Sveriges 100 mest populära podcasts

Fatta forskning

Fatta forskning

En podcast om forskningen som bedrivs inom hälsa- och vård i region Skåne Nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? En podcast för alla som är intresserade av eller vill lära sig mer om hur forskning går till. I varje avsnitt möter du en forskare som berättar om sitt område. Podden görs med stöd av Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

podcasters.spotify.com/pod/show/fattaforskning

Avsnitt

Lewy body demens

Lewy body sjukdom, eller Lewy body demens, är en för allmänheten relativt okänd demenssjukdom. Elisabet Londos är läkare, psykiater och professor med en lång bakgrund inom kognitiv forskning. Elisabet har i många år forskat om och arbetat med Lewy body sjukdom. Lewykroppar är små förändringar, proteinansamlingar, i hjärnans nervceller som ger flera olika symptom som till exempel livlig och lång sömn, synhallucinationer och stelhet i kroppen. I det här avsnittet berättar Elisabet mer om Lewy body. Vad beror sjukdomen på, vilka får den? Hur behandlas dessa patienter och hur ser livet ut för de som får behandling? Vad tycker Elisabet att vi borde känna till om sjukdomen och vad hoppas hon ska hända inom det här forskningsområdet i framtiden?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sanja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram:? @forskningochutbildninghbg?

2023-05-16
Länk till avsnitt

Hur är det att vara patient i en forskningsstudie?

I det här avsnittet träffar vi Lena Toft som är forskningssjuksköterska på Helsingborgs lasarett. Lena arbetar också som stomiterapeut på kirurgiavdelningen. I avsnittet berättar Lena om hur man blir forkningssjuksköterska och vad arbetet innebär, men framför allt hur det är att delta som patient i en forskningsstudie. Varför är det viktigt att patienter deltar i den kliniska forskningen? Vilka skyldigheter har forskningen gentemot patienterna och vilka etiska principer finns det som man behöver följa? Vilken typ av tester arbetar Lena med att utföra och hur dokumenteras dessa? Vad brukar patienterna tycka om att delta i forskningsstudier? Vilka studier arbetar Lena med nu och finns det några projekt hon minns särskilt?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sanja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2023-04-06
Länk till avsnitt

Ny uppfinning - en symaskin för bukkirurgi

Gabriel Börner är akutkirurg på Helsingborgs lasarett. Samtidigt arbetar han med en avhandling vid Lunds universitet som handlar om att utveckla en utrustning för att stänga igen bukhålan efter en operation - en slags symaskin för kirurger. Inom projektet har Gabriels forskning visat att symaskinen är både snabb och ger en hög kvalitet på stygnen jämfört med att sy för hand. Maskinen minskar risken för ärrbråcksbildning hos patienter och skyddar kirurgen från stickskador, något som är vanligt vid operationer. I podden pratar vi om hur det går till att uppfinna en helt ny produkt. Behöver en kirurg var skicklig hantverksmässigt? Var Gabriel bra på syslöjd i skolan? Hur finansierar man en medicinteknisk innovation? Hur går det till att få en CE-märkning?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2023-01-18
Länk till avsnitt

Antibiotikaresistens och bakterier

Oskar Ljungquist är överläkare i infektionsmedicin vid Helsingborgs lasarett och forskar vid Lunds universitet om en av medicinens största utmaningar inför framtiden: att människor blir koloniserade med resistenta bakterier. I avsnittet pratar vi om antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier. Vad är egentligen en bakterie och är alla dåliga? Hur ska man som individ tänka kring att ta antibiotika när man blir sjuk? Var kommer multiresistenta bakterier ifrån? Vi pratar om att smittas av multiresistenta bakterier när man reser, hur kan man undvika det? Och att det kan förekomma smitta mellan hundar och hundägare. Hur tänker Oskar själv kring potentiella smittorisker, sköljer han alltid av sin sallad och tycker han att man ska tvätta händerna när man gosat med sitt husdjur? Hur kommer det bli i framtiden?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2023-01-04
Länk till avsnitt

Ny uppfinning ska minska infektioner vid prostataundersökningar

Andreas Forsvall är överläkare på urologen vid Helsingborgs lasarett och jobbar huvudsakligen med prostatacancer. Varje år drabbas många patienter av en infektion, ibland till och med en svår infektion som blodförgiftning, efter att deras prostata undersökts med en provtagningsnål via ändtarmen. Andreas började fundera över hur man kunde lösa problemet med infektionerna och har uppfunnit en ny nål, som vid de studier han och hans kollegor hittills har utfört har medfört avsevärt färre infektioner. I podden pratar vi om prostatacancer, undersökningarna som görs i prostatan och hur man går till väga för att utveckla en helt ny medicinsk produkt. Andreas berättar om nästa steg för hans uppfiinning, hur man kan söka finansiering för större studier och hur man går från idé till en färdig, eventuellt helt revolutionerande produkt som kan göra så att fler slipper bli sjuka efter sina undersökningar.

Här kan du se och läsa om Andreas och nålen på SVT.se.

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-12-21
Länk till avsnitt

Registerforskning om tjocktarmscancer på IVA

Henrik Bergenfeldt är kirurg på Helsingborgs lasarett inom akutkirurgi. Henrik är i startgroparna med en registerstudie på patienter med tjocktarmscancer som blir så pass sjuka att de hamnar på IVA (intensivvårdsavdelning). I avsnittet pratar vi om vad registerforskning är för något. Vad är ett kvalitetsregister? På vilket sätt kan det vara bra för allmänheten att känna till vad ett kvalitetsregister är? Hur används ett register för att kvalitetssäkra vården? Hur kan den här forskningen användas i framtiden? Och varför är det viktigt att patienter godkänner att finnas med i ett register?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-11-30
Länk till avsnitt

D-vitamin och bröstcancer

Linnea Huss är bröst- och melanomkirurg på Helsingborgs lasarett. Idag jobbar hon främst med bröstcancerkirurgi. Linnea forskar också om bröstcancer och har skrivit sin doktorsavhandling om D-vitamin och bröstcancer. I poddavsnittet berättar hon mer om sin avhandling och den forskning hon håller på med just nu som bland annat handlar om individualiserad behandling av bröstcancer. Vad har forskningen tidigare visat kring D-vitamin och bröstcancer? Vad kom hon fram till i sin avhandling? Hur har forskningen påverkat hur man idag behandlar bröstcancerpatienter och hur kommer det se ut i framtiden om Linnea får framtidsspana?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-10-26
Länk till avsnitt

HLR, förmaksflimmer och individanpassad vård

Gäst i veckans avsnitt av Fatta forskning är Bjarne Madsen Härdig, docent i kardiologi vid Lunds universitet. Bjarne är sjuksköterska i grunden men har forskat i många år om framför allt HLR och förmaksflimmer. Idag arbetar han på kardiologen på Helsingborgs sjukhus.

I avsnittet pratar vi om individanpassad HLR och förmaksflimmer - vad är det för något?  Men även om individanpassad vård generellt. Vad innebär medelvärdesanpassad vård kontra individanpassad vård? Hur kan HLR (hjärt-och lungräddning) bli mer individanpassad? Och vilka utmaningar står vi inför i framtiden med en allt mer åldrande population?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-09-28
Länk till avsnitt

Havandeskapsförgiftning

Camilla Edvinsson är narkosläkare på Helsingborgs lasarett och doktorand vid Lunds universitet. Camilla gästar podden för att berätta om sin forskning kring havandeskapsförgiftning, preeklampsi. I Sverige får runt 5000 kvinnor varje år havandeskapsförgiftning och av dessa blir runt 180 så sjuka att de behöver intensivvård. I Camillas forskning har hon tittat närmare på 121 kvinnor, både med havandeskapsförgiftning och friska i kontrollgrupp. Vilka riskfaktorer har man kunnat se hos dessa kvinnor? Vad är havandeskapsförgiftning? Vilka symptom ger det? Vad är riskerna med havandeskapsförgiftning för mamman och barnet? Länk till studien hittar du här.

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-09-14
Länk till avsnitt

Sfinkterskador vid förlossning

Kristin André är ST-läkare i Helsingborg inom obstetrik och gynekologi. Hon är också doktorand vid Lunds universitet och har precis publicerat en studie om förlossningsskador - så kallade sfinkterskador. I sin forskning har hon tittat på ett register med nästan en miljon förlossningar för att identifiera olika riskfaktorer, både för mamman, barnet och förlossningen, för att se vilken typ av patient som är mest utsatt för risk. Förhoppningen är att i framtiden bättre kunna identifiera dessa personer och att skadorna ska minska.

De riskfaktorer som Kristin har tittat på i sin studie är bland annat faktorer som  att vara förstagångsföderska, de som får stora bebisar och mammans ålder. Några andra faktorer som vi pratar mer om i avsnittet är att högutbildade mammor i den här studien hade en högre risk för sfinkterskador, medan rökare, mammor med högt BMI och lägre utbildningsnivå hade färre förlossningsskador. Vad kan det bero på? Hur kan vården bli mer jämlik? Vad är egentligen en sfinkterskada?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-08-31
Länk till avsnitt

Knäsmärta och knäartros

Margareta Törnblom är fysioterapeut och doktorand och forskar på knäsmärta och knäartros. Just nu pågår en observationsstudie under fem år i Region Skåne Nordväst där man vill veta hur många personer som har knäsmärta som kommer att utveckla artros. I en observationsstudie görs ingen intervention - det vill säga man undersöker inte någon specifik behandlingsmetod utan observerar deltagarna under en längre period för att se vad som händer. Margareta har också i en tvärsnittsstudie låtit en grupp med knäsmärta ha på sig en axiometer, en rörelsemätare, för att kika närmare på deras rörelsemönster och smärta kopplat till deras vardag. I avsnittet pratar vi om artros - vad är det för något och vilka har en högre risk för att få knäartros? Varför väljer man en observationsstudie - vad är fördelarna? Vad är en kohort? Finns det specifika yrkesgrupper som kan behöva en viss typ av behandling vid knäsmärta?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-08-17
Länk till avsnitt

Njursten

Njursten bildas av salter i urinen. Ibland kan en sten fastna och orsaka smärta - ett njurstensanfall. I det här avsnittet träffar vi Magnus Wagenius, överläkare på sektionen för urologi på Helsingborgs sjukhus, som har studerat alla njurstensanfall i Skåne Nordväst de senaste fem åren. I sin forskning har han bland annat tittat på de olika behandlingsmetoder som finns vid njurstensanfall och vilka komplikationer som kan finnas för de olika. Vem riskerar att få njursten och varför? Är det vanligt att få tillbaka njurstensanfall? Finns det något sätt att förebygga njursten?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-08-03
Länk till avsnitt

Ruptur i rotatorkuffen

I det här avsnittet träffar vi Knut Aagard som är ortoped och har disputerat vid Lunds universitet. Han har forskat om rotatorkuffen och trauma i axeln, där patienten får en skada. Knut har i sin forskning tittat på hur vanlig denna skada är och huruvida patienterna blir bra av operation om skadan upptäcks tidigt. Vad blir då resultatet? Kommer alla att läka och hur ser riskfaktorerna ut för de som inte blir bra?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-07-20
Länk till avsnitt

Karpaltunnelsyndrom och diabetes

I det här avsnittet träffar du Malin Zimmerman som är ortoped. Malin arbetar på handkirurgen och har gjort en avhandling om karpaltunnelsyndrom. Nu forskar hon på de komplikationer diabetes medför i handen. I en vanlig population har runt tre till fyra procent karpaltunnelsyndrom. Men 15 procent av alla som har karpaltunnelsyndrom har diabetes. Många blir bra efter operation, men på gruppnivå kan man se att de som har diabetes inte blir lika bra efteråt som de som inte har diabetes. Hur kan vi hjälpa dem bättre i framtiden? En spännande upptäckt som Malin gjort i sin forskning är karpaltunnelsyndrom och problem med armbågar i relation till socioekonomiska faktorer. Är det vanligare med karpaltunnelsyndrom hos utsatta grupper? Vad kan det bero på?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-07-06
Länk till avsnitt

Behandling av sepsis på IVA

I det här avsnittet berättar forskaren Peter Bentzer om en studie kring vätskebehandling av sepsis - blodförgiftning - på intensivvårdsavdelning. Vad är sepsis för något och vilka drabbas av det? Hur behandlas det vanligtvis? Vad undersöker man i studien och vad hoppas man komma fram till?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-06-21
Länk till avsnitt

Vad är forskning med Dr Mellberg

I första avsnittet av Fatta forskning berättar Caroline Mellberg, verksamhetschef för forskning, utbildning och utveckling på Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus, om varför den här podden behövs. Varför är forskning viktigt? Hur påverkar forskningen som bedrivs patienterna? Vad betyder några vanlig begrepp och uttryck som ofta hörs i samband med forskning såsom vetenskapligt förhållningssätt, evidens, systematisk översikt, samband, orsak och kausalitet? Och hur ska man tolka alarmerande löpsedlar om dolda folksjukdomar?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-06-21
Länk till avsnitt

Trailer Fatta forskning

Välkommen till podden Fatta forskning! I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa- och vård i region Skåne nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana med oss om vart vår forskning tar oss om tio eller tjugo eller kanske hundra år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Podden görs med stöd av Stig och Ragna Gorthons stiftelse och programledare är Clara Fröberg.

2022-06-21
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.