Sveriges 100 mest populära podcasts

Den fördolda världen

Den fördolda världen

Om kristen mystik och det inre livet.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

anchor.fm/carl-stattin

Avsnitt

Upp & ned (Mose liv - del 7 av 7)

Den gudomliga kunskapens berg, så kallar Gregorius av Nyssa platsen där Moses når sin bortomkosmiska upplysning. Hans väg dit är en fullständig separation från allt som hör kroppen och världen till. Gregorius nämner dock att det också finns en annan, dold väg upp för berget. En väg genom törnet. En väg genom djurhudarna. En vildmarkens väg upp mot bergets topp, som går genom det begär som är nedlagt i vår kropp, i våra lägsta själslager, i vår djursjäl. Inom den jordkropp som förbinder oss med allt annat liv på vår planet, vilar och glöder nämligen en kärlekseld, som om den väcks, kan bli så intensiv att själens alla låsningar fattar eld och smälter. En eld som är beredd att överge allt, för att förena sig med sin älskade.

Men jag och Pål Resare inleder detta sjunde och sista avsnitt om boken Mose liv, med Gregorius av Nyssas storslagna framtidsvision. Om en himmel på jorden och en jord i himlen. En förening av det ena med mängden. Vad vore det att tala om ett mystikt slutmål med tanke på en så dynamisk framtid? Nej något slutmål kan det inte vara tal om skriver Gregorius. Dels då begäret efter en oändlig Gud aldrig kan mättas, men därtill att det vore att underskatta den potential som Gud ser, i denna vår ändliga, föränderliga och flytande värld.

Mer från vårt instagramkonto:
"Den yttersta domen" i fyra olika varianter.
Därefter några andra ikoner och ett konstverk med tullhusmotiv.
https://www.instagram.com/p/CTd8xzUN0YW/

"En inhägnad trädgård är min syster och brud,
en inhägnad trädgård, en förseglad källa."
https://www.instagram.com/p/CTd_HavMJxD/

2021-09-06
Länk till avsnitt

Mörkret på berget (Mose liv - del 6 av 7)

Det har blivit dags att stiga upp mot berget. Mot Sinai berg där Moses nu skall möta Gud i dunklet. Det har börjat blåsa. Mörka moln tornar upp sig. Det slås en cirkel runt berget. Inget djur får närma sig det. Inga andra i folket vågar stiga för nära, utan håller sig på avstånd. Moses stiger bortom kroppen, bortom världen för att möta Gud i ett mörker som ingenting vi känner till på jorden kan liknas vid, förstå eller greppa.

På berget instiger Moses i ett tillstånd som motsvarar det allra heligaste rummet i tabernaklets, templets allra innersta, där Gud visar sig i ett gnistrande mörker. Ett rum som endast översteprästen får stiga in i, för att förrätta sitt offer. Ett heligt rum, vars inträdande i, innebär lämnandet av allt.

Detta sjätte av sju avsnitt om boken Mose Liv avrundas därefter med att jag och Pål Resare tar er med ned för Berget och vi reflekterar kring vad Moses har fått med sig från sitt möte med Gud. Lagen och ritningarna till templet. Men vi talar också om Gregorius av Nyssas förvånande tolkning av den mask, som Moses måste ikläda sitt förvandlade ansikte, då han nedstigit från berget.

Mer från vårt instagramkonto:

Ikoner, konstverk och illustrationer föreställande Eden som ett berg, samt den änglakategori som kallas Keruber.
https://www.instagram.com/p/CTL9vJDNfCf/

Foton samt El Grecos konstverk av Sinai berg och St. Katarina-klostret.
https://www.instagram.com/p/CTL_SOqtpEp/

2021-08-30
Länk till avsnitt

Den tredelade själen (Mose liv - del 5 av 7)

Vid flera tillfällen under våra samtal, om denna och andra böcker, har en en meditationstradition nämnts. Vi har benämnt den som hesychasmen, Jesusbönen eller hjärtats bön. En meditativ tradition som bland annat tar fasta på det stilla upprepandet av Guds namn, som man låter förknippa med andningen och vår längtan. Traditionen talar också om själslager, att vår själ består av tre olika lager, som är förknippade med olika delar av kroppen. Ett i huvudet vars ytligaste delar har att göra med våra tankar, logik och föreställningar, ett i hjärtat, vars ytligaste delar har att göra med vårt känsloliv, samt ett i trakten kring magen, inälvorna och könsdelarna, som förknippas med de primala drifter vi delar med djuren.

Detta femte av sju avsnitt om boken Mose Liv inleds med att jag och Pål Resare resonerar kring våra erfarenheter av denna meditativa tradition, för att sedan gå in på vad de delar av i berättelsen om Moses som Gregorius av Nyssa utgår från, för att beskriva dessa tre själslager.
Det handlar dels om hästdrivna vagnar drivna av tre ryttare, körsvennar i den egyptiska hären som jagar Guds folk, och det handlar dels om de dörrposter, som när folket ännu var kvar i Egypten beströks med blod, för att markera var dödsängeln skulle gå förbi. I vagnarnas tre ryttare samt dörrposternas två sidor och övre tvärbjälke, ser Gregorius av Nyssa själens tre lager.

Extramaterial från vårt instagramkonto:

Diagrammet med den tredelade själen:
https://www.instagram.com/p/CTLK5CTsBCj/

Foton från Athos:
https://www.instagram.com/p/CS6AmtkMILW/
https://www.instagram.com/p/CS59cenN6XO/

Ikoner med tronmystika motiv samt Alphonse Muchas "The Holy Mount Athos"
https://www.instagram.com/p/CS6AMRAMRYv/

2021-08-23
Länk till avsnitt

Exodus (Mose liv del 4 av 7)

När Guds folk gör sitt uttåg, sitt Exodus ur Egypten och kommer fram till röda havet, griper Moses sin märkliga stav, och vidrör vattenmassorna med den. Då händer något enastående. Rakt genom havets djup öppnar sig en väg mot friheten. När Egyptierna når stranden och följer efter dem, sluts åter havet. Den forna världens slav-härskare drunknar och går under i djupet.

I de kapitel som handlar om Exodus ställer Gregorius ett antal frågor. Vad är Guds essens? Vad fanns innan skapelsen? Vad finns utanförden synliga världen? Svaren får vi genom Anden, som når också Djupen hos Gud. Ja, vad är då detta djup som finns hos Gud? Genom vilket det ena kan passera, men det andra går under. Det handlar om dopet, genom vilket det ena instiger mot nya världar, men i vilket det andra sjunker ned mot kaos, död och upplösning.

I sin utläggning av Exodus är Gregorius högst medveten om att i det gamla testamentet betecknar djupet det urkaos som fanns i begynnelsen, som världen skapades av, och som den gamla världen på Noas tid åter gick under i. Ett urkaos som några texter beskriver att Gud befinner sig i en kamp med, men som aposteln Paulus knyter till något i Guds väsen.

Men jag och Pål Resare reflekterar först kring hur Gregorius av Nyssa utlägger de sju plågor som drabbar det egyptiska folket, och hur de fem elementen hjälper till att befria folket ur slaveriet: etern som svävar över de fyra andra, eld och vatten, luft och jord, till världen som nu föds på nytt.

2021-08-16
Länk till avsnitt

Snoken i boken (Mose liv del 3 av 7)

Mose liv handlar om Guds folks befrielse från slaveriet i Egypten, vilket ju är den berättelse i bibeln som är grunden till firandet av påsken. Gregorius av Nyssa ser i Mose liv tolkningsnycklar till den påsk som utspelar sig långt senare i historien, den påsk då Gud själv i Jesus Kristus, dör på korset.

I västkyrkan har frågan om vad som egentligen händer när Jesus dör på korset ofta förklarats med bibliska bilder hämtade från juridikens värld. Bilder som har att göra med brott, skuld och straff. Om åklagare, domare, anklagade, frikända och dömda. Men i den tidiga kyrkan finns också många andra bilder och tankar kring korset och påsken, och vad detta kan innebära för oss människor.

I detta tredje av sju avsnitt om boken Mose Liv, tar jag och Pål Resare vår utgångspunkt i Gregorius av Naziansus, som var god vän med Gregorius av Nyssa, för att börja förstå hur dessa båda vänner uppfattade detta stora mysterium. Enligt Gregorius av Naziansus kan man inte riktigt förstå påsken, och Jesu död på korset, om man inte samtidigt förstår vad som egentligen hade börjat hända, den stund då Maria en gång blev havande. Tillsammans med sin vän avslöjar Gregorius av Nyssa mysterier kring Jesu födelse, som bär på ett långt mer chockerande mörker än många kanske någonsin kunnat ana. Ett mörker som rör vad Gud egentligen förenade sig med, när han steg in i vår fallna värld.

Mer från vårt instagramkonto:

"De myrrhbärande kvinnorna vid graven", "Korsfästelsen", "Gudsmoderns insomnande" & "Franciskus stigmata"
Ikoner och konstverk som nämns i avsnittet "Snoken i boken".
https://www.instagram.com/p/CSV_ivVMtr7/

"Moses och kopparormen" i olika utföranden, däribland av William Blake och Fyodor Bruni. Därefter exempel från ikontraditionen där Jesus tecknas som korsfäst seraf.
Avslutningsvis två foton, först av hans helighet Vladimir Sokolovsky med sin biskopsstav. Därefter det kors som sitter högst upp på predikstolen i Stigsjö kyrka, Härnösand.
https://www.instagram.com/p/CSWArMJsowa/

Läs gärna Jonathan Pageaus artikel "The Serpents of orthodoxy"
https://orthodoxartsjournal.org/the-serpents-of-orthodoxy/

2021-08-09
Länk till avsnitt

Brinnande törne (Mose liv del 2 av 7)

Tänk om evangeliet på ett än mer radikalt sätt än vi tidigare har förstått, tar sin utgångspunkt i Guds moder jungfru Marias personliga relation till den Gud som hon har kär. Gregorius av Nyssa leder oss fram till mystika insikter kring Marias roll i evangeliet, vars betydelse omöjligt kan underskattas, och detta 1600 år innan den feministiska teologin börjat formuleras. I detta andra, och även nästa tredje avsnitt om boken Mose Liv, kommer jag och Pål Resare att fördjupa oss i mysterier som tar sin utgångspunkt i Gudsmoderns inre liv.

För att ledas fram till mysterierna låter Gregorius av Nyssa oss slå följe med Moses, en dag då han är ute i vildmarken för att valla får. Denna dag får nämligen Moses se något enastående. Han ser en eld, långt mer strålande än solen, flammande i en törnebuske som inte brinner upp. När Gregorius börjar sin utläggning av innebörden av elden och den buske av törne som Moses nu närmar sig, påminner Gregorius om en bibelvers som handlar om människans fall, i tidens begynnelse. Det fall, som sammanfattas med orden: förbannad skall marken vara för din skull, törne och tistel skall den ge dig.

Mer från vårt instagramkonto:
Ikon av "Den havande Gudsmodern", "Bebådelsen" samt "Den flammande / röda Gudsmodern".
https://www.instagram.com/p/CSD-umzs9Zi/

Ikon av "Den brinnande / obrända törnebursken" i olika varianter.
https://www.instagram.com/p/CSD-_HwML6w/

Ikon av "Julen" samt detalj från italiensk gravplats, 400tal.
https://www.instagram.com/p/CSD_lQCM1ix/

2021-08-02
Länk till avsnitt

Nycklar (Mose liv - del 1 av 7)

Mose liv skrevs på trehundratalet av kyrkofadern Gregorius av Nyssa och har kommit att bli en klassiker om det inre livet. Boken i fråga är en mystik utläggning av den bibliske gestalten Moses liv, som Gregorius ser som en lärare i mystik, vars livsöde - rätt uttolkat - kan hjälpa oss skärskåda det inre livets processer. Jag, Carl Stattin och teologistudenten Pål Resare tar nu med er på en häpnadsväckande, fascinerande och stundtals chockerande resa i hela sju avsnitt.

I detta första avsnitt går vi igenom hur Gregorius menar att man börjar nå fram till bibelns dolda, inre mening. Detta är möjligt för den som gör bruk av vissa tolkningsnycklar, som är så viktiga att Gregorius menar att man inte riktigt når fram till bibelns djup om man saknar dem. Tolkningsnycklar som vi kommer att utgå från i alla kommande avsnitt om denna bok. Det handlar om motsatsers spel, om askes och äktenskap mellan sådant som kan uppfattas som varandras motsatspar, och om att sepera det ena från det andra, för att senare åter kunna förena.

En annan tolkningsnyckel har att göra med hur Gregorius ser på det fall som en gång ägde rum, i Eden, vid tidens början.

Extramaterial från vårt Instagramkonto

Makrina
https://www.instagram.com/p/CRyMDV9D_J0/

Gregorius av Nyssa
https://www.instagram.com/p/CRyMcUTD2-V/

Den ursprungliga människan delas
https://www.instagram.com/p/CR_VUUaMp_u/

2021-07-26
Länk till avsnitt

Bortom molnet (Molnet - del 3 av 3)

Hur skulle någon kunna stiga igenom molnet?
Hur skulle människan, som kommit att självidentifiera sig så hårt vid sin egen personlighet och tankar ens kunna hoppas på att det finns en möjlighet att stiga bortom molnets gräns.
Om jaget inte kan stiga in i det, vem är det då som kan?
Vad sker egentligen där bortom slöjorna?
Var finns den himmel som vi förväntar oss bortom molnet?

I det här avsnittet finner jag och Josef Ekesryd oss själva i märklig situation. Vi befinner oss mitt i molnet, klättrandes längs en stege, eller uppstigande längs en spiraltrappa. Ovanför oss, och nedanför oss, försvinner stegen in i molnets dimmor. Vi kan varken urskilja vart stegen leder, eller var den kommer ifrån. Och vi frågar oss vad som egentligen händer, om vi skulle välja att klättra uppåt, eller nedåt.

Molnets författare säger att det finns ett offer som behöver göras i molnet. Ett översteprästerligt offer. Där människan måste offra sig själv, för att bortom molnet bli ett med Gud. I detta avslutande samtal om boken Molnet reflekterar jag tillsammans med prästen Josef Ekesryd kring vad som äger rum i och inför detta kritiska skede, och vi avrundar sedan med ett samtal kring hur författaren och vi själva ser på det vardagliga kyrkolivet, i ljuset denna uppenbarelse.

Extramaterial från vårt instagramkonto:
https://www.instagram.com/p/CRw4bZoh_rH/

2021-07-19
Länk till avsnitt

Kärlekselden (Molnet - del 2 av 3)

När Molnets författare skriver om hur man skall göra för att instiga genom icke-vetandets moln, ges ett antal råd. De kretsar kring den kärleksflamma som bor i viljan, som kan kasta oss ut och bortom tankens och vetandets gränser. Sin utgångspunkt tar författaren i en av Jesu närmaste lärjungar. En kvinna som satt vid Jesus fötter för att lyssna till hans undervisning, och som faktiskt var den som krismerade honom med olja, ett tecken på något som idag kanske inte uppfattas helt tydligt.

Det handlar om Maria från Magdala. Maria Magdalena. En kvinna som lämnade allt, för att instiga i det enda. Molnets författare berättar att hon var en av de lärjungar som Jesus lärde om den kärlekseld som bor i hjärtat, som öppnar den flammande blick vilken genomskådar alla himlar. I detta andra av tre avsnitt reflekterar jag tillsammans med prästen Josef Ekesryd därtill kring vilka likheter som finns mellan Molnet och den östkyrkliga formen av hjärtats bön, som kommit att kallas hesychasm. En form av meditation, som likt Molnetförfattaren kretsar kring att låta förknippa det stilla upprepandet av ett bibelord eller Gudsnamn, med andningen och vår längtan, för att genom detta nedstiga och intränga, allt djupare i sitt hjärta.


Extramaterial från vårt instagramkonto:
https://www.instagram.com/p/CRRE7ccBm1K/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

2021-07-13
Länk till avsnitt

Ickevetandet (Molnet - del 1 av 3)

Molnet, eller icke-vetandets Moln, som denna bok egentligen heter, var under många hundra år helt bortglömd. Kanske på grund av att författaren inte önskade göra skriften tillgänglig för massorna, utan ville att den skulle hållas strikt hemlig och endast i det fördolda anförtros till personer som var beredda att lämna allt, för instigandet genom Molnet.

Bland säsongens tre första böcker är det denna som har mest fokus på andliga tekniker och övningar, och vi kommer redan i nästa avsnitt komma in på hur man uppväcker en eld i sitt inre, som i flammande längtan kan föra den mediterande mystikern bortom världens gränser.

Men vi börjar våra samtal med att se hur författaren sätter fokus på det bibliska motivet att likt Moses och Jesu närmaste lärjungar uppstiga på ett berg, för att där skåda Gud i ett mörkt moln, ett dunkel som kräver att vi lämnar alla tankar om vem och vad Gud är, även sådant som att Gud är god, att Gud är allsmäktig, treenig, att Gud är en Gud, eller att Gud ens finns till.

Vårt avstamp tar jag och prästen Josef Ekesryd i mystikern Tryggve Lundén, genom vars översättning av boken vi anar samma flammande blick som hos molnetförfattaren själv, och vi går sedan vidare till frågan om hur den mystika traditionen behandlat frågan om vad man kan och inte kan säga om Gud. Om att veta eller icke-veta.

Extramaterial från vårt instagramkonto:    
https://www.instagram.com/p/CQ7wrCfjg3E/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

2021-07-05
Länk till avsnitt

Törne & Krona (Hjälplöshetens Evangelium - del 3 av 3)

På en av väggarna i Hjalmar Ekströmrummet på Sigtunastiftelsen finner jag och teologen Maja Karin Lindahl en nyckel till mysteriet. På väggen hänger nämligen Hjalmar Ekströms ikonostas, alltså en samling porträtt och bilder på andra mystiker, förebilder som Hjalmar hade under livet. Ikonostasen hängde en gång över Hjalmars säng, och många gånger måste han ha legat där, och blickat upp på sina föregångare.

Högst upp, ovanför alla andra finner vi en bild av Jesus Kristus. Men det finns också en annan bild av Jesus, och vi finner den allra längst ned, under alla de andra porträtten. För det är nämligen i djupet, i mörkret, i utblottelsen, som vi verkligen kan finna Gud.

Ingen som läser Hjälplöshetens Evangelium av Hjalmar Ekström kan vara oberörd inför det mörker som finns närvarande längs den mystika väg han stakar ut. Det står på ett ställe i Bibeln att ingen människa kan se Gud och överleva. Därför skriver Hjalmar att vi alltså måste dö för att instiga än djupare, i Guds mysterier. Ja, dödens ängel måste bli vår vän och vårt ego måste dödas, för att vi redan under jordelivet skall kunna instiga i den fördolda världen.

Extramaterial från vårt instagramkonto:    

Mer från boken:
https://www.instagram.com/p/CQp48OijNVN/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Shownotes / Ordförklaringar / hänvisningar  
https://www.hjartatsbon.se/index.php/den-fordolda-varlden/

2021-06-28
Länk till avsnitt

Enfaldighet (Hjälplöshetens Evangelium - del 2 av 3)

Hjalmar Ekström och Flodbergskretsen framhöll att det inte krävs någon bildning eller intelligens för att nå fram till Guds mysterier. Tvärt om kan de vara i vägen. Vår inbillade klokhet och våra tankar om oss själva, om Gud och tillvaron utgör hinder och gränser som gör att vi riktar vår uppmärksamhet fel och låser oss fast i våra egna tankar istället för att se världen sådan den egentligen är.

Flodbergskretsens råd var helt enkelt att släppa taget om vår världstillvända och mång-faldiga klokskap för att istället genom en-faldig blick, fritt kunna inrikta vårt väsen helt mot Gud.

Hjalmar Ekströms erfarenhet var att det inom oss finns ett barn som vi kan försjunka i, för att genom detta barns nyfikna och oförstörda blick öppet kunna skåda mysteriet. Om vi bara bit för bit lämnar de vuxnas värld och tankar återfinner vi allt mer av tillvarons djup, som vi en gång svikit och glömt. I den andra halvan av vårt samtal kommer jag och teologen Maja Karin Lindahl in på en annan person ur Flodbergskretsen, nämligen Linnea Hofgren och hennes bön till den Gud som är enheten, samt får lyssna till en grupp svenska tonsättare som för några år sedan skapade elektronisk musik utifrån hennes mystika texter.

---

Spåren som spelas har namnen "The clear fount" respektive "In my veins" och kommer från albumet "1921" av musikerna David Åhlén och Andreas Eklöf. Publicerat med tillåtelse från skivbolaget Compunctio.
http://compunctio.com/

Extramaterial från vårt instagramkonto:  

Mer från boken:
https://www.instagram.com/p/CQlfmD0jr2w/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Shownotes / Ordförklaringar / hänvisningar  
https://www.hjartatsbon.se/index.php/den-fordolda-varlden/

2021-06-21
Länk till avsnitt

Signaturen "E." (Hjälplöshetens Evangelium - del 1 av 3)

Hjalmar Ekström levde mellan 1885 och 1962, och levde därmed genom revolutioner, två världskrig samt början av det kalla kriget och rymdkapplöpningen, men det var till det inre livet som han var kallad. Som skomakare levde han ett enkelt liv i verkstadskällaren i Helsingborg, där han övade sig att försjunka i sitt hjärta, i stillhet och meditation.

I tre avsnitt talar jag, Carl Stattin tillsammans med teologen Maja Karin Lindahl om boken Hjälplöshetens Evangelium, av Hjalmar Ekström. I detta avsnitt börjar vi närma oss Hjalmar Ekström genom den som han var lärjunge till, vandrarprästen David Petander som en dag hade tagit av sig sina skor, sålt allt han ägde, och lämnat sin prästtjänst i Sveriges inland, för att bege sig ut i bygderna och ett liv helt i Guds rike. Vi kommer också in på den mystika vänkrets som Hjalmar kom att tillhöra, den så kallade Flodbergskretsen, med bland andra Karl Flodberg och Linnea Hofgren.

Maja berättar också om de personer som de senaste decennierna gjort att Hjalmar Ekström idag är långt mer mer läst än någonsin, för att sedan teckna en biografisk bild av Hjalmars liv, och på så sätt besvara frågan om varför Hjalmar Ekström valde att skriva anonymt.

Extramaterial från vårt instagramkonto:

Mer från boken:
https://www.instagram.com/p/CQldnAzjUs-/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Shownotes / Ordförklaringar / hänvisningar
https://www.hjartatsbon.se/index.php/den-fordolda-varlden/

2021-06-14
Länk till avsnitt

Det mystika livet (En ädel liten bok - del 3 av 3)

Vi närmar oss nu slutet på En ädel liten bok, och stunden har kommit för oss att ställa frågan; hur tänker sig författaren att man skall kunna instiga i det mysterium som boken syftar till? 

Om problemet är jaget, hurdan är då vår väg bortom detta jag? Hur skall vi kunna stiga bortom oss själva?

Vad har författaren för praktiska råd och tekniker som vi kan använda för att närma oss det mysterium som är människans enhet med Gud? Författaren till denna bok, som Luther älskade så mycket, går igenom ett antal grundläggande principer och riktlinjer, och i detta avsnitt går vi igenom och samtalar om denna praktiska vägledning. Jag och Josef Ekesryd reflekterar också kring våra egna erfarenheter av att sätta dem i verket, och funderar kring vilka praktiker i den övriga mystika traditionen som skulle kunna låta gifta sig samman med bokens ärende.

Shownotes / Ordförklaringar / hänvisningar
https://www.hjartatsbon.se/index.php/den-fordolda-varlden/

2021-06-07
Länk till avsnitt

Jaget är problemet (En ädel liten bok - del 2 av 3)

Om Gud nu finns överallt, vad är det då som hindrar oss från att uppleva detta? Varför kan människan inte se Gud överallt, om nu Gud är överallt närvarande? Luthers lilla ädla bok kommer till oss med ett radikalt svar denna fråga. Problemet är jaget. Det är jaget som skapar en distinktion mellan oss och Gud, och var och en som finner en väg att stiga ut ur jaget finner också Gud.

Genom att utverka ett jag, ett min och ett mitt bygger människan en gräns mellan sig själv och Gud. Vår inkrökthet i jaget är själva åtskillnaden från den Gud som annars är överallt närvarande. Gränser som författaren menar att vi har med oss sedan den dag då vi människor åt av kunskapens frukt i Eden. I detta andra av tre avsnitt ringar jag, Carl Stattin och prästen Josef Ekesryd in det som författaren till En ädel liten bok ser som tillvarons stora problem, men som samtidigt är själva nyckeln till instigandet i enheten med Gud, och vi börjar förstå, varför författaren valde att skriva boken anonymt, som en okänd.

Extramaterial från vårt instagramkonto:


Mer citat från Theologia Germanica (Wurzburgutgåvan):
https://www.instagram.com/p/CQECexcDvpJ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet


Mer citat från En ädel liten bok:
https://www.instagram.com/p/CQEsyhjjfy1/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Shownotes / Ordförklaringar / hänvisningar
https://www.hjartatsbon.se/index.php/den-fordolda-varlden/

2021-05-31
Länk till avsnitt

Luthersk mystik (En ädel liten bok - del 1 av 3)

Tänk om det finns en närmast bortglömd mystik tradition, och att den finns på mycket närmre håll än man kanske först skulle tänka sig. Vad skulle det innebära om självaste Martin Luther ansåg att en nuförtiden ganska okänd bok om mystik, har mer att säga till oss människor, näst efter bibeln och kyrkofadern Augustinus?

Mitt namn är Carl Stattin, och detta är det första av tre samtal tillsammans med prästen Josef Ekesryd om En ädel liten bok, som Martin Luther valde att kalla den då han själv gav ut den, med egenskrivet förord. Martin Luther höjde den mystika boken till skyarna, och använde den för att legitimera den reformation han var i färd med att genomföra.

Författaren till boken är okänd, men i detta avsnitt går vi igenom en del kring bokens historia och sammanhang, för att sedan fråga oss vad det var som Luther uppskattade i den, då svaret kanske också avslöjar något om Luther. Denna bok, som Luther älskade så mycket, berättar nämligen, att anledningen till att Gud en gång blev människa, är att göra människan till Gud.


Extramaterial från vårt instagramkonto:

Om Toumo Mannermaa och finsk Lutherforskning:
https://www.instagram.com/p/CQBf4JxD7sM/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Mer om Luther som mystiker. Ur Hjärtats Teologi av Bengt Hoffman:
https://www.instagram.com/p/CPwKY1hjehy/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

2021-05-31
Länk till avsnitt

Förord

Välkommen till den fördolda världen,
en podd om kristen mystik och det inre livet.

Genom personliga samtal kring mystik litteratur vill vi öppna dörrar till denna tradition, som ofta varit svåråtkomlig och missförstådd. De böcker vi samtalar om utgörs av den mystika traditionens klassiker, och för att verkligen göra innehållet rättvisa har vi valt att spela in flera avsnitt om varje bok. Målet för poddens samtal utgörs av vad de samtalande uppfattar som varje boks mystika centrum och bidrag till traditionen som helhet, sett inifrån den mystika traditionens egna, levda, perspektiv. 

Det upplägg som podden använder sig av för att hjälpa lyssnaren rikta blicken mot den horisont där mysteriet kan börja uppfattas, är det gemensamma delandet av personlig erfarenhet och reflektion, i ljuset av varje boks innehåll och inre logik. Personliga perspektiv kombineras med, och sammanflätas med en strävan att uppfatta och utlägga författarens egna röst. Därmed skall man inte förutsätta att de samtalande nödvändigtvis skriver under på allt som står i de böcker som läses. Likt tre spetsar i en triangel kan man tänka att de två samtalande tillsammans med författaren som den tredje strävar efter att nå in till det centrum som utgörs av det gudomliga mysteriet.

2021-05-29
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.