Sveriges 100 mest populära podcasts

Kraftnätspodden

Kraftnätspodden

En podd av och för Svenska kraftnäts medarbetare. Här samtalar vi om våra bästa idéer, viktiga planer, genomförda och pågående aktiviteter. Det handlar om dig och dina kollegor på Svenska Kraftnät om att dela berättelser, erfarenheter och att lära oss av varandra. Om vårt uppdrag och om allt det vi gör tillsammans.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

shows.acast.com/kraftnatspodden

Avsnitt

41. Säkert och snabbt genom att våga lyfta på det som skaver

När skavet blir synligt och formulerat är det enklare att arbeta med. Och att därefter tillsammans komma fram till nya gemensamma lösningar är en väldigt häftig upplevelse, säger Tina Johansson och Erik Lötmyr. De berättar om deras arbete med att effektivisera tiden det tar att teckna säkerhetsskyddsavtal - utan att tumma på säkerheten. Halverade ledtider tycker vi är bra och tydligt budskap, och vi vill hjälpa till och bidra så mycket vi kan.

Avdelningens ledtider i processen har halverats, tiden för att teckna ett säkerhetsskyddavtal har gått från ett snitt på 45 dagar till ett snitt på ungefär 20 dagar. Men snabbhet är inte allt, säkerheten kommer fortfarande först. Det faktiska resultatet är att vi på Svenska kraftnät kan bemanna våra viktiga projekt med rätt kompetenser, snabbare än tidigare och med ett korrekt säkerhetsskyddsavtal.


Deltagare:

Tina Johansson, enhetschef Säkerhet och beredskap

Erik Lötmyr, säkerhetshandläggare

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-02-19
Länk till avsnitt

40. Från idé till deploy på en dag!

Avsnittet handlar om att testa idéer och testa igen, att lära sig av de misstag vi gör och samtidigt ha kul längs vägen. Pontus Wallin och Jakob Huss beskriver den kultur de strävar efter på enheten Data Analytics, en kultur som präglas av kreativitet, nyfikenhet och ansvar.

Pontus avslöjar att han är en gammal punktrummis som tycker det är roligt att utmana. Det är nödvändigt att fortsätta utmana, säger Pontus, vi utmanar organisationen att arbeta på nya sätt för att det verkligen behövs. Vi behöver båda delarna på Svenska kraftnät både en stark förvaltningskultur men också en stark utvecklingskultur.

Det är viktigt att förstå hur teknik och IT fungerar. Men det är inte ?tekniken? i sig som utvecklar oss, utvecklingen sker när nya arbetssätt och verktyg används och skapar värde i verksamheten. I deras egen utvecklingsresa betonar de värdet av att våga göra fel, under ordnade former, bedöm alltid riskerna och våga testa. Jakob påpekar att det kan också vara en risk för verksamheten att inte våga testa.

De avslutar avsnittet med att både utmana kollegorna och erbjuda sitt stöd, vilka idéer kan ni testa att ?deploya på en dag? på din enhet?


Deltagare:

Pontus Wallin, Enhetschef

Jakob Huss, Data scientist

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-02-02
Länk till avsnitt

39. Att vara en attraktiv kund på en het marknad är ingen enmansshow

Elektrifieringen har skapat en ansträngd leverantörsmarknad som förändras snabbt. Branschen konkurrerar med varandra om både kompetenser och resurser på en global marknad. Det betyder att vi måste förändra och utmana våra befintliga arbetssätt, våga pröva nytt, snabbare och våga ta kontrollerade risker. Det nära samarbetet och dialogen kommer vara allt viktigare i den tuffa konkurrensen om resurserna. Idag är det leverantörerna som väljer vilka affärer som bäst passar deras verksamhet utifrån kapacitet och över tid. Vi behöver se över våra arbetssätt och arbeta närmare våra leverantörer med större paketeringar och över längre tid.


Deltagare

Karin Edin, Inköpschef

Per Ekström, Programledare

Anders Sköld, Programledare

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-01-15
Länk till avsnitt

38. Flödesbaserad kapacitetsberäkning, en ny metod för att öka överföringsförmågan

Vi befinner oss i en stor energiomställning där allt större del av elproduktionen är väderberoende, det byggs fler länkar mellan länder och vi arbetar med kortare tidsupplösning än tidigare. Det är förändringar som gör att elnätet kommer att bli svängigare och flödena kommer att vända oftare jämfört med idag. De uppskattade förutsättningarna för nästa dag blir allt svårare att beräkna.

Genom en ny gemensam nordisk beräkningsmodell får vi en mer detaljerad karta över hela elnätet, det innebär att marknaden kan nyttja alla de ledningar som finns tillgängliga och maximera nyttan varje enskild timma. Vi har samma nät som tidigare men vi kan med hjälp av den här metoden koordinera och överföra mer el i det befintliga nätet. Genom att öka överföringsförmågan ökar också mängden el som kan tilldelas för handel på elmarknaden. Ökad överföring och ökad handel medför större samhällsnytta.


Deltagare:

Stefan Svensson, Elmarknad

Erik Lindholm, Driftanalys

Jakob Sahlin, Driftanalys

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-14
Länk till avsnitt

37. Hur vi minskar störningarna och maximerar effekten i våra nät

Det blir resultatet av en ny säker metod för att mäta steg- och beröringsspänning. I det här avsnittet berättar vi om arbetet med steg och beröringsspänning och hur vi utvecklar och effektiviserar våra arbetssätt för att leverera både hög driftsäkerhet och hög personsäkerhet

Varje år behöver vi på Svenska kraftnät stoppa driften i våra ledningar när vi ska mäta steg- och beröringsspänning. Under 2023 har 39 avbrott planerats och nästa år, 2024, ökar antalet planerade avbrott till 61 st. Med den nya metoden finns det både tid och pengar att tjäna utan att tumma på säkerheten.


Deltagare:

Wissam El Marakbi, Handläggare

Andy Karlsson, Projektledare

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-11-24
Länk till avsnitt

36. Det tar lång tid! Men vad är det som tar så lång tid?

Hur vi förenklar, standardiserar och faciliterar processen för att höja leveranstakten.

Av alla projekt som pågår i verksamheten innehåller ungefär 75 % av dem någon form av digitalisering. Variationen mellan projekten är stor, det kan gälla allt från stora verksamhetskritiska system till behov av att digitalisera mindre administrativa processer.

I det här avsnittet av Kraftnätspodden har Peter Wigert fyra gäster i studion som berättar om hur de tillsammans arbetar för att testa och enas kring nya arbetssätt som ökar leveranstakten. Hur vi prövar oss fram till en arbetsprocess för att snabbare starta och genomföra utvalda digitala projekt. Ett slags digitalt snabbspår.


Deltagare

Lovisa Borch, Portfölj och projektkoordinator

Magnus Lundeberg, Portfölj och projektkoordinator

Kristina Sommarlund, Portföljstyrning

Pekka Rinne, Domänarkitekt

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-11-08
Länk till avsnitt

35. Är man öppen och ser möjligheterna finns alltid något att lära

Anna Käller och Maria Enskog Maxson gästar Kraftnätspodden för att berätta om hur hållbarhetsarbetet är en viktig del i det arbetet som pågår varje dag med att bygga om och bygga ut stamnätet.

De beskriver inte bara de lagstadgade kraven utan också flera av de frivilliga åtgärder som görs för att minimera vår negativa påverkan på den biologiska mångfalden. I avsnittet får vi också ta del av hur de varit med och arbetat fram ett nytt verktyg för att värdera och följa upp biologisk mångfald, CLImB(Changing Land Impact on Biodiversity).

Vår verksamhet använder stor markyta och vi har sammantaget har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden, men det finns också positiva effekter. Som ett resultat av skötseln av våra anläggningar hålls ledningsgator öppna på ett sätt som påminner om den gamla tidens gräs- och hagmarker och där, i den miljön, överlever sällsynta och hotade arter som till exempel olika örter, orkidéer och fjärilar.


Deltagare:

Anna Käller, Miljöspecialist

Maria Enskog Maxson, Projektledare

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-20
Länk till avsnitt

34. Det finns flera bra sätt att använda en termos kaffe!

I det här avsnittet av Kraftnätspodden används den för att beskriva Mothandel. Summaallokering och Mothandel är två viktiga åtgärder som höjer kapaciteten i befintliga ledningar här och nu.


Lyssna på Mikalea Sjöqvist och Erik Ek som berättar om hur vi både förenklar Sveriges energiomställning i det långa perspektivet och sparar pengar i det kortare perspektivet. Här pratar vi energieffektivisering ? i praktiken.

För de förändringar som vi ser på elmarknaden redan nu och för de förändringar som vi tror kommer att komma behöver vi helt nya verktyg, säger Erik. Vi behöver hitta lösningar tillsammans, både i Norden och i Europa, för att uppnå en trygg elförsörjning och konkurrenskraftig elmarknad.


Deltagare:

Mikaela Sjöqvist, Elmarknadsutredare

Erik Ek, Strategisk driftchef

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-06
Länk till avsnitt

33. Kapa timmar genom förbättringsarbete i vardagen

Många små men envisa steg är strategin bakom utvecklingen av våra ansvarsområden säger Annette Olofsson och Lena Svensson som arbetar på Finansavdelningen.

I en verksamhet som vår, som växer snabbt, ökar både antalet användare och behovet av effektivisering snabb takt. Det är stora volymer transaktioner som hanteras varje dag. Men det är också är många återkommande processer som kan effektiviseras och spara timmar, direkt i arbetet på Finansavdelningen och indirekt för hela verksamheten.

Annette och Lena gör ett bra jobb tillsammans med sina kollegor redan idag, samtidigt som de beskriver den fortsatta utvecklingen är både nödvändig och rolig, bra förutsättningar för det fortsatta arbetet. De delar vi in sin utvecklingsresa i små steg och envist ett steg i taget så kommer de att komma fram till slut. Vi kan göra allting men inte allting på en gång, säger Lena.


Deltagare:

Annette Olofsson, Controller

Lena Svensson, Teamledare

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-25
Länk till avsnitt

32. Är Tenhult beviset på att vi kan halvera ledtiderna?

?Varje lokalisering har sina risker, det kan vara som att öppna Pandoras ask säger Lo Wichman.? Men Tenhult har varit lite av en framgångssaga, allt har fallit på plats och det arbete som normalt tar 3,5 år har projektet lyckats genomföra på 1 år. Tillsammans med Stefan Ericsson berättar Lo vad som hänt i pilotprojektet Tenhult som avslutades i oktober 2022 och var arbetet med Tenhult befinner sig idag. ?I pilotprojektet har vi varit beredda på att det ska gå åt skogen säger Lo, men vi har haft tillit till den nya processen och till varandra.?


Den första mars i år uppdaterades den ordinarie processen med de erfarenheter som verksamheten fått från arbetet med station Tenhult, delar som tidigare var ett utvecklingsarbete är idag det ordinarie sättet att arbeta. ?Det finns de som säger att vi haft tur, men det är inte dumt att jobba med tur, avslutar Stefan.?


Deltagare

Lo Wichman, Delprojektledare, markåtkomst och tillstånd

Stefan Ericsson, Huvudprojektledare, Stationsprojekt

Peter Wigert, Finansdirektör 


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-04
Länk till avsnitt

31. Möjligheterna är oändliga!

Så beskriver Nickoletta Pihl Svenska kraftnäts nya ärendehanteringssystem. Vi har vuxit ur det verktyg vi har i dag och tar möjligheten att hitta en ny lösning som bättre kommer stödja verksamhetens behov och dessutom är både enklare och effektivare. Tillsammans med Johan Alviander berättar Nicoletta om varför vi behöver ett nytt system. Och om alla de fördelar som kommer att bli möjliga för användare, handläggare och de ärenden som registreras och hantereras i systemet. Idag är Svenska kraftnät i kraftig tillväxt och behöver en framtidssäkrad lösning som ger oss möjligheten att arbeta med effektivisering samtidigt som antalet ärenden och användare ökar.


Deltagare:

Nickoletta Pihl, Enhetschef

Johan Alviander, Produktägare

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-07-21
Länk till avsnitt

30. Flexibla avtal - att nyttja den kapacitet som finns i stamnätet, ännu bättre.

Vad behöver vi förändra för att kunna möta de nya behov som ställs på energisystemet. Och klarar vi av att springa både fort och länge?

 

Investeringarna i stamnätet på 32 miljarder handlar till största del om att både förnya befintligt stamnät och om att bygga nytt, det säkerställer att vi kommer kunna fortsätta att ?springa länge?. Vi i projektet har fokus på att springa snabbt, vad kan vi göra för att öka kapaciteten i befintligt nät, här och nu? Genom att analysera drift- och väderdata tittar pilotstudien på hur mycket effekt som skulle kunnat tas ut om flexibla abonnemang funnits.

 

Deltagare:

Peter Wigert, Finansdirektör

Marcus Elander, Energiexpert Division System

Magnus Lindén, Projektledare, Division System


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-07-10
Länk till avsnitt

29. Man måste bara börja göra!

I det här avsnittet får vi höra lite mer om hur det gått så här långt i programmet Fossilfritt övre Norrland och om de olika projekten i programmet. Men även om vad det innebär att alltid aktivt arbeta med ledtidsförkortning, om att få otroligt mycket hjälp och stöd och samtidigt ibland inte få den hjälp man behöver för att komma vidare, om fördelen med att vara lite naiv, om glädjen och nyttan av att Svenska kraftnät finns på plats i Luleå.

?Vi har inte en färdig ny process. Det vi vet, är att vi inte kommer att använda det vanliga arbetssättet, den vanliga processen?, säger Linn när Peter frågar om svårigheterna. Vi kommer att behöva utforska vägarna framåt tillsammans, vi kommer att göra fel, vi kommer att behöva göra om och vi kommer gör rätt ? så länge vi gör det tillsammans, det är budskapet och erfarenheterna från arbetet i programmet Fossilfritt övre Norrland.


Deltagare:

Maria Jalvemo, Programledare

Linn Adolfsson, Projektledare

Peter Wigert, FinansdirektörHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-06-16
Länk till avsnitt

28. Vi tar ett rejält kliv framåt

Yvonne Näsström och Pernilla Klüft samtalar med Peter Wigert om hur möjligheter och förväntningar på verksamhetens kommunikationsförmåga har förändrats. Kännedomen om Svenska Kraftnät ökar stort, vad det betyder för kommunikationsarbetet, bilden av oss och behovet av ökad tillgänglighet.

Allt som sägs, ses och tänks om Svenska kraftnät är vårt varumärke. Mycket mer än de trycksaker, presentationer och artiklar som vi gör eller finns med i. Det vi lärt oss från stora förändringsprojekt som till exempel AGON och ACCEL är att dialogen med berörda är oerhört viktig, både internt och externt. Hur vi som medarbetare kommunicera och samarbetar med varandra och andra är ett tillfälle att påverka bilden av oss som är och kommer att vara mycket viktigt. Vi behöver arbeta tålmodigt med att fylla vårt varumärke med de värden vi önskar, det innebär att behöva tjata och berätta vår berättelse om igen många, många gånger.


Deltagare:

Yvonne Näsström, Kommunikationschef

Pernilla Klüft, Enhetschef Innehåll och kanaler

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-27
Länk till avsnitt

27. Strategimotorn, när många små steg bidar till stora förändringar

Amelie Fürst berättar om hur de introducerat och arbetar med Strategimotorn på Division Nät. Strategimotorn är en metodik att använda vid stora förändringar, som måste genomföra trots att man vet att det kommer att bli både svårt och jobbigt. Det beskriver väl den verklighet de arbetar i på Division nät med bland annat målsättningar om halverade ledtider och minskad bemanning per projekt. Trots det beskriver Amelie arbetet med strategimotorn som en metod som också engagerar, gör berättelsen om bakgrunden till förändringen tydlig, att små och stora framsteg blir konkreta och firas.

Amelie delar erfarenheter från arbetet på Division Nät, om hur värdefullt det är med omvärldsspaning, om att lita på den lokala expertisen, om att det är viktigt att göra fel och göra om och om energin som kommer från arbetet med ?Bästa bidrag?. Steg för steg hjälper Strategimotorn till att få förändringen gjord!


Deltagare:

Amelie Fürst, strategikoordinator Division Nät

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-27
Länk till avsnitt

26. Kan Toyota inspirera till kortare ledtider?

Matilda Schön är enhetschef på Tillstånd Entreprenad, hon berättar hur hennes enhet utifrån ett nytt arbetssätt tar ett helhetsansvar för alla tillstånd som krävs i ett utbyggnadsprojekt. I det här specifika uppdraget har enheten fokus på Projektet Fossilfritt övre Norrland (FÖN) där de arbetar de med alla olika tillstånd som krävs under hela projektet, som till exempel samråd, koncession, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), tillstånd och dispenser för entreprenad. För att hitta alla interna olika behov, erfarenheter och perspektiv startade arbetet med 8 workshops för att kartlägga värdeflödet, hur skapar vi värde för kunden och hur använder vi tiden bäst? Förutom en gemensam bild av hur vi skapar värde och för vem tipsar Matilda om att enas om och använda målet tydligt redan från början.


Deltagare:

Matilda Schön, Enhetschef Tillstånd Entreprenad

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-11
Länk till avsnitt

25. Med en liten klump på 8 kilo trimmar vi det befintliga nätet så mycket vi kan

Svenska kraftnät ansvarar för 16 000 kilometer kraftledning, det är en sträcka lika långt som mellan San Fransisco och Tokyo. Men effekten, hur mycket el som kan köras genom våra kraftledningar varierar och måste hela tiden anpassas efter temperatur och vind.

Genom de dynamiska sensorerna som monterats på våra ledningar i ett nyligen avslutat pilotprojekt kan vi få information i realtid, om linans avstånd till marken, temperatur i linan och i luften, m.m. Det är data som vi nu får tillgång till genom sensorerna och som gör det möjligt att öka effekten i nätet i realtid.

Marcus Ström, Tobias Edfast och Pelle Johansson berättar om pilotprojektet Dynamic Line Rating (DLR), som genomförts för att kunna optimera kapaciteten i befintligt nät genom att få tillgång till mer och tillförlitligare information. Redan i sommar kommer ytterligare 40 sensorer att monteras och komma till nytta både när det gäller ökad kapacitet och vår kostnadseffektivitet.


Deltagare:

Marcus Ström, Enhetschef Driftanalys

Tobias Edfast, Enhetschef Nätutveckling

Pelle Johansson, Koordinator Digitalisering

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-04-24
Länk till avsnitt

24. Ramavtal för stål - för att hålla tempo!

170 000 ton stål ska köpas in för att bli 14 000 nya ledningsstolpar i stamnätet. De närmaste 20 åren ska Svenska kraftnät tillsammans med entreprenörer och underleverantörer resa 4 800 kilometer stamnät och bygga 100 nya stationer.

I ett tidigare poddavsnitt (nr 2) har vi pratat om hur standardiseringen av våra stålstolpar ska underlätta utbyggnaden av stamnätet. I det här avsnittet ska vi tala om hur tydligare kravställning och större helhetsansvar för inköp av stål kan säkra kvaliteten på våra luftledningsstolpar och därigenom minska risken för förseningar. Vi står inför stora förändringar som ställer helt nya krav på både materiell kvalitet och ökad effektivitet. 


Deltagare:

Magnus Dahlstedt, Strategisk inköpare

Ulf Lindé, Projektledare kvalitet

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-04-11
Länk till avsnitt

23. Effektivare för Sveriges energiomställning

Vilka förändringar krävs, vilka nya metoder, arbetssätt och samarbeten måste till för att vi ska lyckas halvera tiden från behov till färdig ledning. De nya arbetssätt som har prövats och som nu omsätts handlar mycket om att arbeta aktivt och på nya sätt med tidiga och fler dialoger. Det gäller både internt och externt.

Det innebär att skapa en bredare förståelse för varför och hur vi tillsammans tar ansvar för att lösa de behov som finns. En viktig del i lösningen är att hitta de möten där olika ansvar och intressegrupper samtidigt kan dela perspektiv för att nå en väg framåt. Och att lyckas göra det på ett sätt där alla inblandade har fortsatt förtroende för den demokratiska processen, hur vägval gjorts och beslut har fattats. 


Deltagare:

Julio Bascur, Produktledare ledningar

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-03-16
Länk till avsnitt

22. Tidigare investeringsbeslut - Så använder vi styrelsen på rätt sätt

Energiomställningen innebär stora utmaningar för kraftsystemet och kräver omfattande investeringar i nät, IT-system och ökad utbyggnadstakt. Totalt beräknas över 300 projekt vara igång under 2023.

I det här avsnittet får vi höra hur vi genom att ta investeringsbeslut tidigare kan korta ledtiderna i våra program och projekt. Styrelsen kommer med hjälp av den nya policyn om investeringar ta beslut baserat på underlag som beskriver vad vi behöver göra, men ännu inte exakt hur. Det innebär att fokus i projekten flyttas från det förberedande arbetet till själva genomförandet. 


Deltagare:

Jessica Rabenius, Avdelning Finans

Johan Ulleryd, Chef programledning, Division Nät

Anna Knapp, Produktledare stationer, Division Nät

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-03-02
Länk till avsnitt

21. Hur driftstörningar får minimal påverkan på nätet

När ett relä upptäcker ett fel kopplas den drabbade delen nätet bort och felet isoleras på mindre än 100 millisekunder. Det handlar om säkerhet, säkerhet och säkerhet! Arbetet med att digitalisera, automatisera och energieffektivisera pågår på många håll i Sverige i dag. Och naturligtvis pågår det här arbetet även på Svenska kraftnät. Ett exempel på detta är EPIS, ett nytt digitalt stödsystem för alla de reläskydd som sitter i Svenska kraftnäts stationer. 


Deltagare

Anna Pettersson, Reläskyddsingenjör

Robin Bjäråker, Reläskyddsingenjör

Michael Jarl, Enhetschef NTP

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-02-10
Länk till avsnitt

20. Allt vi gör har direkt eller indirekt inverkan på energiomställningen

Hur anpassar vi kraftsystemet till de enorma förändringar som just nu ritar om förutsättningarna för elmarknaden och Svenska kraftnät? Den frågan ställer Peter Wigert till Lowina Lundström, divisionschef för Division System. Energiomställningen och den gemensamma europeiska elmarknadens höjda krav på digitalisering och automatisering är exempel på stora förändringar som kräver både anpassning och helt nya lösningar.


Lowina och Peter pratar om de utmaningar och förändringar som kraftsystemet står i och inför, men också om samarbetet - att vi är starkare tillsammans, om genomförandeförmåga och om att ha roligare på jobbet.

Det enda vi med säkerhet kan säga är att förändringarna kommer att fortsätta, både de vi känner till och de vi ännu inte känner till, säger Lowina.


Deltagare:

Lowina Lundström, Divisionschef, Division System

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-01-20
Länk till avsnitt

19. Energiomställningen är en IT-omställning!

Lars Jansson, divisionschef IT-divisionen berättar om arbetet med effektivisering och vilka resultat man ser av de insatser som gjorts. Det handlar om att möta samhällets förväntningar om att agera mycket snabbare men också om att arbeta med hög kvalitet, först då blir vi effektiva, säger Lars.

I avsnittet får vi även höra mer om Sveriges viktigaste IT-jobb, om några av de stora utmaningar som divisionen arbetar med, om det värsta han vet och om att kunna njuta av stunden.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-01-05
Länk till avsnitt

18. Utvecklingen av digital incheckning- med kraft och mod att förändras

Varje år tar driftcentralen emot 40 000 samtal och belastningen är särskilt hög på när arbetsdagen startar. Med utvecklingen av den nya check-in appen är målet att antalet samtal minskar med så mycket som 80 %.

Effekten blir mer tid för eldriftledarna, de kan ta emot fler driftordrar och få tid att utbilda nya kollegor, för ?Eldriftledare växer inte på träd?, som Ola säger.

Lyssna på Kraftnätspodden när Ola Strangeways och Pelle Johansson berättar om arbetet med att effektivisera funktioner och moment med hjälp av digitalisering. I sin berättelse framhåller de att ordet ?tillsammans? har varit vägledande och viktigt i arbetet och för den valda lösningen. 


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-12-13
Länk till avsnitt

17. Bättre koll och fler möjligheter med digitalisering

I det här avsnittet berättar Anna-Åsa Hellström och Bodil Nilsson om sitt arbete i programmet digitalisering på Nät. Peter Wigert inleder med frågan ?Leder digitalisering alltid till effektivitet?? I samtalet som följer får vi veta mer om den viktiga kopplingen mellan digitalisering och det dagliga arbetet verksamheten. Bodil beskriver det väl när hon säger att ?Det kan bli kostsamt om det inte hänger ihop.? Digitaliseringsprogrammet har valt att arbeta nära verksamheten och i samordning med hela organisationen, det är en stor och viktig förändring som tas i många små steg.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-11-30
Länk till avsnitt

Beslut med stöd av data, inte på känsla

Svenska kraftnäts operativa datalager och analysverktyg (SODA) hjälper oss att ta bättre beslut. Amanda Hamfelt och Emil Danefjäll pratar med Peter Wigert om hur vi med stöd av data kan göra analyser som hjälper oss fatta fler proaktiva beslut. SODA Batch gör det möjligt att i att samla och lagra data om nätets prestanda och drift. Den ständigt växande och värdefulla informationen om nätet tillsammans med digitala verktyg kommer att göra våra beslutsunderlag bättre och vår verksamhet effektivare.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-11-22
Länk till avsnitt

15. Ett uppdrag som utmanar och triggar!

Riksdagen har beslutat att 2030, alltså redan om åtta år, så ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Och 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion. För att klara detta behöver vi bli både effektivare och snabbare. Hur ska det gå till?

Per Eckemark chef för Division Nät berättar om effektiviseringsarbetet och påminner oss om att vi är med om och mitt i en stor och unik förändring av samhället. ?Ta er an utmaningarna med stor nyfikenhet, ta tillfället ? alla kan vara med och bidra till den stora omställningen.?


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-11-11
Länk till avsnitt

14. Hur får vi en snabbare säkerhetsprövning vid rekrytering?

Idag är vi ungefär 1 000 medarbetare på Svenska kraftnät. Om bara några, år 2025, ska vi vara cirka 1 800. Vi kommer att växa rejält och på relativt kort tid. Det har gjort att säkerhetsprövningen vid rekrytering varit en del av processen som vi behövt trimma och tänka nytt kring. Efter ett lyckat samarbete över organisationsgränserna kan säkerhetsprövningarna kortas med så mycket som 25%. 

Egentligen handlar det inte om att arbeta snabbare utan att planera smartare eller mer effektfullt, säger Fredrik Gustavsson.

Ta hjälp av varandra, var öppen och ta dig tid att titta på detaljerna, är de råd som Sara och Fredrik ger till alla kollegorna som står i startgroparna för att analysera och utveckla sin process.

Deltagare:

Sara Bäckström, Teamledare Rekrytering

Fredrik Gustavsson, Enhetschef Verksamhets- och säkerhetsskydd


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-11-01
Länk till avsnitt

13. Om att gasa och trimma samtidigt

Vi måste inse att vi är med om något fantastiskt! Det säger Lotta Medelius-Bredhe i inledningen av det senaste avsnittet av Kraftnätspodden

Att gasa och bromsa samtidigt är ett ganska slitet uttryck. För oss på Svenska kraftnät handlar det kanske snarare om att gasa och trimma samtidigt? För om vi ska uppnå de klimatpolitiska målen och leverera själva förutsättningar för Sveriges elektrifiering, så måste vi växa kraftigt som myndighet samtidigt som vi vågar testa nya vägar och att arbeta på helt nya sätt.

Deltagare: Lotta Medelius-Bredhe, Peter Wigert


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-10-19
Länk till avsnitt

12. Hur höjer vi kapaciteten i våra nät, här och nu?

Med bland annat flödesstyrning, mothandel, summaallokering och systemvärn höjer vi kapaciteten i befintliga ledningar och stationer. I det här avsnittet får vi lyssna på ett samtal mellan Peter Wigert och Anna Guldbrand om att göra allt vi kan för att lämna så stora kapaciteter som möjligt. 

Anna arbetar som systemansvarsspecialist på Kraftsystem, som går ut på att alltid sätta driftsäkerheten främst. Samtidigt som vi driver utvecklingen, utmanar sanningar och prövar nya kreativa lösningar. ?Jag har Sveriges roligaste skrivbordsjobb", säger Anna.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-10-10
Länk till avsnitt

11. Varför tar det så lång tid att bygga stationer och ledningar egentligen?

Produktledare Anna Knapp och utredningsledare Stefan Ericsson pratar med Peter Wigert om hur de utmanat vårt arbetssätt för att dramatiskt korta den tid vi själva kan påverka i våra projekt. De berättar om sina utmaningar och delar erfarenheter från pilotprojektet, Tenhult. Ett genomgående tema i samtalet är att de arbetar tätt tillsammans i arbetsgrupperna, över ansvars- och organisationsgränserna. Anna formulerar receptet för att korta ledtiderna så här, ?Flytta fokus till målet och släpp medarbetarna fria!?.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-09-29
Länk till avsnitt

10. Länge leve Signe - ett litet verktyg som gör stor skillnad!

Vi arbetar i en bransch med många och långa avtal där e-signaturen är en funktion som är efterlängtad av både medarbetare och samarbetspartners. Lyssna på det här avsnittet som handlar om hur Signe tagits fram. Och hur en enkel funktion nu finns på plats färdig att börja användas för att vi ska bli effektivare i alla de tillfällen då det krävs en eller flera underskrifter, internt eller externt. Gäster är Fredrik Johansson, verksamhetsspecialist e-signatur och Lennart Sandqvist, förvaltningsledare.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-09-16
Länk till avsnitt

9. Ny teknik ökar effekten i befintligt nät

Hur arbetar vi med nya, kortsiktiga och snabba lösningar för att möta det ökade effektbehovet, här och nu? Vi pratar om aktuella konkreta projekt i Uppsala och Västerås. "Det är nu vi har det gyllene tillfället, tidigare fanns inte förutsättningarna på plats", säger Jan Lavenius som gästar Kraftnätspodden tillsammans med Martin Larsson.

Programledare är Peter Wigert och gäster i avsnittet är Martin Larsson och Jan Lavenius bägge arbetar med Nätutveckling på Svenska Kraftnät.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-06-10
Länk till avsnitt

8. En effektivare delegationsordning ger snabbare beslut

Ämnet för det här avsnittet är vår delegationsordning. Många medarbetare känner säkert till vad det är, men idag ska vi titta lite närmare på vad den faktiskt är för något och hur den påverkar vårt jobb. En översyn av delegationsordningen är en viktig pusselbit för att snabbare komma till beslut. Med många fler medarbetare blir det ännu viktigare att ansvar och befogenheter går i takt. Medverkar gör Johan Stolpe.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-05-30
Länk till avsnitt

7. Hur ska våra nya kontor se ut, var ska de finnas och hur ska de fungera?

Nya lokaliseringar och distansarbete är två saker som påverkar hur vi arbetar på Svenska kraftnät. Pandemin har fått samhället att tänka om kring kontor och arbetsplatser. Dessutom rekryterar vi stort just nu och inom kort kommer vi att vara många fler medarbetare som ska trivas och få plats på våra kontor. 

Det är mycket att ta hänsyn till när vi ska planera våra nya kontor, hur ska det fungera, hur vill vi arbeta och vad behöver finnas på plats? 

Och hur bidrar utformningen av vårt kontor till att förstärka Svenska kraftnät som en attraktiv arbetsplats?

Deltagare: Peter Wigert, finansdirektör och Betty Hedman, lokalstrateg på Svenska kraftnät


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-05-13
Länk till avsnitt

6. Fossilfritt övre Norrland - en god dos jävlar anamma!

Ökad effekt är en förutsättning för att Sverige ska klara energiomställningen, och det behöver gå snabbt. Ett exempel på det är arbetet med programmet Fossilfritt övre Norrland som ska göra det möjligt med en snabbare energiomställning och nya etablering av industrier och verksamheter uppe i norr. Det ska vi prata om i det här avsnittet.

Deltagare: Peter Wigert, Finansdirektör och Maria Jalvemo, Programledare för Fossilfritt övre Norrland


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-04-29
Länk till avsnitt

5. Snabbare besked om anslutning

Ökad effekt är en förutsättning för att Sverige ska klara den stora energiomställningen, och det behöver gå snabbt. I dagens avsnitt pratar vi om hur vi ska göra våra anslutningsprocesser snabbare, genom att förändra sättet vi informerar våra kunder på. Medverkar gör Emma Thulin och Christoffer Börefelt

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-04-12
Länk till avsnitt

4. 15 är det nya 60

Det finns en fördom om att nya nätkoderna brukar innebära en massa jobb till lite nytta. Men så är det inte i det vi ska prata om i dagens avsnitt. Det här är istället historien om hur en av nätkoderna medför att jobbet blir enklare och smartare. Med Peter Wigert och Anna Jäderström.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-03-16
Länk till avsnitt

3. Kortare ledtider

Som ni alla vet har vi på Svenska Kraftnät en stor uppgift framför oss. Korta ledtider en förutsättning för att Sverige ska klara energiomställningen. Och det behöver gå snabbt! Peter Wigert, Katarina Larsson

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-02-25
Länk till avsnitt

2. Stolpar och inköp av stål

Mellan 30 och 40 mil, så mycket ledning behöver vi på SVK bygga varje år. Nuvarande takt är ungefär 10 mil per år. Det är alltså en rejäl uppväxling av produktionen vi står inför. Och en av nycklarna för att klara av det är ? stolparna. Peter Wigert och Thomas Sandvall

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-02-10
Länk till avsnitt

1. Digitala signaturer

Ett av de områden där effektiviseringsarbetet har varit efterlängtat gäller digital signering av dokument. Det är kanske inte så konstigt att just digitala signaturer kommit upp som en viktig funktion med tanke på erfarenheterna från hemarbetet under pandemin. En funktion som även kommer att vara till stor nytta då allt fler kommer att fortsätta att regelbundet arbeta hemifrån. Peter Wigert, Dag Isacsson, Pekka Rinne

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-02-10
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.