Sveriges 100 mest populära podcasts

Relatera mera

Relatera mera

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

psykologdavid.se

Avsnitt

48. Ignorera mera! Eller?

Ofta sägs det att man skall undvika att ge barn och unga uppmärksamhet när de "beter sig illa". Tanken bakom det är att om man ger uppmärksamhet för dåligt beteende kommer det beteendet att öka och tvärtom, om man inte ger det uppmärksamhet, kommer det att minska. Men stämmer detta verkligen? Och vilka konsekvenser får det för barnet, föräldern och relationen?
2023-06-05
Länk till avsnitt

47. Så skapar du ömsesidigt respektfulla relationer med barn!

Hur skapar man goda relationer till sitt barn? I det här avsnittet delar vi med oss av våra bästa tips för att skapa och bibehålla kontakt och gemenskap i relationer med barn och unga.
2023-05-22
Länk till avsnitt

46. Därför är det så viktigt med relationer!

Relationer är livsviktiga, sägs det. Men varför är det så? Vad är det som gör relationer så viktiga? Och vad är egentligen goda relationer?
2023-05-01
Länk till avsnitt

45. Föräldraskap och stress

Vad är stress? Vad gör det med föräldrar? Och vad kan man göra åt det?
2023-04-03
Länk till avsnitt

44. Nu har du faktiskt anmält dig! Om barns aktiviteter.

Många föräldrar känner igen det: Man har anmält barnet till en fritidsaktivitet och efter ett par gånger vill barnet inte gå dit. Hur kan man som förälder tänka då? Var går gränsen mellan att stötta och att pressa?
2023-03-20
Länk till avsnitt

43. Behovsfokuserad konfliktlösning

Det är oftast möjligt att lösa konflikter på sätt som innebär att alla får vad de behöver. Ja, faktiskt! I det här avsnittet pratar vi om hur det går till.
2023-02-20
Länk till avsnitt

42. Diagnoser

När sätts en diagnos? Varför? Vilka fördelar finns med att få en diagnos? Finns det nackdelar?
2023-01-16
Länk till avsnitt

41. Blyga barn

Varför är vissa barn blyga? Är det ett problem att ett barn är blygt och för vem är det i så fall ett problem? Kan och ska man hjälpa ett barn som är blygt? Och hur gör man det bäst i så fall?
2022-12-20
Länk till avsnitt

40. Konsekvenstrappor i skolan

Många skolor har sk konsekvenstrappor i sina rutiner och planer när det gäller studiero och trygghet. Vad är en konsekvenstrappa? Hur funkar den? Funkar den? Vilka antaganden ligger bakom användandet av konsekvenstrappor och vilka effekter får de, för eleverna och för skolverksamheten?
2022-11-28
Länk till avsnitt

39. Barn måste lära sig att deras handlingar får konsekvenser

Handlingar får konsekvenser. Det måste våra barn lära sig. Men hur lär vi dem bäst? Behöver vi lära dem? Och vilka konsekvenser är det egentligen som vi skall uppmärksamma våra barn på?
2022-11-07
Länk till avsnitt

38. När barn har svårt för att vänta

Vänta på en kompis, vänta på sin tur, vänta på något roligt. Varför är det så svårt för vissa barn att vänta och vad kan vi vuxna göra för att hjälpa?
2022-10-17
Länk till avsnitt

37. Visuella samtalsmetoder

David presenterar några olika visuella metoder, som tex ritprat och samtalsmatta, för att kommunicera med barn och unga.
2022-10-03
Länk till avsnitt

36. Barn med perfektionism

För en del barn är det bara perfekt som duger. Perfektionism kan skapa ett stort lidande hos barn och unga - och deras anhöriga. Vi pratar om hur perfektionism kan ta sig uttryck och vad man som vuxen kan göra för att hjälpa ett barn eller en ungdom som lider av det.
2022-09-19
Länk till avsnitt

35. Hålla koll - inte vara kontrollerande!

Så om man skall undvika yttre och psykologisk kontroll, vilket vi pratade om i föregående avsnitt, hur gör man då istället?
2022-09-05
Länk till avsnitt

34. Kontroll spelar roll!

Kontroll i föräldraskapet är nödvändigt! Eller?! Vad är kontroll egentligen, vilka effekter har det och finns det egentligen några alternativ?
2022-08-22
Länk till avsnitt

33. Samhörighet

Att uppleva samhörighet - en känsla av att höra till en gemenskap och vara värdefull - är ett grundläggande mänskligt behov. Vad skall vi vuxna tänka på och vad skall vi göra om vi vill bidra till den här upplevelsen hos barn och unga? Och vad skall vi undvika? Avsnittet är det tredje och sista i vår serie, som handlar om självbestämmandeteorin och människors grundläggande psykologiska behov. (Det går utmärkt att lyssna på avsnittet utan att lyssna på de andra delarna i serien.)
2022-06-13
Länk till avsnitt

32. Kan själv! Om barns behov av att uppleva kompetens

Barn vill förstå och påverka sin omgivning. De vill lära sig ta hand om sig själva. Känna att de kan och klarar sig. Vi vuxna kan stötta den här processen hos våra barn - men vi kan också störa den. I det här avsnittet pratar vi om vad som är viktigt för vuxna att tänka på när det gäller barns behov av kompetens. Avsnittet är det andra i en serie om tre, som handlar om självbestämmandeteorin och våra grundläggande psykologiska behov. (Det går utmärkt att lyssna på avsnittet utan att lyssna på de andra delarna i serien.)
2022-05-24
Länk till avsnitt

31. Självbestämmande

Alla, både barn och vuxna, vill uppleva att de egna beteendena har sitt ursprung i en själv. Varför är det så viktigt? Hur kan vi hjälpa barn och unga att uppleva det? Och hur hänger självbestämmande ihop med motivation? Avsnittet är det första i en serie om tre, som handlar om självbestämmandeteorin och våra grundläggande psykologiska behov.
2022-05-09
Länk till avsnitt

30. Barn och motivation

Vad är motivation? Finns det olika typer av motivation? Kan man motivera ett barn? Hur? Om detta och mycket mer pratar vi i det här avsnittet.
2022-04-25
Länk till avsnitt

29. Känslor är smittsamma

Vad är affektsmitta och hur det påverkar det samspelet mellan barn och vuxna i hemmet och i förskola/skola?
2022-04-12
Länk till avsnitt

28. Berömma barn?

?Vad duktig du är!? En del hävdar att barn aldrig kan få för mycket beröm. Andra anser att man bör undvika att säga att barnet är duktigt och presterar bra. I det här avsnittet försöker vi reda i detta med beröm. Finns det bra och dåligt beröm? Vad skall man berömma? Och hur?
2022-03-28
Länk till avsnitt

27. När barnets föräldrar är oense om gränser

Petra och David tar sig an ett lyssnarbrev om när föräldrar har olika uppfattningar om hur de ska förhålla sig till sitt barns svårigheter. Hur kan vi prata med varandra som vuxna?
2022-03-07
Länk till avsnitt

26. Hur får vi barn att göra som vi vill?

Petra och David pratar om tydliga önskemål. Vet vi alltid vad skillnaden är mellan önskemål och krav? Vad gör vi om barnet säger nej och vad är poängen med att inte säga inte?
2022-02-22
Länk till avsnitt

25. Hjälp, mitt barn ljuger!

Varför ljuger barn och unga? Vad gör man åt det? Och är det ens ett problem?
2022-02-07
Länk till avsnitt

24. Hjärna i förskolan

David berättar lite om hjärnans utveckling hos barn utifrån sin bok Hjärna i förskolan. Hur fungerar under- och övervåningen och varför pratar vi så lite med barn om hjärnan? Hur kan barn få ett språk för när hjärnan kokar över?
2022-01-24
Länk till avsnitt

23. Barnet gråter vid lämning i förskolan ? vad gör vi?

Petra och David pratar utifrån ett lyssnarbrev om introduktion i förskolan, om tillit och hur vi kan göra om barnet gråter vid lämning.
2022-01-10
Länk till avsnitt

22. Så kan du skapa en jul som blir bra för alla

Varför blir det så mycket dramatik kring julen? Hur ska vi egentligen göra för att skapa ett julfirande som passar för alla? Är det ens möjligt att minska stress och utbrott och vad betyder "förväntningssynkronisering"?
2021-12-13
Länk till avsnitt

21. Nyfikenhet och problemlösning

Hur kan vi samtala med barn om gemensamma lösningar? Varför är nyfikenhet vårt viktigaste redskap och vad har tre korgar med beteenden att göra?
2021-12-06
Länk till avsnitt

20. Problemskapande beteenden

David och Petra pratar om stress, överkrav, heta situationer, kroppens reaktioner och handlingar som kan ställa till det i vardagen samt om vuxnas ansvar.
2021-11-22
Länk till avsnitt

19. Säga förlåt

Hur kan vi lära och uppmuntra barn och unga att säga förlåt och hur säger vi själva bäst förlåt till dem?
2021-11-08
Länk till avsnitt

18. Tydliggörande pedagogik i hemmet, förskolan och skolan

David och Petra pratar om tydliggörande pedagogik utifrån den bokserie som David varit medförfattare till: Få familjen att funka, Tydliggörande pedagogik i förskolan, Autism & adhd i fritidshemmet och så finns det böcker för skola, gymnasium och vuxenutbildning.
2021-10-18
Länk till avsnitt

17. Att känna skuld och skam i sitt vuxna ledarskap

David och Petra pratar om hur vi kan lätta på det tunga oket som skuldkänslor över våra brister och tillkortakommanden i vardagen kan ge i relation till barnen eller eleverna.
2021-10-04
Länk till avsnitt

16. Kommunikation mellan hem och förskola/skola

Visst vore det underbart om alla samtal mellan förskola/skola och föräldrar bara flöt på så där smidigt och bra att alla gick därifrån med ett leende på läpparna. Varför är det så svårt ibland och vad är viktigt att tänka på? Vad kan du göra oberoende av om du är förälder eller pedagog? I det här avsnittet pratar vi om hur vi kan skapa förutsättningar för goda samtal kring det viktigaste vi har, barnen/eleverna.
2021-09-20
Länk till avsnitt

15. Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande pratas det ofta om i både familje- och skolsammanhang. Men vad menas med det egentligen? Varför är det viktigt att möta andra människor med låg affekt? Och hur gör man? I det här avsnittet är det Petra som ställer frågorna och David som svarar.
2021-09-06
Länk till avsnitt

14. Måltider

De flesta av oss drömmer om mysiga måltider med livliga samtal och trivsam samvaro. Verkligheten ser ibland helt annorlunda ut med konflikter, tjat och gnäll. I det här avsnittet pratar vi om hur man kan skapa förutsättningar för måltider som funkar för alla i familjen.
2021-08-23
Länk till avsnitt

13. Så undviker du gnäll, tjat och konflikter under semestern

Semester! Kan vara helt underbart, men också jobbigt, gnälligt och bråkigt. Vi ger er våra bästa tips för att skapa förutsättningar för samarbete och trevlig samvaro.
2021-06-14
Länk till avsnitt

12. Skärmkonflikter

Varför blir det så ofta konflikter kring skärmar? Hur gör man för att hantera konflikterna med bibehållen respekt för både barnet och sig själv som förälder?
2021-05-31
Länk till avsnitt

11. Övergångar

Att gå hemifrån morgonen, att bli hämtad på förskolan/fritids, att avsluta tv-spelet för att komma till matbordet. Dessa och andra sk. övergångar (att gå från en aktivitet till en annan) är konflikthärdar i många familjer. Varför är det så och vad kan man göra åt det?
2021-05-17
Länk till avsnitt

10. Barns förmågor och föräldrars förväntningar

Barn föds inte med alla förmågor på plats från början. Sådant som tex planeringsförmåga, impulskontroll och affektreglering utvecklas i olika grad och olika snabbt hos olika barn. I det här avsnittet pratar vi om barn och ungas förmågor. Vi pratar också om omgivningens krav och överkrav.
2021-05-03
Länk till avsnitt

9. Så blir du en pratbar vuxen!

Hur skapar man förtrolighet och tillit i vuxen-barn-relationen så att barnen vill berätta om de utmaningar de möter i livet? Hur kan man hjälpa och stötta ett barn som har problem? Vad skall man säga för att barnet inte skall utbrista ?du fattar ju ingenting!?? Och vad skall man undvika att säga?
2021-04-20
Länk till avsnitt

8. Hur kan jag stärka mitt barns självkänsla?

Alla pratar om självkänsla, men vad är det egentligen? Och varför är det viktigt? Vad skall man tänka på, om man vill hjälpa ett barn att utveckla en sund självkänsla?
2021-04-05
Länk till avsnitt

7. Barn och belöningar

Att systematiskt belöna barn i syfte att få dem att bete sig bra är ganska vanligt. Både föräldrar och pedagoger gör det, för det ?funkar?. Men på vilket sätt funkar det och vilka nackdelar och risker finns med att använda belöningar i relation till barn och unga?
2021-03-22
Länk till avsnitt

6. Syskonbråk

Varför bråkar syskon? Hur kan syskonbråk förebyggas och hur hanterar man dem, när de ändå uppstår?
2021-03-08
Länk till avsnitt

5. Hur lär jag mitt barn att ta ansvar?

Vad betyder det att ta ansvar? Hur kan vi lära våra barn att ta ansvar? Hur mycket ansvar skall ett barn ta?
2021-02-22
Länk till avsnitt

4. Läxkonflikter

Varför blir det konflikter kring läxor? Vad kan föräldrar göra för att underlätta? Vilket ansvar har skolan?
2021-02-10
Länk till avsnitt

3. Trots

Vad är trots egentligen? Varför trotsar barn? Hur kan föräldrar förebygga och hantera trots?
2021-02-01
Länk till avsnitt

2. Hur hjälper jag mitt barn att våga?

I det här avsnittet pratar vi om hur föräldrar kan stötta sina barn att våga saker som känns läskiga, tex simskola, gå på kalas, åka på läger. Vi pratar också om den viktiga frågan: Vem har problemet?
2021-01-24
Länk till avsnitt

1. Att sätta gränser

Hur sätter man gränser så att barn och unga är villiga att lyssna? Och hur sätter man gränser utan att kränka? Om detta och en hel del annat samtalar psykolog David Edfelt och beteendevetare Petra Krantz Lindgren i detta allra första avsnitt av Relatera mera.
2021-01-12
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.