Sveriges 100 mest populära podcasts

Miljön och Juridiken

Miljön och Juridiken

Miljön och Juridiken är en podcast som ges ut av David Langlet, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, och Aron Westholm, doktor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet. I podcasten diskuterar vi aktuella frågor som rör juridik och miljö. Det kan röra sig om nya rättsfall, utredningar, ny lagstiftning eller forskning. Angreppssättet är brett och ofta har vi med gäster med specialkunskap om det ämne vi diskuterar i ett specifikt avsnitt. Podcasten riktar sig till alla som är intresserade av de många kopplingarna mellan miljö och juridik. Målsättningen är att det ska gå bra att lyssna på den här podcasten även utan att vara skolad jurist.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

soundcloud.com/user-883744113

Avsnitt

Avsnitt 2 - Styrmedel Fo?r Klimat Och Energi

Temat för det andra avsnittet av Miljön och Juridiken är klimatjuridik. Med vår gäst, professor Maria Pettersson från Luleå tekniska universitet, pratar vi om olika styrmedel som används för att driva omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hur fungerar egentligen EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EU ETS), och hur går det ihop med andra styrmedel som miljöskatter och elcertifikat? Inspirerad av bland annat utvecklingen kring Preemraff i Lysekil diskuterar vi också vilket utrymme som finns för enskilda länder, som Sverige, att vidta åtgärder vid sidan om de EU-gemensamma styrmedlen för att driva på klimatomställningen. Vill ni komma i kontakt med oss som gör podcasten kan ni skicka ett mail till [email protected]
2021-11-16
Länk till avsnitt

Avsnitt 1 - Cementa

Miljön och Juridiken är en podcast som ges ut av David Langlet, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, och Aron Westholm, doktor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet. I podcasten diskuterar vi aktuella frågor som rör juridik och miljö. Det kan röra sig om nya rättsfall, utredningar, ny lagstiftning eller forskning. Angreppssättet är brett och ofta har vi med gäster med specialkunskap om det ämne vi diskuterar i ett specifikt avsnitt. Podcasten riktar sig till alla som är intresserade av de många kopplingarna mellan miljö och juridik. Målsättningen är att det ska gå bra att lyssna på den här podcasten även utan att vara skolad jurist. I det första avsnittet av Miljön och Juridiken pratar vi med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms Universitet, om Cementa-målet och dess efterspel. Några av de frågor vi tar upp är hur förutsebar miljörätten är, regeringsprövningar av tillståndsärenden och hur allmänhetens deltagande i miljöprocesser påverkas när tillståndsfrågan löses genom ny lagstiftning. Vill ni komma i kontakt med oss som gör podcasten kan ni skicka ett mail till [email protected]
2021-09-28
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.