Sveriges 100 mest populära podcasts

Hälsoveckan by Tyngre

Hälsoveckan by Tyngre

I Hälsoveckan by Tyngre snackas det om viktiga och oviktiga ämnen relaterade till kost, hälsa och träning. Medverkar gör dietisterna Linnea Bärebring (PhD) och Erik Dunåker samt fysioterapeuten Jacob Gudiol (MSc). Introt är skapat av Amadeus Hedlund

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

sites.libsyn.com/402008

Avsnitt

044. Naturella nötter är näringsrikt och håller människor mätta

Denna vecka är det endast Jacob och Erik som sitter med mikrofonerna och delar med sig av sina tankar kring veckans ämne. Först blir det en ganska allmän diskussion kring skolmaten efter att det varit en hel del olika rubriker de senaste veckorna som handlar om hur den förändrats nu när matpriserna ökat.

Efter det blir det en längre diskussion kring nötter där vi utgår ifrån en artikel i svenska dagbladet i veckan med titeln, Nötters effekt på vikt och hälsa förvånar forskare.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Idag blir det endast Erik och Jacob 00:04:56 Tankar kring betydelsen av bra skolmat nu när matpriserna ökar 00:12:15 Naturliga nötter är näringsrikt och håller dig mätt
2022-11-29
Länk till avsnitt

043. Tankar om de senaste veckornas debatt kring kroppsaktivism

Kroppsaktivism har varit på tapeten de senaste två veckorna och i det här avsnittet så diskuterar Jacob och Linnea lite kring allt det som har stått i media och på sociala medier den senaste tiden.

Som utgångspunkt använder vi oss av debattartikeln ?Kroppsaktivisternas lögner får inte stå oemotsagda? i Dagens Nyheter där man framför allt framför kritik mot medier och deras sätt att hantera sakerna som påstås i boken Kriget mot Kroppen och vad som sagts i intervjuer med författarna till boken i svenska medier de senaste månaderna.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Jacob och Linnea diskuterar det bra och de dåliga med kroppsaktivism 00:02:24 Vad ska ses som lyckat när det gäller viktnedgång? 00:15:47 Ordentliga försök till viktnedgång minskar risken för ätstörningar framöver 00:17:12 Vården ger troligen mer realistiska förväningar än samhället i stort 00:20:04 BMI är ett bra mått för fetma när det används korrekt 00:24:53 Det ges inga alternativ som har bättre evidens bakom sig själv 00:27:35 Det är inte lätt för vårdgivare att ignorera fetma när det ofta kan vara en förklaring till olika besvär
2022-11-22
Länk till avsnitt

042. Ny studie på ett försök på antiinflammatorisk kost vid reumatism

Jacob, Linnea och Erik börjar veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre med att diskutera ett av Linneas favoritämnen, kost vid reumatism. Nyligen publicerades en ny studie kallad NutriFast-Study där man testade olika dieter för personer med RA för att se om man kunde minska på deras inflammation och sjukdomsymptom.

Nästa ämne är en ny studie på semaglutide (Wegovy, Ozempic) och viktnedgång hos ungdomar. Semaglutide är en av de nu kommande medicinerna mot fetma som har visat på stor viktnedgång över flera månader hos vuxna människor med fetma. Fram tills nu har det dock inte funnits särskilt mycket data på ungdomar. Studien visade på stor positiv effekt på ungdomarnas vikt och resultaten båda verkligen gått inför framtiden när det gäller obesitasvård hos ungdomar.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Linnea planerar en ny studie och Jacob planerar för kalas 00:03:35 Ny studie på om kosten kan påverka smärta och problem vid reumatisk 00:25:39 Semaglutid gav stor viktnedgång hos ungdomar med obesitas
2022-11-15
Länk till avsnitt

041. Sockerberoende och belönande mat

Avsnitt 41 av Hälsoveckan by Tyngre inleds med att diskutera lite allmänt kring sockerberoende och högbelönande mat då det varit på tapeten på olika platser de senaste veckorna. Vi utgår inte ifrån någon speciell artikel i det här avsnittet men vi tar upp en hel del av det som Jacob har skrivit om tidigare på ämnet i artiklarna, Finns det någon typ av matberoende och är skitmat som en drog? och Sockerberoende ? sant eller hittepå?. Vi kommer också efter ett tag in på Bitten Jonsson och hennes pseudovetenskap kring ämnet.

Efter det diskuterar vi kring studien CARBFUNK som vi fick många frågor till under veckan. Det här var en studie som delvis finansierats via Kostfonden där en del uttalanden kring resultatet går ganska långt förbi vad studien faktiskt visar.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Introsnack 00:02:52 Lite snack kring begreppet sockerberoende och belöning från mat 00:22:45 Bitten Jonssons påståenden kring sockerberoende 00:32:35 CARBFUNK, den senaste studien sponsrad av Kostfonden
2022-11-08
Länk till avsnitt

040. Är verkligen 6000 raska steg om dagen optimalt för hälsan?

I avsnitt 40 av Hälsoveckan by Tyngre fokuserar vi på tre olika ämnen. Första ämnen är förra veckans rubriker kring att 6000 raska steg om dagen ger dig optimala hälsoeffekter från fysisk aktivitet. Det här baseras på en mindre studien från GIH där man har undersökt människor som promenerar till och från sitt arbete.

Medan de gick en sådan tur så mätte man saker som deras energiförbrukning, ansträngning och antalet steg och sedan har forskarna jämfört dessa värden med den epidemiologiska forskning som finns kring fysisk aktivitet och långsiktig hälsa.

Efter det här så berättar Linnea om en av hennes egna studier som precis blivit avslutad där de har gjort en systematisk översikt på huruvida tillskott av omega-3 under graviditeten eller i samband med amning kan påverka barnets risk att utveckla astma eller astmaliknande symptom.

Till sist diskuterar vi kort en ny stor RCT där man har undersökt om ett tillskott av torskleverolja kan minska risken för att få covid-19 eller någon annan typ av infektion i övre luftvägarna. Torskleverolja innehåller både vitamin-D och omega-3 som båda är populära tillskott för sig själv.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Introsnack och funderar kring grundutbildningen till fysioterapeut och dietist 00:07:49 Är 6000 steg från raska promenader optimalt för hälsan? 00:39:41 Linneas nya översiktsartikel på omega-3 till gravida och risk för astma hos barnet 00:55:54 En stor RCT på torskleverolja visar på ingen effekt på förkylningssymptom
2022-11-01
Länk till avsnitt

039. Lite bättre mående med drastisk minskning av skärmtid

I avsnitt 39 av Hälsoveckan diskuteras tre vitt skilda ämnen. Vi börjar med att diskutera skolmaten i Lycksele kommun där kökschef och kökspersonal fått högljudd kritik och även blivit påhoppade medan de varit ute på stan efter att de utfört ändringar på menyn.

Efter det tittar vi lite på en RCT-studie från Danmark där man har fått familjer att drastiskt minska på skärmtiden över två veckor. Deltagarna fick endast ha ungefär 30 minuter ?onödig? skärmtid varje dag och det inkluderade allt från mobiltelefon, dator, surfplatta och TV. Resultatet visade på en liten förbättring i mående hos gruppen men frågan är om insatsen är värd den lilla effekten?

Till sist diskuterar vi lite kort Kombucha där en ny fallrapport om en kvinna som fick väldigt negativa av att regelbundet dricka drycken. Det finns idag inga påvisade hälsofördelar med drycken samtidigt som det finns en del fallrapporter med negativa effekter när konsumtionen har blivit ganska hög.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Ingen i panelen är hembygdens stolthet 00:02:57 Jacob var nyligen med i Nyhetsmorgon och på BORIS årsdag 00:09:17 Det blåser kraftiga vindar kring skolmaten i Lycksele Kommun 00:18:23 RCT visar på att kraftig begränsning av skärmtid i familjer ger liten förbättring i mående 00:21:18 Det finns få studier på skärmtid där man verkligen kunnat titta bra på orsakssamband 00:36:49 Fallrapporter om negativa effekter från högt intag av Kombucha
2022-10-25
Länk till avsnitt

038. Tidigt ätfönster visar på fördelar jämfört med senare ätfönster

Denna vecka diskuterar vi två nyare studier. Den första studien har undersökt effekten av ett tidigt eller sent ätfönster under väldigt kontrollerade former. Deltagarna var inlåsta två gånger om under en veckas tid vardera och man kontrollerade allting de åt, hur mycket de rörde på sig, ljuset i deras lokaler med mera. Det som skiljde de två gångerna åt var när deltagarna åt sin mat. En gång var det tidigt ätfönster och en gång var det ett senare ätfönster.

I den andra studien har undersökt om en diet som specialanpassats för att ge varje individ ett lågt blodsockersvar efter en måltid fungerar bättre för viktnedgång jämfört med att bara ge människor rådet om att äta en fettsnål diet.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Trötta värdar idag 00:03:46 Exakta samma mat och måltider fast olika tider på dygnet 00:08:14 En vecka åt de med start klockan 8 och slut vid 17 tiden ungefär 00:10:32 Människor har fler ättillfällen idag jämfört med förr 00:12:14 Hur våra kroppar fungerar varierar lite över dygnet 00:16:02 Studien har isolerat effekten av när man äter 00:17:35 Små fördelar med att äta maten tidigare på dagen 00:18:15 Det är lite oklart om deltagarna han anpassa sig för de olika ätfönstren på en vecka 00:24:01 Det är oklart om effekten man ser är betydelsefull rent praktiskt 00:28:02 En individanpassad diet jämfört med lågfettkost 00:30:26 En algoritm som kan förutsäga blodsockersvaret 00:34:06 Det här marknadsförs till konsumenter som något för effektiva viktnedgång 00:35:44 Det blir ett extremt fokus på en sak som knappt bevisats vara en riskfaktor i sig 00:37:04 Tidigare resultat på algoritmen har visat på en möjlig positiv effekt för typ 2 diabetiker 00:39:47 Lågfettdieten gav samma viktnedgång som den individanpassade kosten 00:45:04 Den här algoritmen ger ingen nytta för viktnedgång
2022-10-18
Länk till avsnitt

037. Diskussioner och reflektioner kring "Vad matar vi våra barn med?"

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre diskuteras SVTs kostdokumentär, Vad matar vi våra barn med?". Vi börjar med att diskutera de olika delarna av dokumentären, vad vi tycker blir bra och vad som vi anser hade blivit bättre med mer nyansering.

Efter det så glider vi in lite på ämnet vad man som samhälle skulle kunna göra åt den långvariga trend som har funnits där människor i genomsnitt väljer sämre och sämre livsmedel.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Försnack kring helger med småbarn 00:03:18 Diskussioner och reflektioner kring "Vad matar vi våra barn med?" 00:05:54 Det är svårt att göra något riktigt bra på bara 55 minuter 00:08:55 Det är en tveksam vinkel på dokumentären där skulden läggs på föräldrar 00:13:12 Det finns många studier där man försöker utbilda föräldrar och deras barn 00:17:10 Programledaren åt ultraprocessad mat i fyra veckor och det var dåligt för hans hälsa 00:22:51 Det blir för stor vikt vid en persons berättelse istället för forskning 00:24:18 Nya kopplingar mellan belöningssystemet och automatiskt beteende i hjärnan 00:28:54 Maten är designad för att vara maximalt belönande 00:31:47 Det är för ont om studier på mekanismer kring ultraprocessad mat 00:33:50 Om man vill införa reglering eller tydliga riktlinjer så behövs en tydlig definition på vad man ser som problemet 00:38:12 Dokumentären tar upp alldeles för lite kring problemet med NOVA systemets definitioner 00:40:31 Den här träffar bättre än de flesta andra kostdokumentärer 00:46:40 Jacob tycker att Hyper-palatable foods är ett mer intressant koncept
2022-10-11
Länk till avsnitt

036. Vad är ett säkert alkoholintag?

Dagens ämne i Hälsoveckan by Tyngre är alkohol och hälsa. Vi utgår ifrån nya förslag till rekommendationer för lågrisk alkoholdrickande från Kanada. I det här avsnittet tar vi dig från det man trodde förr, det man tror idag och med flera stopp med diskussioner kring svårigheterna att studera alkohol och hälsa i brist på större interventionsstudier.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Linnea har kläder inlåsta i sin tvättstuga 00:03:17 Den senaste forskningen kring alkohol och hälsa 00:05:15 Den skiftande bilden på alkohol och hälsa det senaste decenniet 00:09:14 Är det bättre med vin än annan alkohol? 00:10:56 Industrin hjälper till att sprida saker som hjälper dem sedan är det svårt att nå ut med ny information 00:12:43 Kanadas nya riktlinjer för lågriskdrickande 00:15:44 Mer än två standardglas i veckan ansågs vara moderat eller hög risk 00:21:08 Vilken risk är människor beredda att ta och hur förmedlar man om de är över den gränsen? 00:24:08 Risker som är associerade med alkoholintag 00:28:11 Könsskillnader i risk för vissa sjukdomar - confounding eller olika fysiologi? 00:29:29 Effekterna på hjärt- och kärlsjukdom är blandade vi låga mängder 00:30:40 Det är svårt att lita på självrapporterade intag av alkohol 00:33:27 Där finns en tydlig doseffekt när det gäller alkohol och hälsa 00:38:39 Det är intressant att alkohol ofta lyfts som en hälsodryck i dietböcker och på hälsokonton på sociala medier 00:43:33 Om graviditet och amning 00:45:40 Alkoholdrickande och risken för mental ohälsa
2022-10-04
Länk till avsnitt

035. Om obesitas med Ingrid Larsson - del 2

Del 2 kring fetma och dess behandling med docent Ingrid Larsson från Sahlgrenska Universitetssjukhus. Ingrid är sedan länge välkänd inom nutritionsområdet i Sverige och hon har under många år både forskar och arbetat kliniskt. Det hon främst arbetar med är obesitas..

I den här andra delen i vår intervju med Ingrid Larsson kommer vi in på delar kring motivation, om det finns en hälsosam fetma, om det är några problem att yoyo-banta och till sist diskuterar vi en del kring vad man fokuserar på när det gäller kosten efter själva viktnedgångsfasen. Vad ska man äta för att försöka bibehålla den nya lägre vikten?

I avsnittet använder vi oss av artikeln ?Thirty Obesity Myths, Misunderstandings, and/or Oversimplifications? som utgångspunkt för lite olika spår vi är inne på under avsnittet.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Erik har varit norröver och försökt se björnar från bilen 00:02:28 Det är bättre att fokusera på positiva saker man får istället för risker som man undviker 00:08:57 Hälsosam fetma - är det ett verkligt fenomen? 00:16:21 Människor lyckas mycket bättre med sin viktnedgång om de får hjälp 00:19:44 Dagens mediciner mot fetma 00:28:25 Vilken roll har träning när det gäller viktnedgång? 00:33:30 Är yoyo-bantning dåligt för hälsan? 00:43:29 Utan en kontrollgrupp så vet du inte hur vikten hade varit utan ett viktnedgångsförsök 00:46:17 Vad fokuserar man på som bra mat för personer efter en viktnedgång? 00:55:30 Stigmatisering av övervikt och fetma skapar problem
2022-09-27
Länk till avsnitt

034. Om obesitas med Ingrid Larsson - del 1

Denna vecka gästas Hälsoveckan by Tyngre av docent Ingrid Larsson från Sahlgrenska Universitetssjukhus. Ingrid är sedan länge välkänd inom nutritionsområdet i Sverige och hon har under många år både forskar och arbetat kliniskt. Det hon främst arbetar med är obesitas och det är också det som vi fokuserar på i dagens avsnitt.

Det här blev ett så pass långt avsnitt när vi spelade in så vi beslöt oss i efterhand att släppa det som två avsnitt. I det här första avsnittet så berättar Ingrid först om sitt arbete och sin forskning. Efter det blir det en diskussion kring vad fetma är och hur man behandlar det på obesitasmottagningen på Sahlgrenska.

I avsnittet använder vi oss av artikeln ?Thirty Obesity Myths, Misunderstandings, and/or Oversimplifications? som utgångspunkt för lite olika spår vi är inne på under avsnittet.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Fint väder och en introduktion av första delen kring fetma och behandling av fetma 00:03:06 Docent Ingrid Larsson gästar för att berätta om sin forskning och arbete kring fetma 00:07:07 Vad är BMI, vad är det bra för och när är andra mått bättre? 00:09:00 En speciell form av BMI används på barn och ungdomar som växer 00:12:44 Alla test kan användas felaktigt så man måste veta hur man kan använda varje test bra 00:17:46 Är det rätt att först börja med större insatser när fetman ändå har funnits ganska lång tid? 00:19:38 Det är vanligt med psykiatriska diagnoser på fetmamottagningen 00:20:20 Artikel om de vanligaste myterna kring fetma 00:23:37 Varför är det svårt att bibehålla en ny vikt efter viktnedgång? 00:27:08 Kan en set-point återställas till en lägre vikt? 00:29:27 Hur många lyckas med en viktnedgång i olika scenario? 00:37:41 Resultaten blir bättre om viktnedgången är snabb från början 00:42:38 Pulverdieters plats vid en viktnedgång 00:43:15 Den här typen av upplägg har visat sig fungera i primärvården i andra länder 00:48:06 Varför nyttjas inte den här kunskapen på vårdcentraler idag? 00:49:41 Den faktor som påverkar resultaten mest åt det negativa hållet är samsjuklighet
2022-09-20
Länk till avsnitt

033. Tugga tuggummi höjer energiförbrukningen

I avsnitt 33 diskuterar vi först en studie på tuggummi och energiförbrukning där ett gäng antropologer har tittat på frågan om hur mycket energi tuggande i sig kräver. De flesta av våra förfäder och avlägsna släktingar har spenderat eller spenderar väldigt mycket av deras vakna tid åt att äta under dagarna och möjligen är en av fördelarna för människor rent evolutionärt att vi har gjort så vi inte behöver äta så stor del av dygnet?

Efter det hoppar vi över till ytterligare en granskning av alternativmedicinen i Sverige från Expressen, Fanny blev deprimerad och sjuk av alternativa behandlingen. Den här gången är det en kvinna som fått råd om att följa en extrem diet. Först via att hon hört om dieten på podcasten och sen efter att hon tagit personlig hjälp från en gäst i podden.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Frukostinspiration från värdarna 00:03:53 Energiförbrukningen höjs något när man tuggar tuggummi 00:17:01 Expressen fortsätter granska alternativmedicinen i Sverige
2022-09-13
Länk till avsnitt

032. Kommersiella viktnedgångsprogram vs att bara försöka själv

I avsnitt 32 diskuterar vi först en udda artikel kring protein från Expressens Hälsoliv, Experterna: Så maxar du ditt intag av proteiner. Artikeln är så oklar kring vad den försöker förmedla så det blir att vi hoppar lite fram och tillbaka mellan olika frågor runt protein där människor kanske är förvirrade eller lättare blir lurade till att tro något som inte stämmer mer än att vi egentligen diskuterar det som påstås i själva texten.

Efter det så blir det en diskussion kring en ny studie där man jämfört effekterna av att låta en grupp försöka gå ner i vikt själv mot att gruppen får bli gratis medlemmar i ett av viktväktarnas olika program.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Den stackars fången som fick 5 kg tonfisk när han frisläpptes från fängelse 00:02:29 Konstiga råd och påståenden kring protein i Expressens Hälsoliv 00:28:55 Viktväktarna istället för att bara försöka gå ner i vikt själv
2022-09-06
Länk till avsnitt

031. Hälsa och livslängd hos de som äter likt EAT Lancet dieten

I avsnitt 31 av Hälsoveckan by Tyngre är Linnea tillbaka och vi diskuterar två nyligen publicerade studier där en har fokus på kaloriintag och den andra på om klimatvänlig kost också är hälsosamt.

Det första ämnet handlar om en nyligen publicerad studie där man tittat på hur texturen och processandet av livsmedel påverkar hur mycket människor väljer att äta och hur mätta de sedan blir från den måltiden.

Det andra ämnet fokuserar på EAT Lancet dieten. Dieten om publicerades 2019 hade som främst mål att vara klimatvänlig men samtidigt vara hälsosam och uppfylla de näringskrav som finns för oss människor. På senare tid har det börjat dyka upp en del studier där man har undersökt om människor som har ett kostmönster som överlappar mer med EAT Lancet drabbas mindre av sjukdomar så som cancer och hjärt- & kärlsjukdom och resultaten är lite blandade. En del studier visar på att de som äter mer likt dieten mår bättre medan andra inte finner något samband. Vi berättar först om dessa studier sen spekulerar vi lite kring vad som eventuellt skulle kunna förklara de olika resultaten mellan studier.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Snack om allt möjligt 00:05:38 Mjukare mat får oss att äta större portioner mat 00:23:06 Hälsa och livslängd hos personer som äter mer likt EAT Lancet dieten
2022-08-30
Länk till avsnitt

030. Sötningsmedel påverkar tarmfloran

I veckans avsnitt diskuteras studien bakom de senaste rubrikerna att sötningsmedel påverkar tarmfloran.

De sötningsmedel som mer specifikt visade på en möjlig negativ effekt var sukralos och sackarin. Datan från studien är dock svårtolkad och resultatet passar inte heller med de från tidigare studier som har varat över längre tid.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Gudiol ska vara med i Nyhetsmorgon på onsdag morgon 00:06:24 Sötningsmedel kan påverka tarmfloran 00:14:54 Förregistreringen av studien är riktigt dålig och ospecifik 00:30:42 Tidigare data pekar även den mot att sackarin och sukralos har en liten påverkan
2022-08-23
Länk till avsnitt

029. En introduktion kring protein med extra fokus på protein vid träning

Protein är ämnet för dagen i veckans Hälsoveckan by Tyngre. Linnea Bärebring är tyvärr frånvarande det här avsnittet men vi har bra förstärkning ifrån dietist Filip Wattström som hjälper oss att lyfta fram det som vi anser vara det viktigare kring protein och träning.

Filip är förutom dietist även nuvarande svensk mästare i klassisk bodybuilding och har därför haft ett långvarigt intresse kring hur kosten, och då särskilt protein, kan påverka resultaten vid styrketräning.

I det här avsnittet går vi igenom allt ifrån vad protein är för någonting, hur stor det rekommenderade intaget är för olika grupper, om det finns någon betydelse kring om proteinet är fullvärdigt eller inte och vad man kan tänka kring protein när det gäller ens egen kosthållning samt tillagning av mat.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Protein och träning med Filip Wattström 00:03:23 Lite om Filips bakgrund 00:05:28 Dagens ämne är protein med fokus på protein och träning 00:07:53 Äldre kan ha svårt att få i sig tillräckligt med protein men för resten är det ovanligt med brist 00:10:44 Proteinbehovet är större för de som idrottar 00:13:21 Finns det ett förhöjt proteinbehov även för konditionsidrottare? 00:16:41 Kolhydratintaget är viktigt för maximal prestation och det kan påverkas negativt av ett för högt proteinintag 00:19:41 Behöver man inta protein i nära anslutning till träningen? 00:20:33 Vad är BCAA och EAA? 00:23:33 Är det bättre att sprida ut proteinintaget över hela dygnet? 00:32:06 Kvalitén på proteinet spelar ingen större roll i normala sammanhang 00:36:58 Allt protein räknas till ditt totala proteinintag 00:38:34 Olika proteinkällor är olika potenta på att maximera proteinsyntesen akut 00:44:30 Proteinintaget kring en tävlingsförberedelse 00:49:45 Hur påverkar tillagningen proteinet?
2022-08-16
Länk till avsnitt

028. Vad säger dagens forskning om intuitivt ätande?

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre utgår vi ifrån en nyligen publicerad studier på så kallat intuitivt ätande med titeln, Intuitive eating in general aspects of eating behaviors in individuals with obesity: Randomized clinical trial.

Vi breddar dock diskussionen väldigt mycket och vi försöker förklara vad som menas med intuitivt ätande samt att definitionen på vad det ska innebära kan variera en hel del beroende på kontext och situation. Efter det diskuterar vi även lite kring den tidigare forskningen på ämnet och behovet av bättre studier där man har en rimlig jämförelsegrupp och tydliga utfall.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Livet börjar återgå till en mer strukturerad form för panelen 00:07:26 Vilka effekter vet vi kommer från intuitivt ätande 00:10:48 Det finns ingen bestämd definition på vad intuitivt ätande ska inkludera 00:17:23 Kan kroppen verkligen känna av vad som är dåligt för den? 00:22:05 Restriktivt ätande behöver inte vara orsaken till problemet utan istället ett försök att lösa problemet 00:25:54 De stora delarna kring intuitivt ätande som de flesta nog är överens kring 00:27:49 När något är dåligt definierat blir det alltid nyttjat inom pseudovetenskapen 00:29:46 Upplägget på studien och dess resultat 00:36:28 Tidigare studier på intuitivt ätande och mindful eating 00:41:08 Du behöver en bra kontrollgrupp
2022-08-09
Länk till avsnitt

027. Går det att gå ner i vikt under klimakteriet?

Frågelåda i Hälsoveckan by Tyngre och du får bland annat vet hur forskningen ser ut kring protein och muskelbyggande, hur man tar fram rekommenderat intag för olika näringsämnen, i fall man kan vara allergisk mot kolhydrater och kryddstark mat och mättnad.

Vi har också en diskussion kring viktnedgång under klimakteriet och huruvida det är möjligt att uppnå även när ens hormoner om något påverkar en lite extra åt det andra hållet.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Snack kring panelens förmåga att hantera solens UV-ljus 00:02:09 En summering kring forskningen runt protein och muskelbygge 00:10:20 Spelar det någon roll i fall man smakar på maten medan man tillagar den? 00:18:02 Hur sätter man de rekommenderade intagen för vitaminer, mineraler osv? 00:30:25 Kan man vara allergisk mot kolhydrater? 00:37:24 Ger kryddstark mat mer mättnad? 00:39:18 Går det att gå ner i vikt under klimakteriet?
2022-08-02
Länk till avsnitt

026. Begreppet ultraprocessad mat med John Martin Fredriksen

I avsnitt 26 av Hälsoveckan by Tyngre diskuteras NOVA-kategoriseringen och begreppet Ultraprocessad mat som har blivit mer och mer populärt de senaste åren. Till vår hjälp av vi John Martin Fredriksen från Norge som har spenderat mycket tid på att försöka förstå och kategorisera livsmedel enligt systemet.

Du får bland annat lära dig om hur systemet kom till och vad som menas med de olika kategorierna inom systemet. Framför allt fokuserar vi på frågan vad som ska klassas som Ultraprocessad mat och problemet med att veta vilka livsmedel som ska tillhöra den kategorin samt problemet med att sätta stämpeln dåligt på hela kategorin.

Studien som Jacob nämner i avsnittet om hur olika experter klassificerar livsmedel olika med NOVA hittar du här: Ultra-processed foods: how functional is the NOVA system?

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 John Martin Fredriksen är med som gästvärd 00:03:32 Dagens ämne är begreppet ultraprocessad mat och NOVA kategoriseringen 00:09:48 Samma livsmedel till namnet kan vara väldigt olika sett till processandet 00:11:07 NOVA systemet och de 4 kategorierna av livsmedel 00:11:16 Kategori 1: Minimalt processade livsmedel 00:13:34 Kategori 2: Bearbetade kulinariska ingredienser 00:15:25 Kategori 3: Processade livsmedel - en kombination av 1 och 2 00:15:54 Kategori 4: Ultraprocessade livsmedel 00:19:37 Det finns olika sätt att klassificera livsmedel som bra och dåligt som inte stämmer överens med varandra 00:20:12 Kunniga människor är inte överens om vilka livsmedel som tillhör vilken kategori i NOVA 00:22:59 Du inte andelen ultraprocessad mat från ett FFQ utfärdat innan NOVA fanns 00:25:26 Samma databas kan ge olika resultat beroende på hur forskarna väljer att analysera den 00:30:36 En del ultraprocessade livsmedel är näringsrika och troligen bra att äta 00:33:18 NOVA-systemet är inte så bra på att kategorisera efter näringsvärde 00:36:30 Nya livsmedel där huvudmålet inte är att göra mer vinst eller maten godare 00:39:39 När ultraprocessad mat används för att bevisa att enskilt livsmedel är dåligt 00:40:39 Hur NOVA-systemet uppkom och vad tanken med systemet var 00:42:56 Det är inte tydligt vilka mekanismer som skulle göra Ultraprocessad mat dåligt 00:43:27 Är NOVA bättre som kostråd än det som ges i Sverige idag? 00:49:58 Människor får i sig mycket socker, fett och mjöl och Jacob tror man kommer åt det bättre med rekommendationer enligt NOVA 00:53:57 Jacob skulle föredra en märkning av mat utifrån mer objektiva mått 00:59:16 Vad är nyttan med en mer objektiv märkning om folk inte bryr sig om den? 01:02:00 Nyckelhålsmärket och problemet med att folk inte förstår att det gäller inom en viss livsmedelskategori 01:05:55 Den bästa studien på Ultraprocessad mat fram till idag
2022-07-26
Länk till avsnitt

025. Vad är skillnaderna mellan RCTs och observationsstudier?

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre diskuterar vi skillnaderna mellan observationsstudier och så kallade RCT, randomiserade och kontrollerade studier.

Vi går igenom vad som skiljer de två i utförande och vad man vanligen kan dra för slutsatser från studierna beroende på deras utförande. Vi tittar också på hur bra resultaten mellan de två typerna av studier brukar överlappa med varandra inom nutritionsfältet. För den sista diskussionen så utgår vi ifrån följande studie från 2021, Evaluating agreement between bodies of evidence from randomised controlled trials and cohort studies in nutrition research: meta-epidemiological study.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Skiljer sig slutsatserna från RCTs mot de från tidigare observationsstudier 00:02:56 Vad är en kohortstudie och varför kritiserar Jacob dem så ofta 00:07:29 Observationsstudier med biomarkörer är vanligen mer tillförlitliga 00:12:20 Det är lätt att hitta slumpmässiga samband i observationsdata 00:18:32 Fördelarna och nackdelarna med RCTs inom nutrition 00:28:15 Frågeställningen är ofta olika mellan RCT och observationsstudier 00:29:37 Hur bra överlappar slutsatserna från de olika typerna av studierna varandra? 00:36:19 En bias i resultatet är att vad man har valt att studera i RCT är inte slumpmässigt 00:40:40 Om observationsdatan är splittrad och det saknas RCT bör vi nog anta ingen effekt tills vidare
2022-07-19
Länk till avsnitt

024. Vad är verkligen viktigt för att öka chanserna för en god hälsa?

Ännu ett frågeavsnitt och den här gången diskuterar vi först vad vi vet kring hälsoeffekterna från rött kött och sen efter det blir det en väldigt övergripande genomgång kring vad som verkligen är viktigt när det gäller att försöka bibehålla en god hälsa.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Sommarinspelning 00:02:01 Vad vet vi kring hälsoeffekterna från att äta rött kött 00:14:19 Vad är det viktigaste för en god hälsa?
2022-07-12
Länk till avsnitt

023. Rapsolja vs olivolja och är kokosnöten verkligen en nöt?

Denna vecka svarar vi på lyssnarfrågor och vi diskuterar bland annat den gamla glutamatskräcken som var som störst på 80- och 90-talet. Varifrån kom den, varför försvann den och vad vet vi rent forskningsmässigt kring frågan?

Vi diskuterar även produkten proteinvatten och om den håller vad den lovar samt om den är värd priset.

Andra frågor är huruvida det är bättre att använda rapsolja eller olivolja i matlagningen och samtidigt som vi diskuterar det här kommer vi även in på ett längre snedspår kring nötter i alla dess former.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Introduktion till vårt frågeavsnitt 00:02:12 Vad hände med glutamatskräcken som fanns på 80- och 90-talet? 00:15:15 Är proteinvatten något vettigt och ger det verkligen protein? 00:21:31 Rapsolja vs olivolja - vad är bäst och för vad? 00:23:03 Är kokosnöten en nöt?
2022-07-05
Länk till avsnitt

022. Nyttigt eller inte - i jämförelse med vad?

Denna vecka diskuterar vid behovet av att jämföra en sak med en annan inom nutritionsforskning och framför allt i observationsstudier. Det är ofta vanligt att man säger att ett viss livsmedel höjer risken för någonting med X antal procent eller liknande men i princip alltid så är den slutsatsen helt beroende av vad du jämför med.

Bara för att människor som i genomsnitt äter mer av någonting är i högre risk för ett visst hälsoutfall så innebär inte det nödvändigtvis att du minskar din risk om du minskar på intaget. Den effekten kommer så klart att bli beroende av vad du väljer att äta istället. Ersätter du till exempel Coca Cola med Pepsi så ska du inte förvänta dig några effekter även om någon studie har visat att de som dricker mindre Pepsi får bättra hälsa.

Som utgångspunkt i diskussionen har vi artikeln ?What Eggsactly Are We Asking Here? Unscrambling the Epidemiology of Eggs, Cholesterol, and Mortality?.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Försöka isolera hälsoeffekter från enskilda livsmedel inom nutritionsepidemiologin 00:07:14 I RCT-studier är det tydligt att man alltid jämför olika saker men det "glöms" ibland bort inom epidemiologin 00:16:08 Du måste alltid jämföra ett livsmedel med något annat 00:20:49 Substitutionsanalyser börjar bli vanligare inom forskningen
2022-06-28
Länk till avsnitt

021. När människor underrapporterar hur mycket de äter

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre diskuterar vi självrapporterat kostintag och de bristerna som finns med det sättet för att försöka få reda på vad människor äter.

Som utgångspunkt använder vi oss av en nyligen publicerad studie där man fann att hur stort fel som människor rapporterat i sitt kaloriintag till stora delar beror på hur stort kaloribehov som människor har. Ju större kaloribehovet är desto större brukar i genomsnitt deras underrapportering att vara.

Hålltider

00:00:00 Panelens sommarplaner 00:04:39 När människor underrapporterar vad och hur mycket de äter
2022-06-21
Länk till avsnitt

020: Expressens granskning av Funmed och funktionsmedicin

I veckans avsnitt diskuteras Expressens granskning av den funktionsmedicinska kliniken Funmed. Vi kommer in på frågor så som att mer tester sällan bidrar med någon användbar information. Att dåliga tester kan ge vilseledande svar. Att allting går och studera ordentligt om man bara vill det samt att det ofta inte sägs någonting trots att varje kort mening för sig själva kan låta väldigt bra.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

 

00:00:00 Jacob är stolt över sin dotter trots att hon inte har gjort något imponerande 00:03:02 Om Expressens granskning av Funktionsmedicinska kliniken Funmed 00:03:53 Den amerikanska funktionsmedicinska rörelsen 00:07:47 Flum om att behandlingen inte skulle kunna gå att studera 00:09:31 Forskningen där man försöker testa individanpassade råd jämfört med allmänna råd 00:13:11 Tillskott som sålts med otillåtna påståenden 00:14:32 Fler tester för mer pengar ger inte bättre information om testerna är dåliga och det saknas en bra frågeställning 00:19:20 IgG tester ger ingen användbar information kring eventuella allergier 00:26:06 En dimridå där de försöker låta som att de är jätteduktiga på att se helheten 00:30:16 Det är flera problematiska steg i behandlingen som ges 00:32:38 Det självklara spåret med tillskott för detox 00:33:41 Det har kommit mycket forskning 00:36:18 Det flesta blir kortsiktigt friskare med en restriktiv diet 00:38:20 Du får sällan höra de negativa berättelserna kring sådana här saker 00:40:59 Läkare har bara lite utbildning inom nutrition men det finns de som har mycket mer utbildning inom vården
2022-06-14
Länk till avsnitt

019: IBS - Orsaker och möjliga behandlingar med Sanna Nybacka

I veckans Hälsoveckan by Tyngre fokuserar vi på sjukdomen IBS. Till vår hjälp av vi då forskaren och dietisten Sanna Nybacka som har IBS som sin specialitet.

I det här avsnittet får du lära dig vad IBS är för någonting, vilka faktorer som man vet och tror bidrar till sjukdomen samt vilka behandlingar som har visat sig ha effekt.

Vi kommer även in på vilka livsmedel som människor oftare upplever skapar problem och hur svårt det kan vara att försöka isolera enskilda triggers för sig själv.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Dagens gäst, Sanna Nybacka 00:01:04 Dietiststudier följt av forskning på IBS 00:02:38 Vad är IBS och vilka kriterier krävs för att man ska få det som diagnos? 00:06:05 Vad vet man kring orsakerna bakom IBS? 00:09:48 Vad kan man göra för att hjälpa personer med IBS? 00:12:35 Hur skulle ren smärtskola påverka tillståndet för någon med IBS? 00:14:59 Vad upplevs ofta som problematiska livsmedel av personer med IBS 00:21:51 Först ger man livsstilsråd och enklare kostråd 00:24:17 FODMAP för att minska på kolhydrater som bildar gaser i magen 00:30:00 Hur bra effekt brukar en FODMAP diet ha? 00:35:57 Varför Sannas grupp också valt att studera lågkolhydratkost vid IBS 00:38:11 Hur snabbt kan man märka av en förbättring och hur lång tid tar det tills man får full effekt? 00:42:03 Finns det personer med IBS som är allt för rädda för att äta saker? 00:44:07 Blindade provokationsstudier visar ofta på ingen effekt från det personer tror sig vara känsliga mot 00:47:59 Tror människor med IBS att det är deras eget fel att de har fått sjukdomen? 00:50:03 Är IBS vanligare idag jämfört med förr? 00:52:28 Preliminära resultat från den nya studien på lågkolhydratkost 00:56:08 Råd inför sommaren för de som upplever att deras mage kan vara lite känslig
2022-06-07
Länk till avsnitt

018. Om Michael Mosley och Mosleymetoden

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre diskuteras fenomenet Michael Mosley och hans senaste dietbok Mosleymetoden som det har skrivits lite om i olika tidningar de senaste månaderna.

I avsnittet går vi igenom både hur Michael Mosley tar en eller två osäkra påståenden och framställer dem som etablerad fakta i en ?dokumentär? och sedan direkt efter den har sänds så släpper han en bok som bli ren storsäljare i mängder av länder världen över.

Med den här metoden så har Michael Mosley blivit den överlägset största influensern kring mat och hälsa i Sverige de senaste åren.

Efter det här diskuterar vi den senaste dietmetoden som Mosley har släppt som han kallar för Mosleymetoden. Den går ut på att du först äter endast 800 kcal per dag i ett antal veckor. Sen går du in i det som kallas för fas 2 där du kombinerar 5:2 med 800 kcal på fastedagarna. Till sist kommer fas 3 där du ska försöka hitta en ny balans på din nya vikt.

I stora drag är det här bara en stor mix av allting som varit populärt i dietvärlden de senaste åren men där varje sak för sig själv inte visat sig vara bättre än något annat när man faktiskt testat det i större studier på människor med övervikt.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Diskussion kring Michael Mosleys nya koncept Mosleymetoden i praktiken 00:01:08 Michael Mosley är Sveriges största hälsoinfluenser 00:04:45 Mosleys taktik att först släppa en dokumentär och sen direkt efter en bok 00:10:09 Studien som den nya bokens fas 1 baseras på är en pilotstudie 00:12:44 Kortsiktigt ger typ allt viktnedgång och ju färre kalorier desto större blir den viktnedgången 00:13:36 De tre faserna i Mosleys nya metod 00:14:36 Endast 800 kcal per dag från mat över lång tid är sällan sunt 00:17:17 Hur man vet att Mosley inte är en seriös forskare 00:26:30 Det är svårt att få i sig allt man behöver på endast 800 kcal/dag 00:28:36 Det finns regelverk kring produkter som kallar sig för VLCD eller komplett kostersättning 00:29:40 Mosleymetoden ger extra jobb utan evidens för att det gör någon nytta 00:33:15 Självklart så är det också ett begränsat ätfönster med i metoden
2022-05-31
Länk till avsnitt

017. Ätstörningar med Emma Forsén Mantilla

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre fokuserar vi på ämnet ätstörningar. Till vår hjälp har vi psykologen och forskaren Emma Forsén Mantilla.

Vi diskuterar först olika typer av ätstörningar. Vad som skiljer dem åt och vad som är gemensamt för dem alla. Efter det diskuterar vi lite kring hur svårt det är att veta hur vanligt det faktiskt är med ätstörningar.

Efter det hoppar vi in lite på förebyggande av ätstörningar. Hur kan man balansera budskapet om att människor bör förbättra sin kost med att inte trigga människor i riskzon för en ätstörning onödigt mycket?

Till sist går vi in en del på behandling och vad du som vän eller nära person till någon drabbad kan hjälpa till.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Besök från Emma Forsén Mantilla 00:03:38 Vilka kategorier av ätstörningar finns det 00:06:41 Vet man hur vanligt ätstörningar är idag? 00:09:10 Ätstörningar innebär ett lidande eller ett besvär för en persons funktion i vardagen 00:11:27 Skillnaden mellan bulimi och hetsätning 00:15:26 Vet vi om antalet personer med ätstörningar ökar eller minskar? 00:18:08 Vad vet vi kring riskfaktorer och hur dessa faktorer har förändrats över tid? 00:21:22 Emmas arbete inom EDGI projektet kring gener och ätstörningar 00:25:33 Vid vilken ålder uppstår ätstörningar oftast? 00:27:21 Balansen mellan att ge råd om bättre kost och att inte trigga känsliga personer 00:30:40 En viktig del är hur man uttrycker sig kring kroppar och mat 00:35:51 När människor får bra personliga hälsoråd verkar inte risken för ätstörningar öka 00:38:55 Vad är betydelsefullt att tänka på när man pratar om ätstörningar för en publik 00:42:53 Är informationen från experterna i SVTs Ätstörd korrekt och bra? 00:45:56 Vad kan man göra på en mer utseendefixerad arbetsplats/förening? 00:49:08 Hur idrottsförbunden kan försöka hjälpa till för att påverka problemet 00:51:37 Hur upptäcker man en ätstörning? 00:55:28 Hur kan man närma sig en individ som man tror eventuellt har problem? 00:57:15 Vilken hjälp finns det att få inom vården idag? 00:59:10 Hur bra är chanserna att man kan bli frisk från sina besvär? 01:01:41 Var med som försöksperson i Emmas forskning via EDGI 01:03:30 Var kan man hitta mer information på nätet?
2022-05-24
Länk till avsnitt

016. Avsnittet om kolhydrater

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre ger vi er lyssnare en introduktion av kolhydrater. Vilka typer av kolhydrater finns det och vad skiljer dem åt? Det blir snack kring monosackarider, disackarider, polysackarider och vi kommer in på glukos, fruktos, resistent stärkelse, kostfiber, GI och GL och en hel del annat.

Vi kommer också in på varför det ibland kan bli lite förvirrande då olika människor använder olika termer lite felaktigt. 

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Avsnittet om kolhydrater

2022-05-17
Länk till avsnitt

015. Medelhavsdieten överträffar en lågfettkost hos hjärtsjuka

Denna vecka diskuterar vi uteslutande en större och långvarig studie där man jämfört medelhavskost mot fettsnål kost till hjärtsjuka personer över 7 år.

Resultatet i studien antyder att båda dieterna hade en positiv effekt på hälsan hos deltagarna men att medelhavsdieten var snäppet bättre än den fettsnåla.

Men vad kan man utläsa ur resultatet? Hur var följsamheten? Vad skiljde verkligen de två dieterna från varandra och hur skiljer sig dieterna från de kostråd som vi har här i norden? Det och en hel del annat diskuterar vi i dagens avsnitt.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Medelhavsdieten överträffar en lågfettkost hos hjärtsjuka
2022-05-10
Länk till avsnitt

014. Jojo-bantning - Vad säger dagens forskning?

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre diskuterar vi jojo-bantning. Vi går in på orsaker till varför det troligen sker, vilka olika typer av jojo-bantning som det finns och skillnaderna dem emellan.

Framför allt så fokuserar vi dock på frågan huruvida det är bra eller dåligt att jojo-banta. Vi försöker också svara på vad vi vet om hur det påverkar hälsan på sikt och varför det är så att vi inte vet så mycket som vi hade velat i den här frågan.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider: 

00:00:00 Jojo-bantning - Vad säger dagens forskning?
2022-05-03
Länk till avsnitt

013. Hjälper det med ett kortare ätfönster under en diet

Denna vecka fokuserar vi på ett ämne. Med utgångspunkt i en ny studie där man testade om ett kortat ätfönster kunde förbättra resultaten under en diet så diskuterar vi ämnet intermittent fasta och ätfönster och huruvida det har några fördelar rent fysiologiskt och huruvida det ger bättre resultat att säga till folk att ha ett kortare ätfönster jämfört med andra dietråd.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre.

Hålltider

00:00:00 Kan ett kortare ätfönster förbättra resultaten under en diet
2022-04-26
Länk till avsnitt

012. Är ägg nyttigt eller onyttig?

I veckans Hälsoveckan by Tyngre diskuteras först frågan om ägg och hälsa. Vad vet vi från forskningen idag och vad kan man verkligen veta om ett enskilt livsmedels påverkan på hälsan?

Efter det tar vi upp en ny studie från England där man har fått personer med typ 2 diabetes att gå i remission genom att få dem att snabbt gå ned i vikt. Detta trots att försökspersonerna inte var särskilt överviktiga från början.

Till sist diskuterar vi en studie i England där man fann att om man minskade exponeringen för påskgodis i butiken så kunde man få människor att köpa mindre godis totalt sett jämfört med vad de köpte i butiker där man inte införde de här förändringarna.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre

Hålltider

00:00:00 Vad vet vi om hur ägg påverkar hälsan? 00:13:58 Typ 2 diabetes i remission efter en snabb viktnedgång 00:33:51 Mindre synligt påskgodis gjorde att folk köpte mindre påskgodis
2022-04-19
Länk till avsnitt

011. Fredrik Nyströms 10 radikala hälsoråd

Veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre fokuserar uteslutande på en artikel i fackföreningen Unionens tidning Kollega där man intervjuat Fredrik Nyström och han ger sina 10 radikala råd för bättre hälsa.

Fredrik Nyström är känd för att säga saker med dåligt stöd bakom sig som att det vore fakta samtidigt som han avfärdar saker med bättre evidens för att han tycker att evidensen är för svag och i det här avsnittet får du flera exempel på just det här.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre

Hålltider

00:00:00 Fredrik Nyströms 10 radikala råd 00:07:25 Råd 1 och 2: Du ska inte träna mer än du behöver och använd inte benen i onödan 00:17:27 Råd 3: Var tjock och lycklig 00:20:34 Råd 4: Säg adjö till kolhydrater och socker 00:24:15 Råd 7: Fett är flott - ät olivolja, smör och grädde 00:25:14 Råd 5: Skippa vitamintillskotten 00:26:13 Råd 6: Bli fiberfri och tacka nej till fruktsalladen 00:34:35 Råd 8: Att frysa ökar förbränningen 00:39:50 Råd 9: Vin är din nya hälsodryck 00:48:58 Råd 10: Den som tävlar kommer först till himlen
2022-04-12
Länk till avsnitt

010. En uppdatering kring intermittent fasta

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre blir det två ämnen som diskuteras. Först blir det en överblick kring vad forskningen på intermittent och periodisk fasta har visat fram tills idag. De senaste 10 åren har det publicerats många studier på ämnet och i en ny systematisk översiktsartikel så försöker ett par forskare summera forskningen för att se om där finns några tydliga trender i resultatet.

Efter det här så hoppar vi över till en diskussion kring Nutri-Score och även nyckelhålsmärkningen. Då och då dyker det upp kritik kring de här som blir virala på internet men oftast bottnar de i ett (medvetet?) missförstånd till var märkningen är tänkt att göra. Men är märkningen bra som den fungerar nu? Här ger vi inga slutliga svar men det blir en bra diskussion.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre

Hålltider

00:00:00 Intro med mindre lyckliga värdar 00:02:28 Intermittent fasta som råd för viktnedgång eller hälsa 00:27:58 Tankar och funderingar kring nyckelhålsmärkning och liknande varianter
2022-04-05
Länk till avsnitt

009. Självtester av tarmfloran är i princip en stor bluff

I veckans Hälsoveckan by Tyngre börjar vi med att diskutera ett granskande reportage i Magasinet Filter kring självtester av tarmfloran. Artikeln går på ett bra sätt igenom utvecklingen kring hypen runt tarmfloran som finns idag och förklarar på ett bra sätt varför det idag inte finns någon nytta med de här självtesterna för individer. Artikeln är tyvärr låst för alla utom prenumeranter men Filter har även en podcast där du kan höra lite om hur granskningen gått till från journalisten Madelene Pollnow.

Efter det diskuteras en större studie på om D-vitamin tillskott till personer med låga nivåer i blodet kan påverka dessa personers risk att få covid-19 alternativt minska risken för att de ska få mer allvarlig sjukdom i fall det ändå smittas.

Till sist diskuterar vi återigen sötningsmedel. Den här gången är det dock en endaste observationsstudie som i veckorna fått lite rubriker då resultatet visade på en korrelation mellan sötningsmedel och ökad risk för cancer.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre

Hålltider

00:00:00 Reportage om självtester av tarmfloran i Magasinet Filter 00:32:04 D-vitamintillskott och risken för att få covid-19 eller allvarlig Covid-19 00:43:10 Observationsstudier på sötningsmedel och risken för cancer
2022-03-29
Länk till avsnitt

008. Kan ämnen i kakao minska risken för hjärt- och kärlsjukdom?

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre berättar Linnea först om en av hennes senaste studier. Hennes grupp tittade då på om en så kallad antiinflammatorisk kost kunde påverka symptomen hos personer med reumatisk artrit, RA. Deltagarna fick äta två olika dieter under två olika perioder och sedan jämförde man symptom och en mängd olika hälsomarkörer som man mätt via blodprov mm.

Efter det berättar vi om en ny systematisk översiktsartikel på drycker med sötningsmedel där man tittade på alla interventionsstudier på människor där man jämfört det med drycker med socker eller mot vatten.

Till sist berättar Jacob om en ny studie där man undersökt om flavonoider från kakao kan påverka risken för hjärt- och kärlsjukdom eller cancer hos friska äldre personer om de tar det som tillskott varje dag över flera år.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre

Hålltider

00:00:00 Om Linneas studie på antiinflammatorisk kost till personer med RA 00:24:44 Sötningsmedel i dryck vs sockersötad dryck eller vatten 00:49:51 Flavonoider från kakao minskar möjligen risken för hjärt- och kärlsjukdom
2022-03-22
Länk till avsnitt

007. Vad vet vi om socker och hälsa med Stina Ramne

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre så har vi med oss en gäst, Stina Ramne. Stina skrev nyligen en avhandling inom nutritionsepidemiologi där huvudämnet var socker.

I avsnittet diskuterar vi först hennes avhandling och sedan efter det går vi in på EFSAs senaste rapport där de tittat på om det finns data som visar att det finns en gräns där ett sockerintag under den gränsen kan ses som riskfritt för hälsan.

I avsnittet nämner vi lite infografik och resultat från de två rapporterna och de hittar du på Hälsoveckan by Tyngres instagramkonto, här och här.

Hålltider

00:00:00 Avsnittet om socker med Stina Ramne som gäst 00:04:59 Stinas avhandling kring socker och hälsa 00:12:07 Korrelationen mellan olika källor till socker och risken för hjärt- och kärlsjukdom 00:17:52 Studie 2 och 3 som tittade på tarmbakterier och proteom vid olika sockerintag 00:23:00 Två studier på en urinmarkör för sockerintag 00:31:59 Diskussion kring EFSAs senaste rapport kring socker 00:35:07 Totalt sockerintag, fritt socker och tillsatt socker 00:39:03 Det finns inte så många studier på socker och hälsa som de flesta nog tror 00:42:24 De huvudsakliga resultaten i EFSAs genomgång av forskningen 00:44:15 I RCT-studier så ser man att ett högt intag av socker är dåligt 00:46:44 Mycket av RCT studierna är utförda på socker i dryck 00:48:25 Varför sticker sockersötad dryck ut så mycket när det gäller negativa effekter? 00:51:24 Vad ska man ge i råd när evidensen inte är särskilt stark?
2022-03-15
Länk till avsnitt

006. Postcovidpatienter rekommenderas antiinflammatorisk kost

I veckans avsnitt av Hälsoveckan by Tyngre diskuteras först en artikel i DN om hur postcovidpatienter har fått råd om att äta antiinflammatorisk kost på specialmottagning.

Efter det diskuterar vi lyssnarfrågor kring fett. Det du får bland annat lära dig om vilken roll kolesterol i livsmedel har, om omega-6 verkligen är inflammatoriskt och i fall det spelar någon roll vilken ratio du har mellan omega-3 och omega 6.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre

Hålltider

00:00:00 Postcovidpatienter rekommenderas antiinflammatorisk kost och andra påhitt 00:21:57 Hur påverkar kolesterolet i kosten ditt blodkolesterol 00:28:39 Behöver man bry sig om sitt intag av mättat fett om blodfetterna är bra? 00:32:17 Spelar ration mellan omega-3 och omega-6 någon roll? 00:44:54 Är det dåligt/farligt att steka mat i olja? 00:46:23 Kan man äta för lite fett och märker man då av det?
2022-03-08
Länk till avsnitt

005. Kritik av "Fråga Agnes Wold" i Sveriges Radio

I veckans avsnitt fokuserar vi på två olika podcast som släpptes under veckan. Framför allt fokuserar vi på programmet Fråga Agnes Wold som sänds både i Sveriges Radio P4 och släpps som podcast.

Vi tar upp flera felaktiga och tveksamma påståenden från Agnes samtidigt som vi belyser hur hon hela tiden hoppar mellan att kalla en viss typ av studiemetod värdelös för att sen bara några minuter senare själv lyfta fram en studie av samma typ.

För att kontrastera allting i Fråga Agnes Wold med någonting annat så tar vi också upp en del från avsnitt 561 av Framgångspodden där Bertil Marklund är med som gäst.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre

Hålltider

00:00:00 Kritik av "Fråga Agnes Wold" i Sveriges Radio P4
2022-03-01
Länk till avsnitt

004. En introduktion till olika fetter och deras hälsopåverkan

I veckans avsnitt börjar vi med att diskutera en ny studie som tittat på skillnaden i blodsocker mellan sockerfri och vanlig mörk choklad. Vi kommer också in på diskussioner kring flavonoider, fiber, processande och marknadsföring.

 

Efter det så tar Linnea med oss på en tur bland alla olika typer av fettsyror som vi får i oss via kosten. Du får lära dig lite om i vilka livsmedel de vanligen finns, vilken effekt de har på din hälsa och lite kring alla de kontroverser som finns kring fetternas betydelse.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre

Hålltider

00:00:00 Choklad med sötningsmedel påverkar blodsockret mindre än choklad med socker 00:22:18 En introduktion av olika fetter och deras påverkan på vår hälsa
2022-02-22
Länk till avsnitt

003. Fernholm i Filter och extra sömn gav viktnedgång

I avsnitt tre av Hälsoveckan by Tyngre så diskuteras två olika ämnen.

Först blir det en djupdykning kring en ny studie där man fått människor att sova lite bättre och det gav en förbättring på deras kroppsvikt med en viktnedgång.

Efter det följer en längre diskussion kring ett reportage i Filter kring Ann Fernholm som blandar och ger när det gäller bra och vilseledande information.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre

Hålltider

00:02:13 Extra sömn gav viktnedgång hos personer med övervikt 00:19:52 Reportage om Ann Fernholm i Filter med bra och dåliga saker
2022-02-20
Länk till avsnitt

002. Ultraprocessad mat, måltidsersättning för sjuka och massor av semlor

I det första riktiga avsnittet av Hälsoveckan by Tyngre så diskuterar vi tre olika ämnen som täcker hela spannet mellan intressant, viktigt och i princip bara underhållande.

Först blir det en diskussion kring begreppet Ultraprocessad mat där vi utgår ifrån en studie nyligen publicerad i tidskriften BMJ Nutrition and Prevention.

Efter det diskuterar vi ett instagram-inlägg från Johannes Cullberg där han ger sig på måltidsersättningar för sjuka människor inom vården samtidigt som har drar till med en hel del överdrifter, osakliga argument och säkra påståenden om i princip outforskade områden.

Till sist diskuterar vi en artikel i Kungälvsposten om Andreas Karlsson som åt 129 semlor på 3 månader samtidigt som han gick ner 10 kg i vikt.

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre

Hålltider

00:01:00 Ultraprocessad mat som term och sätt att se på kost 00:23:07 Om Cullenberg och ersättningsdrycker till sjuka människor 00:50:20 Äta semlor varje dag gav 10 kilos viktnedgång
2022-02-13
Länk till avsnitt

001. Introduktion av Erik, Linnea och Jacob

En kort introduktion av värdarna i Hälsoveckan by Tyngre. I Hälsoveckan by Tyngre snackas det om viktiga och oviktiga ämnen relaterade till kost, hälsa och träning. Medverkar gör dietisterna Linnea Bärebring (PhD) och Erik Dunåker samt fysioterapeuten Jacob Gudiol (MSc).

Glöm inte att följa oss på Instagram under användarnamnet @HalsoveckanbyTyngre

Hålltider

00:00:00 Kort introduktion av oss 00:00:54 Lite information om Linnea Bärebring 00:01:17 Lite information om Jacob Gudiol 00:02:11 Lite information om Erik Dunåker 00:02:57 Våra tankar kring podden Hälsoveckan by Tyngre

 

2022-02-13
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.