Sveriges 100 mest populära podcasts

Kraftnätspodden

Kraftnätspodden

En podd av och för Svenska kraftnäts medarbetare. Här samtalar vi om våra bästa idéer, viktiga planer, genomförda och pågående aktiviteter. Det handlar om dig och dina kollegor på Svenska Kraftnät om att dela berättelser, erfarenheter och att lära oss av varandra. Om vårt uppdrag och om allt det vi gör tillsammans.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

shows.acast.com/kraftnatspodden

Avsnitt

Beslut med stöd av data, inte på känsla

Svenska kraftnäts operativa datalager och analysverktyg (SODA) hjälper oss att ta bättre beslut. Amanda Hamfelt och Emil Danefjäll pratar med Peter Wigert om hur vi med stöd av data kan göra analyser som hjälper oss fatta fler proaktiva beslut. SODA Batch gör det möjligt att i att samla och lagra data om nätets prestanda och drift. Den ständigt växande och värdefulla informationen om nätet tillsammans med digitala verktyg kommer att göra våra beslutsunderlag bättre och vår verksamhet effektivare.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-11-22
Länk till avsnitt

15. Ett uppdrag som utmanar och triggar!

Riksdagen har beslutat att 2030, alltså redan om åtta år, så ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Och 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion. För att klara detta behöver vi bli både effektivare och snabbare. Hur ska det gå till?

Per Eckemark chef för Division Nät berättar om effektiviseringsarbetet och påminner oss om att vi är med om och mitt i en stor och unik förändring av samhället. ?Ta er an utmaningarna med stor nyfikenhet, ta tillfället ? alla kan vara med och bidra till den stora omställningen.?


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-11-11
Länk till avsnitt

14. Hur får vi en snabbare säkerhetsprövning vid rekrytering?

Idag är vi ungefär 1 000 medarbetare på Svenska kraftnät. Om bara några, år 2025, ska vi vara cirka 1 800. Vi kommer att växa rejält och på relativt kort tid. Det har gjort att säkerhetsprövningen vid rekrytering varit en del av processen som vi behövt trimma och tänka nytt kring. Efter ett lyckat samarbete över organisationsgränserna kan säkerhetsprövningarna kortas med så mycket som 25%. 

Egentligen handlar det inte om att arbeta snabbare utan att planera smartare eller mer effektfullt, säger Fredrik Gustavsson.

Ta hjälp av varandra, var öppen och ta dig tid att titta på detaljerna, är de råd som Sara och Fredrik ger till alla kollegorna som står i startgroparna för att analysera och utveckla sin process.

Deltagare:

Sara Bäckström, Teamledare Rekrytering

Fredrik Gustavsson, Enhetschef Verksamhets- och säkerhetsskydd


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-11-01
Länk till avsnitt

13. Om att gasa och trimma samtidigt

Vi måste inse att vi är med om något fantastiskt! Det säger Lotta Medelius-Bredhe i inledningen av det senaste avsnittet av Kraftnätspodden

Att gasa och bromsa samtidigt är ett ganska slitet uttryck. För oss på Svenska kraftnät handlar det kanske snarare om att gasa och trimma samtidigt? För om vi ska uppnå de klimatpolitiska målen och leverera själva förutsättningar för Sveriges elektrifiering, så måste vi växa kraftigt som myndighet samtidigt som vi vågar testa nya vägar och att arbeta på helt nya sätt.

Deltagare: Lotta Medelius-Bredhe, Peter Wigert


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-10-19
Länk till avsnitt

12. Hur höjer vi kapaciteten i våra nät, här och nu?

Med bland annat flödesstyrning, mothandel, summaallokering och systemvärn höjer vi kapaciteten i befintliga ledningar och stationer. I det här avsnittet får vi lyssna på ett samtal mellan Peter Wigert och Anna Guldbrand om att göra allt vi kan för att lämna så stora kapaciteter som möjligt. 

Anna arbetar som systemansvarsspecialist på Kraftsystem, som går ut på att alltid sätta driftsäkerheten främst. Samtidigt som vi driver utvecklingen, utmanar sanningar och prövar nya kreativa lösningar. ?Jag har Sveriges roligaste skrivbordsjobb", säger Anna.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-10-10
Länk till avsnitt

11. Varför tar det så lång tid att bygga stationer och ledningar egentligen?

Produktledare Anna Knapp och utredningsledare Stefan Ericsson pratar med Peter Wigert om hur de utmanat vårt arbetssätt för att dramatiskt korta den tid vi själva kan påverka i våra projekt. De berättar om sina utmaningar och delar erfarenheter från pilotprojektet, Tenhult. Ett genomgående tema i samtalet är att de arbetar tätt tillsammans i arbetsgrupperna, över ansvars- och organisationsgränserna. Anna formulerar receptet för att korta ledtiderna så här, ?Flytta fokus till målet och släpp medarbetarna fria!?.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-09-29
Länk till avsnitt

10. Länge leve Signe - ett litet verktyg som gör stor skillnad!

Vi arbetar i en bransch med många och långa avtal där e-signaturen är en funktion som är efterlängtad av både medarbetare och samarbetspartners. Lyssna på det här avsnittet som handlar om hur Signe tagits fram. Och hur en enkel funktion nu finns på plats färdig att börja användas för att vi ska bli effektivare i alla de tillfällen då det krävs en eller flera underskrifter, internt eller externt. Gäster är Fredrik Johansson, verksamhetsspecialist e-signatur och Lennart Sandqvist, förvaltningsledare.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-09-16
Länk till avsnitt

9. Ny teknik ökar effekten i befintligt nät

Hur arbetar vi med nya, kortsiktiga och snabba lösningar för att möta det ökade effektbehovet, här och nu? Vi pratar om aktuella konkreta projekt i Uppsala och Västerås. "Det är nu vi har det gyllene tillfället, tidigare fanns inte förutsättningarna på plats", säger Jan Lavenius som gästar Kraftnätspodden tillsammans med Martin Larsson.

Programledare är Peter Wigert och gäster i avsnittet är Martin Larsson och Jan Lavenius bägge arbetar med Nätutveckling på Svenska Kraftnät.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-06-10
Länk till avsnitt

8. En effektivare delegationsordning ger snabbare beslut

Ämnet för det här avsnittet är vår delegationsordning. Många medarbetare känner säkert till vad det är, men idag ska vi titta lite närmare på vad den faktiskt är för något och hur den påverkar vårt jobb. En översyn av delegationsordningen är en viktig pusselbit för att snabbare komma till beslut. Med många fler medarbetare blir det ännu viktigare att ansvar och befogenheter går i takt. Medverkar gör Johan Stolpe.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-05-30
Länk till avsnitt

7. Hur ska våra nya kontor se ut, var ska de finnas och hur ska de fungera?

Nya lokaliseringar och distansarbete är två saker som påverkar hur vi arbetar på Svenska kraftnät. Pandemin har fått samhället att tänka om kring kontor och arbetsplatser. Dessutom rekryterar vi stort just nu och inom kort kommer vi att vara många fler medarbetare som ska trivas och få plats på våra kontor. 

Det är mycket att ta hänsyn till när vi ska planera våra nya kontor, hur ska det fungera, hur vill vi arbeta och vad behöver finnas på plats? 

Och hur bidrar utformningen av vårt kontor till att förstärka Svenska kraftnät som en attraktiv arbetsplats?

Deltagare: Peter Wigert, finansdirektör och Betty Hedman, lokalstrateg på Svenska kraftnät


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-05-13
Länk till avsnitt

6. Fossilfritt övre Norrland - en god dos jävlar anamma!

Ökad effekt är en förutsättning för att Sverige ska klara energiomställningen, och det behöver gå snabbt. Ett exempel på det är arbetet med programmet Fossilfritt övre Norrland som ska göra det möjligt med en snabbare energiomställning och nya etablering av industrier och verksamheter uppe i norr. Det ska vi prata om i det här avsnittet.

Deltagare: Peter Wigert, Finansdirektör och Maria Jalvemo, Programledare för Fossilfritt övre Norrland


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-04-29
Länk till avsnitt

5. Snabbare besked om anslutning

Ökad effekt är en förutsättning för att Sverige ska klara den stora energiomställningen, och det behöver gå snabbt. I dagens avsnitt pratar vi om hur vi ska göra våra anslutningsprocesser snabbare, genom att förändra sättet vi informerar våra kunder på. Medverkar gör Emma Thulin och Christoffer Börefelt

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-04-12
Länk till avsnitt

4. 15 är det nya 60

Det finns en fördom om att nya nätkoderna brukar innebära en massa jobb till lite nytta. Men så är det inte i det vi ska prata om i dagens avsnitt. Det här är istället historien om hur en av nätkoderna medför att jobbet blir enklare och smartare. Med Peter Wigert och Anna Jäderström.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-03-16
Länk till avsnitt

3. Kortare ledtider

Som ni alla vet har vi på Svenska Kraftnät en stor uppgift framför oss. Korta ledtider en förutsättning för att Sverige ska klara energiomställningen. Och det behöver gå snabbt! Peter Wigert, Katarina Larsson

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-02-25
Länk till avsnitt

2. Stolpar och inköp av stål

Mellan 30 och 40 mil, så mycket ledning behöver vi på SVK bygga varje år. Nuvarande takt är ungefär 10 mil per år. Det är alltså en rejäl uppväxling av produktionen vi står inför. Och en av nycklarna för att klara av det är ? stolparna. Peter Wigert och Thomas Sandvall

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-02-10
Länk till avsnitt

1. Digitala signaturer

Ett av de områden där effektiviseringsarbetet har varit efterlängtat gäller digital signering av dokument. Det är kanske inte så konstigt att just digitala signaturer kommit upp som en viktig funktion med tanke på erfarenheterna från hemarbetet under pandemin. En funktion som även kommer att vara till stor nytta då allt fler kommer att fortsätta att regelbundet arbeta hemifrån. Peter Wigert, Dag Isacsson, Pekka Rinne

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-02-10
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.