Sveriges 100 mest populära podcasts

KBT-podden

KBT-podden

KBT-podden handlar om hantverket att förstå mänskligt beteende, psykisk hälsa och hur man kan stödja någon i förändring och behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi. Diskussioner, rollspel, boktips, frågor och intervjuer med författare, forskare, kliniker och studenter inom fältet psykologi, mänskligt beteende, psykisk hälsa och ohälsa, behandling, beteendeförändring och samtal. KBT-podden vänder sig till den som använder KBT i sin yrkesroll i sitt dagliga arbete. Podden är en bank av kunskap med över 200 avsnitt. Nya avsnitt släpps löpande och ger fortbildning på högsta nivå. Värd för KBT-podden är Lena Olsson-Lalor Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT. Här kan du lyssna på våra fria avsnitt och guldkorn från längre avsnitt. Vill du höra långa avsnitt kan du köpa en prenumeration via "Bli en bättre behandlare" och lyssna via vår kursportal.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

kbtpoddenpublic.podbean.com

Avsnitt

218. Kreativ hopplöshet - ACT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

Kreativ hopplöshet - ACT

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

 

Gäst:

Rikke Kjelgaard Leg.psykolog, författare, föredragshållare och internationalt godkänd ACT trainer.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 218.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är kreativ hopplöshet i ACT? När använder man den? Hur kan den vara till hjälp?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-10-11
Länk till avsnitt

217. Tre nivåer av självet. Existentiell beteendeterapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Möller och Isabel Petrini

Tre nivåer av självet. Existentiell beteendeterapi del 2.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

 

Gäst:

Niklas Möller är leg. psykolog och verksamhetschef vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.

Isabel Petrini är leg. psykolog och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.  

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 217.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Berättaren, utforskaren och observatören är de tre nivåerna av självet. Hur arbetar man med dem i terapin? Värden i livet är det som motiverar oss till att ta steg, komma till skott Att jobba med kortsiktiga konsekvenser som bara är en handling bort Komma i kontakt med delmål Att förstå de stora orden, vad det betyder för personen man möter Hur ?gör? man de stora orden? Vilka korsningar har vi själva som terapeuter och vilka val gör vi i vårt arbete, och varför?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-09-27
Länk till avsnitt

216. Existentiell beteendeterapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Möller och Isabel Petrini

Existentiell beteendeterapi del 1.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

 

Gäst:

Niklas Möller är leg. psykolog och verksamhetschef vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.

Isabel Petrini är leg. psykolog och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.  

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 216.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad menas med existentiell beteendeterapi ? Vad är metaforen Throwness city? Hur förklaras det att vi blir inkastade i livet  och utkastad ur livet? På vilka sätt kan man komma till sina vägval? Kan man göra aktiva val? Hur fria är vi att välja?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-09-13
Länk till avsnitt

215. Fokuserad intervju och fallformulering - FACT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Gustavsson

Fokuserad intervju och fallformulering - FACT del 2.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

 

Gäst:

Thomas Gustavsson leg. psykolog, verksam vid Segesholms och Österlensportens behandlingshem för unga kvinnor med självskadebeteende i kombination med allvarliga psykiska problem.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 215.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är kreativ hopplöshet? Vilka är de 4 diagnostiska frågor man vill kunna ha fått svar på i intervjun/kartläggningen? Hur kan man använda ?love, work, play, health? Skilja mellan funktionell analys och kontextuell analys?  Vilka är de tre T´na som ingår i kartläggningen? Hur flyter intervjun över till intervention och behandling? Prioritering av vad som ska behandlas? Hur tänker man att undvikandet och färdigheter påverkar problemet? Varför blir det viktigt att arbeta affektfokuserat med problemet? Hur arbetar man direkt med det man har i terapirummet t ex undvikanden, färdigheter och affekter i exponering? Kan man rama om problemet från ett undvikande till en värderad riktning?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-08-30
Länk till avsnitt

214. Vad är Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy - FACT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Gustavsson

Vad är Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy - FACT del 1.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

 

Gäst:

Thomas Gustavsson leg. psykolog, verksam vid Segesholms och Österlensportens behandlingshem för unga kvinnor med självskadebeteende i kombination med allvarliga psykiska problem.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 214.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är FACT? Vad menas med att FACT har fokus mot en population hellre än individen? Hur kan FACT eller Primärvårds ACT, hjälpa hela teamet? Reflektioner om biverkningar av och avhopp från psykoterapi Hur tänker man om avslut av vårdkontakt och välkommen tillbaka? Vilka är skillnaderna mellan FACT och traditionell ACT? Hur tänker man kring färdighetsträning?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-08-16
Länk till avsnitt

213. Journalskrivning vid integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

Journalskrivning vid integrerad primärvård.

Integrerad primärvård del 3.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäster:

Nicola Silberleitner leg. psykolog, är verksam vid en vårdcentral i Uppsala.

Anneli Farnsworth von Cederwald leg. psykolog och industridoktorand på Linnéuniversitetet, arbetar på en vårdcentral i Malmö.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 213.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är syftet med journalanteckningarna som man skriver? Hur behöver man skriva för att uppfylla syftet, mitt varför, med journalanteckningarna? Vilken tid lägger man på journalskrivningen i integrerad primärvård? Vad kan jag plocka bort som inte är till gagn, inte är kliniskt relevant? Var ligger tyngden vid journalskrivningen? Vilka fyra delar finns i journalen? Hur hanterar man diagnostisering vid journalskrivningen i integrerad primärvård? Vilka diagnoskoder är användbara? Hur långa behöver journalanteckningar vara?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-08-09
Länk till avsnitt

212. Hög tillgänglighet i integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

Hög tillgänglighet i integrerad primärvård.

Integrerad primärvård del 2.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäster:

Nicola Silberleitner leg. psykolog, är verksam vid en vårdcentral i Uppsala.

Anneli Farnsworth von Cederwald leg. psykolog och industridoktorand på Linnéuniversitetet, arbetar på en vårdcentral i Malmö.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 212.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Hur skapar man hög tillgänglighet i primärvården?  Varför ska man ha hög tillgänglighet i primärvården? Vilka strategier använder man för att öka tillgängligheten i primärvården? Hur lägger man upp  sina tidsböcker och schemat för at för att slippa väntelistor? Finns det sätt att slippa konflikt mellan vad patienten efterfrågar och vad man erbjuder? Hur behöver man schemalägga för att erbjuda en tid inom vårdgarantin? Vad är omedelbara tider och senarelagda tider? Hur lång är en session eller ett möte? När och hur lägger man upp planen för nästa besök? Går det att förenkla bedömningen av när, och till vem, och  för vad,  patienten behöver komma? Hur tar man vara på motivationsfönstret? Vad är skillnaden mellan behandlingsprincipen och tillgänglighetsprincipen? Hur balanserar man individens hälsa och folkhälsa? Vad är populationsbaserad vård? Vilken funktion fyller triagering vid hög tillgänglighet? Vilka två typer av triagering används vid integrerad primärvårdshälsa?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

Följ oss på Instagram och Facebook

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-08-02
Länk till avsnitt

211. Vad är integrerad primärvårdshälsa? Integrerad primärvård del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

Vad är integrerad primärvårdshälsa?

Integrerad primärvård del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäster:

Nicola Silberleitner leg. psykolog, är verksam vid en vårdcentral i Uppsala.

Anneli Farnsworth von Cederwald leg. psykolog och industridoktorand på Linnéuniversitetet, arbetar på en vårdcentral i Malmö.

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 211.

Du hittar också ett annat guldkorn i IGTV på Bli en bättre behandlares Instagram.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är integrerad primärvård? Varför behövs både färdigheter och struktur? Och vad behövs för att få ett fungerande vårdförlopp med bred kompetens? Vad menas med begreppen samsyn, samverkan och samordning? Om det brister i samsyn, vad händer då? Vad skiljer samverkan från samarbete? Varför är det nödvändigt med organisatoriska rutiner i den rullande verksamheten? Vilken kompetens kan hjälpa patienten på bästa sätt och hur koordinerar och samordnar man resurserna? Vad är beteenderelaterad ohälsa? Och vad är beteendeförändring? Tänk att få slippa släcka bränder, och att istället få förebygga och hantera ohälsa! Att vaska fram det roliga med att arbeta inom primärvården.

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-07-26
Länk till avsnitt

210. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

Makt och privilegier i psykoterapi:

Bra att veta för dig som behandlare del 3. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäst: Malin Fors leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoanalytiker (IFPS) i Hammerfest, Norge. Hon arbetar vid Finnmarkssykehuset, har en egen praktik samt är lektor vid UiT, Norges arktiske universitet.:

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 210.

Du hittar också ett annat guldkorn i IGTV på Bli en bättre behandlares Instagram.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Ju mer privilegierad, ju mer blinda fläckar. Vad säger studier om detta? Vad säger fyrfältaren ?Relativa privilegiers matris?? Hur kan det bli när privilegier är i terapeutens favör? Hur kan det bli när privilegierna är i patientens favör? Hur kan vi förstå när vi själv som hjälpare hamnar i en av dessa grupper? Hur gör vi när vi ska hitta våra blinda  fläckar? Vilka misstag kan vi lära oss av? Hur kan du lära dig om dina egna blinda fläckar..och samtidigt vara förlåtande?

 

Här finner du poddbloggen och kan köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-07-19
Länk till avsnitt

209. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

Makt och privilegier i psykoterapi:

Bra att veta för dig som behandlare del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäst: Malin Fors leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoanalytiker (IFPS) i Hammerfest, Norge. Hon arbetar vid Finnmarkssykehuset, har en egen praktik samt är lektor vid UiT, Norges arktiske universitet.:

 

 

Detta är ett guldkorn från avsnitt 209.

Du hittar också ett annat guldkorn i IGTV på Bli en bättre behandlares Instagram.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Ju mer privilegierad, ju mer blinda fläckar. Vad säger studier om detta? Vad säger fyrfältaren ?Relativa privilegiers matris?? Vad innefattar grupperna med likheter i privilegier och likheter i ickeprivilegier? Hur kan vi förstå när vi själv som hjälpare hamnar i en av dessa grupper? Hur gör vi när vi ska hitta våra blinda fläckar? Vilka misstag kan vi lära oss av? Hur kan du lära dig om dina egna blinda fläckar.?och samtidigt vara förlåtande?

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-07-12
Länk till avsnitt

208. Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

Makt och privilegier i psykoterapi:

Bra att veta för dig som behandlare del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå

Gäst: Malin Fors leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och psykoanalytiker (IFPS) i Hammerfest, Norge. Hon arbetar vid Finnmarkssykehuset, har en egen praktik samt är lektor vid UiT, Norges arktiske universitet.:

 

 

Detta är ett klipp från avsnitt 208.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är sociala makthierarkier? Hur kommer social makt in i terapirummet? Vad är blinda fläckar och fördomar? Kan både behandlare och klient ha blinda fläckar? Vad betyder det att ha privilegier eller att vara priviligerad? Hur kan man veta om man är priviligerad eller inte? När blir det ett mönster och vad betyder dessa mönster av social makt och privilegier? När blir man  ?farlig?? På vilket sätt visar sig skammen?

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-07-05
Länk till avsnitt

207. Hur utreder man kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ingela Johansson

Hur utreder man kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård  del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Ingela Johansson  Beteendevetare, organisationskonsult och certifierad faktautredare av kränkande särbehandling.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 207.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vilka är 3 etablerade utredningsmetoder i Sverige ? FAKTA, RUM och KAKS? När tillämpar man dessa olika utredningsmetoder? Vilka händelser passar de olika utredningsmetoderna? Var kommer arbetsmiljölagen in i bilden? Vad söker man efter när man gör en utredning? När gör man en arbetsmiljökartläggning? Vilka personer ingår i en utredning? Hur ser förloppet ut på en utredning för kränkande särbehandling? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Hur återkopplar man rekommendationen? Vem åtgärdar det som är rekommenderat? Ökad kunskap och förebyggande av kränkande särbehandling i första hand!

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-06-21
Länk till avsnitt

206. Vad är kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ingela Johansson

Vad är kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård  del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Ingela Johansson  Beteendevetare, organisationskonsult och certifierad faktautredare av kränkande särbehandling.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 206.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är kränkande särbehandling? Hur skiljer sig kränkande särbehandling och mobbning åt?  Vad säger arbetsmiljölagen om kränkande särbehandling och mobbning? Vilka två faktorer behöver finnas för att det ska bli kränkande särbehandling  eller mobbing? Varför uppstår kränkande särbehandling? Vad  händer om man vill anmäla? Och vad händer om man blir anmäld? Vem får anmäla? Hur går förbedömningen till? Blir det alltid en utredning? OM inte, vad händer då? När kommer konflikthantering eller medling in i bilden? Får man vara anonym? Är det frivilligt att välja anmälan och sedan utredning?

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-06-14
Länk till avsnitt

205. Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Daniel Ekvall

Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Daniel Ekvall Psykolog, idrottspsykolog, pedagog och psykologisk rådgivare för svenska herrlandslaget i fotboll.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 205.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll:

Vilka 3 teman finns för fotbollspsykologisk rådgivning, där beteendeperspektivet är i fokus, med hjälp av inlärningsteorin, KBT och ACT? Hur använder man de 3 temana för fotbollspsykologisk rådgivning? Kan man applicera de 3 temana inom andra idrotter och andra nivåer av idrotter, barn och ungdomar? Tema 1: Vad är nästa aktion Tema 2: Hur gör jag lagkamrater bättre Tema 3: En långsiktig och hållbar karriär

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-06-07
Länk till avsnitt

204. Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Daniel Ekvall

Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Daniel Ekvall Psykolog, idrottspsykolog, pedagog och psykologisk rådgivare för svenska herrlandslaget i fotboll.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 204.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vilket är syftet med arbetet som psykologisk rådgivare inom idrotten?  Vad gör man som psykologisk rådgivare med elitidrottare?  Hur fångar den psykologiska rådgivningen beteendeperspektivet med hjälp av inlärningsteorin, KBT och ACT? Vilka är tre teman som man kan använda när man arbetar som fotbollspsykologisk rådgivare inom lagsport och specifikt Svensk fotboll? Använder man samma psykologiska rådgivning för idrottare som inte är på elitnivå? Skiljer det sig åt när man arbetar med barn och ungdomar? Hur hanterar man psykisk ohälsa när man arbetar som psykologisk rådgivare inom elitidrotten? Skiljer sig arbetet med fotbollspsykologisk rådgivning åt vad gäller damer och herrar? Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-06-01
Länk till avsnitt

203. Prognos och samsjuklighet vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

Prognos och samsjuklighet vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 3.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Vlad Serban Todor ST-läkare inom psykiatri

 

Detta är ett klipp från avsnitt 203.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Prognosen för bipolär sjukdom Debutåldern för bipolär sjukdom Samsjuklighet vid bipolär sjukdom t ex ångest, missbruk, annat? Fungerar antidepressiva läkemedel vid bipolaritet? Några tips till oss behandlare för att känna igen bipolaritet och inte förväxla diagnosen med andra diagnoser

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-05-24
Länk till avsnitt

202. Medicinering vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

Medicinering vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 2.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Vlad Serban Todor ST-läkare inom psykiatri

 

Detta är ett klipp från avsnitt 202.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vilka mediciner är hjälpsamma vid bipolaritet? Hur fungerar stämningsstabiliserande läkemedel i hjärnan och vad händer med neurotransmittorerna? Behöver man livslång medicinering vid bipolär sjukdom eller klarar man sig utan? Vilka biverkningar av medicinering vid bipolär sjukdom är vanliga?

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-05-17
Länk till avsnitt

201. Vad är bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

Vad är bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 1.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Gäst: Vlad Serban Todor ST-läkare inom psykiatri

 

Detta är ett klipp från avsnitt 201.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är bipolär sjukdom typ 1? Och vad är bipolär sjukdom typ 2? Vilka är de tre faktorer som man tror förklarar bipolaritet? Hur påverkar ärftlighet bipolaritet? Vilka neurotransmittorer är i obalans i hjärnan vid bipolaritet? Och vilka externa faktorer tror man kan påverka utvecklandet av bipolaritet? Skillnaden mellan hypomani och mani? Bipolär sjukdom typ 3, cykloteni och ospecificerad bipolaritet? Hur skiljer man mellan unipolär depression och bipolär depression?

 

Här finner du poddbloggen och köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-05-10
Länk till avsnitt

200. Grattis du har prestationsångest! Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Grattis du har prestationsångest!

KBT-podden fyller 200 avsnitt :)

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

I avsnittet:

Lena berättar om sin resa genom prestationsångest inför avsnitt 200. Hur hon har använt sig av de 3 principerna i KBT-behandling för att lösa sitt bekymmer av uppskjutandebeteende eller prokrastinering som det också kallas....

Här finner du poddbloggen och här kan du också köpa en prenumeration av KBT-podden för att lyssna på ALLA avsnitt i sin helhet

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-05-03
Länk till avsnitt

199. Att använda tidsfönstret i KBT-behandling. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Att använda tidsfönstret i KBT-behandling

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 199.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är tidsfönstret? Konsekvenser på kort och lång sikt Exemplet Kalle Öva på tidsfönstret Hemuppgift  ? SOAS

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-04-26
Länk till avsnitt

198. Att samtala om nuet i terapi - samtalsbehandling del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

Att samtala om nuet i terapi - samtalsbehandling del 3.  

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 198.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

I psykoterapi är ?samtalet? själva behandlingen. Hur blir språket ?kuren? och hur blir språket ?krämpan?? Vad är tidsaspekten i samtalsterapi? Vad är nuet? Var ligger nuet på tidsaxeln? Vilken funktion fyller det att prata om nuet i terapi?? På vilka sätt visar sig nuet i språket? Hur använder man nuet i samtalsterapi?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-04-19
Länk till avsnitt

197. Att samtala om framtiden i terapi - samtalsbehandling del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

Att samtala om framtiden i terapi - samtalsbehandling del 2.  

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 197.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

I psykoterapi är ?samtalet? själva behandlingen. Hur blir språket ?kuren? och hur blir språket ?krämpan?? Vad är tidsaspekten i samtalsterapi? Vad är framtiden? Vilket avstånd har framtiden från nuet? Vilken funktion fyller det att prata om framtiden i behandling? På vilka sätt visar sig framtiden i språket? Hur använder man framtiden i samtalsbehandling?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-04-12
Länk till avsnitt

196. Att samtala om det förflutna i terapi - samtalsbehandling del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

Att samtala om det förflutna i terapi - samtalsbehandling del 1.  

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 196.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

I psykoterapi är ?samtalet? själva behandlingen. Hur blir språket ?kuren? och hur blir språket ?krämpan?? Vad är tidsaspekten i samtalsterapi? Vad är det förflutna? Vilket avstånd har det förflutna från nuet? Vilken funktion fyller det att prata om det förflutna i behandling? På vilka  sätt visar sig det förflutna i språket? Hur använder man det förflutna i samtalsbehandling?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-04-05
Länk till avsnitt

195. Olika känslor - Grundkurs i KBT: kom igång med KBT i ditt dagliga arbete. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Olika känslor - Grundkurs i KBT: kom igång med KBT i ditt dagliga arbete. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 195.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Alla känslor finns av en anledning. Alla känslor har ett budskap och kommer med information. Alla känslor är kopplade till våra behov. Primära känslor är medfödda . Sekundära känslor är inlärda. Hjärnan tror att allt sker i nuet. Neutrala känslor. Positiva  känslor. Negativa känslor

Avsnittet kommer från KBTarna - Bli en bättre behandlares webbaserade

Grundkurs i KBT: kom igång med KBT i ditt dagliga arbete.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-03-29
Länk till avsnitt

194. Rollspel affektfobiterapi - ett klientfall. Affektfobiterapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katja Lindert Bergsten

Rollspel affektfobiterapi - ett klientfall. Affektfobiterapi del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Katja Lindert Bergsten

 

Detta är ett klipp från avsnitt 194.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vilka frågor är bra att ställa för att komma i kontakt med känslorna och kroppsförnimmelser i affektfobiterapi?

Hur jobbar man med känslorna? Vad händer när man stannar kvar i klientens känsla? Vilka primära känslor kommer fram i samtalet? Hur kan man fånga undvikanden? Hur lockar man fram trygg plats? Vad kan man be om för att få stöd av andra? Vilka strategier behöver den fiktiva klienten Lena hjälp med för att komma vidare? Hur arbetar man upplevelsebaserat i affektfobiterapi? Vad har vår fiktiva Lena med sig i sitt inre och hur lockar Katja fram, och plockar upp, det hon behöver arbeta med för att gå vidare i livet?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Katja Lindert Bergsten är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil.dr i psykologi samt författare.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-03-22
Länk till avsnitt

193. Affektfobiterapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katja Lindert Bergsten

Affektfobiterapi del 1.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Katja Lindert Bergsten

 

Detta är ett klipp från avsnitt 193.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är affektfobiterapi? Vad är känslor? Vilka budskap kan känslor ge? Hur kopplar man ihop känslor och grundläggande behov? Kan man dra nytta av anknytningsmönster när man behandlar? Vad menas med att känslor är information från mig till mig? Hur mörkar vi känslor? Vilka är de två stegen i affektskolan? Vad är den inre konfliktmodellen? Vad menas med att känslor  är bryggan mellan  den inre och den yttre världen Hur kan man förstå klientens känsla av ?tomhet?? Vad innehåller konfliktmodellens ?triangel?? På vilka sätt är affektfobiterapi upplevelsebaserad terapi? När är inre konflikter adaptivt?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Katja Lindert Bergsten är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil.dr i psykologi samt författare.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-03-15
Länk till avsnitt

192. Att rollspela och modellera sociala färdigheter - ett klientfall: social färdighetsträning del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Hammerström

Att rollspela och modellera sociala färdigheter - ett klientfall: social färdighetsträning del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Helena Hammerström

 

Detta är ett klipp från avsnitt 192.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad bör man tänka på innan man rollspelar med en klient? Vad börjar ofta social färdighetsträning med? Vad är viktigt att instruktören gör först? Vilken gång har social färdighetsträning? Hur skiljer sig social färdighetsträning i grupp från den individuella träningen? När ger man positiv förstärkning? När är det okej att ge konkret feedback som gynnar beteendeförändring? Hur går det för vår fiktiva klient Ubbe med social ångest?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Helena Hammerström Socionom och kurator. Handledare i social färdighetsträning och författare.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-03-08
Länk till avsnitt

191. Bra att veta om social färdighetsträning för dig som behandlare - del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Hammerström

Bra att veta om social färdighetsträning för dig som behandlare - del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Helena Hammerström

 

Detta är ett klipp från avsnitt 191.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är sociala färdigheter? Hur kan man använda social färdighetsträning i förebyggande syfte i familjer och skolor? Hur arbetar man  med sociala färdigheter som saknas och färdigheter som redan finns men som inte används? Vad kan de 50 olika sociala färdigheterna handla om t ex att lyssna, att ge komplimanger, att be om förlåtelse? Hur kan det skilja sig att arbeta med, dels en familj och dels en individ? Vilka sociala mikrofärdigheter arbetar man med t ex  att le, att sträcka på sig, att titta någon i ögonen? Hur kan man lägga upp de två delarna i social färdighetsträning, att ge psykoedukation och att träna? Vad ingår  i klassrumsfärdigheter? Varför är det viktigt att  börja med  kommunikation när man arbetar  med  familjer? Vilka sociala färdigheter väljer man när man arbetar med enskilda individer? Vad kan vi göra  som hjälpare för att minska vår rädsla att rollspela och öka social färdighetsträning tillsammans med klienten?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Helena Hammerström Socionom och kurator. Handledare i social färdighetsträning och författare.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-03-01
Länk till avsnitt

190. Funktionell analys på PMS och PMDS - ett klientfall för behandlare. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Maria Gröndal

Funktionell analys på PMS och PMDS - ett klientfall för behandlare. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Maria Gröndal

 

Detta är ett klipp från avsnitt 190.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Hur går kartläggningen för PMDS till? Vad börjar man med att registrera? Hur ser den funktionella analysen ut? Vad kan man påverka och inte påverka med psykologisk behandling? Varför är återhämtning så viktig vid PMDS i den ?icke-PMDS?-perioden och hur ser det ut för vår klient? Hur prioriterar man vad som ska behandlas om klienten också har en annan diagnos t ex  depression? Vilka fokusområden i behandlingsplanen blir det för vår klient? Är det här ett till område som bör få uppmärksamhet vid kartläggningen av alla menstruerande personer som kommer för behandling? Hur går det för vår fiktiva klient Katja?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Maria Gröndal Leg.psykolog och doktorand

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-02-24
Länk till avsnitt

189. Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Thomas Jordan

 

Detta är ett klipp från avsnitt 189.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vilka är fyra former av konflikthantering i arbetslivet? När kan man använda dialog för att lösa konflikter i arbetslivet? Vad innebär att hantera konflikter i arbetslivet med hjälp av diskussion och förhandling? När tar man till regelstyrda procedurer för att lösa konflikter i arbetslivet Vad innebär ?rå tvingande  makt? som alternativ vid konflikthantering? På vilka tre sätt kan man  ta sig an konflikthantering? Vad innefattar de fem faserna i gruppmedling vid konflikthantering? Glöm inte att förebygga en konflikt och ha revision av de hanterade konflikter.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Thomas Jordan, är forskare och lärare på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt kursledare, handledare m.m. i eget företag (Perspectus Kommunikation AB).

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-02-17
Länk till avsnitt

188. Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Thomas Jordan

 

Detta är ett klipp från avsnitt 188.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är konflikter och hur kan man definiera dem? Vad är ABC-modellen? Hur fungerar konflikttriangelns princip? Från vilka tre nivåer behöver man utforska konflikter? Vilka 6 diagnostiska frågor är viktiga att ställa när man utreder konflikter? Hur kan man arbeta med de inblandades motivation för att, dels se motivationsnivån för att vilja lösa konflikten, och dels att öka motivationen för att lösa konflikten?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Thomas Jordan, är forskare och lärare på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt kursledare, handledare m.m. i eget företag (Perspectus Kommunikation AB).

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-02-17
Länk till avsnitt

187. Att använda KBT som psykolog inom företagshälsovård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Heléne Bivrin

Att använda KBT som psykolog inom företagshälsovård.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Heléne Bivrin

 

Detta är ett klipp från avsnitt 187.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur arbetar man på en företagshälsovård

Vad kan de ärenden som inkommer handla om ? Hur kan man tänka om arbetsrelaterad ohälsa? Vad säger  arbetsmiljöverkets föreskrifter? Vad kan sjuknärvaro och sjukskrivning kosta i produktionsbortfall för arbetsgivare men också för individen? Hur kan psykologens arbetsdag se ut på en företagshälsovård? Vilken är skärningspunkten mellan företagshälsovård, sjukvård och arbetsrätt? Vilka ingår i teamet på företagshälsovården? Vad menas med max 3 samtal? Vilket är huvudfunktionen med en företagshälsovård?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Heléne Bivrin Leg. psykolog inom företagshälsovård

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-01-25
Länk till avsnitt

186. Att använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Carina Gavelin

Att använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Carina Gavelin

 

Detta är ett klipp från avsnitt 186.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

På vilka sätt kan man ha nytta av KBT som ST-läkare inom psykiatrin?

 

Vilka verktyg inom KBT kan vara till hjälp?

 

Hur kan teamet bli förstärkt när även ST-läkaren kan KBT?

 

Hur hjälper förståelsen för hur behandlingen går till

 

Vilken samtalsmetodik använder Carina?

 

Vilket verktyg är hjälpsamt när patienter med beroendeproblematik som har blivit nekade att få  beroendeframkallande medicin reagerar med aggression?

 

Vad kan fånga problemen i tid innan det blir t ex en fullblommad psykos eller suicidförsök?

 

Hur kan en dag se ut på psykiatrin som ST-läkare?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Carina Gavelin är ST-läkare inom psykiatrin på Sunderby sjukhus Region Norrbotten.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-01-18
Länk till avsnitt

185. Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mary-Lis Andersson

Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Mary-Lis Andersson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 185.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur ser arbetsterapeutens roll ut på en hälsocentral?

Hur kommer rollen som rehabkoordinator in i bilden?

Vilka neuropsykiatriska diagnoser möter en arbetsterapeut?

På vilka sätt passar arbetsterapi och KBT ihop - 2 pusselbitar som passar ihop?

Hur kan KBT vara hjälpsamt när man arbetar som arbetsterapeut och rehabkoordinator?

* Mindfulness passar också bra in i arbetet som arbetsterapeut.

* Några tips från Mary-Lis för dig som är intresserad.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Mary-Lis Andersson är leg. arbetsterapeut, rehabkoordinator i psykosocialt team på Hertsö hälsocentral i Primärvården Luleå och går grundläggande psykoterapiutbildning, KBT..

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-01-11
Länk till avsnitt

184. Att använda KBT som behandlingsassistent och behandlare på HVB-hem. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Linda Siverhall

Att använda KBT som behandlingsassistent och behandlare på HVB-hem

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Linda Siverhall

 

Detta är ett klipp från avsnitt 184.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad står HVB-hem för? Vem kan målgruppen vara på ett HVB-hem? Vilka problem kan vara aktuella på ett HVB-hem? Vad är strukturen och basen på ett HVB-hem? Vilka exempel på manualer kan användas på HVB-hem? Hur fungerar teckenekonomi? Vad behöver personal för kunskap och förståelsegrund för att kunna ge individerna det de behöver? Hur tar man sig från vårdplan till genomförandeplan till ett levande dokument att införliva i vardagen? Vem gör vårdplanen? Vems är målen? Vad behöver man tänka på vad gäller gruppdynamiken på HVB-hem?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Linda Siverhall är leg. fysioterapeut, har gått grundläggande psykoterapiutbildning, KBT och har långvarig erfarenhet av arbete på HVB-hem.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-01-04
Länk till avsnitt

183. Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

 

Detta är ett klipp från avsnitt 183.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur är behandlingsmanualerna uppbyggda? Vad innehåller de 5 delarna i NECT? Hur går behandlingsarbetet till? Förloppet, antal sessioner, behandlingens längd, innehållet och hur det är att jobba i grupp samt lite forskning

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Nina Möller är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Elin Kjellenberg är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 183 publicerades första gången 28 december 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

182. Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 1

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

 

Detta är ett klipp från avsnitt 182.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är NECT? Forskning om NECT? Vad menas med begreppet självstigma? Hur tänker man om skam? Vilken är målgruppen för NECT? Vad är målsättningen med NECT?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Nina Möller är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Elin Kjellenberg är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 182 publicerades första gången 21 december 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

181. Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext - Forensisk KBT del 4. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext - Forensisk KBT del 4

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 181.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur ser samsjukligheten ut inom rättspsykiatrin? Hur kommer en vårdplan till? Vilken timing behövs för olika insatser? Kan man behandla patienter med KBT inom rättspsykiatrin? Kan man integrera KBT i alla led inom rättspsykiatrin som behandlingspersonal, behandlingsteamet  och omvårdnadspersonalen?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.risk, behov

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 181 publicerades första gången 14 december 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

180. Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext - Forensisk KBT del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext - Forensisk KBT del 3

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 180.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är rättspsykiatri? Vad menas med allvarlig psykisk störning? Vem utreder ifall individen har en allvarlig psykisk störning? Hur ser samsjukligheten ut inom rättspsykiatrin?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.risk, behov

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 180 publicerades första gången 7 december 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

179. Behandling för brottsdömda - Forensisk KBT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

Behandling för brottsdömda

Forensisk KBT del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 179.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vilka 3 faser ingår i Forensisk KBT-behandling för brottsdömda? Hur använder man sig av modellen RBM, risk, behov och mottaglighet i behandlingen? Vilka mål fokuserar man på i behandlingen? Ligger fokus på de direkta orsakssambanden till återfall eller arbetar man med mer transdiagnostiska faktorer såsom självkänsla? Tredje vågens KBT och acceptans-strategier blir vanligare i programmen, så även känsloreglering och uppmärksamhetsträning. Varför? Vad är över-reglering och under-reglering? När får den brottsdömde behandling? Jobbar man i grupp eller individuellt? Vilken inställning behöver man ha som behandlare när man arbetar med brottsdömda klienter? Finns det chans för revansch?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.risk, behov

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 179 publicerades första gången 30 november 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

178. Risk, behov och mottaglighet (RBM) för brottsdömda - Forensisk KBT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

Risk, behov och mottaglighet (RBM) för brottsdömda - Forensisk KBT del 1

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 178.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vem är den forensiska målgruppen? Vad står modellen risk, behov och mottaglighet för? Vilka faktorer ingår i riskbedömningen, den så kallade ?central 8?? Om det finns risk så finns det behov. Hur ser man på det? Vad är syftet med behandlingen för brottsdömda? Vem av de brottsdömda prioriteras vad gäller behandlingsinsatser? Är det frivilligt eller tvång med behandling för de brottsdömda klienterna?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.risk, behov

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 178 publicerades första gången 25 november 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

177. TFCO - Treatment Foster Care Oregon. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Marshall och Cissi Green

TFCO - Treatment Foster Care Oregon

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Anna Marshall och Cissi Green

 

Detta är ett klipp från avsnitt 177.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är TFCO ? Treatment Family Care Oregon? Vilka ungdomar får TFCO? Vilken roll har teamledaren, familjeterapeuten och familjehemsfamiljen? Vilken behandling får ungdomen och vilken behandling får hens familj? Vad menas med förstärkt  familjehem och intensiv behandling? Hur ser upplägget för TFCO ut? Vad säger forskningen om TFCO?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Anna Marshall är leg.psykoterapeut, KBT samt lärare och handledare

Cissi Green är socionom, familjeterapeut och handledare

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 177 publicerades första gången 25 november 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

176. PYC - parenting young children. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sandra Melander

PYC - parenting young children

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Sandra Melander

 

Detta är ett klipp från avsnitt 176.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är PYC ? Parenting Young Children? Vem ingår i målgruppen? Vilka svårigheter har föräldrarna? Hur kartlägger man svårigheter hos föräldern och barnet? Vad finns det för forskning? Vilka är de 4 stegen i programmet? Vi får några tips från checklistorna som ingår i programmet? Hur blir generalisering viktig för just den här klientgruppen? Vem kan gå PYC-utbildningen?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Sandra Melander Metodutvecklare, kognitions- och beteendevetare, Msc psykologi

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 176 publicerades första gången 19 oktober 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

175. Dubbel-SORK inom KBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik?

Dubbel-SORK inom KBT

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Tatiana Grönevik

 

Detta är ett klipp från avsnitt 175.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är syftet med en dubbel-SORK? Hur fyller man i en dubbel-SORK? Vad blir problemet för barnet? Vad blir problemet för föräldern? Vad är det som i slutänden vidmakthåller problemet? Hur går det för barnet i längden? Vad kan man hjälpa till med? Vem har största ansvaret för att en förändring ska bli av?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Tatiana Grönevik Bachelor of Science in Psychology (UK), Grundläggandepsykoterapiutbildning, KBT steg 1 Barn och Ungdom i ett Familjeperspektiv. Beteendevetare och behandlare inom öppenvården i resursskolan.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 175 publicerades första gången 12 oktober 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

174. Att använda KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskolan med integrerad öppenvård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik

Att använda KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskolan med integrerad öppenvård

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Tatiana Grönevik

 

Detta är ett klipp från avsnitt 174.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur arbetar man med KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskola med integrerad öppenvård? På vilka sätt kan man ingå som behandlare i klassrummet? Vilka fördelar finns det med att integrera öppenvården i skolverksamheten? Hur kan man arbeta med hela familjen? När använder man dubbelsorken?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Tatiana Grönevik Bachelor of Science in Psychology (UK), Grundläggandepsykoterapiutbildning, KBT steg 1 Barn och Ungdom i ett Familjeperspektiv. Beteendevetare och behandlare inom öppenvården i resursskolan.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 174 publicerades första gången 5 oktober 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

173. Att använda KBT som psykolog och programledare i kriminalvården. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Johan Eriksson och David Ivarsson

Att använda KBT som psykolog och programledare i kriminalvården.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Johan Eriksson och David Ivarsson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 173.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vilka behandlingsprogram arbetar man med i kriminalvården? När arbetar man mer med manualstyrda behandlingar och när är man mer flexibel? Vilken utbildningsnivå har programledarna? Har programledarna en specifik utbildningsplan inom verksamheten? Vad innehåller programledarnas handledning? Är inspelade samtal, kollegiehandledning och feedback en viktig del av kunskapsutvecklingen? Vilka teorier under paraplybegreppet KBT använder sig kriminalvården av? Vilka delar av ?tredje vågens? KBT blir mer vanligt i behandlingsprogrammen?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 173 publicerades första gången 28 september 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

172. MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna-Rosa Perris

MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Anna-Rosa Perris

 

Detta är ett klipp från avsnitt 172.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är Theraplay? Vilket tillvägagångssätt använder sig Theraplay av? När kommer Theraplay in i behandlingen? Hur hjälper Theraplay  s?att  barnet   får lära sig att ha nära relation till någon annan? Vilka 6 tårtbitar ingår i MIM och Theraplay för att skapa en tillitsfull relation mellan förälder och barn? Hur ser behandlingsupplägget ut? Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med föräldrar och deras barn? Vad avslutar man alltid MIM och Theraplay med?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Anna-Rosa Perris är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT handledare. Certififierad utbildare och handledare i Theraplay.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 172 publicerades första gången 21 september 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

171. Theraplay del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna-Rosa Perris

Theraplay del 1.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Anna-Rosa Perris

 

Detta är ett klipp från avsnitt 171.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är MIM? Marschak Interaction Method Vilken teori ligger bakom MIM och Theraplay? Vad arbetar man med för att hjälpa föräldrar att se deras egna svårigheter och attityder som står i vägen för att skapa en trygg relation med sitt barn? Vad är samspelsövningar? Vilka kärnbehov synas i samspelsövningarna? På vilket sätt arbetar man med inspelningarna av samspelsövningarna? Hur behöver du som behandlare bemöta föräldrarna?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Anna-Rosa Perris är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT handledare. Certififierad utbildare och handledare i Theraplay.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 171 publicerades första gången 14 september 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

170. Att använda KBT som hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsa. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Johanna Lindgren

Att använda KBT som hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsa

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Johanna Lindgren

 

Detta är ett klipp från avsnitt 170.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är en hälso- och sjukvårdskurator? Hur arbetar en hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsan? Vilka arbetsuppgifter kan man ha på studenthälsan som hälso- och sjukvårdskurator? På vilket sätt använder man KBT som hälso- och sjukvårdskurator med vuxna studenter?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Johanna Lindgren är socionom, KBT-terapeut, hälso- sjukvårdskurator och arbetar på studenthälsan på Luleå Tekniska Universitet

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 170 publicerades första gången 7 september 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

169. Att använda KBT som coach inom organisation och arbetsliv. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Mattson.

Att använda KBT som coach inom organisation och arbetsliv

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Helena Mattson.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 169.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är en coach? Hur arbetar en coach? Skiljer sig ett coach-samtal från ett  behandlande samtal? På vilket sätt använder man KBT som coach? Vi tar en framtidspromenad tillsammans.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Helena Mattson är beteendevetare, coach och organisationskonsult

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 169 publicerades första gången 31 augusti 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.