Sveriges 100 mest populära podcasts

Fatta forskning

Fatta forskning

En podcast om forskningen som bedrivs inom hälsa- och vård i region Skåne Nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? En podcast för alla som är intresserade av eller vill lära sig mer om hur forskning går till. I varje avsnitt möter du en forskare som berättar om sitt område. Podden görs med stöd av Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

anchor.fm/fattaforskning

Avsnitt

D-vitamin och bröstcancer

Linnea Huss är bröst- och melanomkirurg på Helsingborgs lasarett. Idag jobbar hon främst med bröstcancerkirurgi. Linnea forskar också om bröstcancer och har skrivit sin doktorsavhandling om D-vitamin och bröstcancer. I poddavsnittet berättar hon mer om sin avhandling och den forskning hon håller på med just nu som bland annat handlar om individualiserad behandling av bröstcancer. Vad har forskningen tidigare visat kring D-vitamin och bröstcancer? Vad kom hon fram till i sin avhandling? Hur har forskningen påverkat hur man idag behandlar bröstcancerpatienter och hur kommer det se ut i framtiden om Linnea får framtidsspana?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-10-26
Länk till avsnitt

HLR, förmaksflimmer och individanpassad vård

Gäst i veckans avsnitt av Fatta forskning är Bjarne Madsen Härdig, docent i kardiologi vid Lunds universitet. Bjarne är sjuksköterska i grunden men har forskat i många år om framför allt HLR och förmaksflimmer. Idag arbetar han på kardiologen på Helsingborgs sjukhus.

I avsnittet pratar vi om individanpassad HLR och förmaksflimmer - vad är det för något?  Men även om individanpassad vård generellt. Vad innebär medelvärdesanpassad vård kontra individanpassad vård? Hur kan HLR (hjärt-och lungräddning) bli mer individanpassad? Och vilka utmaningar står vi inför i framtiden med en allt mer åldrande population?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-09-28
Länk till avsnitt

Havandeskapsförgiftning

Camilla Edvinsson är narkosläkare på Helsingborgs lasarett och doktorand vid Lunds universitet. Camilla gästar podden för att berätta om sin forskning kring havandeskapsförgiftning, preeklampsi. I Sverige får runt 5000 kvinnor varje år havandeskapsförgiftning och av dessa blir runt 180 så sjuka att de behöver intensivvård. I Camillas forskning har hon tittat närmare på 121 kvinnor, både med havandeskapsförgiftning och friska i kontrollgrupp. Vilka riskfaktorer har man kunnat se hos dessa kvinnor? Vad är havandeskapsförgiftning? Vilka symptom ger det? Vad är riskerna med havandeskapsförgiftning för mamman och barnet? Länk till studien hittar du här.

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-09-14
Länk till avsnitt

Sfinkterskador vid förlossning

Kristin André är ST-läkare i Helsingborg inom obstetrik och gynekologi. Hon är också doktorand vid Lunds universitet och har precis publicerat en studie om förlossningsskador - så kallade sfinkterskador. I sin forskning har hon tittat på ett register med nästan en miljon förlossningar för att identifiera olika riskfaktorer, både för mamman, barnet och förlossningen, för att se vilken typ av patient som är mest utsatt för risk. Förhoppningen är att i framtiden bättre kunna identifiera dessa personer och att skadorna ska minska.

De riskfaktorer som Kristin har tittat på i sin studie är bland annat faktorer som  att vara förstagångsföderska, de som får stora bebisar och mammans ålder. Några andra faktorer som vi pratar mer om i avsnittet är att högutbildade mammor i den här studien hade en högre risk för sfinkterskador, medan rökare, mammor med högt BMI och lägre utbildningsnivå hade färre förlossningsskador. Vad kan det bero på? Hur kan vården bli mer jämlik? Vad är egentligen en sfinkterskada?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-08-31
Länk till avsnitt

Knäsmärta och knäartros

Margareta Törnblom är fysioterapeut och doktorand och forskar på knäsmärta och knäartros. Just nu pågår en observationsstudie under fem år i Region Skåne Nordväst där man vill veta hur många personer som har knäsmärta som kommer att utveckla artros. I en observationsstudie görs ingen intervention - det vill säga man undersöker inte någon specifik behandlingsmetod utan observerar deltagarna under en längre period för att se vad som händer. Margareta har också i en tvärsnittsstudie låtit en grupp med knäsmärta ha på sig en axiometer, en rörelsemätare, för att kika närmare på deras rörelsemönster och smärta kopplat till deras vardag. I avsnittet pratar vi om artros - vad är det för något och vilka har en högre risk för att få knäartros? Varför väljer man en observationsstudie - vad är fördelarna? Vad är en kohort? Finns det specifika yrkesgrupper som kan behöva en viss typ av behandling vid knäsmärta?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-08-17
Länk till avsnitt

Njursten

Njursten bildas av salter i urinen. Ibland kan en sten fastna och orsaka smärta - ett njurstensanfall. I det här avsnittet träffar vi Magnus Wagenius, överläkare på sektionen för urologi på Helsingborgs sjukhus, som har studerat alla njurstensanfall i Skåne Nordväst de senaste fem åren. I sin forskning har han bland annat tittat på de olika behandlingsmetoder som finns vid njurstensanfall och vilka komplikationer som kan finnas för de olika. Vem riskerar att få njursten och varför? Är det vanligt att få tillbaka njurstensanfall? Finns det något sätt att förebygga njursten?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-08-03
Länk till avsnitt

Ruptur i rotatorkuffen

I det här avsnittet träffar vi Knut Aagard som är ortoped och har disputerat vid Lunds universitet. Han har forskat om rotatorkuffen och trauma i axeln, där patienten får en skada. Knut har i sin forskning tittat på hur vanlig denna skada är och huruvida patienterna blir bra av operation om skadan upptäcks tidigt. Vad blir då resultatet? Kommer alla att läka och hur ser riskfaktorerna ut för de som inte blir bra?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-07-20
Länk till avsnitt

Karpaltunnelsyndrom och diabetes

I det här avsnittet träffar du Malin Zimmerman som är ortoped. Malin arbetar på handkirurgen och har gjort en avhandling om karpaltunnelsyndrom. Nu forskar hon på de komplikationer diabetes medför i handen. I en vanlig population har runt tre till fyra procent karpaltunnelsyndrom. Men 15 procent av alla som har karpaltunnelsyndrom har diabetes. Många blir bra efter operation, men på gruppnivå kan man se att de som har diabetes inte blir lika bra efteråt som de som inte har diabetes. Hur kan vi hjälpa dem bättre i framtiden? En spännande upptäckt som Malin gjort i sin forskning är karpaltunnelsyndrom och problem med armbågar i relation till socioekonomiska faktorer. Är det vanligare med karpaltunnelsyndrom hos utsatta grupper? Vad kan det bero på?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-07-06
Länk till avsnitt

Behandling av sepsis på IVA

I det här avsnittet berättar forskaren Peter Bentzer om en studie kring vätskebehandling av sepsis - blodförgiftning - på intensivvårdsavdelning. Vad är sepsis för något och vilka drabbas av det? Hur behandlas det vanligtvis? Vad undersöker man i studien och vad hoppas man komma fram till?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-06-21
Länk till avsnitt

Vad är forskning med Dr Mellberg

I första avsnittet av Fatta forskning berättar Caroline Mellberg, verksamhetschef för forskning, utbildning och utveckling på Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus, om varför den här podden behövs. Varför är forskning viktigt? Hur påverkar forskningen som bedrivs patienterna? Vad betyder några vanlig begrepp och uttryck som ofta hörs i samband med forskning såsom vetenskapligt förhållningssätt, evidens, systematisk översikt, samband, orsak och kausalitet? Och hur ska man tolka alarmerande löpsedlar om dolda folksjukdomar?

Podden är finansierad med stöd från Stig och Ragna Gorthons stiftelse. Programledare är Clara Fröberg. Jingel av Erik Ahl. Omslagsbild Sonja Matonickin. Skriv gärna till podden på Instagram: @forskningochutbildninghbg

2022-06-21
Länk till avsnitt

Trailer Fatta forskning

Välkommen till podden Fatta forskning! I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som bedrivs inom hälsa- och vård i region Skåne nordväst. Hur hänger karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsspana med oss om vart vår forskning tar oss om tio eller tjugo eller kanske hundra år. Och förhoppningsvis lära dig mer om hur forskning går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Podden görs med stöd av Stig och Ragna Gorthons stiftelse och programledare är Clara Fröberg.

2022-06-21
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.