Sveriges 100 mest populära podcasts

Världens mest jämställda land?

Världens mest jämställda land?

Sverige är känt för att ligga i framkant när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Men hur jämställda är vi egentligen? Och hur ser utvecklingen ut i andra länder? Det har nu gått 25 år sedan FN antog en global handlingsplan för jämställdhet, den så kallade Pekingplattformen. För fem år sedan enades världens länder även om globala mål för en hållbar utveckling, Agenda2030. Stora framsteg har gjorts på flera områden, men på senare år har vi sett bakslag för jämställdheten på flera håll i världen. Jämställdhetsmyndigheten dyker ner i ämnen som är avgörande för ett jämställt och hållbart samhälle.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

jamstalldhetsmyndigheten.se

Avsnitt

Fredliga och inkluderande samhällen

Hur hör fred och jämställdhet ihop? Vad gör Sverige och det internationella samfundet för att stärka jämställhet i kris- och konfliktområden? Och vad har prostitution i Sverige med konflikter i andra länder att göra?

Medverkande: Annika Karlsson och Mats Paulsson

Programledare: Josefine Jacobsson

2020-12-08
Länk till avsnitt

Jämställdhet i klimatarbete och miljömässig hållbarhet

Hur hänger miljö- och klimatfrågor ihop med jämställdhet? Varför är representation viktigt för att lösa klimatkrisen?

Medverkande: Anna Collins Falk och Sara Nilsson

Programledare: Josefine Jacobsson

2020-12-01
Länk till avsnitt

Deltagande, makt och inflytande

Vad är jämställdhetsintegrering? Är inflytande detsamma som jämställdhet?

Medverkande: Carina Abréu, Anna Collins Falk och Sebastian Källstrand

Programledare: Josefine Jacobsson

2020-11-24
Länk till avsnitt

Utbildning, ekonomi och anständigt arbete

Varför lyckas flickor bättre än pojkar i skolan generellt sett? Varför tjänar män mer än kvinnor? Och vad är egentligen skillnaden mellan lön och inkomst?

Medverkande: Sara Andersson, Anna Collins Falk och Jakob Lindahl
Programledare: Josefine Jacobsson

2020-11-17
Länk till avsnitt

Fattigdomsbekämpning och välmående

Vad innebär egentligen begreppet fattigdom? Vad har vår medellivslängd med jämställdhet att göra? Och varför får kvinnor som föder barn i Sverige mer allvarliga bristningar än kvinnor i många andra länder?
Medverkande: Anna Collins Falk, Lars-Gunnar Engström och Ingrid Osika Friberg
Programledare: Josefine Jacobsson

2020-11-10
Länk till avsnitt

Frihet från våld, stigma och stereotyper

Vad räknas som våld? Hur formar normer oss själva och samhället vi lever i? Och hur jobbar Jämställdhetsmyndigheten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor?

Medverkande: Anna Collins Falk, Deepati Forsberg och Mikael Thörn

Programledare: Josefine Jacobsson

2020-11-03
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.