Sveriges 100 mest populära podcasts

Podden om välfärdsteknik

Podden om välfärdsteknik

SKR:s podcast om välfärdsteknik innehåller intervjuer med intressanta personer som på olika sätt arbetar med digitalisering inom äldreomsorgen.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/overenskommelsealdreomsorg/kompetenscentervalfardsteknik.34196.html

Avsnitt

# 3 Vad är förändringsledning?

I det tredje avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik intervjuas Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik i Borås stad, om vad förändringsledning är? Samtalet handlar också om att ge kommuner stöd att arbeta framgångsrikt med förändringsledning kring välfärdsteknik och digitalisering av äldreomsorgen.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.


Har du idéer om något du skulle vilja att vi tar upp i Podden om välfärdsteknik? Hör av dig till oss via vår helpdesk.

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen genom att

Prenumerera på nyhetsbrevet Se informationsfilmen: Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen - SKR Play   Läsa mer om Kompetenscenter Välfärdsteknik
2021-10-08
Länk till avsnitt

# 2 Vad innebär kartläggningsverktyget LIKA?

Vad innebär kartläggningsverktyget LIKA? Hur används LIKA? I det andra avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik samtalar Ann-Charlotte Klarén, projektledare, SKR och Sandra West, utvecklingsledare digitalisering, Lunds kommun om ämnet.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.

Mer information om LIKA: Kartlägga socialtjänstens digitalisering

Har du idéer om något du skulle vilja att vi tar upp i Podden om välfärdsteknik? Hör av dig till oss via vår helpdesk.

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen genom att

Prenumerera på nyhetsbrevet Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen - SKR Play   Läsa mer om Kompetenscenter Välfärdsteknik
2021-09-22
Länk till avsnitt

#1 Vad är välfärdsteknik?

Vad är välfärdsteknik? I det första avsnittet av SKR:s Podden om välfärdsteknik samtalar Patrik Sundström, Chief Digital Officer och Mats Rundquist, projektledare, SKR om ämnet.

Samtalsledare: Eva Sahlén, Kompetenscenter välfärdsteknik.

Har du idéer om något du skulle vilja att vi tar upp i Podden om välfärdsteknik? Hör av dig till oss via vår helpdesk.

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen genom att

Prenumerera på nyhetsbrevet Se informationsfilmen: Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen - SKR Play   Läs mer om Kompetenscenter Välfärdsteknik
2021-09-07
Länk till avsnitt

#0 Det här är podden om välfärdsteknik

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lanserar podden om välfärdsteknik där intressanta personer berättar om hur de på olika sätt arbetar med digitalisering inom äldreomsorgen. 

I föravsnitt #0 berättar Eva Sahlén, samordnare och Gabriella Flodén kommunikatör, Kompetenscenter välfärdsteknik, om den nya podden. 

Har du idéer om något du skulle vilja att vi tar upp i Podden om välfärdsteknik? Hör av dig till oss via vår helpdesk.

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad om SKR:s satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen genom att

Prenumerera på nyhetsbrevet Se informationsfilmen: Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen - SKR Play   Läs mer om Kompetenscenter Välfärdsteknik
2021-09-07
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.