller kunnat återvända för att plocka upp smyckesgömmorna eller begrava de döda. Det är därför sannolikt att borgens invånare dräpts på plats och att eventuella överlevande förts bort, alternativt flytt från platsen, för att aldrig återkomma.

Programledare är Adam Norman för Kalmar läns museum och våra gäster är Helena Victor Enhetschef för Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, arkeolog, fil dr. och projektledare för Sandby borg

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! 

Gillar du vår podcast?  Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swisch när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga.  Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett. ? 

Till detta nummer kan Swischa: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på! 

2020-08-06
Länk till avsnitt

Vägen till Sandby borg

I dagens avsnitt tar vi reda på bakgrunden till varför utgrävningarna av Sandby borg kom till stånd. Vi reder även ut frågan om romerska bad på Öland. Hur tror ni att det ligger till?

Programledare är Adam Norman för Kalmar läns museum och vår gäst är Helena Victor Enhetschef för Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, arkeolog, fil dr. och projektledare för Sandby borg

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! 

Gillar du vår podcast?  Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swisch när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga.  Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett. ? 

Till detta nummer kan Swischa: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på! 

 

Foto: Daniel Lindskog

2020-07-23
Länk till avsnitt

Sandby borg och den Öländska järnåldern

I detta första avsnitt om Sandby borg tar vi ett helikopterperspektiv på den Öländska järnåldern för att ge er lyssnare ett sammanhang innan vi på djupet gräver oss in i gåtan om Sandby borg. 

Programledare är Adam Norman för Kalmar läns museum och våra gäster är Helena Victor Enhetschef för Museiarkeologi sydost, Kalmar läns museum, arkeolog, fil dr. och projektledare för Sandby borg samt Ludvig Papmehl-Dufay, Universitetslektor vid Linnéuniversitetet och projektledare för Sandby borg.

I nästa avsnitt avhandlar vi varför Kalmar läns museum blev involverade i de arkeologiska utgrävningarna på Sandby borg. 

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! 

Gillar du vår podcast?  Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swisch när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga.  Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett. ? 

Till detta nummer kan Swischa: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på! 

2020-07-09
Länk till avsnitt

Sagor, sägner och skrock!

I alla tider har människor berättat för varandra. På länsmuseet finns flera skickliga berättare. I dagens avsnitt av Museimagasinet möter du tre av dem.

De bjuder på sagor, sägner, skrock och skrönor ? kort sagt - på berättelser som berättats i våra trakter från generation till generation under flera hundra år. Medverkande: Annette Kronlund, Helen Andersson och Pia-Lena Björnlund.

Programledare: Maria Kanje

Stötta vår podcast Museimagasinet! 

Gillar du vår podcast?  Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swisch när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga.  Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett. ? 

Till detta nummer kan Swischa: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på! 

2020-06-25
Länk till avsnitt

Museimagasinet

Välkommen till Museimagasinet, Kalmar läns museums podcast om kulturarvet i din vardag! Här avhandlar vi högt och lågt, stort och smått med koppling till den lokala historien - från Lönneberga till Långe Jan, länsbor och annat löst folk.

2020-06-17
Länk till avsnitt

Metaller i helig tjänst och mycket mer

Med Karin Adriansson och Stina Damberg, konservatorer, Kalmar läns museum

Länsmuseets konservatorer Karin Adriansson och Stina Damberg har under flera år arbetat med en skadeinventering av kyrkornas metallinventarier på uppdrag av Växjö stift. Nu berättar de om sina upplevelser från resorna runtom i Småland och i Halland. Genom stämplar har de lärt sig om de gamla mästarna och fått se en fantastisk hantverksskicklighet. Det handlar om allt från de medeltida kyrkornas bevarade föremål till nysilvrets intåg i kyrkorna under 1800-talets andra hälft. 

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! 

Gillar du vår podcast?  Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swisch när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga.  Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett. ? 

Till detta nummer kan Swischa: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på! 

2020-06-11
Länk till avsnitt

Gustav Vasas landstigning på Stensö udde i Kalmar

I dagarna är det precis 500 år sedan den blivande kung Gustav Vasa steg i land vid Stensö udde i Kalmar. Landstigningen den 31 maj 1520 har uppmärksammats med flera olika monument under århundradenas gång. Men varför var landstigningen så viktig? Hur vet man att den verkligen har ägt rum? Och visste Gustav Vasa att han skulle bli Sveriges kung redan när han satte fötterna på fast mark några kilometer söder om Kalmar slott? En stor del av programtiden ägnas åt att svara på det ovanligt stora antalet lyssnarfrågor. Vi får bland annat veta något om hur Gustav Vasa var som äkta make till sina tre fruar. Detta reder vi ut i vår podcast museimagasinet! Medverkar gör historiker Peter Danielsson, programledare Maria Kanje och Andreas Juhl står för tekniken.

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! 

Gillar du vår podcast?  Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swisch när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga.  Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett. ? 

Till detta nummer kan Swischa: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på! 

2020-05-31
Länk till avsnitt

Fönsterrenovering

I programmet skrapar vi rejält på karmen om vad du ska tänka på som ska renovera dina fönster, eller kanske funderar på ett fönsterbyte?

Varför är fönster viktiga på en gammal byggnad och varför ska man ta hand om dem? Varför är intresset så stort för fönsterrenovering just nu? Varför älskar vi linolja, trä och kitt? Och hur kan man fira fönsterrenoveringens dag 30 maj? Detta och mycket mer berättar vi om i detta poddavsnitt!

Medverkar gör Adam Norman, programledare, Liselotte Jumme, byggnadsantikvarie för Kalmar läns museum samt Krister Tauber, fönsterhantverkare med firman Utmarkens fönsterrenovering i Orrefors. Inspelning och produktion av Andreas Juhl. 

Mycket nöje!

Stötta vår podcast Museimagasinet! 

Gillar du vår podcast?  Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swisch när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga.  Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett. ? 

Till detta nummer kan Swischa: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på! 

2020-05-30
Länk till avsnitt

Vem var Nils Dacke? - Med historiker Peter Danielsson

Vem var egentligen Nils Dacke? En upprorsmakare och terrorist? Eller var han en frihetshjälte som kämpade för folkets bästa? Som vanligt ligger nog svaret mitt emellan. Frågorna utreds av Kalmar läns museums historiker Peter Danielsson tillsammans med programledaren Maria Kanje, producent för Kalmar läns museum. 

Produktion: Andreas Juhl, Marknadschef för Kalmar läns museum

Stötta vår podcast Museimagasinet! 

Gillar du vår podcast?  Bra! Vi vore oändligt tacksamma om ni kan stötta oss via ett bidrag via Swisch när du har lyssnat färdigt. Även en liten slant kan göra stor skillnad, många bäckar små så att säga.  Och har du inte möjlighet att hjälpa oss nu, så kanske sen! Men lyssna på vår podcast oavsett. ? 

Till detta nummer kan Swischa: 123 235 85 21. Märk gärna din inbetalning med vilket avsnitt du har lyssnat på! 

2020-05-07
Länk till avsnitt

Regalskeppet Kronan och bärgningarna av två bronskanoner!

Veckans avsnitt handlar om det omfattande kanonbärgningsarbetet på regalskeppet Kronans vrakplats.

Arbetet har skett i samarbete med Försvarsmakten/Första ubåtsflottiljens dykpersonal och besättning, och med ubåtsbärgningsfartyget HMS Belos som dykplattform.

Två riktigt tunga bronskanoner, djupt nedsjunkna i den fasta leran på 26 meters djup fick återigen, efter 344 år på havets botten, se dagens ljus. Den ena kanonen visade sig vara en del av det näst tyngsta artilleriet som fanns ombord regalskeppet, en svensk 30-pundig kanon med en vikt av c a 3 ton, gjuten under första hälften av 1600-talet. Den andra representerar det allra tyngsta artilleriet, en 36-pundare som väger c a 3,7 ton, gjuten 1661. Enligt arkivuppgifter fanns tolv kanoner av denna typ i den svenska flottan 1676, åtta på Kronan och fyra på det nästa största fartyget i flottan, Svärdet, även det förlist under samma slag som Kronan.

Bärgningsarbetet hade föregåtts av omfattande dokumentation av utgrävningsområdet och i ett av fallen, borttagandet av en begränsad del av fartygssidan, under vilken den tyngsta kanonen påträffades under sommaren 2019 års utgrävningsarbete. Det var nödvändigt att ta bort de timmer som täckte kanonen för att sedan med hjälp av tryckluftsdriven slamsug, suga bort det närmare två meter tjocka lagret av lera som kanonen var nedsjunken i.

Det tidkrävande och tålamodsprövande friläggningsarbetet är nödvändigt för att kunna bärga kanonen på ett säkert och skonsamt sätt. Försvarsmaktens dykare är särskilt lämpade för just detta arbete, tack vare det dyksystem och det dykfartyg de använder. HMS Belos är särskilt anpassat till dykning med ned- och uppstigning i dykarklocka, och dykning med olika gasblandningar som möjliggör extra långa dyktider med etappuppstigning i våtklocka i vattnet eller med s k ytdekompression i tryckkammare ombord på fartyget.

Nu är de bärgade kanonerna förda till Länsmuseets konserveringsanläggning, där de kommer att genomgå en lång konserveringsprocess. Det kommer att ta c a 2 år innan pjäserna är klara att under stabila klimatförhållanden i lämpliga utställningslokaler, kunna visas på ett traditionellt sätt för en större allmänhet. Vi återkommer fortlöpande om detta arbete.

I detta avsnitt får du detaljerna om dykningarna, går på djupet med Kronanprojektet och mycket mer. 

Mycket nöje!

2020-04-30
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.