Sveriges 100 mest populära podcasts

Arche - samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur

Arche - samtal om psykoanalys, humaniora och arkitektur

En podd från tidskriften Arche som publicerar författare, poeter, konstnärer, forskare, kliniker, intellektuella och psykoanalytiker som arbetar inom det breda fältet psykoanalys, humaniora och arkitektur. Ansvarig utgivare är psykoanalytiker och författare Per Magnus Johansson.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

arche.podbean.com

Avsnitt

Det okända

??Per Magnus Johansson talar om det okända, från ett samtal den 8 maj 2022. Arrangörer: Jonsereds herrgård och Konstnärliga fakulteten, båda vid Göteborgs universitet, i samverkan med Atalante. Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke.

2022-05-09
Länk till avsnitt

Om lidande - med Per Magnus Johansson

Lider vi mer idag? Vem har ansvar för barns lidande? Har vi svårare att stå ut med lidandet? Vad är lidandets kreativa potential? Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, idéhistoriker och författare talar som inbjuden gäst till ett arrangemang ?Vantrivs vi i kulturen?? på Skeppet i Göteborg den 7 april 2022. Samtalsledare är Alexandra och Ludvig Lindelöf.

2022-05-04
Länk till avsnitt

Psykoanalys och politik

Psykoanalytiker, docent och författare Per Magnus Johansson talar om psykoanalys och politik.

En föreläsning som spelades in på Göteborgs Stadsbibliotek. 

Läs mer om Per Magnus Johansson på: permagnusjohansson.com

2022-01-31
Länk till avsnitt

Om tvångssyndrom och OCD

?Vi människor har behov av tröst och att försöka påverka verkligheten - i synnerhet när vi inte kan påverka den.? Så inleder Per Magnus Johansson detta avsnitt som handlar om tvångshandlingar och tvångstankar: OCD (Obsessive Compulsive Disorder). Han reflekterar över när det drabbar unga människor och vilken hjälp som finns att få. 

Samtalet spelades in i samband med att Per Magnus Johansson deltog i en utbildningsfilm för skolelever om OCD, producerad av Louise Bergman som också intervjuar. 

2021-12-01
Länk till avsnitt

Den psykiska ohälsan - en tanke

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige liksom antalet patienter inom psykiatrin. Önskan är stor att hitta behandlingsmetoder som fungerar. I det här avsnittet får vi lyssna på en del ur ett av de seminarier som Per Magnus Johansson håller i Freudianska föreningens regi i Göteborg. Du kan läsa mer om dessa seminarier på arche.se

2021-11-18
Länk till avsnitt

Arkitektliv: Gert Wingårdh i samtal med Per Magnus Johansson och Johan Linton

Ett samtal om Arche Press nya bok Arkitektliv som är en omfattande undersökning av Gert Wingårdhs liv och arbete. Boken utgår från samtal som Wingårdh under ett decennium haft med psykoanalytikern och idéhistorikern Per Magnus Johansson samt arkitekten och arkitekturhistorikern Johan Linton, båda två från kulturtidskriften Arche.

Samtalen kompletteras med en rik dokumentation, både saklig och personlig, av huvudpersonens verksamhet. Vi får ta del av sjuttio stycken projekt som Gert Wingårdh har valt ut och som är beskrivna av honom själv i kommentarer präglade av personliga tankar och minnesbilder. Därutöver får vi läsa en passage som beskriver en normal arbetsvecka för Gert Wingårdh, en slags komprimerad dagbok som utvidgar och komplettera bilden av ett arkitektliv. Läs mer om boken här

Boken finns att köpa hos välsorterade bokhandlare och i nätbokhandeln.

Samtalet spelades in den 29:e oktober 2021 i Arches lokaler i Göteborg.

 

2021-10-30
Länk till avsnitt

Trilogin Corona - En psykoanalytikers dagbok

Ett samtal mellan psykoanalytiker och författare Per Magnus Johansson och Christer Andersson, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Bergsjön vårdcentral, som är en av de personer som har en framträdande plats i Per Magnus Johanssons tre böcker Corona ? En psykoanalytikers dagbok på Bokförlaget Korpen.  Samtalet modererades av psykolog Annika Stiebe. 

Böckerna finns att köpa hos nätbokhandlarna och hos välsorterade bokhandlare.

Samtalet spelades in på Majornas bokhandel 29 september 2021.

2021-10-01
Länk till avsnitt

Att arbeta i en mångkulturell stadsdel

Per Magnus Johansson talar om att arbeta i en mångkulturell stadsdel och ger konkreta råd till läkare, psykologer, socionomer och lärare som möter människor som har sitt ursprung i andra länder. Han reflekterar också över frågan om kriminalitet och utanförskap. I samtalet utgår han från Bergsjön vårdcentral i Göteborg där han handleder läkare och psykologer. Per Magnus Johansson är psykolog, psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare.

Frågan om exil är ständigt aktuell i tidskriften Arche.

I nummer 2015 50-51 skriver Per Magnus Johansson om psykoanalys och exil och i nummer 2019 68-69 skriver han om den världsberömda filosofen Agnes Heller.

Några fler exempel på texter ur de senaste numren:

I nummer 2021 74-75: Fethi Benslama diskuterar möjligheten att i kliniken arbeta med exilproblematiken hos migranterna och deras barn. Exilens betydelse för modernismen utforskas av Johannes Nordholm där han utgår från konstlivet i Paris kring sekelskiftet 1900. Jesper Svenbro behandlar frågan om toleransen mot oliktänkande via Tomas Tranströmer.

I nummer 2020 70-71 : Jonas Gilbert, Caroline Merkel och Antje Wischmann behandlar den tyska filosofen, litteratur- och språkvetaren Käte Hamburgers tid i exil i Göteborg mellan 1934 och 1956. Den egyptisk-franske psykoanalytikern Moustapha Safouan diskuterar förhållandet mellan individ och samhälle under 1900-talets Europa och hur detta gestaltas i arabvärlden idag. Vi publicerar även en intervju med Julia Kristeva "Jag är och förblir en främling".

 

 

2021-09-12
Länk till avsnitt

Konsten att lyssna

I det här avsnittet samtalar Marit Kapla, Per Magnus Johansson och David Karlsson om konsten att lyssna.

Samtalet ägde rum i maj 2021 och arrangerades av ABF Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen och bokförlaget Korpen och vi tackar för möjligheten att få sända samtalet här.

2021-07-29
Länk till avsnitt

Postmodern kärlek - del 2

Per Magnus Johansson samtalar om kärleken i vår tid; såväl dess förändringar som dess oföränderligheter.

Han frågar sig vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i kärlek idag och vilka frågor man kan ställa sig kring föräldraskap och skilsmässor. Han reflekterar över varaktighet och fördjupning i kontrast till kortvariga och utbytbara relationer. Och vilken roll spelar kärleken i behandlingsarbete liksom kärleken till våra institutioner? Vi får också lyssna till Leonard Cohen som talar om kärlek.

Föreläsningen är del två av två och spelades in på Göteborgs stadsbibliotek våren 2017  - och den är minst lika aktuell idag. Moderator är David Arvidsson.

Per Magnus Johanssons utgår från en artikel om postmodern kärlek i Arche 2016 54-55 där han i huvudsak tar stöd i Sigmund Freud. Vi får också ta del av tankar av sociologen Eva Illouz, psykoanalytikern Julia Kristeva och hennes man, författaren Phillipe Sollers samt den svenska författaren Lena Andersson och hennes böcker Egenmäktigt förfarande och Utan personligt ansvar. Du kan läsa mer på arche.se

2021-06-26
Länk till avsnitt

Över- och underdiagnostik inom psykiatrin

Förekommer överdiagnostik inom psykiatrin, eller finns det skäl att tro att vissa psykiatriska tillstånd är underdiagnostiserade? Hur har diagnostiken utvecklats över tid? Och med tanke på den omfattande förskrivningen av antidepressiv medicin - hur mår vi egentligen? Ett samtal med forskare och överläkare Harald Aiff, psykiater, forskare och författare Lotta Borg Skoglund och Per Magnus Johansson, psykolog, psykoanalytiker, idéhistoriker och författare. Arrangerat av Region Halland och Västra Götalandsregionen och vi tackar för möjligheten att få sprida samtalet här. Samtalet spelades in 18 maj 2021 och finns också att se på Youtube: ?https://youtu.be/EVNIsmY8pO4  

2021-06-06
Länk till avsnitt

Agnes Heller

I det här avsnittet möter vi en av de mest betydelsefulla filosoferna i vår tid, Agnes Heller, i ett samtal med Per Magnus Johansson den 27 september 2015 då Agnes Heller var på besök i Göteborg för att tala på Bokmässan och på Freudianska föreningen. Tidskriften Arche har publicerat ett flertal texter av Agnes Heller.

Politiskt gick Heller från att vara en humanistisk marxist till att bli en förespråkare för den amerikanska politiska modellen. Hon uppfattade att den amerikanska konstitutionen ger de bästa möjligheterna för den enskilde att förverkliga ett meningsfullt liv i frihet. Hon var emellertid självklart främmande inför den politik som Donald Trump bedriver. Hon var lika kritisk mot kommunistiska regimer som hon var mot högerpopulistiska. Hon var en förespråkare av ett enat och demokratiskt Europa och erhöll en mängd utmärkelser för sin kulturella och intellektuella gärning.

Fyra år efter att det här samtalet spelades in, den 19 juli 2019 dog Agnes Heller 90 år gammal. Hon drunknade i samband med en simtur i Balatonsjön i sydvästra delen av Ungern. Per Magnus Johansson skrev då en text om Agnes Heller som finns publicerad i Arche 2019 68-69 och som finns att läsa i sin helhet på arche.se.

2021-05-04
Länk till avsnitt

Om felprestationer - med Per Magnus Johansson

Har du också försökt öppna dörren med fel nyckel och funderat på vad det kan betyda? Psykoanalytiker och författare Per Magnus Johansson talar om felprestationer och felhandlingar utifrån Sigmund Freuds bok Vardagslivets psykopatologi. Avsnittet spelades in 13 mars 2021 och är en del av det Freudseminarie som leds av Per Magnus Johansson och administreras av Erica Lundqvist och David Arvidsson. Seminariet sker ungefär en gång i månaden, är öppet för alla och det är möjligt att delta online. Du kan läsa mer på arche.se eller mejla till [email protected] 

#permagnusjohansson #isigmundfreud #psykoanalys #arche #felprestationer #felhandlingar #freudseminarie

2021-04-01
Länk till avsnitt

Psykiskt lidande och livslust - Ruben Östlund, Per Magnus Johansson och Aslak Iversen

Ett samtal mellan regissören Ruben Östlund, idéhistorikern och psykoanalytikern Per Magnus Johansson och psykologen Aslak Iversen kring psykiskt lidande och livslust. Ruben Östlund är känd för filmer som The Square, Play, De ofrivilliga och Turist och samtalet tar sin utgångspunkt i scener ur hans filmer. Vi får också höra Östlund berätta om sin nya film Triangle of Sadness.    Samtalet utgår från frågor som väcks i det psykiatriska patientarbetet och som även gestaltas i film och litteratur: Hur kan vi hjälpa människor som reagerar starkt och dramatiskt på konflikter i mänskliga situationer? Hur hanterar vi rädsla? Hur förhåller vi oss till vårt ansvar, även när vi är sårbara?   Samtalet arrangerade av Psykiatrin i Halland i samarbete med Högskolan i Halmstad den 26 februari 2021.  
2021-03-19
Länk till avsnitt

Hembygd och exil

Idéhistorikerna och författarna Sven-Eric Liedman och Per Magnus Johansson samtalar om hembygd och exil. Var känner vi oss hemma? Och var är vi främlingar?   Sven-Eric Liedman doktorerade i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet 1966. Han var professor i detta ämne vid Göteborgs universitet 1979?2006.   Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog och doktorerade i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet 1999.    År 2018 kom Liedman och Johansson ut med en gemensam bok: En spricka i språket. Marx och Freud - våra samtida, på Albert Bonniers Förlag.   Samtalet spelades in på Göteborgs Stadsbibliotek 3 mars 2021. Moderator är Mats Leffler.  Läs mer om avsnittets ämne i Arche nr 68-69 här: https://www.arche.se/publikationer/arche-nummer-2/   #idehistoria #psykoanalys #hembygd #svenericliedman "permagnusjohansson "arche
2021-03-04
Länk till avsnitt

Om narcissism

Per Magnus Johansson talar om hur man kan förstå begreppet narcissism. Han reflekterar över möjligheter till förändring och behandling av patienter med narcissistiska drag. Vad har förmågan att sörja med narcissism att göra? Han talar också om narcissism i förhållande till föräldraskap och till barndomen liksom till vår önskan om bekräftelse och framgång. Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare.

Moderator för föreläsningen är Lydia Sandgren och den spelades in på Göteborgs stadsbibliotek 13 december 2017. 

2021-02-08
Länk till avsnitt

Om hur Arche startades och hur tidskriften drivs idag

Ansvarige utgivare Per Magnus Johansson berättar om hur Arche startades och hur tidskriften drivs idag. Vi får också höra om föreläsningsverksamheten och om bokförlaget Arche Press.

Så här ser Arches redaktion ut: 

Redaktör och ansvarig utgivare: Per Magnus Johansson Biträdande redaktörer: Mats Leffler & Annika Stiebe Layout & bildredaktör: Johan Linton Redaktionssekreterare: Jonas Gilbert & Johan Stålberg Redaktionskommitté: Mathias Alvidius, David Arvidsson, Mikaela Blomqvist, Joel Danielsson, Elin Mårtensson Elmrud, Mikael Färnkvist, Gunilla Hallerstedt, Anders Holme, Mia Hägg, Lydia Liljegren, Erica Lundqvist, Irina Karlsohn, Thomas Karlsohn, Håkan Liljeland, Ulf Karl Olov Nilsson, Johannes Nordholm, Astrid von Rosen, Ingrid Rosén, Peter Sand Ansvarig för kontakter med Frankrike: Yvette Johansson Redigerare: Andreas Stiebe Tidskriften stöds av Statens kulturråd Trycks på Göteborgstryckeriet, Mölndal

Prenumerationserbjudande: Teckna en prenumeration och få ett äldre nummer av Arche på köpet. Läs mer på arche.se

Det här är ett samtal från Kulturtidskriftfestivalen den 27 januari 2021 som arrangerades av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Nätverkstan i Göteborg och Mediaverkstaden Skåne. Moderator är Hannah Ohlén Järvinen.

Hela sändningen finns att se på länken nedan där vi också möter Lira musikmagasin, Tidningen Skriva, Meänmaa, Ord&bild och Röda rummet liksom minipaneler, musikuppträdanden och läsningar.

https://www.facebook.com/natverkstankulturtidskrifter/videos/444704706712000

 

 

 

2021-02-02
Länk till avsnitt

Postmodern kärlek - del 1

Per Magnus Johansson samtalar om kärleken i vår tid; såväl dess förändringar som dess oföränderligheter. Han frågar sig vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i kärlek idag och vilka frågor man kan ställa sig kring föräldraskap och skilsmässor. Vad innebär kärleken till vår historia för våra relationer här och nu? Kan man vara begärande utan att tala sanning? Frågor ställs om Tinder och han reflekterar över varaktighet och fördjupning i kontrast till kortvariga och utbytbara relationer. Och vilken roll spelar kärleken i behandlingsarbete liksom kärleken till våra institutioner?

 

Föreläsningen är del ett av två och spelades in på Göteborgs stadsbibliotek i februari 2017  - och den är minst lika aktuell idag. Moderator är David Arvidsson. Per Magnus Johanssons utgår från en artikel om postmodern kärlek i Arche 2016 54-55 där han i huvudsak tar stöd i Sigmund Freud. Vi får också ta del av tankar av sociologen Eva Illouz, psykoanalytikern Julia Kristeva och hennes man, författaren Phillipe Sollers samt den svenska författaren Lena Andersson och hennes böcker Egenmäktigt förfarande och Utan personligt ansvar. Du kan läsa mer på arche.se

 

 

2021-01-23
Länk till avsnitt

Per Magnus Johansson om coronapandemin utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv

Per Magnus Johansson kom i januari 2021 ut med sin andra bok om coronapandemin ? Corona -en psykoanalytikers dagbok Del två på Korpens förlag. I det har avsnittet reflekterar han över hur vi människor hanterar oro, osäkerhet och begränsningar och hur vi kan förhålla oss till dom existensiella frågorna som väcks. Hur kan vi lära oss något mer om oss själva och den värld vi lever i?  

Bakgrund till de två böckerna om Corona: Per Magnus Johansson skrev sin första dagboksanteckning den 17 mars 2020 och skrev sedan texter nästan dagligen som publicerades på sociala medier och som sen sammanställdes i den första boken, Corona ? En psykoanalytikers dagbok som kom ut den 25 maj 2020. Under sommaren och hösten 2020 skrev Per Magnus Johansson veckobrev som nu finns publicerade den andra boken, Corona ? en psykoanalytikers dagbok del 2. Denna bok skildrar Corona-pandemins utveckling från juni till oktober 2020 ur intellektuella, medicinska och konstnärliga perspektiv. I arbetet med boken har ett antal forskare, flera läkare, en konstnär, en bibliotekschef, en präst, ett vårdbiträde, en konsthistoriker, en teaterregissör och flera intellektuella engagerats.

Den innehåller ett mångfacetterat samtal om hur Covid-19 har drabbat samhället och dess invånare. Utgångspunkten är att alla är drabbade, men att vi är berörda på skilda sätt. Vår oro och utsatthet ser olika ut, men den finns närvarande i större eller mindre utsträckning för var och en av oss. 

Inspelningarna i denna podd är från ett samtal den 27 maj 2020 om coronapandemin utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv, på uppdrag av Svenska psykoanalytiska föreningen och ABF Stockholm och ett samtal med Petra Revenue på Teater Trixter den 20 augusti 2020. 

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, utbildad i Paris, och idéhistoriker, verksam vid Göteborgs universitet. Han är författare till en rad böcker om bland annat psykoanalysens historia i Sverige samt redaktör för kulturtidskriften Arche.

 

2021-01-15
Länk till avsnitt

Marx och Freud - med Sven-Eric Liedman och Per Magnus Johansson

I det här avsnittet möter vi idé-och lärdomshistorikerna Sven-Eric Liedman och Per Magnus Johansson som talar om sin gemensamma bok En spricka i språket, Marx och Freud ? våra samtida som gavs ut på Bonniers förlag år 2018. Marx och Freud är både aktuella och kontroversiella. Ständigt dödförklaras de för att i nästa ögonblick åter hamna högst upp på dagordningen. Deras inflytande på eftervärlden har varit enormt men också motsägelsefullt. Varför fortsätter de att engagera oss? Det ska vi höra om nu i det här samtalet som spelades in på Freudianska föreningen i november 2018.

2021-01-06
Länk till avsnitt

Psykoanalysens utmaningar idag på 2020-talet

Per Magnus föreläser om psykoanalysens utmaningar idag; på 2020-talet. Samtalet mynnar ut i frågan om hur vi kan leva våra liv på ett meningsfullt sätt. Föreläsningen är inspelad på Freudianska föreningen i Göteborg 14 december 2019.

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog, docent i idé och lärdomshistoria och författare.

Föreläsningen finns också att se på Youtube: https://youtu.be/7mKEzKis44I

 

2021-01-01
Länk till avsnitt

Lou Andreas Salomé

Per Magnus Johansson föreläser om den ryskfödda författaren och psykoanalytikern Lou Andreas-Salomé (1861-1937) som var en kvinnlig pionjär inom psykoanalysen och blev en central person för Sigmund Freud och hans dotter Anna, liksom för den psykoanalytiska rörelsen. Hon levde ett okonventionellt liv och var modig i såväl ord som i handling. Hon väckte frågor som är högaktuella också idag kring filosofi, religion, erotik och sexualitet liksom kvinnans rätt till ett självständigt liv och därmed hennes förhållande till sina egna begär. Lou Andreas-Salomés författarskap innefattar nio romaner, ett tjugotal noveller och monografier samt ett stort antal psykoanalytiska texter. Hon samtalade och umgicks med ledande intellektuella likt Paul Rée, Friedrich Nietzsche och Rainer Maria Rilke.   En föreläsning av Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, docent i idéhistoria och författare. Moderator är Mats Leffler. Föreläsningen spelades in på Freudianska föreningen 12 december 2020.  

 

2020-12-29
Länk till avsnitt

Universitetets gränser

Lyssna på Sven-Eric Liedman, Per Magnus Johansson, Thomas Karlsohn och Peter Josephson som samtalar kring boken Universitetets gränser, utgiven på Arche Press. Samtalet spelades in i mars 2019. Läs mer om boken på https://www.arche.se/publikationer/universitetets-granser/

Universitetets gränser är en antologi med nyskrivna texter om universitetets historia och aktuella situation av forskare i idé- och lärdomshistoria och historia från Uppsala, Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet samt Södertörns högskola.

Boken innehåller följande texter: 

Peter Josephson & Thomas Karlsohn ? Om universitetets gränser Sven Widmalm ? Är universitetet historia? Jenny Beckman ? Botanikens gränser Peter Josephson ? Hotet från autodidakten Fredrik Bertilsson ? Verksamhetsöverskridande samarbeten Per Magnus Johansson ? Psykoanalysen och universitetet Thomas Kaiserfeld ? Massuniversitetets forskningspolitik My Klockar Linder ? I kulturforskningens gränsland Andreas Åkerlund ? Universitetet över gränserna Thomas Karlsohn ? Akademisk nostalgi Johan Östling ? Bortom konventionens gränser

 

2020-12-23
Länk till avsnitt

Psykoanalysens introduktion i Sverige - del 2

Hur gick det till när Freuds psykoanalys introducerades i Sverige? En föreläsning av psykoanalytiker och idé- och lärdomshistoriker Per Magnus Johansson.

Denna föreläsning är del två i en föreläsningsserie om psykoanalysens, psykoterapins och psykiatrins historia i Sverige, och beskriver utvecklingen i Sverige från andra världskrigets början fram till idag. Föreläsningarna baseras på Per Magnus Johanssons  böcker i serien om Freuds psykoanalys: Arvtagare i Sverige (1999), Arvtagare i Sverige Del 2 (2003) samt Inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009 (2009). Utgivna på Daidalos förlag. Föreläsningen är inspelad på Göteborgs stadsbibliotek 2017.

2020-12-23
Länk till avsnitt

Psykoanalysens introduktion i Sverige - del 1

Hur gick det till när Freuds psykoanalys introducerades i Sverige? En föreläsning av psykoanalytiker och idé- och lärdomshistoriker Per Magnus Johansson. Del ett av två i en föreläsningsserie om psykoanalysens, psykoterapins och psykiatrins historia i Sverige, baserat på Per Magnus Johanssons tre böcker i serien om Freuds psykoanalys: Arvtagare i Sverige (1999), Arvtagare i Sverige Del 2 (2003) samt Inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009 (2009). Utgivna på Daidalos förlag. Avsnittet är inspelat på Göteborgs Stadsbibliotek år 2017.

 

#psykoanalys #sigmundfreud #freud  #psykoanalyssverige #permagnusjohansson #arche #tidskriftarche #archesamtal

2020-12-23
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.