Sveriges 100 mest populära podcasts

Grundvattenpodden

Grundvattenpodden

Den här podden drivs av SGF Grundvatten för att sprida kunskap om grundvatten ur olika perspektiv. Det gör vi genom att låta gäster från olika delar av branschen berätta om sitt yrke och dela sina reflektioner mer er lyssnare. Förutom att ge givande lyssning för grundvattenfolk vill vi locka nya till vår bransch och bidra till ökad kunskap om grundvatten i samhället. Vi som står bakom podden är SFG Grundvatten. Vi är en av sektionerna i SGF ? svenska geotekniska föreningen. Föreningen är en ideell branschorganisation som har som ändamål att främja utveckling inom samhällsbyggande kopplat till jord, berg, vatten och förorenade områden. Läs mer på vår hemsida sgf.net http://sgf.net/

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

sites.libsyn.com/404687

Avsnitt

17 Grundvattendata till samhällsnytta med Malva Ahlkrona

I det här avsnittet reflekterar vi tillsammans med Malva Ahlkrona över stora datamängder och samhällsnyttan av den. Hur kan vi öka nyttan av grundvattendata, hänger data och demokrati ihop och vilka utmaningar finns?

2022-11-29
Länk till avsnitt

16 Utmanande infrastrukturprojekt med Anna Brunsell

Anna Brunsell är tillbaka i podden och vi fördjupar oss inom järnvägar, tunnlar och annat spännande. Anna berättar om hur det kan vara att jobba med grundvatten i sådana komplexa projekt, om både hydrogeologiska och pedagogiska utmaningar och samarbeten som krävs.

2022-11-15
Länk till avsnitt

15 Att jobba som geotekniker och geokonstruktör med Håkan Karlsson

Podden gästas av Håkan Karlsson som jobbar som geokonstruktör. Håkan berättar om sitt jobb och vad han uppskattar med det, vad som är extra spännande och utmanande. Grundvatten kommer ofta in som en viktiga fråga och vi pratar om hur och varför.

2022-11-01
Länk till avsnitt

14 Därför är grundvatten så viktigt med Malva Ahlkrona

I det här avsnittet möter vi Malva Ahlkrona som jobbar på länsstyrelsen. Hon berättar om länsstyrelsens roll och beskriver vilken nytta vi har av grundvatten i samhället samt vad som kan hota de nyttorna. Vi kommer in på lagstiftinng, ekosystemtjänster och hur grundvatten kan påverkas av exploatering.

2022-10-18
Länk till avsnitt

13 Att jobba med grundvatten som konsult med Anna Brunsell

Anna Brunsell jobbar med grundvatten som konsult. Hon berättar sin utbildning, yrkesbana, om hantverket som hydrogeologyrket innebär och beskriver hur det kan vara att jobba i konsultrollen.

2022-10-04
Länk till avsnitt

12 Utmaningen med enskild vattenförsörjning med Calle Hjerne

I det här avsnittet berättar Carl-Erik Hjerne, hydrogoelog på SGU, om enskild dricksvattenförsörjning. Vi berör trender i vattenanvändning, grundvatten i bygglovsärenden och geologiska förutsättningarna för privata vattenbrunnar.

2022-09-20
Länk till avsnitt

11 Att jobba med grundvatten på SGU med Calle Hjerne

Carl-Erik Hjerne jobbar med hydrogeologi på myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU. Han berättar både om sin yrkesbana och om vad SGU gör för arbete inom grundvatten.

2022-09-06
Länk till avsnitt

10 Linn Ödlund Eriksson sammanfattar de nio första avsnitten

Linn Ödlund Eriksson sammanfattar den nio första avsnitten i Grundvattenpodden. Linn är Hydrogeotekniker och grundvattenspecialist på Sweco i Göteborg och den som planerat Grundvattenpodden. Hon berättar om sig själv och sina reflexioner om avsnitten i grundvattenpodden. 

2022-08-23
Länk till avsnitt

9 Därför blir undermarksprojekt ofta för dyra

Ett samtal med Johanna Merisalu om villkor i tillstånd för grundvattenbortledning, kvalitet på underlaget till tillståndsansökningar och rimlighetsbedömningar. Hon pratar om att göra avvägningar mellan nytta och kostnad på strukturerat sätt. Vad ska man redovisa för mark- och miljödomstolen när man söker tillstånd?

2022-07-12
Länk till avsnitt

8 Risker med stora undermarksprojekt

Johanna Merisalu berättar om vilka grundvattenrelaterade risker som är förknippade med undermarksprojekt som exempelvis tunnlar. Men också om möjliga skyddsåtgärder och hur kostnader och risker kan vägas mot varandra.

2022-06-28
Länk till avsnitt

7 Att forska inom grundvatten

Johanna Merisalu är doktorand på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, och forskar inom riskhantering och hydrogeologi. I det här avsnittet berättar hon om sitt arbete och forskningsprojektet som hon jobbar med.

2022-06-14
Länk till avsnitt

6 Framgångsfaktorer i lyckade tillståndsprojekt

I det här avsnittet pratar Rickard Hulling om nyckelfaktorer för att lyckas bra med en tillståndsansökan.
2022-05-31
Länk till avsnitt

5 Lagstiftningen inom grundvatten

Advokaten Rickard Hulling berättar för oss om lagstiftningen som berör grundvatten och vad som gäller när man bortleder grundvatten. Vi reflekterar bland annat kring frågan "att söka tillstånd eller inte".

2022-05-17
Länk till avsnitt

4 En miljöadvokat berättar om sitt arbete

Det här avsnittet är det första av tre med advokaten Rickard Hulling. Han är nischad inom vatten och miljö, och berättar om sitt jobb.

http://www.swlaw.se 

2022-05-03
Länk till avsnitt

3 Framtiden inom hydrogeologi

Vad blir hydrogeologens roll i framtiden? Niklas Blomqvist framtidsspånar inom grundvatten och branschen.
2022-04-19
Länk till avsnitt

2 Så tänker entreprenörer och beställare inom grundvatten

Niklas Blomqvist berättar om grundvattenfrågor i stora projekt och utmaningar i branschen, exempelvis beslutsfattande, generationsväxling och hantverket i yrket.

2022-04-05
Länk till avsnitt

1 Att jobba som entreprenör med grundvatten

I det här avsnittet möter vi hydrogeologen Niklas Blomqvist. Han berättar om hur det är att jobba som entreprenör. Niklas pratar även om branschföreningen Svenska geotekniskt föreningen.

2022-03-14
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.